Gå til sidens indhold

UDPROVNING

Langt navn

Udprøvningsform

Generel Beskrivelse

Den form som prøven, eksamen, bedømmelsen etc. antager

Detaljeret beskrivelse

Udprøvningsform er en åben kategori som kort beskriver det setup hvorunder en bedømmelse foretages.

Variablen kan således bruges til at undersøge hvilke forskellige eksamensformer der bringes i anvendelse.

Hvis der er tale om et speciale, bachelorprojekt eller en afsluttende opgave, angives dette, alternativt oplyses eksamensformen (fx skriftlig eksamen).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel