PENSUDBE - Pensionsudbetalinger År
2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2014 2015 2016 2017 2018
AFGPLAARDTO AFGPLAARDTO Årstal for afgiftspligtens indtræden
AFGPLBLB AFGPLBLB Afgiftsbeløb 2014 2015 2016 2017 2018
AFGPLDTO AFGPLDTO Dato for afgiftspligt 2014 2015 2016 2017 2018
AFREGNBLB AFREGNBLB Afregningsbeløb 2014 2015 2016 2017 2018
BRUTTOVAERDIBLB BRUTTOVAERDIBLB Samlet værdiaf en ordning 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2014 2015 2016 2017 2018
CVRNR CVRNR CVR-nummer 2014 2015 2016 2017 2018
FRITAGKOD FRITAGKOD Årsag til fritagelse for 60-pct. afgift 2014 2015 2016 2017 2018
INDBDTO INDBDTO Dato for indbetetaling af afgift 2014 2015 2016 2017 2018
OPHAEAARSAKOD OPHAEAARSAKOD Detaljeret årsag til afgiftspligten 2014 2015 2016 2017 2018
OPHAEVKOD OPHAEVKOD Aggregeret årsag til afgift 2014 2015 2016 2017 2018
OPRETDTO OPRETDTO Dato for ordningens opretttelse 2014 2015 2016 2017 2018
ORDNINGANT ORDNINGANT Antal ordninger 2014 2015 2016 2017 2018
ORDNINGARTKOD ORDNINGARTKOD Ordningens art 2014 2015 2016 2017 2018
PENSARTKOD PENSARTKOD Afgiftstype 2014 2015 2016 2017 2018
PNR PNR Personnummer 2014 2015 2016 2017 2018
SENR SENR SE-nummer 2014 2015 2016 2017 2018
VAERDI25PCTBLB VAERDI25PCTBLB Den værdi, der beskattes med 25 pct. 2014 2015 2016 2017 2018
VAERDI35PCTBLB VAERDI35PCTBLB Værdi der beskattes med 35 pct. 2014 2015 2016 2017 2018
VAERDI40PCTBLB VAERDI40PCTBLB Værdi der skal beskattes med 40 pct. 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION Moduldata version 2014 2015 2016 2017 2018