Gå til sidens indhold

IANTDG

Langt navn

Indlæggelsesvarighed

Generel Beskrivelse

IANTDG angiver indlæggelsesvarigheden målt i dage.

Indlæggelsesvarigheden er beregnet som antal dage fra INDLAEGDTO (indlæggelsesdato) til UDDTO (udskrivningsdato) for indlæggelsen.

Bemærk at varigheden af indlæggelsen kan være længere end 365 dage, da den udregnes fra indlæggelsesdatoen, som kan være i et tidligere år.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Detaljeret beskrivelse

Hvis patienten er indlagt og udskrevet samme dag, så er IANTDG angivet til 1. I alle andre tilfælde er IANTDG lig med udskrivningsdatoen minus indlæggelsesdatoen.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel