Gå til sidens indhold

DIAG23

Langt navn

Diagnose 23

Generel Beskrivelse

DIAG23 angiver den diagnose, som er knyttet til en given hhv. indlæggelse og ambulant kontakt i henhold til 23-grupperingen af diagnoser.

Diagnosegrupperingen er en forkortet version af WHO's International Classification of Diseases bestående af 23 diagnosegrupper.

Startåret er for indlæggelser 1991, mens det for ambulante kontakter er 2006.

Detaljeret beskrivelse

Sygehusbenyttelsesregistret er udelukkende baseret på aktionsdiagnoser (dvs. den væsentligste diagnose ifm. den aktuelle indlæggelse/ambulante kontakt), mens bi- og henvisningsdiagnoser ikke er inkluderet.

De danske sygehuses diagnoseregistrering overgik fra WHO's International Classification of Diseases - 8th revision (ICD-8) til International Classification of Diseases - 10th revision (ICD-10) i 1994. Denne overgang vurderes ikke at have medført databrud for DIAG23 diagnosegrupperingen.

I forbindelse med indførelsen af brugerbetaling på sterilisationer (kode '19') i 2011 skete der et markant fald i denne diagnosegruppe. Levendefødte børn (kode '22') optræder for første gang ifm. ambulante kontakter i 2013, dvs. fødsler både kan foregå ifm. indlæggelser og ambulant kontakter.

Bemærk at DIAG23 ikke er en aggregering af DIAG99. De to diagnosegrupperinger følger forskellige principper, hvor DIAG23 er relateret til sygehusafdelingers organisering af behandlingen, mens DIAG99 er relateret til medicinske sygdomsgrupper.

Tabeller vist under højkvalitetsdokumenter: SYAM vedrører ambulante kontakter SYIN vedrører indlæggelser

Værdisæt

D282170.TXT_DIAG23 - Diagnose 23
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
17-12-1770 01 Infektionssygdomme
17-12-1770 02 Lungesygdomme
17-12-1770 03 Sygdomme i nervesystem
17-12-1770 04 Sygdomme i hjertet og de store kar
17-12-1770 05 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem
17-12-1770 06 Åreknuder
17-12-1770 07 Blodsygdomme
17-12-1770 08 Mave-tarmsygdomme
17-12-1770 09 Urinvejssygdomme
17-12-1770 10 Sygdomme i bevægelsessystemet
17-12-1770 11 Gynækologiske sygdomme
17-12-1770 12 Sygdomme ved graviditet og fødsel
17-12-1770 13 Hud- og kønssygdomme
17-12-1770 14 Øjensygdomme
17-12-1770 15 Øre-, næse- og halssygdomme
17-12-1770 16 Endokrine, metaboliske og kromosomale sygdomme
17-12-1770 17 Mentale sygdomme
17-12-1770 18 Sygdomme i mamma
17-12-1770 19 Sterilisationer
17-12-1770 20 Hjernerystelse
17-12-1770 21 Forgiftninger
17-12-1770 22 Levendefødte børn
17-12-1770 23 Andre sygdomme