Gå til sidens indhold

Overgangsregistret

Beskrivelse

Overgangsregistret dannes på baggrund af ELEV3, hvor de enkelte uddannelser samles i uddannelsesområder og uddannelsesgrupper. Der ses på tilgangen til et uddannelsesområde eller en uddannelsesgruppe og de studerende følges gennem en uddannelsesgruppe med de omvalg og institutionsskift som måtte forekomme.

Denne gruppetilgang til uddannelserne gør det muligt at beskrive de større strømninger gennem uddannelsessystemet samtidig med, at de skift, der forekommer undervejs, registreres. Der ses på tilgangen til en uddannelsesgruppe fx erhvervsuddannelserne og det belyses, hvor mange af dem der starter på en uddannelse i gruppen der fuldfører en uddannelse i gruppen. Den studerende kan undervejs godt have skiftet uddannelse således at uddannelsen, som vedkommende ender med at gennemføre, ikke er den, som han/hun startede på.

Tallene for det seneste år betragtes som foreløbige. I forbindelse med den årlige opdatering af elevregistret, som danner grundlaget for overgangsregistret, bliver der indberettet oplysninger, som særligt påvirker det seneste år i registret.

En nærmere beskrivelse af overgangssregistret findes i uddannelsesmanualen: http://www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsesmanual--pdf

Variable: