Gå til sidens indhold

Karakterer, hele uddannelser

Beskrivelse

Til visse uddannelser ligger der i registret udd_karakter_udd karakter på uddannelsesniveau. Der er således ikke tale om karakter på de enkelte fag men om gennemsnitskarakter for uddannelserne eller i nogle tilfælde karakter for den afsluttende opgave.

Registret har følgende dækning:

-Gennemsnitskarakter for almengymnasiale uddannelser (gymnasium og hf) Dækker fra skoleåret 1977/78 og frem. Studenter fra studenterkursus er inkluderet under studenter fra Stx til og med 2009. Fra 2010 kan de adskilles.

-Gennemsnitskarakter for erhvervsgymnasiale uddannelser Dækker fra skoleåret 2000/01 og frem

  • Gennemsnitskarakter for EUX Dækker fra 2014/2015 men oplysningerne er mangelfulde

-Gennemsnitskarakter for Pædagogisk Grunduddannelse (PGU) Dækker fra skoleåret 2001/02 til 2008/09

-Karakter for afsluttende opgave for SOSU-uddannelserne Dækker fra 2000/01 til 2008/09

-Karakter i det afsluttende bachelorprojekt for professionsbacheloruddannelser Dækker fra skoleåret 2003/04 og frem

-Karakter i det afsluttende bachelorprojekt for bacheloruddannelser Dækker fra skoleåret 2011/2012 og frem

-Karakter i det afsluttende specialeprojekt for kandidatuddannelser Dækker fra skoleåret 2011/2012 og frem

  • Gennemsnitskarakter for hf-eksamen taget som kombineret enkeltfagseksamen i voksenuddannelsessystemet. Dækker fra skoleåret 1991/92 og frem. Er inkluderet under studenter fra den ordinære hf til og med 2009. Fra 2010 kan de adskilles.

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at indsamlingen af oplysninger vedrørende karakterer på fag i grundskolen og karakterer i gymnasiet ikke lever op til EU's Adfærdskodeks for Europæiske statistikker, idet adgang til karakterne hos Danmarks Statistik først sker efter, at karaktererne har været forelagt den ansvarlige minister. Data om opnåede karakterer ved folkeskolens afgangsprøve og studentereksamen indsamles og valideres af UNI-C som et led i datasamarbejdet mellem DST og MBU. DST foretager ikke en efterfølgende validering.

I registret udd_karakter_gymnasie_udd ligger nogle særlige variable på gymnaieuddannelserne (Stx, Stk, Htx, Hhx, Hf enkeltfag og Hf) som ikke ligger i datasættet Udd_karakter_udd.

Det drejer sig om: - Eksamensresultat_omregnet som er eksamensresultat efter 13 skalaen, som er omregnet til 7-trins skalaen - Just_eksamensresultat_7skala som er eksamenresultatet efter justering for bonus A - Justeringsfaktor som er bonus A justeringsfaktoren

Variable: