Gå til sidens indhold

GF_IMPORT_2

Langt navn

Import i alt

Generel Beskrivelse

Firmaets samlede import. Alle beløb i kroner uden moms.

Detaljeret beskrivelse

"Firmaernes import stammer fra statistikken over firmaernes køb og salg og tilpasses udelukkende generel firmastatistik ved at sætte ""GF"" foran variabelnavnet.

Variablen findes fra og med 2002 efter dannelsen af den ny statistik for firmaernes køb og salg.

Kilden er punkt 2 på momsangivelsen (moms af varekøb mv. i udlandet), idet importen beregnes som punkt 2 * 100 / momssatsen. Alle beløb i statistikken er uden moms (se dokumentation for statistikken ""firmaernes køb og salg"").

Import-variablen i firmastatistikken skiftede fra og med 2009 navn fra GF_import_1 til GF_import_2, på grund af ændringer i inputdata, jf. Firmaernes køb og salg."

Denne variabel er udgået i forbindelse med oprettelsen af serviceregistret for Generel Firmastatistik i 2017. Herefter er de gamle variable i stedet fortsat som standardversioner. Se ny variabel GF_IMPORT.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel