Gå til sidens indhold

Karakterer, fag i gymnasiet

Beskrivelse

Gymnasiekarakterregistret indeholder oplysninger om afsluttede enkeltfag med karakterer på gymnasier, hf, hhx og htx. Fagene og deres karakterer bliver først indberettet, når eleven har opnået en gymnasial uddannelse. Det er de karakterer, som er på beviset for den gymnasiale uddannelse, som bliver indberettet

Oplysningerne om karakterer på enkeltfag fra de gymnasiale uddannelser har følgende dækning:

  • Gymnasiet og hf fra skolåret 1997/98 og frem
  • Hhx og Htx fra skoleåret 2003/04og frem
  • Enkeltfagsattester fra skoleåret 2004/05 og frem

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at indsamlingen af oplysninger vedrørende karakterer på fag i grundskolen og karakterer i gymnasiet ikke lever op til EU's Adfærdskodeks for Europæiske statistikker, idet adgang til karakterne hos Danmarks Statistik først sker efter, at karaktererne har været forelagt den ansvarlige minister. Data om opnåede karakterer ved folkeskolens afgangsprøve og studentereksamen indsamles og valideres af UNI-C som et led i datasamarbejdet mellem DST og MBU. DST foretager ikke en efterfølgende validering.

Variable: