Gå til sidens indhold

GF_ANSATTE_1

Langt navn

Antal ansatte november

Generel Beskrivelse

Angiver antal personer ansat i virksomheden ultimo november.

Detaljeret beskrivelse

"Variablen angiver antallet af personer ansat i virksomheden ultimo november det pågældende år. Der er ikke nødvendigvis tale om fuldtidsansatte.

For lønmodtagere vurderes det, om ansættelsen gjaldt ultimo november, men i vurderingen indgår kun lønmodtagere, der opfylder følgende:

- Personer, der i løbet af året i alt har fået en løn svarende til mindst 80 timer med garantiløn, dvs. 9.871 kr. i 2007 - Personer, der ikke var tilmeldt Arbejdsformidlingen som fuldt ledige i sidste uge af november - Personer, som har registreret bopæl i Danmark ved årets udgang. For at undersøge, om ansættelsen var gældende ultimo november, vurderes derefter oplysninger fra det centrale oplysningsseddelregister og fra lønstatistikken for den offentlige sektor. Indikerer datomarkeringerne, at jobbet relaterer sig til ultimo november, eller svarer ATP-bidragets størrelse til beløbet for en heltids-/helårsansat, medregnes ansættelsesforholdet. Desuden vurderes oplysninger fra arbejdsløshedsstatistikregistret. Er per"

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel