PENSUDBE - Pensionsudbetalinger År
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AFGPLAARDTO     Årstal for afgiftspligtens indtræden
AFGPLBLB     Afgiftsbeløb 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AFGPLDTO     Dato for afgiftspligt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AFREGNBLB     Afregningsbeløb 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BRUTTOVAERDIBLB     Samlet værdiaf en ordning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CVRNR CVRNR   CVR-nummer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FRITAGKOD     Årsag til fritagelse for 60-pct. afgift 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INDBDTO     Dato for indbetetaling af afgift 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OPHAEAARSAKOD     Detaljeret årsag til afgiftspligten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OPHAEVKOD     Aggregeret årsag til afgift 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OPRETDTO     Dato for ordningens opretttelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ORDNINGANT     Antal ordninger 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ORDNINGARTKOD     Ordningens art 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PENSARTKOD     Afgiftstype 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PNR PNR   Personnummer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SENR SENR   SE-nummer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VAERDI25PCTBLB     Den værdi, der beskattes med 25 pct. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VAERDI35PCTBLB     Værdi der beskattes med 35 pct. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VAERDI40PCTBLB     Værdi der skal beskattes med 40 pct. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VERSION VERSION   Moduldata version 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021