Gå til sidens indhold

Kvalifikationsregistret

Beskrivelse

Kvalifikationsregistret indeholder uddannelseskvalifikationer, hvor Danmarks Statistik typisk ikke har registreret de uddannelsesaktiviteter der har ført frem til den given opnået kvalifikation. Det drejer sig fx om uddannelseskvalifikationer opnået gennem voksenuddannelsessystemet, uddannelser som er taget i udlandet og oplysninger om uddannelseskvalifikationer fra folke- og boligtællingen i 1970. Variablen hf_kilde angiver hvilken kilde oplysningen kommer fra.

Variable: