Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

TILG_ART

Langt navn

Tilgangsart

Generel Beskrivelse

Elev3 er en bearbejdet version af elevregistret. Overlap mellem uddannelser er fjernet men delelementer der indgår i den samme uddannelse er ikke samlet, da det fjerner muligheden for at se institutionsskift og pauser i et uddannelsesforløb. Alle tilgange og alle afgange fra en uddannelsesdel markeres i stedet for med en tilgangsart og en afgangsart. Det gør det muligt at se, om der fx er tale om en tilgang til en ny uddannelse eller om en overgang mellem to uddannelsesdele, som hører til samme uddannelse

Detaljeret beskrivelse

Variablen tilg_art består af to karakterer. For uddannelser som ligger i nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er andenkarakteren blank.

15 Forberedende uddannelser 29 Erhvervsfaglige grunduddannelser 30 Erhvervsfaglige uddannelser 35 Adgangsgivende uddannelsesforløb 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bacheloruddannelser 70 Lange videregående uddannelser 80 Ph.d.- og forskeruddannelser

Værdien af 1. karakter af tilgangsart fortæller, om tilgangen til en record er førstegangstilgangen til selve uddannelsen eller en tilgang til en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.

Der findes følgende værdier af tilgangsart i disse hovedgrupper:

1 . Uddannelse tilgang 2 . Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på samme institution 3 . Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på anden institution

I nedenstående hovedområder i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur DISCED er uddannelserne opdelt på klassetrin og her bruges begge karakterer i tilg_arten.

10 Grundskole 20 Gymnasiale uddannelser

Værdien af 1. karakter af tilgangsart fortæller ligesom i de andre hovedområder, om tilgangen til en record er førstegangstilgangen til selve uddannelsen eller en tilgang til en uddannelsesdel, som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift. Værdien af 2. karakter af tilgangsart fortæller, om tilgangen til en record er førstegangstilgang til et klassetrin eller en genstart på samme klassetrin som følge af en pause i uddannelsesforløbet eller et institutionsskift.

Der findes følgende værdier af tilgangsart i disse hovedgrupper:

11. Uddannelses- og klassetrinstilgang 20. Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på samme institution 21. Klassetrins tilgang, fortsætter på samme institution 30. Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på anden institution 31. Klassetrins tilgang, fortsætter på anden institution

Elevregistret blev i 2007 udvidet med oplysninger om elever i børnehaveklasse til og med 7. klasse. Denne udvidelse betyder, at der kommer en stigning i tilgangsarterne i denne periode.

Værdisæt

Tilgangsart
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1 Uddannelse tilgang
01-01-1600 31-12-9999 10 Uddannelse tilgang (udgår med ELEV3 version 2014 V1)
01-01-1600 31-12-9999 11 Uddannelse og klassetrin tilgang
01-01-1600 31-12-9999 2 Uddannelse genstart, fortsætter på samme institution
01-01-1600 31-12-9999 20 Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på samme institution
01-01-1600 31-12-9999 21 Klassetrin tilgang, fortsætter på samme institution
01-01-1600 31-12-9999 3 Uddannelse genstart, fortsætter på anden institution
01-01-1600 31-12-9999 30 Uddannelse/klassetrin genstart, fortsætter på anden institution
01-01-1600 31-12-9999 31 Klassetrin tilgang, fortsætter på anden institution