Gå til sidens indhold

BOPIKOM

Langt navn

Adressen i kommunen

Generel Beskrivelse

Adressen i kommunen (vejnr., husnr., husbogstav, etage, side/dør)

Med kommunalreformen pr. 1. jan. 2007 blev de 271 kommuner slået sammen til 98 nye storkommuner. En del kommuner fortsatte uændret , de fleste kommuner blev lagt sammen til nye storkommuner og 14 blev delt og indgik i hver sin nye storkommune. De nye kommuner, adresser kan følges tilbage i tiden. For de gamle kommuner, adresser er der tale om et databrud da de ikke kan følges længere frem end til 1. jan. 2007.

Vejkoden identificerer en vej inden for en kommune.

Vejkoder i intervallet 9900:9939 kan kommunen bruge frit t.feks. rådhusadresser mv. Vejkoder i intervallet 9940:9999 er pr. 1. februar 2003 forbeholdt anvendelse efter indenrigsministeriets bestemmelse.

Fra medio 2000 er det dog blevet kommunerne påbudt at bruge følgende koder:

9953 = ansatte i den danske stat, der fra 1. juli beordret til tjeneste udenfor riget 9947 = til boligplacering af flygtninge (flygtningen i asylcentre registreres som indvandrede i CPR når de har fået opholdstilladelse)

Denne nøgles afidentificeres.

Detaljeret beskrivelse

BOPIKOM har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel