Gå til sidens indhold

ANT_BES

Langt navn

Antal ambulante besøg

Generel Beskrivelse

ANT_BES angiver det samlede antal ambulante besøg i forbindelse med en ambulant kontakt, dvs. ambulante besøg i tidligere år også er inkluderet.

Hvis en person har haft mere end et besøg på samme dato knyttet til samme ambulante kontakt, registreres dette som ét besøg.

Variablen opgøres kun, såfremt der i kalenderåret har været ambulante besøg. Den har fortrinsvis administrativ betydning.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Detaljeret beskrivelse

ANT_BES angiver det samlede antal ambulante besøg i forbindelse med en patients ambulante kontakt.

Variablen bruges ikke til den statistiske opgørelse af ambulante behandlinger.

Graf og tabel vist under højkvalitetsdokumenter: SYAM vedrører ambulante kontakter

Gennemsnittet angiver det gennemsnitlige antal besøg for en ambulant kontakt, mens spredningen angiver afvigelsen fra gennemsnittet beregnet på en kvadratisk skala, dvs. kvadratroden af variansen.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel