VEUV - Kursister ved voksen- og efteruddannelse År
2022
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2022
AFSLUTN AFSLUTN   Kursets afslutningsmåde
AKOMFANG AKOMFANG   Aktivitetsomfang 2022
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2022
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2022
INSTNR   INSTNR Institutionsnummer 2022
KURSIST_VFRA KURSIST_VFRA   Starttidspunkt 2022
KURSIST_VTIL KURSIST_VTIL   Sluttidspunkt 2022
KURSKOD KURSKOD   Kursuskode 2022
KURSTXT     Ingen label 2022
OMR_KODE OMR_KODE   OMR_KODE 2022
PNR PNR   Personnummer 2022
UDD UDD   Uddannelseskode 2022
VERSION VERSION   Version 2022