Gå til sidens indhold

Karakterer, fag i grundskolen

Beskrivelse

Grundskolekarakterregistret indeholder oplysninger om enkeltfag fra grundskolen og deres karakterer. Oplysningerne om karakterer på enkeltfag fra grundskolen rækker tilbage til skoleåret 2001/2002.

Der kan være flere årsager til, at karakteren mangler på personer som har afsluttet grundskolen:

  • Eleven har gået på en prøvefrie skole
  • Manglende indberetning af prøveresultatet. For elever som har afsluttet grundskolen i 2005 eller tidligere har indberetningen af karakterer været af mindre god kvalitet og mindre dækkende.
  • Eleven kan være fritaget, blevet syg eller udeblevet fra eksamen. Dette fremgår af indberetningen, men ministeriet har oplyst, at de mener, at en del af disse ikke bliver indberettet til dem.
  • Eleven kan være rejst ud af landet inden afslutningen af 9. klasse.

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at indsamlingen af oplysninger vedrørende karakterer på fag i grundskolen og karakterer i gymnasiet ikke lever op til EU's Adfærdskodeks for Europæiske statistikker, idet adgang til karakterne hos Danmarks Statistik først sker efter, at karaktererne har været forelagt den ansvarlige minister. Data om opnåede karakterer ved folkeskolens afgangsprøve og studentereksamen indsamles og valideres af UNI-C som et led i datasamarbejdet mellem DST og MBU. DST foretager ikke en efterfølgende validering.

Variable: