Gå til sidens indhold

Sygehusbenyttelse

Beskrivelse

Statistikken belyser befolkningens indlæggelser mv. på somatiske sygehusafdelinger i et kalenderår. Statistikken omfatter antallet af indlæggelser og indlagte patienter, antallet af sengedage og den vigtigste diagnose. Herudover omfatter statistikken antallet af ambulante behandlinger (besøg) og antallet af ambulante patienter og den vigtigste diagnose. Endelig omfatter statistikken antallet af skadestuebesøg og skadestuepatienter samt den vigtigste kontaktårsag. Desuden viser statistikken, hvordan sygehusforbruget varierer med en række sociale forhold som familie, uddannelse, erhverv, indkomst mv.

I 2014 er der et databrud, hvad angår ambulante behandlinger og skadestuebesøg, idet kategorisering af "skadestuepatienter" er ophørt i Landspatientregisteret fra 2014. Afgrænsningen af ambulante patienter er fra 2014 foretaget ved patienttype lig med ambulant patient og indlæggelsesmåde lig med ikke-akut. Skadestuepatienter er patienttype lig med ambulant patient og indlæggelsesmåde lig med akut.

Databruddet i 2014 bevirker, at opgørelsen af ambulante indskrivninger er under det forventede antal, mens opgørelsen af skadestuebesøg er over.

Der udgives årligt opdateret vejledning for registrering i Landspatientregistret, som er kilde til Sygehusbenyttelsesregistret. Nedenfor links til vejledningsdel og teknisk del af "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter" 2015 fra Statens Serum Institut. * http://docplayer.dk/5822232-Faellesindhold-for-basisregistrering-af-sygehuspatienter.html * http://docplayer.dk/9180374-Faellesindhold-for-basisregistrering-af-sygehuspatienter.html

Der findes ingen delopgaver under Sygehusbenyttelse

Variable