TOS - Opsatte tjenestemandspensioner staten År
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EXPECTED_ENTITLEMENT_ALL     Forventet pensionsforpligtigelse for aktive tjenestemænd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PEN_YEARS     Optjent pensionsalder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PNR PNR   Personnummer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
STATUS     Ingen label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VERSION VERSION   Version 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020