Gå til sidens indhold

INDSKRIVNING

Langt navn

Indskrivningsform

Generel Beskrivelse

Den studerendes indskrivningsform på kurset eller uddannelsen, som prøven er aflagt på ¿ e.g. optagelse via KOT, international gæstestuderende osv. som ifølge Uddannelses- og Forskningsstyrelsens instruks.

Detaljeret beskrivelse

Indskrivningsformen er almindeligvis beskrevet ved en firecifret talkode. Gyldige indskrivningsformer ændrer sig over tid, da uddannelser ændres og programmer og muligheder for optagelse tilsvarende skifter. For data fra før 2022 kan indskrivningsformen være beskrevet med tekst såvel som en kode. Der findes kodelister for indskrivningsformerne.

Værdisæt

D400600.TXT_INDSKRIVNING - TXT_INDSKRIVNING
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2000 31-12-1999 1100 Indskrivningen gennem den Den Koordinerede Tilmelding.
01-01-2000 31-12-1999 1400 Indskrivning af overflyttere fra samme uddannelse på andre institutioner, studieskiftere internt på institutionen og genindskrivning af studerende med afbrudt uddannelse.
01-01-2000 31-12-1999 1600 Godkendte overgangsordninger for studerende, som har fået dispensation til at tage kandidatfag inden de har afsluttet deres bacheloruddannelse.
01-01-2000 31-12-1999 1700 Indskrivningen uden om Den Koordinerede Tilmelding, f.eks. visse vinteroptag, optag på kandidatdelen af delte uddannelser eller optag på uddannelsesforløb, der under vilkår for heltidsuddannelse forbedrer studieforudsætningerne til adgangsniveauet på kandidatuddannelser (brobygning).
01-01-2000 31-12-1999 1800 Indskrivning af studerende som har retskrav på optagelse på en kandidatuddannelse efter afsluttet bacheloruddannelse.
01-01-2000 31-12-1999 4200 Indskrivning af gæstestuderende fra anden dansk institution.
01-01-2000 31-12-1999 4210 Indskrivning af kandidatstuderende fra en anden dansk institution på baggrund af Erasmus Mundus-programmet. Alternativt kan indskrivningsform 4200 benyttes.
01-01-2000 31-12-1999 4300 Indskrivning af gæstestuderende fra udenlandsk institution på baggrund af institutionsaftaler mellem den danske og udenlandske institution.
01-01-2000 31-12-1999 4310 Gæstestuderende, på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Fulbright, Denmark¿s International Study Program (DIS) eller Rotary Ambassadorial Scholarships
01-01-2000 31-12-1999 4350 Indskrivning af udenlandske gæstestuderende via et uddannelsessamarbejde
01-01-2000 31-12-1999 4400 Indskrivning af gæstestuderende fra udenlandsk institution på baggrund af udvekslingsprogrammer (f.eks. EU, Nordisk Råd, Danida, andre danske eller internationale programmer).
01-01-2000 31-12-1999 4410 Indskrivning af kandidatstuderende fra udenlandsk institution på baggrund af Erasmus Mundus-programmet.
01-01-2000 31-12-1999 4500 Indskrivning af gæstestuderende fra udenlandsk institution med privat finansiering i form af erlagt deltagerbetaling for uddannelsen.
01-01-2000 31-12-1999 5100 Hele forløb på uddannelser, der kun kan udbydes som deltidsuddannelse, f.eks. diplom- og masteruddannelser. Uddannelsen kan tilrettelægges på både deltid eller heltid.
01-01-2000 31-12-1999 5150 Hele forløb på uddannelser, der kun kan udbydes som deltidsuddannelse og finansieres af Arbejdsmarkedets Uddannelsesfinansiering (AUF).
01-01-2000 31-12-1999 5200 Heltidsuddannelser, der udbydes som enkeltfag under deltidsuddannelse men hvor uddannelsen tilrettelægges som en heltidsuddannelse. I 2003 er alene Merit-Pædagog godkendt til at kunne indberette på denne indskrivningsform.
01-01-2000 31-12-1999 5300 Enkeltfag fra såvel heltidsuddannelser som fra uddannelser, der kun kan udbydes som deltidsuddannelse (jf. indskrivningsform 5100), herunder tompladsordning. Herudover anvendes indskrivningsformen for uddannelsesforløb, der under vilkår for deltidsuddannelse forbedrer studieforudsætningerne til adgangsniveauet på kandidatuddannelser (brobygning).
01-01-2000 31-12-1999 5350 Enkeltfag fra såvel heltidsuddannelser som fra uddannelser, der kun kan udbydes som deltidsuddannelse og finansieres af Arbejdsmarkedets Uddannelsesfinansiering (AUF).
01-01-2000 31-12-1999 5360 Supplerende uddannelsesaktivitet med betinget optag på kandidatuddannelse
01-01-2000 31-12-1999 5400 Fagspecifikke kurser er undervisningsforløb af 1-4 ugers varighed omregnet til heltid og som fastlægges på basis af videregående, kompetencegivende heltids- eller deltidsuddannelser, som institutionen er godkendt til at udbyde. Korte kurser til efteruddannelse af grundskolelærere af 3-40 dages varighed.
01-01-2000 31-12-1999 5700 Fleksible forløb, der sammensættes af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser og som afsluttes med et afgangsprojekt.
01-01-2000 31-12-1999 5800 Fjernundervisning (Eksklusiv i fht. 5100 og 5300)
01-01-2000 31-12-1999 5850 AUF, fjernundervisning (Eksklusiv ift. 5100 og 5300)
01-01-2000 31-12-1999 9000 Indskrivning på maritime uddannelser (svarende til indskrivningform "MAR")