Gå til sidens indhold

Uddannelsesdata

Beskrivelse

Uddannelsesstatistikken etablerer det registermæssige datagrundlag for den offentlige uddannelsesstatistik samt forestå offentliggørelser af den basale uddannelsesstatistik. Endvidere etablerer den et omfattende og dækkende datagrundlag for registerbaseret forskning i uddannelsesmæssige forhold.

Samlet forsøger uddannelsesstatistikken at dække følgende emner med registerdata:

  1. Uddannelsesaktiviteter i Danmark inden for det ordinære uddannelsessystem såvel som voksenuddannelsessystemet på følgende dimensioner:

    • Antal studerende (personer/kursister/årselever) som udtryk for belastning af uddannelsessystemet.

    • Elevstrømme: tilgang og afgang (fuldført/afbrudt) og heraf afledte mål for produktion/produktivitet på enkeltuddannelser/uddannelsesområder.

    • Studerendes studiemæssige mobilitet over grænserne - både hvad angår hele uddannelsesprogrammer og elementer af uddannelsesprogrammer (udvekslingsstuderende).

    • Karakterniveau mv. på særlige områder som mål for kvalitet i uddannelsen eller som mål for personlig uddannelsesmæssig styrke.

  2. Den herboende befolknings uddannelseskvalifikationer, uanset hvor kvalifikationerne er opnået.

Delopgaver

Der findes ingen variable under Uddannelsesdata