Gå til sidens indhold

AFTALE

Langt navn

Kode for aftale

Generel Beskrivelse

Kode for den aftale som ligger til grund for udvekslingsopholdet Indberettes kun for danske studerende i udlandet

Detaljeret beskrivelse

Kode for den aftale som ligger til grund for udvekslingsopholdet Indberettes kun for danske studerende i udlandet Variablen angiver eksempelvis om personen selv har arangeret sit udvekslingsophold (free movers) eller har rejst via en af universitets aftaler så som erasmus.

Værdisæt

D400600.TXT_AFTALE - Kode for aftale
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Udlandsstipendieordning
2 Internationalt udvekslingsprogram
3 Institutionsbaseret udvekslingsaftale
4 Free movers (organiserer selv ophold)
5 Andet
6 Erasmus
9 Uoplyst