VEUV - Kursister ved voksen- og efteruddannelse År
2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2021
AFSLUTN AFSLUTN   Kursets afslutningsmåde
AKOMFANG AKOMFANG   Aktivitetsomfang 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2021
INSTNR   INSTNR Ingen label 2021
KURSIST_VFRA KURSIST_VFRA   Starttidspunkt 2021
KURSIST_VTIL KURSIST_VTIL   Sluttidspunkt 2021
KURSKOD KURSKOD   Kursuskode 2021
KURSTXT     Ingen label 2021
OMR_KODE OMR_KODE   OMR_KODE 2021
PNR PNR   Personnummer 2021
UDD UDD   Uddannelseskode 2021
VERSION VERSION   Version 2021