Gå til sidens indhold

KVALIFIKATION_VFRA

Langt navn

Tidspunkt for opnået kvalifikation.

Generel Beskrivelse

Dato, som angiver, hvornår Danmarks Statistik har registreret, at en uddannelseskvalifikation er gældende fra. Det er ikke alle kilderne som har et fuldførelsestidspunkt for kvalifikationen. Det gælder fx oplysningerne fra Folke- og boligtællingen, hvor kvalifikation_vfra på alle record er sat til 1-1-1970 og oplysningerne fra undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse, hvor kvalifikation_vfra sættes til datoen for første indvandring til Danmark.

Detaljeret beskrivelse

Dato, som angiver, hvornår Danmarks Statistik har registreret, at en uddannelseskvalifikation er gældende fra. Datoen er angivet på formen: 31jun2004:00:00:00 .

De datoer, som angives, er afhængig af kilden:

1. Oplysninger fra Folke- & boligtællingen 1970 har KVALIFIKATION_VFRA = 1970. 2. Oplysninger fra undersøgelsen om indvandrernes medbragte uddannelse har KVALIFIKATION_VFRA = første indvandringsdato. 3. Oplysninger fra eksaminer fra voksenuddannelsessystemet har KVALIFIKATION_VFRA = uddannelsens sluttidspunkt som indberettes af institutionerne. 4. Oplysninger fra Sundhedsstyrelsens autorisationsregister har KVALIFIKATION_VFRA = autorisationsdatoen. 5. Oplysninger fra Ingeniørforeningen (IDA) har KVALIFIKATION_VFRA = dimittend dato fra medlemsregistret. 6. Oplysninger fra Styrelsen for International Uddannelse har KVALIFIKATION_VFRA = uddannelsens afslutningsår, som angives af Styrelsen for International Uddannelse.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel