FIDF - FIDA Firmaoplysninger År
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BAGATEL_GRAENSE     Ingen label
BAGATEL_PCT     Bagatelgrænseprocent . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CVRNR CVRNR   CVR-nummer 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FIDA_MARK     Ingen label . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AARE_1 GF_AARE_1   Årets resultat 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AARSV_1 GF_AARSV_1   Antal ansatte (i årsværk) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_AARSV_2 GF_AARSV_2   Antal ansatte (i årsværk) . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AAT_1 GF_AAT_1   Anlægsaktiver i alt 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AINV_1 GF_AINV_1   Investeringer, netto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AMT_KODE_1     Ingen label . . . . . . . 2006 . . . . . . .
GF_ANSATTE_1 GF_ANSATTE_1   Antal ansatte november 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_ANSATTE_2     Ingen label . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_AT_1 GF_AT_1   Aktiver i alt, ultimo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BAGATEL_2     Bagatelgrænsemarkering . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BAV_1 GF_BAV_1   Bruttoavance 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BD_LS     Markering for branchedækning for lønsumsindbetaling . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_BD_MO     Markering for branchedækning vedr. momsbetaling . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_BD_RE     Markering for branchedækning i Generel Regnskabsstatistik . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BD_RE5K     Markering for branchedækning i Regnskabsstatiskken Offentlige finanser . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BG_METODE_3     Metode for fastlæggelse af GF_bagatel . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BRANCHE_03 GF_BRANCHE_03   Hovedbranche DB03 . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_BRANCHE_07     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_BRANCHE_93 GF_BRANCHE_93   Hovedbranche DB93 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . .
GF_EGUL_1 GF_EGUL_1   Egenkapital 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_EKSP_1 GF_EKSP_1   Eksport mv. 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . .
GF_EKSP_2 GF_EKSP_2   Eksport mv. . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . . . .
GF_EKSP_3 GF_EKSP_3   Eksport mv. . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013
GF_FUNK_KODE_1 GF_FUNK_KODE_1   Funktionskode 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_GR009_DB03     Ingen label . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_GR010_DB07     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_GR019_DB07     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_GR027_DB03     Ingen label . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_GR036_DB07     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_GR053_DB03     Ingen label . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_GR111_DB03     Ingen label . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . .
GF_GR127_DB07     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_IMPORT_1 GF_IMPORT_1   Import i alt . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . . . .
GF_IMPORT_2 GF_IMPORT_2   Import i alt . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013
GF_INKLEJER_1 GF_INKLEJER_1   Antal beskæftigede inkl. ejer 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_INKLEJER_2     Ingen label . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_KOB_1 GF_KOB_1   Køb af varer og tjenester i alt. . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . . . .
GF_KOB_2 GF_KOB_2   Køb af varer og tjenester i alt. . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013
GF_KOM_KODE_1 GF_KOM_KODE_1   Firmaets hjemstedskommune 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . .
GF_KOM_KODE_2     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_LDEL_KODE_1     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_LGAGMV_1 GF_LGAGMV_1   Løn, pension mv. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_MK_EB     Markering for match med data fra Erhvervsbeskæftigelsen . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_MK_LS     Markering for match med data fra Lønsumsindberetning . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_MK_MO     Markering for match med data fra Momsstatistik eller Firmaernes køb og salg . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_MK_RE     Markering for match med data fra Generel Regnskabsstatistik . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_MK_RE5     Markering for match med data fra regnskaber fra Offentlige Finanser . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_NACE2_DB03     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_NACE2_DB07     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_NACE3_DB03     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_NACE3_DB07     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_NACE_DB03     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_NACE_DB07     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_OMS_1 GF_OMS_1   Omsætning 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . .
GF_OMS_2 GF_OMS_2   Omsætning . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . . . .
GF_OMS_3 GF_OMS_3   Omsætning . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013
GF_OPR_OMS_1     Metode for opregning af omsætning . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . .
GF_REG_KODE_1     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_RESDEL1_DB03     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_RESDEL1_DB07     Ingen label . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_RESDEL2_DB03     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_RESHOV1_DB03     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_RESHOV1_DB07     Ingen label . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_RESHOV2_DB03     Ingen label . . . . . . . 2006 2007 2008 . . . . .
GF_RFEP_1 GF_RFEP_1   Ordinært resultat 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_VIRKFKOD_1 GF_VIRKFKOD_1   Virksomhedsform 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GF_VTV_1 GF_VTV_1   Værditilvækst 1999 2000 . . . . . . . . . . . . .
GF_VTV_2     Værditilvækst . . 2001 . . . . . . . . . . . .
GF_VTV_3 GF_VTV_3   Værditilvækst . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JKOD     Ingen label . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MATCH     Ingen label 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
OPHOER_DATO     Ingen label 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
START_DATO     Ingen label 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013