TOS - Opsatte tjenestemandspensioner staten År
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EXPECTED_ENTITLEMENT_ALL     Forventet pensionsforpligtigelse for aktive tjenestemænd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PEN_YEARS     Optjent pensionsalder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PNR PNR   Personnummer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STATUS     STATUS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VERSION VERSION   Version 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021