Gå til sidens indhold

AUDD

Langt navn

Afsluttende uddannelseskode

Generel Beskrivelse

Kode for den uddannelseskvalifikation, som en uddannelse kan føre til.

Alle uddannelseskvalifikationer har en AUDD-kode. fx: Sygeplejerske = 5166 Maskinmester = 5189

Koden er entydig, og en uddannelses AUDD-kode ændres ikke. Det er derfor AUDD-koden, som skal bruges, hvis en given uddannelse skal identificeres over tid. Gennem tiden har det dog i nogle tilfælde været nødvendigt at lægge 2 audd koder sammen til en ny, hvis der har været tale om den samme kvalifikation og splitte en audd kode op, hvis 2 kvalifikationer har været indberettet på samme kode. Uddannelser, som endnu ikke er afsluttet, har AUDD-kode = 9999 Uddannelser, som er blevet afbrudt, har AUDD-kode = 0000

Bemærk, at nogle delelementer af enkelte uddannelser har deres egen uddannelseskode, som ikke er kompetencegivende. Det gælder fx 1.g og 2.g af gymnasiet og indgangsforløbet til erhvervsuddannelserne. Hvis man fx kun ønsker de kompetencegivende uddannelser, skal man benytte KOMP-koden i kombination med AUDD-koden. KOMP-koden angiver om en uddannelse er kompetencegivende eller ej og KOMP = 1,3,7 definerede kompetencegivende uddannelser. Se i øvrigt dokumentationen af KOMP-variablen.

Detaljeret beskrivelse

De 4-cifrede koder for uddannelseskvalifikationer identificerer entydigt de enkelte uddannelseskvalifikationer, men er i sig selv usystematiske og derfor ikke umiddelbart velegnede til udarbejdelse af statistik. Her benyttes i stedet de 8-cifrede såkaldte forspaltekoder, som angiver uddannelsens placering i en uddannelsesklassifikation. Se fx dokumentationen af HOVEDOMRAADE_DETALJERET.

I nogle tilfælde skifter en uddannelse niveau, dvs. flytter fra et niveau i uddannelsesklassifikationen til et andet niveau. Sygeplejerskeuddannelsen var fx på et tidspunkt placeret som en kort videregående uddannelse, men er i dag placeret som en mellemlang videregående uddannelse. En uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau, vil normalt bevare sin AUDD-kode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet niveau. Ændres indholdet i en uddannelse væsentligt kan det være et argument for at give uddannelsen en ny AUDD-kode.

AUDD-koderne er således stabile i modsætning til uddannelsesklassifikationerne. Det er derfor bedst at bevare AUDD-koden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste uddannelsesklassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.

AUDD-koden er 4 cifre lang. Værdisættet er numeriske felter og eventuelt foranstillede 0'er bliver fjernet.

Nye AUDD-koder: Der oprettes løbende nye uddannelser, og dermed kommer der løbende nye AUDD-koder.

Værdisæt

Afsluttende uddannelseskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 1 Ingen uddannelse ivu
01-01-1600 31-12-9999 1006 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1007 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1008 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1009 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1010 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1011 11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1021 1. real
01-01-1600 31-12-9999 1022 2. real
01-01-1600 31-12-9999 1023 3. real
01-01-1600 31-12-9999 1031 1. hf
01-01-1600 31-12-9999 1032 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 1040 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1041 1.g, matematisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1042 1.g, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1049 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1051 2.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1052 2.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1061 2.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1062 2.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1064 2.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1069 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1070 3.g, matematisk linie una
01-01-1600 31-12-9999 1071 3.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1072 3.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1073 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1080 3.g, sproglig linie una
01-01-1600 31-12-9999 1081 3.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1082 3.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1083 3.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1084 3.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1090 Uoplyst (kendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 1095 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 1097 Anden dansk studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1098 Udenlandsk studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1099 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 1100 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 1101 1. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1102 2. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1103 3. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1104 4. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1105 5. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1106 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1107 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1108 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1109 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1110 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1111 11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1120 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 1121 1. real
01-01-1600 31-12-9999 1122 2. real
01-01-1600 31-12-9999 1123 3. real
01-01-1600 31-12-9999 1140 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1141 1.g, matematisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1142 1.g, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1143 2.g, matematisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1144 2.g, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1145 3.g, matematisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1146 3.g, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1149 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1151 2.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1152 2.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1153 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1154 2.g, matematisk-musisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1155 2.g, matematisk forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1161 2.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1162 2.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1163 2.g, samfundssproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1164 2.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1165 2.g, sproglig forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1169 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1171 3.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1172 3.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1173 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1174 3.g, matematisk-musisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1175 3.g, matematisk forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1179 Matematisk gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 1181 3.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1182 3.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1183 3.g, samfundssproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1184 3.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1185 3.g, sproglig forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1189 Sproglig gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 1190 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
01-01-1600 31-12-9999 1195 Gymnasial suppleringskursus GSK
01-01-1600 31-12-9999 1196 1.g
01-01-1600 31-12-9999 1197 2.g
01-01-1600 31-12-9999 1198 3.g
01-01-1600 31-12-9999 1199 Stx
01-01-1600 31-12-9999 1206 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1207 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1208 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1209 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1210 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1301 Dansk 1
01-01-1600 31-12-9999 1302 Dansk 2
01-01-1600 31-12-9999 1303 Dansk 3, almenprøve 2
01-01-1600 31-12-9999 1304 Dansk 3, studieprøven
01-01-1600 31-12-9999 1305 Dansk uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 1351 Erhvervsintroduktion, kurser for unge
01-01-1600 31-12-9999 1352 Erhvervsintroduktion, langtidsledige
01-01-1600 31-12-9999 1353 Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder
01-01-1600 31-12-9999 1354 Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser
01-01-1600 31-12-9999 1355 Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere
01-01-1600 31-12-9999 1356 Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl.
01-01-1600 31-12-9999 1357 Erhvervsintroduktion, specialklasser
01-01-1600 31-12-9999 1359 Erhvervsintroduktion, inspirationskurser
01-01-1600 31-12-9999 1365 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 141 Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1410 1-årigt grundskolekursus
01-01-1600 31-12-9999 1423 1-årigt realkursus
01-01-1600 31-12-9999 144 Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 145 Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 146 Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 148 Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 150 Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1509 1. år, grundsskolekursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 151 Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1510 2. år, grundsskolekursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1511 Supplerende overbygningsforløb (SOF)
01-01-1600 31-12-9999 152 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1522 1. år, realkursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1523 2. år, realkursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 153 Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1531 1. hf
01-01-1600 31-12-9999 1532 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 1533 3. hf.
01-01-1600 31-12-9999 1535 1. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 1536 2. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 1537 3. hf
01-01-1600 31-12-9999 1539 Hf
01-01-1600 31-12-9999 154 Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1540 3-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 1541 1. hf
01-01-1600 31-12-9999 1542 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 1543 2-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 1549 HF-enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 155 Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1551 1. år, studenterkursus matematik-fysik
01-01-1600 31-12-9999 1552 1. år, studenterkursus matematik-naturfag
01-01-1600 31-12-9999 1553 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 1555 1. år, studenterkursus matematik-forsøg
01-01-1600 31-12-9999 1559 1. år, studenterkursus matematik
01-01-1600 31-12-9999 156 Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1561 1. år, studenterkursus nysproglig
01-01-1600 31-12-9999 1562 1. år, studenterkursus klassisksproglig
01-01-1600 31-12-9999 1563 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
01-01-1600 31-12-9999 1565 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg
01-01-1600 31-12-9999 1569 1. år, studenterkursus sproglig
01-01-1600 31-12-9999 159 Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 161 Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 162 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 163 Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 164 Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 165 Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 1650 1. år, studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 1651 2. år, studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 1652 Studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 167 Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 1671 2. år, studenterkursus matematik-fysik
01-01-1600 31-12-9999 1672 2. år, studenterkursus matematik-naturfag
01-01-1600 31-12-9999 1673 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 1679 2. år, studenterkursus matematik
01-01-1600 31-12-9999 1681 2. år, studenterkursus nysproglig
01-01-1600 31-12-9999 1682 2. år, studenterkursus klassisksproglig
01-01-1600 31-12-9999 1683 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
01-01-1600 31-12-9999 1689 2. år, studenterkursus sproglig
01-01-1600 31-12-9999 170 Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 171 Humanistisk-teologisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 172 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1721 1. år, realkursus 3-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1722 2. år, realkursus 3-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1723 3. år, realkursus 3-årigt
01-01-1600 31-12-9999 173 Naturvidenskab una- udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 174 Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 175 Teknisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 176 Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 177 Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 179 Sundhed una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1879 Matematisk studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 1881 1. år, EB
01-01-1600 31-12-9999 1882 2. år, EB
01-01-1600 31-12-9999 1883 3. år, EB
01-01-1600 31-12-9999 1889 Sproglig studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 1891 1.g, pre-IB
01-01-1600 31-12-9999 1892 2.g, IB år 1
01-01-1600 31-12-9999 1893 3.g, IB år 2
01-01-1600 31-12-9999 1896 1. år, anden international studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1897 2. år, anden international studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1898 3. år, anden international studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1899 International studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1901 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 1984 Vuggestue mv., førskoleuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1985 Børnehave mv., førskoleuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 200 1-6 år ivu
01-01-1600 31-12-9999 2003 Skibskok, grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 2005 Skibsassistent, grundkursus modul 1+2
01-01-1600 31-12-9999 2007 Befaren matros, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 2008 Befaren skibsassistent, modul 3
01-01-1600 31-12-9999 2009 Befaren motormand, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 2010 Skibskok, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 2015 Kystskipper
01-01-1600 31-12-9999 2016 Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad
01-01-1600 31-12-9999 2017 Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad
01-01-1600 31-12-9999 2018 Erhvervsfisker
01-01-1600 31-12-9999 2019 Færgenavigatør
01-01-1600 31-12-9999 2021 Sætteskipper
01-01-1600 31-12-9999 2022 Fiskeskipper af 3.grad
01-01-1600 31-12-9999 2027 Fiskeskipper af 1.grad
01-01-1600 31-12-9999 2028 Maritimt forberedelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 2029 Juniorofficer, 1.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 205 7-8 år ivu
01-01-1600 31-12-9999 210 9-10 år ivu
01-01-1600 31-12-9999 215 Studentereksamen mv., ivu
01-01-1600 31-12-9999 220 Pædagogik, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 239 Handel/kontor, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 2401 Efterskole una
01-01-1600 31-12-9999 2411 Husholdningskursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 2413 Køkkenleder 1
01-01-1600 31-12-9999 2414 Husholdningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 2415 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 2417 Husholdningsskole, andre kurser
01-01-1600 31-12-9999 2419 Køkkenleder 2
01-01-1600 31-12-9999 2421 Håndarbejdskursus
01-01-1600 31-12-9999 2425 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
01-01-1600 31-12-9999 2428 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 2431 Ungdomshøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 2432 Ungdomshøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 2441 Folkehøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 2442 Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus
01-01-1600 31-12-9999 2443 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
01-01-1600 31-12-9999 2444 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
01-01-1600 31-12-9999 2445 Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede
01-01-1600 31-12-9999 2446 Folkehøjskolekursus, pensionister
01-01-1600 31-12-9999 2447 Folkehøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 2459 Landmand faglært modul 1a
01-01-1600 31-12-9999 2460 Landmand faglært modul 1b
01-01-1600 31-12-9999 2461 Driftlederkursus, udvidet 5 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 2462 Landmand, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2463 Landbrugstekniker, regnskab
01-01-1600 31-12-9999 2464 Landbrugstekniker, biologi
01-01-1600 31-12-9999 2465 Landbrugstekniker, husdyrbrug
01-01-1600 31-12-9999 2466 Landbrugstekniker, maskiner
01-01-1600 31-12-9999 2467 Landbrugstekniker, planteavl
01-01-1600 31-12-9999 2468 Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2469 Inseminør, kvæg
01-01-1600 31-12-9999 2470 Produktionsassistent landbrug
01-01-1600 31-12-9999 2471 Landbrugslærer, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2472 Tf-landbrugsteknik
01-01-1600 31-12-9999 2473 Landbrugskurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 2475 Mejeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 2476 Mejeriskolekurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 2477 Gartnerskole, væksthus kursus
01-01-1600 31-12-9999 2478 Gartnerskole, planteskole kursus
01-01-1600 31-12-9999 2479 Gartnerskole, anlæg kursus
01-01-1600 31-12-9999 2480 Gartnerskole, frugtavl kursus
01-01-1600 31-12-9999 2481 Blomsterdekoratørkursus
01-01-1600 31-12-9999 2483 Gartnerskole, andre kurser
01-01-1600 31-12-9999 2484 Skovbrugskursus
01-01-1600 31-12-9999 2485 Landmand faglært modul 2
01-01-1600 31-12-9999 2486 Driftsleder grønt bevis
01-01-1600 31-12-9999 2487 Landbrugsskole, grundskole afkortet
01-01-1600 31-12-9999 2488 Gartner, driftslederkursus
01-01-1600 31-12-9999 2489 Landbrugets driftlederkursus
01-01-1600 31-12-9999 2490 Agrarøkonom
01-01-1600 31-12-9999 2491 Grønt diplom modul 4
01-01-1600 31-12-9999 2492 Kombineret ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2493 Produktionsleder, landbrug
01-01-1600 31-12-9999 2494 Virksomhedsleder, landbrug
01-01-1600 31-12-9999 2495 Landbrugets lederuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 2508 8. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2509 9. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2510 10. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2511 11. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 253 Bygge/anlæg, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 2530 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
01-01-1600 31-12-9999 254 Jern/metal, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 255 Grafisk, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 258 Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 260 Service, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 275 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 280 Jordbrug/fiskeri, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 285 Transport mv., ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 290 Social/sundhed, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 2900 Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri
01-01-1600 31-12-9999 2901 Amu.ind., lederuddannelse udvidet
01-01-1600 31-12-9999 2902 Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik
01-01-1600 31-12-9999 2903 Amu.ind., bryggeri-brænd.
01-01-1600 31-12-9999 2904 Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri
01-01-1600 31-12-9999 2905 Amu.ind., metalindustri
01-01-1600 31-12-9999 2906 Amu.ind., fisk og fjerkræ
01-01-1600 31-12-9999 2907 Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel
01-01-1600 31-12-9999 2908 Amu.ind., snedker og tømrer
01-01-1600 31-12-9999 2909 Amu.ind., fotograffaget
01-01-1600 31-12-9999 2910 Amu.ind., el-faget
01-01-1600 31-12-9999 2911 Amu.ind., træindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2912 Amu.ind., grafisk euu
01-01-1600 31-12-9999 2913 Amu.ind., teknikere mv.
01-01-1600 31-12-9999 2914 Amu.ind., metalindustrien specialarb.
01-01-1600 31-12-9999 2915 Amu.ind., kartonnage og papir
01-01-1600 31-12-9999 2916 Amu.ind., fyringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 2917 Amu.ind., laborantuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2918 Amu.ind., kødbranchen
01-01-1600 31-12-9999 2919 Amu.ind., mejeriindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2920 Amu.ind., plastindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2921 Amu.ind., polstermøbler og sko
01-01-1600 31-12-9999 2922 Amu.ind., tobaksindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2923 Amu.ind., vodbinderierhverv
01-01-1600 31-12-9999 2924 Amu.ind., procesindustri
01-01-1600 31-12-9999 2925 Amu.ind., fællesplan metalindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2926 Amu lab./tekn., laboratorieteknik
01-01-1600 31-12-9999 2950 Amu.baj., malerfaget
01-01-1600 31-12-9999 2951 Amu.baj., murer og stenhugger
01-01-1600 31-12-9999 2952 Amu.baj., snedker og tømrer
01-01-1600 31-12-9999 2953 Amu.baj., tekniske installationer
01-01-1600 31-12-9999 2954 Amu.baj., teknikere sala-jordbrug
01-01-1600 31-12-9999 2955 Amu.baj., isoleringsfaget
01-01-1600 31-12-9999 2956 Amu.baj., asfaltbranchen
01-01-1600 31-12-9999 2957 Amu.baj., entreprenører
01-01-1600 31-12-9999 2958 Amu.baj., byggeri og energi
01-01-1600 31-12-9999 2959 Amu.baj., skorstensfejer
01-01-1600 31-12-9999 2960 Amu.baj., vvs-branchen
01-01-1600 31-12-9999 2961 Amu.baj., jordbrugets euu
01-01-1600 31-12-9999 2962 Amu.bai., fugearbejde med fleksible fugematerialer
01-01-1600 31-12-9999 2969 Amu.htf., lederuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2970 Amu.htf., reklamebranchen
01-01-1600 31-12-9999 2971 Amu.htf., filmoperatør
01-01-1600 31-12-9999 2972 Amu.htf., bager og konditor
01-01-1600 31-12-9999 2973 Amu.htf., handel og service
01-01-1600 31-12-9999 2974 Amu.htf., optikerfaget
01-01-1600 31-12-9999 2975 Amu.htf., urmagerfaget
01-01-1600 31-12-9999 2976 Amu.htf., frisør og kosmetik
01-01-1600 31-12-9999 2977 Amu.htf., tandteknikerfag
01-01-1600 31-12-9999 2978 Amu.htf., erhvervsfiskere
01-01-1600 31-12-9999 2979 Amu.htf., køkken og hotel mv
01-01-1600 31-12-9999 2980 Amu.htf., finanssektor
01-01-1600 31-12-9999 2981 Amu.htf., pressefotograf
01-01-1600 31-12-9999 2982 Amu.htf., transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 2983 Amu.htf., serviceerhverv
01-01-1600 31-12-9999 2984 Amu.htf., handel og kontor
01-01-1600 31-12-9999 2985 Amu.htf., vaskeriindustri
01-01-1600 31-12-9999 2986 Amu.htf., teaterteknik
01-01-1600 31-12-9999 299 AMU una
01-01-1600 31-12-9999 2990 Amu.off., social og sundhed
01-01-1600 31-12-9999 2991 Amu.off., statslige uddannelser euu
01-01-1600 31-12-9999 2992 Amu.off., pædagogisk euu
01-01-1600 31-12-9999 300 Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu
01-01-1600 31-12-9999 3000 Bioteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3001 Digital design og interaktive teknologier, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3002 Indoeuropæisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 3003 Internat.virksomhedsk, Interkult. markedsstud,cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3004 Internat. virksomhedskomm., Amerikanske studier, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3005 Internat. virksomhedskomm., Europæiske studier, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3006 International virksomhedskommunikation i arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3007 International virksomhedskommunikation i engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3008 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-it-webkomm.,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3009 Internat. virksomhedskommunik., spansk og medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3010 International virksomhedskommunikation i spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3011 Internat. virksomhedskommunik., tysk og medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3012 International virksomhedskommunikation tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3013 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3014 International virksomhedskommunikation i fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3015 Internat. virksomhedskommunikation, spansk og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3016 Internat. virksomhedskommunikation, tysk og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3017 International virksomhedskommunikation, sproglig og kulturel formidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3018 International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3019 Softwareteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3020 Moderne tysklandsstudier,master
01-01-1600 31-12-9999 3021 Int.forhold. europæiske studier, cand.soc
01-01-1600 31-12-9999 3022 International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, dansk og engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3023 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og spansk,bach.int.
01-01-1600 31-12-9999 3024 Erhvervsøkonomi-business, language and culture, cand.merc.int.
01-01-1600 31-12-9999 3025 Business, Asian Language and Culture, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3026 Erhvervsøkonomi-business, language and culture, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3027 Maskinkonstruktion, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3028 Maskinkonstruktion, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3029 Arkitektur og design, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3030 Sundheds-IT, master
01-01-1600 31-12-9999 3031 Virksomhedskommunikation,cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3032 Lingvistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3033 Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3034 Arabisk- og islamstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3035 Arabisk- og islamstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3036 HA (int.) erhvervsøkonomi med fransk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3037 HA (int.)erhvervsøkonomi med spansk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3038 HA (int.)erhvervsøkonomi med engelsk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3039 Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3040 Journalistik, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3041 Spansk og latinamerikansk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3042 Fødevarevidenskab, cand.techn.al.
01-01-1600 31-12-9999 3043 Designer - Industrielt design og Accessory, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3044 Amu.adm, administrative funktioner i HR
01-01-1600 31-12-9999 3045 Biokemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3046 Akvatisk miljøbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3047 Engineering (Sustainable Fisheries and Aquaculture), cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3048 Biologisk oceanografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3049 Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
01-01-1600 31-12-9999 3050 Biosystemteknologi, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3051 Bioteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 3052 Bæredygtig energi, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3053 Eksperimentel biologi,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3054 Eksperimentel biologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3055 International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, engelsk og tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3056 Kemi, miljø og bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 3057 Kemi, miljø og bioteknologi, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3058 Molekylærbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3059 Systembiologi,cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3060 Systembiologi, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3061 Ledelse af digital kommunikation, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3062 Audiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3063 Audiologi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3064 Logopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3065 Pædagogisk audiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3066 Brasilianske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3067 Brasilianske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3068 Portugisiske og brasilianske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3069 Portugisiske og brasilianske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3070 Europastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3071 Øst- og sydøsteuropastudier, bulgarsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3072 Øst- og sydøsteuropastudier, grækenlandsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3073 Øst- og sydøsteuropastudier, polsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3074 Øst- og sydøsteuropastudier, russisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3075 Østeuropastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3076 Erhvervsøkonomi,cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 3077 Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, cand.merc.(kom)
01-01-1600 31-12-9999 3078 Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 3079 Innovation og videnøkonomi, cand.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 3080 Statskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3081 Økonomi - Nationaløkonomi, cand.polit.
01-01-1600 31-12-9999 3082 Politik og Administration, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 3083 HA(kom.) erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3084 Marketing and management communication, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3085 Kulturgeografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3086 Geoinformatik (MTM), master
01-01-1600 31-12-9999 3087 Klassisk filologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3088 Græsk, klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3089 Latin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3090 Oldtidskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3091 Vestasiens oldtidshistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3092 Interdisciplinære naturvidenskabelige studier, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3093 Oplevelsesdesign, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3094 Digital design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3095 Digital design, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3096 Interaktive digitale medier, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3097 It-produktudvikling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3098 It og læring, organisatorisk omstilling, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3099 Informationsarkitektur, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3100 Informationsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3101 Informationsvidenskab, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3102 Matrikulær informatik, master
01-01-1600 31-12-9999 3103 Security and mobile computing, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3104 Digitalisering og applikationsudvikling, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3105 Software, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3106 Software, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3107 Softwarekonstruktion, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3108 Computerteknologi, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3109 Digitale medieteknologier, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3110 Design og innovation, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3111 Produktudvikling og innovation, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3112 Industriel økonomi og teknologiledelse, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3113 Værdikæder og innovationsledelse, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3114 Virksomhedsteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3115 Elektroteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3116 Elektroteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3117 Elektro-mekanisk systemdesign, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3118 Design af mekaniske systemer, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3119 Konstruktion og mekanik, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3120 Fødevareinnovation og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3121 Produkt- og designpsykologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3122 Produktion og konstruktion, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3123 Produktion, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3124 By-, energi- og miljøplanlægning, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3125 By-, energi- og miljøplanlægning, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3126 Landinspektørvidenskab,cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3127 Energiteknik, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3128 Vindenergi, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3129 Køleteknik,cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3130 Miljø- og arbejdsmiljøledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 3131 Environmental studies, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3132 Fødevareteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3133 Fødevarevidenskab, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3134 Molekylær ernæring og fødevareteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3135 Amu.trp, lager, terminal og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3136 Klinisk farmaci, cand.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 3137 Lægemiddelvidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3138 Farmaceutisk kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3139 Kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3140 Anvendt kemi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3141 Medicin og teknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3142 Teknisk geologi, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3143 Didaktik, dansk, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 3144 Didaktik, matematik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 3145 Didaktik, materiel kultur, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 3146 Didaktik, musikpædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 3147 Moderne kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3148 Æstetik og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3149 Kognitiv semiotik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3150 Journalistik, medier og globalisering, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3151 Informationsvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3152 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 3153 Veterinary public health,master
01-01-1600 31-12-9999 3154 Art and technology, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3155 Biomedicinsk informatik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3156 Produktudvikling og innovation, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3157 Social Work,European Master
01-01-1600 31-12-9999 3158 Latinamerikastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3159 Amu.mej, pasning af dyr
01-01-1600 31-12-9999 3160 Internat. virksomhedskommunikation, dansk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3161 Urban Studies, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3162 Kognitionsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3163 Webkommunikation, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3164 Informations- og kommunikationsvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3165 Kuratering, master
01-01-1600 31-12-9999 3166 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3167 Tourism management, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3168 Cyber Security, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3169 Software Engineering, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3170 Economics and Business Administration - General Management and Analytics, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3171 Kognitionsvidenskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3172 Tjekkisk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3173 Bosnisk-kroatisk-serbisk, cand.mag
01-01-1600 31-12-9999 3174 Cognitive Science, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 3175 Amu.eli, gas- og oliefyrede installationer
01-01-1600 31-12-9999 3176 Arkitekturens teknik, æstetik og metoder,master
01-01-1600 31-12-9999 3177 Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 3178 Undervisning i tekstildesign og håndværk, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3179 Fødevareteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3180 Procesteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3181 Amu, fri-institutionsforsøg
01-01-1600 31-12-9999 3182 Radiologisk billeddiagnostik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3183 Stråleterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3184 It og elektronik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3185 Installation og automation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3186 Skole-og fritidspædagogik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3187 Social-og specialpædagogik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3188 Erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik
01-01-1600 31-12-9999 3189 Klinisk diætetik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3190 Ledelse,fødevarer og service, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3191 Lifestyle and Health Education, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3192 Forsikring og pension, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3193 Ejendomshandel, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3194 Ejendomsadministration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3195 Økonomistyring, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3196 Konstruktion, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3197 Kommunikation og trend, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3198 Konceptdesign, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3199 Retail management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 320 Pædagogik, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3200 Business, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3201 Marketing, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3202 Entreprenørskab, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3203 Miljø og etik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3204 Produktion, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3205 E-design. prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3206 Computer graphic Arts, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3207 Sundhedsinnovation, cand.merc.(sund.)
01-01-1600 31-12-9999 3208 Akademiuddannelse i automation og drift
01-01-1600 31-12-9999 3209 Sundhedsplejerske,diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 3210 Driftteknolog offshore
01-01-1600 31-12-9999 3211 Kvalitet og teknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3212 Fødevareingeniør, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3213 Interaktionsdesign og multimedier(HUM), master
01-01-1600 31-12-9999 3214 Organisation (SAMF), master
01-01-1600 31-12-9999 3215 Softwarekonstruktion(TEKNAT), master
01-01-1600 31-12-9999 3216 Int.forhold. udviklingsstudier, cand.soc
01-01-1600 31-12-9999 3217 Mekanik og produktion, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3218 Geoteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3219 Geoteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3220 Arkæologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3221 International kommunikation og multimedier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3222 Informationsteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3223 Energi management (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3224 Journalistik, cand.comm.
01-01-1600 31-12-9999 3225 Omsorg, sundhed og pædagogik, Individuel EUD
01-01-1600 31-12-9999 3226 Kontor, handel og forretningsservice, Individuel EUD
01-01-1600 31-12-9999 3227 Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Individuel EUD
01-01-1600 31-12-9999 3228 Teknologi, byggeri og transport, Individuel EUD
01-01-1600 31-12-9999 3229 Dyr i zoologiske anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3230 Svagstrøm, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3231 Fødevarer, jordbrug og oplevelser
01-01-1600 31-12-9999 3232 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 3233 Kontor, handel og forretningsservice
01-01-1600 31-12-9999 3234 Teknologi, byggeri og transport
01-01-1600 31-12-9999 3235 Forsøgsdyr
01-01-1600 31-12-9999 3236 Dyrehandel
01-01-1600 31-12-9999 3237 Hestemanager
01-01-1600 31-12-9999 3238 Salgsassistent , dagligvarer
01-01-1600 31-12-9999 3239 Salgsassistent , køkken og bad
01-01-1600 31-12-9999 3240 Bank og realkredit
01-01-1600 31-12-9999 3241 Liv og Pension
01-01-1600 31-12-9999 3242 Skadesforskikring
01-01-1600 31-12-9999 3243 Bagværker
01-01-1600 31-12-9999 3244 Smørrebrød og catering
01-01-1600 31-12-9999 3245 Klargøring og rangering af persontog
01-01-1600 31-12-9999 3246 Klargøring og rangering af godstog
01-01-1600 31-12-9999 3247 Installationsmontør
01-01-1600 31-12-9999 3248 Elektriker 1
01-01-1600 31-12-9999 3249 Elektriker 2
01-01-1600 31-12-9999 3250 Vvs-installationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 3251 Alubygger
01-01-1600 31-12-9999 3252 Glarmester
01-01-1600 31-12-9999 3253 Plastmager med speciale i termoplast
01-01-1600 31-12-9999 3254 Plastmager med speciale i hærdeplast
01-01-1600 31-12-9999 3255 Specialist i plastproduktion
01-01-1600 31-12-9999 3256 Oliefyrstekniker
01-01-1600 31-12-9999 3257 Flyelektronik
01-01-1600 31-12-9999 3258 Smed (maritim)
01-01-1600 31-12-9999 3259 Produktionsleder
01-01-1600 31-12-9999 3260 Agrarøkonom
01-01-1600 31-12-9999 3261 Energi og Miljø diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3262 Buschauffør
01-01-1600 31-12-9999 3263 Buschauffør i kollektiv trafik
01-01-1600 31-12-9999 3264 Kørselsdisponent
01-01-1600 31-12-9999 3265 Turistbuschauffør
01-01-1600 31-12-9999 3266 Kørselsdisponent
01-01-1600 31-12-9999 3267 Lastbilchauffør med kran
01-01-1600 31-12-9999 3268 Kranfører
01-01-1600 31-12-9999 3269 Kørselsdisponent
01-01-1600 31-12-9999 3270 Gartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 3271 Væksthusgartner
01-01-1600 31-12-9999 3272 Klassisk filologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3273 Klassisk filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3274 Laboratorieteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3275 B1-flytekniker, mekanik
01-01-1600 31-12-9999 3276 Jordbrugsøkonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3277 E-handel, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3278 Finansielle forretninger, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3279 Public Health Nutrition and food Policy, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3280 Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3281 AMU. adm, praktisk myndighedsudøvelse
01-01-1600 31-12-9999 3282 Dagtilbudspædagogik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3283 Udvikling af produkter og produktion, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3284 Nuklearmedicinsk billeddiagnostik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3285 Amu.træ, møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.
01-01-1600 31-12-9999 3286 Jordbrugsbiologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3287 Amu.trp, klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel
01-01-1600 31-12-9999 3288 Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3289 Karakteranimation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3290 Design, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3291 Amu.ind, fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion
01-01-1600 31-12-9999 3292 Buschauffør
01-01-1600 31-12-9999 3293 Buschauffør i kollektiv trafik
01-01-1600 31-12-9999 3294 Kørselsdisponent
01-01-1600 31-12-9999 3295 Turistbuschauffør
01-01-1600 31-12-9999 3296 Kørselsdisponent
01-01-1600 31-12-9999 3297 Lastbilchauffør med kran
01-01-1600 31-12-9999 3298 Kranfører
01-01-1600 31-12-9999 3299 Kørselsdisponent
01-01-1600 31-12-9999 3300 Gartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 3301 Væksthusgartner
01-01-1600 31-12-9999 3302 Planteskolegartner
01-01-1600 31-12-9999 3303 Havecentergartner
01-01-1600 31-12-9999 3304 Erhvervsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3305 Akademiuddannelse i VVS-installation
01-01-1600 31-12-9999 3306 Akademiuddannelse i EL-installation
01-01-1600 31-12-9999 3307 Interkulturelle markedsstudier, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3308 Hovedpinesygdomme, master
01-01-1600 31-12-9999 3309 Lægemiddelregistrering, master
01-01-1600 31-12-9999 3310 Interkulturelle studier i fransk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3311 Interkulturelle studier i italiensk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3312 Interkulturelle studier i latinamerikastudier, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3313 Interkulturelle studier i Latinamerika og Spanien, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3314 Globale områdestudier, cand. mag.
01-01-1600 31-12-9999 3315 Interkulturelle studier i tysk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3316 Diplomuddannelse i designledelse
01-01-1600 31-12-9999 3317 Master of Arts (MA) in Media Arts Cultures
01-01-1600 31-12-9999 3318 Interkulturelle studier, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3319 Arbejdsmarkedsrettet Dansk
01-01-1600 31-12-9999 3320 Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 3321 Gæstestuderende
01-01-1600 31-12-9999 3322 Åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3323 1.år, HHX 2-årig
01-01-1600 31-12-9999 3324 2.år, HHX 2-årig
01-01-1600 31-12-9999 3325 Erhvervsuddannelse uden nærmere angivelse (EUX)
01-01-1600 31-12-9999 3326 IT-software, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3327 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3329 Folkeskolelærer,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3330 Teknisk, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 3331 Operations Management, civilingeniør cand.polyt
01-01-1600 31-12-9999 3332 Supply Chain Development, civilingeniør cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3333 Kemi- og bioteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3334 Religion studier/religionsvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3335 Kommunikation og digitale medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3336 Audiologopædi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3337 Kultur og kulturformidling, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3339 Kunsthistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3340 Computerteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3341 Teknisk geologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3342 Datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3343 Audiologopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3344 Biosystemteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3345 Fødevareteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3346 Ruslandstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3347 IT-produktudvikling, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3348 Politik og forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 3349 Informatik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3350 Akademiuddannelse i byggekoordination
01-01-1600 31-12-9999 3351 Akademiuddannelse i byggeteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3352 Akademiuddannelse i Miljøteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3353 Engineering (General Engineering), ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3354 Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3355 Bioteknologi (engelsk), ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3356 Østeuropastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3357 Forretningsudvikling, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3358 Natur og miljø, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3359 Landskab og anlæg, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3360 Planteproduktion, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3361 Husdyrproduktion, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3362 Jordbrugsøkonomi og ledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3363 Business Administration and Data Science, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 3364 Amu.eli, køleautomatik og varmepumper
01-01-1600 31-12-9999 3365 Amu.eli, maritime el-installationer
01-01-1600 31-12-9999 3366 Miljøkemi og forvaltning, AO
01-01-1600 31-12-9999 3367 Klimatilpasning, AO
01-01-1600 31-12-9999 3368 Teknisk videnskab (ingeniørvidenskab), bach.
01-01-1600 31-12-9999 3369 Kognitions- og datavidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3370 Teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi), bach.
01-01-1600 31-12-9999 3371 Mechanical Engineering, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3372 Mechanical Engineering, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3373 Maskinteknik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3374 Maskinteknik, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 3375 Data stewardship, AO
01-01-1600 31-12-9999 3376 Business, Asian Language and Culture - Japanese, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3377 Quantum Information Science, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 3378 Jura (SDU), cand.jur.
01-01-1600 31-12-9999 3379 Jura (SDU), bach.
01-01-1600 31-12-9999 3380 Kulturforståelse, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3381 Semiotik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3382 Population Studies, cand.scient.dem.
01-01-1600 31-12-9999 3383 Natur og jordbrugsproduktion, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3384 Almen ingeniørvidenskab, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 339 Handel/kontor, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3401 Fødevarer, jordbrug og oplevelser (grundforløb plus)
01-01-1600 31-12-9999 3402 Omsorg, sundhed og pædagogik (grundforløb plus)
01-01-1600 31-12-9999 3403 Kontor, handel og forretningsservice (grundforløb plus)
01-01-1600 31-12-9999 3404 Teknologi, byggeri og transport (grundforløb plus)
01-01-1600 31-12-9999 353 Bygge/anlæg, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3535 International Food Quality and Health, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 354 Jern/metal, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 355 Grafisk, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 358 Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3597 Afsluttet studiekompetenceforløb
01-01-1600 31-12-9999 3598 Afsluttet grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 3599 Amu.trp, transportoptimering
01-01-1600 31-12-9999 360 Service, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3600 Amu.adm, administration og assistance i sundhedssektoren
01-01-1600 31-12-9999 3601 Amu.met, transportteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3602 Amu.bai, anvendelse af entreprenørmateriel
01-01-1600 31-12-9999 3603 Amu.met, automatik- og procesteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3604 Amu.met, flyteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3605 Amu.bai, maling og overfladebehandling bygninger m.v.
01-01-1600 31-12-9999 3606 Amu.met, guld- og sølvsmedeområdet
01-01-1600 31-12-9999 3607 Amu.adm, IKT-administration og vedligeholdelse
01-01-1600 31-12-9999 3608 Amu.ind-met, skibsbygningstekniske område
01-01-1600 31-12-9999 3609 Amu.adm, foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
01-01-1600 31-12-9999 3610 Amu.met, smedeteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3611 Amu.bai, spildevandsbehandling
01-01-1600 31-12-9999 3612 Amu.adm, detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 3613 Amu.adm, produktion af trykt og digital kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 3614 Amu.adm, handel og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3615 Amu.bai, stilladsmontage
01-01-1600 31-12-9999 3616 Amu.adm, spedition og shipping
01-01-1600 31-12-9999 3617 Amu.adm, offentlig forvaltning og sagsbehandling
01-01-1600 31-12-9999 3618 Amu.adm, administration
01-01-1600 31-12-9999 3619 Amu.adm, viden- og forretningsservice
01-01-1600 31-12-9999 3620 Amu.adm, turist og rejse
01-01-1600 31-12-9999 3621 Amu.bai, tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
01-01-1600 31-12-9999 3622 Amu.ind-met, støberiteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3623 Amu.adm, ledelse
01-01-1600 31-12-9999 3624 Amu.met, maskin- og værktøjsområdet
01-01-1600 31-12-9999 3625 Amu.bai, vejbygning og belægninger
01-01-1600 31-12-9999 3626 Amu.met, elektronik- og svagstrømsteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3627 Amu.met, data- og kommunikationsteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3628 Amu.adm, finansiel rådgivning og forsikring
01-01-1600 31-12-9999 3629 Amu.soc, pædagogisk arbejde med børn og unge
01-01-1600 31-12-9999 3630 Amu.adm, forsikring og pension
01-01-1600 31-12-9999 3631 Amu.bai, anlægskonstruktioner og råhuse
01-01-1600 31-12-9999 3632 Amu.lev, industrislagtning og forædling af kødprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3633 Amu.bai, boringer på land og jordbundsundersøgelser
01-01-1600 31-12-9999 3634 Amu.lev, detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
01-01-1600 31-12-9999 3635 Amu.mej, maskiner og teknik landbruget
01-01-1600 31-12-9999 3636 Amu.srv, ejendomsservice
01-01-1600 31-12-9999 3637 Amu.bai, aptering af bygninger mv.
01-01-1600 31-12-9999 3638 Amu.lev, reception-servering-service
01-01-1600 31-12-9999 3639 Amu.bai, nedrivning og affaldshåndtering
01-01-1600 31-12-9999 3640 Amu.mej, planteproduktion i landbruget
01-01-1600 31-12-9999 3641 Amu.mej, husdyrproduktion i landbruget
01-01-1600 31-12-9999 3642 Amu.mej, pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
01-01-1600 31-12-9999 3643 Amu.bai, kloakering
01-01-1600 31-12-9999 3644 Amu.bai, isolering af tekniske anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3645 Amu.bai, projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg
01-01-1600 31-12-9999 3646 Amu.mej, produktion og pakning mejeriprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3647 Amu.lev, brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
01-01-1600 31-12-9999 3648 Amu.ind, laboratorieservice
01-01-1600 31-12-9999 3649 Amu.lev, madfremstilling - institutionskøkkener
01-01-1600 31-12-9999 3650 Amu.ind-met, svejsning og termisk skæring i metal
01-01-1600 31-12-9999 3651 Amu.met, teknisk design og tegning i industrien
01-01-1600 31-12-9999 3652 Amu.eli, elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3653 Amu.eli, elevatorteknik
01-01-1600 31-12-9999 3654 Amu.eli, el-forsyningsanlæg
01-01-1600 31-12-9999 3655 Amu.eli, bygningers el-installationer og antennemontage
01-01-1600 31-12-9999 3656 Amu.eli, service på hvidevare- og køleautomatik
01-01-1600 31-12-9999 3657 Amu.eli, intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3658 Amu.eli, sikrings- og alarmteknik
01-01-1600 31-12-9999 3659 Amu.eli, tele- og datateknik
01-01-1600 31-12-9999 3660 Amu.srv, pleje af hår, hud og negle
01-01-1600 31-12-9999 3661 Amu.srv, urmageri
01-01-1600 31-12-9999 3662 Amu.srv, optometri
01-01-1600 31-12-9999 3663 Amu.srv, industriel vask og efterbehandling tekstiler
01-01-1600 31-12-9999 3664 Amu.ind, beklædnings- og textilområdet
01-01-1600 31-12-9999 3665 Amu.ind, travers-portalkran-riggerområdet
01-01-1600 31-12-9999 3666 Amu.mej, etablering og pleje af grønne områder og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3667 Amu.mej, produktion af og rådgivning om planteskoleplanter
01-01-1600 31-12-9999 3668 Amu.mej, produktion af og rådgivning om væksthusplanter
01-01-1600 31-12-9999 3669 Amu.ind, overfladebehandling stålkonstruktioner
01-01-1600 31-12-9999 3670 Amu.ind, spåntagende metalindustri
01-01-1600 31-12-9999 3671 Amu.ind, køle- og klimaanlæg
01-01-1600 31-12-9999 3672 Amu.ind, montage af elektronik
01-01-1600 31-12-9999 3673 Amu.adm, operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning
01-01-1600 31-12-9999 3674 Amu.mej, skovbrug og landskabsdrift
01-01-1600 31-12-9999 3675 Amu.ind, fremstilling af medicinalvarer og -produkter
01-01-1600 31-12-9999 3676 Amu.adm, praktisk kirketjeneste
01-01-1600 31-12-9999 3677 Amu.ind, industriel produktion af levneds- og nydelsesmidler
01-01-1600 31-12-9999 3678 Amu.ind, procesindustriel produktion af non-food produkter
01-01-1600 31-12-9999 3679 Amu.srv, rengøringsservice
01-01-1600 31-12-9999 3680 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
01-01-1600 31-12-9999 3681 Amu.ind, plastområdet - hærdeplast
01-01-1600 31-12-9999 3682 Amu.ind, plastområdet - plastsvejsning
01-01-1600 31-12-9999 3683 Amu.ind, plastområdet - termoplast
01-01-1600 31-12-9999 3684 Amu.ind, montage af lettere industriprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3685 Amu.ind, elektroniske komponenter og produkter
01-01-1600 31-12-9999 3686 Amu.ind, forsynings- og distributionssektorerne
01-01-1600 31-12-9999 3687 Amu.srv, vagtservice
01-01-1600 31-12-9999 3688 Amu.soc, patientrelateret service på sygehusene
01-01-1600 31-12-9999 3689 Amu.lev, madfremstilling - restaurant, kantine og catering
01-01-1600 31-12-9999 3690 Amu.eli, blikkenslagerarbejde
01-01-1600 31-12-9999 3691 Amu.eli, servicering af varme og sanitet
01-01-1600 31-12-9999 3692 Amu.soc, omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
01-01-1600 31-12-9999 3693 Amu.eli, installation og service af klima og ventilation
01-01-1600 31-12-9999 3694 Amu.eli, Installation service - varme-vand-afløb vvs-området
01-01-1600 31-12-9999 3695 Amu.soc, sundheds-og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 3696 Amu.eli, skorstensfejerarbejde
01-01-1600 31-12-9999 3697 Amu.eli, industrielle rørsystemer og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3698 Amu.srv, tandteknik
01-01-1600 31-12-9999 3699 Amu.træ, bolig- og autointeriørmontering
01-01-1600 31-12-9999 3700 Amu.træ, massivtræmøbel
01-01-1600 31-12-9999 3701 Amu.adm, kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere
01-01-1600 31-12-9999 3702 Amu.træ, savværk og halvfabrikata
01-01-1600 31-12-9999 3703 Amu.træ, vinduer, døre og bygningskomponenter
01-01-1600 31-12-9999 3704 Amu.træ, plademøbel
01-01-1600 31-12-9999 3705 Amu.met, cykelmekanisk område
01-01-1600 31-12-9999 3706 Amu.met, entreprenør- og landbrugstekniske område
01-01-1600 31-12-9999 3707 Amu.met, køleteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3708 Amu.met, klimateknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3709 Amu.met, varmeteknisk område (fyrede anlæg)
01-01-1600 31-12-9999 3710 Amu.ind, betjening og programmering industrirobotter
01-01-1600 31-12-9999 3711 Amu.ind, produktion i fiske- og fjerkræindustrien
01-01-1600 31-12-9999 3712 Amu.ind, pladebearbejdende metalindustri
01-01-1600 31-12-9999 3713 Amu.ind, industriel overfladebehandling
01-01-1600 31-12-9999 3714 Amu.trp, grundkompetence chauffør - bus
01-01-1600 31-12-9999 3715 Amu.trp, grundkompetence lager og terminal
01-01-1600 31-12-9999 3716 Amu.trp, lager og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3717 Amu.trp, klargøring af togmateriel
01-01-1600 31-12-9999 3718 Amu.trp, renovation
01-01-1600 31-12-9999 3719 Amu.trp, flytning og møbeltransport
01-01-1600 31-12-9999 3720 Amu.trp, redning
01-01-1600 31-12-9999 3721 Amu.trp, post
01-01-1600 31-12-9999 3722 Amu.trp, specialbefordring af personer
01-01-1600 31-12-9999 3723 Amu.trp, transportarbejde i lufthavne
01-01-1600 31-12-9999 3724 Amu.trp, havn og terminal
01-01-1600 31-12-9999 3725 Amu.ind, medicinfremstilling
01-01-1600 31-12-9999 3726 Amu.soc, arbejde på klubområdet og i kulturhuse
01-01-1600 31-12-9999 3727 Amu ind, fremstilling af hybride print
01-01-1600 31-12-9999 3728 Amu.trp, grundkompetence chauffør - gods
01-01-1600 31-12-9999 3729 Amu.trp, grundkompetence chauffør - taxi
01-01-1600 31-12-9999 3730 Amu.trp, godstransport ad landevej
01-01-1600 31-12-9999 3731 Amu.trp, personbefordring med bybus, rutebil og taxi
01-01-1600 31-12-9999 3732 Amu.trp, lastbilkran
01-01-1600 31-12-9999 3733 Amu.trp, mobilkran
01-01-1600 31-12-9999 3734 Amu.trp, vintertjeneste
01-01-1600 31-12-9999 3735 Amu, fælleskataloget
01-01-1600 31-12-9999 3736 Amu, overgangsordnings FKB
01-01-1600 31-12-9999 3737 Amu.trp, erhvervsfiskere
01-01-1600 31-12-9999 3738 Amu, individuel kompetenceafklaring
01-01-1600 31-12-9999 3739 Amu.met, de maritime håndværksfag
01-01-1600 31-12-9999 3740 Amu.met, karrosseritekniske område
01-01-1600 31-12-9999 3741 Amu.met, køretøjsområdet
01-01-1600 31-12-9999 3742 Amu.met, låseteknik
01-01-1600 31-12-9999 3743 Amu.met, vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
01-01-1600 31-12-9999 3744 Datanom i IT-rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 3745 Datanom i systemteknik
01-01-1600 31-12-9999 3746 Datanom i systemudvikling
01-01-1600 31-12-9999 3747 Datanom una
01-01-1600 31-12-9999 3748 Datanom i programmering
01-01-1600 31-12-9999 3749 Amu.ind, betjening af travers-portalkran-riggerudstyr
01-01-1600 31-12-9999 375 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3750 Datanom
01-01-1600 31-12-9999 3751 Amu.ind, produktion af køle- og klimaanlæg
01-01-1600 31-12-9999 3752 IT-administrator
01-01-1600 31-12-9999 3753 Amu.bai, anlægsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 3754 Amu ind, montage af lettere industriprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3755 Erhvervsdiplom Lederuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3756 Amu.ind, fremstilling af produkter i plast
01-01-1600 31-12-9999 3757 Amu.ind, plastsvejsning
01-01-1600 31-12-9999 3758 Amu.ind, procesindustriel produktion
01-01-1600 31-12-9999 3759 Amu.ind, metalindustriel bearbejdning
01-01-1600 31-12-9999 3760 Ejendomsmægler
01-01-1600 31-12-9999 3761 Amu.met, opbygning og drift af offshore installationer
01-01-1600 31-12-9999 3762 Amu.bai, beton- og montagebyggeri
01-01-1600 31-12-9999 3763 Amu.bai, bygge- og anlægsopgaver i lettere/tungere materialer
01-01-1600 31-12-9999 3764 Amu.bai, gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
01-01-1600 31-12-9999 3765 Erhvervsdiplom Merkonom
01-01-1600 31-12-9999 3766 Amu.bai, industriel fremstilling af betonvarer/ -elementer
01-01-1600 31-12-9999 3767 Amu.bai, konstruktion og montage med glas og aluminium
01-01-1600 31-12-9999 3768 Amu.adm, detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 3769 Amu, individuel kompetence vurdering
01-01-1600 31-12-9999 3770 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
01-01-1600 31-12-9999 3771 Amu.mej, drift af gartneri, havecenter og planteskole
01-01-1600 31-12-9999 3772 Amu.trp, national og international personbefordring med bus
01-01-1600 31-12-9999 3773 Amu.trp, transport af levende dyr
01-01-1600 31-12-9999 3774 Amu.soc, socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
01-01-1600 31-12-9999 3775 Finansiel videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3776 Amu ind, metrologi i metalindustrien
01-01-1600 31-12-9999 3777 Amu.trp, tanktransport
01-01-1600 31-12-9999 3778 Amu.lev, mad til grupper med varierede behov for ernæring
01-01-1600 31-12-9999 3779 Amu.met, teknisk dokumentation i industriel produktion
01-01-1600 31-12-9999 3780 Fodplejer opskoling
01-01-1600 31-12-9999 3781 Amu.træ, produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.
01-01-1600 31-12-9999 3782 Amu.adm, administration og assistance tandklinikken
01-01-1600 31-12-9999 3783 Amu.ind-met, støberi- og metalskrotningsindustri
01-01-1600 31-12-9999 3784 Amu.ind, postale produkter og processer
01-01-1600 31-12-9999 3785 Kloakmester
01-01-1600 31-12-9999 3786 Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
01-01-1600 31-12-9999 3787 Amu.met, udvikling og produktion til digitale medier
01-01-1600 31-12-9999 3788 Amu.ind, operatøropgaver i el-forsyning
01-01-1600 31-12-9999 3789 Amu.met, teater-, udstillings- og eventområdet
01-01-1600 31-12-9999 3790 Landbrug, overbygningsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3791 Amu.ind, betjening af industrirobotter for operatører
01-01-1600 31-12-9999 3792 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
01-01-1600 31-12-9999 3793 Amu.srv, teltmontage
01-01-1600 31-12-9999 3794 Amu.rustfri, arbejde i den rustfrie stålindustri
01-01-1600 31-12-9999 3795 Amu.ind, overfladebehandling
01-01-1600 31-12-9999 3796 Amu ind, produktion af elektronikprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3797 Amu.srv, teltmontage
01-01-1600 31-12-9999 3798 Amu.adm, instruktion og adm. funktioner i træning og sport
01-01-1600 31-12-9999 3799 Amu.mej, skov- og naturforvaltning og naturformidling
01-01-1600 31-12-9999 380 Jordbrug/fiskeri, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3800 Financial controller
01-01-1600 31-12-9999 3801 Akademiuddannelse i skatter og afgifter
01-01-1600 31-12-9999 3802 Akademiuddannelse i socialt arbejde
01-01-1600 31-12-9999 3803 Akademiuddannelse i beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 3804 Akademiuddannelse i tolkning
01-01-1600 31-12-9999 3805 Amu.soc, audiologiske og neurofysiologiske område
01-01-1600 31-12-9999 3806 Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 3807 Akademiuddannelse i energiteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3808 Amu.adm. produktion af kommunikations- og medieprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3809 Merkonom i administration
01-01-1600 31-12-9999 3810 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk,cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 3811 Merkonom i international marketing - engelsk
01-01-1600 31-12-9999 3812 Merkonom i international marketing - fransk
01-01-1600 31-12-9999 3813 Merkonom i international marketing - tysk
01-01-1600 31-12-9999 3814 Merkonom i revision
01-01-1600 31-12-9999 3815 Merkonom i butiksledelse
01-01-1600 31-12-9999 3816 Merkonom i driftsledelse
01-01-1600 31-12-9999 3817 Merkonom i eksport
01-01-1600 31-12-9999 3818 Merkonom i finansiering
01-01-1600 31-12-9999 3819 Merkonom i indkøb
01-01-1600 31-12-9999 3820 Merkonom i informatik
01-01-1600 31-12-9999 3821 Merkonom i markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 3822 Merkonom i transport
01-01-1600 31-12-9999 3823 Merkonom i turisme
01-01-1600 31-12-9999 3824 Merkonom i regnskabsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 3825 Merkonom i organisation
01-01-1600 31-12-9999 3826 Merkonom i personaleadministration
01-01-1600 31-12-9999 3827 Merkonom una
01-01-1600 31-12-9999 3828 Merkonom i landbrugsledelse
01-01-1600 31-12-9999 3829 Merkonom i miljøledelse
01-01-1600 31-12-9999 3830 Merkonom i innovation
01-01-1600 31-12-9999 3831 Merkonom i international handel
01-01-1600 31-12-9999 3832 Merkonom i logistik
01-01-1600 31-12-9999 3833 Merkonom i personaleudvikling
01-01-1600 31-12-9999 3834 Merkonom i økonomistyring
01-01-1600 31-12-9999 3835 Pc-bruger
01-01-1600 31-12-9999 3836 Akademiuddannelse uden profil
01-01-1600 31-12-9999 3837 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
01-01-1600 31-12-9999 3838 Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 3839 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
01-01-1600 31-12-9999 3840 Akademiuddannelse i ledelse
01-01-1600 31-12-9999 3841 Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3842 Akademiuddannelse i innovation og produkt og produktion
01-01-1600 31-12-9999 3843 Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 3844 Akademiuddannelse i human ressource
01-01-1600 31-12-9999 3845 Revision
01-01-1600 31-12-9999 3846 Akademiuddannelse i informationsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3847 Akademiuddannelse i international transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3848 Akademiuddannelse i gastronomi
01-01-1600 31-12-9999 3849 Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
01-01-1600 31-12-9999 385 Transport mv., ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3850 Akademiuddannelse i sundhedspraksis
01-01-1600 31-12-9999 3851 Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
01-01-1600 31-12-9999 3852 Akademiuddannelse i retail
01-01-1600 31-12-9999 3853 Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis
01-01-1600 31-12-9999 3854 Teknonom i indkøb- og materialestyring
01-01-1600 31-12-9999 3855 Akademiuddannelse til beredskabstekniker
01-01-1600 31-12-9999 3856 Teknonom uden liniebetegnelse
01-01-1600 31-12-9999 3857 Teknonom, håndværkslinie
01-01-1600 31-12-9999 3858 Teknonom i ledelsesteknik
01-01-1600 31-12-9999 3859 Teknonom i driftsteknik og kvalitetsstyring
01-01-1600 31-12-9999 3860 Teknonom i driftsteknik og produktionsstyring
01-01-1600 31-12-9999 3861 Teknonom i kvalitetsstyring
01-01-1600 31-12-9999 3862 Teknonom i produktionsstyring
01-01-1600 31-12-9999 3863 Teknonom i produktionsteknik
01-01-1600 31-12-9999 3864 Teknonom i produktionsteknik edb
01-01-1600 31-12-9999 3865 Teknonom una
01-01-1600 31-12-9999 3866 Teknonom i infomationsteknologi i virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 3867 Teknonom i miljøstyring
01-01-1600 31-12-9999 3868 Amu bai, planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3869 Amu.lev, slagtning, forædling og salg af kød og convenience
01-01-1600 31-12-9999 3870 Tilsynstekniker
01-01-1600 31-12-9999 3871 Amu.trp, personbefordring med bybus og rutebil
01-01-1600 31-12-9999 3872 Værkstedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 3873 Amu.trp, personbefordring med letbane
01-01-1600 31-12-9999 3874 Amu. trp, personbefordring med metro og letbane
01-01-1600 31-12-9999 3875 Akademiøkonom una
01-01-1600 31-12-9999 3876 Akademiuddannelse i særskilte moduler
01-01-1600 31-12-9999 3877 Akademiuddannelse i naturvejledning
01-01-1600 31-12-9999 3878 Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling
01-01-1600 31-12-9999 3880 Arbejdsstudietekniker
01-01-1600 31-12-9999 3881 Amu.mej, landbrugdsproduktionen
01-01-1600 31-12-9999 3882 Amu.ind-met, svejsning, skæring og maritim produktion i metal
01-01-1600 31-12-9999 3883 Amu.trp, personbefordring med mindre køretøjer
01-01-1600 31-12-9999 3884 Amu.eli, vvs-installationer og vedvarende energiløsninger
01-01-1600 31-12-9999 3885 Landmand, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3886 Amu.ind, belysningsanlæg
01-01-1600 31-12-9999 3887 Amu.eli, bygningers el-installationer
01-01-1600 31-12-9999 3888 Amu.eli, vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el
01-01-1600 31-12-9999 390 Social/sundhed, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3910 Merkantile grundfag
01-01-1600 31-12-9999 3915 Merkantile område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 3920 Tekniske grundfag
01-01-1600 31-12-9999 3925 Tekniske område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 3930 Korte kurser ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 3935 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
01-01-1600 31-12-9999 3939 Iværksætteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3940 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 3941 Erhvervsuddannelser, fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 3942 Tx-enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 3943 Mellemlange videregående uddannelser, fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 3944 Lange videregående uddannelser, korte kurser
01-01-1600 31-12-9999 3945 Maler, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3950 Videregående tekniker
01-01-1600 31-12-9999 3955 Tf-kursus una
01-01-1600 31-12-9999 3960 Sektoroverskridende, åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3961 Indledende kurser til VVU
01-01-1600 31-12-9999 3965 Blomsterbinder
01-01-1600 31-12-9999 3970 Akademiuddannelse i service og oplevelser
01-01-1600 31-12-9999 3971 Merkonom i service og oplevelser
01-01-1600 31-12-9999 3972 Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi
01-01-1600 31-12-9999 400 Kort videregående uddannelse una, ivu (KVU)
01-01-1600 31-12-9999 4000 Markedsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 4001 Handelseksamen, almen linie
01-01-1600 31-12-9999 4002 Handelseksamen, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 4003 Handelseksamen, regnskabslinie
01-01-1600 31-12-9999 4004 Handelseksamen, butikslinie
01-01-1600 31-12-9999 4005 Akademiøkonom i indkøb og import
01-01-1600 31-12-9999 4006 Akademiøkonom i logistik og transport
01-01-1600 31-12-9999 4007 Markedsøkonom una
01-01-1600 31-12-9999 4008 Hhx, 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 4009 Systemprogrammør
01-01-1600 31-12-9999 4010 Edb-assistent
01-01-1600 31-12-9999 4011 Akademiøkonom i international handel
01-01-1600 31-12-9999 4012 Akademiøkonom i international markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 4013 Mikroinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 4014 Datamatiker
01-01-1600 31-12-9999 4015 Eksportkonsulent
01-01-1600 31-12-9999 4017 Hotel- og restaurationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4018 Rejselivstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4019 Eksporttekniker
01-01-1600 31-12-9999 4020 Akademiøkonom i transport
01-01-1600 31-12-9999 4021 Akademiøkonom i afsætning
01-01-1600 31-12-9999 4022 Akademiøkonom i eksport
01-01-1600 31-12-9999 4023 Akademiøkonom i indenlandsk afsætning
01-01-1600 31-12-9999 4024 Akademiøkonom i detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 4025 Akademiøkonom i udenrigshandel
01-01-1600 31-12-9999 4026 Akademiøkonom i markedsføring og service
01-01-1600 31-12-9999 4027 Akademiøkonom i økonomi og informatik
01-01-1600 31-12-9999 4028 Akademiøkonom i turisme
01-01-1600 31-12-9999 4029 Procesteknolog, kemisk-bioteknologisk
01-01-1600 31-12-9999 4030 Akademiøkonom i markedsføring og service una
01-01-1600 31-12-9999 4032 Designer - Kommunikationsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4033 Designer digital, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4034 Designer rum og produktion, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4035 Designer illustration, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4036 Laborant
01-01-1600 31-12-9999 4037 Produktudvikler
01-01-1600 31-12-9999 4038 Trikotageassistent
01-01-1600 31-12-9999 4039 Tekstilassistent
01-01-1600 31-12-9999 4040 Maskinmester m. maritimt valgfag (ledelse-drift), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4041 Maskinmester u. maritimt valgfag (ledelse-drift), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4044 Farveriassistent
01-01-1600 31-12-9999 4045 Teknisk tegner
01-01-1600 31-12-9999 4048 Computerteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4049 Laboratorietekniker, biologi
01-01-1600 31-12-9999 4050 Laboratorietekniker, kemi
01-01-1600 31-12-9999 4051 Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
01-01-1600 31-12-9999 4052 Fødevareteknolog
01-01-1600 31-12-9999 4053 Konfektionsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4054 Konfektionstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4055 Industriel designer
01-01-1600 31-12-9999 4056 Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4057 Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 4058 Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4059 Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4060 Byggetekniker
01-01-1600 31-12-9999 4061 Bygningskonstruktør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4062 Byggetekniker una
01-01-1600 31-12-9999 4063 Gastekniker
01-01-1600 31-12-9999 4064 Elektroniktekniker
01-01-1600 31-12-9999 4065 Maskintekniker
01-01-1600 31-12-9999 4066 Maskintekniker, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 4067 Maskintekniker, driftsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4068 Maskintekniker, værktøjskonstruktion
01-01-1600 31-12-9999 4069 Vvs-installatør
01-01-1600 31-12-9999 4070 Designer keramik og glas, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4071 Designer grafisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4072 Designer - Beklædningsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4073 Designer tekstil, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4074 Designer møbe og rum, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4075 Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
01-01-1600 31-12-9999 4076 Designer indretning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4077 Designer interaktive medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4078 Designer - Colour Material Finish Design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4079 Bygningskonstruktør una
01-01-1600 31-12-9999 4080 Maskinist
01-01-1600 31-12-9999 4081 Maskintekniker, stålkonstruktion
01-01-1600 31-12-9999 4082 Maskinmester (gl.ordning)
01-01-1600 31-12-9999 4083 Maskinmester, udvidet
01-01-1600 31-12-9999 4084 Grafonom i teknik og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 4085 Grafonom i kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 4086 Designer mode, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4087 Bygningskonstruktør una
01-01-1600 31-12-9999 4088 Crafts in Glass and Ceramics, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4089 Byggekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 4090 Vildtforvalter
01-01-1600 31-12-9999 4091 Trætekniker
01-01-1600 31-12-9999 4092 Kort- og landmålingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4093 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4094 Herregårdsskytte
01-01-1600 31-12-9999 4096 Kvalitets- og måletekniker
01-01-1600 31-12-9999 4097 Miljøtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4098 Levnedsmiddelassistent
01-01-1600 31-12-9999 4099 Laboratorie-, kemo- og miljøtekniker una
01-01-1600 31-12-9999 4100 Industrioperatør, montage
01-01-1600 31-12-9999 4101 Industrioperatør, produktivitet
01-01-1600 31-12-9999 4102 Skibsteknik og Marin konstruktion, prof.bach
01-01-1600 31-12-9999 4103 Støberitekniker una
01-01-1600 31-12-9999 4108 Lastvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4117 Støberitekniker
01-01-1600 31-12-9999 4118 Støberiassistent
01-01-1600 31-12-9999 4119 Støberitekniker, sandstøbning
01-01-1600 31-12-9999 4120 Støberitekniker, støbning i permanente forme
01-01-1600 31-12-9999 4121 Industriel reparatør
01-01-1600 31-12-9999 4122 Ædelstensfatter
01-01-1600 31-12-9999 4123 Ædelmetalstøber
01-01-1600 31-12-9999 4124 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4125 Personvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4126 Industrisvejser
01-01-1600 31-12-9999 4127 Personvognsmontør
01-01-1600 31-12-9999 4128 Lastvognsmontør
01-01-1600 31-12-9999 4129 Håndværksbager
01-01-1600 31-12-9999 4134 Akademiuddannelse i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 4135 Produktør
01-01-1600 31-12-9999 4140 Kloakrørlægger
01-01-1600 31-12-9999 4141 Profil aftagelig protetik
01-01-1600 31-12-9999 4142 Teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4143 Profil fast protetik
01-01-1600 31-12-9999 4144 Tandtekniker i fast protetik
01-01-1600 31-12-9999 4145 Tandtekniker i aftagelig protetik
01-01-1600 31-12-9999 4166 Ferskvareassistent
01-01-1600 31-12-9999 4168 Hotel- og fritidsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4188 Eventassistent
01-01-1600 31-12-9999 4189 Sundhedsservicesekretær
01-01-1600 31-12-9999 4192 Convenience, Coffee shop
01-01-1600 31-12-9999 4193 Finansuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4194 Kontoruddannelse, kontorservice
01-01-1600 31-12-9999 4195 Teknik 2. skoleperiode
01-01-1600 31-12-9999 4196 Kontoruddannelse, kundekontaktcenter
01-01-1600 31-12-9999 4197 Eventkoordinator
01-01-1600 31-12-9999 4198 Hg
01-01-1600 31-12-9999 4199 Ti teknisk introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 4200 Hg una
01-01-1600 31-12-9999 4201 Kontoruddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4202 Hi handel introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 4203 Finansuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4204 Stenindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4205 Stentekniker
01-01-1600 31-12-9999 4206 Træoperatør, døre og vinduer
01-01-1600 31-12-9999 4207 Træoperatør, møbel
01-01-1600 31-12-9999 4208 Biokemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 4211 Automatiktekniker, elevatorbranchen
01-01-1600 31-12-9999 4212 Medicotekniker
01-01-1600 31-12-9999 4213 Elektronik udviklingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4214 Kedelanlægstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4215 Lastvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4216 Bådassistent
01-01-1600 31-12-9999 4217 Bådmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4218 IT-supporter
01-01-1600 31-12-9999 4219 Ventilationssmed
01-01-1600 31-12-9999 4220 Smed, energiteknik
01-01-1600 31-12-9999 4221 Smed, rustfast
01-01-1600 31-12-9999 4222 Maskinarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4223 Værktøjstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4224 Værktøjsmager
01-01-1600 31-12-9999 4225 Vvs-energiteknik
01-01-1600 31-12-9999 4226 Smed, aluminium
01-01-1600 31-12-9999 4227 Plade- og konstruktionssmed
01-01-1600 31-12-9999 4228 Industriel rørsmed
01-01-1600 31-12-9999 4229 Vvs-rørsmed
01-01-1600 31-12-9999 4230 Skibsbygger
01-01-1600 31-12-9999 4231 Radio- og tv fagtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4232 Kranmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4233 Landbrugssmed
01-01-1600 31-12-9999 4234 Automontør
01-01-1600 31-12-9999 4235 Automekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4236 Finmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4237 Materielmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4238 Finmekaniker, måleinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 4239 Cykelmontør
01-01-1600 31-12-9999 4240 Kontorservicetekniker
01-01-1600 31-12-9999 4241 Skibsmontør
01-01-1600 31-12-9999 4242 Automatiktekniker
01-01-1600 31-12-9999 4243 Stærkstrømsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4244 Lastvognsmekaniker (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 4245 Knallertmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4246 Motorcykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4247 Flymekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4248 Landbrugsmaskinmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4249 Bygnings- og landbrugssmed
01-01-1600 31-12-9999 425 Formidling/erhvervssprog, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4250 Elektronikfagtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4251 Klejnsmed
01-01-1600 31-12-9999 4252 Karrosserismed
01-01-1600 31-12-9999 4253 Svejser
01-01-1600 31-12-9999 4254 Elektrotekniker
01-01-1600 31-12-9999 4255 Cykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4256 Beslagsmed
01-01-1600 31-12-9999 4257 Industriformer
01-01-1600 31-12-9999 4258 Former
01-01-1600 31-12-9999 4259 Køletekniker
01-01-1600 31-12-9999 4260 Datatekniker
01-01-1600 31-12-9999 4261 Motormekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4262 Entreprenørmaskinmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4263 Traktormekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4264 Autoelektromekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4265 Træskibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 4266 Bådebygger, træ
01-01-1600 31-12-9999 4267 Bådebygger, plast
01-01-1600 31-12-9999 4268 Modelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 4269 Anlægsstruktør
01-01-1600 31-12-9999 4270 Produktionsassistent, massivtræsmøbler
01-01-1600 31-12-9999 4271 Brolægger
01-01-1600 31-12-9999 4272 Elektriker, installationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4273 Glarmester, glas
01-01-1600 31-12-9999 4274 Bygningsmaler
01-01-1600 31-12-9999 4275 Skiltetekniker
01-01-1600 31-12-9999 4276 Autolakerer
01-01-1600 31-12-9999 4277 Maskinsnedker
01-01-1600 31-12-9999 4278 Murer
01-01-1600 31-12-9999 4279 Bygningssnedker
01-01-1600 31-12-9999 4280 Møbelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 4281 Stenhugger
01-01-1600 31-12-9999 4282 Stukkatør
01-01-1600 31-12-9999 4283 Tømrer
01-01-1600 31-12-9999 4284 Blikkenslager og vvs
01-01-1600 31-12-9999 4285 Rustfast industriblikkenslager
01-01-1600 31-12-9999 4286 Vvs-montør
01-01-1600 31-12-9999 4287 Produktionsassistent, plademøbler
01-01-1600 31-12-9999 4288 Bygningsstruktør
01-01-1600 31-12-9999 4289 Skorstensfejer
01-01-1600 31-12-9999 4290 Produktionsassistent, døre og vinduer
01-01-1600 31-12-9999 4291 Elektriker, kommunikationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4292 Teknisk isolatør
01-01-1600 31-12-9999 4293 Vvs- og energispecialist
01-01-1600 31-12-9999 4294 Trædrejer
01-01-1600 31-12-9999 4295 El-montør
01-01-1600 31-12-9999 4296 Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4297 Rustfast industrimontør
01-01-1600 31-12-9999 4298 Orgelbygger
01-01-1600 31-12-9999 4299 Vvs- og ventilationsmontør
01-01-1600 31-12-9999 430 Kunstnerisk, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4300 Mureruddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4301 Industrioperatør (skibsmontør)
01-01-1600 31-12-9999 4302 Bådserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 4303 Brolægger- og struktøruddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4304 Træfagenes byggeuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4305 Snedkeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4306 Teknisk designer, industriel produktion
01-01-1600 31-12-9999 4307 Teknisk designer, bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 4308 Teknisk designer
01-01-1600 31-12-9999 4309 Maskinsnedker mm. una
01-01-1600 31-12-9999 4310 Eventtekniker, illuminationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4311 Vvs-uddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4312 Elektronikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4313 Forsyningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4314 Teatertekniker
01-01-1600 31-12-9999 4315 Teater- og udstillingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4316 Eventtekniker, audioteknik
01-01-1600 31-12-9999 4317 Produktionsassistent, teater og udstilling mv
01-01-1600 31-12-9999 4318 Industrimontør
01-01-1600 31-12-9999 4319 Karrosseriopretter
01-01-1600 31-12-9999 4320 Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
01-01-1600 31-12-9999 4321 Elektriker una
01-01-1600 31-12-9999 4322 CNC-assistent
01-01-1600 31-12-9999 4323 CNC-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4324 Metalstøber
01-01-1600 31-12-9999 4325 Grovsmed
01-01-1600 31-12-9999 4326 Klejnsmed, rustfast
01-01-1600 31-12-9999 4327 Skibsbygningsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4328 Industritekniker, plast
01-01-1600 31-12-9999 4329 CNC-drejer
01-01-1600 31-12-9999 4330 CNC-fræser
01-01-1600 31-12-9999 4331 Skruestikarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4332 Skibsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4333 Våbenmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4334 Låsesmed
01-01-1600 31-12-9999 4335 Bådebygger og skibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 4336 Industritekniker, produktion
01-01-1600 31-12-9999 4337 Industrimekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4338 Industritekniker, maskin
01-01-1600 31-12-9999 4339 Gravør
01-01-1600 31-12-9999 4340 Sølvsmed, bestik
01-01-1600 31-12-9999 4341 Ciselør
01-01-1600 31-12-9999 4342 Guldsmed
01-01-1600 31-12-9999 4343 Sølvsmed, korpus
01-01-1600 31-12-9999 4344 Skriftgravør
01-01-1600 31-12-9999 4345 Stempelgravør
01-01-1600 31-12-9999 4346 Stålgravør
01-01-1600 31-12-9999 4347 Kobbersmed
01-01-1600 31-12-9999 4348 Gørtler
01-01-1600 31-12-9999 4349 Gørtler, armatur
01-01-1600 31-12-9999 4350 Metaltrykker
01-01-1600 31-12-9999 4351 Jern- og metalsliber
01-01-1600 31-12-9999 4352 Bygningsmontør
01-01-1600 31-12-9999 4353 Glarmester, aluminium
01-01-1600 31-12-9999 4354 Tækkemand
01-01-1600 31-12-9999 4355 Telesystemtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4356 Teleinstallationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4357 Frontline radio-tv-supporter
01-01-1600 31-12-9999 4358 Frontline PC-supporter
01-01-1600 31-12-9999 4359 Flisemontør
01-01-1600 31-12-9999 4360 Smedeuddannelsen una
01-01-1600 31-12-9999 4361 Butiksguldsmed
01-01-1600 31-12-9999 4362 Overfladebehandler
01-01-1600 31-12-9999 4363 Overfladebehandler, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 4364 Overfladebehandler, komponenter
01-01-1600 31-12-9999 4365 Automatikmontør
01-01-1600 31-12-9999 4366 Personliftmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4367 Ventilationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4368 Elektriker, bygningsautomatik
01-01-1600 31-12-9999 4369 Byggemontagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 4370 Karrosserismed una
01-01-1600 31-12-9999 4371 Guld- og sølvsmedeuddannelsen una
01-01-1600 31-12-9999 4372 Hjemmeserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 4373 Serviceassistent, hospitalservice
01-01-1600 31-12-9999 4374 Fritidsserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 4375 Serviceassistent, virksomhedsservice
01-01-1600 31-12-9999 4376 Finmekanikassistent
01-01-1600 31-12-9999 4377 Industriassistent
01-01-1600 31-12-9999 4378 Maritime håndværksfag una
01-01-1600 31-12-9999 4379 Karrosseribygger
01-01-1600 31-12-9999 4380 Maskinuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4381 Rengøringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4382 Støberitekniker, sandstøbning
01-01-1600 31-12-9999 4383 Værktøjsmager una
01-01-1600 31-12-9999 4384 Former una
01-01-1600 31-12-9999 4385 Industriteknikeruddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4386 Skibstekniker, reparation
01-01-1600 31-12-9999 4387 Skibstekniker, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 4388 Skibstekniker, rør
01-01-1600 31-12-9999 4389 Smed, bearbejdning
01-01-1600 31-12-9999 439 Samfundsfaglig, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4390 Skibstekniker una
01-01-1600 31-12-9999 4391 Industrioperatør una
01-01-1600 31-12-9999 4392 Flymekaniker una
01-01-1600 31-12-9999 4393 Finmekaniker una
01-01-1600 31-12-9999 4394 Mekaniker una
01-01-1600 31-12-9999 4395 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik una
01-01-1600 31-12-9999 4396 Cykel- og motorcykelmekanik una
01-01-1600 31-12-9999 4397 Elektronik- og svagstrømsuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4398 Automatik- og procesuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4399 Data- og kommunikationsuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4400 Teknisk designer una
01-01-1600 31-12-9999 4401 Teater- og udstillingsteknikeruddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4402 Serviceassistent una
01-01-1600 31-12-9999 4403 Forsyningsoperatør, el-forsyning
01-01-1600 31-12-9999 4404 Udstillingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4405 Skibsteknikerassistent
01-01-1600 31-12-9999 4406 Skibstekniker, design
01-01-1600 31-12-9999 4407 Gourmetslagteraspirant
01-01-1600 31-12-9999 4410 Kagekonditor
01-01-1600 31-12-9999 4411 Kagekonditor med profil
01-01-1600 31-12-9999 4412 Brødbager
01-01-1600 31-12-9999 4413 Brødbager med profil
01-01-1600 31-12-9999 4414 Bager og konditor una
01-01-1600 31-12-9999 4415 Slagter
01-01-1600 31-12-9999 4416 Selskabstjener
01-01-1600 31-12-9999 4417 Industrislagter
01-01-1600 31-12-9999 4418 Cater
01-01-1600 31-12-9999 4419 Forædler
01-01-1600 31-12-9999 4420 Detailslagteraspirant
01-01-1600 31-12-9999 4421 Gourmetslagter, slagtning
01-01-1600 31-12-9999 4422 Tjener
01-01-1600 31-12-9999 4423 Juniortjener
01-01-1600 31-12-9999 4424 Kok
01-01-1600 31-12-9999 4425 Gourmetslagter, butik
01-01-1600 31-12-9999 4426 Juniorreceptionist
01-01-1600 31-12-9999 4427 Industritarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 4428 Kantinemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4429 Smørrebrødsjomfru
01-01-1600 31-12-9999 4430 Køkkenhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4431 Ernæringsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4432 Mejerist
01-01-1600 31-12-9999 4433 Gourmetslagter, delikatesse
01-01-1600 31-12-9999 4434 Svineslagter
01-01-1600 31-12-9999 4435 Pølsemager
01-01-1600 31-12-9999 4436 Kreaturslagter
01-01-1600 31-12-9999 4437 Tarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 4438 Kogejomfru
01-01-1600 31-12-9999 4439 Industripølsemager
01-01-1600 31-12-9999 4440 Bager
01-01-1600 31-12-9999 4441 Konditor
01-01-1600 31-12-9999 4442 Receptionist
01-01-1600 31-12-9999 4443 Møller
01-01-1600 31-12-9999 4444 Chokolade- og konfektureassistent
01-01-1600 31-12-9999 4445 Cafeteria- og kantineassistent
01-01-1600 31-12-9999 4446 Mejerioperatør
01-01-1600 31-12-9999 4447 Detailslagter, fisk og vildt
01-01-1600 31-12-9999 4448 Gastronomassistent
01-01-1600 31-12-9999 4449 Ernæringshjælper
01-01-1600 31-12-9999 4450 Have- og parkingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4451 Grafisk integrator
01-01-1600 31-12-9999 4452 Digital integrator
01-01-1600 31-12-9999 4453 Multimedie integrator
01-01-1600 31-12-9999 4454 Multimedie animator
01-01-1600 31-12-9999 4455 Digital media uddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4456 Webudvikler
01-01-1600 31-12-9999 4457 Mejerist una
01-01-1600 31-12-9999 4458 Mediegrafiker
01-01-1600 31-12-9999 4459 Trykker
01-01-1600 31-12-9999 4460 Mediegrafiker una
01-01-1600 31-12-9999 4461 Fotograf
01-01-1600 31-12-9999 4462 Reprofotograf
01-01-1600 31-12-9999 4463 Detailslagter una
01-01-1600 31-12-9999 4464 Reprokopist
01-01-1600 31-12-9999 4465 Grafiker, ombryd-databehandling
01-01-1600 31-12-9999 4466 Industrislagter una
01-01-1600 31-12-9999 4467 Grafisk tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4468 Tryktekniker
01-01-1600 31-12-9999 4469 Grafisk tekniker una
01-01-1600 31-12-9999 4470 Håndbogbinder
01-01-1600 31-12-9999 4471 Industribogbinder
01-01-1600 31-12-9999 4472 Grafiker, layout og montage
01-01-1600 31-12-9999 4473 Serigraf
01-01-1600 31-12-9999 4474 Fotojournalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4475 Grafiker, billedfremstilling
01-01-1600 31-12-9999 4476 Bogbinder una
01-01-1600 31-12-9999 4477 Ernæringsassistent una
01-01-1600 31-12-9999 4478 Film- og TV-assistent
01-01-1600 31-12-9999 4479 Film- og TV-produktionstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4480 Film- og TV produktionsuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4481 Pottemager
01-01-1600 31-12-9999 4482 Frisøraspirant
01-01-1600 31-12-9999 4483 Urmager
01-01-1600 31-12-9999 4484 Laboratorietandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4485 Modist
01-01-1600 31-12-9999 4486 Skrædder
01-01-1600 31-12-9999 4487 Buntmager
01-01-1600 31-12-9999 4488 Frisør
01-01-1600 31-12-9999 4489 Farverioperatør
01-01-1600 31-12-9999 4490 Tekstiloperatør
01-01-1600 31-12-9999 4491 Hue- og kasketmager
01-01-1600 31-12-9999 4492 Pottemager una
01-01-1600 31-12-9999 4493 Buntmagersyer
01-01-1600 31-12-9999 4494 Beklædningshåndværker una
01-01-1600 31-12-9999 4495 Autopolstrer
01-01-1600 31-12-9999 4496 Gardindekoratør
01-01-1600 31-12-9999 4497 Gulvlægger
01-01-1600 31-12-9999 4498 Optometrist (erhvervsfaglig)
01-01-1600 31-12-9999 4499 Frisør una
01-01-1600 31-12-9999 4500 Ortopædiskomager
01-01-1600 31-12-9999 4501 Modellør
01-01-1600 31-12-9999 4502 Glasmager
01-01-1600 31-12-9999 4503 Glassliber
01-01-1600 31-12-9999 4504 Glasrørsblæser
01-01-1600 31-12-9999 4505 Cafeteria- og kantineassistent una
01-01-1600 31-12-9999 4506 Keramisk former
01-01-1600 31-12-9999 4507 Blåmaler
01-01-1600 31-12-9999 4508 Figur- og vasemaler
01-01-1600 31-12-9999 4509 Overglasurmaler
01-01-1600 31-12-9999 4510 Beklædningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4511 Tandklinikassistent
01-01-1600 31-12-9999 4512 Møbelpolstrer
01-01-1600 31-12-9999 4513 Autosadelmager
01-01-1600 31-12-9999 4514 Tandtekniker, aftagelig protetik
01-01-1600 31-12-9999 4515 Beklædningshåndværker
01-01-1600 31-12-9999 4516 Modelindretter
01-01-1600 31-12-9999 4517 Serviceskomager
01-01-1600 31-12-9999 4518 Strikkeoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4519 Textil- og beklædningsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4520 Porcelænsmaler una
01-01-1600 31-12-9999 4521 Basistandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4522 Fitnessinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 4523 Kosmetikerassistent
01-01-1600 31-12-9999 4524 Kosmetiker
01-01-1600 31-12-9999 4525 Ortopædist
01-01-1600 31-12-9999 4526 Nådler
01-01-1600 31-12-9999 4527 Lager- og terminaldisponent
01-01-1600 31-12-9999 4528 Handskemager
01-01-1600 31-12-9999 4529 Håndsyer
01-01-1600 31-12-9999 4530 Sejlmager
01-01-1600 31-12-9999 4531 Skomager una
01-01-1600 31-12-9999 4532 Modelsyer
01-01-1600 31-12-9999 4533 Audiologiassistent, hospitalsteknisk
01-01-1600 31-12-9999 4534 Neurofysiologiassistent, hospitalsteknisk
01-01-1600 31-12-9999 4535 Tekstile erhvervsuddannelser una
01-01-1600 31-12-9999 4536 Kosmetiker una
01-01-1600 31-12-9999 4537 Gastronom una
01-01-1600 31-12-9999 4538 Tjener una
01-01-1600 31-12-9999 4539 Receptionist una
01-01-1600 31-12-9999 4540 Mediegrafisk assistent
01-01-1600 31-12-9999 4541 Lager- og terminaluddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4542 Hospitalsteknisk assistent una
01-01-1600 31-12-9999 4543 Laboratorietandtekniker una
01-01-1600 31-12-9999 4544 Gardinmontør
01-01-1600 31-12-9999 4545 Kosmetiker, hud- og skønhedspleje
01-01-1600 31-12-9999 4546 Kosmetiker, spa- og wellnessbehandling
01-01-1600 31-12-9999 4547 Plastspecialist
01-01-1600 31-12-9999 4548 Plastmager
01-01-1600 31-12-9999 4549 Procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4550 Plast- og procesoperatør una
01-01-1600 31-12-9999 4551 Procesarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4552 Plastmager una
01-01-1600 31-12-9999 4553 Procesoperatør una
01-01-1600 31-12-9999 4554 Plastmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4555 Tekstilarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4556 Bygnings- og brugerservice, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4557 Ejendomsservicetekniker, boligservice
01-01-1600 31-12-9999 4558 Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
01-01-1600 31-12-9999 4559 Ejendomsmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4560 Ejendomsservice una
01-01-1600 31-12-9999 4561 Audiometrist
01-01-1600 31-12-9999 4562 Odontologisk praksis, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4563 Bygningssnedker
01-01-1600 31-12-9999 4564 Væksthusgartner, produktion
01-01-1600 31-12-9999 4565 Væksthusgartner, handel
01-01-1600 31-12-9999 4566 Væksthusgartner una
01-01-1600 31-12-9999 4567 Procesoperatør med speciale i pharma og fødevareingrediens
01-01-1600 31-12-9999 4568 Møbelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 4569 Havne- og terminaluddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4570 Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
01-01-1600 31-12-9999 4571 Elevatortekniker
01-01-1600 31-12-9999 4572 Karrosseritekniker - opretter
01-01-1600 31-12-9999 4573 A-flymekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4574 Ambulancebehandler
01-01-1600 31-12-9999 4575 Veterinærsygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 4576 Skovbrugsmaskinfører
01-01-1600 31-12-9999 4577 Arborist
01-01-1600 31-12-9999 4578 Detailbager
01-01-1600 31-12-9999 4579 Av-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4580 Digital handel B2B
01-01-1600 31-12-9999 4581 Automatiseringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4582 B2-flytekniker, elektronik
01-01-1600 31-12-9999 4583 Karrosseritekniker-bygger
01-01-1600 31-12-9999 459 Teknisk, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4600 Lufthavnsoperatør, brand og redning
01-01-1600 31-12-9999 4601 Lufthavnsoperatør, bagage loading
01-01-1600 31-12-9999 4602 Lufthavnsoperatør, bagage sorting
01-01-1600 31-12-9999 4603 Tagdækker
01-01-1600 31-12-9999 4604 Rangerleder
01-01-1600 31-12-9999 4605 Togklargører, godstog med speciale
01-01-1600 31-12-9999 4606 Lufthavnsuddannelse, rampe service
01-01-1600 31-12-9999 4607 Lufthavnsuddannelse, ground handling
01-01-1600 31-12-9999 4608 Lufthavnsuddannelse, cleaning
01-01-1600 31-12-9999 4609 Lufthavnsuddannelse, fuel
01-01-1600 31-12-9999 4610 Lufthavnsuddannelse, airport service
01-01-1600 31-12-9999 4611 Lufthavnsuddannelse, aircraft service
01-01-1600 31-12-9999 4612 Lufthavnsuddannelse, cargo
01-01-1600 31-12-9999 4613 Landbrugsuddannelse una (ny)
01-01-1600 31-12-9999 4614 Landbrugsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4615 Greenkeeper
01-01-1600 31-12-9999 4616 Groundman
01-01-1600 31-12-9999 4617 Landmand, husdyr
01-01-1600 31-12-9999 4618 Landmand, planter
01-01-1600 31-12-9999 4619 Anlægsgartner, plejeteknik
01-01-1600 31-12-9999 4620 Anlægsgartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 4621 Planteskolegartner, handel
01-01-1600 31-12-9999 4622 Anlægsgartner, anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4623 Frilandsgartner
01-01-1600 31-12-9999 4624 Frugt- og bæravler
01-01-1600 31-12-9999 4625 Planteskolegartner, produktion
01-01-1600 31-12-9999 4626 Væksthusgartner
01-01-1600 31-12-9999 4627 Skov- og naturtekniker, skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 4628 Godsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4629 Dyrepasser
01-01-1600 31-12-9999 4630 Væksthusgartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 4631 Skovbrugsmaskinfører
01-01-1600 31-12-9999 4632 Markbruger 1 1/2 år
01-01-1600 31-12-9999 4633 Savværks- og træindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4634 Greenkeeperassistent
01-01-1600 31-12-9999 4635 Skov- og naturtekniker, træ- og landskabspleje
01-01-1600 31-12-9999 4636 Jordbrugsmaskinfører
01-01-1600 31-12-9999 4637 Skov- og naturtekniker, naturformidler
01-01-1600 31-12-9999 4638 Fiskeassistent
01-01-1600 31-12-9999 4639 Jordbrugsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4640 Veterinærsygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 4641 Skov- og naturtekniker, skov- og naturpleje
01-01-1600 31-12-9999 4642 Skov- og naturassistent
01-01-1600 31-12-9999 4643 Veterinærsygehjælper
01-01-1600 31-12-9999 4644 Lager- og procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4645 Lagerarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4646 Transportarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4647 Flyttearbejder
01-01-1600 31-12-9999 4648 Chauffør, dagligvaretransport
01-01-1600 31-12-9999 4649 Chauffør, containertransport
01-01-1600 31-12-9999 4650 Chauffør, temperaturtransport
01-01-1600 31-12-9999 4651 Kranfører
01-01-1600 31-12-9999 4652 Chaufførmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4653 Chauffør, entreprenørkørsel
01-01-1600 31-12-9999 4654 Chauffør, tankbilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 4655 Stationsbetjent
01-01-1600 31-12-9999 4656 Lager- og transportoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4657 Chauffør, specialtransport
01-01-1600 31-12-9999 4658 Chauffør, transport af levende dyr
01-01-1600 31-12-9999 4659 Chauffør, renovation
01-01-1600 31-12-9999 4660 Chauffør, all round
01-01-1600 31-12-9999 4661 Flyttechauffør
01-01-1600 31-12-9999 4662 Eksportchauffør
01-01-1600 31-12-9999 4663 Redder
01-01-1600 31-12-9999 4664 Fragtchauffør
01-01-1600 31-12-9999 4665 Chauffør, persontransport
01-01-1600 31-12-9999 4666 Havne- og terminalarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4667 Postoperatør, center
01-01-1600 31-12-9999 4668 Godschauffør
01-01-1600 31-12-9999 4669 Togklargøring
01-01-1600 31-12-9999 4670 Sikkerhedsvagt
01-01-1600 31-12-9999 4671 Salgschauffør
01-01-1600 31-12-9999 4672 Buschauffør
01-01-1600 31-12-9999 4673 Skov- og naturtekniker, natur- og friluftsformidling
01-01-1600 31-12-9999 4674 Rutebilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 4675 Lastbilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 4676 Buschauffør med speciale
01-01-1600 31-12-9999 4677 Lager- og produktionsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4678 Lager- og logistikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4679 Lagermedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4680 Groundsmanassistent
01-01-1600 31-12-9999 4681 Postoperatør, transport
01-01-1600 31-12-9999 4682 Postoperatør, distribution
01-01-1600 31-12-9999 4683 Ambulanceassistent
01-01-1600 31-12-9999 4684 Lufthavnsuddannelse, transportarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4685 Kørselsdisponent, vejgodstransport
01-01-1600 31-12-9999 4686 Lufthavnsuddannelse, bagage og cargo
01-01-1600 31-12-9999 4687 Lufthavnsoperatør, service
01-01-1600 31-12-9999 4688 Dyrepasser, ZOO
01-01-1600 31-12-9999 4689 Dyrepasser, forsøgsdyr
01-01-1600 31-12-9999 4690 Dyrepasser, heste
01-01-1600 31-12-9999 4691 Dyrepasserassistent
01-01-1600 31-12-9999 4692 Veterinærsygeplejerske una
01-01-1600 31-12-9999 4693 Kørselsdisponent, persontransport
01-01-1600 31-12-9999 4694 Buschauffør, international kørsel
01-01-1600 31-12-9999 4695 Planteskolegartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 4696 Lufthavnsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4697 Veterinærsygeplejerske, heste
01-01-1600 31-12-9999 4698 Veterinærsygeplejerske, smådyr
01-01-1600 31-12-9999 4699 Landbrugsuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4700 Dyrepasser una
01-01-1600 31-12-9999 4701 Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4702 Jern og metal, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4703 Grafisk, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4704 Teknik og industri, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4705 Service, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4706 Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4707 Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4708 Transport, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4709 Sundhed, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4710 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 4711 Sikkerhed, indgangsår
01-01-1600 31-12-9999 4712 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 4713 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 4714 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 4715 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 4716 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 4717 Service
01-01-1600 31-12-9999 4718 Produktionsgartner una
01-01-1600 31-12-9999 4719 Handel og kontor, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 4720 Anlægsgartner una
01-01-1600 31-12-9999 4721 Skov- og naturtekniker una
01-01-1600 31-12-9999 4722 Vejgodstransportudd. una
01-01-1600 31-12-9999 4723 Personbefordringsuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4724 Redderuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4725 Erhvervsgrunduddannelse EGU
01-01-1600 31-12-9999 4726 Transportuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4727 Postuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4728 Social- og sundhedsuddannelsen una
01-01-1600 31-12-9999 4729 Havnemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4730 Bil, fly og andre transportmidler
01-01-1600 31-12-9999 4731 Bygge og anlæg (ny)
01-01-1600 31-12-9999 4732 Bygnings- og brugerservice
01-01-1600 31-12-9999 4733 Dyr, planter og natur
01-01-1600 31-12-9999 4734 Krop og stil
01-01-1600 31-12-9999 4735 Mad til mennesker
01-01-1600 31-12-9999 4736 Medieproduktion
01-01-1600 31-12-9999 4737 Produktion og udvikling
01-01-1600 31-12-9999 4738 Strøm, styring og IT
01-01-1600 31-12-9999 4739 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 4740 Transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 475 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4750 Teknologi- og kommunikation, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4754 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4755 Datatekniker, speciale i infrastruktur
01-01-1600 31-12-9999 4756 Krop og stil, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4757 Datatekniker, speciale i programmering
01-01-1600 31-12-9999 4758 Merkantile område, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4759 Autohjælp, redderuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4760 Jord til bord, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4762 Service, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4764 Forberedende grunduddannelse (FGU), basis
01-01-1600 31-12-9999 4765 Forberedende grunduddannelse (FGU), almen grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4766 Forberedende grunduddannelse (FGU), produktionsgrunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4767 Forberedende grunduddannelse (FGU), erhvervsgrunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4768 Forberedende grunduddannelse (FGU), uden specialisering
01-01-1600 31-12-9999 4780 Social- og sundhedshjælper (eud)
01-01-1600 31-12-9999 4781 Social- og sundhedsassistent (eud)
01-01-1600 31-12-9999 4782 Pædagogisk assistentuddannelse (eud)
01-01-1600 31-12-9999 4783 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4784 Dyr, planter og natur, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4785 Medieproduktion, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4786 Produktion og udvikling, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4787 Bygge og anlæg, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4788 Mad til mennesker, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4789 Strøm, styring og it, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4790 Fysisk træning
01-01-1600 31-12-9999 4791 Centeradministration
01-01-1600 31-12-9999 4792 Fitness manager
01-01-1600 31-12-9999 480 Jordbrug/fiskeri, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4800 Global innovation management, kand.
01-01-1600 31-12-9999 4801 Globale forretningssystemer, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 485 Transport mv., ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4850 Kedelsmed
01-01-1600 31-12-9999 4851 Nitter og stemmer
01-01-1600 31-12-9999 4853 Karetmager og karrosseribygger
01-01-1600 31-12-9999 4854 Instrumentmager
01-01-1600 31-12-9999 4855 Skibssnedker
01-01-1600 31-12-9999 4856 Jernskibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 4858 Industrisnedker
01-01-1600 31-12-9999 4859 Violinbygger
01-01-1600 31-12-9999 4860 Billedskærer
01-01-1600 31-12-9999 4861 Forgylder
01-01-1600 31-12-9999 4864 Offsetkopist
01-01-1600 31-12-9999 4865 Klichefotograf
01-01-1600 31-12-9999 4866 Retouchør, fotograf
01-01-1600 31-12-9999 4867 Offsetfotograf
01-01-1600 31-12-9999 4868 Ætser
01-01-1600 31-12-9999 4869 Retouchør
01-01-1600 31-12-9999 4870 Tilskærer
01-01-1600 31-12-9999 4871 Porteføljemager
01-01-1600 31-12-9999 4874 Børstenbinder
01-01-1600 31-12-9999 4875 Bødker
01-01-1600 31-12-9999 4876 Kurvemager
01-01-1600 31-12-9999 4877 Slagter, privat mester
01-01-1600 31-12-9999 4878 Bacontilvirker
01-01-1600 31-12-9999 4879 Dropskoger
01-01-1600 31-12-9999 4880 Defektrice
01-01-1600 31-12-9999 4881 Ortopædisadelmager
01-01-1600 31-12-9999 4882 Ortopædimekaniker
01-01-1600 31-12-9999 490 Social/sundhed, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4901 Detail, babyudstyr og børnekonfektion
01-01-1600 31-12-9999 4902 Detail, dameekvipering
01-01-1600 31-12-9999 4903 Detail, herreekvipering
01-01-1600 31-12-9999 4904 Detail, hvidevarer og sengeudstyr
01-01-1600 31-12-9999 4905 Detail, fiskehandel
01-01-1600 31-12-9999 4906 Detail, forbrugerelektronik
01-01-1600 31-12-9999 4907 Detail, skibsproviantering
01-01-1600 31-12-9999 4908 Detail, boligtekstil og montering
01-01-1600 31-12-9999 4909 Detail, butiksmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 4910 Detail, optik
01-01-1600 31-12-9999 4911 Detail, boghandel
01-01-1600 31-12-9999 4912 Detail, fotohandel
01-01-1600 31-12-9999 4913 Detail, papirhandel
01-01-1600 31-12-9999 4914 Detail, isenkram-værktøj
01-01-1600 31-12-9999 4915 Detail, isenkram, glas og porcelæn
01-01-1600 31-12-9999 4916 Detail, sport og camping
01-01-1600 31-12-9999 4917 Detail, guld og sølv
01-01-1600 31-12-9999 4918 Detail, Tv og radio
01-01-1600 31-12-9999 4919 Detail, kolonial
01-01-1600 31-12-9999 4920 Detail, viktualie
01-01-1600 31-12-9999 4921 Detail, farve og tapet
01-01-1600 31-12-9999 4922 Detail, materialhandel
01-01-1600 31-12-9999 4923 Detail, blomster
01-01-1600 31-12-9999 4924 Detail, sæbe og parfume
01-01-1600 31-12-9999 4925 Detail, sko og læder
01-01-1600 31-12-9999 4926 Detail, tekstil
01-01-1600 31-12-9999 4927 Detail, møbler og boligudstyr
01-01-1600 31-12-9999 4928 Detail, el-installation
01-01-1600 31-12-9999 4929 Detail, legetøj og hobby
01-01-1600 31-12-9999 4930 Detail, autohandel
01-01-1600 31-12-9999 4931 Detail, vin og tobak
01-01-1600 31-12-9999 4932 Dekoratør
01-01-1600 31-12-9999 4933 Detail, hårde hvidevarer
01-01-1600 31-12-9999 4934 Detailhandelsuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4937 Detail, byggemarked
01-01-1600 31-12-9999 4938 Detail, salgsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4939 Detail, servicestation og kiosk
01-01-1600 31-12-9999 4940 Detail, bager
01-01-1600 31-12-9999 4941 Detail, kædebutik
01-01-1600 31-12-9999 4942 Detail, frugt og grønt
01-01-1600 31-12-9999 4943 Detail, musik-video-software
01-01-1600 31-12-9999 4944 Detail, nærbutik
01-01-1600 31-12-9999 4945 Detail, stormagasin
01-01-1600 31-12-9999 4946 Digital handel
01-01-1600 31-12-9999 4947 Convenience, bageriudsalg
01-01-1600 31-12-9999 4948 Convenience
01-01-1600 31-12-9999 4949 Retail Manager
01-01-1600 31-12-9999 495 Forsvar/politi, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4951 Engros, korn og foderstof
01-01-1600 31-12-9999 4952 Engros, kolonial
01-01-1600 31-12-9999 4953 Engros, manufaktur
01-01-1600 31-12-9999 4954 Engros, trælast mv.
01-01-1600 31-12-9999 4955 Engros, værktøj-maskiner
01-01-1600 31-12-9999 4956 Engros, jern-stål
01-01-1600 31-12-9999 4957 Engros, isenkram
01-01-1600 31-12-9999 4958 Engros, auto -reservedele
01-01-1600 31-12-9999 4959 Engros, landbrugsmaskiner
01-01-1600 31-12-9999 4960 Engros, el-engros
01-01-1600 31-12-9999 4961 Engros, vvs-branchen
01-01-1600 31-12-9999 4962 Engros, tekstil
01-01-1600 31-12-9999 4963 Logistikassistent
01-01-1600 31-12-9999 4964 Indkøbsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4965 Handelsassistent, salg
01-01-1600 31-12-9999 4966 Handelsassistent, service
01-01-1600 31-12-9999 4967 Handelsuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 4968 Handelsassistent, telekommunikation
01-01-1600 31-12-9999 4969 Engros, storkundeprofil
01-01-1600 31-12-9999 4970 Engros med detail
01-01-1600 31-12-9999 4971 Engros, kontor all round
01-01-1600 31-12-9999 4977 Kontor, økonomi
01-01-1600 31-12-9999 4978 Kontor, administration
01-01-1600 31-12-9999 4979 Kontor, administration med IT
01-01-1600 31-12-9999 4980 Kundemedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 4981 Kontor, all round
01-01-1600 31-12-9999 4982 Kontor, korrespondance
01-01-1600 31-12-9999 4983 Kontor, regnskab og revision
01-01-1600 31-12-9999 4984 Kontor, offentlig administration
01-01-1600 31-12-9999 4985 Kontor, rejsebranche
01-01-1600 31-12-9999 4986 Pengeinstitut
01-01-1600 31-12-9999 4987 Finansassistent
01-01-1600 31-12-9999 4988 Forsikring
01-01-1600 31-12-9999 4989 Kontor, kommune og amtskommune
01-01-1600 31-12-9999 4990 Lægesekretær
01-01-1600 31-12-9999 4991 Advokatsekretær
01-01-1600 31-12-9999 4992 Kontor, spedition og shipping
01-01-1600 31-12-9999 4994 Iværksætter
01-01-1600 31-12-9999 4995 Edb-assistent 2-årig
01-01-1600 31-12-9999 4996 Informatikassistent
01-01-1600 31-12-9999 4997 Kontor, stat
01-01-1600 31-12-9999 4998 Realkredit
01-01-1600 31-12-9999 4999 Transportbetjent
01-01-1600 31-12-9999 500 Mellemlang videregående uddannelse una, ivu(MVU)
01-01-1600 31-12-9999 5000 Akademiuddannelse i projektledelse - medie- kommunik.branchen
01-01-1600 31-12-9999 5001 Akademiuddannelse i kreativitet og design
01-01-1600 31-12-9999 5003 Akademiøkonom i kommunikation og reklame
01-01-1600 31-12-9999 5004 Akademiøkonom, salgskonsulent
01-01-1600 31-12-9999 5005 Akademiøkonom i international erhvervsinformation
01-01-1600 31-12-9999 5006 Akademiøkonom i internationalt salg
01-01-1600 31-12-9999 5007 Akademiøkonom i miljø og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 5008 Akademiøkonom i sport og fritid
01-01-1600 31-12-9999 5009 Akademiøkonom i hotel- og restaurantledelse
01-01-1600 31-12-9999 5015 Tf-kursus
01-01-1600 31-12-9999 5016 Tf-kemiteknik
01-01-1600 31-12-9999 5017 Gas-, vand- og sanitetsmester
01-01-1600 31-12-9999 5018 Tf-produktionsteknik
01-01-1600 31-12-9999 5019 Tf-mejeriteknik
01-01-1600 31-12-9999 5020 Akademiøkonom i bilbranchen
01-01-1600 31-12-9999 5021 Politikadet
01-01-1600 31-12-9999 5022 Designer Design for People, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5023 Designer Design for Planet, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5024 Designer Design for Play, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5025 Eksamineret eksportør
01-01-1600 31-12-9999 5028 1. år, hhx
01-01-1600 31-12-9999 5029 2. år, hhx
01-01-1600 31-12-9999 5031 Anlægstekniker
01-01-1600 31-12-9999 5032 Orgelbygger
01-01-1600 31-12-9999 5033 El-installatør
01-01-1600 31-12-9999 5034 Stærkstrømsinstallatør
01-01-1600 31-12-9999 5035 Plasttekniker
01-01-1600 31-12-9999 5036 Modeltekniker
01-01-1600 31-12-9999 5037 El-installatøruddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 5038 Modelkonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 5039 Trikotagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 5040 Tekstiltekniker
01-01-1600 31-12-9999 5041 Farveritekniker
01-01-1600 31-12-9999 5042 Indkøbstekniker
01-01-1600 31-12-9999 5043 Installatør una
01-01-1600 31-12-9999 5044 Tf-gartneriteknik
01-01-1600 31-12-9999 5045 Tekstil- og beklædningsteknik una
01-01-1600 31-12-9999 5046 Bygningskonstruktør, anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 5047 Bygningskonstruktør, byggeteknik
01-01-1600 31-12-9999 5048 Tf-skibsteknik
01-01-1600 31-12-9999 5049 Tf-tekstilteknik
01-01-1600 31-12-9999 5051 Tf-byggeteknik
01-01-1600 31-12-9999 5052 Tf-maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 5053 Tf-stærkstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 5054 Tf-svagstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 5055 Designer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5056 Designer kommunikation, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5057 Designer møbel og rum, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5058 Designer unika design, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5059 Designer industriel, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5060 Værkstedsteknisk grundskole, bandagist
01-01-1600 31-12-9999 5061 Laboratorietekniker
01-01-1600 31-12-9999 5062 Designer guld og sølv, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5063 Designer, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5064 Designer Accessory Design, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5065 IT-teknolog, elektronik
01-01-1600 31-12-9999 5066 Gartneritekniker, anlæg
01-01-1600 31-12-9999 5067 Gartneritekniker, planteskole
01-01-1600 31-12-9999 5068 Gartneritekniker, væksthus
01-01-1600 31-12-9999 5069 Gartneritekniker, grøntsager
01-01-1600 31-12-9999 5070 Gartneritekniker, produktion
01-01-1600 31-12-9999 5071 Jordbrugstekniker una
01-01-1600 31-12-9999 5072 Landbrugstekniker, teknisk speciale
01-01-1600 31-12-9999 5073 Landbrugstekniker, økonomisk-merkantilt speciale
01-01-1600 31-12-9999 5074 Food business engineer
01-01-1600 31-12-9999 5075 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5076 Akademiøkonom i designmanagement
01-01-1600 31-12-9999 5077 Akademiøkonom i sprog og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 5078 Akademiøkonom i handel med fast ejendom
01-01-1600 31-12-9999 5079 Akademiøkonom i international telekommunikation
01-01-1600 31-12-9999 5080 Htx, 3-årig
01-01-1600 31-12-9999 5081 1. år, htx
01-01-1600 31-12-9999 5082 Multimediedesigner
01-01-1600 31-12-9999 5083 Mediekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 5084 Innovation og entrepreneurship
01-01-1600 31-12-9999 5085 Akademiøkonom i kommunikation og formidling
01-01-1600 31-12-9999 5086 Logistikøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5087 Visualizer
01-01-1600 31-12-9999 5088 2. år, htx
01-01-1600 31-12-9999 5089 Global ledelse og design af produktionsnetværk (GMM), ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5090 Hhx, 3-årig
01-01-1600 31-12-9999 5091 Laborant, forskole
01-01-1600 31-12-9999 5092 3. år, htx
01-01-1600 31-12-9999 5093 Akademiøkonom i servicesektor management
01-01-1600 31-12-9999 5094 Akademiøkonom i østeuropæisk handel
01-01-1600 31-12-9999 5095 Akademiøkonom i markedskommunikation
01-01-1600 31-12-9999 5096 Akademiøkonom i grafisk kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 5097 3. år, htx
01-01-1600 31-12-9999 5098 3. år, hhx
01-01-1600 31-12-9999 5099 Sundhedsadministrativ koordinator
01-01-1600 31-12-9999 5100 Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
01-01-1600 31-12-9999 5101 Designer digital, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5102 Designer rum-produktion, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5103 Designer grafisk, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5104 Designer illustration, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5105 Designer interaktive medier, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5106 Designer beklædning, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5107 Designer tekstil, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5108 Designer keramik og glas, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5109 Designer mode, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5110 Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
01-01-1600 31-12-9999 5111 Børneforsorgspædagog, småbørnslinie
01-01-1600 31-12-9999 5112 Børneforsorgspædagog, almen linie
01-01-1600 31-12-9999 5113 Socialpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5114 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 5115 Socialpædagog, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5116 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
01-01-1600 31-12-9999 5117 Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
01-01-1600 31-12-9999 5118 Omsorgspersonale, fortsætteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5119 Offentlig administration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5120 Socialpædagog, fællesuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5121 Finansøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5122 Handelsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5123 Markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5124 Serviceøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5125 Administrationsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5126 FIF flygtninge, adgangskursus til videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5127 Socialrådgiver, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5128 Socialrådgiver, årskursus
01-01-1600 31-12-9999 5129 Autoteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5130 Jordbrugsteknolog, planteproduktion
01-01-1600 31-12-9999 5131 Designteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5132 Installatør
01-01-1600 31-12-9999 5133 IT-teknolog
01-01-1600 31-12-9999 5134 Jordbrugsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5135 Procesteknolog (fødevarer)
01-01-1600 31-12-9999 5136 Produktionsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5137 E-designer
01-01-1600 31-12-9999 5138 Industriel designer (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5139 Driftsteknolog offshore
01-01-1600 31-12-9999 5140 Teknisk manager offshore
01-01-1600 31-12-9999 5141 Ernæringsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5142 Pædagogisk grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5143 Markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5144 Social og sundhed, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 5145 Beskæftigelsesvejleder
01-01-1600 31-12-9999 5146 Plejer
01-01-1600 31-12-9999 5147 Social- og sundhedshjælper
01-01-1600 31-12-9999 5148 Sygehjælper
01-01-1600 31-12-9999 5149 Plejehjemsassistent
01-01-1600 31-12-9999 5150 Kiropraktor, forskole
01-01-1600 31-12-9999 5151 Fysioterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5152 Social- og sundhedsassistent
01-01-1600 31-12-9999 5153 Ergoterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5154 Ergo- og fysioterapeut ledende/undervisende, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5155 Fodterapeut
01-01-1600 31-12-9999 5156 Økonoma
01-01-1600 31-12-9999 5157 Psykomotorik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5158 Radiograf, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5159 Bioanalytiker, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5160 Urban landskabsingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5161 Bandagist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5162 IT-teknolog, netværksteknologi
01-01-1600 31-12-9999 5163 Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 5164 Jordbrugsteknolog, natur og miljø
01-01-1600 31-12-9999 5165 Klinisk biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5166 Sygeplejerske, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5167 Ledende hjemme- og plejehjemssygeplejerske, diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 5168 Sundhedsplejerske
01-01-1600 31-12-9999 5169 Ledende sygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 5170 Afdelingssygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 5171 Sundheds- og sygeplejerske, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5172 Undervisende sygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 5173 Ledende og undervisende jordemoder
01-01-1600 31-12-9999 5174 Energiteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5175 Jordemoder, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5176 Optometrist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5177 Farmakonom
01-01-1600 31-12-9999 5178 Sygeplejerske, Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
01-01-1600 31-12-9999 5179 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5180 Sygeplejevidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5181 Sygeplejerske, diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 5182 Sikkerhedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 5183 Styrmand, 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 5184 Skibsmaskinist
01-01-1600 31-12-9999 5185 Radiotelegrafist
01-01-1600 31-12-9999 5186 Kommunikationsoperatør, søfart
01-01-1600 31-12-9999 5187 Vagtofficer
01-01-1600 31-12-9999 5188 Juniorofficer dual purpose, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5189 Maskinmester
01-01-1600 31-12-9999 5190 Styrmand (skibsfører)
01-01-1600 31-12-9999 5191 Skibsofficer dual-purpose, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5192 Juniorofficer, 2.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 5193 Juniorofficer, 3.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 5194 Skibsfører, seniorofficer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5195 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
01-01-1600 31-12-9999 5196 Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 5197 Værkmester, fængselsvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 5198 Polititjenestemand
01-01-1600 31-12-9999 5199 Fængselsbetjent
01-01-1600 31-12-9999 520 Pædagogik, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5200 Postelev
01-01-1600 31-12-9999 5201 Teleelev
01-01-1600 31-12-9999 5202 Postassistent
01-01-1600 31-12-9999 5203 Automationsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5204 Designer una, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 5205 Toldbetjent
01-01-1600 31-12-9999 5206 Toldassistent
01-01-1600 31-12-9999 5207 Toldfaglig grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5208 Toldsekretær
01-01-1600 31-12-9999 5209 Toldfuldmægtig
01-01-1600 31-12-9999 5210 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5211 Jordbrugsvirksomhed (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5212 IT-produktdesign, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 5213 Robotteknologi, civilingeniør cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5214 Netværk og distribuerede systemer, civilingeniør cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5215 Lokomotivfører
01-01-1600 31-12-9999 5216 Regulering og automation, civilingeniør cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5217 Trådløse kommunikationssystemer, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5218 Vision, grafik og interaktive systemer, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5219 Indlejrede softwaresystemer, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5220 Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 5221 Maskinmester - maskinteknisk ledelse og drift, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5222 Jordbrugsvirksomhed, husdyr, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5223 Seniorofficer dual purpose, maskinchef, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5224 Seniorofficer dual purpose, skibsfører, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5225 Seniorofficer dual purpose, skibschef, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5226 Skibsfører, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5227 Jordbrugsvirksomhed, miljø og natur, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5228 Seniorofficer dual purpose, maskinchef med el-aut., prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5229 Seniorofficer dual purpose, skibschef med el-aut., prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5230 Adgangskursus, skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5231 Designteknolog, design
01-01-1600 31-12-9999 5232 Designteknolog, produktion
01-01-1600 31-12-9999 5233 Designteknolog, business
01-01-1600 31-12-9999 5234 Designteknolog, marketing
01-01-1600 31-12-9999 5235 Designteknolog, retail
01-01-1600 31-12-9999 5236 Akustik og audioteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5237 Signalbehandling og beregning, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5238 Miljøteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5239 Miljøvidenskab, cand.tech.
01-01-1600 31-12-9999 5240 Kemiteknik, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5241 Bioinformatik og systembiologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5242 Menneskeorienteret kunstig intelligens, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5243 Mekanik, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5244 Maritim teknologi, c.tech.
01-01-1600 31-12-9999 5245 Kemi og bioteknologi, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 5246 Politivirksomhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5247 Interaktivt design, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5248 Fødevareteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5249 Elektronik, civilingeniør cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 525 Formidling/erhvervssprog, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5250 Elektrisk energiteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5251 Stærkstrømsteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5252 Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5253 Byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5254 Bygning, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5255 Bygningsteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5256 Globale forretningssystemer, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5257 Elektronik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5258 Elektronik og datateknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5259 Elektroteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5260 Jordbrugsteknolog, jordbrugsøkonomi og ledelse
01-01-1600 31-12-9999 5265 Klinisk biomekanik, cand.manu.
01-01-1600 31-12-9999 5266 Klima og forsyningsteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5267 Softwareteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5268 It og økonomi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5269 It-elektronik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5270 Kemiteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5271 Computerteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5272 Miljø, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5273 Kemi og bioteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5274 Teknisk geologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5275 Kemi- og bioteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5276 Maskinteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5277 Maskinteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5278 Materialeteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5279 Nanoteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5280 Produktion (Produktionsteknik), ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5281 Softwareteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5282 Kemiteknik og International Business, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5283 Mobilitet, Transport og Logistik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5284 Robotteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5285 Nordisk urban planlægning, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 5286 Business analytics, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5295 Fiskeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5298 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen 1,5 år
01-01-1600 31-12-9999 5299 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 530 Kunstnerisk, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5300 Elektroteknik, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5301 Bygge og anlæg, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5302 Husbygning, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5303 Agroanlæg, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5304 Bygning og erhvervsøkonomi, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5305 Elektro, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5306 Stærkstrøm, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5307 Svagstrøm, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5308 Proces og innovation, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5309 Fødevaresikkerhed og -kvalitet, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5310 Maskinretning, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5311 Maskin, mekanisk-termisk, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5312 Maskin, mekanisk teknologi, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5313 Maskin, skibsteknik, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5314 Maskin, procesteknologi, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5315 Produktion, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5316 Maskin, energi, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5317 Maskin, konstruktion, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5318 Maskin, produktion, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5319 Maskin, mekanisk anlæg, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5320 Skibsbygning, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5321 Skibsbygning, produktion, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5322 Skibsbygning, maskin, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5323 Skibskonstruktion, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5324 Lyddesign, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5325 Modulordning, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5326 Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5327 Business Development Engineer, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5328 Teknologi og økonomi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5329 Design og innovation, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5330 Kemi, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5331 Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5332 Diplomingeniør, prof.bach. una
01-01-1600 31-12-9999 5333 Maskin, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5334 Stærkstrøm, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5335 Bygning, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5336 Produktion, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5337 Svagstrøm, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5338 Elektronik og IT, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5339 Kemi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5340 Materialeteknologi, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5341 Datamatik, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5342 Levnedsmiddelingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5343 IT, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5344 IT for datamatiker, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5345 Arktisk byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5346 Bygningsdesign, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5347 Bæredygtig energiteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5349 Information, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5350 Bygning, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5351 Anlæg, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5352 Elektronik, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5353 Stærkstrøm, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5354 Svagstrøm, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5355 Kemi, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5356 Energi, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5357 Maskin, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5358 Industri, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5359 Teknisk manager offshore (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5360 Civilingeniør una
01-01-1600 31-12-9999 5361 Bygning, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5362 Elektronik, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5363 Kemi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5364 Maskin, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5365 Bygning-almen, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5366 Anvendt mekanik, civilingeniør cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5367 Husbygning, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5368 Teknisk hygiejne, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5369 Trafik- og byplanlægning, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5370 Vandbygning-fundament, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5371 Systemkonstruktion, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5372 Konstruktion anlæg, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5373 Planlægning-miljø, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5374 Procesregulering, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5375 Stærkstrøm, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5376 Svagstrøm, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5377 Elektro-fysik, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5378 Maskinkonstruktion, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5379 Planlægning, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5380 Medikoteknisk, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5381 Offshore, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5382 Telekommunikation, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5383 Anlægskonstruktion, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5384 Indeklima, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5385 Teknologibaseret forretningsudvikling, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5386 Fiskeriteknik, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5387 Miljøteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5388 Virksomhedssystemer, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5389 Bygningskonstruktion, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 539 Samfundsvidenskab ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5390 Fysik, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5391 Energi, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5392 Konstruktion maskin, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5393 Proces-teknik, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5394 Driftsteknik, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5395 Skibs- og havteknik, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5396 Data, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5397 Software engineering, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5398 Optiklinien, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5399 Teknisk videnskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5400 Agronomi, cand.agro.
01-01-1600 31-12-9999 5401 Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
01-01-1600 31-12-9999 5402 Landbrugsvidenskab, cand.agro.
01-01-1600 31-12-9999 5403 Mejeribrugsvidenskab, c.lact.
01-01-1600 31-12-9999 5404 Jordbrugsøkonomi, cand.oecon.agro.
01-01-1600 31-12-9999 5406 Fødevarevidenskab, c.brom.
01-01-1600 31-12-9999 5408 Havebrugsvidenskab, cand.hort.
01-01-1600 31-12-9999 5409 Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
01-01-1600 31-12-9999 5410 Naturressourcer og udvikling/Agricult. development, c.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5412 Skovbrugsvidenskab, c.silv.
01-01-1600 31-12-9999 5413 Landinspektør, cand.geom.
01-01-1600 31-12-9999 5414 Animal-derived foods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5415 Veterinærmedicin, cand.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 5416 Veterinærvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5417 Veterinær- jordbrugsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5419 Miljøvidenskab, c.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5420 Miljø- og naturessourceøkonomi, c.sc.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 5421 Forest ecosystems, nature and society, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5422 Sustainable development in agriculture, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5423 Forests and livelihoods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5424 Global Management and Manufacturing, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5425 Farmaceut, cand.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 5426 Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5427 Farmaceut, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5428 Jordbrug, natur og miljø, c.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5429 Bioteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5430 Klinisk ernæring, c.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5431 Tandplejer
01-01-1600 31-12-9999 5432 Klinisk tandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 5433 Tandlæge, cand.odont.
01-01-1600 31-12-9999 5434 Tandplejer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5435 Tandlæge-odontologi, ph.d.odont.
01-01-1600 31-12-9999 5436 Integreret design, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5437 Grafisk fortælling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5438 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5439 Mekatronik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5440 Folkeskolelærer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5441 Lærer fra Den frie Lærerskole
01-01-1600 31-12-9999 5442 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5443 Pædagogisk grunduddannelse PGU
01-01-1600 31-12-9999 5444 Pædagog, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5445 Børnehavepædagog
01-01-1600 31-12-9999 5446 Nanoteknologi, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5447 Fritidspædagog
01-01-1600 31-12-9999 5448 Global skovforvaltning, cand.
01-01-1600 31-12-9999 5449 Sustainable Forest and Nature Management, kand.
01-01-1600 31-12-9999 545 Naturvidenskab, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5450 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5451 Klinisk diætist
01-01-1600 31-12-9999 5452 Miljøkemi, c.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5453 Human ernæring, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5454 Landskabsforvaltning, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5455 Kombineret (Kgl. veterinær- landbohøjsk.), kand.
01-01-1600 31-12-9999 5456 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5457 Fødevareteknologi og -applikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5458 Mejeriteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5459 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5460 Ernæring og sundhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5461 Bibliotekar
01-01-1600 31-12-9999 5462 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
01-01-1600 31-12-9999 5463 Informationsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5464 Forskningsbibliotekar
01-01-1600 31-12-9999 5465 Informationsvidenskab og kulturformidling, c.scient.bibl
01-01-1600 31-12-9999 5466 Ocean Engineering, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5467 Bibliotekar DB
01-01-1600 31-12-9999 5468 Bibliotekar, cand.scient.bibl.
01-01-1600 31-12-9999 5469 Global nutrition and health, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5470 Arkitekt, cand.arch.
01-01-1600 31-12-9999 5471 Bibliotekar DB
01-01-1600 31-12-9999 5472 It-sikkerhed (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5473 E-handel (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5474 Social Data Science, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 5475 Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5476 Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5477 Diplomuddannelse i design og business
01-01-1600 31-12-9999 5478 Visuel kommunikation, grafisk design, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5479 Visuel kommunikation, interaktivt design, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5480 Arkitekt, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5481 Visuel kommunikation, kreativ kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5482 Visuel kommunikation, fotografisk kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5483 Visuel kommunikation una., prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5484 Trafik og transport, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5485 Grafisk kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5486 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5487 TV- og medietilrettelæggelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5488 Webudvikling (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5489 International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5490 Finans, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5491 International hospitality management (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5492 Eksport og teknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5493 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 5494 Design og business (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5495 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
01-01-1600 31-12-9999 5496 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
01-01-1600 31-12-9999 5497 Smykker, teknologi og business, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5498 Tresproglig korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5499 Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5500 Skat, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5501 Fødevarer og Ledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5502 Sundhedsfremme og Diætetik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5504 Fødevareproduktion, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5508 Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5509 Fødevarekemi og bioteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5511 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-fransk
01-01-1600 31-12-9999 5512 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-italiensk
01-01-1600 31-12-9999 5513 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 5514 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 5515 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 5516 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 5517 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-italiensk
01-01-1600 31-12-9999 5518 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 5519 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 5520 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 5521 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 5522 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 5523 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 5524 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 5525 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 5526 Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 5527 Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 5528 Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 5529 Erhvervssprogligt grundstudium, russisk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 5530 Erhvervssprogligt grundstudium, russisk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 5531 Erhvervssprogligt grundstudium, spansk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 5532 Engelsk, cand.negot. (udelt 4år)
01-01-1600 31-12-9999 5533 Fransk, cand.negot. (udelt 4år)
01-01-1600 31-12-9999 5534 Tysk, cand.negot. (udelt 4år)
01-01-1600 31-12-9999 5535 Spansk, cand.negot. (udelt 4år)
01-01-1600 31-12-9999 5536 Arabisk, cand.negot. (udelt 4år)
01-01-1600 31-12-9999 5537 Polsk, cand.negot. (udelt 4år)
01-01-1600 31-12-9999 5540 Elektronik (SDU), ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5541 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 5542 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
01-01-1600 31-12-9999 5543 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 5544 Kemi og bioteknologi (SDU), cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5545 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
01-01-1600 31-12-9999 5546 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
01-01-1600 31-12-9999 5547 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
01-01-1600 31-12-9999 5550 Erhvervssproglig diplomprøve ED una
01-01-1600 31-12-9999 5551 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5552 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5553 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5554 Electronic Systems, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5555 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5556 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5557 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5561 Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5562 Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5563 Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5564 Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5565 Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5566 Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5569 Fiskeriteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5571 Engelsk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 5572 Fransk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 5575 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5576 Spansk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 5577 Tysk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 5578 Konferencetolkning, master
01-01-1600 31-12-9999 5579 It-arkitektur, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5580 Lic.ling.merc
01-01-1600 31-12-9999 5581 Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5582 Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5583 Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5586 Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5587 Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5588 Computer Engineering, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 5589 Multikulturel organisationskommunikation, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 559 Teknisk, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5590 Kommunikationsdesign, c.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5591 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, engelsk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5592 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, fransk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5593 Italiensk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5594 Virksomhedskommunikation (engelsk), cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5595 Russisk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5596 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, spansk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5597 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, tysk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5598 Datalingvistik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5599 Sproglig informatik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5600 Forskole, musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 5602 Klassisk musik hovedskole 2-år
01-01-1600 31-12-9999 5603 Klassisk musik hovedskole 3-år
01-01-1600 31-12-9999 5606 HA international shipping og handel, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5607 Musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5608 Musikledelse, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5609 Musikledelse, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5611 Solist musisk, instrumental/vokal
01-01-1600 31-12-9999 5612 Global Environment and Development, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5614 Computer Engineering, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5615 Komponistklasse
01-01-1600 31-12-9999 5616 Musikpædagogik, organister
01-01-1600 31-12-9999 5618 Dirigentklasse 2-årig (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5619 Dirigentklasse 4-årig (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5620 Operaakademi
01-01-1600 31-12-9999 5621 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 5622 Fransk-internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 5623 Internat. virksomhedskommunikation, tysk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 5624 Internat. virksomhedskommunikation, spansk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 5629 Design og anvendelse af kunstig intelligens, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5630 Erhvervssproglig korrespondent una
01-01-1600 31-12-9999 5631 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 5632 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
01-01-1600 31-12-9999 5633 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 5634 Business og vandteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5635 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
01-01-1600 31-12-9999 5636 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
01-01-1600 31-12-9999 5637 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
01-01-1600 31-12-9999 5650 Industriel Additive Manufacturing (overbygning), prof.bach
01-01-1600 31-12-9999 5651 HA(jur.) erhvervsøkonomi-jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5652 Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)
01-01-1600 31-12-9999 5653 Erhvervsøkonomi og politik, cand.merc.(pol.)
01-01-1600 31-12-9999 5654 HA erhvervsøkonomi og jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5655 Software Technology, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5656 HA(it) erhvervsøkonomi-informationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5657 Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it)
01-01-1600 31-12-9999 5658 Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5661 HA sprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5662 Interpret, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5663 HA (int.) erhvervsøkonomi med tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5666 HA(mat.) erhvervsøkonomi-matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5667 Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.)
01-01-1600 31-12-9999 5670 Erhvervssprog 2 sprog, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5671 Erhvervssprog engelsk-fransk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5672 Erhvervssprog engelsk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5673 Erhvervssprog fransk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5674 Erhvervssprog engelsk-russisk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5675 Erhvervssprog engelsk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5676 Erhvervssprog fransk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5677 Erhvervssprog tysk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5678 Erhvervssprog engelsk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5679 Erhvervssprog fransk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5680 Cand.ling.merc. una
01-01-1600 31-12-9999 5681 Erhvervssprog tysk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5682 Erhvervssprog tysk-russisk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5683 Kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5684 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5685 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5686 Fremmedsprog og digital markedskommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5687 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5688 Scenekunstner med speciale i skuespil
01-01-1600 31-12-9999 5689 Scenekunstner med speciale i dans og koreografi
01-01-1600 31-12-9999 5690 Scenekunstner med speciale i produktion, ledelse
01-01-1600 31-12-9999 5691 Scenekunstner med speciale i produktion, realisering
01-01-1600 31-12-9999 5692 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, sceneinstruktion
01-01-1600 31-12-9999 5693 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, scenografi
01-01-1600 31-12-9999 5694 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, lys
01-01-1600 31-12-9999 5695 Tegnsprogstolkning, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 5696 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, lyd
01-01-1600 31-12-9999 5697 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, dramatisk skrivekunst
01-01-1600 31-12-9999 5698 Scenekunstner med speciale i musical
01-01-1600 31-12-9999 5700 HA almen erhvervsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5701 HA informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5702 HA kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5703 Erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5704 HA sprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5705 Erhvervsøkonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5706 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5707 Registreret revisor
01-01-1600 31-12-9999 5708 Revision, cand.merc.aud.
01-01-1600 31-12-9999 5709 HA erhvervsanalyse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5710 HD-1.del
01-01-1600 31-12-9999 5711 HA turisme, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5712 HA(fil.) erhvervsøkonomi-filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5713 HA international business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5714 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5715 Event management og økonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5716 HA(psyk) erhvervsøkonomi-psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5717 Erhvervsøkonomi og psykologi, cand.merc.(psyk)
01-01-1600 31-12-9999 5718 HA erhvervsøkonomi-sports management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5719 Afsætningsøkonomi og udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5720 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5721 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5722 Finansiering, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5723 Forsikring, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5724 Organisation, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5725 Regnskabsvæsen, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5726 Udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5727 Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5728 Informatik, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5729 Miljø-revision, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5730 Retail and key account, HD 2.del
01-01-1600 31-12-9999 5731 Registreret revisor
01-01-1600 31-12-9999 5732 Finansiel rådgivning, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5733 Interkulturel markedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5734 HA(soc.) erhvervsøkonomi-sociologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5735 Journalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5736 Fotojournalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5737 Service management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 5738 Maskinintelligens, c.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5739 Datahåndtering, c.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5740 Pædagogik, cand.pæd. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5741 Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5742 Pædagogik faglig, cand.pæd. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5743 Humanistisk pædagogik, cand.hum.pæd. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5744 Matematik-nat.-pædagogik, cand.mat.pæd. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5745 Pædagogik, lic.pæd. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5746 Pædagogik, exam.pæd. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5747 Psykologi-pædagogisk, exam.psyk.pæd. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5748 Diplomuddannelse, humanistisk pædagogik exam. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5749 Diplomuddannelse, matematik-nat.-pædagogik exam. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 575 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5750 Officer A-linien, hæren
01-01-1600 31-12-9999 5751 Business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 5752 Public administration (MPA), master
01-01-1600 31-12-9999 5753 Public management (MPM), master
01-01-1600 31-12-9999 5754 Public health (MPH), master
01-01-1600 31-12-9999 5755 Officer B-linien, hæren
01-01-1600 31-12-9999 5756 Technology management (MTM), master
01-01-1600 31-12-9999 5757 Public policy (MPP), master
01-01-1600 31-12-9999 5758 Multimedia arts (MMA), master
01-01-1600 31-12-9999 5759 Multimedia science (MMS), master
01-01-1600 31-12-9999 5761 Officer A-linien, administration, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5762 Officer A-linien, teknisk, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5763 Officer A-linien, taktisk, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5764 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5766 Officer B-linien, dæk, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5767 Officer B-linien, teknisk, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5768 Officer B-linien, forvaltning, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5769 Organisatorisk læring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5770 Officer A-linien, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5771 Officer A-linien, pilot, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5772 Officer A-linien, raket, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5773 Officer A-linien, kontrol, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5774 Interaktionsdesign, c.scient.
01-01-1600 31-12-9999 5776 Officer B-linien, administration, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5777 Officer B-linien, materiel, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5778 Officer B-linien, operativ, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5779 Human resource management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 5780 HA i digital ledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5781 HA japansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5782 Japansk, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5783 HA(pol.) international erhvervsøkonomi-politik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5784 Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 5785 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, c.merc.int.
01-01-1600 31-12-9999 5786 Erhvervsøkonomi-filosofi, cand.merc.(fil.)
01-01-1600 31-12-9999 5787 Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 5788 Management creative business processes, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 5789 Organisatorisk innovation og entrepreneurship, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 5790 Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5791 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5792 Language administration (MLA), master
01-01-1600 31-12-9999 5793 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
01-01-1600 31-12-9999 5794 Gymnasiepædagogik (MIG), master
01-01-1600 31-12-9999 5795 Computer-mediated communication (MCC), master
01-01-1600 31-12-9999 5796 Læreprocesser (MLP), master
01-01-1600 31-12-9999 5797 HA kinesisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5798 Information technology (IM), master
01-01-1600 31-12-9999 5799 Dataanalyse (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 580 Jordbrug/fiskeri, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5801 Fotograf, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5802 Tonemester, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5803 Instruktør, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5804 Filmklipper, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5805 Manuskriptuddannelse, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5806 Filmproducer, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5807 Animationsinstruktør, film tv og interaktive medier
01-01-1600 31-12-9999 5808 Karakteranimation,prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5809 Billedkunst, cand.art.perit.
01-01-1600 31-12-9999 5810 Billedkunst, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5811 Billedkunst, grund- og normaluddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5812 Billedkunst, kunstteori og formidling, cand.art.perit.
01-01-1600 31-12-9999 5813 Billedkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5814 Strategisk salg og marketing, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5816 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
01-01-1600 31-12-9999 5817 Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 5818 Supply chain management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5819 Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5820 Grafik, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5821 Maleri, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5822 Skulptur, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5823 Mur- og rumkunst, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5824 Kunstteori og -formidling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 5825 Mediekunst, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5826 Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5827 Konserveringsteknik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5828 Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5829 Konserveringsteknik, grafisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5830 Restaureringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 5831 Konserveringsteknik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5832 Konservator, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 5833 Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5834 Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5836 Konserveringsteknik, kunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5837 Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5838 Konserveringsteknik, grafisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5839 Konservator, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5840 Konservator, kunst, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 5841 Konservator, kulturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 5842 Konservator, grafisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 5843 Konservator, monumentalkunst, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 5844 Konservator, naturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 5846 Teaterteknik, lys
01-01-1600 31-12-9999 5847 Teaterteknik, lyd
01-01-1600 31-12-9999 5848 Teaterteknik, scene
01-01-1600 31-12-9999 5849 Teaterinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 585 Transport mv., ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5850 Scenografi
01-01-1600 31-12-9999 5851 Dramatiker
01-01-1600 31-12-9999 5852 Teaterteknik, regi
01-01-1600 31-12-9999 5855 Skuespiller
01-01-1600 31-12-9999 5856 Danser
01-01-1600 31-12-9999 5857 Dansepædagog
01-01-1600 31-12-9999 5858 Dans og participation, cand.art.scen
01-01-1600 31-12-9999 5859 Koreograf
01-01-1600 31-12-9999 5860 Officer, hæren
01-01-1600 31-12-9999 5865 Officer, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5866 Officer, operativ søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5867 Officer, teknisk søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5868 Officer, teknisk søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5869 Officer, teknisk søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5870 Officer, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5871 Officer, taktisk flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5872 Officer, stat. flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5873 Sprogofficer
01-01-1600 31-12-9999 5874 Civil-militær tolk
01-01-1600 31-12-9999 5875 V.U.T., flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5876 Sergent, hæren
01-01-1600 31-12-9999 5877 V.O.U., operativ flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5878 Sergent, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5879 Sergent, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5880 V.O.U., hæren
01-01-1600 31-12-9999 5881 Adgangseksamen til markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5882 Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5883 Adgangseksamen til urban landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5884 Adgangseksamen til maritime uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5885 V.O.U., søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5886 V.O.U., operativ søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5889 V.O.U., teknisk søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5890 P.O.G.U., flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5895 Musikprofil
01-01-1600 31-12-9999 5897 Koreografi, cand.art.scen
01-01-1600 31-12-9999 5898 Scenekunst, cand.art.scen
01-01-1600 31-12-9999 5899 Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 590 Social/sundhed, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5900 Konservatorieuddannelse 1 (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5901 Instrument-sang-komposition, diplom
01-01-1600 31-12-9999 5902 Instrument-sang-ledelse, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5903 Musikteori-historie, diplomeksamen musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5904 Præliminær orgelprøve
01-01-1600 31-12-9999 5905 Instrument-sang, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5906 Ledelse-høreledelse, diplomeksamen musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5907 Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5908 Rytmisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5909 Musikteori-komposition, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5911 Rytmisk musik, lydtekniker (gl)
01-01-1600 31-12-9999 5912 Music management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5913 Musikledelse, cand.musicae.
01-01-1600 31-12-9999 5914 Instrument-sang, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5915 Instrument-sang-korledelse, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5916 Tidlig musik, cand.musicae.
01-01-1600 31-12-9999 5917 Rytmisk musik, diplomeksamen musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5918 Solist-ensemble-rystmisk musik, diplom
01-01-1600 31-12-9999 5919 Rytmisk musik, solistklasse
01-01-1600 31-12-9999 5921 Rytmisk musik-sang
01-01-1600 31-12-9999 5922 Musik-sang-rytmisk musik, diplom
01-01-1600 31-12-9999 5923 Tonemester (musik) (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 5924 Kor- høreledelse-node, diplomeksamen musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5925 Kor- ensemble -høreledelse-node, diplom
01-01-1600 31-12-9999 5926 Musik-sang-rytmisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5927 Musik og bevægelse/performance, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5928 Musikledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5929 Musik og bevægelse/performance, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5931 Internat. virksomhedskommunik,eng.-internat.marketing, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5932 Tysk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5933 Internat. virksomhedskommunik, eng.-europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5934 Internat. virksomhedskommunik, fransk-europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5935 Internat. virksomhedskommunik, spansk-europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5936 Internat. virksomhedskommunik., tysk - kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5937 Internat. virksomhedskommunik., spansk - kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5938 Internat. virksomhedskommunik., engelsk - kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5939 Internat. virksomhedskommunik., fransk - kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5940 Engelsk og organisationskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5941 Fransk erhvervssprog kombineret una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5942 Tysk erhvervssprog kombineret una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5943 Erhvervssprog og kulturformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5944 Erhvervssprog og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5945 Erhvervssprog og pædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5946 Engelsk erhvervssprog kombineret una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5947 Markedsføringsøkonomi og engelsk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5948 Information management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5949 Spansk erhvervssprog kombineret una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 595 Forsvar, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5950 Erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5951 Engelsk-fransk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5952 Engelsk-italiensk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5953 Engelsk-russisk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5954 Engelsk-spansk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5955 Engelsk-tysk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5956 Fransk-italiensk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5957 Fransk-spansk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5958 Fransk-tysk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5959 Tysk-italiensk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5960 Tysk-russisk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5961 Tysk-spansk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5962 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5963 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, fransk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5964 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5965 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5966 Arabisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5967 Polsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5968 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5969 Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5970 Internat. virksomhedskommunik., tysk-fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5971 Internat. virksomhedskommunik., tysk-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5972 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5973 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5974 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5975 Internat. virksomhedskommunik., fransk-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5976 International virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5977 International virksomhedskommunikation, fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5978 International virksomhedskommunikation, spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5979 International virksomhedskommunikation, tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5980 Hotelmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5981 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5982 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5983 Fransk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5984 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5985 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5986 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5987 Polsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5988 Engelsk-amerikanske studier erhvervssproglig, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5989 Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5990 Erhvervssprog og medie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5991 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5992 International marketing erhvervssproglig, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5993 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5994 Russisk-spansk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5995 Folkemusik
01-01-1600 31-12-9999 5996 Tidlig musik, diplom 5år
01-01-1600 31-12-9999 600 Kandidat una, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6000 Kandidatsupplering (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 6001 Samfundsvidenskab, basis (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6002 Teknik-naturvidenskab, basis (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6003 Sproglig-pædagogik, basis (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6004 Musisk-æstetisk, basis (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6005 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6006 Teknik- naturvidenskab, basis (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6007 Sproglig pædagogik, basis (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6008 Musisk-æstetisk, basis (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6011 Samfundsvindenskab, cand.samf. (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6012 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6013 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6014 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6015 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6016 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6017 Interaktionsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6018 International virksomhedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6020 Kirkemusiker Orgel og Korledelse (KMOK)
01-01-1600 31-12-9999 6021 Basislinje orgel
01-01-1600 31-12-9999 6022 Kirkemusiker
01-01-1600 31-12-9999 6023 Basislinje sang
01-01-1600 31-12-9999 6024 Kirkemusiker Sang (KMS)
01-01-1600 31-12-9999 6025 Kirkemusiker Sang og Korledelse (KSOK)
01-01-1600 31-12-9999 6026 Eksamenslinje Klokkenist
01-01-1600 31-12-9999 6027 Diplomlinje Klokkenist
01-01-1600 31-12-9999 6029 Musikterapi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6030 Musikterapi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6031 Musikterapi (AAU), overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6040 Europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6045 Internat. virksomhedskommunikation, spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6046 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6047 Internat. virksomhedskommunikation, fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6048 Internat. virksomhedskommunikation, tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6050 Medialogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6051 Digital design og interaktive teknologier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6055 Medialogi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 6062 Anlæg, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 6064 Industri, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 6065 Information, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 6071 Humanistisk kombination, overbygning (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6072 Visual Studies and Art Education, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 6076 Samfundsvidenskab kombination, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6077 Samfundsvidnenskab kombination, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6081 Teknisk kombination, gymnasial overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6082 Teknisk kombination, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6083 Datalogi-økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6084 Machine learning og data science, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6086 Naturvidenskab kombination, mellemnuveau
01-01-1600 31-12-9999 6087 Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb.
01-01-1600 31-12-9999 6100 Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 6101 Naturvidenskab, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6102 Humanistisk, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6103 Samfundsvidenskab, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6104 Naturvidenskab, basis (kand.) (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6105 Humanistisk, basis (kand.) (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6106 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6107 Kommunikation (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6108 Kommunikation (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6109 Kommunikation (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6110 Kommunikation (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6111 Forvaltning, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6112 Miljø og ressource management, cand.techn.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6113 Offentlig driftsøkonomi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6114 Tek-Sam - miljøplanlægning, cand.techn.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6115 Kultur og sprogmødestudier (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6116 Kultur og sprogmødestudier (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6117 Kultur og sprogmødestudier (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6118 Kultur og sprogmødestudier (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6119 Medicinalbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 6120 Performance-design, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6121 Administrativ databehandling, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6122 Samfundsøkonomi, cand.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 6125 Performance-design, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6126 Globale studier, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6127 Medicinalbiologi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6128 Miljøbiologi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6129 Molekylærbiologi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6130 Biologi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6131 Almen biologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 6132 Datalogi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6133 Politik og administration, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6134 Plan, by og proces, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6135 Fysik, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6136 Geografi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6137 EU studier, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6138 Kemi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6139 Matematik, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6140 Psykologi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6141 Politik, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6142 Socialvidenskab, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6143 Kommunikation, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6144 International udvikling, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6145 Pædagogik og uddannelsesstudier, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6146 Filosofi, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6147 Journalistik, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6148 Kultur og sprogmødestudier, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6149 Tek-Sam - miljøplanlægning, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6150 Virksomhedsstudier, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6151 Samfundsvidenskab, grunduddannelse bach.
01-01-1600 31-12-9999 6152 Humanistisk-teologisk, grunduddannelse bach.
01-01-1600 31-12-9999 6153 Arbejdslivsstudier, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6154 Performance-design (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6155 Performance-design (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6156 Performance-design (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6157 Performance-design (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6158 Global udvikling, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6159 Kultur- og sprogmødestudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6161 1/2 år bach.una (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6162 1 år bach.una (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6163 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6164 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6165 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6166 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6167 Performance-design (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6168 Performance-design (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6169 Performance-design (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6170 Performance-design (komb. HUM-TEK), cand.mag
01-01-1600 31-12-9999 6171 Virksomhedsstudier (komb. HUM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6172 Virksomhedsstudier (komb. SAM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6173 Virksomhedsstudier (komb. NAT), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6174 Virksomhedsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6175 Kommunikation (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6176 Kommunikation (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6177 Kommunikation (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6178 Kommunikation (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6179 Communication Studies, cand.comm.
01-01-1600 31-12-9999 6181 Pædagogik, grunduddannelse (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6182 Humanistisk, grunduddannelse/bifag (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6183 Kunstnerisk, grunduddannelse/bifag (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6184 Samfundsvidenskab, grunduddannelse/basis
01-01-1600 31-12-9999 6185 Naturvidenskab, grunduddannelse/bifag (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6186 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM), cand.techn.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6187 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. SAM), cand.techn.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6188 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. NAT), cand.techn.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6189 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM-TEK), cand.techn.soc.
01-01-1600 31-12-9999 620 Pædagogik, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6200 Agrobiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 6235 Fødevarevidenskab, cand.brom.
01-01-1600 31-12-9999 6242 Design og analyse af konstruktioner, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 6243 Communication Technologies, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 6244 Mechanical Engineering, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 6245 Management Engineering, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 6246 Materials and Nanotechnology, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 6247 Structural Design and Analysis, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 625 Humanistisk/teologisk, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6260 IT una, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 6261 IT til organisationer, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 6262 Digital design og kommunikation, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 6263 Digital innovation og management, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 6264 Tværfaglig IT-udvikling, cand.it
01-01-1600 31-12-9999 6265 Softwaredesign, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 6266 Spil, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 6267 Neuroscience og neuroimaging (SDC), c.scient.
01-01-1600 31-12-9999 6268 Informatik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 6269 Elektroteknologi, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 6270 Elektroteknologi, cand.scient.tech.
01-01-1600 31-12-9999 6271 Biologi, gymnasie-hf lærer
01-01-1600 31-12-9999 6282 Psykologi, gymnasie-hf lærer med. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6285 Teknisk informationsteknologi, civilingeniør
01-01-1600 31-12-9999 6296 Musik og musikterapi, fællessemester (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6297 Humanistisk, fællessemester (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6298 Musikterapi, fællessemester (bach.)
01-01-1600 31-12-9999 6299 Humanistisk, fællessemester (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 630 Kunstnerisk, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6301 Neuroscience, c.scient
01-01-1600 31-12-9999 6313 Interreligiøse islamstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6321 Mellemøststudier, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6322 Nærorientalsk arkæologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6380 Humanistisk, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6381 Samfundsvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6382 Naturvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6383 Pædagogik, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6384 Kultur, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6385 Sundhedsvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 639 Samfundsvidenskab, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6393 Pædagogik, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6394 Kultur, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6395 Teknisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6396 Naturvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6397 Sundhed, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6398 Samfundsvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6399 Humanistisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6401 Migrationsstudier, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6402 Sprogpsykologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6403 Dansk (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6404 Dansk (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6405 Dansk (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6406 Dansk (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6407 Arbejdslivsstudier (komb. HUM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6408 Arbejdslivsstudier (komb. SAM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6409 Arbejdslivsstudier (komb. NAT), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6410 Arbejdslivsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6413 Marinarkæologi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6414 Fransk (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6415 Fransk (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6416 Fransk (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6417 Fransk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6418 Tysk (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6419 Tysk (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6420 Tysk (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6421 Tysk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6424 Arbejdslivsstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6425 Informatik (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6426 Informatik (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6427 Informatik (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6428 Informatik (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 645 Naturvidenskab, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6452 Multimedia arts, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6454 Sprog og internat. virksomhedskommunikation, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6455 Turisme, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6456 Globale studier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6457 Internationale studier, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6458 Kultur, kommunikation og globalisering, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6459 Bæredygtig kulturarvsmanagement, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6461 Arkæologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6462 Humanistisk kombination, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6463 Samfundsvidenskab una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6464 Bæredygtig turismeledelse, AO
01-01-1600 31-12-9999 6465 Spanske- og spanskamerikanske studier (SDU), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6466 Spansk- og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (AU), cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 6467 Spansk- og latinamerikansk sprog og kultur (AAU), cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 6490 Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 6491 Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 6492 Kunstnerisk, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 6493 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 6494 Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 6495 Naturvidenskab una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6496 Teknisk videnskab una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6497 Sundhedsvidenskab una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6500 Audiologopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6501 Audiologopædi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6502 Mellemøstens sprog og samfund-Nærorientalsk arkæologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6503 Balkanstik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6504 Sprogvidenskab og lingvistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6505 Mellemøstens sprog og samfund - Assyriologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6506 Medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6507 Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6508 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6509 Humanistisk-teknologisk una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6510 Dramaturgi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6511 Dramaturgi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6512 Engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6513 Engelsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6514 Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6515 Eskimologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6516 Antropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6517 Etnografi og antropologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6518 Etnologi europæisk, bach
01-01-1600 31-12-9999 6519 Etnologi europæisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6520 Film- og medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6521 Filmvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6522 Filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6523 Filosofi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6524 Finsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6525 Finsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6526 Folkemindevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6527 Folkemindevidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6528 Arkæologi forhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6529 Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6530 Fransk sprog,litteratur og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6531 Fransk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6532 Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6533 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6534 Historie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6535 Historie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6536 Kommunikation og digitale medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6537 Informatik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6538 Kommunikation og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6539 Kommunikation, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6540 Idehistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6541 Idehistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6542 Indianske sprog og kulturer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6543 Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6544 Asienstudier, Indologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6545 Indologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6546 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
01-01-1600 31-12-9999 6547 Nyindisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6548 Asienstudier, Indonesisk/Sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6549 Sanskrit, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6550 Italiensk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6551 Italiensk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6552 Persisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6553 Iransk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6554 Grønlandske og arktiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6555 Asienstudier, Thai/Sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6556 Arkæologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6557 Arkæologi klassisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6558 Rumænsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6559 Asienstudier, Japanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6560 Filologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6561 Asienstudier, Kinastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6562 Film- og medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6563 Græsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6564 Asienstudier, Koreastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6565 Græsk-byzantinsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6566 Asienstudier, Tibetologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6567 Filologi klassisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6568 Anvendt filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6569 Latin, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6570 Humanistisk una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6571 Latin middelalder, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6572 Uddannelsesvidenskab, c.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6573 Nylatin, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6574 Indoeuropæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6575 Oldtidskundskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6576 Europæisk business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6577 Kristendomshistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6578 Kunsthistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6579 Kunsthistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6580 Litteraturhistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6581 Litteraturhistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6582 Litteraturvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6583 Litteraturvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6584 Middelalder- og renæssancearkæologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6585 Arkæologi middelalder, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6586 Musik/Musikvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6587 Musikvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6588 Nederlandsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6589 Nederlandsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 659 Teknisk, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6590 Dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6591 Dansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6592 Nordisk sprog og litteratur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6593 Nordisk filologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6594 Mellemøstens sprog og samfund - Ægyptologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6595 Nordisk litteratur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6596 Øst- og sydøsteuropastudier, balkanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6597 Nygræsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6598 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6599 Signalbehandling og akustik, cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 6600 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6601 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6602 Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6603 Ægyptologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6604 Portugisisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6605 Portugisisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6606 Pædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6607 Pædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6608 Uddannelsesvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6609 Ulandspædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6610 Mellemøstens sprog og samfund-persisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6611 Voksenpædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6612 Religionshistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6613 Religionshistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6614 Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6615 Religionssociologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6616 Semitisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6617 Arabisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6618 Sprog og internationale studier-engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6619 Hebraisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6620 Østeuropastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6621 Bulgarsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6622 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6623 Polsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6625 Russisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6627 Serbokroatisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6629 Tjekkisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6631 Øststatskundskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6632 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6633 Spansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6634 Informatik (komb.HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6635 Informatik (komb.SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6636 Informatik (komb.NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6637 Lingvistik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6638 Informatik (komb.HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6639 Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6640 Teater- og performancestudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6641 Teatervidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6642 Tysk sprog, litteratur og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6643 Tysk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6644 Ungarsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6645 Ungarsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6646 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6647 Japansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6649 Kinesisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6650 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6651 Kinesisk kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6652 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6653 Koreansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6655 Thai, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6657 Tibetansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6659 Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6661 Kultur og kulturformidling, cand.phil
01-01-1600 31-12-9999 6665 Journalistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6666 Retorik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6667 Retorik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6668 Europæisk business, HA i europæisk business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6669 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6670 Religion studier/videnskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6671 Religionsvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6672 Multimedia, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6673 Engelsk (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6674 Engelsk (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6675 Engelsk (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6676 Engelsk (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6677 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 6679 Designkultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6680 Designkultur og økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6681 Kunst og teknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6682 Filosofi (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6683 Filosofi (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6684 Filosofi (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6685 Filosofi (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6686 Fransk (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6687 Fransk (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6688 Fransk (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6689 Fransk (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6690 Arkitekt, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6691 Historie (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6692 Historie (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6693 Historie (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6694 Historie (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6695 Journalistik (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6696 Journalistik (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6697 Journalistik (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6698 Journalistik (komb. HUM.TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 6700 Oplevelsesøkonomi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6701 Audiologopædi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6702 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6703 Østeuropastudier, balkanistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6704 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6705 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6706 Datalingvistik italiensk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6707 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6708 Datalingvistik spansk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6709 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6710 Dramaturgi, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6711 Dramaturgi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6712 Engelsk (RUC), overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6713 English, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6714 Amerikanske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6715 Grønlandske og arktiske studier, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6716 Anthropology and people centred business, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6717 Antropologi, cand.scient.anth.
01-01-1600 31-12-9999 6718 Anvendt kulturanalyse, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6719 Europæisk etnologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6720 Filmvidenskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6721 Film- og medievidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6722 Filosofi, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6723 Filosofi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6724 Film-medie-tv, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6725 Finsk, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6726 Medievidenskab, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6727 Folkemindevidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6729 Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6730 Fransk, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6731 Fransk sprog, litteratur og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6732 Visuel kultur, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6733 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6734 Historie, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6735 Historie, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6737 Informatik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6738 Informatik, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6739 Kommunikation, cand.comm.
01-01-1600 31-12-9999 6740 IT og kognition, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6741 Idehistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6742 Kommunikation og IT, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 6743 Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6744 Kognition og kommunikation, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6745 Indologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6746 Sydøstasienstudier, Indonesisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6747 Nyindisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6749 Sanskrit, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 675 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6750 Italiensk, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6751 Italiensk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6753 Iransk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6754 Japansk-kinesisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6757 Arkæologi klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6758 Anvendt filosofi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6760 Humanistisk kombination, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6762 Klassisk filologi, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6763 Græsk, klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6765 Græsk, middelalder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6766 Filologi klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6767 Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6768 Latin, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6769 Latin, klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6771 Latin middelalder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6773 Nylatin, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6774 Oldtidskundskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6775 Oldtidskundskab, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6777 Kristendomshistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6778 Kunsthistorie, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6779 Kunsthistorie, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6781 Litteraturhistorie, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6782 Litteraturvidenskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6783 Litteraturvidenskab, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6785 Middelalder- og renæssancearkæologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6786 Musikvidenskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6787 Musikvidenskab/Musik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6789 Nederlandsk, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6790 Dansk, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6791 Dansk, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6793 Nordisk filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6795 Nordisk sprog og litteratur, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6797 Grækenlandsstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 680 Jordbrugsvidenskab, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6800 Asienstudier (Indien og Sydasien), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6801 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6802 Assyriologi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6803 Ægyptologi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6804 Designstudier, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6805 Portugisisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6806 Diakoni, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6807 Pædagogik, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6808 Journalistik, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6809 Ulandspædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6810 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 6811 Voksenpædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6813 Religionshistorie, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6814 Religion studier/religionsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6815 Religionssociologi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6816 Mellemøstens sprog og samfund, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6817 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6818 Mellemøstens sprog og samfund-persisk, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6819 Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6820 Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6821 Bulgarsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6822 Religionsvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6823 Polsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6824 Russisk, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6825 Russisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6827 Serbokroatisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6829 Tjekkisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6831 Øststatskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6832 Spansk, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6833 Spanske og spanskamerikanske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6836 Sprogvidenskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6837 Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6838 Teatervidenskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6839 Indoeuropæisk, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6840 Datalingvistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6841 Teatervidenskab og performancestudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6842 Tysk, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6843 Tysk sprog, litteratur og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6845 Ungarsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6846 Østasiatisk sprog og kultur, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6847 Asienstudier, Japanstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6849 Asienstudier, Kinastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6850 Asienstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6851 Kinesisk kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6853 Koreastudier, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6855 Sydøstasienstudier, Thai, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6857 Tibetologi, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6859 Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6860 Æstetik og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6861 Tværkulturelle studier, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6862 Designledelse, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6863 Kultur og kulturformidling, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6864 Sprog og internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6865 Journalistik, c.public.
01-01-1600 31-12-9999 6867 Retorik, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6868 Journalistik (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6869 Sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6870 European journalism, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6871 Religion studier/religionsvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6872 Religionsvidenskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6873 Europas religiøse rødder, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6874 Religionshistorie, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 6875 Journalistik (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6876 Journalistik (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6877 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6878 Journalistik (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6880 Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6881 Uddannelsesantropologi og globalisering, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 6885 Kultur- og sprogmødestudier (komb.HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6886 Kultur- og sprogmødestudier (komb.SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6887 Kultur- og sprogmødestudier (komb.NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6888 Kultur- og sprogmødestudier (komb.HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6890 Arkitekt, cand.arch.
01-01-1600 31-12-9999 6891 Dansk (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6892 Dansk (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6893 Dansk (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6894 Dansk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6895 Filosofi (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6896 Filosofi (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6897 Filosofi (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6898 Filosofi (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 690 Social/sundhed, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6900 Rumlige design og samfund, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6901 Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6902 Historie (komb. HUM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6903 Historie (komb. SAM), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6904 Historie (komb. NAT), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6905 Historie (komb. HUM-TEK), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6906 Business Administration and Digital Business, cand.merc.it
01-01-1600 31-12-9999 6908 Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6910 Socialvidenskab (komb. HUM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6912 Socialvidenskab (komb. NAT), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6913 Socialvidenskab (komb. SAM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6914 Socialvidenskab (komb. HUM-TEK), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6915 Politik, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 6920 Psykologi (RUC), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6925 EU studier (RUC), kand.
01-01-1600 31-12-9999 6930 Business Administration and Leadership, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 6940 Internationale udviklingsstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6941 International virksomhedskommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 6942 Offentlig ledelse og social udvikling (SDC), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 695 Forsvar, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6987 Sundhed og Informatik, cand.san.
01-01-1600 31-12-9999 6990 Humanistisk una, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6991 Samfundsvindenskab una, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6992 Sundhedsvidenskab una, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6993 Naturvidenskab una, kand.
01-01-1600 31-12-9999 700 Bachelor una, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7003 Pædagogik, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 7004 STEM-undervisning, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 7005 Virksomhedsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7006 Psykologi (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7007 Psykologi (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7008 Psykologi (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7009 Psykologi (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7011 Socialvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7012 Socialvidenskab, cand.rer.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7013 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7014 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7015 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7016 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7017 Tysk (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7018 Tysk (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7019 Tysk (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 702 Humanistisk/teologisk, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7020 Tysk (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7021 Plan, by og proces (komb. HUM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7022 Plan, by og proces (komb. SAM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7023 Plan, by og proces (komb. NAT), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7024 Plan, by og proces (komb. HUM-TEK), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7025 Psykologi (komb. HUM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7026 Psykologi (komb. SAM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7027 Psykologi (komb. NAT), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7028 Psykologi (komb. HUM-TEK), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 703 Kunstnerisk, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7030 Forsikringsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 704 Naturvidenskab, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7045 Statsvidenskab, cand.polit.
01-01-1600 31-12-9999 705 Samfundsvidenskab, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7050 Statsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 706 Teknisk, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7061 Miljø og ressource management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7062 Økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7063 Plan, by og proces, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7065 Økonomi, cand.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 707 Levnedsmiddel/ernærring, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7070 Økonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7079 International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 708 Jordbrugsvidenskab, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7081 Jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7085 Jura, cand.jur.
01-01-1600 31-12-9999 7086 Jura, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 709 Sundhed, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7090 Jura, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7100 Politik og økonomi, bach
01-01-1600 31-12-9999 7101 Statskundskab, cand.scient.pol.
01-01-1600 31-12-9999 7102 Statskundskab, cand.scient.pol.
01-01-1600 31-12-9999 7103 Statskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7104 Samfundsvidenskab una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7105 Samfundsfag, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 7106 Samfundsfag, c.phil.
01-01-1600 31-12-9999 7107 International sikkerhed og folkeret, c.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7108 Samfundsfag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7109 Politik og administration, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7110 Politik og administration (komb. HUM-TEK), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7111 Komparativ politik og velfærdsstudier, c.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7112 Politik og administration (komb. NAT), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7113 Forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 7114 Samfundsfag, c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 7115 Politik og administration (komb. HUM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7116 Samfundsfag, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7117 Politik og administration (komb. SAM), cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7118 Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 7119 Samfundsfag og forvaltning kombineret, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 7120 Samfundsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7121 Arbejdslivsstudier (komb.HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7122 Arbejdslivsstudier (komb.SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7123 Arbejdslivsstudier (komb.NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7124 Arbejdslivsstudier (komb.HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7125 EU-studier (komb. HUM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7126 EU-studier (komb. SAM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7127 EU-studier (komb. NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7128 EU-studier (komb. HUM-TEK), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7129 EU-studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7131 Sociologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7132 Sociologi og kulturanalyse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7133 Kultursociologi, c.soc.
01-01-1600 31-12-9999 7134 Socialvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7135