Gå til sidens indhold

Befolkningens Uddannelse

Beskrivelse

Registret over befolkningens uddannelse (BU) er et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person i befolkningen. BU dannes som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere, og viser derved, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv.

Registret findes i 5 versioner: Et forløbsregister med højst fuldført uddannelse Et forløbsregister med højst fuldførte almedkompetencegivende uddannelse Et forløbsregister med højst fuldført erhverskompetencegivende uddannelse Et forløbsregister med seneste fuldførte uddannelse En statusregister med befolkningen og deres uddannelsesstatus i statusåret

Variable: