SYAM - Sygehusbenyttelse ambulant År
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ADIAG ADIAG Aktionsdiagnose
AFD AFD Afdelings/afsnitsnummer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AFSLUTTET AFSLUTTET Afsluttet ambulant behandling 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANT_BES ANT_BES Antal ambulante besøgsdatoer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANT_BES_AAR ANT_BES_AAR Antal ambulante besøgsdatoer i tællingsåret 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DIAG23 DIAG23 Diagnose 23 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DIAG99 DIAG99 Diagnose 99 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FOERST_BES FOERST_BES Foerst_bes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INDLAEGDTO INDLAEGDTO Indlæggelsesdato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INR INR Indlæggelsesnummer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KOM_LPR KOM_LPR Patientens bopælkommune 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KOM_SBR KOM_SBR Danmarks Statistiks bopælskommunekode på indskrivningstidspunktet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERIODE_LNG PERIODE_LNG Længde af behandlingsperiode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PNR PNR Personnummer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RECNUM RECNUM LPR-identnummer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SENEST_BES SENEST_BES Senest_bes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SGH SGH Patientens stamsygehus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SPEC SPEC Speciale 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UDDTO UDDTO Udskrivningsdato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION Moduldata version 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018