Gå til sidens indhold

Internationale meritstuderende

Beskrivelse

Datasættet består dels af udenlandske gæstestuderende i Danmark dels af danske studerende på korte-, mellemlange- og lange videregående uddannelser, som tager en del af deres uddannelse i forbindelse med et udvekslingsophold i udlandet . Datasættet indeholder oplysninger om uddannelse, udvekslingsland mv. Indberetningen i en tællingsperiode indeholder alle afsluttede udvekslingsophold. Tidsserien begynder studieåret 2009-2010

Variable: