UDG - UDG Karakterer for afsluttede uddannelser ┼r
2021
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2021
AUDD AUDD AUDD Afsluttende uddannelseskode
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2021
INSTNR INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2021
KARAKTER_UDD KARAKTER_UDD KARAKTER_UDD karaktergennemsnit 2021
KARAKTER_UDD_VTIL KARAKTER_UDD_VTIL   Sluttidspunkt 2021
PNR PNR PNR Personnummer 2021
SKALA SKALA   Karakterskala 2021