FTDK - Fertilitetsdatabasen paritetsfil kvinder År
2012
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2012
ANTAL   ANTAL Ingen label
DEMPAR   DEMPAR Ingen label 2012
DEMSPA2     Afstand mellem levendefødet i dage 2012
DEMSPAC     Optalt demografisk spacing 2012
ENKPAR     Optalt paritet, enk,levf. 2012
ENKSPA2     Optalt spacing, enkelt levendefødt i dage 2012
ENKSPAC     Optalt spacing, enkelt levendefødt i måneder 2012
FAMPAR     Optalt familieparitet 2012
FAMSPA2     Optalt familiespacing i dage 2012
FAMSPAC     Optalt familiespacing 2012
FODTDAT     Forældres fødselsdato 2012
FODTDATI     Forældres partners fødselsdato 2012
FODTDATO     Fødselsdato - barnet 2012
FORLDRE     Forælders køn, mor eller far 2012
FREGKO     Ingen label 2012
FTDB_LBNR     Ingen label 2012
KQN     Køn 2012
MADOPT   MADOPT Ingen label 2012
MDOED MDOED MDOED Markering af evt. død 2012
MEDPAR     Optalt medicinsk paritet 2012
MEDSPA2     Medicinsk paritet beregnet i dage. 2012
MEDSPAC     Optalt medicinsk spacing 2012
PNRBARN     Personnummer, barn 2012
PNRFLDR     Pnr, forælder 2012
PNRINV     Personnummer - forældrens partner 2012