SYAM - Sygehusbenyttelse ambulant År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ADIAG ADIAG ADIAG Aktionsdiagnose
AFD     Afdelings/afsnitsnummer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AFSLUTTET AFSLUTTET AFSLUTTET Afsluttet ambulant behandling 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANT_BES ANT_BES ANT_BES Antal ambulante besøgsdatoer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANT_BES_AAR ANT_BES_AAR ANT_BES_AAR Antal ambulante besøgsdatoer i tællingsåret 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DIAG23 DIAG23 DIAG23 Diagnose 23 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DIAG99 DIAG99 DIAG99 Diagnose 99 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FOERST_BES     Foerst_bes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INDLAEGDTO INDLAEGDTO   Indlæggelsesdato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INR INR   Indlæggelsesnummer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KOM_LPR KOM_LPR   Patientens bopælkommune 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KOM_SBR KOM_SBR   Danmarks Statistiks bopælskommunekode på indskrivningstidspunktet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERIODE_LNG PERIODE_LNG PERIODE_LNG Længde af behandlingsperiode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PNR PNR   Personnummer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RECNUM RECNUM   LPR-identnummer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SENEST_BES     Senest_bes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SGH SGH   Patientens stamsygehus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SPEC     Speciale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UDDTO UDDTO   Udskrivningsdato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION   Moduldata version 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018