Gå til sidens indhold

INSTNR

Langt navn

Institutionsnummer

Generel Beskrivelse

INSTNR er en sekscifret unik kode for den enkelte institution eller enhed i institutionsregistret. Variablen INSTNR opdateres, vedligeholdes og ændres i sammenhæng med institutionsregistret.

Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.

Data i institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdateres løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fællesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.

Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.

Data i Institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdate-res løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fæl-lesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.

Detaljeret beskrivelse

Oprettelse af institutioner (INSTNR) En institution kan oprettes i institutionsregistret, hvis institutionen har uddannelse som primære formål, og uddannelsen er godkendt til at modtage tilskud eller er SU-berettiget. Oprettelse sker på baggrund af konkrete henvendelser fra enten Undervisningsministeriet eller de kommuner eller regioner, der administrerer de enkelte institutioner.

Institutionen eller enheden oprettes med en institutionskode (INSTNR), som er en sekscifret unik kode, der knytter sig til én institution eller enhed.

Hvis en institution har mere end én beliggenhedsadresse, vil der være et INSTNR for hver adresse. Den samme institution kan derfor have flere INSTNR, der er ordnet i en enhedsstruktur med hovedskole og tilhørende afdelinger - se variablene HOSK, HOSKINST og ENHEDSART.

Indtil 2003 udgjorde de første tre cifre kommunekoden for den kommune, hvor institutionen havde sin fysiske beliggenhed. Det medførte en ændring af INSTNR, hvis institutionen flyttede kommune. Fra 2003 bevares institutionskoden uanset flytning, og beliggenhedskommune (BELKOM) optræder i stedet som en selvstændig variabel i registret.

De tre sidste cifre (løbenummer) i institutionskoden dannes ud fra, hvilken institutionstype (se variablene INST2/INST3) der er tale om, idet man forsøger at lægge institutioner af samme type i samme løbenummer-interval.

Selv om ovenstående princip forsøges fulgt, er institutionskoden ikke informationsbærende, da institutionsnummeret fra 2003 følger institutionen fra vugge til grav, og således ikke ændres ved flytninger mellem kommuner eller skift i institutionstype.

Nedlæggelse af institutioner (INSTNR) Ingen institutioner (enkle enheder eller afdelinger) må nedlægges, hvis der er elevaktivitet på stedet. Selv om tilskudsordningen er ophørt for en institution, kan der fortsat være elevaktivitet, og det er dette forhold, som er afgørende for, hvornår en institution bliver nedlagt i registret. Nedlæggelsesdato ved institutionens ophør (variablen NEDL) angives som ÅÅÅÅMM, fx 200912 for december 2009.

Nedlæggelse af statslige, selvejende statslige eller selvejende private institutioner skal godkendes i Undervisningsministeriet og være i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Nedlæggelse af øvrige institutioner sker efter henvendelse fra institutionen selv eller den administrerende kommune eller region.

Sammenlægning og fusioner blandt institutioner (INSTNR) I institutionsregistret skelnes mellem: - juridiske enheder - fysiske enheder i form af afdelinger eller uddannelsessteder.

Se variablene HOSK, HOSKINST, ENHEDSART.

For enkle institutioner uden afdelinger er den juridiske enhed samtidig også den fysiske enhed, og disse institutioner oprettes med enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).

Hvis institutionen har afdelinger er situationen en anden: - Den juridiske enhed er den overordnede enhed, der tegner institutionen som helhed og er økonomisk afregningsenhed i forhold til ministerium mv. - Afdelinger eller uddannelsessteder er underordnede enheder, som refererer til den overordnede juridiske enhed. En afdeling eller et uddannelsessted er en fysisk enhed, der er bærer af elevaktiviteten, som altid skal henføres til en fysisk enhed.

Enkle institutioner, der kun har én fysisk beliggenhed (al elevaktivitet og økonomisk afregning foregår på samme adresse), får enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).

Når to eller flere institutioner fusioneres eller sammenlægges er der tre mulige scenarier:

  1. Hvis to eller flere enkle institutioner (enhedsart = 0) fusionerer, er hovedreglen, at enhederne bevarer deres oprindelige institutionskoder, men får ændret enhedsarten fra 0 til 2 Afdeling (underordnet enhed). Samtidig oprettes en ny juridisk enhed med enhedsart = 1 (hovedskole, institution med enheder). Man kan dog også bevare en af de oprindelige institutionskoder som kode for den nye juridiske enhed. Men i så fald skal der oprettes en ny institutionskode som afdeling på den adresse, som den juridiske enhed er beliggende på.

  2. Hvis en enkel institution (enhedsart = 0) fusionerer med en institution med afdelinger, ændres enhedsart fra 0 til 2. Den juridiske enhed (med enhedsart 1) findes i forvejen og får blot en tidligere selvstændig enhed som ny afdeling.

  3. Hvis to institutioner med afdelinger (hovedskoler, enhedsart = 1), fusionerer, bevares den ene juridiske enhed, og alle afdelinger peger på denne som den nye juridiske enhed. Den overflødige juridiske enhed nedlægges. Man kan dog også vælge at oprette en ny juridisk enhed og nedlægge begge de to gamle juridiske enheder for at tydeliggøre, at det er en ny helhed.

Værdisæt

U061101.TXT_INSTNR - Institutionsnummer
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
841247 VUC Nordjylland, Frederikshavn afd. Skag
841350 Den lokale erhvervsskole, Skagen Produktionsskole
751068 Laursens Realskoles Realkursus
841401 MARTEC Skagen
751070 Århus Forberedelseskursus
813008 Ørnevejens Skole
813009 Ravnshøj skole
813010 Privatskolen i Frederikshavn
751078 Århus Privatskole
813012 Frederikshavn Gymnasium
813013 Abildgårdskolen
813014 Gærum skoleafdeling
751082 Århus Marthaforbundets Ungdomsskole
813016 Elling Skole
751083 Rudolf Steiner Skolens Ungdomsskole
813018 Heldagsskolen
751087 Rudolf Steiner-Vestskolen
813020 AOF Nord - Frederikshavn Sprogcenter
813021 Dagskolen i Nordjylland
751091 Behandlingshjemmet Hasselbo
813211 Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og 10. klassecenter
813247 HF&VUC NORD, Frederikshavn
751093 Modersmålsundervisning
751099 Dansk Flygtningehjælps Sprogskole
751100 Sprogcentret
813350 FGU Vendsyssel - Frederikshavn
751101 Århus Kommunes Sprogcenter
813401 EUC Nord, Hånbækvej
813402 Frederikshavn Handelsskole
751103 Kroghsgade Skole
813404 Frederikshavn Maskinmesterskole
751109 Ordskolen
751117 Den Gyldne Privatskole
813407 Center for Sergent og Maritim Uddannelse
751200 PPR -Afdeling Syd, Rundhøjskolen
751201 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning afd. Nord
751202 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning afd. Syd
751203 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning afd. Vest
813412 MARTEC - Maritime and Polytechnic College
751204 PPR
813414 EUC Nord, Knivholtvej
751205 UU Aarhus
751211 Beder-Malling Ungdomsskole
825001 Læsø Skole og Børnehus
825210 Læsø Ungdomsskole
825247 VUC&hf Nordjylland, Frederikshavn afd. Læsø
751212 Brabrand-Tilst Ungdomsskole
751214 Ungdomsskolen Næshøj
813006 Strandby Skole
813004 Jerup Skole
813249 Kragskovhede Fængsel, Skolen
751215 Hasle-Åbyhøj Ungdomsskole Hasle Skole
751216 Havvejens Ungdomsskole
841003 Ålbæk Skole
841300 Diget - højskolen ved Skagen
841001 Ankermedets Skole
779201 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
841004 Hedeboskolen
841005 Brovandeskolen, Den Lille Skole i Skagen
779202 VIA Center for Undervisningsmidler, Herning
841210 Skagen Kommunale Ungdomsskole
779203 UU Skive
821350 FGU Vendsyssel - Hjørring
821375 Hjørring AOF Daghøjskole
779211 Højslev Ungdomsskole
779212 Ørslevkloster Ungdomsskole
821402 EUC Nord, Hestkærvej
821403 Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring
821404 Læreruddannelsen i Hjørring
821405 UCN Skolevangen
779301 Den Europæiske Folkehøjskole i Skive
821407 Hærens Materielkommando (FPT)
779375 AOF Skive Daghøjskole
821409 EUC Nord
779376 Skive FOF Daghøjskole
821411 SOSU Nord Vendsyssel
821412 EUC Nord, Jørgen H. Jensens Vej
821413 EUC Nord, M.P. Koefoeds Vej
821901 Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsyssel
829004 Rakkeby Skole
839001 Astrup undervisningssted
839003 Lørslev Skole
779407 CVU Midt-Vest, Efter og Videreuddannelse
821006 Tårs Skole
819002 Hirtshals undervisningssted
819003 Horne undervisningssted
819004 Tornby undervisningssted
819006 Ulvkærskolen
779901 Dalgasskolen-Specialskole
819210 Hirtshals Kommunale Ungdomsskole
781009 Friskolen på Bustrup
819247 HF & VUC NORD, Hjørring afd., Hirtshals
819300 Horne Efterskole
781300 Bustrup Efterskole,Sid Vestjylland
781301 Bustrup Efterskole
781302 Den Internationale Efterskole,Bustrup
839002 Hørmested Skole
839004 Lendum undervisningssted
839005 Mosbjerg Skole
839006 Sindal undervisningssted
781350 Spøttrup Produktionsskole
781901 Bustrup Skolehjem
839210 Sindal Kommunale Ungdomsskole
839300 Tolne Efterskole
783006 Thorum Skole
783007 Aasted Skole
783008 Åsted Friskole
819001 Bindslev undervisningssted
819005 Tversted undervisningssted
819200 Børnerådgivningen
819212 Tornbyvidstrup Ungdomsskole
813001 Bangsbostrand skoleafdeling
813002 Frydenstrand - Abildvej skoleafdeling
813003 Hånbækskolen
813005 Munkebakkeskolen
819213 Bindslev Kommunale Ungdomsskole
805019 Christiansmindeskolen
805020 Vendsyssel Rådgivnings Center
819301 Nordsøhøjskolen
819375 Hirtshals Daghøjskole
805210 Brønderslev Ungdomsskole
805247 VUC Brønderslev Løkken-Vrå
805248 HF&VUC NORD, Brønderslev
805301 Nordjyllands Idrætshøjskole
820000 Vesthimmerlands Kommune
805350 FGU Vendsyssel - Brønderslev og Dronninglund
820003 Specialskole Himmerland Års
820200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
821007 Vestre Skole
835007 Vester Hjermitslev Skole
821012 Hjørring Private Realkursus
821013 Hjørring Studenterkursus
821014 Hjørring Kommunale Realkursus
805009 Toftegårdsskolen
821018 Sprogcenter Vendsyssel
821200 Børne og Familierådgivningen
847007 Torslev Skole
847011 Jerslev-Østervrå Friskole
821008 Vrejlev undervisningssted
821248 VUC Nordjylland, Hjørring afdeling
821301 Den Grønlandske Kostskole
829005 Vrå undervisningssted
821376 Vrå AOF Daghøjskole
829009 Kløvergården
829010 Østergaardskolen
821377 Hjørring FOF Daghøjskole for Billedkunst
829213 Løkken-Vrå Ungdomsskole
829300 Vrå Højskole
821401 Teknisk Skole Hjørring
821406 AMU-Center Vendsyssel
821001 Bagterp undervisningssted
821002 Bjergby undervisningssted
821003 Højene undervisningssted
821004 Holmegårdskolen
821005 Skallerup Skole og Børnehave
821408 Dansk Kommunalkursus Hjørring
821009 Muldbjerg undervisningssted
821010 Lundergård undervisningssted
821011 Hjørring Private Realskole
821410 CVU Nordjylland
677350 Trehøje Produktionsskole
679001 Bur Skole
821015 Hjørring Gymnasium/STX og HF
821016 Hjørring Ny Steinerskole
821017 Hjørring Friskole
679002 Husby Skole
821019 Hjørring Ny 10.
679003 Sdr. Nissum Skole
821210 Hjørring Ungdomsskole
821247 HF&VUC NORD, Hjørring
821300 Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole
679007 Ulfborg Hovedskole
679301 Den Rejsende Højskole
809301 Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning
809350 FGU Himmerland - Aars
679302 Tvind Efterskole
827001 Bakkeskolen
827002 Løgstør Skole
827003 Overlade Centralskole
827004 Vilsted-Vindblæs Børnecenter
827006 Vilsted Friskole
679303 Den Internationale Efterskole i Tvind
827009 Nordly Skolen
827010 Skolegården
679305 Den Rejsende Højskole på Sejrens Vej
679306 Tvind Håndarbejdsskole
679307 Den Internationale Efterskole på Nebbeg (Prøver)
679308 Den Internationale Højskole Nebbegård (Prøver)
679309 Bustrup Efterskole (prøver)
679350 Ulfborg-Vembs Produktionsskole
827901 Limfjordsskolen
827005 Ranum Skole
679401 AMU-Center Ulfborg Kjærgaard
679402 AMU-Center Hoverdal Statens Kursusskole
827300 Ranum Efterskole
827350 Næsbyhus Produktionsskole
679901 Pallisbjerg Kostskole
827402 Pædagoguddannelsen i Ranum - VIA UC
811001 Fjerritslev Skole
811002 Hjortdal Skole
811003 Thorup-Klim Skole
681350 Videbæk Produktionsskole
811005 Trekronerskolen
811006 Ørebroskolen
811007 Klim Friskole
683003 Mogenstrup Skole
811009 Fjerritslev Gymnasium
811010 Kursus og Undervisning Nordenfjords
811210 Fjerritslev Kommunale Ungdomsskole
811247 VUC&hf Nordjylland, Jammerbugt afd., Fjerr.
811300 Han Herred Efterskole
811301 Vester Thorup Efterskole
805005 Serritslev Skole
683008 Rydhave Slots Ungdomsskole
685004 Stakroge Skole
805006 Skolegades Skole
805007 Søndergades Skole
805008 Thise Skole
751217 Sydbyens Ungdomsskole Holme Skole
751218 Ungdomsskolen Kragelund-Holme
805012 Øster Brønderslev Centralskole
805013 Brønderslev Gymnasium og HF
805014 Hedegårdsskolen
751219 Sydvestbyens Ungdomsskole Søndervangskolen
805016 Tolstrup-Stenum Friskole
805017 Brønderslev Heldagsskole
805018 Semaiskolen
751220 Ungdomsskolen Sabro-Korsvejen
751222 Ungdomsskolen Århus Syd Solbjergskolen
751223 Ungdomsskolen Tilst
751226 Vejlby-Risskov Ungdomsskole
861210 Aars Kommunale Ungdomsskole
751227 Ungdomsskolen Viby
861248 HF&VUC NORD, Aars
861300 Himmerlands Ungdomsskole
751231 Midtbyens Ungdomsskole
751234 Nordbyens Ungdomsskole Jellebakkeskolen
751235 Ungdomsskolen Elsted-Lystrup
861403 Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
861404 Erhvervsskolerne Aars
861405 Erhvervsskolerne Aars
751236 Trige Ungdomsskole
861901 Vestermarkskolen Aars
861902 CKU Himmerland
833001 Haverslev Skole
751237 Ungdomsskolen Åbyhøj
833003 Ravnkilde Skole
833004 Sortebakkeskolen
833210 Sortebakkens Ungdomsskole
751238 Midtbyens Ungdomsskole Skt. Annagades Skole
833301 Mejlby Efterskole
833302 Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
751248 Århus Enkeltfagskursus Nord
751303 Unge Hjems Højskole
793005 Simested Skole
793007 Aalestrup Skole
793008 Ålestrup Realskole
793009 Fjelsø Friskole
793010 Hedebakkeskolen
793210 Aalestrup Kommunale Ungdomsskole
793301 Aalestrup Naturefterskole
751305 Ask Højskole
751309 Beder Gartnerskole
793002 Gedsted Skole
751313 Agroforum Landbrugets Efteruddannelse,Koldkærgård
793300 Vesterbølle Efterskole
775002 Hersom-Bjerregrav Centralskole
775004 Møldrup Skole
775008 Haugård skole
783009 Junget-Grættrup-Thorum Friskole
783010 Friskolen i Nordsalling
809001 Farsø Skole
809002 Louns-Alstrup Skole
809003 Strandby Skole
809004 Ullits Skole og Børnehuset Fjorden
809005 Vester Hornum Skole
809006 Altingets Skole
783350 Thorum Produktionsskole 'Mjølner'
809008 Den Kommunale Specialskole
809210 Farsø Ungdomsskole
845301 Lynghøj Efterskole
845350 FGU Himmerland - Støvring
845001 Kirketerpskolen
845004 Suldrup Skole
845005 Sønderup Skole
785001 Agger Skole
719001 Assens Skole
719003 Mariager Skole
719005 Bølgebryderen
719006 Kridthuset
719007 Hedehuset
719008 Fonden Opholdsstedet Lindely
719210 Mariager Ungdomsskole
785003 Boddum Skole
719300 Skrødstrup Efterskole
719301 Mariager Høj- & Efterskole (Højskolen)
719302 Mariager Høj- & Efterskole (Efterskolen)
719303 Efterskolen Frydensberg
719304 Efterskolen Alterna
785004 Helligsø-Gettrup Skole
785005 Heltborg Skole
815001 Havbakkeskolen
815002 Hadsund Skole
815003 Skelund Sogneskole
785008 Lindahlsminde Forskole
785010 Vestervig Forskole
815006 Børnenes Friskole
785011 Villerslev Skole
815210 Hadsund Ungdomsskole
815247 HF & VUC NORD, Hadsund
815350 Hadsund Produktionsskole
785012 Ydby Skole
815401 Tech College Mariagerfjord
785200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
840002 Yggdrasil
840003 No Name intern skole
843001 Møllehusene
785211 Hurup Ungdomsskole
843300 Østhimmerlands Ungdomsskole
785212 Koldby Ungdomsskole
843005 Terndrup Skole
785213 Vestervig Ungdomsskole
785302 Nordvestjysk Naturhøjskole
843210 Rebild Ungdomsskole
823010 Sprogcenter Himmerland
823200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
823300 Den Lille Højskole
833300 Borremose Efterskole
861001 Blære Skole
823375 Hobro Daghøjskole
823376 Kurcenter Fjorden
861005 Haubro Skole
861006 Hornum Skole
861009 Vestrup Skole
861010 Aars Skole
861011 Østermarkskolen
861012 Haubro Friskole og Børnehus
861013 Vesthimmerlands Gymnasium
801213 Mariagerfjord Ungdomsskole
823402 Sygehjælperskolen Hobro afd.
823002 Hvornum Skole
823003 Hobro Nordre Skole
823004 Rosendalskolen
823005 Onsild Skole
823006 Hobro Søndre Skole og MF10
823007 Mariagerfjord Gymnasium
823008 Bymarkskolen
823009 Hobro Friskole
823901 Behandlingshjemmet Hostruphøj
823011 Mariagerfjord 10. klassecenter
823012 Vielshøjskolen, Fonden Odamsgårds Interne Skole
824248 VUC Løgstør
823210 Hobro Kommunale Ungdomsskole
823247 HF&VUC NORD, Hobro
825000 Læsø Kommune
823301 Thorsgaard Efterskole
823302 Onsild Idrætsefterskole
823303 Hobro Efterskole
823304 Østerskov Efterskole
823350 FGU Himmerland - Hobro
825350 Læsø Produktionsskole og Saltsyderi
825375 Læsø Daghøjskole
823401 Tradium, HHX og EUD/EUX Business (Himmerlands erhv.)
827007 Skolen Vitskøl Kloster
827008 Midtfjordskolen
827200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
827210 Løgstør Ungdomsskole
801001 Arden Skole
801002 Astrup Skole
801004 Rostrup Skole
827247 Løgstør Forberedelseskursus
827248 VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Løgstør
801350 Arden Erhvervsskole
840001 Kløverbakkeskolen
843002 Blenstrup Skole
843003 Hellum Skole
827249 VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Ranum
843004 Skørping Skole
685300 Sdr.Felding Højskole
843301 Rebild Efterskole
700002 Amtskonsulenten for Fritidsundervisning
700200 Børn og Unge Området
845013 Gregers Krabbe Friskolen
700201 Studievalg Danmark Center Østjylland
845003 Bavnebakkeskolen
845006 Øster Hornum Børneunivers
701004 Tirstrup Skole
845011 Karensmindeskolen
845012 Støvring Gymnasium
701350 Ebeltoft Produktionsskole
845210 Støvring Kommunale Ungdomsskole
701376 Ebeltoft Sundhedsdaghøjskole
845300 Støvring Højskole
849006 Vedsted Friskole
703002 Hestehaveskolen
849008 Åbybro Friskole
703008 Center 10,Skraavejen
849210 Åbybro Kommunale Ungdomsskole
849247 HF&VUC NORD, Aabybro
849300 Sportsefterskolen Aabybro
703200 Børnerådgivningen
849302 Ryå Efterskole
803001 Brovst Skole
803002 Halvrimmen Skole
703247 Galten Enkeltfagskursus
803004 Skovsgård Tranum skole
803005 Tranum Skole
803006 Øland - Langeslund Skole
803009 Tranhøjskolen
703375 Galten AOF Daghøjskole
803210 Brovst Kommunale Ungdomsskole
803247 HF & VUC NORD, Jammerbugt afd., Brovst
705200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
705375 Gjern Daghøjskolen
706000 Syddjurs Kommune
707000 Norddjurs Kommune
829001 Hundelev undervisningssted
829002 Løkken undervisningssted
829007 Vrensted Skole
829008 Havmågen
707007 Trustrup Realskole
707200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Grenå
829301 Vittrup Efterskole
835002 Ingstrup Skole
835300 Ingstrup Efterskole
835003 Skolecenter Jetsmark, Kaas afdeling
835004 Moseby Skole
835005 Skolecenter Jetsmark, Pandrup afdeling
835009 Skole- og Familiecentret
707201 UU Norddjurs
835210 Pandrup Ungdomsskole
751325 Frit Oplysningsforbund Fri U.Udd.
751328 AOF i Århus, FUU
835008 Hune Friskole
835006 Saltum Skole
751375 Risskov Regionale Daghøjskole
775001 Brattingsborgskolen
775302 Klejtrup Musikefterskole
793004 Hvilsom Skole
751377 Århus, Daghøjskolen for Døve
801005 Valsgaard Skole
801006 Vebbestrup Skole
801007 Solhverv Privatskole
751380 Århus 90'ernes Daghøjskole
801009 Løvdal Naturcenter
801010 Lille Virgils Friskole
751381 Århus Lille Skole for Voksne Daghøjskole
751383 Åboulevardens Daghøjskole
751384 Dahua, Daghøjsk. F. Unge Arbejdsledige
751385 Edb-Daghøjskolen
751386 Århus Daghøjskolen Thunøgade
807300 Dronninglund Efterskole
751387 Daghøjskolen for Mænd
807302 Try Landbrugsskole
807350 Dronninglund Produktionsskole
851303 Try Efterskole
807002 Asaa Skole
751389 Århus Kulturambulancens Daghøjskole
847001 Dybvad Skole
751390 Århus Gøgler Daghøjskole
751391 AOF Uddannelsescenter Århus
817001 Gandrup Skole
751392 Århus Interkulturelle Daghøjskole
817002 Hals Skole
817003 Hou Skole
817004 Ulsted Skole
817006 Skolen Lær og Lev
817210 Hals Kommunale Ungdomsskole
817300 Efterskolen DUI Leg og Virke Bisnapgård
751395 Daghøjskolen D/29
751396 Agroforum Landbrugets Efteruddannelse,Koldkærgård
851039 Vestbjerg Skole
851029 Sulsted Skole
851034 Tylstrup Skole
851011 Gl Lindholm Skole
751407 Jydsk Børnehave Seminarium
851020 Nr Uttrup Skole
851026 Skansevejens Skole
751408 Jydsk Fritidspædagog-Seminarium
851045 Løvvangskolen
851052 Solsideskolen
851061 Nørresundby Gymnasium og HF
851083 Lindholm Friskole
785375 Sydthy Daghøjskole
787000 Thisted Kommune
851220 Aalborg Ungdomsskole
787010 Sønderhaa Skole
787011 Thisted Borgerskole
787014 Vandet Skole
787015 Vang Skole
787018 Øsløs Skole
787020 Arup Friskole
851904 VUK Aalborg
787026 Munkegaardsskolen
849003 Nørhalne Skole
851036 Vadum Skole
787027 Brund Friskole
849001 Biersted Skole
849002 Gjøl Skole
849004 Ulveskov Skole
849005 Aabybro Skole
837003 Mou Skole
837006 Tofthøjskolen
837007 Egense Friskole
837008 Fjordskolen
837210 Sejlflod Kommunale Ungdomsskole
837300 Lille Vildmose Naturefterskole
787028 Øsløs Friskole
837005 Kongerslev Skole
837009 Nr. Kongerslev-Komdrup Friskole
837350 FGU Aalborg - Kongerslev Refnæsvej
843901 Læringscenter Himmerland
847002 Hørby Skole
847003 Sæby Skole
847005 Stensnæsskolen
787029 Sproginstituttet
847009 Volstrup Skole
847010 Sæbygårdskolen
847012 Privatskolen i Sæby
787031 Skolen på Kastet
847210 Sæby Kommunale Ungdomsskole
787032 Brund Ny Friskole
847300 Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt.
847301 Hørby Efterskole
787200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Thisted
787201 UU Thy
787302 Højskolen i Thy
787376 Daghøjskolen i Thisted
847402 DEKRA Nordjylland A/S
817005 Vester Hassing Skole
851014 Grindsted Skole
851017 Langholt Skole
851042 Vodskov Skole
851077 Egebakken
851428 SOSU Nord, Aalborg/Jammerbugt
851452 SOSU Nord
787405 Nordvestjysk Uddannelsescenter
787901 Østermølleskolen
827375 Løgstør Daghøjskole
807006 Klokkerholm Skole
807007 Hjallerup Skole
827376 Løgstør Daghøjskole AOF
807376 AOF Center Vendsyssel
807001 Agersted Skole
807003 Dronninglund Skole
807004 Flauenskjold Skole
827401 Vesthimmerlands Hf og VUC, Ranum afd.
829003 Nr. Vrå Forskole
807010 Dronninglund Gymnasium
807011 Dronninglund Friskole
829006 Vrå Realskole
807014 Opholdsstedet
829210 Vrå Ungdomsskole
829211 Løkken Ungdomsskole
829212 Hundelev Ungdomsskole
807212 Dronninglund Kommunale Ungdomsskole
829375 Løkken-Vrå AOF Daghøjskole
851066 Herningvej Skole
831005 Vokslev Skole
851071 Aalborg Steinerskole
851110 Øster Uttrup skole
831247 Vesthimmerlands Forberedelseskursus
851407 Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
851422 Jordemoderuddannelsen i Aalborg
851425 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg
831248 VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Nibe
831350 Produktionsskolen Nibe/Støvring
851436 Sundheds CVU Nordjylland
851449 Efter- og videreudannelse Aalborg Ø
851450 UCN Selma Lagerløfs Vej
851451 Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg
845008 Guldbæk Friskole
851004 Ellidshøj Skole
851005 Ferslev Skole
831375 Vesthimmerlands Daghøjskole
851030 Svenstrup Skole
851064 Højvangskolen
851076 Lyngbjerggårdskolen
851111 Godthåbskolen
851430 SOSU Nord, Aalborg/Himmerland
831001 Bislev Skole
831002 Farstrup Skole
831003 Nibe Skole
831004 Sebber Skole
833002 Mejlby Skole
831006 Skørbæk-Ejdrup Friskole
831007 Vokslev Friskole
831008 Den Gamle Smedje
831210 Nibe Ungdomsskole
833211 Haverslev Ungdomsskole
831300 Nordjyllands Landbrugsskole
707212 Grenå Marthaskole
707375 Grenå Daghøjskole
831401 Nordjyllands Landbrugsskole
707401 Grenå Handelsskole
851021 Nørholm Skole
851032 Sønderholm Skole
709200 UU-Favrskov
710000 Favrskov Kommune
710200 PPR Favrskov
711002 Østervangsskolen
711200 PPR Hammel
861375 Vesthimmerlands Daghøjskole
851006 Gistrup Skole, afdeling Fjellerad
851009 Gistrup Skole, afdeling Hadsundvej
851022 Nøvling Skole
713200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
851075 Vaarst Friskole
851024 Klarup Skole
713247 Hammel Forberedelseskursus
837002 Gudumholm Skole
717001 Houlbjerg-Granslev Skole
851410 Informationsvidenskab og kulturformidling i Aalborg
717005 Værum-Ørum Skole
717200 Børnepsykologisk Rådgivning
719247 Mariager Enkeltfagskursus
719350 Produktionsskolen Hama
851417 Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg
719901 Skolen på Sødisbakke
721003 Pindstrup Skole
721006 Ryomgård Realskoles Kursus
851435 CVU Nordjylland
851437 Aalborg Tekniske Gymnasium, ØUV
851439 Aalborg Tekniske Skole
851447 COK - Nordjylland
851901 Center for Døvblindhed og Høretab, specialskole for voksne
851902 Taleinstituttet - Aalborg Kommune
851060 Aalborg Katedralskole
851062 Hasseris Gymnasium
851302 Aalborg Sportshøjskole
851401 TECHCOLLEGE
851402 Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling
721200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
851416 Aalborg Universitet
721300 Kolindsund Efterskole
851420 AMU Nordjylland
721375 Rougsø Daghøjskole 'Georgsminde'
851438 Nordjyllands Erhvervsakademi
851440 Nordjyllands Erhvervsakademi - Aalborg Handelssk.
851441 Aalborg Handelsskole, Turøgade 1
851442 Aalborg Handelsskole, Langagervej 16
851443 Aalborg Handelsskole, Saxogade 10
851444 Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg Handelssk.
851445 Aalborg Handelsskole, Strandvejen 25
851446 Aalborg Universitet
721901 Djurslandsskolen
751409 Århus Børnehaveseminarium
851453 Nordjyllands Erhvervsakademi
851007 Frejlev Skole
851027 Sofiendalskolen
851040 Vester Mariendal Skole
851081 Institut for Syn og Teknologi
851082 Institut for Syn og Teknologi
851426 Nordjyllands Erhvervsakademi
751417 Dansk Teknologisk Institut
751420 Marselisborg Seminarium
851015 Gug Skole
851050 Byplanvejens Skole
851054 Seminarieskolen
851375 AOF Aalborg Daghøjskole
851409 Læreruddannelsen i Aalborg
108100 Region Nordjylland
751423 Århus Tandlægehøjskole
851044 Mellervangskolen
851048 Tornhøjskolen
751425 Psykiatrisk Hospital i Århus
751428 Beskæftigelsesvejlederskolen i Århus
751429 Sygehusenes Uddannelsescenter
751433 AMU Østjylland
851010 Gl Hasseris Skole
751434 Hærens Konstabelgrundskole
751435 Århus Kommunehospitals Sygehjælperskole
851019 Kærbyskolen
751448 Jysk Center for Videregående Uddannelse
751452 Jysk Center for Videregående Uddannelse
851028 Stolpedalsskolen
851031 Sønderbroskolen
851037 Vejgaard Østre Skole
751457 CVU Ingeniørhøjskolen i Århus
851041 Vesterkærets Skole
751458 Århus Købmandsskole
751461 Danmarks Sygeplejerskehøjskole Århus
851049 Filstedvejens Skole
851051 Klostermarksskolen
851053 Sct. Mariæ Skole
851055 Skipper Clement Skolen
851057 Aalborg City Gymnasium
751462 Århus Tekniske Skole
851059 Aalborghus Gymnasium
751463 Danske Bandagister, Uddannelsesområdet
851068 Filipskolen Ålborg
851069 Institut for Syn og Hørelse
851070 Aalborg Friskole
851072 Center for Døvblindhed og Høretab
751901 Taleinstituttet
851078 Sprogcenter Aalborg
751902 Solbakken
751906 Behandlingshjemmet Sølyst
751907 Kroghsgade Skole
756000 Ikast-Brande Kommune
787902 Børnehjemmet Aggerholms Minde
789001 Foulum Skole
851221 UngAalborg Uddannelsescenter
789003 Lindum Skole
851247 HF&VUC NORD, Aalborg
851248 HF & VUC NORD
789007 Vejrum-Viskum Skole
789212 Ørum Marthaskole
791000 Viborg Kommune
851350 FGU Aalborg - Aalborg
851351 Skolen i Enggårdsgade
791001 Almind Skole
791007 Sdr Rind Skole
851376 SIND-Daghøjskole Aalborg
791009 Tapdrup Skole
851379 Kvindedaghøjskolen
851380 Daghøjskolen Fokus
851403 Aalborg Maskinmesterskole
851404 UCN Mylius Erichsens Vej
791011 Vinkel Skole
791012 Østre Skole
791018 Søndersøskolen
731376 Daghøjskolen Randers
791021 Høreinstituttet i Viborg
731401 Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser, VA
731402 Tradium, Merkantile erhvervsuddannelser
791022 Taleinstituttet i Viborg
731404 Sygeplejerskeuddannelsen i Randers - VIA UC
791024 Indvandrerskolen AOF-Viborg
731406 Tradium Gymnasier, HHX & HTX
731407 Tradium Retail & Management
791030 Springbrættet
731409 Randers Social- og Sundhedsskole
791200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
731411 Erhvervsakademiet Minerva
731412 VIA University College, Campus Randers
731413 Tradium, EUD/EUX Business
731414 Psykomotorikuddannelsen i Randers - VIA UC
731415 Erhvervsakademi NordØstjylland
731416 Handelsskolen Minerva
731901 Randers Specialskole Blommevej
791201 UU-Viborg
731903 Mellerup Skolehjem
747002 Assentoftskolen
791240 Ungdomskostskolen Tårupgård
747210 Sønderhald Ungdomsskole
747350 FGU Østjylland - Dalagervej
791302 Tårupgård Ungdomskostskole
735003 Børneby Nord, afdeling Ørsted
791305 Hald Ege Højskole
791405 Viborg Amts Sygeplejeskole Psykiatrisk afd.
735007 Vestervang Skole
735001 Børneby Nord, afdeling Allingåbro
791407 Dansk Kommunalkursus, Viborg
791408 AMU kursus Videoskolen i Viborg (530)
735005 Børneby Nord, afdeling Vivild
833247 Hobro og Nørager Kommuners Forberedelseskursus
735210 Rougsø Ungdomsskole
735300 Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole
835001 Hune Skole
835350 Pandrup Produktionsskole
835375 Pandrup Daghøjskole
747001 Auning Skole
719002 Havndal Skole
719004 Vindblæs Friskole
729002 Blicherskolen
723001 Grønhøjskolen
723002 Gjerlev-Enslev Skole
723003 Hald-Kærby skole
723211 Nørhald Ungdomsskole
729001 Asferg Skole
729003 Fårup Skole og Børneby
837001 Dokkedal Skole
837004 Nr. Kongerslev Skole
729211 Purhus Ungdomsskole
729300 Nørbæk Efterskole
823001 Søbakkeskolen
723004 Korshøjskolen
723005 Mellerup Fri- og Efterskole - (friskolen)
839007 Tolne Skole
839200 UU Frederikshavn
723300 Mellerup Fri- og Efterskole - (efterskolen)
839375 Sindal AOF Daghøjskole
729005 Bjerregrav Skole
729006 Fussingø-egnens Friskole, Børnehave og Vuggestue
840000 Rebild Kommune
731001 Hadsundvejens Skole
731002 Hobrovejens Skole
731003 Hornbæk Skole
731004 Kristrup Skole
731005 Nyvangsskolen
731006 Rismølleskolen
731007 Rytterskolen
731008 Søndermarkskolen
841002 Kappelborg-Skolen
731010 Tirsdalens Skole
731011 Vestervangsskolen
731012 Vorup Skole
731013 Østervangsskolen
731014 Nørrevangsskolen og UNX-Ung Nord10
731015 C. la Cours Skole
731016 Forberedelsesskolen
731017 Randers Realskole
841200 Familiecentret
731019 Randers Lille Skole
841375 Skagen Daghøjskole
841901 Møllehusskolens Afd på Hedebosk
843211 Skørping Ungdomsskole Vest
731022 Randers Statsskole
731023 Paderup gymnasium
721902 Marie Magdalene Skole
731025 CSV Randers
731026 Oust Mølleskolen
731027 Randers Friskole & Børnehus
731028 Sprogcenter Randers
731029 Fonden Valdemarhus
731030 Trekløverskolen
723200 PPR Nr.Hald, Personforvaltningen
723210 Korshøjskolens Ungdomsskole
725001 Bønnerup Forskole
725002 Fjellerup Skole
731211 Randers Ungdomsskole
725003 Gjerrild-Bønnerup Skole
725007 Brundhøjskolen
725008 Norddjurs Friskole
725212 Voldby Ungdomsskole
725247 Øst-Djurslands Forberedelseskursus
731247 Randers HF og VUC - (hf2)
731248 Randers HF & VUC
731300 Den Skandinaviske Designhøjskole
731350 Randers Produktionshøjskole
731351 FGU Østjylland - Brusgårdsvej
725303 Efterskolen Fremtidsbroen
775006 Fjordklyngeskolen, afd. Skals
775007 Fjordklyngeskolen, afd. Ulbjerg
725351 Nørre Djurs Produktionsskole
775212 Møldrup Kommunale Ungdomsskole
775300 Skals Håndarbejdsskole
775301 Skals Efterskole
725375 Norddjurs Daghøjskole
761006 Rødkærsbro skole
727000 Odder Kommune
727010 Alrø Friskole
761002 Bjerringbro Skole (Koldskær)
727016 10. Klasses Center
727200 Børne- og Familiecentret
727247 Odder Enkeltfagskursus
761008 Bjerringbro Skole (Vestre Ringvej)
761009 Bjerringbro Gymnasium
729004 Sønderbækskolen
761011 Gudenådalens Friskole
761012 Tange Kristne Friskole
729200 Børne og ungerådgivningen
729210 Purhus Marthaskole
761015 Sahl Friskole
761016 MammenFri
761017 Skjern Hovedgaard
761210 Bjerringbro Kommunale Ungdomsskole
730000 Randers Kommune
731009 Søren Møllersgades Skole
731018 Sankt Mikael Skole
761302 Nørgaards Højskole
761303 Hedemølle Efterskole
761350 Bjerringbro Produktionsskole
760000 Ringkøbing-Skjern Kommune
761400 Mercantec, Bjerringbro afdeling
767002 Ulstrup Skole
767003 Vellev Skole
767300 Gudenaadalens Efterskole
767350 Favrskov Produktionsskole
760001 Blåkærgård Syns- og Teknologicentret
717002 Langå Skole
717003 Lilleåskolen
717004 Munkholmskolen
760200 Amtsskolepsykologen
717010 Heldagsskolen i Houlbjerg
760201 Pædagogisk Psykologisk Fagenhed (PPF)
717211 Langå Ungdomsskole
767001 Tungelundskolen
767210 Hvorslev Komm. Ungdomsskole
705003 Fårvang Skole
705008 Faarvang Skole
705211 Gjern Kommunale Ungdomsskole
705001 Gjern Skole
761001 Bjerringbro Nordre Skole
761003 Højbjerg-Elsborg Centralskole
791015 Friskolen i Viborg
791016 Viborg Katedralskole
791017 Viborg Gymnasium
761004 Mammen Skole
791019 Finderuphøj Skole
791020 Houlkærskolen
761005 Skjern Centralskole
761007 Sahl Centralskole
791023 Lyshøjskolen
761010 Hjorthede Friskole
791025 Sprogcenter Viborg
791026 Behandlingsinstitutionen Hald Ege
761013 Hjorthede Ny Friskole
761014 Bjerringbro Friskole
791210 Viborg Komm. Ungdomsskole
791247 Skive-Viborg HF & VUC, Viborg
791248 Skive-Viborg HF & VUC
791300 Asmildkloster Landbrugsskole
791301 Viborg Idrætshøjskole
791303 Bjergsnæs Efterskole
791304 Hald Ege Fri- & Efterskole (efterskolen)
761211 Højbjerg-Elsborg Ungdomsskole
791375 AOF Center Viborg
791376 LOF Midtjylland
791377 Center for bevidst bevægelse
791401 EUC MIDT
791402 Mercantec, Banegårds Alle
791403 VIA University College, Campus Viborg
791404 Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg - VIA UC
791901 Voksenspecialskolen Viborghus afdelingen
791406 Mercantec, Håndværkervej afdeling
791903 Behandlingshjemmet Jens Holst
793001 Fjeldsø Skole
791409 CVU Midt-Vest
791410 Mercantec, HCA afdeling
791411 Media College Denmark
791412 VIA University College, Kasernevej Viborg
793003 Hvam Skole
791902 Rosenvængets Skole
793006 Vesterbølle Skole
789002 Hammershøj Skole
793350 Ålestrup Produktionsskole
789004 Løvel Skole
789005 Sødalskolen
789006 Vammen Skole
793375 Aalestrup AOF Daghøjskole
789008 Ørum Skole
789009 Vejrumbro Fri
789210 Tjele Kommunale Ungdomsskole
800200 Region Nordjylland Specialsektoren
789300 Tjele Efterskole
791004 Løgstrup Skole
800201 UCN CFU Aalborg
800202 Studievalg Danmark Center Nordjylland
601002 Grædstrup Skole
601003 Hårup Skole
601004 Nim Skole og Børnehus
601005 Sdr. Vissing Skole
601006 Tønning-Træden Skole
601008 Tønning-Træden Friskole
601009 Bakkelandets Friskole
601010 Heldagsskolen Stenagergård
601200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
601211 Brædstrup Ungdomsskole
609004 Gedved Skole
609247 VUC Gedved
609401 VIA University College, HF i Gedved
609403 VIA University College - Pædagoguddannelsen i Horsens
609003 Østbirk Skole
609005 Vestbirk Friskole
609301 Vestbirk Musik- & Sportsefterskole
609302 Vestbirk Højskole
627300 Flemming Efterskole
627003 Rask Mølle Skole
627212 Rask Mølle Ungdomsskole
625003 Klovborg Skole
625007 Klovborg Friskole
625350 FGU Midt-Vest - Ikast-Brande
625004 Nørre-Snede Skole
625200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
625211 Nørre Snede Ungdomsskole
625247 Nr. Snede Fængsel
801003 Oue Skole
756001 Krondal
619012 Stenderup Skole
619003 Bjerre Skole
619005 Hornsyld Skole
619301 Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Akademiet
619305 Bråskovgård Efterskole
108200 Region Midtjylland
763001 Skolefællesskabet Mønsted - Sparkær, afd. Mønsted
763005 Skolefællesskabet Mønsted - Sparkær, afd. Sparkær
775401 Textiluddannelsen TEKO - VIA UC
791002 Møllehøjskolen
791003 Hald Ege Skole
791005 Nordre Skole
791006 Overlund Skole
791008 Søndre Skole
791010 Vestre Skole
791013 Vestervang Skole
791014 Viborg private Realskole
615030 Mølledamsskolen
615031 Højvangskolen, Centerklasser
615032 Højvangskolen
615033 Sejet Skole
615200 Tværgående Enhed for Læring
615201 UU-Region Horsens
615202 UU Horsens
615210 Horsens Ungdomsskole
615211 Den Kommunale Ungdomsskole
615247 Horsens VUC
615248 Horsens HF & VUC
615249 Enner Mark Fængsel
615250 Møgelkær Fængsel
615300 Bygholm Landbrugsskole
615301 Horsens Folkehøjskole
615350 FGU Sydøstjylland - Horsens
615375 Horsens AOF Daghøjskole
615376 Daghøjskolen Vitus Bering
615401 Bandagistuddannelsen i Aarhus
615402 Learnmark Horsens
615403 Fredericia Maskinmesterskole
615404 Bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens
615405 AMU Østjylland, Horsens/Silkeborg
615406 Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Horsens afd.
615407 Dansk Kommunalkursus Horsens
615408 Vitus Bering Danmark
615901 Center for Arbejde, Udvikling & Læring
615902 Lundagerskolen
619004 Glud Skole
619018 Skjoldskolen
613007 Daugård Skole
613009 Vejlefjordskolen (grundskole)
613010 Realkurset Ved
613011 Vejlefjordskolen (gymnasium)
613300 Vejlefjordskolen (efterskole)
613001 Gl. Sole Skole
613002 Hedensted Skole
613012 Stjernevejskolen
613200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
613210 Ungdomsskolen Hedensted
613325 Castberggård
613350 Produktionsskolen
613351 Hedensted Produktionsskole
613004 Kragelund Skole
613005 Løsning Skole
613006 Ølsted Skole
613013 Øster Snede Skole
613201 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
613247 VUC Hedensted
613301 Kragelund Efterskole
609001 Hovedgård Skole, folkeskoleafdeling
609210 Gedved Kommunale Ungdomsskole
601001 Brædstrup Skole, folkeskoleafdeling
745211 Skanderborg Ungdomsskole
745247 VUC Skanderborg
745300 Brøruphus Efterskole
745350 Skanderborg Produktionsskole
745401 Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
746401 HF og HHX Skanderborg
737003 Låsby Skole
737001 Knudsøskolen
737004 Mølleskolen
737005 Gl Rye Skole
737006 Gudenåskolen
737211 Ry Kommunale Ungdomsskole
737300 Ry Højskole
737301 Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole
737901 Behandlingshjemmet Himmelbjerggården
609002 Søvind Skole
609300 Elbæk Efterskole
609303 Elbæk Folkehøjskole
613003 Korning Skole
615000 Horsens Kommune
615001 Borgerskolen i Skolegade
615002 Dagnæsskolen
615003 Egebjergskolen
615004 Endelave Skole
615005 Hattingskolen
615006 Kildegades Skole
615007 Langmarkskolen
615008 Ryesgades Skole
615009 Søndermarkskolen
615010 Grønagerskolen
615011 Stensballeskolen
615012 Lundskolen
615013 Tordenskjoldsgades Skole
615014 Østerhåbskolen
615015 Bankagerskolen
615016 Hulvej Privatskole
615017 Sct. Ib Skole & Børnehave
615018 Horsens Gymnasium & HF, Studentervænget 2
615019 Sejet Skole
615020 Højvangskolen, folkeskoleafdeling
615021 Horsens Gymnasium & HF, Højen 1
615022 Slotsskolen
615023 Sygehusundervisningen på Horsens Sygehus
615024 Horsens Byskole, folkeskoleafdeling
615025 Bakkeskolen
615026 Skolen for Udlændinge Horsens
615027 Rosing Ræderske Dag- og Aftenskole
615028 Sprogcenter Midt
615029 Learnmark 10
743376 AOF Østjylland
743401 College360 - Bredhøjvej 8
743402 College360 - Bindslev Plads 1
743403 Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg - VIA UC
743404 VIA University College, Campus Silkeborg
743405 TH. LANGS HF & VUC
743407 SOSU Østjylland, Silkeborg afd.
743408 Center for Rytmisk Musik og Bevægelse
743410 CVUalpha
749002 Gjessø Skole
771004 Trekløverskolen, Afdeling Kjellerup
771006 Trekløverskolen, Afdeling Sjørslev
771007 Thorning Skole
771008 Trekløverskolen, Afdeling Vinderslev
771210 Ungdomsskolen, Kjellerup
771300 Levring Efterskole
771350 Kjellerup Produktionsskole
801008 Solhverv Realeksamenskursus
801211 Vebbestrup Ungdomsskole
801212 Rostrup Ungdomsskole
801247 Østhimmerlands Forberedelseskursus
743029 Børne- og familiehuset
743031 Friskolen i Lemming
705004 Sorring Skole
771001 Ans Skole
749003 Frisholm Skole
749210 Frisholm Ungdomshus
749001 Bryrup Skole
749300 Lystruphave Efterskole
601007 Voerladegård Skole
715002 Veng Skole og Børnehus
737002 Bjedstrup Skole
745001 Ejer Bavnehøjskolen
745002 Morten Børup Skolen
745003 Stilling Skole
745004 Virring Skole
745005 Niels Ebbesen Skolen
745006 Skanderborg Realskole
745007 Skanderborg Gymnasium
745008 Rudolf Steiner Skolen, Skanderborg
801300 Højskolen Rold Skov Spejderhøjskolen
745010 Heldagsskolen Skanderborg
803003 Langeslund Skole
803200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
803248 VUC Nordjylland, lokalafdeling Brovst
725006 Ørum Skole
725009 Djurslandsskolen
725011 Stendysseskolen
725210 Nørre Djurs Ungdomsskole
803375 Brovst Daghøjskole
803401 AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
707001 Anholt Skole
705002 Grauballe Skole
705005 Voel Skole
705006 Klippen, Den Kristne Friskole
705007 Karolinelundskolen
803901 Skole/Behandlingshjemmet Kokkedal
740001 TH. LANGS HF-KURSUS
743001 Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder
743002 Dybkærskolen
743003 Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund
743005 Linå Skole
743006 Nørrevangskolen
743007 Nordre Skole
743008 Resenbro Skole
805002 Jerslev Forskole
743010 Sejs Skole
743011 Skægkærskolen
743012 Vestre Skole
743013 Virklund Skole
743014 Balleskolen
743015 Kornmod Realskole
743016 Langsøskolen
743017 Th. Langs Skole
851377 Nørresundby Daghøjskole
743019 Silkeborg Gymnasium
743020 Hvinningdalskolen
743021 Gødvadskolen
851378 Ålborg Flygtningedaghøjskole
851405 Pædagogseminariet i Aalborg
743024 Lysbro Uddannelsescenter
743025 Dybkær Specialskole
743026 Rudolf Steiner skolen i Silkeborg
743027 Buskelundskolen
851406 Skolen for Beskæftigelsesvejledere
743030 Ulvedalsskolen
743032 Småskolen på Peterslyst Ridecenter
851408 Aalborg Teknikum
851411 Den Sociale Højskole
743211 Silkeborg Ungdomsskole
743247 TH. LANGS, VUC SILKEBORG
851412 AUC Den Erhvervssproglige Korrespondentudd.
743300 Silkeborgskolen - Sundhed og Sport i Højlandet
743301 Silkeborg Højskole
743302 Gødvad Efterskole
743350 FGU Midtjylland - Silkeborg
851413 Ålborg Psykiatriske Sygehus
707405 Grenaa Fiskeriskole
707406 VIA University College, Grenaa
707407 Viden Djurs, VID Gymnasier Grenaa
707408 AMU-Djursland, Grenå afdeling
851414 Danmarks Ingeniørakademi i Ålborg
725005 Voldby Skole
851415 Danmarks Tekniske Højskole i Ålborg
725010 Friskolen i Gjerrild
725013 Opholdsstedet Østergaard
851418 Sygehj.- og Plejersk. i Nordjyllands Amtsk.
851419 Ålborg Tekniske Skole Kursus for Skibskokke
725301 Efterskolen Helle
725302 Væksthøjskolen Djursland
851421 Hærens Konstabelgrundskole
751006 Elev Skole
751007 Elsted Skole
751066 Lystrup Skole
851423 Nørresundby Handelsskole
751046 Hårup Skole
751052 Virupskolen
751020 Kaløvigskolen
751039 Skødstrup Skole
751098 Den Moderne Kulturelle skole
706210 Syddjurs Ungdomsskole
733001 Hornslet Skole
733210 Rosenholm Ungdomsskole
731020 C. La Cours Skoles Realkursus
733247 VUC Djursland - Hornslet
733002 Mørke Skole
733003 Ådalens Skole
731021 Randers HF, Uddannelsescentret
721004 Marienhoffskolen
721005 Ryomgaard Realskole
731024 Marthaskolen i Randers
721007 Pindstrupskolen afd Pindstrup
721350 FGU Østjylland - Ryomgård
731031 Randers HF
721002 Kolind skole
731200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
721210 Midtdjurs Ungdomsskole
721401 Tradium, Ring Djursland
721402 AMU-Djursland
707003 Søren Kanne-Skolen, afdeling Toubro
731201 Skolernes Udviklingscenter
721001 Bauneskolen
731202 UU Randers
731212 Marthaskolen i Randers
731213 Randers Ungdomsskole Syd
731214 Vorup Ungdomsskole
731215 Dronningborg Ungdomsskole
731216 Randers Ungdomsskole Vest
725004 Glesborg Skole
725014 Det Socialpædagogiske Opholdssted Nordlys
725300 Djurslands Efterskole
731375 Randers Daghøjskole
739401 Vildtforvaltningsskolen, Kalø,
701003 Molsskolen
701212 Ungdomsskolen Mols
701303 Helgenæs Naturefterskole
701002 Rosmus Skole
701211 Rosmus Ungdomsskole
711001 Skovvangskolen
731377 Randers FOF Kulturdaghøjskole Id-Xpress
711003 Haurum-Sall Skole
711004 Søndervangskolen
711005 Regnbueskolen
731403 Randers Maskinistskole
711211 Hammel Kommunale Ungdomsskole
711300 Frijsenborg Efterskole
751055 Næshøjskolen
731405 AMU Østjylland, Randers
731408 Plejehjemsassistentskolen i Randers
703001 Gyvelhøjskolen
731410 Dansk Kommunalkursus Randers
703003 Herskindskolen
703004 Skovbyskolen
703005 Galten Friskole
703006 Stjærskolen
703007 Den Fri Hestehaveskole
761212 Rødkærsbro Ungdomsskole
761213 Marthaforbundets Ungdomsskole
703211 Galten Kommunale Ungdomsskole
761375 Bjerringbroegnens Daghøjskole
703300 Klank Efterskole
761376 Kjellerup, AOF Daghøjskole
751035 Sabro-Korsvejskolen
751106 Bangholmskolen
763002 Fly Skole
763003 Iglsø Skole
707002 Mølleskolen
707004 Søren Kanne-Skolen, afdeling Vestre
707005 Søren Kanne-Skolen, afdeling Østre
707006 Åboulevarden
707008 Grenaa Gymnasium
707009 Norddjurs Friskole
707010 Søren Kanne Skolen
707011 10. Klasse Center Djursland
763004 Resen Skole
763007 Tastum Forskole
707211 Ungnorddjurs
763010 Fly Friskole
707247 VUC Djursland - Grenaa
707248 VUC Djursland
707350 FGU Østjylland - Grenå
763200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
765003 Ræhr Centralskole
707402 Viden Djurs, VID Erhvervsuddannelser Grenaa
707403 Viden Djurs - Erhvervsskole, Gymnasier og VUC - Djursland
707404 Komponent - Kommunernes Udviklingscenter
709004 Østervangskolen
709005 Bavnehøjskolen
709006 Favrskov Gymnasium
709007 Det socialpædagogiske opholdssted Føniks
765210 Hanstholm Ungdomsskole
709210 Hadsten Ungdomsskole
709247 Randers HF & VUC
709300 Linieskolen, Hadsten Fri Fagskole
709301 Hadsten Højskole
709375 AOF MIDT Silkeborg
709401 Den Jyske Håndværkerskole
710001 Kanonskolen
751002 Bakkegårdsskolen
751045 Tilst Skole
751065 Skjoldhøjskolen
751077 AARHUS GYMNASIUM, Tilst
765211 Tømmerby-Lild Ungdomsskole
765375 Hanstholm Daghøjskole
713001 Haldum-Hinnerup Skolen
713002 Korsholm Skole
713003 Rønbækskolen
713004 Præstemarkskolen
765401 Hanstholm Erhvervsfiskersk. Thisted Spec. Arb.
766000 Hedensted Kommune
713005 Friskolen i Hinnerup
805003 Klæstrup Forskole
713211 Favrskov Ungdomsskole
805004 Mylund Forskole
701001 Ebeltoft Skole
805010 Tolstrup-Stenum Centralskole
701005 Toftevangskolen
701007 Egedalsskolen
701210 Ebeltoft Ungdomsskole
701247 VUC Djursland - Ebeltoft
701300 Femmøller Efterskole
701301 Den Europæiske Filmhøjskole
701302 Tirstrup Idrætsefterskole
701304 Djurslands Folkehøjskole, Råmosegaard
805011 Øster Hjermitslev Skole
701375 Ebeltoft Daghøjskole
805015 Brønderslev Friskole
701006 Syddjurs Friskole
805200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
739001 Feldballe Skole
739002 Rønde Skole
739003 Thorsager Skole
739004 Ugelbølle Skole
739005 Rønde Gymnasium
739006 Rønde Privatskole
805201 UU Brønderslev
805300 Miljøhøjskolen
739210 Rønde Kommunale Ungdomsskole
739300 Rønde Højskole og Efterskole (efterskoledelen)
739301 Kalø Højskole
739302 Rønde Højskole og Efterskole (højskoledelen)
739303 Viden Djurs, VID Erhvervsuddannelser, Kalø
727300 Gylling Efterskole
727301 Eriksminde Efterskole
727302 Egmont Højskolen
727303 Odder Højskole
727304 Rude Strand Seniorhøjskole
727305 Hou Maritime Idrætsefterskole
727306 Rudehøj Efterskole
727350 FGU Sydøstjylland - Odder
727375 Odder AOF Daghøjskole
727401 Aarhus Business College, Handelsfagskolen
805302 Nordjyllands Idrætsefterskole
805375 Brønderslev UddannelsesCenter
741004 Samsø Skole
741005 Samsø Friskole
741006 Bryggergårdens Skole
741007 Samsø Frie Skole
805401 Brønderslev Tekniske Skole
741210 Samsø Ungdomsskole
741247 Aarhus HF & VUC, Samsø afdeling
741300 Samsø Efterskole
741301 Nord-Samsø Efterskole
807005 Gerå Skole
741303 Samsø Højskole
751047 Tranbjergskolen, afdeling Kirketorvet
751079 Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé
751026 Mårslet Skole
751304 Testrup Højskole
751004 Beder Skole
849301 Den Økologiske Landbrugsskole ved Åbybro
751314 Dansk Center for Jordbrugsuddannelse
751397 Jordbrugets UddannelsesCenter, Beder
851000 Aalborg Kommune
751024 Malling Skole
851001 Ajstrup Skole
851002 Alleskolen
751308 Jordbrugets UddannelsesCenter, Malling
727003 Hundslund Skole
727015 Hadruplund
751041 Solbjergskolen
851003 Annebergvej Skole
751016 Bavnehøj Skole
751088 Kolt Skole
751094 Selam Privatskole
751307 Kolt Ældrehøjskole
715001 Bakkeskolen
715003 Højboskolen
715004 Heltidsundervisningen
715005 Hørningskolen
715211 Hørning Kommunale Ungdomsskole
715300 Efterskolen Ådalen og Åskolen - friskolen i Hørning
715350 FGU Sydøstjylland - Skanderborg
709001 Hadsten Skole
709002 Voldum Skole
709003 Hadbjerg Skole
751033 Rosenvangskolen
751044 Søndervangskolen
751050 Vestergårdsskolen
751051 Viby Skole
751064 Århus Friskole
751076 Viby Gymnasium
751081 Interskolen
751090 Langagerskolen
851008 Frydendal Skole
851012 Godthåbsgades Skole
851013 Godthaab Skole
851016 Hobrovejens Skole
851018 Kjellerupsgades Skole
751437 Aarhus Business College, EUX-gymnasiet
751440 Århus Købmandsskole
751441 Aarhus Business College, HHX-gymnasiet i Viby
851023 Poul Paghs Gades Skole
851025 Ryesgades Skole
751464 Københavns Professionshøjskole - Aarhus
751903 Stensagerskolen
751908 Behandlingshjemmet Bøgholt
851033 Thistedvejens Skole
731902 Parkskolen
733211 Rosenholm Ungdomsskole
751017 Holme Skole
751021 Kragelundskolen
751034 Rundhøjskolen
751040 Skåde Skole
751111 Højbjerg Privatskole
735002 Holbæk Skole
735004 Store Sjørup Skole
735006 Ørsted Skole
751302 Diakonhøjskolen
735200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
751312 Aarhus Efterskole
751444 Diakonhøjskolen, Social- og Sundhedsudd.
735301 Den Eksperimenterende Tekstilskole
751905 Behandlingshjemmet Dalgården
735350 Rougsø Produktionsskole
727001 Gylling Skole
727002 Hou Skole
727004 Parkvejens Skole
727005 Vestskolen, afd. Vestermarken
727006 Saksild Skole
727007 Vestskolen, afd. Skovbakken
727008 Tunø Skole
727009 Ørting-Falling Centralskole
727011 Rathlouskolen
727012 Odder Gymnasium
727013 Odder Lille Friskole
727014 Vestermarkskolen
735375 Daghøjskolen Grønhøj, Rougsø
735401 Dansk Kommunalkursus Djursland
727211 Odder Ungdomsskole
737375 Ry Daghøjskole
727248 EUD/EUX og VUC Odder
751327 Holmstrupgård - Psykiatri for unge
751013 Gammelgaardsskolen
751054 Åby Skole
739007 Syddjurs Friskole
751097 Kildeskolen i Århus
739200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
739304 Rønde Gymnasium, Grundskole og Efterskole
740000 Silkeborg Kommune
741000 Samsø Kommune
751379 AOF MIDT Aarhus
751382 Kompetencehuset
741001 Brundby Skole
741002 Nordby Skole
725012 Døgncentret for Børn & Familier Rishøj
751003 Ellevangskolen
751031 Sygehusundervisningen, Aarhus Universitetshospital
751032 Risskov Skole
751042 Strandskolen
751049 Vejlby skole
751075 Risskov gymnasium
741003 Onsbjerg Skole
751080 Jakobskolen
766002 TUC Skole
751084 Rudolf Steiner-Skolen i Vejlby-Risskov
751085 Tale & Høre Instituttet
751089 Børnenes Friskole
751107 Sygehusundervisningen Aarhus Universitetshospital
769210 Karup-Kølvrå Ungdomsskole
769211 Kølvraa Kommunale Ungdomsskole
751301 Risskov Efterskole & Sansestormerne
751306 Idrætshøjskolen i Århus
751310 JU Vejlby
769375 Karup AOF Daghøjskole
769401 Flyveskolen, Flyvestation Karup
769402 Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole
771003 Nørskovlund Skole
751410 Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus - VIA UC
771005 Levring Skole
751439 Aarhus Business College, HHX-gymnasiet i Risskov
751442 Videreuddannelsen for Ergo- og Fysioterapeuter
751445 Pædagoguddannelsen Jydsk - VIA UC
751456 Jysk Center for Videregående Uddannelse
771009 Vium-Hvam Skole
771200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
771212 Ans Ungdomsskole
751043 Sølystskolen
751056 Skæring Skole
751110 Egå Gymnasium
751112 Holme Nygaard skole
771375 Kjellerup, LOF Daghøjskole
771376 Kjellerup AOF Daghøjskole
751311 Egå Ungdomshøjskole
751350 FGU Aarhus - Egå
661413 COK - Midt - Vestjylland
771901 Statsskolehjemmet Bøgildgård
751018 Højvangskolen
751438 Århus Købmandsskole
751447 COK - Østjylland
751449 Det Jyske Kunstakademi
751450 Århus Kunstakademi
751451 Institut for odontologi og oral sundhed, AU
751454 Kaospiloterne
751455 Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Aarhus - VIA UC
773000 Morsø Kommune
773002 Ejerslev Skole
773003 Erslev Skole
773004 Flade Skole
751063 Skt Knuds Skole
751247 Aarhus HF & VUC
751249 Aarhus HF & VUC, Aarhus afdeling
773008 Karby Skole
751460 Århus Købmandsskole
751019 Katrinebjergskolen
751022 Lisbjergskolen
751038 Skovvangskolen
773009 Lødderup Skole
773012 Redsted Skole
751053 Vorrevangskolen
751069 Århus Akademi
807008 Thorup Skole
751221 Netværksskolen, Heltidsundervisningen Aarhus
807009 Try Friskole
751351 Århus Produktionsskole
751378 Idrætsdaghøjskolen Ida, Århus
807012 Østvendsyssel Friskole
751401 AARHUS TECH
751402 Aarhus Business College
751419 Læreruddannelsen i Aarhus - VIA UC
751430 Danmarks Medie- og journalisthøjskole, Aarhus
751443 SOSU Østjylland, Aarhus
751446 VIA University College, Campus Aarhus N
751459 Aarhus Business College - EUX og EUD Business
807013 Hjallerup Friskole
751904 Lyngåskolen
751012 Frydenlundskolen
751015 Hasle Skole
751025 Møllevangskolen
751057 Ellekærskolen
751072 Århus Statsgymnasium
807200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
751422 Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
751427 Det Jyske Musikkonservatorium Aarhus
751453 It-vest - samarbejdende universiteter
751008 Engdalskolen
751010 Tovshøjskolen
751014 Sødalskolen
751028 Nordgårdskolen
807210 Agersted Kommunale Ungdomsskole
807211 Aså Kommunale Ungdomsskole
751092 Lykke Skolen
751095 Egebakkeskolen
807213 Flauenskjold Kommunale Ungdomsskole
807214 Hjallerup Kommunale Ungdomsskole
807215 Klokkerholm Ungdomsskole
807247 Østvendsyssels Forberedelseskursus
751071 Aarhus Katedralskole
751074 Marselisborg Gymnasium
807248 VUC Nordjylland, Aalborg afdeling, Dronninglund
751086 Institut for Kommunikation og Handicap, Høreafdelingen
807301 Try Højskole
807375 Hals Daghøjskole
809007 Englyskolen
751102 CSV Aarhus
809247 VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Farsø
751104 Lærdansk Aarhus
751105 Parat Til Start
751108 SAM-Skolen
809300 Farsø Højskole
810000 Brønderslev Kommune
810300 Nordisk Uddannelsescenter for Døvblinde pers.
811004 Thorup Skole
851035 Vaarst Skole
751315 FGU Aarhus - Vest
851038 Vejgård Vestre Skole
751326 FACET
751376 Byhøjskolen
851043 Østermarkens Skole
851046 Gravenshoved Kostskole
851047 Parkskolen
851056 Store Restrup Friskole
851058 Skipper Clement Skolens Kursusafd
851063 Heldagsskolen
851065 Det Ny Amtsgymnasium
851067 Lille Tornhøj Skolen
751388 Daghøjskolen Kvindeliv, Århus
851073 Østermarken Privatskole
851079 FOF Aalborg Sprogskolen
851080 AOF Aalborg Sprogskolen
751393 FOF Aarhus
751394 Daghøjskolen Gimle, Århus
851200 PPR-Aalborg
751405 Aarhus Maskinmesterskole
751406 Pædagoguddannelsen Peter Sabroe - VIA UC
751411 Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus - VIA UC
751414 Sygeplejeskolen ved Århus Kommunehospital
751415 Sygeplejeskolen, Århus Amts Sygehus
851201 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
751418 Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
851202 PPR Tranumparken
751421 Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus - VIA UC
851203 Skoleforvaltningen Aalborg
751424 Danmarks Sygeplejerskehøjskole Århus
751426 Arkitektskolen Aarhus
851204 UU-Aalborg
851210 Aalborg Kommunale Ungdomsskole Syd
751431 Aarhus Universitet
751432 Den Danske Scenekunstskole, Aarhus
851225 Aalborg Husmoderf. Marthaskole
751436 Radiografskolen i Århus
773024 Morsø Gymnasium
851226 Lindholm Husmodert.Marthasskole
773030 10'eren
773032 Lødderup Friskole
773033 Tødsø-Nykøbing Friskolen
851300 Nordjyllands Tilskærerskole
851301 Store Restrup Højskole
773210 Morsø Kommunale Ungdomsskole
851325 Den Rytmiske Aftenskole i Aalborg
851326 Frit Oplysningsforbund, FO (FUU)
773247 Thy-Mors HF & VUC , Nykøbing afd.
773303 EUC Nordvest - Nordic Food College
773350 FGU Morsø
773375 AOF Kursuscenter - Morsø Daghøjskole
773401 EUC Nordvest - Erhvervs- og Gymnasieuddannelser Nykøbing
851352 Uddannelsescentret Østre Alle
851353 Hjælpemiddelservice Produktionsskolen
741200 Børne- og Familiecentret
741201 Center for Undervisningsmidler, Århus
741302 Den Grønlandske Kostskole
773006 Midtmors Skole
743004 Lemming Skole
743009 Søndergadeskolen
773021 Bjergby Friskole
773022 Skallerup Friskole
773023 Øster Jølby Friskole
773026 Erslev Skole
773027 Praktikskolen
773031 Sundby Friskole
773300 Galtrup Efterskole
773302 Rovvig Efterskole
743018 Kornmod Realkursus
773007 Hvidbjerg Skole
743022 Bakkeskolen
773028 Sydvestmors Friskole
743023 Midtjydsk Helhedsskole
773018 Sydmors skole og Børnehus
743028 AOF Sprogskolen i Silkeborg
773020 Sydmorsskolen
773029 Ørding Friskole
773301 Blidstrup Efterskole
743200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
743201 UU Silkeborg
743248 VUC Silkeborg-Skanderborg-Odder
743375 Daghøjskolen i Silkeborg
751023 Læssøesgades Skole
751027 Frederiksbjerg Skole
743406 AMU-Center Horsens/Silkeborg
743409 Dansk Kommunalkursus Silkeborg
751036 Samsøgades Skole
743901 Skolen på Vejlsøhus
751058 Elise Smiths Skole
751059 Forældreskolen Aarhus
751060 Laursens Realskole
751061 N. Kochs Skole
751062 Rudolf Steiner-Skolen i Århus
683210 Vinderup Kommunale Ungdomsskole
683300 Rydhave Slots Efterskole
683301 Handbjerghus Ungdomskostskole
779004 Højslev Skole
779005 Nr. Søby Skole
779009 Ørslevkloster Skole
743902 Lysbroskolen
745009 Hylke Skole
745200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
745201 VIA Center for Undervisningsmidler, Aarhus
763006 Stoholm Skole
745202 UU Odder Skanderborg
763210 Fjends Ungdomsskole
781001 Balling Skole
781002 Brøndum-Hvidbjerg Skole
781003 Lem Skole
781004 Lihme Skole
781005 Oddense Skole
781006 Vestsalling Skole og Dagtilbud Balling
781007 Ramsing Skole
781008 Rødding Friskole
781010 Dagskolen Bustrup Hovedgaard
781210 Ungdomsskolen Skive - Spøttrup afd.
773014 Solbjerg Skole
773015 Sundby Skole
773016 T O R Centralskole
777001 Durup Skole
777002 Glyngøre Skole
777003 Hjerk-Harre Skole
777004 Roslev Skole
777210 Ungdomsskolen Skive Sallingsundafdelingen
773017 Tødsø Skole
783002 Breum Skole
783003 Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud Jebjerg
783004 Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud Fursund
783005 Thise Friskole
773019 Ørding Centralskole
773025 Langsbjergskolen
773200 Rådgivningscenter Børn og Unge
773201 UU Mors
773212 Lødderup Ungdomsskole
783210 Sundsøre Ungdomsskole
783300 Salling Efterskole
773214 Vestmors Ungdomsskole
783001 Fursund Skole
773304 Morsø Husholdningsskole
773001 Dueholmskolen
773402 Dansk Kommunalkursus Nykøbing M
773403 AMU Kursus Elfagets kursuslokaler (814)
773005 Frøslev Skole
773901 Voksenspecialskolen Mors-Thy afdelingen
773010 M.C. Holms Skole
773013 Nordmorsskolen
775003 Laastrup Skole
775005 Roum Skole
675300 Søndbjerg Efterskole
675301 Lyngs Idrætsefterskole
675302 Jegindø Efterskole
775210 Brattingborg Ungdomsskole
207401 Hærens Ingeniør- og Abc-Skole
775211 Ulbjerg/Skals Ungdomsskole
683009 Hjelm Hede Friskole
775213 Ulbjerg Ungdomsskole
763008 Vestfjendsskolen
763009 Vroue Skole
777300 Salling Ungdomsskole
779000 Skive Kommune
779010 Ørum Skole
779001 Brårup Skole
779013 Dalbygaard
779200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
779002 Rønbjerg Skole
779003 Hem Skole
779006 Resen Skole
779007 Skivehus Skole
779008 Aakjærskolen
779011 Ådalskolen
779012 Skive Gymnasium
811008 Vust Friskole
779014 Krabbeshus Heldagsskole - ASF Strandvejen
779015 Friskolen i Skive
779016 Sprogcenter Skive
779017 10. Klasse Center Skive
779018 Krabbeshus heldagsskole - Centerklasser
813000 Frederikshavn Kommune
813007 Vangen Forskole
813011 Privatskolen i Frederikshavn A
813015 Friskolen i Frederikshavn
779210 Ungdomsskolen-Skive
779247 Skive-Viborg HF & VUC, Skive
779300 Krabbesholm Højskole
813017 Frederikshavn Aftenskole
779350 FGU Skolen Skive
813019 Frederikshavn Friskole
813200 PPA, Pædagogisk Psykologisk Afdeling
779401 Skive College, Kongsvingervej
779402 Skive College, Arvikavej
779403 VIA University College, Skive
779404 Midtjysk Handelshøjskolecenter,Skive Afdeling
779405 Mercantec, Skive afdeling
779406 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, afd. Skive
779408 Mercantec, Skive afdeling
813248 VUC Nordjylland, Frederikshavn afdeling
779902 CKU Skive/ Viborg
683001 Ejsing Skole og børnehus
683002 Herrup Skole
683004 Ryde Skole
683005 Sevel Skole og Børnehus
683006 Vinderup Skole
683007 Vinderup Realskole
813300 Firemøller Efterskole
787409 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
787410 EUC Nordvest
813301 Nordjyllands Husholdningsskole
765001 Hanstholm Skole
813375 Frederikshavn AOF Daghøjskole
765005 Hanstholm Friskole
765006 Ræhr Friskole
813403 Frederikshavn Søfartsskole
813405 Nordjyllands Skipperskole
765350 Hanstholm Erhvervsforskole
813406 AMU-Center Vendsyssel
813408 Sygehjælperskolen Frederikshavn afd.
765004 Hannæs-Østerild Skole, Frøstrup afdelingen
765300 Bjerget Efterskole
787016 Hannæs-Østerild Skole
843212 Bælum Ungdomsskole
843247 VUC Østhimmerland
843375 Skørping AOF Daghøjskole
785007 Koldby Skole
785014 Fonden Nørgaard
843376 Himmerlands AOF Daghøjskole
785301 Skyum Idrætsefterskole
787008 Snedsted Skole
787009 Stagstrup Skole
845002 Gravlev Skole
787033 Sønderhå-Hørsted Friskole
785002 Bedsted Skole
845007 Aarestrup Skole
785013 Sydthy Friskole
785300 Svankjær Efterskole
845009 Støvring Friskole
785350 FGU Thisted
845010 Veggerby Friskole
845200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
845247 VUC Nordjylland, Lokalafdeling Aars, Støvring
785006 Hurup Skole
845302 Biologiefterskolen i Nordjylland
785015 Campus 10
785016 Boddum-Ydby Friskole
846000 Mariagerfjord Kommune
847004 Østre Skole
785247 Thy-Mors HF & VUC , Hurup afd.
847006 Thorshøj Forskole
847008 Understed Skole
847200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
785009 Vestervig Skole
847247 VUC Nordvendsyssel, Sæby
847375 Sæby AOF Erhvervsdaghøjskole
785401 Vestervig Kirkemusikskole
675001 Thyholm Skole
847376 Sæby Kvindedaghøjskole
847377 Sæby Daghøjskole
847401 Hørby Håndværkerskole
849000 Jammerbugt Kommune
675006 Thyholm Friskole
675210 Thyholm Ungdomsskole
665010 Møborg Hovedskole
673001 Tangen Skole og Børnecenter, Afd. Harboøre
673002 Tangen Skole og Børnecenter, Afd. Thyborøn
849007 Kærvejskolen
673300 Thyborøn Efterskole
673401 Thyborøn Skipperskole
673402 EUC Nordvest - North Sea College, Thyborøn
765002 Klitmøller Centralskole
785210 Sydthy Ungdomsskole
849200 Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning
787001 Hillerslev Skole
787002 Hannæs-Østerild Skole, Østerild afdeling
787003 Hundborg Skole
787004 Nors Skole
787005 Sennels Skole
787006 Sjørring Skole
787007 Skjoldborg Skole
745248 VUC Skanderborg/Odder
787012 Tilsted Skole
787013 Tingstrup Skole
745375 Skanderborg Daghøjskole
745901 Dybkjær Specialskole
787017 Vorupør Skole og Børnehus
787019 Østre Skole
787021 Hundborg Friskole
787022 Thorsted Friskole
787023 Thisted Gymnasium, STX og HF
787024 Rolighedsskolen
745902 Vestergades Skole
746000 Skanderborg Kommune
747003 Essenbækskolen
787030 Thisted Friskole
751000 Aarhus Kommune
751001 Ajstrup Skole
787034 Sprogcenter Thisted
787035 Lerpytter Friskole & Børnehave
751005 Brobjergskolen
751009 Finsensgades Skole
787214 Ungdomsskolen Thisted
787247 Thy-Mors HF & VUC, Thisted
787248 Thy-Mors HF & VUC
787301 Thyland Idrætsefterskole
751011 Anneksskolen
787303 Sjørringvold Efterskole
787375 Thisted Daghøjskole
751029 Ny Munkegades Skole
787401 Nordvestjysk Uddannelsescenter
787402 Nordvestjysk Handelsgymnasium
787403 Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted - VIA UC
787404 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, afd. Thisted
751030 Nørre Boulevards Skole
787406 Pædagoguddannelsen i Thisted - VIA UC
787407 EUC Nordvest - Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Thisted/Lerpyttervej
787408 EUC Nordvest - Erhvervsuddannelser, Thisted/Kronborgvej
671009 Parkskolen
671010 Struer Statsgymnasium
671011 Struer Friskole
671012 Resen Skole
671013 Resen Friskole
751037 Sct. Annagades Skole
671210 Struer Kommunale Ungdomsskole
751048 True Skole
671248 VUC Struer
671300 Struer Fri Fag- og Højskole
671302 Hardsyssel Efterskole
751067 Jysk Realkursus
671303 Venø Efterskole
671401 Struer Statsgymnasium - erhvervsskolen
671402 Struer Erhvervsskole
671403 Struer Erhvervsskole
671901 Godthåbsvejens Skole
665000 Lemvig Kommune
665002 Christinelystskolen
665003 Ramme Skole
665004 Fabjerg Skole
665006 Gudum Skole
665007 Alt i et-Skolen, Klinkby
665008 Lemvig Skole
665009 Lomborg Skole
665011 Nørlem Skole
665012 Nørre Nissum Skole- og Børneunivers
665014 Bonnet Friskole
665016 Fjaltring Friskole
665017 Nordvestjysk Realkursus
665019 Hygum Kostskole
665020 Lemtorpskolen
665021 Lemvig Gymnasium, STX og HHX
665022 Friskolen i Lemvig
665200 Børne- og Familiecentret
665210 Lemvig Ungdomsskole
665247 VUC Lemvig
665301 Nørre Nissum Efterskole
665302 Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole
665303 Seniorhøjskolen, Nr. Nissum
665304 Nørre Nissum Højskole
665305 Agroskolen Kongensgaard
665307 Fenskær Efterskole
665308 Den Norrøne Efterskole
665309 Kongensgaard Efterskole
665350 FGU Skolen Lemvig
665375 Bøgelund Daghøjskole
665401 Lemvig Gymnasium , EUX og EUD
665402 VIA University College, Nørre Nissum
665403 Klosterheden Specialarbejderskole
665001 Bøvling Skole
665015 Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (friskole)
665306 Bøvling Fri- og Idrætsefterskole (efterskole)
665005 Tangsø skole
661014 Nørre Boulevard Skolen
661015 Holstebro Gymnasium og HF
661016 Den Kristne Friskole i Holstebro
661017 Ellebækskolen
661018 Holstebro Friskole
661019 Voksenskolen Måbjerg
661020 Balletskolen
661021 Sprogcentret Holstebro
661200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
661201 UU-Nordvestjylland, KUI Holstebro
661210 Holstebro Kommunale Ungdomsskole
661247 VUC Holstebro
661248 VUC Holstebro-Lemvig-Struer
661300 Idrætsefterskolen Lægården
661301 Holstebro Højskole
661302 Lægård Landbrugsskole
661303 Orkesterefterskolen
661350 Produktions- og Udviklingscentret 'Lille Døes'
661351 Holstebro Produktionsskole
661375 Holstebro Daghøjskole
661376 Holstebro FOF Minidaghøjskole
661377 Minihøjskolen i Holstebro
661401 Holstebro Tekniske Skole
661402 Uddannelsescenter Holstebro, HHX/HTX og EUD/EUX Business
661403 Holstebro Maskinistskole
661404 Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, VIA UC
661405 Økonomaskolen Holstebro
661406 VIA University College, Campus Holstebro
661407 Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro - VIA UC
661408 AMU-Center for Ringkøbing Amt
661409 Ringkjøbing Amts Social- og Sundhedsskole
661410 Dansk Kommunalkursus Holstebro
661411 Holstebro Tekniske Skole
661412 cvu vita
661414 Uddannelsescenter Holstebro, HTX og EUD/EUX Teknisk
661415 Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro - VIA UC
661901 Specialkompetence Holstebro
677005 Vind Skole
651002 Feldborg Centralskole
651003 Haderup Skole
677004 Sørvad-Ørnhøj Skole
671002 Hjerm Landsbyordning
665013 Nees Skole
679008 Vemb Skole og Børnehus
679012 Uddannelsescenter Mariebjerg
671000 Struer Kommune
671001 Limfjordskolen Struer, Drosselvej
671003 Humlum Landsbyordning
671004 Langhøjskolen
671005 Bremdal Skole
671006 Limfjordskolen Struer, Gimsing
671007 Struer Borgerskole
671008 Venø Skole
663375 Ikast AOF Daghøjskole
663401 Handelsgymnasiet Ikast-Brande
663402 VIA University College, Ikast
663403 Herningsholm Erhvervsskole, Erhvervsuddannelser Ikast
663001 Bording Skole
663011 Småskolen Christianshede
663300 Hestlund Efterskole
663002 Engesvang Skole
657008 Sunds-Ilskov Skole, Ilskov
657012 Simmelkær Skole
657016 Sunds-Ilskov Skole, Sunds
657035 Skalmejeskolen
657041 Simmelkjær Friskole
657214 Sunds Ungdomsskole
671200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
763300 Kongenshus Efterskole
769001 Frederiks Skole
769002 Kølvrå Skole
769003 Karup Skole
671247 Forberedelseskurset
671375 AOF Struer Daghøjskole
769212 Karup Kommunes Ungdomsskole
673210 Thyborøn-Harboøre Ungdomsskole
675002 Jegindø Skole
675003 Jestrup Centralskole
677001 Nøvling Skole
677002 Timring Skole
677003 Vildbjerg Skole
675004 Odby Skole
677008 Kildebakkeskolen
675005 Børnehjemmet Søndbjerggård
677210 Trehøje Kommunale Ungdomsskole
677300 Nøvlingskov Efterskole
677007 Skibbild Friskole
651001 Aulum-Hodsager Skole, Aulum
651004 Aulum-Hodsager Skole, Hodsager
651005 Aulum Kristne Friskole
651200 PPR Aulum Haderup Kommune
651210 Aulum-Haderup Ungdomsskole
661000 Holstebro Kommune
661001 Borbjerg Skole og Børnehus
661002 Rolf Krake Skolen
661003 Halgård Skole
661004 Idom-Råsted Skole og Børnehus
661005 Mejrup Skole
661006 Måbjerg Skole
661007 Naur-Sir Skole og Børnehus
661008 Nr Felding skole og Børnehus
661009 Nørrelandsskolen
661010 Sct. Jørgens Skole
661011 Skave Skole og Børnehus
661012 Sønderlandsskolen
661013 Tvis Skole
657100 Center for Kommunikation
657101 Herning HF
657200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
657201 VIA Center for Undervisningsmidler, Herning
657202 UU-Herning
657210 UngHerning
657211 Hammerum- Gjellerup Ungdomsskole
657212 Rind Ungdomsskole
677200 PPR Trehøje Kommune
657213 Snejbjerg Ungdomsskole
657247 Herning VUC
657248 Herning HF og VUC
657300 Hammerum Fri- og Efterskole (efterskolen)
657301 Hammerum Husholdningsskole
657302 Højskolen Skærgården
657303 Herningsholm Erhvervsskole, Agroskolen
657304 Herning Højskole
657305 Agroskolen Hammerum
657350 FGU Midt-Vest - Herning
657375 Minihøjskolen i Herning
657376 Herning AOF Daghøjskole
657377 Herning Projektdaghøjskole
657378 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole
657379 Herning FOF Daghøjskole
657401 Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier
657402 Herningsholm Erhvervsgymnasium, HTX Herning
657403 VIA University College, Campus Herning
657404 Herning Tekniske Skole
657405 Sygeplejeskolen i Herning
657406 Herning Seminarium og HF-Kursus
657407 Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning
657408 AMU-Center for Ringkøbing Amt
657409 Den Danske Eksportskole
657410 Aarhus Universitet i Herning
657412 Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland
657413 Dansk Kommunalkursus Herning
657414 CVU Herning
657415 Herningsholm Gymnasium, HHX og HTX Herning
657416 Herningsholm Erhvervsskole, Erhvervsuddannelser Herning
657417 Herningsholm Erhvervsskole, EUD/EUX Business Herning
657901 Ungdomscenter Knudmosen
657902 Valdemarskolen
663003 Ikast Østre Skole
663004 Ikast Vestre Skole
663005 Isenvad Skole
663006 Ikast Nordre Skole
663007 Ikast-Brande Gymnasium
663008 Hyldgårdsskolen
663009 Bøgildskolen, Projectskolen i Ikast
663010 Ikast-Brande Ungdomscenter
663200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
663210 Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole
663301 Idrætsskolerne Ikast (højskolen)
663302 Idrætsskolerne Ikast (efterskolen)
653004 Uhre Skole
653005 Brande Kost-og Realskole
653006 Uhre Friskole
653210 Brande Kommunale Ungdomsskole
653301 Brande Højskole
653302 Bibel-Højskolen i Brande
653401 Plejehjemsassistentskolen i Brande
653402 Ringkjøbing Amtskommunes Efteruddannelsescenter
653403 Ringkøbing Amts Social- og Sundhedsskole
657003 Fasterholt Skole
625001 Ejstrupholm Skole
625002 Gludsted Skole
625005 Friskolen i Thorlund
625006 Gludsted Friskole
625210 Ejstrupholm Ungdomsskole
625300 Midtjysk Efterskole
650201 Studievalg Danmark Center Midt- og Vestjylland
657000 Herning Kommune
657001 Læringscenter Syd, Arnborg
657002 Bethaniagades Skole
657004 Gullestrup Børnecenter
657005 Hammerum Skole
657006 Haunstrup Skole
657007 Herningsholmskolen
657009 Læringscenter Syd, Kølkær
657010 Lind Skole
657011 Nørregades Skole
657013 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen
657014 Snejbjerg Skole
657015 Studsgaard Skole
657017 Skolen på Sønderager
657018 Tjørring Skole
657019 Vestervangskolen
657020 Gjellerupskolen
657021 Holtbjergskolen
657022 Lundgårdskolen
657023 Brændgårdskolen
657024 Hammerum Fri- og Efterskole (friskolen)
657025 Herning Friskole
657026 Tjørring Kristne Friskole
657027 Midtjyllands Kristne Friskole
657028 Herning Friskole Grundskolekursus
657030 Herning Gymnasium
657031 Engbjergskolen
657032 Højgårdskolen
657033 Høreafdelingen
657034 Taleafdelingen
657036 Parkskolen
657037 Børneskolen Bifrost
657038 Børneskolen Familiehøjskolen Skærgården
657039 Lærdansk Herning
657040 Ungdomscenter Herning
657042 Studsgård Friskole
657099 Herning Komm. Kursus T. Realeksamen
565247 HF & VUC Vest, Esbjerg & Omegn - Grindsted afdeling
565300 Tronsø Fri Fagskole
565301 Grindsted Landbrugsskole
565350 FGU Trekanten - Grindsted
565376 Grindsted AOF Daghøjskole
565401 Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole, HHX/HTX
565402 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Tinghusgade
565901 Åvangsskolen
565902 Dalsmoseskolen
567002 Hesselho Skole
567005 Starup Skole
565004 Hejnsvig Skole
565008 Vesterhede Skole
565007 Sdr Omme Skole
565248 Sdr. Omme Fængsel
565375 Grindsted, LOF Daghøjskole
685002 Sdr. Felding Skole og Børneunivers
685210 Aaskov Ungdomsskole
685301 Sdr. Feldings Efterskole
617001 Kollerup Skole
617002 Bredagerskolen
617003 Skovagerskolen
617004 Pigernes Hus
617211 Jelling Komm. Ungdomsskole
617300 Brandbjerg Højskole
617375 Daghøjskolen KS Centret
617401 Læreruddannelsen i Jelling
617402 Pædagoguddannelsen i Jelling
617403 CVU Jelling
617901 Fårupgård
611002 Bredsten-Gadbjerg Skole, Gadbjerg afdeling
611001 Farre Skole
611003 Ikærskolen
611004 Firkløverskolen, Givskud afdeling
611005 Karlskovskolen
611006 Kollemorten Skole
611007 Langelund Skole
611008 Thyregod Skole
611009 Ullerup Skole
611011 Hedegaard Friskole
611012 Firkløverskolen, Afdelingen på Søndermarken
611013 Karlskov Friskole
611014 Firkløverskolen, Elkjær afdelingen
611015 Firkløverskolen, Ikær afdelingen
611200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
611211 Give Komm. Ungdomsskole
611300 Vesterlund Efterskole
611325 Give Uddannelsescenter
611375 Give-Grindsted Uddannelsescenter
622325 AOF Give Uddannelsescenter
653001 Blåhøj Skole
653002 Dalgasskolen
653003 Artium Skole
619017 As Friskole & Naturbørnehave
619200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
619211 Juelsminde Kommunale Ungdomsskole
619212 Rårup Ungdomsskole
619213 Juelsminde Kommunes Ungdomsskole
619247 VUC Juelsminde
619300 Hellebjerg Idrætsefterskole
619302 Juelsminde Efterskole
619303 Den Rejsende Højskole i Juelsminde
619306 Juelsminde Husholdningsskole
619307 Den Internationale Efterskole i Juelsminde
619309 Den Rejsende Højskole i Vamdrup (prøver)
619011 Stouby Skole
619015 Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescenter
619308 Vrigsted Efterskole
619002 Barrit Skole
627002 Ølholm Skole og børnehave
627004 Tørring Skole
627006 Aale Hjortsvang Skole
627007 Tørring Gymnasium
627211 Tørring-Uldum Ungdomsskole
627247 VUC Tørring
627350 Tørring Produktionsskole
627375 Tørring Daghøjskole
613008 Bøgballe Friskole
627005 Uldum Skole
627301 Uldum Højskole
611010 Øster Nykirke Skole
605001 Bredsten-Gadbjerg skole. Bredsten afdeling
605004 Firehøjeskolen, Nørup afdelingen
605009 Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole
605300 Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole
605303 Engelsholm Højskole
605003 Firehøjeskolen, Vandel afdelingen
605301 Vandel Efterskole
551001 Enggårdskolen
551004 Søndermarkskolen
551210 Billund Komm. Ungdomsskole
530000 Billund Kommune
565001 Filskov Skole
565002 Grindsted Nordre Skole
565003 Lynghedeskolen, afdeling Søndre
565005 Lamborg Skole
565006 Lynghedeskolen, afdeling Stenderup
565009 Grindsted Vestre Skole
565010 Grindsted Privatskole
565011 Hestkær Friskole
565012 Midtjysk Realkursus
565013 Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole, STX/HF
565014 10. Klasse Skolen
565200 PPS Billund Kommune
565210 Grindsted Komm. Ungdomsskole
619014 Juelsminde Friskole
619016 Juelsminde Dagskole
631018 Kirstine Seligmanns Skole
631019 Sct. Norberts Skole
631020 Vejle Realkursus
631021 Rødkilde Gymnasium
631022 Rosborg Gymnasium & HF
631023 Vejle Friskole
631024 Steiner Skolen i Vejle
631025 Vejle Amts Høreinstitut
631026 Taleinstituttet i Vejle
631029 Lukas-Skolen
631030 CSV Vejle (Center for Specialundervisning for Voksne Vejle)
631031 FOF Vejle Sprogskolen
631032 AOF Sydøstjylland
631033 Sprogcenter Vejle
631034 10. Klasse UngdomsCenter Vejle
631200 Tværfagligt Center for Børn og Unge
631201 UCL Center for Undervisningsmidler, Vejle
631202 UU Vejle
631211 Vejle Komm. Ungdomsskole
631247 VUC Vejle
631300 Grejsdalens Efterskole
631301 Bøgevangskolen, Vejle Fri Fagskole
631302 Skolen for Gastronomi, Musik & Design
631303 Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole (højskoledelen)
631325 AOF Vejle, Fuu
631350 FGU Trekanten - Vejle - Sandagerveje
631351 FGU Trekanten - Vejle - Boulevarden
631352 Produktionsskolen, Genbrugsværksted
631375 Vejle Kvil Daghøjskole
631376 Vejle AOF Daghøjskole
631378 Daghøjskolen i Vejle
631401 Vejle Tekniske Skole
631402 Campus Vejle
631403 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
631404 Sygehjælperskolen i Vejle Amt
631405 Dansk Textil Institut
631408 Vejle Statsseminarium
631409 Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt
631410 Dansk Kommunalkursus Vejle
631411 AMU SYD, Vejle
631412 Nygaard Gruppen Vejle A/S
631413 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden 36
631414 CVU Lillebælt
631901 Petersholmsskolen-Børneskolen
631002 Engum Skole
631006 Kirkebakkeskolen
631017 Hældagerskolen
631902 Børne og Unge Center Vejle Fjord
619001 As Skole
619006 Juelsminde Forskole
619007 Juelsminde Skole
619008 Klakring Vestre Forskole
619009 Klakring Østre Forskole
619010 Raarup Skole
619013 Hellebjerg Realkursus
607200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
607201 UU Fredericia
607211 UngFredericia
607212 Taulov Komm. Ungdomsskole
607247 VUC Fredericia
607300 Scenekunsthøjskolen Snoghøj
607350 FGU Trekanten - Fredericia
607375 Fredericia Daghøjskole
607376 Fredericia Idrætsdaghøjskole
607377 Fredericia-Middelfart Kompetencecenter
607401 Fredericia Tekniske Skole
607402 IBC International Business College Fredericia
607403 Fredericia Maskinmesterskole
607404 Uddannelseskompagniet G. Telegrafbataljon
607405 EUC Lillebælt
607406 Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Fredericia afd.
607407 Hærens Føringsstøtteskole
607408 Dansk Kommunalkursus Fredericia
607409 AMU Syd, Fredericia
607410 Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
607901 Fredericiaskolen
607902 Østervoldens Skole - Specialskole
603001 Andkær Skole
603002 Gårslev Skole
603003 Gauerslund skole
603005 Englystskolen
603006 Mølledamsskolen
603200 Fællesrådgivningen for Børkop Kommune
603210 Børkop Ungdomsskole
603300 Børkop Højskole
603301 Brejning Efterskole
603375 AOF Daghøjskolen Børkop
603901 Skolen på Kellersvej Voksne
603902 Amtsspecialskolen for Voksne, Kellersvej
108300 Region Syddanmark
600201 Center for Kommunikation og Hjælpemidler
605007 Ødsted Skole
627001 Lindved Skole
627008 Grejs Friskole
630000 Vejle Kommune
631001 Vejle Midtbyskole, afdeling Damhaven
631003 Grejsdal Skole
631004 Hover Skole
631005 Højen Skole
631007 Klostergades Skole
631008 Vejle Midtbyskole, afdeling Langelinie
631009 Mølholm Skole
631010 Nyboesgades Skole
631011 NOVAskolen
631012 Petersmindeskolen
631013 Skibet Skole
631014 Søndermarksskolen
631015 Vinding Skole
631016 Charlotteskolen
679011 Sønder Nissum Friskole
679210 Ulfborg-Vemb Ungdomsskole
679300 Staby Efterskole
813409 Danyard A/S Uddannelsesafdelingen
813410 Dansk Kommunalkursus Frederikshavn
679304 Husby Efterskole
813411 AMU kursus NUSA A/S (815)
813413 NUSA
813901 Møllehusskolen
815004 Visborg Skole
815005 Øster Hurup Skole
815200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
815375 Østhimmerlands Daghøjskole
817350 Hals ErhvervsForskole
679403 Det Nødvendige Seminarium
679404 Mercantec, Ulfborg afdeling
817375 Hals AOF Daghøjskole
603004 Smidstrup-Skærup Skole
607000 Fredericia Kommune
607001 Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget
607002 Kirstinebjergskolen, Høgevej
607003 Erritsø Fællesskole, Krogagervej
607004 Herslev Centralskole
607005 Købmagergades Skole
607006 Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej
607007 Ullerup Bæk Skolen, Skjoldborgsvej
607008 Kirstinebjergskolen, Havepladsvej
607009 Fjordbakkeskolen, Skærbæk
607010 Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov
607011 Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle
607012 Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade
607013 Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej
607014 6. Juliskolen
607015 Fredericia Realskole
607016 Markholt Olesens Realskole
607017 Reformert Friskole
607018 Sct. Knuds Skole
607019 Fredericia Gymnasium
607020 Landshøreinstituttet
607021 Erritsø Fællesskole, Afd. Højmosen
607022 Fredericia Friskole
607023 Lillebælt-Skolen
607024 Rudolf Steiner skolen i Fredericia
607025 Landshøreinstituttet
607026 Vejle Amt Kommunikationscentret
607027 Ryttergrøftvejens Skole
607028 AOF Fredericia Sprogskolen
607029 FOF Fredericia Sprogskolen
607030 10 énde Fredericia
607031 Sprogcentret Vejle/Fredericia
607032 Herkules
607033 Mølledamsskolen
685005 Karstoft Friskole
667004 Højmark Skole
819007 Vidstrup Forskole
667005 Lem Stationsskole
650200 Børn- og Ungeafdelingen
659001 Holmsland Skole
659301 Holmsland Efterskole
667001 Ringkøbing Skole, afd. Alkjær
667002 Hee Skole
667006 No Skole
667007 Rindum Skole
667008 Ringkøbing Skole, afd. Rindum
667012 Velling Skole
667013 Ølstrup Skole
667015 Ringkjøbing Gymnasium
667016 Det Kristne Gymnasium
667017 Rindum Kjærgaard
667018 Velling Friskole
667019 Ølstrup Friskole
667020 No Friskole
667200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Område Vest
667210 Ringkøbing Kommmunale Ungdomsskole
667247 UCRS VUC Ringkøbing
667300 Fjordvang Efterskole
667301 Vestjyllands Højskole
667302 Holmsland Efterskole
667350 Ringkøbing Produktionsskole
667351 Produktionsskolen Ringkøbing Udd.- Erhvervscenter
667401 UCRS Gymnasiet HHX Ringkøbing
659002 Hvide Sande Skole
659003 Fjordskolen
659210 Holmsland Ungdomsskole
659350 Klittens Produktionsskole
667003 Hover Skole
681001 Spjald Skole
681003 Børnenes Hus, Grønbjerg
681300 Brejninggaard Efterskole
681401 Mercantec, AMU Hoverdal
677006 Ørnhøj Skole
667009 Stadil/Vedersø Skole
667010 Torsted Skole
667014 Tim Skole
667021 Hover/Thorsted Friskole
667375 Vester Tim Daghøjskole
667011 Vedersø Skole
667303 Vedersø Idrætsefterskole
679004 Staby Skole og Børnehus
679005 Thorsminde Skole
679006 Ulfborg Skole
679009 Ulfborg Friskole
679010 Friskolen i Tvind
655211 Bork / Hemmet Ungdomsskole
655300 Blåkilde Efterskole
655301 Hoven Ungdomsskole
655302 Efterskolen Solgården
655303 Vostrup Efterskole - Skole for Musik og Teater
655001 Hemmet Skole
655005 Bork Skole
655006 Sdr Bork Skole
655007 Sdr. Vium Skole
655012 Sdr. Vium Friskole
655304 Sdr. Bork Efterskole
655305 Bork Havn Efterskole
669001 Borris Skole
669002 Byskolen
669003 Skjern Folkeskole, afd. Enghavevej
669004 Stauning Skole
669005 Dejbjerglund Skole
669006 Faster-Astrup Skole
669007 Rækker Mølle Skolen
669008 Skjern Folkeskole, afd. Klostervej
669009 Skjernegnens Realkursus
669010 Skjern Kristne Friskole
669011 Bækgårdsskolen
669012 Projektskolen i Skjern
669013 Sprogcenter Syd
669014 Sprogcenter Syd
669200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
669210 Skjern Ungdomsskole
669247 UCRS VUC Skjern
669248 VUC Ringkøbing Fjord
669300 Borris Landbrugsskole
669301 Sædding Efterskole
669302 Dejbjerglund Efterskole
669303 Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern
669304 Finderup Efterskole
669350 FGU Midt-Vest - Ringkøbing-Skjern
669375 Skjern/Egvad AOF Daghøjskole
669401 UCRS Skjern Tekniske Skole
669402 UCRS EUD & EUX Business
669403 DEKRA Midtjylland ApS
669404 Vestjysk Storvognsskole ApS
669901 Skjernåskolen
669201 UU Ringkøbing-Skjern
681004 Herborg Skole
681005 Nr.Vium Skole
681006 Nr. Vium-Troldhede Skole
681007 Videbæk Skole
681008 Vorgod-Barde Skole
681009 Videbæk Kristne Friskole
681210 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole
681002 Fjelstervang Skole
685001 Kibæk Skole
685003 Skarrild Skole
573375 Jobservice Vest, Integrationsskolen
573401 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
573402 Handelshøjskole Syd, Varde
573403 Konstabelgrunduddannelsen i Hæren
573404 Varde Tekniske Skole
573405 Danske Artilleriregiment (DAR)
567004 Egekratskolen Fortuna
567007 Årre Skole
567200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
577001 Ansager Skole
577005 Skovlund Skole
577009 Skolen ved Lillesø
577012 Skolen ved Tippen
577301 Skovlund Efterskole
553003 Lønne Skole
553004 Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling
553007 Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd.
553008 Lydum Friskole
553210 Blåbjerg Komm.Ungdomsskole Nørrenebel Skole
553300 Frøstruphave Efterskole
553350 FGU Vest - Varde
553375 Blaabjerg Daghøjskole
555001 Blåvandshuk Skole
555210 Blåvandshuk Ungdomsskole
555401 Hærens Kampskole, Oksbøllejren
573005 Janderup Skole
573002 Billum Skole
553006 Stausø Skole
553009 Blåbjerg Friskole
553005 Blåbjergskolen, Outrup afd.
553011 Outrup Skoles Specialklasse
577007 Tistrup Skole
577003 Gaarde Skole
577004 Lindbjerg Skole
577006 Strellev Skole
577008 Ølgod Skole
577010 Strellev Friskole
577011 Skolen ved Skoven
577200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
577210 Ølgod Komm. Ungdomsskole
577300 Ølgod Efterskole
577350 Ølgod Produktionsskole
577375 Ølgod LOF Daghøjskole
577376 AOF Ølgod Daghøjskole og Uddannelsescenter
557008 Vestjysk - skole & opholdssted
655002 Hoven Skole
655003 Lyne Skole
655004 Lønborgskolen
655008 Tarm Skole
655009 Ådum Børneunivers
655010 Vestjysk Gymnasium Tarm
655011 Vostrup Kostskole
655013 Lyne Friskole
655200 PPR, Område Syd
655210 Egvad Kommunale Ungdomsskole
571022 Riberhus Privatskole
571200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
571210 Ribe Komm. Ungdomsskole
571247 VUC Vest, Ribe
571300 Ungdomshøjskolen ved Ribe
571350 FGU Vest - Ribe
571375 Ribe Daghøjskole
571401 Ribe Katedralskole, EUD/EUX
571402 Læreruddannelsen i Esbjerg
571403 Psykiatrisk Hospital, Hviding
571404 AMU SYD, Ribe
571901 Sct Jørgensskolen
571902 Dagmarskolen
571002 Gredstedbro Skole Vadehav
571003 Hjortlund Skole
571006 Jernved Skole
571008 Kongeådal Skole
531001 Brøns Skole
531002 Døstrup Børnehus
531004 Rejsby Skole
531005 Skærbæk Distriktsskole
531006 Vodder Skole
531007 Skærbæk Realskole
531008 Brøns Rejsby Friskole
531009 Friskolen Orion
531200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
531210 Tønder Ungdomsskole, Skærbæk afdeling
531247 Renbæk Fængsel, Skolen
531300 Rejsby Europæiske Efterskole
531350 Vesteregnens Naturfaglige Produktionshøjskole
531003 Rømø Skole
553002 Kvong Skole
553010 Kvong Friskole
561013 Kokspang Skole
567003 Næsbjerg afdeling
567006 Nordenskov afdeling
567210 Helle Komm. Ungdomsskole
567247 Helle og Ølgod Forb.Kursus
567300 Øse Efterskole
573000 Varde Kommune
573001 Alslev Skole
573003 Brorsonskolen
573004 Horne Skole
573006 Lykkesgårdskolen
573007 Orten-Mejls Skole
573008 Sct. Jacobi Skole
573009 Thorstrup Skole
573010 Varde Gymnasium
573011 Sjelborg-Kokspang Skole
573012 Mejls-Orten-Tinghøj Friskole
573013 Sprogcenter Vest
573200 Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning
573210 Varde Kommunale Ungdomsskole
573247 HF & VUC Vest, Esbjerg & Omegn - Varde afdeling
573300 Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
561004 Bryndum Skole Aura
561008 Gjesing Skole
561023 Vester Nebel Skole
561025 Vestervangskolen
561034 Blåbjerggårdskolen
561040 Esbjerg International School
561045 CSV-Esbjerg, Center for Specialundervisning for Voksne
561052 Psykiatrien i Region Syddanmark
561100 Kommunikation & Hjælpemidler
561415 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
563000 Fanø Kommune
563001 Fanø Skole
563002 Sønderho Skole
563210 Fanø Ungdomsskole
563300 Fanø Efterskole
563375 Fanø Daghøjskole, Kompasrosen
563401 Fanø Navigationsskole
563402 Esbjerg Skipperskole
563403 Fanø Søfartsskole
563404 Center for det Maritime Sundhedsvæsen
561022 Tjæreborg Skole Signatur
557001 Bakkevejens Skole Fortuna
557002 Darum Børneby
557004 Hunderup Skole
557005 Vejrup Skole Fortuna
557006 Nordre Skole Fortuna
557007 Friskolen i Bramming
557200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
557210 Bramming kommunale Ungdomsskole
557212 Vejrup Ungdomsskole
557300 Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
557302 Kjærgård Landbrugsskole
557303 Sydvestjyllands Efterskole
557401 AMU-Vest
569007 Glejbjerg Børne- og Skolecenter
567001 Agerbæk Skole
550200 Amtsskolepsykologen
571001 Farup Skole
571004 Hviding Skole
571005 Høm Skole
571007 Kalvslund Skole
571009 Mandø Skole
571010 Obbekær Skole
571011 Spandet-Roager Skole
571012 Seem-Varming Skole
571013 Spandet Skole
571014 Valdemarskolen
571015 Egebæk-Hviding Skole Vadehav
571016 Øster Vedsted Skole
571017 Vittenbergskolen Vadehav
571018 Nørremarkskolen
571019 Ribe Katedralskole, HF/HHX/HTX/STX
571020 AOF Sprogskole
571021 Vester Vedsted Friskole
561247 HF & VUC Vest, Esbjerg & Omegn - Esbjerg afdeling
561248 HF & VUC Vest, Esbjerg & Omegn
561300 Esbjerg Højskole
561350 Den Forberedende Erhvervsskole Esbjerg Produktionsskole
561376 Daghøjskolen Sydvestjylland
561377 Daghøjskolen De Frie Fugle
561401 Rybners - EUD - Spangsbjerg Møllevej
561403 Statens Søfartsskole
561404 Maritimt Uddannelsescenter Vest
561405 Grådyb Seminariet,Esbjerg
561408 Aalborg Universitet Esbjerg
561411 Syddansk Universitet, Esbjerg
561412 Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg
561417 Dansk Kommunalkursus Ribe Amt
561901 Vesterhavsskolen
561402 Rybners - HHX/STX - Grådybet
561002 Bakkeskolen Cosmos
561012 Jerne Skole
561018 Skads Skole Signatur
561024 Kvaglundskolen Signatur
561027 Esbjerg Gymnasium
561032 Esbjerg Lilleskole
561041 Esbjerg Seminariums HF-Kursus
561042 Vesterhavsskolen Børneafdeling
561044 Rudolf Steiner skolen i Esbjerg
561054 Jerne Privatskole
561201 UC SYD Center for Undervisningsmidler, Esbjerg
561301 Bieringhus Efterskole
561375 Esbjerg AOF Daghøjskole
561406 UC SYD Campus Esbjerg
561407 Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg
561409 Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg
561410 Esbjerg Seminarium
561413 AMU-Vest
561414 Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg
561416 Sløjdhøjskolen i Esbjerg
561418 CVU Vest, Efter- & Videreuddannelsen
561419 CVU Vest
561420 CVU Vest
561421 CVU Esbjerg
561422 Amu-Center Vestjylland, Esbjerg
561006 Fourfeldtskolen Bohr
561010 Guldager Skole
561011 Hjerting Skole Aura
561014 Ådalskolen Bohr
561017 Kokspang Skole
561021 Sædding Skole
561035 Nordvangskolen
561036 Markusskolen
561039 Sønderrisskolen Aura
561050 Sløjfen
561203 Skoletjenesten Esbjerg Skolevæsen
561204 Natur- og kulturformidlingscenter Myrtuegård
561378 Ølgod AOF Daghøjskole og Uddannelsencenter
629200 PPR Lunderskov-Vamdrup
559001 Brørupskolen
559002 Gjerndrup Skole
559003 Lindknud Skole
559004 Brørupskolen, afdeling Nørbøllingvej
559005 Brørupskolen, afdeling Byagervej
559006 Kostskolen på Assersbølgård
559007 Gjerndrup Friskole
559008 Opholdsstedet Lindknud
559210 Brørup Ungdomsskole
559375 Brørup Daghøjskole
527003 Rødding Skole, afdeling Lintrup
527300 Kongeådalens Efterskole
569002 Holsted Byskole Hjælpeskole
569004 Højmarkskolen
569005 Stationsskolen
569009 Holsted Friskole
569210 Holsted Komm. Ungdomsskole
569300 Sydjysk Ungdomskostskole
569375 AOF Holsted Daghøjskole og Uddannelsescenter
569003 Hovborg Skole
569301 Hovborg Landboskole
569001 Føvling Skole
569006 Stenderup Skole
557003 Gørding Skole Fortuna
557211 Gørding Ungdomsskole
561000 Esbjerg Kommune
561001 Rendbjerghjemmet
561003 Boldesager Skole Cosmos
561005 Danmarksgades Skole Urban
561007 Gammelby Skole
561009 Grådybskolen
561015 Præstegårdsskolen Urban
561016 Rørkjær Skole Urban
561019 Spangsbjergskolen Cosmos
561020 Stormgades Skole
561026 Esbjerg Realskole
561028 Rybners- STX- Grådybet
561029 Esbjerg Realkursus
561030 Sankt Nikolaj Skole
561031 Esbjerg Realskoles Kursus
561033 Esbjerg Friskole
561037 Høreinstituttet i Esbjerg
561038 Taleinstituttet i Esbjerg
561043 Voksenskolen i Esbjerg
561046 Sprogcenter Vest 2009
561047 Esbjerg Islamiske Skole
561048 Skole og Familiehuset
561049 Midtpunktet
561051 Tråden
561053 Esbjerg Centralsygehus Skolestuen 640
561099 Vestre Skole
561200 Pædagogisk Udviklingsafdeling
561202 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
561205 UU Esbjerg, Uddannelseshuset
561210 Esbjerg Ungdomsskole
629210 Ungdomsskolen Vamdrup
629300 Vamdrup Efterskole
629301 Den Rejsende Højskole i Vamdrup
629375 Vamdrup AOF Daghøjskole
575000 Vejen Kommune
575001 Andst Børne- og Skolecenter
575002 Askov-Malt Skole
575003 Grønvangskolen
575007 Læborg Skole
575010 Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen
575011 Østerbyskolen
575012 Vejen Gymnasium og HF
575013 Vejen Friskole
575200 Psykologenheden/PPR
575210 Vejen kommunale ungdomsskole
575247 HF & VUC Vest, Esbjerg & Omegn - Vejen afdeling
575300 Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
575301 Askov Højskole
575302 Ladelund Landbrugsskole
575303 Vejen Højskole-Kibbutz
575304 Store Andst Efterskole
575305 Sydjyllands Landbrugsskole
575306 Ladelund Efterskole
575307 Askov Efterskole
575402 Vejen Business College
575403 COK - Sydjylland
575404 DEKRA Sydjylland A/S
575005 Gesten Børnecenter
575004 Bække Skole
575006 Kragelund Forskole
551002 Skjoldbjerg Skole
551003 Vorbasse Skole
527001 Rødding Skole, afdeling Hygum
527002 Jels Skole
527004 Rødding Skole
527005 Skodborg Børnecenter
527006 Skrave Skole
527007 Øster-Lindet Skole
527008 Rødding Friskole
527009 Brændstrup Kristne Friskole
527210 Vejen kommunale Ungdomsskole
527301 Rødding Højskole
527302 Rødding Fri Fag- og Efterskole (fri fagskolen)
527350 FGU Kolding Vejen - Vejen - Dalgas Alle
623002 Kongsbjergskolen
623003 Skanderup-Hjarup Forbundsskole
623004 Skanderup Friskole
623210 Lunderskov Kommunale Ungdomsskole
623300 Skanderup Efterskole
623301 Lunderskov Efterskole
623350 Produktionsskolen på Sporet
629004 Skanderup-Hjarup Forbundsskole
629005 Grønnebakken
535007 Tandslet Friskole
535210 Sydals Ungdomsskole
535350 Midt-og Sydals Produktionsskole
535401 Business College Syd - Mommark Handelskostskole
543001 Bregnbjergskolen
543002 Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin, afd. Hammelev
543003 Jegerup Skole
543004 Fællesskolen Nustrup-Sommersted, afd. Nustrup
543006 Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal, Over Jerstal
543007 Simmersted Skole
543008 Skrydstrup Skole
543010 Vedsted Skole
543011 Ungeuniverset-Vojens
543014 Ungdoms- og Uddannelsescenter Vojens
543200 Børne- og Familierådgivningen
543201 UU-Haderslev
543210 Vojens Komm. Ungdomsskole
543301 Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole
543375 Vojens Daghøjskole
511001 Arnum Skole
511002 Fole Skole
511003 Gram Skole
511004 Tiset Forskole
511005 Fole Friskole
511200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
511210 Gram Kommunale Ungdomsskole
511247 VUC Syd - Gram
511300 Gram Efterskole
511401 AMU-Center Ribe (Gram)
511402 Plejehjemsassistentskolen i Gram
511403 Skolen for Social- og Sundhedsuddannelserne
525002 Arrild Skole
525006 Toftlund Skole
525008 Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole
525009 Høllevangskolen
525010 Sønderjyllands Gymnasium, Grundskole og Kostskole
525011 Arrild Friskole og Børnehus
525210 Toftlund Ungdomsskole
525301 Musik og Teaterhøjskolen
525001 Agerskov Skole
525007 Agerskov Kristne Friskole
525300 Agerskov Ungdomsskole
525004 Branderup Skole
525003 Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal, afd. Bevtoft
543005 Oksenvad Skole
543009 Fællesskolen Nustrup-Sommersted, afd. Sommersted
543012 Ørsted Skole
543013 Den Tyske Privatskole
543300 Sommersted Efterskole
575375 Vamdrup AOF-Daghøjskole
629001 Vamdrup Skole
629002 Ødis Skole
629003 Kongeåskolen
535004 Tandslet Skole
535006 Kegnæs Friskole
537202 UU Sønderborg
537210 Ungecentret - 10. klasse
537247 VUC Syd - Sønderborg afdeling
537300 Idrætshøjskolen i Sønderborg
537301 Højskolen Strand
537302 Dybbøl Efterskole
537303 Efterskolen Strand
537350 FGU Sønderjylland - Sønderborg Solglimt
537375 Sønderborg AOF Daghøjskole
537376 LOF Alssund - SprogAkademiSyd
537401 EUC Syd
537402 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole
537403 Sønderborg Søfartsskole
537404 Ingeniørhøjskole Syd
537405 Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg
537406 Syddansk Universitet, Sønderborg
537407 Den Sønderjyske Sygeplejeskole
537408 Hærens Sergentskole
537409 Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser
537410 EUC Syd
537411 Business College Syd
537901 Voksenskolen Sønderjylland, Sønderborg Afdeling
540000 Sønderborg Kommune
523001 Nørreskov-Skolen
523002 Nordals skolen, afdeling Havnbjerg
523003 Holm Skole
523004 Langesø Skole
523005 Nordals skolen, afdeling Nordborg
523006 Oksbøl Skole
523007 Stevning Skole
523008 Svenstrup Skole
523009 Østerlundskolen
523010 Kindercampus Lunden / Deutsche Schule
523011 Hjortspringskolen
523012 Oksbøl Friskole
523013 Friskolen Østerlund
523200 PPR
523210 Nordborg Ungdomsskole - Ungdommens Hus
523300 Scienceefterskolen Nordborg Slot
523350 Als Produktionshøjskole
523375 Nordals Daghøjskole
501001 Augustenborg Skole
501002 Fynshav Børneunivers
501003 Midtals Friskole
501005 Alrunen
501006 Skolen Augustenborg Sygehus
501200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
501210 Augustenborg Ungdomsskole
501300 Danebod Højskole
501301 Efterskolen Strand på Danebod
501401 Augustenborg Sygehus
535001 Hørup Centralskole
535002 Kegnæs Skole
535003 Lysabild Børneunivers
503210 Bov Kommunale Ungdomsskole
503300 Rønshoved Højskole
513901 Rønshoved Skolehjem
539006 Tinglev Skole
539008 Observationsskolen Sofiedal
539011 Store Jyndevad Tyske Privatskole
539012 Deutsche Schule Tingleff
539013 Uge Tyske Privatskole
539015 Døgninstitutionen Sofiedal
539200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
539210 Tinglev Ungdomsskole
539211 Jugendschule Tingleff
539300 Den Tyske Efterskole Tinglev
539302 Uge Folkehøjskole
539350 Tinglev Produktionshøjskole
539375 Tinglev Daghøjskole
539401 Dansk Kommunalkursus Sønderjyllands Amt
539002 Burkal Skole
539003 Bylderup Skole og Børnehus
539004 Ravsted Børneunivers
539005 Rens Skole
539009 Deutsche Schule Buhrkall
539010 Deutsche Schule Rapstedt
539014 Friskolen - Bylderup Bov
539301 Rens Ungdomsskole
539001 Bolderslev Skole
533001 Bakkensbro Skole
533002 Eckersbergskolen
533003 Nybøl Børneunivers
533004 Nydamskolen
533005 Eckersberg Børneunivers
533210 Sundeved Ungdomsskole
535005 Lilleskolen-Als
537001 Ahlmann-Skolen
537002 Huholt Skole
537003 Kløvermarksskolen
537004 Sønderskov-Skolen
537005 Sct Jørgens Skole
537006 Ulkebøl Skole
537007 Dybbøl-Skolen
537008 Humlehøj-Skolen
537009 Deutsche Schule Sonderburg
537010 Sønderborg Statsskole
537011 Alssundgymnasiet Sønderborg
537012 Sønderborg Kristne Friskole
537013 Alssund Børne- og Ungdomscenter
537014 Dybbøl Gartnerhjem
537015 Privatskolen Als
537016 Døgninstitutionen Broen
537017 LOF Alssund-Sprogcentret
537018 Alssundskolen
537019 Kløver-Skolen afd. Kløvermarken
537200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Familie/Unge
537201 PLC-Sønderborg Skole- og Institutionsafdelingen
541005 Jejsing Tyske Privatskole
541006 Ludwig-Andresen-Schule
541007 Tønder Distriktsskole - Grundskolen
541008 Tønder Gymnasium
541009 Døgninstitutionen Broen
541010 Tønder10
541200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
541201 UU Tønder
541210 Tønder Ungdomsskole, ungdomsskolen
541247 VUC Syd - Tønder afdeling
541300 Tønder Landbrugsskole
541301 Emmerske Efterskole
541401 EUC Syd, Syd Plantagevej
541402 Tønder Handelsskole
541403 Tønder Maskinistskole
541404 Tønder Statsseminarium
541901 Voksenskolen Sønderjylland, Tønder Afdeling
550000 Tønder Kommune
517001 Tønder Distriktsskole - Digeskolen
517002 Sdr. Sejerslev Skole
517003 Østerby Skole
517004 Deutsche Schule Hoyer
517210 Tønder Ungdomsskole, Bredebro afdeling
517300 Højer Efterskole
517375 Vesteregnens Daghøjskole,AOF Højer/Br.bro/Tønder
517401 Design Seminariet
513001 Alnor Skole
513002 Gråsten Skole
513003 Kværs Skole
513004 Rinkenæs Skole
513005 Førde-Schule Gravenstein
513006 Adsbøl Kristne Friskole
513007 Friskolen ved Flensborg Fjord
513008 Æblegård Friskole
513210 Gråsten Kommunale Ungdomsskole
513300 Rinkenæs Efterskole
513301 Gråsten Landbrugsskole
507001 Broager Skole
507003 Skelde Skole
507210 Broagerlands Ungdomsskole
507301 Adventure Efterskolen Sønderjylland Skelde
507002 Egernsund Skole
503001 Bov Skole
503002 Frøslev-Padborg Skole
503006 Deutsche Schule Pattburg
503200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
503301 Frøslev Efterskole
503325 Jaruplund Højskole
503350 FGU Sønderjylland - Aabenraa
503375 Bov AOF Daghøjskole
503401 Padborg Handelsskole
503003 Holbøl Skole
503004 Kollund Skole og Børnehus
503005 Kruså Skole
503007 Friskolen ved Flensborg Fjord
545375 Bov AOF Daghøjskole
545376 Åbenrå AOF Daghøjskole
545377 Rødekro AOF Daghøjskole
545378 Åbenrå FOF Daghøjskole
545401 EUC Syd, Stegholt
545402 IBC International Business College Aabenraa
545403 Åbenrå Maskinistskole
545404 UC SYD Campus Aabenraa
545405 AMU Syd, Aabenraa
545406 Social- og Sundhedsskolen Syd
545901 Fjordskolen
545902 Engdalskolen
545903 Skolehjemmet Strandgården
580000 Aabenraa Kommune
519350 EFA-Syd Produktionshøjskolen
529001 Genner Univers
529002 Hellevad Børneunivers
529003 Hjordkær Skole
529004 Hovslund Børneunivers
529005 Rødekro Skole
529006 Deutsche Schule Rothenkrug
529007 Fladhøj Skole
529200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
529210 Rødekro Komm. Ungdomsskole
529300 Den Norrøne Efterskole
529375 Rødekro AOF Daghøjskole
521001 Bedsted Skole
521002 Ellum Skole
521003 Distriktsskolen
521004 Nr. Løgum Centralskole
521005 Øster Højst Filialskole
521006 Deutsche Schule Lügumkloster
521007 Nr. Løgum Tyske Privatskole
521008 Deutsche Schule Osterhoist
521009 Vidåskolens Afdeling på Løgumgård
521010 Løgumkloster Friskole
521011 Løgumkloster Friskole
521012 Løgumkloster Lilleskole
521013 Det Sønderjyske Børneuniversitet
521210 Tønder Ungdomsskole, Løgumkloster afdeling
521300 Løgumkloster Efterskole
521301 Løgumkloster Højskole
521302 Sportsefterskolen SINE
521401 Løgumkloster Kirkemusikskole
505001 Ballum Skole
505002 Bredebro Filialskole
505003 Harres Skole
505004 Randerup Skole
505005 Visby Skole
505210 Tønder Ungdomsskole, Højer afdeling
505300 Kvindehøjskolen
541001 Abild Skole
541002 Jejsing Skole
541003 Tønder Distriktsskole - Møgeltønder Skole
541004 Tønder Distriktsskole - Overbygningsskolen
515247 VUC Syd - Haderslev
515300 Hoptrup Højskole
515301 Forskningshøjskolen i Haderslev
515302 Hoptrup Efterskole
515350 FGU Sønderjylland - Haderslev
515375 Haderslev DOF Daghøjskole
515376 Freja, AOF Daghøjskolen
515401 EUC Syd, Christen Kolds Vej
515402 Haderslev Handelsskole
515403 UC SYD Campus Haderslev
515404 Hærens Konstabelgrundskole
515405 Pædagoguddannelsen i Haderslev
515406 CVU Sønderjylland
515407 CVU Sønderjylland
515408 Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev
515901 Louiseskolen
545248 VUC Syd
500200 Sønderjyllands Amt, Skole- og specialrådgivningen
519001 Bovrup Skole
519002 Felsted Centralskole
519003 Kliplev Skole
519004 Søgård Skole
519005 Varnæs Skole
519006 Deutsche Privatschule Feldstedt
519007 Sønderjyllands Internationale Skole
519008 Søgård Friskole
519210 Lundtoft Kommunale Ungdomsskole
519300 Sundeved Efterskole
545001 Brundlundskolen
545002 Løjt Kirkeby Skole
545003 Rugkobbelskolen
545004 Skolen i Nygade
545005 Stubbæk Skole
545006 Deutsche Privatschule Apenrade
545007 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig
545008 Aabenraa Statsskole
545009 Høje Kolstrup Skole
545010 Høreinstituttet i Åbenrå
545011 Aabenraa Friskole
545012 Taleinstituttet Sønderjyllands Amt
545013 VSU Aabenraa
545014 Fjordskolen
545015 AOF Sprogcenter Aabenraa/Tønder
545016 10. klasse Aabenraa
545200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
545201 UC SYD Center for Undervisningsmidler, Haderslev
545202 Ungdommens Uddannelsesvejledning-Aabenraa
545210 Aabenraa Ungdomsskole
545247 VUC Syd - Aabenraa afdeling
545300 Aabæk Efterskole
545301 Husholdningsskolen på Søgårdhus
545302 Højskolen Østersøen
605302 Ågård Efterskole
605375 Egtved Daghøjskole
605376 Egtved AOF Daghøjskole, Midtpunkt
621001 Alminde-Viuf Fællesskole
623001 Fynslund Skole og Børnehus
509001 Aller Skole
509002 Christiansfeld Skole
509005 Hjerndrup Skole
509006 Stepping Skole
509007 Taps Skole
509008 Tyrstrup Skole
509010 Christiansfeld Kost-og Realskole
509011 Aller Friskole
509012 Skolen på Tagkærgaard
509013 Christiansfeld Skole
509210 Christiansfeld Ungdomsskole
621014 Sdr. Bjert Skole
621015 Sdr.Stenderup Centralskole
509009 Sjølund-Hejls Skole
509300 Design- & Idrætsefterskolen Skamling
509004 Hejls Skole
509003 Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, afd. Fjelstrup
510000 Haderslev Kommune
515001 Halk Skole
515002 Erlev Skole
515003 Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup, afd. Hopstrup
515004 Kløvermarkskolen
515005 Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup, afd. Marstrup
515006 Moltrup Skole
515007 Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin, afd. Severin
515008 Starup-Øsby Skole og Børnehus, afd. Starup
515009 Sønderballe Skole
515010 Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup, afd. Vilstrup
515011 Vonsbæk Skole
515012 Starup-Øsby Skole og Børnehus, afd. Øsby
515013 Årø Forskole
515014 Haderslev Realskole
515015 Deutsche Schule Hadersleben
515016 Seminarieskolen
515017 Haderslev Katedralskole
515018 Haderslev Kristne Friskole
515019 Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, afd. Favrdal
515020 Dannevirke Kostskole
515021 10. ved Kløften
515022 Dannevirkeskolen
515023 Haderslev Voksenskole
515024 Moltrup Skole
515025 Haderslev sprogcenter
515026 Helsehjemmet Behandlingsinstitution
515027 Dragen
515028 Kvistrup gamle skole
515029 Den Interne Skole
515200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
515210 Haderslev Ungdomsskole
621016 Vonsild Skole
621017 Aalykkeskolen
621018 Munkevængets Skole
621019 Kolding Realskole
621020 Sct. Michaels Skole
621021 Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School
621022 Munkensdam Gymnasium
621023 Nørreskov Skolen
621024 Kolding Friskole
621025 Lykkegårdskolen
621027 CSV Kolding
621028 Heldagsskolen
621029 Sprogskolen Kolding
621030 Skolen, Kolding Sygehus
621200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
621201 UU-center Kolding
621210 Ungdomsskolen Kolding, Syd
621211 Ungdomsskolen Kolding
621212 Ungdomsskolen Skolegade
621247 Kolding HF og VUC
621300 Efterskolen Kildevæld
621301 Højskolen Acts Academy
621302 Kolding Højskole
621303 Borrehus Folkehøjskole
621304 Koldingegnens Idrætsefterskole
621325 AOF Kolding
621350 FGU Kolding Vejen - Kolding - Esbjergvej
621375 AOF Daghøjskole Mødestedet, Kolding
621376 Daghøjskolen Kreaktiv Centret, Kolding
621377 Kolding Idrætsdaghøjskole
621401 HANSENBERG
621402 IBC International Business College
621403 Kolding Maskinistskole
621404 UC SYD Campus Kolding
621405 Kolding Seminarium
621406 Syddansk Universitet, Campus Kolding
621407 AMU SYD
621408 Designskolen Kolding
621409 IBC International Business College Kolding
621410 AMU SYD, Kolding
621901 Specialundervisningen for Voksne
621902 Specialundervisning for Voksne
621903 Markdannerskolen
621904 Drejens Kostskole
621905 Behandlingshjemmet Landerupgaard
631027 Sygehusundervisn. i Vejle Komm., Kolding Sygehus
605002 Egtved Skole
605005 Vester Nebel Skole
605006 Vork Skole
605008 Øster Starup Skole
605010 Egtved Kristne Friskole
605011 Ansgarskolen
605200 Børn og Ungeafdelingen
605211 Egtved Komm. Ungdomsskole
475210 Rudkøbing Komm. Ungdomsskole
475247 HF & VUC FYN Langeland
475248 VUC FYN Langeland
475301 Langelands Efterskole
475302 Øhavets Efterskole
475350 Kursuscentret Simmerbølle
475375 AOF Daghøjskolen på Langeland
482000 Langeland Kommune
475300 Humble Efterskole
481001 Humble Skole
481003 Tryggelev-Fodslette Skole
481004 Humble Efterskoles Realafdeling
481210 Sydlangelands Kommunale Ungdomsskole
481302 Musikefterskolen i Humble
481002 Magleby Centralskole
481300 Action Efterskolen
481301 Langelands Kunsthøjskole
481303 Magleby Efterskole
487001 Bøstrup Skole
487002 Nordskolen
487003 Snøde Centralskole
487004 Tullebølle Skole
487005 Socialpædagogisk opholdssted Silvermoon Fonden
487210 Tranekær Ungdomsskole
443002 Marstal Skole
443200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Ærø
443210 Ærø Ungdomsskole
443247 HF & VUC FYN Ærø
443300 Marstal Efterskole
443301 Østersøens Idrætsefterskole
443401 Marstal Navigationsskole
492000 Ærø Kommune
493001 Rise Skole
493003 Ærøskøbing Skole
493200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Ærø
493210 Ærøskøbing Ungdomsskole
493247 Øernes VUC
493300 Ærø Højskole
493302 Ærø Efterskole
493002 Ærø Landsbyskole
493301 Kunsthøjskolen på Ærø, Vester Møllegaard
600200 Studievalg Danmark Center Sydjylland
621000 Kolding Kommune
621002 Bramdrup Skole
621003 Brændkjærskolen
621004 Dalby Skole
621005 Dronning Dorothea Skolen
621006 Eltang Skole og Børnehave
621007 Harte Skole
621008 Karen Blixen Skolen
621009 Riis Toft Skole
621010 Sct Nicolai Skole
621011 Sdr Vang Skole
621012 Bakkeskolen
621013 Lyshøjskolen
449375 Nyborg AOF Daghøjskole
449401 Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13
449402 Nyborg Søfartsskole
449403 Cramers Køreskole ApS
449901 Nyborgskolen
449902 Specialskolen Storebælt
449903 Rævebakkeskolen
449904 Nyborg Ungdomsskole, CSV
450000 Nyborg Kommune
495002 Herrested Skole
495003 Juulskovskolen
495004 Svindinge Skole
495005 4kløverskolen
495006 Refsvindinge Friskole
495007 Svindinge Friskole
495210 Ørbæk Kommunes Ungdomsskole
495375 Ørbæk, AOF Daghøjskole
495401 Kørelærercentret A/S
477001 Tre Ege Skolen
477004 Gislev Friskole
477210 Ryslinge Komm. Ungdomsskole
477003 Ryslinge Sogneskole
477005 Ryslinge Friskole
477300 Ryslinge Høj- og Efterskole (højskoledelen)
497004 Broskolen, Afdeling Rolfsted
497005 Ferritslev Friskole
495001 Frørup Skole
435003 Hesselager Skole
479015 Skårup Skole
479016 Øster Åby Friskole
479026 Dagbehandlingstilbudet
479301 Sydfyns Fri Fagskole
479409 Skårup Seminarium
435300 Vejstrup Efterskole
435901 Vejstrup Skolehjem
435004 Sct Michaels Skole
435006 Oure Friskole
435007 Skolerne i Oure - Sport & Performance
435301 Skolerne i Oure - Sport & Performance
435302 Skolerne i Oure - Sport & Performance
435002 Gudme Skole
435005 Gudme Friskole
435210 Gudme Ungdomsskole
435375 Gudme AOF Daghøjskole
435001 Gudbjerg Skole
475001 Longelse Skole
475002 Rudkøbing Skole
475003 Strynø Skole
475004 Kassebølle Friskole
475005 Skrøbelev Skole
475006 Vesterby Mark Naturskole
475007 Spangeskolen
475200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
427004 Bymarkskolen, Ollerup
427006 Ulbølle Skole
427007 Vester Skerninge Skole
427009 Ollerup Friskole
427010 Vester Skerninge Friskole
427011 Friskolen Egelund
427200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
427210 Egebjerg Ungdomsskole
427300 Gymnastikhøjskolen i Ollerup
427301 Ollerup Efterskole, Sang og Musik
427302 Idrætsefterskolen Ulbølle
427350 Egebjerg Produktionsskole
427401 Ollerup Håndværkerskole
427402 Den Frie Lærerskole
427002 Kirkeby Skole
427003 Lunde Skole
427005 Stenstrup Skole
427008 Egebjerg Friskole
427012 Ungdomsinstitutionen Egely, afd. Bobjerg Skovgård
427014 Yggdrasil - Skolen i det sydfynske
427375 Sydfyns Daghøjskole
479028 Skolen - i det Sydfynske
477002 Tre Ege Skolen, Afdeling Kværndrup
477006 Trunderup Friskole
477007 Gl. Højgaard
477008 Værkstedets Skole
497001 Broskolen
497002 Carl Nielsen-Skolen
497003 Nr. Søby Skole
497006 Nr Lyndelse Friskole
497007 Sdr. Nærå Fri- og Efterskole (Friskolen)
497008 Det Socialpædagogiske Opholdssted Æblegården
497210 Årslev Kommunale Ungdomsskole
497247 Søbysøgård Fængsel, Skolen
497300 Sdr. Nærå Fri- og Efterskole (efterskolen)
449001 Aunslev Skole
449002 Birkhovedskolen
449003 Nørrevold Skole
449004 Vestervold Skole
449005 Vindinge Skole
449006 Skovparkskolen
449007 Danehofskolen
449008 Nyborg Private Realskole
449009 Nyborg Friskole
449010 Nyborg Gymnasium
449011 Nyborg Heldagsskole
449012 Behandlingshjemmet Sølyst
449013 Lærdansk Nyborg
449200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
449210 Nyborg Ungdomsskole
449247 HF & VUC FYN Nyborg
449248 Nyborg Fængsel, Skolen
449300 Efterskolen ved Nyborg
479210 Svendborg Komm. Ungdomsskole
479247 HF & VUC FYN Svendborg
479300 Svendborg Efterskole
479302 Højskolen i Svendborg Den Røde Højskole
479350 FGU Syd og Midtfyn - Svendborg
479375 AOF Svendborg Daghøjskole
479376 Daghøjskolen Svendborg Kunstskole
479401 Svendborg Erhvervsskole & - Gymnasier, Porthusvej
479402 Svendborg Erhvervsskole & -Gymnasier, Skovsbovej
479403 Svendborg Søfartsskole
479404 Kogtved Søfartsskole
479405 Procesteknisk Institut Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
479406 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
479407 Beskæftigelsesvejlederskolen i Svendborg
479408 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
479410 AMU Fyn, Svendborg
479411 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg
479412 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
479413 Svendborg Erhvervsskole & - Gymnasier
479414 Svendborg International Maritime Academi, SIMAC
479901 Byhaveskolen
479902 CSV Sydfyn
430000 Faaborg-Midtfyn Kommune
473001 Espe Skole
473002 Heden Skole
473003 Hillerslev Sogneskole
473004 Rubjerglundskolen
473005 Reventlowskolen
473006 Guldhøjskolen
473007 Søllinge Skole
473008 Sdr. Højrup Skole
473009 Tingagerskolen
473010 Heden-Vantinge Skole
473011 Hjemly Fri- og Idrætsefterskole
473012 Nordskovens Friskole
473013 Ringe Fri- og Efterskole (grundskolen)
473014 Ringe Kost- og Realskole
473015 Rudme Friskole
473016 Sødinge Friskole
473017 Søllinge Friskole
473018 Midtfyns Gymnasium
473019 Tofte Gård
473020 Nordagerskolen
473021 Børne- og Ungehusene Udby - Intern Skole
473022 Krarup Friskole, Reventlowskolen
473200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
473210 Ringe Komm. Ungdomsskole
473247 HF & VUC FYN Ringe
473248 Ringe Fængsel, Skolen
473300 Hjemly Fri- og Idrætsefterskole
473301 Ringe Fri- og Efterskole (Efterskolen)
473302 Nordisk Antroposofisk Folkehøjskole
473350 Ringe Produktionsskole
473901 Brangstrupskolen
425004 Vester Hæsinge Skole
425005 Broby Fri- og Efterskole (friskole)
425006 Freinetskolen ved Odense
425007 Brobyskolerne, Afdeling Allested-Vejle
425008 Brobyskolerne, Afdeling Pontoppidan
425200 Børne og Unge Rådgivningen
425210 Broby Kommunale Ungdomsskole
425300 Broby Fri- og Efterskole (efterskole)
437001 Dreslette Skole
437002 Haarby Skole
437003 Jordløse Skole
437004 Friskolen i Jordløse
437210 Assens Ungdomsskole afd. Haarby/Glamsbjerg
437300 Haarby Efterskole
420001 Storskoven
485001 Brylle Skole
485002 Nårup Forskole
485003 Tallerupskolen
485004 Tommerup Skole
485005 Verninge Skole
485006 Stærmose Lille Skole
485007 Helenegården
485210 Assens Ungdomsskole, Tommerup afd.
485301 Tommerup Efterskole
485302 Vestfyns Efterskole
479000 Svendborg Kommune
479001 Lundby Skole
479002 Sundhøjskolen
479003 Byskolen
479004 Drejø Skole
479005 Færgevejens Skole
479006 Hjortø Skole
479007 Nordre Skole
479008 Rantzausminde Skole
479009 Thurø Skole
479010 Tved Skole
479011 Vestre Skole
479012 Østre Skole
479013 Haahrs Skole
479014 Ida Holsts Skole
479017 Svendborg Gymnasium
479019 Hømarkskolen
479020 Svendborg Friskole
479021 Juulgården
479022 Gl.Nyby Heldagsskole
479023 AOF Center Fyn
479024 Heldagsskolen Kernen
479025 Socialpædagogisk opholdssted Eggertshus
479027 Socialpædagogisk opholdssted Silvermoon Fonden
479029 Centerafdelingen for tale og sprog
479030 Centerafdelingen Sundhøjskolen
479200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Svendborg og Ærø
479201 Amtscentret for undervisning, Fyns Amt
479202 UU Sydfyn
431017 Småskolen ved Nakkebølle Fjord
431018 Haagerup Gl. Skole
431019 Behandlingstilbuddet Munkegården
431200 Børne- og Unge Rådgivningen
431210 Marthaforbundets Ungdomsskole (P)
431211 Brahetrolleborg Ungdomsskole
431212 Faaborg Ungdomsskole
431247 HF & VUC FYN Faaborg
431300 Bernstorffsminde Efterskole
431301 Korinth Efterskole
431302 Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth
431303 Spejderskolen i Fåborg
431304 Faaborgegnens Efterskole
431350 FGU Syd og Midtfyn - Faaborg
431375 Fåborg LOF Daghøjskole
431376 AOF Fåborg Daghøjskole
431377 Fåborg Erhvervsdaghøjskole
431401 Fåborg-Ringe Handelsskole
420000 Assens Kommune
421001 Borgerskolen, Assens
421002 Baagø Skole
421005 Salbrovadskolen
421006 Skelvejskolen
421007 Strandmølleskolen
421008 Asv Vestfyn
421009 Peter Willemoesskolen
421154 Thorøgård
421210 Assens Ungdomsskole
421300 Assens Højskole Arbejderhøjskole
421301 Assens Efterskole
421350 Produktionshøjskolen på Torø
421401 Handelsgymnasiet Vestfyn
421901 Pilehaveskolen
433001 Brahesholmskolen
433002 Flemløse Skole
433003 Glamsbjergskolen
433004 Gummerup Skole
433005 Glamsbjerg Fri-og Efterskole
433006 Vestfyns Gymnasium
433007 Helhedsskolen Flemløse
433008 Køng Friskole
433200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
433210 Assens Ungdomsskole, Glamsbjerg Afd.
433247 HF & VUC FYN Glamsbjerg
433300 Glamsbjerg Fri- og Efterskole
433301 Køng Folke-og Idrætshøjskole
433302 Sydvestfyns Efterskole
433303 Glamsdalens Idrætsefterskole
421003 Ebberup Skole
421004 Helnæs Skole
421302 Højskolen på Helnæs
431008 Brahesminde Skole, Afdeling Svanninge
425001 Allested-Vejle Skole
425002 Nr. Broby Skole
425003 Pontoppidanskolen
445401 Middelfart Sygehus Psykiatrisk afd.
445402 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart
445403 AMU Fyn, Middelfart
445901 Skrillingeskolen
445902 Skrillinge Gl Skole
489001 Langtved Skole
489002 Vibeskolen
489003 Skellerup Skole
489210 Ullerslev Ungdomsskole
441001 Birkende Skole
441002 Langeskov Skole, afdeling Bakken
441004 Pilegårdsskolen
441210 Langeskov Ungdomsskole
445012 Heldagsskolen Lærkeskolen
499001 Kerteskolen
499002 Orteskolen
499003 Rørupskolen
499004 Aarupskolen
499005 Frøbjerg-Orte Friskole
499006 Egely, afd. Stavnbogård
499210 Assens Ungdomsskole, Aarup
451002 Nørre Aaby Skole
451003 Nørre Aaby Realskole
451210 Nørre Åby Ungdomsskole
451300 Nørre Aaby Efterskole
451301 Vesterdal Efterskole
451303 Viby Efterskole
451304 Eisbjerghus Internationale Efterskole
451325 Nørre Åby Ungdomsskole Fri U.Udd.
451901 Udby Behandlingshjem
429004 Gelsted Skole
429005 Tanderup Skole
429007 Erhvervsskolen Kingstrup
429350 Ejby Produktionsskole
429375 Vestfyns Daghøjskole
429002 Ejby Skole
429210 Ejby Komm. Ungdomsskole
427013 Kastaniely
430210 Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
431001 Avernakø Skole
431002 Brahetrolleborg Skole
431003 Fåborg Byskole
431004 Brahesminde Skole, Afdeling Horne
431005 Håstrup Skole
431006 Lyø Skole
431007 Øhavsskolen, Afdeling Svanen
431009 Bøgebjergskolen
431010 Åstrup Skole
431011 Enghaveskolen - Faaborg Friskole
431012 Øhavsskolen, Afdeling Uglen
431013 Faaborg Gymnasium
431014 Haastrup Friskole
431015 Aastrup Skole
431016 Base Camp
429003 Fjelsted Harndrup Skole
429001 Anna Trolles Skole
429006 Brenderup og Omegns Realskole
429300 Brenderup Folkehøjskole
451001 Båring Skole
451302 Båring Højskole
423200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
483001 Hårslev skole
483003 Særslev-Hårslev-Skolen
483004 Glavendrupskolen
483007 Nordmarkskolen
483008 Nordfyns Gymnasium
483200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
483210 Søndersø Ungdomsskole
483247 HF & VUC FYN Søndersø
483300 Nordfyns Efterskole
483350 FGU Fyn - Nordfyn - Odensevej
483006 Veflinge Skole
483005 Skamby Skole
483009 Skamby Friskole
461027 Spedsbjergskolen
461034 Ubberud Skole
491001 Bred Skole
491002 Gadsbølle Skole
491003 Skalbjerg Skole
491004 Skallebølle Skole
491005 Vissenbjerg Skole
491006 Behandlingsstedet Bjerget
491210 Assens Ungdomsskole - Vissenbjerg afd.
491300 Andebølle Ungdomshøjskole
491350 FGU Fyn - Assens - Fredensvej
410000 Middelfart Kommune
445001 Aulby Skole
445002 Hyllehøjskolen
445003 Strib Skole
445004 Vestre Skole
445005 Østre skole, Middelfart
445006 Bøgelundskolen
445007 Middelfart Gymnasium & HF
445008 Lillebæltskolen
445009 Middelfart Friskole
445010 Fænøsund Friskole
445011 Heldagsskolen Vejlby Skole
445200 Udvikling og Rådgivning
445210 Middelfart Ungdomsskole
445247 HF & VUC FYN Middelfart
445300 Brogården
445301 Den Danske Andelsskole
445302 Billeshave Efterskole
445303 Strib Idrætsefterskole
445350 FGU Trekanten - Middelfart
445375 Middelfart AOF Daghøjskole
439200 PPR Kerteminde
439210 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole, ungdomsskole afd.
439300 Kerteminde Efterskole
439301 Den Danske Husflidshøjskole
439350 FGU Fyn - Kerteminde
439375 Husflids-Daghøjskole
439401 Seminariet for kunst og håndværk
440000 Kerteminde Kommune
461001 Agedrup Skole
447001 Mølkærskolen
447002 Troelskærskolen
447003 Svishaveskolen
447004 Skolen ved Noret
447210 Munkebo Ungdomsskole
447247 VUC FYN Munkebo
447401 Lindø Værftet Specialarbejderuddannelsen
439008 Rynkeby Friskole
439005 Mesinge Skole
439001 Hindsholmskolen
439010 Englegårdskolen
439004 Martofte Skole
423001 Bogense Skole
423002 Klinteskolen
423003 Kongslundskolen
423004 Ore Skole
423005 Nordfyns Friskole
423006 Bogense Friskole
423210 Bogense Komm. Ungdomsskole
423300 Bogense Efterskole
423301 Nordfyns Husholdningsskole
423302 Den Rejsende Højskole i Bogense
423303 Bogense Folkehøjskole
423304 Nordfyns Højskole
480000 Nordfyns Kommune
471002 Fjordmarkskolen
471004 Horsebækskolen
471005 Kystskolen
471006 Lunde Skole
471007 Dalskovskolen
471008 Sletten Skole
471009 Skovløkkeskolen
471010 Løkkemarkskolen
471011 Otterup Realskole
471012 Nordvestskolen
471013 Center for Børn og Unge, Egely, Sikret og særlig sikret afdeling
471210 Nordfyns Ungdomsskole
471300 Nislevgård Efterskole
471301 Klintebjerg Efterskole
471302 Efterskolen Flyvesandet
471350 Otterup Produktionshøjskole
471375 Otterup Daghøjskole