E_ARB - Arbejdssteder fra ESR År
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARBNR ARBNR ARBNR Arbejdsstedsnummer
ARB_FRA_DATO ARB_FRA_DATO   Start_dato for livsforløb på ARB_enhed 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARB_HOVED_BRA_DB03 ARB_HOVED_BRA_DB03   Hovedbranche for ARB_enhed - DB93 og DB03 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 . . . . . . . . .
ARB_HOVED_BRA_DB07 ARB_HOVED_BRA_DB07   Hovedbranche for ARB_enhed - DB07 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARB_SUBTYPE ARB_SUBTYPE   Subtype for ARB_enhed . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARB_TIL_DATO ARB_TIL_DATO   Ophørs_dato for livsforløb på ARB_enhed 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SK_DATO SK_DATO   Skæringdato for udtræk 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021