Gå til sidens indhold

Elevregistret

Beskrivelse

Danmarks Statistiks elevregister er et forløbsregister, hvor det er muligt at følge en persons uddannelseskarriere i det ordinære uddannelsessystem.

Dækning: Elevregistrets forløbsdata rækker tilbage til 1973, idet de første afgangsårgange stammer fra perioden efter 1. okt. 1973. Tilgangstidspunkterne i registret rækker dog længere tilbage, idet første års elevindberetning blev registreret med det reelle påbegyndelsestidspunkt. Frem til 2006 dækker elevregistret kun fra grundskolens 8. kl. og opad i uddannelsessystemet til og med forskningsuddannelserne (ph.d.). Fra 2007 dækkes hele grundskolen, inklusive børnehaveklasse. I 2007 tilføres også en række SU-godkendte private uddannelser. Disse indberettes også retrospektivt, idet så mange årgange som muligt medtages. Det seneste års oplysninger i elevregistret betragtes som foreløbige. Oplysninger om Ph.d. er 1 år forsinket i forhold til de øvrige data i registret.

Elevregistret (det "rå" elevregister) afspejler indberetningerne, som de modtages af institutionerne. Elevregistret har følgende variable:

 1. PERSON_ID
 2. ELEV_VFRA
 3. UDD
 4. UDEL
 5. UFORM
 6. ELEV_VTIL
 7. AUDD
 8. INSTNR

Elev3 er en bearbejdet version af elevregistret. Overlap mellem uddannelser er fjernet men delelementer der indgår i den samme uddannelse er ikke samlet, hvilket gør det muligt at se institutionsskift og pauser under et uddannelsesforløb. Der er i stedet for tilgangsarter og afgangsarter, som fortæller om tilgange og afgange er fra uddannelsesdele eller fra uddannelsen som en helhed. På grundskoleområdet er de enkelte klassetrin samlet i følgende grupper bh. klasse - 6. klasse, 7. - 9. klasse, 10.- 11. klasse, 8.-9. klasse efterskole og 10.-11. klasse efterskole. Disse grupper har samme igangværende uddannelseskoder. Klassetrinet fremgår af variablen UDEL. På de gymnasiale uddannelser ligger de enkelte klassetrin tilsvarende på de samme igangværende uddannelseskoder. Klassetrinet fremgår af variablen UDEL.

Elev3 registret har følgende variable:

 1. PERSON_ID
 2. ELEV3_VFRA
 3. UDD
 4. UDEL
 5. UFORM
 6. ELEV3_VTIL
 7. AUDD
 8. INSTNR
 9. TILG_ART
 10. AFG_ART
 11. KOMP

Variable: