FIDF - FIDA Firmaoplysninger År
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BAGATEL_GRAENSE BAGATEL_GRAENSE Bagatelgrænse
BAGATEL_PCT BAGATEL_PCT Bagatelgrænse i pct. . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CVRNR CVRNR CVR- nummer 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FIDA_MARK FIDA_MARK FIDA_MARK . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AARE_1 GF_AARE_1 Årets resultat 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AARSV_1 GF_AARSV_1 Antal ansatte (i årsværk) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_AARSV_2 GF_AARSV_2 Antal ansatte (i årsværk) . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AAT_1 GF_AAT_1 Anlægsaktiver i alt 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AINV_1 GF_AINV_1 Investeringer, netto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AMT_KODE_1 GF_AMT_KODE_1 Amtskode anno 1970 . . . . . . . 2006 . . . . . . .
GF_ANSATTE_1 GF_ANSATTE_1 Antal ansatte november 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_ANSATTE_2 GF_ANSATTE_2 Antal ansatte november . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AT_1 GF_AT_1 Aktiver i alt, ultimo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BAGATEL_2 GF_BAGATEL_2 Bagatelgrænsemarkering (GF) V2 . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BAV_1 GF_BAV_1 Bruttoavance 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BD_LS GF_BD_LS Markering for branchedækning for lønsumsindbetaling . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_BD_MO GF_BD_MO Markering for branchedækning vedr. momsbetaling . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_BD_RE GF_BD_RE Markering for branchedækning i Generel Regnskabsstatistik . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BD_RE5K GF_BD_RE5K Markering for branchedækning i Regnskabsstatiskken Offentlige finanser . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BG_METODE_3 GF_BG_METODE_3 Metode for fastlæggelse af GF_bagatel . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BRANCHE_03 GF_BRANCHE_03 Hovedbranche DB03 . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_BRANCHE_07 GF_BRANCHE_07 Hovedbranche DB07 . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BRANCHE_93 GF_BRANCHE_93 Hovedbranche DB93 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . .
GF_EGUL_1 GF_EGUL_1 Egenkapital 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_EKSP_1 GF_EKSP_1 Eksport i alt 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . .
GF_EKSP_2 GF_EKSP_2 Eksport . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . . . .
GF_EKSP_3 GF_EKSP_3 Eksport . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013
GF_FUNK_KODE_1 GF_FUNK_KODE_1 Funktionskode 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_GR009_DB03 GF_GR009_DB03 Hovedbranche, 9-Std.grp. (DB03) . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_GR010_DB07 GF_GR010_DB07 Hovedbranche, 10-Std.grp. (DB07) . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_GR019_DB07 GF_GR019_DB07 Hovedbranche, 19-Std.grp. (DB07) . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_GR027_DB03 GF_GR027_DB03 Hovedbranche, 27-Std.grp. (DB03) . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_GR036_DB07 GF_GR036_DB07 Hovedbranche, 36-Std.grp. (DB07) . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_GR053_DB03 GF_GR053_DB03 Hovedbranche, 53-Std.grp. (DB03) . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_GR111_DB03 GF_GR111_DB03 Hovedbranche, 111-Std.grp. (DB03) . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_GR127_DB07 GF_GR127_DB07 Hovedbranche, 127-Std.grp. (DB07) . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_IMPORT_1 GF_IMPORT_1 Import i alt. . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . . . .
GF_IMPORT_2 GF_IMPORT_2 Import . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013
GF_INKLEJER_1 GF_INKLEJER_1 Antal beskæftigede inkl. ejer 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_INKLEJER_2 GF_INKLEJER_2 Antal beskæftigede inkl. ejer . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_KOB_1 GF_KOB_1 Køb af varer og tjenester i alt. . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . . . .
GF_KOB_2 GF_KOB_2 Køb . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013
GF_KOM_KODE_1 GF_KOM_KODE_1 Firmaets hjemstedskommune 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . .
GF_KOM_KODE_2 GF_KOM_KODE_2 Kommunekode anno 2007 . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_LDEL_KODE_1 GF_LDEL_KODE_1 Landsdelskode anno 2007 . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_LGAGMV_1 GF_LGAGMV_1 Løn, pension mv. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_MK_EB GF_MK_EB Markering for match med data fra Erhvervsbeskæftigelsen . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_MK_LS GF_MK_LS Markering for match med data fra Lønsumsindberetning . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_MK_MO GF_MK_MO Markering for match med data fra Momsstatistik eller Firmaernes køb og . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_MK_RE GF_MK_RE Markering for match med data fra Generel Regnskabsstatistik . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_MK_RE5 GF_MK_RE5 Markering for match med data fra regnskaber fra Offentlige Finanser . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_NACE2_DB03 GF_NACE2_DB03 2 cifret NACE (DB03) . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_NACE2_DB07 GF_NACE2_DB07 2 cifret NACE (DB07) . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_NACE3_DB03 GF_NACE3_DB03 3 cifret NACE (DB03) . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_NACE3_DB07 GF_NACE3_DB07 3 cifret NACE (DB07) . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_NACE_DB03 GF_NACE_DB03 4 cifret NACE (DB03) . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_NACE_DB07 GF_NACE_DB07 4 cifret NACE (DB07) . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_OMS_1 GF_OMS_1 Omsætning 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . .
GF_OMS_2 GF_OMS_2 Omsætning . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . . . .
GF_OMS_3 GF_OMS_3 Omsætning . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013
GF_OPR_OMS_1 GF_OPR_OMS_1 Metode for opregning af omsætning . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_REG_KODE_1 GF_REG_KODE_1 Regionskode anno 2007 . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_RESDEL1_DB03 GF_RESDEL1_DB03 Delområder (DB03) . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_RESDEL1_DB07 GF_RESDEL1_DB07 Delområder (DB07) . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_RESDEL2_DB03 GF_RESDEL2_DB03 Tværgående delområder (DB03) . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_RESHOV1_DB03 GF_RESHOV1_DB03 Hovedressourceområder (DB03) . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_RESHOV1_DB07 GF_RESHOV1_DB07 Hovedressourceområder (DB07) . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_RESHOV2_DB03 GF_RESHOV2_DB03 Tværgående hovedressourceområder (DB03) . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_RFEP_1 GF_RFEP_1 Ordinært resultat 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_VIRKFKOD_1 GF_VIRKFKOD_1 Virksomhedsform 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_VTV_1 GF_VTV_1 Værditilvækst 1999 2000 . . . . . . . . . . . . .
GF_VTV_2 GF_VTV_2 Værditilvækst (GF) V1 . . 2001 . . . . . . . . . . . .
GF_VTV_3 GF_VTV_3 Værditilvækst (GF) V2 . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JKOD JKOD Journaliseringskode (RE) . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MATCH MATCH MATCH 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
OPHOER_DATO OPHOER_DATO Firmaets ophørsdato 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
START_DATO START_DATO Firmaers startdato 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013