VEUV - Kursister ved voksen- og efteruddannelse År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
AFSLUTN AFSLUTN Kursets afslutningsmåde
AKOMFANG AKOMFANG Aktivitetsomfang 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2019
KURSIST_VFRA KURSIST_VFRA Starttidspunkt 2019
KURSIST_VTIL KURSIST_VTIL Sluttidspunkt 2019
KURSKOD KURSKOD Kursuskode 2019
KURSTXT KURSTXT Ingen label 2019
OMR_KODE OMR_KODE OMR_KODE 2019
PNR PNR Personnummer 2019
UDD UDD Uddannelseskode 2019
VERSION VERSION Version 2019