Gå til sidens indhold

ADIAG

Langt navn

Aktionsdiagnose

Generel Beskrivelse

ADIAG (Aktionsdiagnose) er diagnosekode iht. "Klassifikation af Sygdomme" jf. International Classification of Diseases (ICD) fra World Health Organization. Der sker løbende ændringer i diagnosekoderne, med koder, der tilføjes og fjernes.

Aktionsdiagnosen er den diagnose, der ved udskrivelse eller afslutning bedst angiver den tilstand, der har ført til indlæggelse, plejebehov eller ambulant besøg, og som er den væsentligste årsag til det gennemførte undersøgelses- og behandlingsprogram.

Registreringen foretages af sygehusene i Landspatientregisteret (LPR). Alle kontakter i LPR skal have en aktionsdiagnose, dvs. der (stort set) ikke er missing values på variablen, ej heller ugyldige diagnosekoder.

Startår angivet til 2005 gælder alene for stationære indlæggelser ved patienttype 0 (indlagt patient). Hvad angår ambulante indlæggelser ved patienttype 2 (ambulant patient) samt skadestuebesøg patienttype 3 er startår 2006.

Detaljeret beskrivelse

Diagnoseklassifikation, som følger den officielle "klassifikation af sygdomme" kan ses i Sygehusvæsnets Klassifikationssystems SKS-browser fra National Sundheds-it på http://www.medinfo.dk/sks/brows.php?s_nod=5717. Bemærk at der her alene vises aktuelt gældende diagnosekoder. SKS er baseret på den internationale klassifikation af sygdomme fra WHO. I Landspatientregisteret fra Sundhedsdatastyrelsen er International Classification of Diseases version ICD8 anvendt til og med 1993. Fra 1994 bruges International Classification of Diseases version ICD10.

På detaljeret diagnoseniveau som ADIAG er det ikke muligt at arbejde med konsistente dataserier før og efter 1994. I stedet kan diagnosegrupperingerne DIAG23 og DIAG99 anvendes.

Sygehusene indberetter aktionsdiagnose til Landspatientregisteret. De indberetter også bi-diagnoser og henvisningsdiagnoser, som supplerer aktionsdiagnosen med information til det kliniske billede af patienten. I SBR anvendes alene aktionsdiagnose i diagnosevariablene, Henvisnings- og bidiagnoser medtages ikke.

Værdisæt indeholder såvel detaljerede koder som koder på et mere overordnet niveau. Koder på overordnet niveau forekommer ikke i SBR-data. Værdisæt indeholder ICD10-koder som var gældende fra 1994 og koder som siden er tilføjet.

Der er anført databrud indenfor variablen, idet der løbende foretages justeringer af ICD10-klassifikationen.

Værdisæt

D282170.TXT_DIAG - Aktionsdiagnose
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1994 D Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande
01-01-1994 DA00 Kolera
01-01-1994 DA000 Kolera forårsaget af Vibrio cholerae
01-01-1994 DA001 Kolera forårsaget af Vibrio cholerae eltor
01-01-1994 DA009 Kolera UNS
01-01-1994 DA01 Tyfus og paratyfus
01-01-1994 DA010 Tyfus
01-01-1994 DA011 Paratyfus A
01-01-1994 DA012 Paratyfus B
01-01-1994 DA013 Paratyfus C
01-01-1994 DA014 Paratyfus UNS
01-01-1994 DA02 Andre salmonellainfektioner
01-01-1994 DA020 Salmonellaenterit
01-01-1994 DA021 Salmonellasepsis
01-01-1994 DA022 Lokaliseret salmonellainfektion
01-01-1994 31-12-2011 DA022A Salmonella arthritis
01-01-1994 31-12-2011 DA022B Salmonella infektion, renal tubulo-interstitiel
01-01-1994 31-12-2011 DA022C Salmonella meningitis
01-01-1994 31-12-2011 DA022D Salmonella osteomyelitis
01-01-1994 31-12-2011 DA022E Salmonella pneumoni
01-01-1994 DA028 Anden salmonellainfektion
01-01-1994 DA029 Salmonellainfektion UNS
01-01-1994 DA03 Bacillær dysenteri
01-01-1994 DA030 Dysenteri forårsaget af Shigella dysenteriae
01-01-1994 DA031 Dysenteri forårsaget af Shigella flexneri
01-01-1994 DA032 Dysenteri forårsaget af Shigella boydii
01-01-1994 DA033 Dysenteri forårsaget af Shigella sonnei
01-01-1994 DA038 Anden bacillær dysenteri
01-01-1994 DA039 Bacillær dysenteri UNS
01-01-1994 DA04 Andre bakterielle tarminfektioner
01-01-1994 DA040 Enteritis f.a. enteropatogen Escherichia coli-infektion
01-01-1994 DA041 Enteritis f.a. enterotoksisk Escherichia coli-infektion
01-01-1994 DA042 Enteritis f.a. enteroinvasiv Escherichia coli-infektion
01-01-1994 DA043 Enteritis f.a. enterohæmoragisk Escherichia coli-infektion
01-01-1994 DA044 Anden tarminfektion med Escherichia coli
01-01-1994 DA045 Enteritis forårsaget af Campylobacter
01-01-1994 DA046 Enteritis forårsaget af Yersinia enterocolitica
01-01-1994 DA047 Enterokolitis forårsaget af Clostridium difficile
01-01-1994 DA048 Anden bakteriel enteritis
01-01-1994 DA049 Enteritis forårsaget af bakterier UNS
01-01-1994 DA05 Andre bakterielle fødevareforgiftninger IKA
01-01-1994 DA050 Fødevareforgiftning forårsaget af stafylokokker
01-01-1994 DA051 Botulisme
01-01-1994 DA052 Fødevareforgiftning forårsaget af Clostridium perfringens
01-01-1994 DA053 Fødevareforgiftning forårsaget af Vibrio parahaemolyticus
01-01-1994 DA054 Fødevareforgiftning forårsaget af Bacillus cereus
01-01-1994 DA058 Anden bakteriel fødevareforgiftning
01-01-1994 DA059 Bakteriel fødevareforgiftning UNS
01-01-1994 DA06 Amøbedysenteri
01-01-1994 DA060 Akut amøbedysenteri
01-01-1994 DA061 Kronisk intestinal amøbeinfektion
01-01-1994 DA062 Colitis forårsaget af amøbeinfektion
01-01-1994 DA063 Amøbom i tarmen
01-01-1994 DA063A Amøbom UNS
01-01-1994 DA064 Leverabsces forårsaget af amøbeinfektion
01-01-1994 DA065 Lungeabsces forårsaget af amøbeinfektion
01-01-1994 DA066 Hjerneabsces forårsaget af amøbeinfektion
01-01-2012 DA067 Amøbeinfektion i huden
01-01-1994 DA068 Amøbeinfektion med anden lokalisation
01-01-1994 DA068A Appendicitis forårsaget af amøbeinfektion
01-01-1994 31-12-2011 DA068B Balanitis amoebica
01-01-1994 DA069 Amøbeinfektion UNS
01-01-1994 DA07 Andre tarmsygdomme fremkaldt af protozoer
01-01-1994 DA070 Balantidiasis
01-01-1994 DA071 Giardiasis
01-01-1994 31-12-2011 DA071A Lambliasis
01-01-1994 DA072 Cryptosporidiosis
01-01-1994 DA073 Isosporiasis
01-01-1994 31-03-2018 DA073A Coccidiosis intestinalis
01-01-1994 DA078 Anden tarminfektion forårsaget af protozoer
01-01-1994 DA078A Sarcocystose
01-01-1994 31-03-2018 DA078B Sarcosporidiose
01-01-1994 DA078C Trichomoniasis intestinalis
01-04-2018 DA078D Coccidiosis intestinalis
01-01-1994 DA079 Tarmsygdom forårsaget af protozoer UNS
01-01-1994 DA08 Tarminfektioner forårsaget af virus og andre organismer
01-01-1994 DA080 Enteritis forårsaget af rotavirus
01-01-1994 DA081 Akut gastroenteritis forårsaget af Norwalk-virus
01-01-1994 DA082 Enteritis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DA083 Enteritis forårsaget af anden virus
01-01-1994 DA083A Gastroenteritis forårsaget af parvovirus
01-01-1994 DA084 Tarminfektion forårsaget af virus UNS
01-01-1994 DA085 Tarminfektion forårsaget af anden (mikro)organisme UNS
01-01-1994 DA09 An. gastroenteritis og colitis af infekt./ikke spec. årsag
01-01-2013 DA090 An. og uspec gastroenteritis og colitis af infektiøs oprind.
01-01-1994 DA099 Gastroenteritis eller colitis af ikke specificeret årsag
01-01-1994 DA15 TB i ånde-org. verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA150 Lunge-TB verif. v. mikroskopi af ekspektorat m./u. dyrkning
01-01-1994 31-12-2011 DA150A Bronchiectasis tuberculosa, bakteriologisk verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA150B Fibrosis pulmonis tuberculosa, bakteriologisk verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA150C Pneumonia tuberculosa, bakteriologisk verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA150D Pneumothorax tuberculosa, bakteriologisk verificeret
01-01-1994 DA151 Lungetuberkulose verificeret alene ved dyrkning
01-01-1994 DA152 Lungetuberkulose verificeret histologisk
01-01-1994 DA153 Lungetuberkulose verificeret ved ikke angivet metode
01-01-1994 DA154 TB i intratorakale lymfeknuder verificeret bakt. eller hist.
01-01-1994 31-12-2011 DA154A Tuberculosis lymphonodorum hili, bakt og hist verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA154B Tuberculosis lymphonodorum mediast, bakt og hist verificere
01-01-1994 31-12-2011 DA154C Tuberculosis lymphonodorum tracheobronch, bakt og hist veri
01-01-1994 DA155 TB i struben, luftrøret el. bronkier verif. bakt. el. hist.
01-01-1994 31-12-2011 DA155A Tuberculosis bronchi, bakt og hist verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA155B Tuberculosis glottidis, bakt og hist verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA155C Tuberculosis laryngis, bakt og hist verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA155D Tuberculosis tracheae, bakt og hist verificeret
01-01-1994 DA156 Tuberkuløs lungehindebetændelse verificeret bakt. el. hist.
01-01-1994 31-12-2011 DA156A Empyema pleurae tuberculosa, bakt og hist verificeret
01-01-1994 DA157 Primær TB i åndedrætsorganerne verificeret bakt. eller hist.
01-01-1994 DA158 An. TB i åndedrætsorganerne verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA158A TB i mediastinum verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA158B TB i næsen verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA158C TB i næsesvælget verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA159 TB i åndedrætsorganerne UNS, verificeret bakt. eller hist.
01-01-1994 DA16 TB i åndedrætsorganer ikke bakt. eller hist. verificeret
01-01-1994 DA160 Lungetuberkulose, bakt. og hist. negativt fund
01-01-1994 31-12-2011 DA160A Bronchiectasia tuberculosa, bakt og hist negativ
01-01-1994 31-12-2011 DA160B Fibrosis pulmonis tuberculosa, bakt og hist negativ
01-01-1994 31-12-2011 DA160C Pneumonia tuberculosa, bakt og hist negativ
01-01-1994 31-12-2011 DA160D Pneumothorax tuberculosa, bakt og hist negativ
01-01-1994 DA161 Lungetuberkulose, bakt. og hist. unds. ikke er foretaget
01-01-1994 DA162 Lunge-TB uden bakteriologisk eller histologisk verifikation
01-01-1994 DA162A Tuberkuløs lungefibrose UNS
01-01-1994 DA162B Tuberkuløs pneumoni UNS
01-01-1994 DA162C Tuberkuløs pneumothorax UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA162D Tuberculosis pulm u spec u ang af verifikationsmåde
01-01-1994 DA163 TB i intratorakale lymfekirtler u. bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 DA164 TB i strube, luftrør el. bronkier u. bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 31-12-2011 DA164A Tuberculosis bronchi uden angivelse af verifikationmåde
01-01-1994 31-12-2011 DA164B Tuberculosis glottidis uden angivelse af verifikationsmåde
01-01-1994 31-12-2011 DA164C Tuberculosis laryngis uden angivelse af verifikationsmåde
01-01-1994 31-12-2011 DA164D Tuberculosis tracheae uden angivelse af verifikationsmåde
01-01-1994 DA165 Tuberkuløs lungehindebetæn. u. ang. af bakt. el. hist. veri.
01-01-1994 31-12-2011 DA165A Empyema pleurae tuberculosa uden ang af verifikationmåde
01-01-1994 DA167 Primær TB i åndedrætsorganerne uden bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 DA168 An. TB i åndedrætsorganerne u. bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 DA168A Tuberkulose i mediastinum UNS
01-01-1994 DA168B Tuberkulose i næsen UNS
01-01-1994 DA168C Tuberkulose i næsesvælget UNS
01-01-1994 DA169 TB i åndedrætsorganerne UNS, uden bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 DA17 Tuberkulose i nervesystemet
01-01-1994 DA170 Tuberkuløs meningitis
01-01-1994 31-12-2011 DA170A Tuberkuløs meningitis
01-01-1994 DA171 Tuberkulom i hjernehinder
01-01-1994 DA178 Anden form for tuberkulose i nervesystemet
01-01-1994 31-12-2011 DA178A Abscessus cerebri tuberculosus
01-01-1994 31-12-2011 DA178B Neuritis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA178C Tuberculoma medullae spinalis
01-01-1994 31-12-2011 DA178D Tuberculosis cerebri
01-01-1994 31-12-2011 DA178E Tuberculosis medullae spinalis
01-01-1994 DA179 Tuberkulose i nervesystemet UNS
01-01-1994 DA18 Tuberkulose i andre organer
01-01-1994 DA180 Tuberkulose i knogler og led
01-01-1994 31-12-2011 DA180A Necrosis ossis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA180B Ostitis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA180C Tendovaginitis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA180D Tuberculosis articuli
01-01-1994 31-12-2011 DA180E Tuberculosis columnae vertebralis
01-01-1994 31-12-2011 DA180F Tuberculosis coxae
01-01-1994 31-12-2011 DA180G Tuberculosis genus
01-01-1994 DA181 Tuberkulose i urinveje og kønsorganer
01-01-1994 31-12-2011 DA181A Tuberculosis cervicis uteri
01-01-1994 31-12-2011 DA181B Tuberculosis organorum genitalium feminae
01-01-1994 31-12-2011 DA181C Tuberculosis organorum genitalium viri
01-01-1994 31-12-2011 DA181D Tuberculosis renis
01-01-1994 31-12-2011 DA181E Tuberculosis ureteris
01-01-1994 31-12-2011 DA181F Tuberculosis vesicae urinariae
01-01-1994 DA182 Tuberkulose i perifere lymfeknuder
01-01-1994 DA183 Tuberkulose i tarm, bughinde og mesenteriale lymfeknuder
01-01-1994 01-01-2012 DA183A FEJLOPRETTET
01-01-1994 01-01-2012 DA183B FEJLOPRETTET
01-01-1994 01-01-2012 DA183C FEJLOPRETTET
01-01-1994 31-12-2011 DA183D Tuberculosis mesenterii
01-01-1994 31-12-2011 DA183E Tuberculosis peritonei
01-01-2012 DA183F Tuberkulose i retroperitoneale lymfeknuder
01-01-2012 DA183G Tuberkuløs ascites
01-01-2012 DA183H Tuberkulose i mesenteriale lymfeknuder
01-01-1994 DA184 Tuberkulose i hud og underhud
01-01-1994 DA184A Lupus
01-01-1994 DA184B Lupus excedens
01-01-1994 DA184C Lupus vulgaris
01-01-1994 DA184D Scrofuloderma
01-01-1994 31-12-2011 DA184E Tuberculosis cutis
01-01-1994 DA184F Tuberculosis lichenoides
01-01-1994 DA184G Tuberculosis subcutis
01-01-1994 DA184H Tuberculosis verrucosa cutis
01-04-2000 DA184I Erythema induratum Bazin
01-01-2010 DA184J Lichen scrofulosorum
01-01-1994 DA185 Tuberkulose i øje
01-01-1994 31-12-2011 DA185A Chorioretinitis disseminata tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA185B Iridocyclitis chronica tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA185C Keratitis interstitialis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA185D Keratoconjunctivitis (phlyctaenulosa) tuberculosa
01-01-1994 DA186 Tuberkulose i øre
01-01-1994 DA187 Tuberkulose i binyre
01-01-1994 DA187A Tuberkuløs Addisons sygdom
01-01-1994 DA188 Tuberkulose i andet organ
01-01-1994 31-12-2011 DA188A Arteritis cerebralis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA188B Erythema induratum
01-01-1994 31-12-2011 DA188C Tuberculosis endocardii
01-01-1994 31-12-2011 DA188D Tuberculosis glandulae thyreoideae
01-01-1994 31-12-2011 DA188E Tuberculosis lienis
01-01-1994 31-12-2011 DA188F Tuberculosis myocardii
01-01-1994 31-12-2011 DA188G Tuberculosis oesophagi
01-01-1994 31-12-2011 DA188H Tuberculosis pericardii
01-01-1994 DA19 Miliær tuberkulose
01-01-1994 DA190 Akut miliær tuberkulose med enkelt specificeret lokalisation
01-01-1994 DA191 Akut miliær tuberkulose med flere lokalisationer
01-01-1994 DA192 Akut miliær tuberkulose UNS
01-01-1994 DA198 Anden miliær tuberkulose
01-01-1994 DA199 Miliær tuberkulose UNS
01-01-1994 DA20 Pest
01-01-2012 DA200 Byldepest
01-01-2012 DA201 Hudpest
01-01-2012 DA202 Lungepest
01-01-2012 DA203 Meningitis forårsaget af Yersenia pestis
01-01-2012 DA207 Sepsisk pest
01-01-2012 DA208 Anden form for pest
01-01-1994 DA209 Pest UNS
01-01-1994 DA21 Tularæmi
01-01-2012 DA210 Ulceroglandulær tularæmi
01-01-2012 DA211 Okuloglandulær tularæmi
01-01-2012 DA212 Pulmonal tularæmi
01-01-2012 DA213 Gastrointestinal tularæmi
01-01-2012 DA217 Tyføs tularæmi
01-01-2012 DA218 Anden form for tularæmi
01-01-1994 DA219 Tularæmi UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA219A Deer fly fever
01-01-1994 DA22 Miltbrand
01-01-2012 DA220 Kutan miltbrand
01-01-2012 DA221 Pulmonal miltbrand
01-01-2012 DA222 Gastrointestinal miltbrand
01-01-2012 DA227 Miltbrandsepsis
01-01-2012 DA228 Anden form for miltbrand
01-01-1994 DA229 Miltbrand UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA229A Anthrax intestini
01-01-1994 31-12-2011 DA229B Anthrax septicaemia
01-01-1994 31-12-2011 DA229C Meningitis anthracis
01-01-1994 31-12-2011 DA229D Pustula maligna
01-01-1994 DA23 Svingefeber
01-01-2012 DA230 Brucellose forårsaget af Brucella melitensis
01-01-2012 DA231 Brucellose forårsaget af Brucella abortus
01-01-2012 DA232 Brucellose forårsaget af Brucella suis
01-01-2012 DA233 Brucellose forårsaget af Brucella canis
01-01-2012 DA238 Anden brucellose
01-01-1994 DA239 Brucellose UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA239A Brucellosis
01-01-1994 31-12-2011 DA239B Febris Malta
01-01-1994 31-12-2011 DA239C Febris mediterranea
01-01-1994 31-12-2011 DA239D Svingefeber
01-01-1994 DA24 Glanders og melioidosis
01-01-1994 DA240 Glanders
01-01-1994 31-12-2011 DA240A Malleus
01-01-2012 DA241 Akut eller fulminant melioidose
01-01-2012 DA242 Subakut eller kronisk melioidose
01-01-2012 DA243 Anden form for melioidose
01-01-1994 DA244 Melioidose UNS
01-01-1994 DA25 Rottebidfeber sygdomme
01-01-2012 DA250 Spirillose
01-01-2012 DA250A Sodoku
01-01-2012 DA251 Streptobacillose
01-01-1994 DA259 Rottebidfeber UNS
01-01-1994 DA26 Svinerosen
01-01-2012 DA260 Kutant erysipeloid
01-01-2012 DA267 Sepsis forårsaget af Erysipelothrix rhusiopathiae
01-01-2012 DA268 Anden form for erysipeloid
01-01-1994 DA269 Erysipeloid UNS
01-01-1994 DA27 Leptospirose
01-01-1994 DA270 Weils sygdom
01-01-1994 DA278 Anden leptospirose
01-01-1994 31-12-2011 DA278A Leptospirosis Australiae
01-01-1994 31-12-2011 DA278B Leptospirosis Bataviae
01-01-1994 31-12-2011 DA278C Leptospirosis pyrogenes
01-01-1994 31-12-2011 DA278D Leptospirosis Sejrø, Saxkøbing
01-01-1994 DA279 Leptospirose UNS
01-01-1994 DA28 Andre dyreoverførte bakterielle infektioner IKA
01-01-1994 DA280 Pasteurellose
01-01-1994 DA281 Kattekradsningsfeber
01-01-1994 DA282 Yersinia infektion udenfor mave-tarm-kanalen
01-01-1994 31-12-2011 DA282A Arthritis Yersenia enterocolica
01-01-1994 DA282B Yersinia sepsis
01-01-2000 31-12-2011 DA282C Yersinia eksantem
01-01-1994 DA288 Anden dyreoverført bakteriel infektion
01-01-1994 DA289 Dyreoverført bakteriel infektion UNS
01-01-1994 DA30 Spedalskhed
01-01-2012 DA300 Tidlig spedalskhed
01-01-2012 DA301 Tuberkuloid spedalskhed
01-01-2012 DA302 Borderline tuberkuloid spedalskhed
01-01-2012 DA303 Borderline spedalskhed
01-01-2012 DA304 Borderline lepromatøs spedalskhed
01-01-2012 DA305 Lepromatøs spedalskhed
01-01-2012 DA308 Anden form for spedalskhed
01-01-1994 DA309 Spedalskhed UNS
01-01-1994 DA31 Sygdomme forårsaget af andre mykobakterier
01-01-1994 DA310 Mykobakteriel lungeaffektion
01-01-1994 DA310A Lungeinfektion med Mycobacterium avium
01-01-1994 DA310B Lungeinfektion med Mycobacterium intracellularis
01-01-1994 DA310C Lungeinfektion med Mycobacterium kansasii
01-01-1994 DA311 Mykobakteriel hudaffektion
01-01-1994 DA311A Hudinfektion med Mycobacterium marinum
01-01-1994 DA311B Hudinfektion med Mycobacterium ulcerans
01-01-1994 31-12-2011 DA311C Ulcus Buruli
01-01-1994 DA318 Anden mykobakteriel infektion
01-01-1994 DA319 Mykobakteriel infektion UNS
01-01-1994 DA32 Listeriose
01-01-1994 DA320 Listeriose i huden
01-01-1994 DA321 Listeriose i centralnervesystemet
01-01-1994 31-12-2011 DA321A Listeria meningitis
01-01-1994 31-12-2011 DA321B Listeria meningoencephalitis
01-01-1994 DA327 Listeriasepsis
01-01-1994 DA328 Anden form for listeriose
01-01-2012 DA328A Okuloglandulær listeriosis
01-01-1994 DA329 Listeriose UNS
01-01-1994 DA33 Stivkrampe hos nyfødte
01-01-1994 DA339 Stivkrampe hos nyfødt
01-01-1994 DA34 Obstetrisk stivkrampe
01-01-1994 DA349 Stivkrampe i barselsperioden
01-01-1994 DA35 Anden form for stivkrampe
01-01-1994 DA359 Stivkrampe IKA
01-01-1994 DA36 Difteri
01-01-1994 DA360 Svælgdifteri
01-01-2012 DA360A Tonsildifteri
01-01-1994 DA361 Difteri i nasopharynx
01-01-1994 31-12-2011 DA361A Pharyngitis diphtherica
01-01-1994 DA362 Larynxdifteri
01-01-1994 DA362A Difterisk laryngotrakeitis
01-01-1994 DA363 Difteri i huden
01-01-1994 DA368 Anden form for difteri
01-01-1994 31-12-2011 DA368A Conjunctivitis diphtherica
01-01-1994 31-12-2011 DA368B Diphtheria nasalis
01-01-1994 31-12-2011 DA368C Myocarditis diphtherica
01-01-1994 31-12-2011 DA368D Polyneuritis diphtherica
01-01-1994 DA369 Difteri UNS
01-01-1994 DA37 Kighoste
01-01-1994 DA370 Kighoste forårsaget af Bordetella pertussis
01-01-1994 DA371 Kighoste forårsaget af Bordetella parapertussis
01-01-1994 DA378 Kighoste forårsaget af anden Bordetella-type
01-01-1994 DA379 Kighoste UNS
01-01-1994 DA38 Skarlagensfeber
01-01-1994 DA389 Skarlagensfeber UNS
01-01-1994 DA39 Infektioner med meningokokker
01-01-1994 DA390 Meningitis forårsaget af meningokokker
01-01-1994 DA391 Waterhouse-Friderichsens syndrom
01-01-1994 DA392 Akut meningokokbakteriæmi
01-01-1996 DA392A Meningokoksepsis
01-01-1994 DA393 Kronisk meningokokbakteriæmi
01-01-1994 DA394 Meningokokbakteriæmi UNS
01-01-1994 DA395 Hjertesygdom forårsaget af meningokokker
01-01-1994 31-12-2011 DA395A Carditis meningococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA395B Endocarditis meningococcica
01-01-1994 DA398 Anden meningokokinfektion
01-01-1994 31-12-2011 DA398A Arthritis postmeningococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA398B Neuritis nervi optici meningococcica
01-01-1994 DA399 Meningokokinfektion UNS
01-01-1994 DA40 Sepsis forårsaget af streptokokker
01-01-1994 DA400 Sepsis forårsaget af Streptococcus A
01-01-1994 DA401 Sepsis forårsaget af Streptococcus B
01-01-1994 DA402 Sepsis forårsaget af Streptococcus D og Enterococcus
01-01-1994 DA403 Sepsis forårsaget af Streptococcus pneumoniae
01-01-1994 DA408 Anden streptokoksepsis
01-01-1994 DA409 Streptokoksepsis UNS
01-01-1994 DA41 Anden sepsis
01-01-1994 DA410 Sepsis forårsaget af Staphylococcus aureus
01-01-1994 DA411 Sepsis forårsaget af anden stafylokok
01-01-1994 DA411A Sepsis forårsaget af koagulase-negative stafylokokker
01-01-1994 DA412 Sepsis forårsaget af stafylokokker UNS
01-01-1994 DA413 Sepsis forårsaget af Haemophilus influenzae
01-01-1994 DA414 Sepsis forårsaget af anaerob bakterie
01-01-1994 DA415 Sepsis forårsaget af anden gramnegativ organisme
01-01-2016 DA415A Sepsis forårsaget af Escherichia coli
01-01-1994 DA418 Anden sepsis IKA
01-01-1994 DA419 Sepsis UNS
01-01-1994 31-12-2012 DA419A Septisk shock
01-01-2000 DA419B Urosepsis
01-01-2013 DA419C Svær sepsis
01-01-1994 DA42 Aktinomykose
01-01-1994 DA420 Pulmonal aktinomykose
01-01-1994 DA421 Abdominal aktinomykose
01-01-1994 DA422 Cervikofacial aktinomykose
01-01-1994 DA427 Sepsis forårsaget af aktinomykose
01-01-1994 DA428 Anden form for aktinomykose
01-01-1994 DA429 Aktinomykose UNS
01-01-1994 DA43 Nocardiose
01-01-2012 DA430 Pulmonal nocardiose
01-01-2012 DA431 Kutan nocardiose
01-01-2012 DA438 Anden form for nocardiose
01-01-1994 DA439 Nocardiose UNS
01-01-1994 DA44 Bartonellose
01-01-2012 DA440 Systemisk bartonellose
01-01-2012 DA441 Kutan og mukokutan bartonellose
01-01-2012 DA448 Anden form for bartonellose
01-01-1994 DA449 Bartonellose UNS
01-01-1994 DA46 Rosen
01-01-1994 DA469 Rosen UNS
01-01-1994 DA48 Andre bakterielle sygdomme IKA
01-01-1994 DA480 Gasgangræn
01-01-1994 DA481 Legionærsygdom
01-01-1994 DA482 Pontiacfeber
01-01-1994 DA483 Toksisk shock-syndrom
01-01-1994 DA484 Brasiliansk purpurafeber
01-01-1994 DA484A Systemisk Haemophilus aegypticus-infektion
01-01-1994 DA488 Anden bakteriel sygdom
01-04-2000 DA488A Trichomycosis axillaris
01-01-1994 DA49 Bakteriel infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DA490 Stafylokokinfektion UNS
01-01-1994 DA491 Streptokok- og/eller enterokokinfektion, uspec lokalisation
01-04-2000 31-12-2011 DA491A Perianal streptokokinfektion
01-01-1994 DA492 Infektion med Haemophilus influenzae UNS
01-01-1994 DA493 Mycoplasmainfektion UNS
01-01-1994 DA498 Anden bakteriel infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DA499 Bakteriel infektion UNS
01-01-1996 DA499A Bakteriæmi UNS
01-01-1994 DA50 Medfødt syfilis
01-01-1994 DA500 Tidlig medfødt symptomgivende syfilis
01-01-1994 DA501 Tidlig medfødt latent syfilis
01-01-1994 31-12-2011 DA501A Syfilis, medfødt seropositiv uden kliniske manifestationer
01-01-1994 DA502 Tidlig medfødt syfilis UNS
01-01-1994 DA503 Sen medfødt syfilitisk øjenlidelse
01-01-1994 DA504 Sen medfødt neurosyfilis
01-01-1994 DA505 Anden sen medfødt symptomatisk syfilis
01-01-1994 DA505A Hutchinsons triade
01-01-1994 DA505B Hutchinsons tænder
01-01-1994 DA505C Syfilitisk saddelnæse
01-01-1994 DA506 Sen medfødt seropositiv syfilis u kliniske manifest.
01-01-1994 DA507 Sen medfødt syfilis UNS
01-01-1994 DA509 Medfødt syfilis UNS
01-01-1994 DA51 Frisk syfilis
01-01-1994 DA510 Primær genital syfilis
01-01-1994 31-12-2011 DA510A Chanker syphiliticum
01-01-1994 DA511 Primær anal syfilis
01-01-1994 DA512 Primær syfilis med anden lokalisation
01-01-1994 DA513 Sekundær syfilis i hud eller slimhinder
01-01-1994 DA513A Condyloma syphiliticum
01-01-1994 31-12-2011 DA513B Håraffald, syfilitisk
01-01-1994 31-12-2011 DA513C Syphilis secundaria cutanea
01-01-1994 31-12-2011 DA513D Syphilis secundaria mucosae
01-04-2000 31-12-2011 DA513E Roseola syphilitica
01-01-2012 DA513F Syfilitisk mukøst plaque
01-01-1994 DA514 Anden sekundær syfilis
01-01-1994 DA514A Syfilitisk lymfeknudesvulst
01-01-1994 31-12-2011 DA514B Meningitis syphilitica
01-01-1994 DA515 Frisk latent syfilis
01-01-1994 DA519 Frisk syfilis UNS
01-01-1994 DA52 Syfilis i sent stadium
01-01-1994 DA520 Kardiovaskulær syfilis
01-01-1994 31-12-2011 DA520A Aneurisma aortae syphilitica
01-01-1994 31-12-2011 DA520B Aortitis, syfilitisk
01-01-1994 DA521 Sen symptomatisk neurosyfilis
01-01-1994 31-12-2011 DA521A Neurosyphilis symptomatica
01-01-1994 31-12-2011 DA521B Paralysis generalis syphilitica
01-01-1994 31-12-2011 DA521C Polyneuropathia syphilitica
01-01-1994 DA521D Tabes dorsalis
01-01-1994 DA522 Asymptomatisk neurosyfilis
01-01-1994 DA523 Neurosyfilis UNS
01-01-1994 DA527 Anden form for sen symptomatisk syfilis
01-01-1994 DA527A Syfilitisk gumma
01-01-1994 31-12-2011 DA527B Syfilis i knogle uden angivelse af stadium
01-01-2012 DA527C Anden form for sen eller tertiær syfilis
01-01-1994 DA528 Sen latent syfilis
01-01-1994 DA529 Syfilis i sent stadium UNS
01-01-1994 DA53 Anden syfilis og syfilis UNS
01-01-1994 DA530 Latent syfilis uden specificering af stadie
01-01-1994 31-12-2011 DA538 Syfilis, anden spec
01-01-1994 DA539 Syfilis UNS
01-01-1994 DA54 Gonoré
01-01-1994 DA540 Gonokokinf, nedre urin- og kønsorganer u absces
01-01-1994 DA540A Gonoroisk cervicitis UNS
01-01-1994 DA540B Gonoroisk cystitis UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA540C Gonorrhoea genitalis
01-01-1994 DA540D Gonoroisk uretritis UNS
01-01-1994 DA540E Gonoroisk vulvovaginitis UNS
01-04-2000 DA540F Gonoroisk balanopostitis
01-01-1994 DA541 Gonokokinf., nedre urin- og kønsorganer m periuretral absces
01-01-1994 DA541A Urogenital gonoroisk absces
01-01-1994 DA541B Gonoroisk bartholinitis
01-01-1994 DA542 Gonoroisk pelvioperitonitis/an. gonoroisk urogenital infek.
01-01-1994 31-12-2011 DA542A Endometritis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA542B Oophoritis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA542C Parametritis gonococcica
01-01-1994 DA543 Gonokokinfektion i øje
01-01-1994 DA543A Gonoroisk purulent konjunktivitis hos nyfødt
01-01-1994 DA544 Gonokokinfektion i led og muskler
01-01-1994 31-12-2011 DA544A Arthritis gonorrhoica
01-01-1994 31-12-2011 DA544B Osteomyelitis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA544C Synovitis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA544D Tendovaginitis gonococcica
01-01-1994 DA545 Gonokokinfektion i svælget
01-01-1994 DA546 Gonokokinfektion i anus og rektum
01-01-1994 31-12-2011 DA546A Gonokokinfektion i anus
01-01-1994 31-12-2011 DA546B Gonokokinfektion i rectum
01-01-1994 DA548 Anden gonokokinfektion
01-01-1994 31-12-2011 DA548A Abscessus gonococcica cerebri
01-01-1994 DA548B Gonoroisk dermatitis
01-01-1994 31-12-2011 DA548C Endocarditis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA548D Meningitis, gonoroisk
01-01-1994 31-12-2011 DA548E Myocarditis, gonoroisk
01-01-1994 31-12-2011 DA548F Pneumonia gonococcica
01-01-1994 DA548G Gonoroisk sepsis
01-04-2000 31-12-2011 DA548H Dermatitis arthritis syndrom (gonoré)
01-01-1994 DA549 Gonokokinfektion UNS
01-01-1994 DA55 Venerisk lymfogranulom forårsaget af klamydiainfektion
01-01-1994 DA559 Lymfogranulom forårsaget af Chlamydia
01-01-1994 DA56 Andre seksuelt overførte klamydiainfektioner
01-01-1994 DA560 Klamydiainfektion i nedre urin- og kønsorganer
01-01-1994 DA560A Klamydiacervicitis
01-01-1994 31-12-2011 DA560B Chlamydia infektion i nedre urin- og kønsorganer
01-01-1994 DA560C Klamydiacystitis
01-01-1994 DA560D Klamydiauretritis
01-01-1994 DA560E Vulvovaginitis forårsaget af klamydia
01-01-1994 DA561 Klamydiainfektion i nedre bækken el. an. urin- og kønsorgan
01-01-1994 31-12-2011 DA561A Epididymitis Chlamydiae
01-01-1994 31-12-2011 DA561B Orchitis Chlamydiae
01-01-1994 31-12-2011 DA561C Parametritis Chlamydiae
01-01-1994 DA562 Klamydiainfektion i urin- og kønsorganer UNS
01-01-1994 DA563 Klamydiainfektion i anus og rektum
01-01-1994 31-12-2011 DA563A Infectio Chlamydiae ani
01-01-1994 31-12-2011 DA563B Infectio Chlamydiae recti
01-01-1994 DA564 Klamydiainfektion i svælget
01-01-1994 DA568 Seksuelt overført klamydiainfektion med anden lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DA568A Arthritis Chalmydiae
01-01-1994 DA57 Blød chanker
01-01-1994 DA579 Ulcus molle UNS
01-01-1994 DA58 Granulom f.a. infektion med Calymmatobacterium granulomatis
01-01-1994 DA589 Granuloma inguinale UNS
01-01-1994 DA59 Infektioner med Trichomonas vaginalis
01-01-1994 DA590 Trichomoniasis i urin- og kønsorganer
01-01-1994 DA590A Vaginalt udflåd forårsaget af trichomonasis
01-01-1994 31-12-2011 DA590B Trichomonas prostatitis
01-01-1994 DA590C Trichomonasvaginitis
01-01-1994 DA598 Trichomoniasis med anden lokalisation
01-01-1994 DA599 Trichomoniasis UNS
01-01-1994 DA60 Herpes simplex-infektion i anogenitalregionen
01-01-1994 DA600 Herpes simplex-infektion i urin- og kønsorganer
01-01-1994 31-12-2011 DA600A Herpes viralis genitalis feminae
01-01-1994 31-12-2011 DA600B Herpes viralis genitalis masculinae
01-01-1994 DA601 Herpes simplex-infektion i analregion og endetarm
01-01-1994 DA601A Herpes simplex-infektion i anus
01-01-1994 DA601B Herpes simplex-infektion i perianalregionen
01-01-1994 DA601C Herpes simplex-infektion i rektum
01-01-1994 DA609 Herpes simplex-infektion i anogenitalregionen UNS
01-01-1994 DA63 An. fortrinsvis seksuelt overførte sygdomme, som ikke er KA
01-01-1994 DA630 Condyloma acuminatum i anogenitalregionen
01-01-1994 30-09-2007 DA630A Condyloma acuminatum
01-10-2007 DA630B Uretrale kondylomer
01-10-2007 DA630C Genitale kondylomer
01-10-2007 DA630D Anale kondylomer
01-01-2020 DA630E Ekstragenitale kondylomer
01-01-1994 DA638 Anden fortrinsvis seksuelt overført sygdom IKA
01-04-2000 DA638A Gardnerella infektion
01-01-1994 DA64 Seksuelt overført sygdom uden specificering
01-01-1994 DA649 Seksuelt overført sygdom UNS
01-01-1994 DA65 Ikke-venerisk syfilis
01-01-1994 DA659 Ikke-venerisk syfilis UNS
01-01-1994 DA66 Frambøsia
01-01-2012 DA660 Tidlig frambøsia
01-01-2012 DA661 Multiple frambøsia papillomer
01-01-2012 DA662 Andet tidligt hudsymptom ved frambøsia
01-01-2012 DA663 Hyperkeratose ved frambøsia
01-01-2012 DA664 Gumma og sår ved frambøsia
01-01-2012 DA665 Rhinopharyngitis mutilans ved frambøsia
01-01-2012 DA666 Knogle- og ledforandringer ved frambøsia
01-01-2012 DA667 Anden manifestation ved frambøsia
01-01-2012 DA668 Latent frambøsia
01-01-1994 DA669 Frambøsia UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA669A Framboesia
01-01-1994 DA67 Pinta
01-01-2012 DA670 Primær manifestation ved pinta
01-01-2012 DA671 Sekundær manifestation ved pinta
01-01-2012 DA672 Sen manifestation ved pinta
01-01-2012 DA673 Blandede manifestationer ved pinta
01-01-1994 DA679 Pinta UNS
01-01-1994 DA68 Tilbagefaldsfeber
01-01-1994 DA680 Tilbagefaldsfeber overført af lus
01-01-1994 DA681 Tilbagefaldsfeber overført af flåt
01-01-1994 DA689 Tilbagefaldsfeber UNS
01-01-1994 DA69 Andre infektioner forårsaget af spirokæter
01-01-1994 DA690 Nekrotiserende ulcerøs mundbetændelse
01-01-1994 DA690A Cancrum oris
01-01-1994 DA690B Noma
01-01-1994 DA690C Stomatitis ulcerosa Vincent
01-01-1994 DA691 Anden Vincent-infektion
01-01-1994 DA691A Angina ulcerosa Vincent
01-01-1994 DA691B Faryngitis forårsaget af spirokæteinfektion
01-01-1994 DA691C Vincents angina
01-01-1994 DA691E Akut nekrotiserende ulcerøs stomatitis
01-01-1994 DA691F Vincents gingivitis
01-01-1994 DA691G Faryngitis forårsaget af fusospirokæteinfektion
01-01-1994 DA692 Lymes sygdom
01-01-1994 DA692A Kronisk atrofisk akrodermatit
01-01-1994 31-12-2011 DA692B Borrelia arthritis
01-01-1994 31-12-2011 DA692C Borrelia carditis
01-01-1994 DA692D Borrelia polyradikulitis
01-01-1994 31-12-2011 DA692E Borreliosis
01-01-1994 DA692F Erythema chronicum migrans
01-01-1994 31-12-2011 DA692G Polyradiculitis ved Borrelia infektion
01-01-1994 DA698 Anden spirokæteinfektion
01-01-1994 DA699 Spirokæteinfektion UNS
01-01-1994 DA70 Infektioner forårsaget af Chlamydophila psittaci
01-01-1994 DA709 Chlamydophila psittaci-infektion
01-01-1994 31-12-2011 DA709A Ornithosis
01-01-1994 31-12-2011 DA709B Psittacosis
01-01-1994 DA71 Ægyptisk øjensygdom
01-01-2012 DA710 Tidligt stadie af trakom
01-01-2012 DA711 Aktivt stadie af trakom
01-01-1994 DA719 Trakom UNS
01-01-1994 DA74 Andre sygdomme forårsaget af klamydia-bakterier
01-01-1994 DA740 Klamydiakonjunktivitis
01-01-1994 DA748 Anden klamydia-infektion
01-01-1994 31-12-2011 DA748A Peritonitis Chlamydiae
01-01-1994 DA749 Klamydia-infektion UNS
01-01-1994 DA75 Rickettsioser overført af lus, lopper og mider
01-01-2012 DA750 Plettyfus forårsaget af Rickettsia prowazekii
01-01-2012 DA751 Brill-Zinssers sygdom
01-01-2012 DA752 Plettyfus forårsaget af Rickettsia typhi
01-01-2012 DA753 Plettyfus forårsaget af Rickettsia tsutsugamushi
01-01-1994 DA759 Plettyfus UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA759A Rickettsiose overført af lus
01-01-1994 31-12-2011 DA759B Tsutsugamushi fever
01-01-1994 DA77 Rickettsioser overført af flåt
01-01-2012 DA770 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia rickettsii
01-01-2012 DA771 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia conorii
01-01-2012 DA772 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia sibirica
01-01-2012 DA773 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia australis
01-01-2012 DA778 Anden rickettsiose overført af flåt
01-01-1994 DA779 Rickettsiose overført af flåt UNS
01-01-1994 DA78 Q-feber
01-01-1994 DA789 Q-feber UNS
01-01-1994 DA79 Andre rickettsioser
01-01-2012 DA790 Skyttegravsfeber
01-01-2012 DA791 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia akari
01-01-2012 DA798 Anden rickettsiose
01-01-2012 DA798A Rickettsiose fa. Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]
01-01-2015 DA798B Rickettsiose forårsaget af Ehrlichia phagocytophila
01-01-1994 DA799 Rickettsiose UNS
01-01-1994 DA80 Akut polio
01-01-1994 DA800 Akut polio med lammelser forårsaget af vaccine
01-01-1994 DA801 Akut polio med lammelser forårsaget af importeret vild virus
01-01-1994 DA802 Akut polio m. lammelser forårsaget af indenlandsk vild virus
01-01-1994 DA803 Anden eller ikke specificeret akut polio med lammelser
01-01-1994 DA804 Akut polio uden lammelser
01-01-1994 DA809 Akut polio UNS
01-01-1994 DA81 Atypiske virusinfektioner i centralnervesystemet
01-01-1994 DA810 Creutzfeldt-Jakobs sygdom
01-01-1994 DA811 Subakut skleroserende panencephalitis
01-01-1994 DA812 Progressiv multifokal leukoencefalopati
01-01-1994 DA818 Anden atypisk virusinfektion i centralnervesystemet
01-01-1994 DA818A Kuru
01-04-2006 DA818B Fatal familiær insomni
01-01-1994 DA819 Atypisk virusinfektion i centralnervesystemet UNS
01-01-2012 DA819A Prionsygdom i centralnervesystemet UNS
01-01-1994 DA82 Hundegalskab
01-01-2012 DA820 Sylvatisk rabies (lyssavirus type 1)
01-01-2012 DA821 Flagermusrabies (European Bat Lyssavirus - EBL)
01-01-1994 DA829 Rabies UNS
01-01-1994 DA83 Viral hjernebetændelse overført af myg
01-01-1994 DA830 Japansk hjernebetændelse
01-01-2012 DA831 Encephalomyelitis equina occidentalis
01-01-2012 DA832 Encephalomyelitis equina orientalis
01-01-2012 DA833 St Louis-encephalitis
01-01-2012 DA834 Australsk encephalitis
01-01-2012 DA835 Californisk encephalitis
01-01-2012 DA836 Rocio virus-encephalitis
01-01-1994 DA838 Anden viral hjernebetændelse overført af myg
01-01-1994 DA839 Viral hjernebetændelse overført af myg UNS
01-01-1994 DA84 Viral hjernebetændelse overført af flåt
01-01-1994 DA840 Encephalitis viralis occidentalis
01-01-1994 31-12-2011 DA840A Meningoencephalitis viralis per ixodidam
01-01-1994 DA841 Centraleuropæisk viral encephalitis overført af flåt
01-01-1994 DA848 Anden viral hjernebetændelse overført af flåt
01-01-1994 DA849 Viral hjernebetændelse overført af flåt UNS
01-01-1994 DA85 Viral hjernebetændelse IKA
01-01-1994 DA850 Hjernebetændelse forårsaget af enterovirus
01-01-1994 31-12-2011 DA850A Encephalomyelitis enteroviralis
01-01-1994 DA851 Hjernebetændelse forårsaget af adenovirus
01-01-1994 31-12-2011 DA851A Encephalomyelitis adenoviralis
01-01-1994 31-12-2011 DA851B Meningoencephalitis adenoviralis
01-01-1994 DA852 Viral hjernebetændelse overført af leddyr UNS
01-01-1994 DA858 Anden viral hjernebetændelse
01-01-1994 DA858A Encephalitis lethargica
01-01-1994 31-12-2011 DA858B Encephalitis lethargica
01-01-1994 DA86 Viral hjernebetændelse UNS
01-01-1994 DA869 Viral encephalitis UNS
01-01-1994 DA87 Viral hjernehindebetændelse IKA
01-01-1994 DA870 Meningitis forårsaget af enterovirus
01-01-1994 DA870A Meningitis forårsaget af coxsackievirus
01-01-1994 DA870B Meningitis forårsaget af echovirus
01-01-1994 DA871 Meningitis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DA872 Lymfocytær koriomeningitis
01-01-1994 DA872A Lymfocytær meningoencephalitis
01-01-1994 DA878 Anden viral hjernehindebetændelse
01-01-1994 DA879 Viral hjernehindebetændelse UNS
01-01-1994 DA88 Andre virale infektioner i centralnervesystemet IKA
01-01-1994 DA880 Febris enteroviralis exanthematica
01-01-1994 DA881 Vertigo epidemica
01-01-1994 DA888 Anden viral infektion i centralnervesystemet IKA
01-01-1994 DA89 Virale infektioner i centralnervesystemet UNS
01-01-1994 DA899 Viral infektion i centralnervesystemet UNS
01-01-1994 31-12-2015 DA90 Denguefeber
01-01-1994 31-12-2015 DA909 Denguefeber UNS
01-01-1994 31-12-2015 DA91 Denguefeber med blødninger
01-01-1994 31-12-2015 DA919 Hæmoragisk denguefeber
01-01-1994 DA92 Andre virale febersygdomme overført af myg
01-01-2012 DA920 Chikungunya virussygdom
01-01-2012 DA921 O'nyong-nyong-feber
01-04-2003 DA922 Venezuelansk ekvin encephalitis
01-01-2012 DA923 West Nile feber
01-01-2012 DA924 Rift Valley-feber
01-04-2021 DA925 Zika virussygdom
01-01-2012 DA928 Anden viral febersygdom overført af myg
21-12-2015 31-03-2021 DA928A Zika virussygdom
01-01-1994 DA929 Viral febersygdom overført af myg UNS
01-01-1994 DA93 Andre virale febersygdomme overført af leddyr IKA
01-01-2012 DA930 Oropouche virussygdom
01-01-1994 DA931 Sandfluefeber
01-01-2012 DA932 Colorado flåtfeber
01-01-1994 DA938 Anden viral febersygdom overført af leddyr
01-01-1994 DA94 Viral febersygdom overført af leddyr UNS
01-01-1994 DA949 Viral febersygdom overført af leddyr UNS
01-01-1994 DA95 Gul feber
01-01-2012 DA950 Sylvatisk gul feber
01-01-2012 DA951 Urban gul feber
01-01-1994 DA959 Gul feber UNS
01-01-1994 DA96 Arenavirale febersygdomme med blødninger
01-01-2012 DA960 Junin hæmoragisk feber
01-01-2012 DA961 Machupo hæmoragisk feber
01-01-1994 DA962 Lassafeber
01-01-1994 DA968 Anden arenaviral febersygdom med blødninger
01-01-1994 DA969 Arenaviral feber med blødninger UNS
01-01-2016 DA97 Dengue
01-01-2016 DA970 Dengue uden advarselstegn
01-01-2016 DA971 Dengue med advarselstegn
01-01-2016 DA972 Alvorlig Dengue
01-01-2016 DA979 Dengue UNS
01-01-1994 DA98 Andre virale febersygdomme med blødninger
01-04-2003 DA980 Krim-Congo hæmoragisk feber
01-01-2012 DA981 Omsk hæmoragisk feber
01-01-2012 DA982 Kyasanurfeber
01-01-1994 DA983 Marburgfeber
01-01-1994 DA984 Ebolavirus-sygdom
01-01-1994 DA985 Hæmoragisk feber med renalt syndrom
01-01-1994 DA985A Epidemisk hæmoragisk feber
01-01-1994 DA985B Hantavirus-sygdom
01-01-1994 DA985C Epidemisk nefropati
01-01-1994 DA988 Anden viral febersygdom med blødninger
01-01-1994 DA99 Virale febersygdomme med blødninger UNS
01-01-1994 DA999 Viral febersygdom med blødninger UNS
01-01-1994 DB00 Herpes simplex-infektion
01-01-1994 DB000 Herpeseksem
01-01-1994 31-12-2011 DB000A Eruptio varicelliformis Kaposi
01-01-1994 DB001 Herpesudbrud med blærer
01-01-1994 DB001A Herpes facialis
01-01-1994 DB001B Herpes labialis
01-01-2012 DB001C Ekstern otitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB002 Gingivostomatitis/faryngotonsillit f.a. Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB002A Gingivostomatitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB002B Faryngotonsillitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-2012 DB002C Faryngitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB003 Meningitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB004 Encephalitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB004A Meningoencephalitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB005 Herpes simplex-infektion i øje
01-01-1994 31-12-2011 DB005A Blepharitis herpetica
01-01-1994 31-12-2011 DB005B Herpes conjunctivitis
01-01-1994 31-12-2011 DB005C Herpes iridocyclitis
01-01-1994 31-12-2011 DB005D Herpes keratitis
01-01-1994 31-12-2011 DB005E Herpes keratoconjunctivitis
01-01-1994 31-12-2011 DB005F Iritis herpetica
01-01-1994 31-12-2011 DB005G Uveitis anterior herpetica
01-01-1994 DB007 Herpes generalisata
01-01-1994 DB008 Anden form for Herpes simplex-virus infektion
01-01-1994 DB009 Infektion med Herpes simplex-virus UNS
01-01-1994 DB01 Skoldkopper
01-01-1994 DB010 Meningitis forårsaget af Varicella zoster
01-01-1994 DB011 Encephalitis forårsaget af Varicella zoster
01-01-1994 DB011A Encephalomyelitis forårsaget af Varicella zoster
01-01-1994 DB012 Pneumoni forårsaget af Varicella zoster
01-01-1994 DB018 Skoldkopper med anden komplikation
01-01-1994 DB019 Skoldkopper UNS
01-01-1994 DB02 Zoster
01-01-1994 DB020 Herpes zoster-encephalitis
01-01-1994 DB020A Herpes zoster-meningoencephalitis
01-01-1994 DB021 Herpes zoster-meningitis
01-01-1994 DB022 Herpes zoster med anden komplikation i nervesystemet
01-01-1994 31-12-2011 DB022A Herpes zoster neuralgia nervi trigemini
01-01-1994 31-12-2011 DB022B Herpes zoster polyneuritis
01-01-1994 DB023 Herpes zoster i øje
01-01-1994 31-12-2011 DB023A Herpes zoster blepharitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023B Herpes zoster conjunctivitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023C Herpes zoster iridocyclitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023D Herpes zoster iritis
01-01-1994 31-12-2011 DB023E Herpes zoster keratitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023F Herpes zoster keratoconjunctivitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023G Herpes zoster scleritis
01-01-1994 DB027 Dissemineret herpes zoster
01-01-1994 DB028 Herpes zoster-infektion med anden komplikation
01-01-1994 DB029 Herpes zoster-infektion uden komplikation
01-01-1994 DB03 Kopper
01-01-1994 DB039 Kopper UNS
01-01-1994 DB04 Abekopper (monkeypox)
01-01-1994 DB049 Abekopper (monkeypox) UNS
01-01-1994 DB05 Mæslinger
01-01-1994 DB050 Mæslinger kompliceret med encephalitis
01-01-1994 DB051 Mæslinger kompliceret med meningitis
01-01-1994 DB052 Mæslinger kompliceret med pneumoni
01-01-1994 DB053 Mæslinger kompliceret med mellemørebetændelse
01-01-1994 DB054 Mæslinger med tarmkomplikation
01-01-1994 DB058 Mæslinger med anden komplikation
01-01-1994 31-12-2011 DB058A Keratitis ved morbilli
01-01-1994 31-12-2011 DB058B Keratoconjunctivitis ved morbilli
01-01-1994 DB059 Mæslinger uden komplikationer
01-01-1994 DB06 Røde hunde
01-01-1994 DB060 Røde hunde med neurologisk komplikation
01-01-1994 31-12-2011 DB060A Rubella encephalitis
01-01-1994 31-12-2011 DB060B Rubella meningitis
01-01-1994 31-12-2011 DB060C Rubella meningoencephalitis
01-01-1994 DB068 Røde hunde med anden komplikation
01-01-1994 31-12-2011 DB068A Rubella pneumonia
01-01-1994 DB069 Røde hunde uden komplikationer
01-01-1994 DB07 Virale vorter
01-01-1994 DB079 Verrucae virales UNS
01-01-1994 DB079A Verruca plana juvenilis
01-01-1994 31-12-2011 DB079B Verrucae vulgaris
01-04-2000 DB079C Verruca plantaris
01-04-2000 DB079D Epidermodysplasia verruciformis
01-01-1994 DB08 An. virussygdomme karak.v. hud- og slimhindeaffektion IKA
01-01-1994 DB080 Anden poxvirusinfektion
01-04-2000 DB080A Milkers nodule
01-04-2000 DB080B Orf
01-01-1994 DB081 Molluscum contagiosum
01-01-1994 DB082 Tredagesfeber
01-01-1994 DB083 Lussingesyge
01-01-1994 DB084 Hånd-, fod- og mundsygdom
01-01-1994 31-12-2011 DB084A Stomatitis vesicularis enteroviralis med exanthem
01-01-1994 DB085 Herpangina
01-01-1994 DB088 Anden virussygdom med hud- og slimhindeaffektion
01-01-1994 DB088A Mund- og klovsyge
01-01-1994 DB088B Pharyngitis enteroviralis lymphonodularis
01-04-2000 31-12-2011 DB088C Viralt eksantem
01-04-2000 05-05-2000 DB088D Yersinia eksantem
01-01-1994 DB09 Virussygdomme UNS karak.v. hud- og slimhindeaffektioner
01-01-1994 DB099 Virusinfektion karak.v hud- og slimhindeaffektion UNS
01-01-2012 DB099A Viralt eksantem UNS
01-01-1994 DB15 Akut hepatitis A
01-01-1994 DB150 Hepatitis A med leverkoma
01-01-1994 DB159 Hepatitis A uden leverkoma
01-07-2006 DB159A Hepatitis A UNS
01-01-1994 DB16 Akut hepatitis B
01-01-1994 DB160 Akut hepatitis B m. coinfektion m. Delta agens m. leverkoma
01-01-1994 DB161 Akut hepatitis B m. coinfektion m. Delta agens u. leverkoma
01-01-1994 DB162 Akut hepatitis B u. coinfektion m. Delta agens m. leverkoma
01-01-1994 DB169 Akut hepatit B u coinfektion m Delta agens og uden leverkoma
01-01-2012 DB169A Hepatitis B UNS
01-01-1994 DB17 Anden akut viral leverbetændelse
01-01-1994 DB170 Akut Delta-superinfektion i kronisk hepatitis B
01-01-1994 DB171 Akut hepatitis C
01-01-1994 DB172 Akut hepatitis E
01-01-1994 DB178 Anden akut viral hepatitis
01-01-2013 DB179 Akut viral hepatitis UNS
01-01-1994 DB18 Kronisk viral leverbetændelse
01-01-1994 DB180 Kronisk viral hepatitis B med Delta agens
01-01-1994 DB181 Kronisk viral hepatitis B uden Delta agens
01-01-1994 DB182 Kronisk viral hepatitis C
01-01-1994 DB188 Anden kronisk viral hepatitis
01-01-1994 DB189 Kronisk viral hepatitis UNS
01-01-1994 DB19 Viral leverbetændelse uden specificering
01-01-1994 DB190 Viral hepatitis UNS med leverkoma
01-01-1994 DB199 Viral hepatitis UNS uden leverkoma
01-01-1994 DB20 HIV-sygdom medførende infektiøse og parasitære sygdom
01-01-1994 DB200 HIV-sygdom med mykobakteriel infektion
01-01-1994 DB200A HIV-sygdom med tuberkulose
01-01-1994 DB201 HIV-sygdom med andre bakterielle sygdomme
01-01-1994 DB202 HIV-sygdom med cytomegalovirus sygdom
01-01-1994 DB203 HIV-sygdom med andre virus infektioner
01-01-1994 DB204 HIV-sygdom med candidiasis
01-01-1994 DB205 HIV-sygdom med andre svampeinfektioner
01-01-1994 DB206 HIV-sygdom med Pneumocystis jirovecii pneumoni
01-01-1994 DB207 HIV-sygdom med multiple infektioner
01-01-1994 DB208 HIV-sygdom med andre infektiøse og parasitære sygdomme
01-01-1994 DB209 HIV-sygdom med infektiøs eller parasitær sygdom UNS
01-01-1994 31-03-2019 DB21 Humant immundefekt-virus (HIV) sygdom med neoplastisk sygdom
01-01-1994 31-03-2019 DB210 HIV-sygdom med Kaposi's sarkom
01-01-1994 31-12-2011 DB210A HIV-infektion med Kaposi sarkom
01-01-1994 31-03-2019 DB211 HIV-sygdom med Burkitt's lymfom
01-01-1994 31-03-2019 DB212 HIV-sygdom med andet non-Hodgkin's lymfom
01-01-1994 31-03-2019 DB213 HIV-sygdom med anden neoplasi i lymfoidt og bloddannende væv
01-01-1994 31-03-2019 DB217 HIV-sygdom med multiple neoplasier
01-01-1994 31-03-2019 DB218 HIV-sygdom med anden neoplasi
01-01-1994 31-03-2019 DB219 HIV sygdom med neoplasi UNS
01-01-1994 DB22 HIV sygdom med andre specificerede sygdomme
01-01-1994 DB220 HIV-encefalopati
01-01-1994 DB220A HIV-demens
01-01-1994 DB221 HIV-lymfoid interstitiel pneumonitis
01-01-1994 DB222 HIV-wasting syndrome
01-01-1994 DB227 HIV-sygdom med multiple sygdomme klassificeret andetsteds
01-01-1994 DB23 Andre tilstande ved HIV-sygdom
01-01-1994 DB230 Akut HIV-sygdom
01-01-1994 DB231 HIV-sygdom med (persisterende) generaliseret lymfadenopati
01-01-1994 DB232 HIV-sygdom med hæmatologiske og immunologiske forandr. IKA
01-01-1994 DB238 Anden eller ikke specificeret symptomatisk HIV-sygdom
01-01-2010 DB238A HIV-associeret lipodystrofisyndrom (HALS)
01-01-1994 DB24 HIV-sygdom og AIDS uden specificering
01-04-2000 31-03-2004 DB240 HIV infektion, uden symptomer
01-01-1994 DB249 AIDS UNS
01-01-1994 DB25 Cytomegalovirale sygdomme
01-01-1994 DB250 Cytomegalovirus-pneumoni
01-01-1994 DB251 Cytomegalovirus-hepatitis
01-01-1994 DB252 Cytomegalovirus-pankreatitis
01-01-1994 31-12-2011 DB253 Chorioretinitis cytomegaloviralis
01-01-1994 31-12-2011 DB257 Retinitis cytomegaloviralis
01-01-1994 DB258 Anden sygdom forårsaget af cytomegalovirus
01-01-1994 DB259 Cytomegaloviral sygdom UNS
01-01-1994 DB26 Fåresyge
01-01-1994 DB260 Fåresygeorkitis
01-01-1994 DB261 Fåresygemeningitis
01-01-1994 DB262 Fåresygeencephalitis
01-01-1994 DB263 Fåresygepankreatitis
01-01-1994 DB268 Fåresyge med anden komplikation
01-01-1994 DB269 Fåresyge uden komplikationer
01-01-1994 DB27 Mononukleose
01-01-1994 DB270 Mononukleose forårsaget af Epstein-Barr virus
01-01-1994 DB271 Mononukleose forårsaget af cytomegalovirus
01-01-1994 DB278 Anden infektiøs mononukleose
01-01-1994 DB279 Mononukleose UNS
01-01-1994 DB30 Viral konjunktivitis
01-01-1994 DB300 Keratokonjunktivitis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DB301 Konjunktivitis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DB301A Akut follikulær konjunktivitis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DB301B Svømmebassin-konjunktivitis
01-01-1994 DB302 Viral faryngokonjunktivitis
01-01-1994 DB303 Akut epidemisk hæmoragisk konjunktivitis
01-01-1994 DB303A Konjunktivitis forårsaget af coxsackievirus type 24
01-01-1994 DB303B Konjunktivitis forårsaget af enterovirus type 70
01-01-2012 DB303C Akut hæmoragisk konjunktivitis UNS
01-01-1994 DB308 Anden viral konjunktivitis
01-01-2012 DB308A Konjunktivitis forårsaget af Newcastle-virus
01-01-1994 DB309 Viral konjunktivitis UNS
01-01-1994 DB33 Andre virussygdomme IKA
01-01-1994 DB330 Epidemisk myalgi
01-01-1994 DB331 Ross River-sygdom
01-01-1994 DB332 Viruskarditis
01-01-1994 DB333 Retrovirus-infektion IKA
01-01-2012 DB334 Hantavirus med (kardio-)pulmonalt syndrom
01-01-1994 DB338 Anden virussygdom
01-01-1994 DB34 Virussygdom uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB340 Adenovirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB341 Enterovirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB341A Coxsackievirus-infektion UNS
01-01-1994 DB341B Echovirus-infektion UNS
01-01-1994 DB342 Coronavirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-12-2019 DB342A COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB343 Parvovirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB344 Papovavirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB348 Anden virusinfektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB349 Virusinfektion UNS
01-01-1996 DB349A Viræmi UNS
01-01-1994 DB35 Hudsvamp
01-01-1994 DB350 Svampesygdom i hovedbunden eller skægregionen
01-01-1994 DB350A Tinea capitis
01-01-1994 DB350B Tinea barbae
01-04-2000 DB350C Kerion
01-01-1994 DB351 Neglesvamp
01-01-1994 DB352 Håndsvamp
01-01-1994 DB353 Fodsvamp
01-01-1994 DB354 Svampesygdom på kroppen
01-01-2012 DB354A Dermatophytosis perigenitalis
01-01-1994 DB355 Tinea imbricata
01-01-1994 DB356 Svampesygdom på benet
01-01-1994 31-12-2011 DB356A Tinea cruris
01-01-2012 DB356B Dermatophytosis inguinalis
01-01-1994 DB358 Anden form for dermatofytose
01-01-1994 DB358A Dermatophytosis disseminata
01-04-2000 DB358B Favus
01-01-1994 DB359 Dermatofytose UNS
01-01-1994 DB36 Andre overfladiske svampeinfektioner
01-01-1994 DB360 Pityriasis versicolor
01-01-1994 31-12-2011 DB360A Tinea flava
01-01-1994 31-12-2011 DB360B Tinea versicolor
01-01-1994 DB361 Tinea nigra
01-01-1994 DB362 Hvid piedra
01-01-1994 DB363 Sort piedra
01-01-1994 DB368 Anden overfladisk svampeinfektion
01-04-2000 DB368A Pityrosporum folliculitis
01-01-1994 DB369 Overfladisk svampeinfektion UNS
01-01-1994 DB37 Infektion med Candida albicans
01-01-1994 DB370 Candidiasis i mundhule
01-01-1994 DB370A Trøske
01-01-1994 DB371 Candidiasis i lunge
01-01-1994 DB372 Candidiasis i hud og negle
01-01-1994 DB372A Candidiasis cutis
01-01-1994 DB372B Candidiasis unguinis
01-04-2000 31-12-2011 DB372C Erosio interdigitalis blastomycetica
01-01-1994 DB373 Candidiasis i vulva og vagina
01-01-1994 DB373A Candidiasis-vaginitis
01-01-1994 DB373B Candidiasis-vulvitis
01-01-2012 DB373C Candidiasis-vulvovaginitis
01-01-1994 DB374 Urogenital candidiasis med anden lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DB374A Candidiasis urethrae
01-01-1994 DB375 Candidiasis-meningitis
01-01-1994 DB376 Candidiasis-endokarditis
01-01-1994 DB377 Candidiasis-sepsis
01-01-1994 DB378 Candidiasis med anden lokalisation
01-01-1994 DB378A Candidiasis-keilitis
01-01-1994 DB378B Candidiasis-enteritis
01-01-1994 DB378C Candidiasis-øsofagitis
01-01-1994 DB379 Candidiasis UNS
01-01-1994 DB38 Coccidioidomykose
01-01-2012 DB380 Akut pulmonal coccidioidomykose
01-01-2012 DB381 Kronisk pulmonal coccidioidomykose
01-01-2012 DB382 Pulmonal coccidioidomykose UNS
01-01-2012 DB383 Kutan coccidioidomykose
01-01-2012 DB384 Coccidioido-meningitis
01-01-2012 DB387 Dissemineret coccidioidomykose
01-01-2012 DB388 Anden form for coccidioidomykose
01-01-1994 DB389 Coccidioidomykose UNS
01-01-1994 DB39 Histoplasmose
01-01-2012 DB390 Akut pulmonal Histoplasmosis capsulati
01-01-2012 DB391 Kronisk pulmonal Histoplasmosis capsulati
01-01-2012 DB392 Pulmonal Histoplasmosis capsulati UNS
01-01-2012 DB393 Dissemineret Histoplasmosis capsulati
01-01-2012 DB394 Histoplasmosis capsulati UNS
01-01-2012 DB395 Histoplasmosis duboisii
01-01-1994 DB399 Histoplasmose UNS
01-01-1994 DB40 Blastomykose
01-01-2012 DB400 Akut pulmonal blastomykose
01-01-2012 DB401 Kronisk pulmonal blastomykose
01-01-2012 DB402 Pulmonal blastomykose UNS
01-01-2012 DB403 Kutan blastomykose
01-01-2012 DB407 Dissemineret blastomykose
01-01-2012 DB408 Anden form for blastomykose
01-01-1994 DB409 Blastomykose UNS
01-01-1994 DB41 Paracoccidioidomykose
01-01-2012 DB410 Pulmonal paracoccidioidomykose
01-01-2012 DB411 Dissemineret paracoccidioidomykose
01-01-2012 DB418 Anden form for paracoccidioidomykose
01-01-1994 DB419 Paracoccidioidomykose UNS
01-01-1994 DB42 Sporotrikose
01-01-2012 DB420 Pulmonal sporotrikose
01-01-2012 DB421 Lymfokutan sporotrikose
01-01-2012 DB427 Dissemineret sporotrikose
01-01-2012 DB428 Anden form for sporotrikose
01-01-1994 DB429 Sporotrikose UNS
01-01-1994 DB43 Kromomykose og fæomykotisk absces
01-01-2012 DB430 Kutan kromomykose
01-01-2012 DB431 Fæomykotisk hjerneabsces
01-01-2012 DB432 Subkutan fæomykotisk absces
01-01-2012 DB438 Anden form for kromomykose
01-01-1994 DB439 Kromomykose UNS
01-01-1994 31-12-2011 DB439A Abscessus phaeomycoticus
01-01-1994 DB44 Aspergillose
01-01-1994 DB440 Invasiv pulmonal aspergillose
01-01-1994 DB441 Anden pulmonal aspergillose
01-04-2006 DB441A Pulmonalt aspergillom
01-04-2006 DB441B Trakeobronkial aspergillose
01-01-1994 DB442 Tonsillær aspergillose
01-01-1994 DB447 Dissemineret aspergillose
01-01-1994 DB448 Anden form for aspergillose
01-04-2006 DB448A Kolonisering med aspergillus
01-01-2012 DB448B Ekstern otitis ved aspergillose
01-01-1994 DB449 Aspergillosis UNS
01-01-1994 DB45 Kryptokokkose
01-01-1994 DB450 Pulmonal kryptokokkose
01-01-1994 DB451 Cerebral kryptokokkose
01-01-1994 31-12-2011 DB451A Meningitis cryptococcica
01-01-2012 DB451B Meningocerebral kryptokokkose
01-01-1994 DB452 Kutan kryptokokkose
01-01-1994 DB453 Ossøs kryptokokkose
01-01-1994 DB457 Dissemineret kryptokokkose
01-01-1994 DB458 Anden form for kryptokokkose
01-01-1994 DB459 Kryptokokkose UNS
01-01-1994 DB46 Zygomykose
01-01-2012 DB460 Pulmonal mukormykose
01-01-2012 DB461 Rinocerebral mukormykose
01-01-2012 DB462 Gastrointestinal mukormykose
01-01-2012 DB463 Kutan mukormykose
01-01-2012 DB463A Subkutan mukormykose
01-01-2012 DB464 Dissemineret mukormykose
01-01-2012 DB465 Mukormykose UNS
01-01-2012 DB468 Anden form for zygomykose
01-01-2012 DB468A Entomophthoromykose
01-01-1994 DB469 Zygomykose UNS
01-01-1994 31-12-2011 DB469A Mucormycosis
01-01-1994 DB469B Fykomykose UNS
01-01-1994 31-12-2011 DB469C Zygomycosis
01-01-1994 DB47 Mycetoma
01-01-1994 DB470 Eumycetom
01-01-1994 DB471 Aktinomycetom
01-01-1994 DB479 Mycetoma UNS
01-01-1994 DB48 Andre mykoser IKA
01-01-1994 DB480 Lobomykose
01-01-1994 DB481 Rinosporidiose
01-01-1994 DB482 Allescheriasis
01-01-1994 DB483 Geotrikose
01-01-1994 DB484 Penicillose
01-01-2019 DB485 Pneumocystose
01-01-1994 DB487 Opportunistisk mykose
01-01-1994 DB488 Anden mykose
01-01-1994 DB49 Ikke specificerede mykoser
01-01-1994 DB499 Mykose UNS
01-01-1996 DB499A Fungæmi UNS
01-01-1994 DB50 Plasmodium falciparum-malaria
01-01-2012 DB500 Plasmodium falciparum-malaria med cerebrale komplikationer
01-01-2012 DB500A Cerebral malaria UNS
01-01-2012 DB508 Anden alvorlig eller kompl. Plasmodium falciparum-malaria
01-01-1994 DB509 Plasmodium falciparum-malaria uden komplikationer
01-01-1994 DB51 Plasmodium vivax-malaria
01-01-2012 DB510 Plasmodium vivax-malaria med miltruptur
01-01-2012 DB518 Plasmodium vivax-malaria med anden komplikation
01-01-1994 DB519 Plasmodium vivax-malaria uden komplikationer
01-01-1994 DB52 Plasmodium malariae-malaria
01-01-2012 DB520 Plasmodium malariae-malaria med nefropati
01-01-2012 DB528 Plasmodium malariae-malaria med anden komplikation
01-01-1994 DB529 Plasmodium malariae-malaria uden komplikationer
01-01-1994 DB53 Anden parasitologisk verificeret malaria
01-01-1994 DB530 Plasmodium ovale-malaria
01-01-2012 DB531 Malaria forårsaget af abe-plasmodier
01-01-1994 DB538 Anden parasitologisk verificeret malaria IKA
01-01-2012 DB538A Parasitologisk verificeret malaria UNS
01-01-1994 DB54 Malaria uden specificering
01-01-1994 DB549 Klinisk malaria, ikke parasitologisk verificeret
01-01-1994 DB55 Leishmaniasis
01-01-1994 DB550 Visceral leishmaniasis
01-01-1994 31-12-2011 DB550A Kala-azar
01-01-1994 DB551 Kutan leishmaniasis
01-01-1994 DB552 Mukokutan leishmaniasis
01-01-1994 DB559 Leishmaniasis UNS
01-01-1994 DB56 Afrikansk sovesyge
01-01-1994 DB560 Vestafrikansk sovesyge
01-01-1994 DB561 Østafrikansk sovesyge
01-01-1994 DB569 Afrikansk sovesyge UNS
01-01-1994 DB57 Chagas' sygdom
01-01-2012 DB570 Akut Chagas' sygdom med hjertekomplikationer
01-01-2012 DB571 Akut Chagas' sygdom uden hjertekomplikationer
01-01-2012 DB572 Kronisk Chagas' sygdom med hjertekomplikationer
01-01-2012 DB572A Trypanosomiasis UNS i område, hvor Chagas' sygdom forekommer
01-01-2012 DB573 Kronisk Chagas' sygdom med gastrointestinale komplikationer
01-01-2012 DB574 Chagas' sygdom med neurologiske komplikationer
01-01-2012 DB575 Chagas' sygdom med anden komplikation
01-01-1994 DB579 Chagas' sygdom UNS
01-01-1994 31-12-2011 DB579A Trypanosomiasis americana
01-01-1994 DB58 Toksoplasmose
01-01-1994 DB580 Toksoplasmose i øje
01-01-1994 DB581 Hepatitis ved toksoplasmose
01-01-1994 DB582 Meningoencephalitis ved toksoplasmose
01-01-1994 31-12-2011 DB582A Toxoplasmosis cerebri
01-01-1994 31-12-2011 DB582B Toxoplasmosis meningum
01-01-1994 DB583 Pulmonal toksoplasmose
01-01-1994 DB588 Toksoplasmose med anden lokalisation IKA
01-01-1994 31-12-2011 DB588A Myocarditis toxoplasmotica
01-01-1994 31-12-2011 DB588B Myositis toxoplasmotica
01-01-1994 DB589 Toksoplasmose UNS
01-01-1994 31-12-2018 DB59 Pneumocystose
01-01-1994 31-12-2018 DB599 Pneumocystose UNS
01-01-1994 DB60 Andre sygdomme forårsaget af protozoer IKA
01-01-1994 DB600 Babesiose
01-01-1994 DB600A Piroplasmose
01-01-1994 DB601 Acanthamoebiasis
01-01-1994 31-12-2011 DB601A Conjunctivitis, Acanthamoeba
01-01-1994 31-12-2011 DB601B Keratoconjunctivitis, Acanthamoeba
01-01-1994 DB602 Naegleriasis
01-01-1994 DB608 Anden sygdom forårsaget af protozoer
01-01-1994 DB608A Mikrosporidiose
01-01-1994 DB64 Sygdomme forårsaget af protozoer UNS
01-01-1994 DB649 Sygdom forårsaget af protozoer UNS
01-01-1994 DB65 Skistosomiasis
01-01-1994 DB650 Skistosomiasis forårsaget af Schistosoma haematobium
01-01-1994 DB651 Skistosomiasis forårsaget af Schistosoma mansoni
01-01-1994 DB652 Skistosomiasis forårsaget af Schistosoma japonicum
01-01-2012 DB653 Dermatitis cercaria
01-01-1994 31-12-2011 DB656 Dermatitis cercaria
01-01-1994 DB658 Anden type skistosomiasis
01-01-1994 DB659 Skistosomiasis UNS
01-01-1994 DB66 Andre ikte-infektioner
01-01-1994 DB660 Opisthorchiasis
01-01-1994 DB661 Clonorchiasis
01-01-1994 DB662 Dicrocoeliasis
01-01-1994 DB663 Fascioliasis
01-01-1994 DB664 Paragonimiasis
01-01-1994 DB665 Fasciolopsiasis
01-01-1994 DB668 Anden ikte-infektion
01-01-1994 DB669 Ikte-infektion UNS
01-01-1994 DB67 Ekinokokkose
01-01-1994 DB670 Infektion med Echinococcus granulosus i leveren
01-01-1994 DB671 Infektion med Echinococcus granulosus i lunge
01-01-1994 DB672 Infektion med Echinococcus granulosus i knogle
01-01-1994 DB673 Infektion med Echinococcus granulosus med anden/mult. lokal.
01-01-1994 DB674 Infektion med Echinococcus granulosus UNS
01-01-1994 DB675 Infektion med Echinococcus multilocularis i leveren
01-01-1994 DB676 Inf.m Echinococcus multilocularis an/multiple lokalisation.
01-01-1994 DB677 Infektion med Echinococcus multilocularis UNS
01-01-1994 DB678 Ekinokokinfektion i leveren UNS
01-01-1994 DB679 Anden eller ikke specificeret ekinokokinfektion
01-01-1994 DB68 Infektion med bændelorm
01-01-1994 DB680 Taeniasis forårsaget af Taenia solium
01-01-1994 DB681 Taeniasis forårsaget af Taenia saginata
01-01-1994 DB689 Taeniasis UNS
01-01-1994 DB69 Cysticerkose
01-01-2012 DB690 Cysticerkose i centralnervesystemet
01-01-2012 DB691 Cysticerkose i øje
01-01-2012 DB698 Cysticerkose med anden lokalisation
01-01-1994 DB699 Cysticerkose UNS
01-01-1994 DB70 Diphyllobothriasis og sparganosis
01-01-1994 DB700 Diphyllobothriasis
01-01-1994 DB701 Sparganosis
01-01-1994 DB71 Andre bændelormeinfestationer
01-01-2012 DB710 Hymenolepiasis
01-01-2012 DB711 Dipylidiasis
01-01-2012 DB718 Anden bændelormeinfestation
01-01-1994 DB719 Infestation med bændelorm UNS
01-01-1994 DB72 Dracunculiasis
01-01-1994 DB729 Dracunculiasis UNS
01-01-1994 DB73 Onchocerciasis
01-01-1994 DB739 Onchocerkose UNS
01-01-1994 DB74 Filariose
01-01-1994 DB740 Wuchereria bancrofti filariasis
01-01-2012 DB741 Brugia malayi filariasis
01-01-2012 DB742 Brugia timori filariasis
01-01-2012 DB743 Loa loa filariasis
01-01-2012 DB744 Mansonelliasis
01-01-2012 DB748 Anden filariose
01-01-2012 DB748B Dirofilariose
01-01-1994 DB749 Filariose UNS
01-01-1994 DB75 Trikinose
01-01-1994 DB759 Trikinose UNS
01-01-1994 DB76 Infestation med hageorm
01-01-1994 DB760 Ancylostomiasis
01-01-1994 DB761 Infestation med Necator americanus
01-01-1994 DB768 Anden form for infestation med hageorm
01-01-1994 DB769 Infestation med hageorm UNS
01-01-1994 DB769A Larva migrans cutanea UNS
01-01-1994 DB77 Askariose
01-01-1994 DB770 Intestinal ascariasis
01-01-1994 DB778 Ascariasis med anden komplikation
01-01-1994 DB779 Ascariasis UNS
01-01-1994 DB78 Strongyloidose
01-01-2012 DB780 Intestinal strongyloidiasis
01-01-2012 DB781 Kutan strongyloidiasis
01-01-2012 DB787 Dissemineret strongyloidiasis
01-01-1994 DB789 Strongyloidiasis UNS
01-01-1994 DB79 Infektion med piskeorm
01-01-1994 DB799 Infektion med piskeorm UNS
01-01-1994 DB80 Infektion med børneorm
01-01-1994 DB809 Infektion med børneorm UNS
01-01-1994 DB81 Andre intestinale ormeinfestationer IKA
01-01-2012 DB810 Anisakiasis
01-01-2012 DB811 Intestinal capillariasis
01-01-2012 DB812 Trichostrongyliasis
01-01-2012 DB813 Intestinal angiostrongyliasis
01-01-1994 DB814 Blandet intestinal ormeinfestation
01-01-1994 DB818 Anden intestinal ormeinfestation
01-01-1994 DB82 Intestinale infestationer med parasitter uden nærmere spec.
01-01-1994 DB820 Intestinal ormesygdom UNS
01-01-1994 DB829 Intestinal infestation med parasitter UNS
01-01-1994 DB83 Andre ormesygdomme
01-01-1994 DB830 Larva migrans visceralis
01-01-2012 DB830A Toxocariasis
01-01-2012 DB831 Gnathostomiasis
01-01-2012 DB832 Angiostrongyliasis forårsaget af Parastrongylus cantonensis
01-01-2012 DB833 Syngamiasis
01-01-2012 DB834 Intern infestation med igler
01-01-1994 DB838 Anden ormesygdom
01-01-1994 DB839 Ormesygdom UNS
01-01-1994 DB85 Infestation med lus
01-01-1994 DB850 Infestation med hovedlus
01-01-1994 DB851 Infestation med kropslus
01-01-1994 DB852 Infestation med lus UNS
01-01-1994 DB853 Infestation med fladlus
01-01-1994 DB854 Blandingsinfestation med lus
01-01-1994 DB86 Fnat
01-01-1994 DB869 Scabies UNS
01-04-2000 DB869A Scabies crustosa
01-04-2000 DB869B Persisterende noduli ved scabies
01-01-1994 DB87 Myiasis
01-01-2012 DB870 Kutan myiasis
01-01-2012 DB871 Myiasis i sår
01-01-2012 DB872 Okulær myiasis
01-01-2012 DB873 Nasofaryngeal myiasis
01-01-2012 DB874 Myiasis i øre
01-01-2012 DB878 Myiasis med anden lokalisation
01-01-1994 DB879 Myiasis UNS
01-01-1994 DB88 Andre infestationer med leddyr
01-04-2000 DB880 Anden sygdom fremkaldt af mider
01-01-1994 DB881 Infestation med sandlopper
01-01-2012 DB882 Infestation med andet leddyr
01-01-2012 DB883 Ekstern infestation med igler
01-01-1994 DB888 Anden infestation med leddyr
01-04-2000 DB888A Cheyletiella-infestation
01-04-2000 DB888B Infestation med væggelus
01-04-2000 DB888C Infestation med lopper
01-04-2000 DB888D Infestation med hårsækmider
01-01-1994 DB889 Infestation med leddyr UNS
01-01-1994 DB89 Sygdom forårsaget af parasit UNS
01-01-1994 DB899 Parasitær sygdom UNS
01-01-1996 DB899A Parasitæmi UNS
01-01-1994 DB90 Følger efter tuberkulose
01-01-1994 DB900 Følger efter tuberkulose i centralnervesystemet
01-01-1994 DB901 Følger efter tuberkulose i urin- og kønsorganer
01-01-1994 DB902 Følger efter tuberkulose i knogler og led
01-01-1994 31-12-2011 DB902A Sequelae tuberculosis articulorum
01-01-1994 31-12-2011 DB902B Sequelae tuberculosis ossium
01-01-1994 DB908 Følger efter tuberkulose i andet organ
01-01-1994 DB909 Følger eft TB i ånde-org. og u lokal.
01-01-1994 DB91 Følger efter polio
01-01-1994 DB919 Følger efter poliomyelitis
01-01-1994 DB92 Følger efter spedalskhed
01-01-1994 DB929 Følger efter lepra
01-01-1994 DB94 Følger efter andre infektiøse og parasitære sygdomme
01-01-1994 DB940 Følger efter trakom
01-01-1994 DB941 Følger efter viral hjernebetændelse
01-01-1994 DB942 Følger efter viral leverbetændelse
01-01-1994 DB948 Følger efter anden infektiøs eller parasitær sygdom
01-04-2020 DB948A Følger efter COVID-19
01-01-1994 DB949 Følger efter infektiøs eller parasitær sygdom UNS
01-01-1994 DB95 Streptokokker og stafylokokker som årsag til sygdom
01-01-1994 DB950 Streptokokker, gruppe A, som årsag til sygdom
01-01-2012 DB951 Streptokokker, gruppe B, som årsag til sygdom
01-01-2012 DB952 Streptokokker, gruppe D, som årsag til sygdom
01-01-1994 DB953 Pneumokokker som årsag til sygdom
01-01-2012 DB954 Anden streptokok som årsag til sygdom
01-01-1994 DB955 Streptokokker UNS som årsag til sygdom
01-01-1994 DB956 Staphylococcus aureus som årsag til sygdom
01-05-2004 DB956A Staphylococcus aureus methicillin resistent (MRSA)
01-01-2012 DB957 Anden stafylokok som årsag til sygdom
01-01-1994 DB958 Stafylokok UNS som årsag til sygdom
01-01-1994 DB96 Andre bakterier som årsag til sygdom
01-01-1994 DB960 Mycoplasma pneumoniae som årsag til sygdom
01-01-1994 DB961 Klebsiella pneumoniae om årsag til sygdom
01-01-1994 DB962 Escherichia coli som årsag til sygdom
01-01-1994 DB963 Haemophilus influenzae som årsag til sygdom
01-01-1994 DB964 Proteus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB965 Pseudomonas som årsag til sygdom
01-01-1994 DB966 Bacillus fragilis som årsag til sygdom
01-01-1994 DB967 Clostridium perfringens som årsag til sygdom
01-01-1994 DB968 Anden bakterie som årsag til sygdom
01-07-2005 31-12-2011 DB968A Helicobacter pylori som årsag til sygd klass i andre kap
01-01-1994 DB97 Virus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB970 Adenovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB971 Enterovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB972 Coronavirus som årsag til sygdom
01-12-2019 DB972A COVID-19 svær akut respiratorisk syndrom
01-04-2020 DB972B Multisystem inflammatorisk syndrom associeret med COVID-19
01-04-2020 DB972B1 Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)
01-01-1994 DB973 Retrovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB974 Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) som årsag til sygdom
01-01-1994 DB975 Reovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB976 Parvovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB977 Papillomavirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB978 Anden virus som årsag til sygdom
01-01-2012 DB98 Andre infektiøse agentia som årsag til sygdom
01-01-2012 DB980 Helicobacter pylori som årsag til sygdom
01-01-2012 DB981 Vibrio vulnificus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB99 Andre eller ikke nærmere specificerede infektiøse sygdomme
01-01-1994 DB999 Anden eller ikke specificeret infektionssygdom
01-01-1994 DC00 Læbekræft
01-01-1994 DC000 Kræft i overlæbens yderside
01-01-2017 31-12-2021 DC000M Kræft i overlæbens yderside med metastaser
01-01-1994 DC001 Kræft i underlæbens yderside
01-01-2017 31-12-2021 DC001M Kræft i underlæbens yderside med metastaser
01-01-1994 DC002 Kræft i læbens yderside UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC002M Kræft i læbens yderside med metastaser
01-01-1994 DC003 Kræft i overlæbens slimhinde
01-01-2017 31-12-2021 DC003M Kræft i overlæbens slimhinde med metastaser
01-01-1994 DC004 Kræft i underlæbens slimhinde
01-01-2017 31-12-2021 DC004M Kræft i underlæbens slimhinde med metastaser
01-01-1994 DC005 Kræft i læbens slimhinde UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC005M Kræft i læbens slimhinde med metastaser
01-01-1994 DC006 Kræft i mundvig
01-01-2017 31-12-2021 DC006M Kræft i mundvig med metastaser
01-01-1994 DC008 Kræft i læbe overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC008M Kræft i læbe overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC009 Læbekræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC009M Læbekræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC009X Lokalrecidiv fra læbekræft
01-01-1994 DC01 Kræft i basis af tunge
01-01-1994 DC019 Kræft i tungebasis
01-01-2017 31-12-2021 DC019M Kræft i tungebasis med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC019X Lokalrecidiv fra kræft i tungebasis
01-01-1994 DC02 Kræft i andre og ikke specificerede dele af tungen
01-01-1994 DC020 Kræft i tungens overside
01-01-2017 31-12-2021 DC020M Kræft i tungens overside med metastaser
01-01-1994 DC021 Kræft i tungeranden
01-01-1994 DC021A Kræft i tungespidsen
01-01-1994 31-12-2011 DC021B Neopl mal linguae marginale
01-01-2017 31-12-2021 DC021M Kræft i tungeranden med metastaser
01-01-1994 DC022 Kræft i tungens underside
01-01-1994 DC022A Kræft i tungebåndet
01-01-2017 31-12-2021 DC022M Kræft i tungens underside med metastaser
01-01-1994 DC023 Kræft i tungens forreste to tredjedele UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC023M Kræft i tungens forreste to tredjedele med metastaser
01-01-1994 DC024 Kræft i tonsilla lingualis
01-01-2017 31-12-2021 DC024M Kræft i tonsilla linguae med metastaser
01-01-1994 DC028 Kræft i tungen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC028M Kræft i tungen overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC029 Tungekræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC029M Tungekræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC029X Lokalrecidiv fra tungekræft
01-01-1994 DC03 Kræft i tandkødet
01-01-1994 DC030 Kræft i tandkødet i overmunden
01-01-2017 31-12-2021 DC030M Kræft i tandkødet i overmunden med metastaser
01-01-1994 DC031 Kræft i tandkødet i undermunden
01-01-2017 31-12-2021 DC031M Kræft i tandkødet i undermunden med metastaser
01-01-1994 DC039 Kræft i tandkødet UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC039M Kræft i tandkødet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC039X Lokalrecidiv fra kræft i tandkødet
01-01-1994 DC04 Kræft i mundgulvet
01-01-1994 DC040 Kræft i mundgulvets forreste del
01-01-2017 31-12-2021 DC040M Kræft i mundgulvets forreste del med metastaser
01-01-1994 DC041 Kræft i mundgulvets laterale del
01-01-2017 31-12-2021 DC041M Kræft i mundgulvets laterale del med metastaser
01-01-1994 DC048 Kræft i mundgulvet overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC048M Kræft i mundgulvet overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC049 Kræft i mundgulvet UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC049M Kræft i mundgulvet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC049X Lokalrecidiv fra kræft i mundgulvet
01-01-1994 DC05 Kræft i ganen
01-01-1994 DC050 Kræft i den hårde gane
01-01-2017 31-12-2021 DC050M Kræft i den hårde gane med metastaser
01-01-1994 DC051 Kræft i den bløde gane
01-01-2017 31-12-2021 DC051M Kræft i den bløde gane med metastaser
01-01-1994 DC052 Kræft i drøbelen
01-01-2017 31-12-2021 DC052M Kræft i drøbelen med metastaser
01-01-1994 DC058 Kræft i ganen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC058M Kræft i ganen overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC059 Ganekræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC059M Kræft i ganen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC059X Lokalrecidiv fra ganekræft
01-01-1994 DC06 Kræft i andre og ikke specificerede dele af mundhulen
01-01-1994 DC060 Kræft i kindens slimhinde
01-01-2017 31-12-2021 DC060M Kræft i kindens slimhinde med metastaser
01-01-1994 DC061 Kræft i vestibulum oris
01-01-2017 31-12-2021 DC061M Kræft i vestibulum oris med metastaser
01-01-1994 DC062 Kræft i slimhinden bag kindtænderne
01-01-2017 31-12-2021 DC062M Kræft i slimhinden bag kindtænderne med metastaser
01-01-1994 DC068 Kræft i mundhulen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC068M Kræft i mundhulen overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC069 Kræft i mundhulen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC069M Kræft i mundhulen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC069X Lokalrecidiv fra kræft i mundhulen
01-01-1994 DC07 Kræft i ørespytkirtel
01-01-1994 DC079 Kræft i ørespytkirtel
01-01-2017 31-12-2021 DC079M Kræft i ørespytkirtel med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC079X Lokalrecidiv fra kræft i ørespytkirtel
01-01-1994 DC08 Kræft i andre og ikke specificerede store spytkirtler
01-01-1994 DC080 Kræft i glandula submandibularis
01-01-2017 31-12-2021 DC080M Kræft i glandula submandibularis med metastaser
01-01-1994 DC081 Kræft i glandula sublingualis
01-01-2017 31-12-2021 DC081M Kræft i glandula sublingualis med metastaser
01-01-1994 DC088 Kræft i stor spytkirtel overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC088M Kræft i stor spytkirtel overgrib. fl. lokalis. m metastaser
01-01-1994 DC089 Kræft i stor spytkirtel UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC089M Kræft i stor spytkirtel med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC089X Lokalrecidiv fra kræft i stor spytkirtel
01-01-1994 DC09 Kræft i tonsiller
01-01-1994 DC090 Kræft i tonsilleje
01-01-1994 31-12-2011 DC090A Neopl mal tonsillae, fossa
01-01-1994 31-12-2011 DC090B Neopl mal tonsillae, sinus
01-01-2017 31-12-2021 DC090M Kræft i tonsilleje med metastaser
01-01-1994 DC091 Kræft i ganebuen
01-01-1994 DC091A Kræft i forreste ganebue
01-01-1994 DC091B Kræft i bageste ganebue
01-01-2017 31-12-2021 DC091M Kræft i ganebuen med metastaser
01-01-1994 DC092 Kræft i tonsilla palatina
01-01-2017 31-12-2021 DC092M Kræft i tonsilla palatina med metastaser
01-01-1994 DC098 Kræft i tonsil overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC098M Kræft i tonsil overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC099 Kræft i tonsil UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC099M Kræft i tonsil med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC099X Lokalrecidiv fra kræft i tonsil
01-01-1994 DC10 Kræft i mundsvælget
01-01-1994 DC100 Kræft i vallecula epiglottica
01-01-2017 31-12-2021 DC100M Kræft i vallecula epiglottica med metastaser
01-01-1994 DC101 Kræft i strubelågets forflade
01-01-2017 31-12-2021 DC101M Kræft i strubelågets forflade med metastaser
01-01-1994 DC102 Kræft i oropharynx lateralvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC102M Kræft i oropharynx lateralvæg med metastaser
01-01-1994 DC103 Kræft i oropharynx bagvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC103M Kræft i oropharynx bagvæg med metastaser
01-01-1994 DC104 Kræft i brankialcyste eller brankialfure
01-01-1994 DC104A Kræft i brankialcyste
01-01-1994 DC104B Kræft i brankialfure
01-01-2017 31-12-2021 DC104M Kræft i brankialcyste eller brankialfure med metastaser
01-01-1994 DC108 Kræft i mundsvælget overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC108M Kræft i mundsvælg overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC109 Kræft i mundsvælget UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC109M Kræft i mundsvælget med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC109X Lokalrecidiv fra kræft i mundsvælget
01-01-1994 DC11 Kræft i næsesvælget
01-01-1994 DC110 Kræft i næsesvælgets loft
01-01-2017 31-12-2021 DC110M Kræft i næsesvælgets loft med metastaser
01-01-1994 DC111 Kræft i næsesvælgets bagvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC111M Kræft i næsesvælgets bagvæg med metastaser
01-01-1994 DC112 Kræft i næsesvælgets sidevæg
01-01-2017 31-12-2021 DC112M Kræft i næsesvælgets sidevæg med metastaser
01-01-1994 DC113 Kræft i næsesvælgets forvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC113M Kræft i næsesvælgets forvæg med metastaser
01-01-1994 DC118 Kræft i næsesvælget overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC118M Kræft i næsesvælg overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC119 Kræft i næsesvælget UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC119M Kræft i næsesvælget med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC119X Lokalrecidiv fra kræft i næsesvælget
01-01-1994 DC12 Kræft i recessus piriformis
01-01-1994 DC129 Kræft i recessus piriformis
01-01-2017 31-12-2021 DC129M Kræft i recessus piriformis med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC129X Lokalrecidiv fra kræft i recessus piriformis
01-01-1994 DC13 Kræft i hypopharynx
01-01-1994 DC130 Kræft i regio postcricoideae
01-01-2017 31-12-2021 DC130M Kræft i regio postcricoideae med metastaser
01-01-1994 DC131 Kræft i plica aryepiglottica
01-01-2017 31-12-2021 DC131M Kræft i plica aryepiglottica med metastaser
01-01-1994 DC132 Kræft i hypopharynx bagvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC132M Kræft i hypopharynx bagvæg med metastaser
01-01-1994 DC138 Kræft i hypopharynx overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC138M Kræft i hypopharynx overgrib. fl. lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC139 Kræft i hypopharynx UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC139M Kræft i hypopharynx med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC139X Lokalrecidiv fra kræft i hypopharynx
01-01-1994 DC14 Kræft m. andre og dårligt spec. lokal. i læbe, mund og svælg
01-01-1994 DC140 Kræft i svælget UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC140M Kræft i svælget med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC140X Lokalrecidiv fra kræft i svælget
01-01-1994 DC141 Kræft i laryngopharynx
01-01-2017 31-12-2021 DC141M Kræft i laryngopharynx med metastaser
01-01-1994 DC142 Kræft i Waldeyers ring
01-01-2017 31-12-2021 DC142M Kræft i Waldeyers ring med metastaser
01-01-1994 DC148 Kræft i læbe, mundhule og svælg overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC148M Kræft i læbe,mundhule,svælg overgrib.fl.lokal. m metastaser
01-01-1994 DC15 Kræft i spiserøret
01-01-1994 31-12-2011 DC150 Neopl mal oesophagi pars cervicalis
01-01-1994 31-12-2011 DC151 Neopl mal oesophagi pars thoracalis
01-01-1994 31-12-2011 DC152 Neopl mal oesophagi pars abdominalis
01-01-1994 DC153 Kræft i spiserørets øverste tredjedel
01-01-2017 31-12-2021 DC153M Kræft i spiserørets øverste tredjedel med metastaser
01-01-1994 DC154 Kræft i spiserørets midterste tredjedel
01-01-2017 31-12-2021 DC154M Kræft i spiserørets midterste tredjedel med metastaser
01-01-1994 DC155 Kræft i spiserørets nederste tredjedel
01-01-2017 31-12-2021 DC155M Kræft i spiserørets nederste tredjedel med metastaser
01-01-1994 DC158 Kræft i spiserøret overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC158M Kræft i spiserøret overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC159 Kræft i spiserøret UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC159M Kræft i spiserøret med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC159X Lokalrecidiv fra kræft i spiserøret
01-01-1994 DC16 Kræft i mavesækken
01-01-1994 DC160 Kræft i cardia
01-01-2017 31-12-2021 DC160M Kræft i cardia med metastaser
01-01-1994 DC161 Kræft i fundus ventriculi
01-01-2017 31-12-2021 DC161M Kræft i fundus ventriculi med metastaser
01-01-1994 DC162 Kræft i corpus ventriculi
01-01-2017 31-12-2021 DC162M Kræft i corpus ventriculi med metastaser
01-01-1994 DC163 Kræft i antrum pyloricum
01-01-2017 31-12-2021 DC163M Kræft i antrum pyloricum med metastaser
01-01-1994 DC164 Kræft i pylorus
01-01-2017 31-12-2021 DC164M Kræft i pylorus med metastaser
01-01-1994 DC165 Kræft i curvatura gastrica minor
01-01-2017 31-12-2021 DC165M Kræft i curvatura gastrica minor med metastaser
01-01-1994 DC166 Kræft i curvatura gastrica major
01-01-2017 31-12-2021 DC166M Kræft i curvatura gastrica major med metastaser
01-01-1994 DC168 Kræft i mavesækken overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC168M Kræft i mavesæk overgrib. flere lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC169 Kræft i mavesækken UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC169M Kræft i mavesækken med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC169X Lokalrecidiv fra kræft i mavesækken
01-01-1994 DC17 Kræft i tyndtarmen
01-01-1994 DC170 Kræft i tolvfingertarmen
01-01-2017 31-12-2021 DC170M Kræft i tolvfingertarmen med metastaser
01-01-1994 DC171 Kræft i jejunum
01-01-2017 31-12-2021 DC171M Kræft i jejunum med metastaser
01-01-1994 DC172 Kræft i ileum
01-01-2017 31-12-2021 DC172M Kræft i ileum med metastaser
01-01-1994 DC173 Kræft i Meckels divertikel
01-01-2017 31-12-2021 DC173M Kræft i Meckels divertikel med metastaser
01-01-1994 DC178 Kræft i tyndtarmen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC178M Kræft i tyndtarm overgrib. flere lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC179 Kræft i tyndtarmen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC179M Kræft i tyndtarmen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC179X Lokalrecidiv fra kræft i tyndtarmen
01-01-1994 DC18 Kræft i tyktarmen
01-01-1994 DC180 Kræft i caecum
01-01-1994 DC180A Kræft i valva ileocaecalis
01-01-2017 31-12-2021 DC180M Kræft i caecum med metastaser
01-01-1994 DC181 Kræft i blindtarmen
01-01-2017 31-12-2021 DC181M Kræft i blindtarmen med metastaser
01-01-1994 DC182 Kræft i colon ascendens
01-01-2017 31-12-2021 DC182M Kræft i colon ascendens med metastaser
01-01-1994 DC183 Kræft i flexura coli dextra
01-01-2017 31-12-2021 DC183M Kræft i flexura coli dextra med metastaser
01-01-1994 DC184 Kræft i colon transversum
01-01-2017 31-12-2021 DC184M Kræft i colon transversum med metastaser
01-01-1994 DC185 Kræft i flexura coli sinistra
01-01-2017 31-12-2021 DC185M Kræft i flexura coli sinistra med metastaser
01-01-1994 DC186 Kræft i colon descendens
01-01-2017 31-12-2021 DC186M Kræft i colon descendens med metastaser
01-01-1994 DC187 Kræft i colon sigmoideum
01-01-2017 31-12-2021 DC187M Kræft i colon sigmoideum med metastaser
01-01-1994 DC188 Kræft i tyktarmen overgribende flere lokalisationer
01-01-2000 DC188A Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HNPCC)
01-01-2017 31-12-2021 DC188M Kræft i tyktarm overgrib. flere lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC189 Kræft i tyktarmen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC189M Kræft i tyktarmen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC189X Lokalrecidiv fra kræft i tyktarmen
01-01-1994 30-09-2008 DC19 Kræft på overgangen mellem tyktarm og endetarm
01-01-1994 30-04-2008 DC199 Neopl mal rectosigmoidei
01-01-1994 DC20 Kræft i endetarmen
01-01-1994 DC209 Kræft i endetarmen
01-01-2017 31-12-2021 DC209M Kræft i endetarmen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC209X Lokalrecidiv fra kræft i endetarmen
01-01-1994 DC21 Kræft i endetarmsåbningen og analkanalen
01-01-1994 DC210 Kræft i endetarmsåbningen UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC210D Neoplasma malignum ani, basocellulært, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC210E Neoplasma malignum ani, basocellulært, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC210F Neoplasma malignum ani, basocellulært, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC210G Neoplasma malignum ani, basocellulært, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC210H Neoplasma malignum ani, basocellulært, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC210J Ne mal ani, plan, verr (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC210K Neoplasma malignum ani, planocellulært, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC210L Neoplasma malignum ani, planocellulært, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC210M Kræft i endetarmsåbningen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC210N Neoplasma malignum ani, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210P Neoplasma malignum ani, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210Q Neoplasma malignum ani, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210R Neoplasma malignum ani, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC210S Neoplasma malignum ani, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210T Neoplasma malignum ani, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210U Neoplasma malignum ani, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210V Neoplasma malignum ani, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC210W Neoplasma malignum ani, angiosarkom
01-04-2012 31-12-2021 DC210X Lokalrecidiv fra kræft i endetarmsåbningen
01-04-2006 31-12-2011 DC210Z Neoplasma malignum ani, andet
01-01-1994 DC211 Kræft i analkanalen
01-01-2017 31-12-2021 DC211M Kræft i analkanalen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC211X Lokalrecidiv fra kræft i analkanalen
01-01-1994 DC212 Neoplasma malignum cloacogenica ani
01-01-2017 31-12-2021 DC212M Neoplasma malignum cloacogenica ani med metastaser
01-01-1994 DC218 Kræft i endetarm, åbning og analkanal, overgrib. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC218M Kræft i endetarm og analkanal, overgrib. lokal. m metastaser
01-01-1994 DC22 Kræft i leveren og intrahepatiske galdegange
01-01-1994 DC220 Hepatocellulært karcinom
01-01-2017 31-12-2021 DC220M Hepatocellulært karcinom med metastaser
01-01-1994 DC221 Kræft i intrahepatiske galdegange
01-01-2012 DC221A Cholangiocarcinoma, intrahepatisk
01-01-2017 31-12-2021 DC221M Kræft i intrahepatiske galdegange med metastaser
01-01-1994 DC222 Hepatoblastom
01-01-2017 31-12-2021 DC222M Hepatoblastom med metastaser
01-01-1994 DC223 Angiosarkom i leveren
01-01-2017 31-12-2021 DC223M Angiosarkom i leveren med metastaser
01-01-1994 DC224 Anden form for sarkom i leveren
01-01-2017 31-12-2021 DC224M Anden form for sarkom i leveren med metastaser
01-01-1994 DC227 Anden kræft i leveren
01-01-2017 31-12-2021 DC227M Anden kræft i leveren med metastaser
01-01-1994 DC229 Kræft i leveren UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC229M Kræft i leveren med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC229X Lokalrecidiv fra kræft i leveren
01-01-1994 DC23 Kræft i galdeblæren
01-01-1994 DC239 Kræft i galdeblæren
01-01-2017 31-12-2021 DC239M Kræft i galdeblæren med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC239X Lokalrecidiv fra kræft i galdeblæren
01-01-1994 DC24 Kræft i andre og ikke specificerede dele af galdeveje
01-01-1994 DC240 Kræft i ekstrahepatiske galdeveje
01-01-1994 DC240A Kræft i ductus choledochus
01-01-1994 DC240B Kræft i ductus cysticus
01-01-1994 DC240C Kræft i ductus hepaticus communis
01-01-1994 DC240D Kræft i ductus hepaticus dexter
01-01-1994 DC240E Kræft i ductus hepaticus sinister
01-01-2017 31-12-2021 DC240M Kræft i ekstrahepatiske galdeveje med metastaser
01-01-1994 DC241 Kræft i papilla Vateri
01-01-2017 31-12-2021 DC241M Kræft i papilla Vateri med metastaser
01-01-1994 DC248 Kræft i galdeveje overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC248M Kræft i galdeveje overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC249 Kræft i galdeveje UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC249M Kræft i galdeveje med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC249X Lokalrecidiv fra kræft i galdeveje
01-01-1994 DC25 Kræft i bugspytkirtlen
01-01-1994 DC250 Kræft i caput pancreatis
01-01-2017 31-12-2021 DC250M Kræft i caput pancreatis med metastaser
01-01-1994 DC251 Kræft i corpus pancreatis
01-01-2017 31-12-2021 DC251M Kræft i corpus pancreatis med metastaser
01-01-1994 DC252 Kræft i cauda pancreatis
01-01-2017 31-12-2021 DC252M Kræft i cauda pancreatis med metastaser
01-01-1994 DC253 Kræft i ductus pancreaticus
01-01-2017 31-12-2021 DC253M Kræft i ductus pancreaticus med metastaser
01-01-1994 DC254 Kræft i Langerhanske øer
01-01-2017 31-12-2021 DC254M Kræft i Langerhanske øer med metastaser
01-01-1994 DC257 Kræft i andre dele af pancreas
01-01-2017 31-12-2021 DC257M Kræft i andre dele af pancreas med metastaser
01-01-1994 DC258 Kræft i pancreas overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC258M Kræft i pancreas overgrib. fl. lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC259 Kræft i pancreas UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC259M Kræft i pancreas med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC259X Lokalrecidiv fra kræft i pancreas
01-01-1994 DC26 Kræft i andre og dårligt specificerede fordøjelsesorganer
01-01-1994 DC260 Kræft i mave-tarm-kanalen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC260M Kræft i tarmkanalen med metastaser
01-01-1994 DC261 Kræft i milten
01-01-2017 31-12-2021 DC261M Kræft i milten med metastaser
01-01-1994 DC268 Kræft i fordøj-org. overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC268M Kræft i fordøjelsesorg. overgrib. fl.lokalisat. m metastaser
01-01-1994 DC269 Kræft i fordøjelseorganerne UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC269M Kræft i fordøjelsesorganerne med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC269X Lokalrecidiv fra kræft i fordøjelseorganerne
01-01-1994 DC30 Kræft i næsehulen og mellemøret
01-01-1994 DC300 Kræft i næsehulen
01-01-1994 DC300A Kræft i concha nasi
01-01-1994 DC300B Kræft i næseskillevæggen
01-01-1994 DC300C Kræft i vestibulum nasi
01-01-2017 31-12-2021 DC300M Kræft i næsehulen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC300X Lokalrecidiv fra kræft i næsehulen
01-01-1994 DC301 Kræft i mellemøre
01-01-1994 DC301A Kræft i cellulae mastoideae
01-01-1994 DC301B Kræft i tuba auditiva
01-01-2017 31-12-2021 DC301M Kræft i mellemøre med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC301X Lokalrecidiv fra kræft i mellemøre
01-01-1994 DC31 Kræft i bihuler
01-01-1994 DC310 Kræft i kæbehulen
01-01-2017 31-12-2021 DC310M Kræft i kæbehulen med metastaser
01-01-1994 DC311 Kræft i sinus ethmoidalis
01-01-2017 31-12-2021 DC311M Kræft i sinus ethmoidalis med metastaser
01-01-1994 DC312 Kræft i pandehulen
01-01-2017 31-12-2021 DC312M Kræft i pandehulen med metastaser
01-01-1994 DC313 Kræft i sinus sphenoidalis
01-01-2017 31-12-2021 DC313M Kræft i sinus sphenoidalis med metastaser
01-01-1994 DC318 Kræft i bihuler overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC318M Kræft i bihuler overgrib. flere lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC319 Kræft i bihule UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC319M Kræft i bihule med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC319X Lokalrecidiv fra kræft i bihule
01-01-1994 DC32 Kræft i strubehovedet
01-01-1994 DC320 Kræft i glottis
01-01-1994 DC320A Kræft i stemmelæbe
01-01-2017 31-12-2021 DC320M Kræft i glottis med metastaser
01-01-1994 DC321 Kræft i strubehovedet lokaliseret oven for glottis
01-01-1994 DC321A Kræft i epiglottis' bagflade
01-01-1994 DC321B Kræft i epiglottis lokaliseret over os hyoideum
01-01-1994 DC321C Kræft i laryngeale side af plica aryepiglottica
01-01-1994 DC321D Kræft i falsk stemmelæbe
01-01-2017 31-12-2021 DC321M Kræft i strubehovedet lokalis. ovenfor glottis m metastaser
01-01-1994 DC322 Kræft i strubehovedet lokaliseret neden for glottis
01-01-2017 31-12-2021 DC322M Kræft i strubehovedet lokalis. nedenfor glottis m metastaser
01-01-1994 DC323 Kræft i brusk i strubehovedet
01-01-2017 31-12-2021 DC323M Kræft i brusk i strubehovedet med metastaser
01-01-1994 DC328 Kræft i strubehovedet overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC328M Kræft i strubehoved overgrib flere lokalisat med metastaser
01-01-1994 DC329 Kræft i strubehovedet UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC329M Kræft i strubehovedet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC329X Lokalrecidiv fra kræft i strubehovedet
01-01-1994 DC33 Kræft i luftrøret
01-01-1994 DC339 Kræft i luftrøret
01-01-2017 31-12-2021 DC339M Kræft i luftrøret med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC339X Lokalrecidiv fra kræft i luftrøret
01-01-1994 DC34 Kræft i bronkier og lunge
01-01-1994 DC340 Kræft i hovedbronkie
01-01-1994 DC340A Kræft i lungehilus
01-01-1994 DC340B Kræft i carina tracheae
01-01-2017 31-12-2021 DC340M Kræft i hovedbronkien med metastaser
01-01-1994 DC341 Kræft i lungens øverste lap
01-01-2017 31-12-2021 DC341M Kræft i lungens øverste lap med metastaser
01-01-1994 DC342 Kræft i lungens mellemste lap
01-01-2017 31-12-2021 DC342M Kræft i lungens mellemste lap med metastaser
01-01-1994 DC343 Kræft i lungens nederste lap
01-01-2017 31-12-2021 DC343M Kræft i lungens nederste lap med metastaser
01-01-1994 DC348 Kræft i bronkier og lunge overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC348M Kræft i bronkier og lunge overgrib. fl. lokalis m metastaser
01-01-1994 DC349 Kræft i lunge UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC349M Kræft i bronkier eller lunge med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC349X Lokalrecidiv fra kræft i lunge
01-01-1994 DC37 Kræft i thymus
01-01-1994 DC379 Kræft i thymus
01-01-2017 31-12-2021 DC379M Kræft i thymus med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC379X Lokalrecidiv fra kræft i thymus
01-01-1994 DC38 Kræft i hjerte, mediastinum og lungehinde
01-01-1994 DC380 Kræft i hjertet
01-01-1994 DC380A Kræft i perikardiet
01-01-2017 30-09-2022 DC380AM Kræft i perikardiet med metastaser
01-04-2012 30-09-2022 DC380AX Lokalrecidiv fra kræft i perikardiet
01-01-2017 31-12-2021 DC380M Kræft i hjertet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC380X Lokalrecidiv fra kræft i hjertet
01-01-1994 DC381 Kræft i mediastinum anterius
01-01-2017 31-12-2021 DC381M Kræft i mediastinum anterius med metastaser
01-01-1994 DC382 Kræft i mediastinum posterius
01-01-2017 31-12-2021 DC382M Kræft i mediastinum posterius med metastaser
01-01-1994 DC383 Kræft i mediastinum UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC383M Kræft i mediastinum med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC383X Lokalrecidiv fra kræft i mediastinum
01-01-1994 DC384 Kræft i lungehinde
01-01-2017 31-12-2021 DC384M Kræft i lungehinde med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC384X Lokalrecidiv fra kræft i lungehinde
01-01-1994 DC388 Kræft i hjerte, mediastinum og lungehinde overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC388M Kræft i hjerte, mediast, lungehinde overgribende m.metastase
01-01-1994 DC39 Kræft med anden/uspec. lokal. i åndedræts-/brysthuleorganer
01-01-1994 DC390 Kræft i øvre luftveje UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC390M Kræft i øvre luftveje med metastaser
01-01-1994 DC398 Kræft i brysthule og luftveje overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC398M Kræft i brysthule og luftveje overgrib.fl.lokal. m metastase
01-01-1994 DC399 Kræft i åndedrætsorg./brysthuleorg. med dårligt spec. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC399M Kræft i åndedræts-/brysthuleorgan med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC399X Lokalrecidiv fra kræft i åndedrætsorgan el organ i brysthule
01-01-1994 DC40 Kræft i knogler og ledbrusk i ekstremiteter
01-01-1994 DC400 Kræft i skulderblad, lange knogler eller ledbrusk i arm
01-01-1994 DC400A Kræft i ledbrusk på lang knogle i overekstremitet
01-01-1994 DC400B Kræft i ledbrusk på skulderblad
01-01-1994 DC400C Knoglekræft i lang knogle i overekstremitet
01-01-1994 DC400D Knoglekræft i skulderblad
01-01-2017 31-12-2021 DC400M Kræft i skulderblad/lang knogle/ledbrusk i arm m.metastaser
01-01-1994 DC401 Kræft i kort knogle eller ledbrusk i overekstremitet
01-01-1994 DC401A Kræft i ledbrusk på kort knogle i overekstremitet
01-01-1994 DC401B Knoglekræft i kort knogle i overekstremitet
01-01-2017 31-12-2021 DC401M Kræft i kort knogle/ledbrusk i overekstremitet m.metastaser
01-01-1994 DC402 Kræft i lang knogle eller ledbrusk i underekstremitet
01-01-1994 DC402A Kræft i ledbrusk på lang knogle i underekstremitet
01-01-1994 DC402B Knoglekræft i lang knogle i underekstremitet
01-01-2017 31-12-2021 DC402M Kræft i lang knogle/ledbrusk i underekstremitet m.metastaser
01-01-1994 DC403 Kræft i kort knogle eller ledbrusk i underekstremitet
01-01-1994 DC403A Kræft i ledbrusk på kort knogle i underekstremitet
01-01-1994 DC403B Knoglekræft i kort knogle i underekstremitet
01-01-2017 31-12-2021 DC403M Kræft i kort knogle/ledbrusk i underekstremitet m.metastase
01-01-1994 DC408 Kræft i knogle og ledbrusk i ekstremitet overgrib.fl.lokal.
01-01-1994 31-12-2011 DC408A Neopl mal cartilaginis articuli extremitatum, flere regione
01-01-1994 31-12-2011 DC408B Neopl mal ossium extremitatum, flere regioner
01-01-2017 31-12-2021 DC408M Kræft i knogle/ledbrusk i ekstremitet overgrib. m.metastase
01-01-1994 DC409 Kræft i knogle eller ledbrusk i ekstremitet UNS
01-01-1994 31-12-2011 DC409A Neopl mal cartilaginis articuli extremitatum uden specifik
01-01-1994 31-12-2011 DC409B Neopl mal ossium extremitatum uden specifikation
01-01-2017 31-12-2021 DC409M Kræft i knogle eller ledbrusk i ekstremitet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC409X Lokalrecidiv fra kræft i knogle eller ledbrusk i ekstremitet
01-01-1994 DC41 Kræft i knogler og ledbrusk med andre og ikke spec. lokal.
01-01-1994 DC410 Kræft i kranie eller ansigtsknogle
01-01-1994 DC410A Kræft i kranieknogle
01-01-1994 DC410B Kræft i ansigtsknogle UNS
01-01-1994 DC410C Kræft i ledbrusk i kraniet
01-01-1994 DC410D Kræft i ledbrusk i ansigtet
01-01-2012 DC410E Knoglekræft i overkæben
01-01-2012 DC410F Knoglekræft i øjenhule
01-01-2012 DC410G Kræft i ledbrusk i overkæben
01-01-2017 31-12-2021 DC410M Kræft i kranie eller ansigtsknogle med metastaser
01-01-1994 DC411 Kræft i underkæben
01-01-1994 DC411A Kræft i ledbrusk i underkæben
01-01-2017 31-12-2021 DC411M Kræft i underkæben med metastaser
01-01-1994 DC412 Kræft i rygsøjlen
01-01-1994 DC412A Kræft i ledbrusk i rygsøjlen
01-01-2012 DC412B Knoglekræft i ryghvirvel
01-01-2017 31-12-2021 DC412M Kræft i rygsøjlen med metastaser
01-01-1994 DC413 Kræft i ribben, brystben eller kraveben
01-01-1994 DC413A Kræft i ledbrusk på kraveben
01-01-1994 DC413B Kræft i ribbensbrusk
01-01-1994 DC413C Kræft i brystbenets ledbrusk
01-01-1994 DC413D Kræft i kraveben
01-01-1994 DC413E Kræft i ribben
01-01-1994 DC413F Kræft i brystbenet
01-01-2017 31-12-2021 DC413M Kræft i ribben, brystben eller kraveben med metastaser
01-01-1994 DC414 Kræft i bækken, korsben eller haleben
01-01-1994 DC414A Kræft i brusk i halebenet
01-01-1994 DC414B Kræft i brusk i bækkenet
01-01-1994 DC414C Kræft i brusk i korsbenet
01-01-1994 DC414D Knoglekræft i halebenet
01-01-1994 DC414E Knoglekræft i bækkenknogle
01-01-1994 DC414F Knoglekræft i korsbenet
01-01-2017 31-12-2021 DC414M Kræft i bækken, korsben eller haleben med metastaser
01-01-1994 DC418 Kræft i knogle/ledbrusk overgribende flere lokalisationer
01-01-1994 31-12-2011 DC418A Neopl mal cartilag articuli, flere reg (ikke ekstremiteter)
01-01-1994 31-12-2011 DC418B Neopl mal ossis, flere regioner (ikke extremiteter)
01-01-2017 31-12-2021 DC418M Kræft i knogle/ledbrusk overgrib. fl.lokalisat m.metastaser
01-01-1994 DC419 Kræft i knogle eller ledbrusk UNS
01-01-1994 DC419A Kræft i ledbrusk UNS
01-01-1994 DC419B Kræft i knogle UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC419M Kræft i knogle eller ledbrusk med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC419X Lokalrecidiv fra kræft i knogle eller ledbrusk
01-01-1994 DC43 Modermærkekræft i huden
01-01-1994 DC430 Malignt melanom i hud på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DC430E Malignt melanom i læbe, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC430F Malignt melanom i læbe, superficielt spred
01-04-2006 31-12-2011 DC430G Malignt melanom i læbe, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC430H Malignt melanom i læbe, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC430J Malignt melanom i læbe, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC430K Malignt melanom i læbe, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC430M Malignt melanom i hud på læbe med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC430Z Malignt melanom i læbe, anden type
01-01-1994 DC431 Malignt melanom i hud på øjenlåg
01-01-1994 DC431A Malignt melanom i øjenkrog
01-01-1994 DC431B Malignt melanom i øjenlåg
01-04-2006 31-12-2011 DC431E Malignt melanom i øjenlåg, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC431F Malignt melanom i øjenlåg, superficielt spred
01-04-2006 31-12-2011 DC431G Malignt melanom i øjenlåg, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC431H Malignt melanom i øjenlåg, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC431J Malignt melanom i øjenlåg, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC431K Malignt melanom i øjenlåg, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC431M Malignt melanom i hud på øjenlåg med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC431Z Malignt melanom i øjenlåg, anden type
01-01-1994 DC432 Malignt melanom i hud på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DC432A Malignt melanom i hud på øre
01-01-1994 DC432B Malignt melanom i hud i ydre øregang
01-01-1994 31-12-2011 DC432C Malignt melanom i hud i meatus acusticus externus u. specif
01-04-2006 31-12-2011 DC432E Malignt melanom i hud i ydre øre, lentigo mal
01-04-2006 31-12-2011 DC432F Malignt melanom i hud i ydre øre, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC432G Malignt melanom i hud i ydre øre, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC432H Malignt melanom i hud i ydre øre, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC432J Malignt melanom i hud i ydre øre, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC432K Malignt melanom i hud i ydre øre, desmoplstisk
01-01-2017 31-12-2021 DC432M Malignt melanom i hud på øre/i ydre øregang med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC432Z Malignt melanom i hud i ydre øre, anden type
01-01-1994 DC433 Malignt melanom med anden/ikke spec. lokalisation i ansigtet
01-04-2006 31-12-2011 DC433E Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC433F Malignt melanom i hud i ansigt, an/usepc, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC433G Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC433H Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC433J Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, malignt blue naev
01-04-2006 31-12-2011 DC433K Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC433M Malignt melanom i ansigtet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC433Z Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, anden type
01-01-1994 DC434 Malignt melanom i hud på skalpen eller halsen
01-01-1994 DC434A Malignt melanom i hud på skalpen
01-01-1994 DC434B Malignt melanom i hud på halsen
01-04-2006 31-12-2011 DC434E Malignt melanom i hud på skalp og hals, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC434F Malignt melanom i hud på skalp og hals, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC434G Malignt melanom i hud på skalp og hals, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC434H Malignt melanom i hud på skalp og hals, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC434J Malignt melanom i hud på skalp og hals, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC434K Malignt melanom i hud på skalp og hals, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC434M Malignt melanom i hud på skalpen eller halsen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC434Z Malignt melanom i hud på skalp og hals, anden type
01-01-1994 DC435 Malignt melanom i hud på kroppen
01-01-1994 DC435A Malignt melanom i hud i anus
01-01-1994 DC435B Malignt melanom i hud på bryst
01-01-1994 DC435C Malignt melanom i hud i perineum
01-01-1994 01-04-2009 DC435D LUKKES
01-04-2006 31-12-2011 DC435E Malignt melanom i hud på truncus, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC435F Malignt melanom i hud på truncus, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC435G Malignt melanom i hud på truncus, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC435H Malignt melanom i hud på truncus, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC435J Malignt melanom i hud på truncus, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC435K Malignt melanom i hud på truncus, desmoplastisk
01-01-2012 DC435L Malignt melanom i anale marginalzone
01-01-2012 31-12-2021 DC435M Malignt melanom i hud på kroppen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC435Z Malignt melanom i hud på truncus, andet
01-01-1994 DC436 Malignt melanom i hud på overekstremitet
01-01-1994 DC436A Malignt melanom i hud på skulder
01-01-1994 DC436B Malignt melanom i hud på arm
01-01-2002 DC436C Malignt melanom i hud på hånd eller finger
01-04-2006 31-12-2011 DC436E Malignt melanom i hud på overekstremitet, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC436F Malignt melanom i hud på overekstremitet, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC436G Malignt melanom i hud på overekstremitet, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC436H Malignt melanom i hud på overekstremitet, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC436J Malignt melanom i hud på overekstremit, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC436K Malignt melanom i hud på overekstremitet, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC436M Malignt melanom i hud på overekstremitet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC436Z Malignt melanom i hud på overekstremitet, andet
01-01-1994 DC437 Malignt melanom i hud på underekstremitet
01-01-1994 DC437A Malignt melanom i hud på ben
01-01-1994 DC437B Malignt melanom i hud på hofte
01-01-2002 DC437C Malignt melanom i hud på fod eller tå
01-04-2006 31-12-2011 DC437E Malignt melanom i hud på underekstremitet, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC437F Malignt melanom i hud på underekstremitet, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC437G Malignt melanom i hud på underekstremitet, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC437H Malignt melanom i hud på underekstremit, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC437J Malignt melanom i hud på underekstremit, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC437K Malignt melanom i hud på underekstremitet, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC437M Malignt melanom i hud på underekstremitet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC437Z Malignt melanom i hud på underekstremitet, anden type
01-01-1994 DC438 Malignt melanom overgribende flere lokalisationer
01-04-2006 31-12-2011 DC438E Malignt melanom i hud overgr flere regioner, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC438F Malignt melanom i hud overgrib flere regioner, superf.spred
01-04-2006 31-12-2011 DC438G Malignt melanom i hud overgrib flere regioner, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC438H Malignt melanom i hud overgr.fl.regioner, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC438J Malignt melanom i hud overgrib fl.reg, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC438K Malignt melanom i hud overgrib flere regioner, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC438M Malignt melanom overgribende flere lokalisation m metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC438Z Malignt melanom i hud overgrib flere regioner, anden type
01-01-1994 DC439 Malignt melanom i huden UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC439E Malignt melanom i hud uden spec, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC439F Malignt melanom i hud uden spec, superfic. spredende
01-04-2006 31-12-2011 DC439G Malignt melanom i hud uden spec, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC439H Malignt melanom i hud uden spec, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC439J Malignt melanom i hud uden spec, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC439K Malignt melanom i hud uden spec, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC439M Malignt melanom i huden med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC439X Lokalrecidiv fra malignt melanom i huden
01-04-2006 31-12-2011 DC439Z Malignt melanom i hud uden spec, anden type
01-01-1994 DC44 Anden hudkræft
01-01-1994 DC440 Anden hudkræft på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DC440D Hudkræft i læbe, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC440E Hudkræft i læbe, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC440F Hudkræft i læbe, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC440G Hudkræft i læbe, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC440H Hudkræft i læbe, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC440J Hudkræft i læbe, planocellulær, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC440K Hudkræft i læbe, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC440L Hudkræft i læbe, planocellulær, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC440M Anden hudkræft på læbe med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC440N Hudkræft i læbe, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440P Hudkræft i læbe, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440Q Hudkræft i læbe, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440R Hudkræft i læbe, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC440S Hudkræft i læbe, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440T Hudkræft i læbe, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440U Hudkræft i læbe, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440V Hudkræft i læbe, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC440W Hudkræft i læbe, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC440Z Hudkræft i læbe, anden type
01-01-1994 DC441 Anden hudkræft på øjenlåg
01-01-1994 DC441A Anden hudkræft i øjenkrog
01-01-1994 31-12-2011 DC441B Hudkræft i øjenlåg uden specifikation
01-04-2006 31-12-2011 DC441D Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC441E Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC441F Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC441G Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC441H Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC441J Hudkræft i øjenlåg, planocellulær, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC441K Hudkræft i øjenlåg, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC441L Hudkræft i øjenlåg, planocellulær, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC441M Anden hudkræft på øjenlåg med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC441N Hudkræft i øjenlåg, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441P Hudkræft i øjenlåg, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441Q Hudkræft i øjenlåg, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441R Hudkræft i øjenlåg, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC441S Hudkræft i øjenlåg, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441T Hudkræft i øjenlåg, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441U Hudkræft i øjenlåg, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441V Hudkræft i øjenlåg, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC441W Hudkræft i øjenlåg, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC441Z Hudkræft i øjenlåg, anden type
01-01-1994 DC442 Anden hudkræft på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DC442A Anden hudkræft på øre
01-01-1994 DC442B Anden hudkræft i ydre øregang
01-01-1994 31-12-2011 DC442C Hudkræft i meatus acusticus externus uden specifikation
01-04-2006 31-12-2011 DC442D Hudkræft i ydre øre, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC442E Hudkræft i ydre øre, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC442F Hudkræft i ydre øre, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC442G Hudkræft i ydre øre, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC442H Hudkræft i ydre øre, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC442J Hudkræft i ydre øre, planocellulær, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC442K Hudkræft i ydre øre, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC442L Hudkræft i ydre øre, planocellulær, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC442M Anden hudkræft på øre eller i ydre øregang med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC442N Hudkræft i ydre øre, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442P Hudkræft i ydre øre, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442Q Hudkræft i ydre øre, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442R Hudkræft i ydre øre, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC442S Hudkræft i ydre øre, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442T Hudkræft i ydre øre, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442U Hudkræft i ydre øre, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442V Hudkræft i ydre øre, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC442W Hudkræft i ydre øre, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC442Z Hudkræft i ydre øre, anden type
01-01-1994 DC443 Anden hudkræft i ansigtet med anden/ikke spec. lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DC443A Hudkræft i ansigt, an/uspec, uden specifikation
01-04-2006 31-12-2011 DC443D Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC443E Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC443F Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC443G Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC443H Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC443J Hudkræft i ansigt, an/uspec, planocell, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC443K Hudkræft i ansigt, an/uspec, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC443L Hudkræft i ansigt, an/uspec, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC443M Anden hudkræft i ansigtet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC443N Hudkræft i ansigt, an/uspec, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443P Hudkræft i ansigt, an/uspec, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443Q Hudkræft i ansigt, an/uspec, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443R Hudkræft i ansigt, an/uspec, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC443S Hudkræft i ansigt, an/uspec, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443T Hudkræft i ansigt, an/uspec, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443U Hudkræft i ansigt, an/uspec, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443V Hudkræft i ansigt, an/uspec, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC443W Hudkræft i ansigt, an/uspec, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC443Z Hudkræft i ansigt, an/uspec, anden type
01-01-1994 DC444 Anden hudkræft på skalpen eller halsen
01-01-1994 DC444A Anden hudkræft på skalpen
01-01-1994 DC444B Anden hudkræft på halsen
01-04-2006 31-12-2011 DC444D Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC444E Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, superfic.
01-04-2006 31-12-2011 DC444F Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC444G Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC444H Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC444J Hudkræft på skalp og hals, planocell, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC444K Hudkræft på skalp og hals, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC444L Hudkræft på skalp og hals, planocellulær, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC444M Anden hudkræft på skalpen eller halsen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC444N Hudkræft på skalp og hals, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444P Hudkræft på skalp og hals, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444Q Hudkræft på skalp og hals, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444R Hudkræft på skalp og hals, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC444S Hudkræft på skalp og hals, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444T Hudkræft på skalp og hals, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444U Hudkræft på skalp og hals, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444V Hudkræft på skalp og hals, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC444W Hudkræft på skalp og hals, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC444Z Hudkræft på skalp og hals, anden type
01-01-1994 DC445 Anden hudkræft på kroppen
01-01-1994 DC445A Anden hudkræft i anus
01-01-1994 DC445B Anden hudkræft på bryst
01-01-1994 DC445C Anden hudkræft i perineum
01-04-2006 31-12-2011 DC445D Hudkræft på truncus, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC445E Hudkræft på truncus, basocellulær, superfic.
01-04-2006 31-12-2011 DC445F Hudkræft på truncus, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC445G Hudkræft på truncus, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC445H Hudkræft på truncus, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC445J Hudkræft på truncus, planocellulær, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC445K Hudkræft på truncus, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 01-01-2012 DC445L FEJLOPRETTET
01-04-2006 31-12-2021 DC445M Anden hudkræft på kroppen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC445N Hudkræft på truncus, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445P Hudkræft på truncus, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445Q Hudkræft på truncus, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445R Hudkræft på truncus, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC445S Hudkræft på truncus, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445T Hudkræft på truncus, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445U Hudkræft på truncus, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445V Hudkræft på truncus, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC445W Hudkræft på truncus, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC445Z Hudkræft på truncus, anden type
01-01-1994 DC446 Anden hudkræft på overekstremitet
01-01-1994 DC446A Anden hudkræft på skulder
01-01-1994 DC446B Anden hudkræft på arm
01-01-2002 DC446C Anden hudkræft på hånd eller finger
01-04-2006 31-12-2011 DC446D Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC446E Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC446F Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC446G Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC446H Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC446J Hudkræft på overekstremitet, planocell, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC446K Hudkræft på overekstremitet, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC446L Hudkræft på overekstremitet, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC446M Anden hudkræft på overekstremitet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC446N Hudkræft på overekstremitet, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446P Hudkræft på overekstremitet, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446Q Hudkræft på overekstremitet, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446R Hudkræft på overekstremitet, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC446S Hudkræft på overekstremitet, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446T Hudkræft på overekstremitet, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446U Hudkræft på overekstremitet, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446V Hudkræft på overekstremitet, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC446W Hudkræft på overekstremitet, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC446Z Hudkræft på overekstremitet, anden type
01-01-1994 DC447 Anden hudkræft på underekstremitet
01-01-1994 DC447A Anden hudkræft på hofte
01-01-1994 DC447B Anden hudkræft på ben
01-01-2002 DC447C Anden hudkræft på fod eller tå
01-04-2006 31-12-2011 DC447D Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC447E Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC447F Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC447G Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC447H Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC447J Hudkræft på underekstremitet, planocell,verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC447K Hudkræft på underekstremitet, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC447L Hudkræft på underekstremitet, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC447M Anden hudkræft på underekstremitet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC447N Hudkræft på underekstremitet, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447P Hudkræft på underekstremitet, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447Q Hudkræft på underekstremitet, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447R Hudkræft på underekstremitet, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC447S Hudkræft på underekstremitet, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447T Hudkræft på underekstremitet, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447U Hudkræft på underekstremitet, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447V Hudkræft på underekstremit, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC447W Hudkræft på underekstremitet, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC447Z Hudkræft på underekstremitet, anden type
01-01-1994 DC448 Anden hudkræft overgribende flere lokalisationer
01-04-2006 31-12-2011 DC448D Hudkræft overgrib. flere regioner, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC448E Hudkræft overgrib. flere reg, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC448F Hudkræft overgrib. flere reg, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC448G Hudkræft overgrib. flere regioner, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC448H Hudkræft overgrib. flere regioner, basocellulær, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC448J Hudkræft overgrib. flere reg, planocell,verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC448K Hudkræft overgrib. flere reg, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC448L Hudkræft overgrib. flere reg, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC448M Anden hudkræft overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC448N Hudkræft overgrib. flere reg, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448P Hudkræft overgrib. flere regioner, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448Q Hudkræft overgrib. flere regioner, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448R Hudkræft overgrib. flere regioner, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC448S Hudkræft overgrib. flere regioner, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448T Hudkræft overgrib. flere regioner, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448U Hudkræft overgrib. flere regioner, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448V Hudkræft overgrib. flere reg, dermatofibrosarcoma protuber.
01-04-2006 31-12-2011 DC448W Hudkræft overgrib. flere regioner, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC448Z Hudkræft overgrib. flere regioner, anden type
01-01-1994 DC449 Anden hudkræft UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC449D Hudkræft uden specifikation, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC449E Hudkræft uden specifikation, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC449F Hudkræft uden specifikation, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC449G Hudkræft uden specifikation, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC449H Hudkræft uden specifikation, basocellulær, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC449J Hudkræft uden specifikation, planocell,verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC449K Hudkræft uden specifikation, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC449L Hudkræft uden specifikation, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC449M Anden hudkræft med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC449N Hudkræft uden specifikation, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449P Hudkræft uden specifikation, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449Q Hudkræft uden specifikation, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449R Hudkræft uden specifikation, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC449S Hudkræft uden specifikation, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449T Hudkræft uden specifikation, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449U Hudkræft uden specifikation, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449V Hudkræft uden specifikation, dermatofibrosarcoma protuber.
01-04-2006 31-12-2011 DC449W Hudkræft uden specifikation, angiosarkom
01-04-2012 31-12-2021 DC449X Lokalrecidiv fra anden hudkræft
01-04-2006 31-12-2011 DC449Z Hudkræft uden specifikation, anden type
01-01-1994 DC45 Maligne mesoteliomer
01-01-1994 DC450 Malignt mesoteliom i lungehinde
01-01-2017 31-12-2021 DC450M Malignt mesoteliom i lungehinde med metastaser
01-01-1994 DC451 Malignt mesoteliom i bughinden
01-01-2017 31-12-2021 DC451M Malignt mesoteliom i bughinden med metastaser
01-01-1994 DC452 Malignt mesoteliom i perikardiet
01-01-2017 31-12-2021 DC452M Malignt mesoteliom i perikardiet med metastaser
01-01-1994 DC457 Malignt mesoteliom med anden lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC457M Malignt mesoteliom med anden lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC459 Malignt mesoteliom UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC459M Malignt mesoteliom med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC459X Lokalrecidiv fra malignt mesoteliom
01-01-1994 DC46 Kaposis sarkom
01-01-1994 DC460 Kaposis sarkom i huden
01-01-2017 31-12-2021 DC460M Kaposis sarkom i huden med metastaser
01-01-1994 DC461 Kaposis sarkom i bindevæv
01-01-2017 31-12-2021 DC461M Kaposis sarkom i bindevæv med metastaser
01-01-1994 DC462 Kaposis sarkom i ganen
01-01-2017 31-12-2021 DC462M Kaposis sarkom i ganen med metastaser
01-01-1994 DC463 Kaposis sarkom i lymfeknuder
01-01-2017 31-12-2021 DC463M Kaposis sarkom i lymfeknuder med metastaser
01-01-1994 DC467 Kaposis sarkom med anden lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC467M Kaposis sarkom med anden lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC468 Kaposis sarkom i multiple lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC468M Kaposis sarkom i multiple lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC469 Kaposis sarkom UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC469M Kaposis sarkom med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC469X Lokalrecidiv fra Kaposis sarkom
01-01-1994 DC47 Kræft i perifere nerver og autonome nervesystem
01-01-1994 DC470 Kræft i perifer nerve el. auton.NS i hoved, ansigt el. hals
01-01-1994 DC470A Kræft i perifer nerve i hovedet
01-01-1994 DC470B Kræft i perifer nerve i halsen
01-01-1994 DC470C Kræft i perifer nerve i ansigtet
01-01-1994 DC470D Kræft i autonome nervesystem i hovedet
01-01-1994 DC470E Kræft i autonome nervesystem i halsen
01-01-1994 DC470F Kræft i autonome nervesystem i ansigtet
01-01-2017 31-12-2021 DC470M Kræft i perif.nerve/auton.NS i hoved/ansigt/hals m.metastase
01-01-1994 DC471 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i arm
01-01-1994 DC471A Kræft i perifer nerve i skulderregion
01-01-1994 DC471B Kræft i perifer nerve i arm eller hånd
01-01-1994 DC471C Kræft i autonome nervesystem i skulderregion
01-01-1994 DC471D Kræft i autonome nervesystem i arm eller hånd
01-01-2017 31-12-2021 DC471M Kræft i perifer nerve/autonome NS i arm med metastaser
01-01-1994 DC472 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i ben
01-01-1994 DC472A Kræft i perifer nerve i hofteregion
01-01-1994 DC472B Kræft i perifer nerve i ben eller fod
01-01-1994 DC472C Kræft i autonome nervesystem i hofteregion
01-01-1994 DC472D Kræft i autonome nervesystem i ben eller fod
01-01-2017 31-12-2021 DC472M Kræft i perifer nerve/autonome NS i ben med metastaser
01-01-1994 DC473 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i thorax
01-01-1994 DC473A Kræft i perifer nerve i thorax
01-01-1994 DC473B Kræft i autonome nervesystem i thorax
01-01-2017 31-12-2021 DC473M Kræft i perifer nerve/autonome NS i thorax med metastaser
01-01-1994 DC474 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i abdomen
01-01-1994 DC474A Kræft i perifer nerve i abdomen
01-01-1994 DC474B Kræft i autonome nervesystem i abdomen
01-01-2017 31-12-2021 DC474M Kræft i perifer nerve/autonome NS i abdomen med metastaser
01-01-1994 DC475 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i bækkenet
01-01-1994 DC475A Kræft i perifer nerve i bækkenet
01-01-1994 DC475B Kræft i autonome nervesystem i bækkenet
01-01-2017 31-12-2021 DC475M Kræft i perifer nerve/autonome NS i bækkenet med metastaser
01-01-1994 DC476 Kræft i perifer nerve el. autonome nervesystem i truncus UNS
01-01-1994 DC476A Kræft i perifer nerve i truncus
01-01-1994 DC476B Kræft i autonome nervesystem i truncus
01-01-2017 31-12-2021 DC476M Kræft i perifer nerve/autonome NS i truncus med metastaser
01-01-1994 DC478 Kræft i perifere nerver el. auton.NS overgribende fl. lokal.
01-01-1994 DC478A Kræft i perifere nerver overgribende flere lokalisationer
01-01-1994 DC478B Kræft i auton.NS overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC478M Kræft i perif.nerve/auton.NS overgrib. fl.lokal. m metastase
01-01-1994 DC479 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem UNS
01-01-1994 DC479A Kræft i perifer nerve UNS
01-01-1994 DC479B Kræft i autonome nervesystem UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC479M Kræft i perifer nerve/autonome nervesystem med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC479X Lokalrecidiv fra kræft i perifer nerve/autonome nervesystem
01-01-1994 DC48 Kræft i bughinden og i bughulens bagvæg
01-01-1994 DC480 Kræft i retroperitoneum
01-01-2017 31-12-2021 DC480M Kræft i retroperitoneum med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC480X Lokalrecidiv fra kræft i retroperitoneum
01-01-1994 DC481 Kræft i spec. del af peritoneum
01-01-1994 DC481A Kræft i mesenteriet
01-01-1994 DC481B Kræft i mesocolon
01-01-1994 DC481C Kræft i oment
01-01-2017 31-12-2021 DC481M Kræft i spec. del af peritoneum med metastaser
01-01-1994 DC482 Kræft i peritoneum UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC482M Kræft i peritoneum med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC482X Lokalrecidiv fra kræft i peritoneum
01-01-1994 DC488 Kræft i bughinden og bughulens bagvæg overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC488M Kræft i bughind/bughulebagvæg overgrib.fl.lokal. m.metastase
01-01-1994 DC49 Kræft i andet bindevæv og bløddelsvæv
01-01-1994 DC490 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i hoved, ansigt eller hals
01-01-1994 DC490A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i hovedet
01-01-1994 DC490B Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i halsen
01-01-1994 DC490C Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i ansigtet
01-01-2017 31-12-2021 DC490M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i hoved/ansigt/hals m.metastase
01-01-1994 DC491 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i overekstremitet
01-01-1994 DC491A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i skulderregion
01-01-1994 DC491B Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i arm
01-01-2017 31-12-2021 DC491M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i overekstremitet med metastase
01-01-1994 DC492 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i underekstremitet
01-01-1994 DC492A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i ben
01-01-1994 DC492B Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i hofteregion
01-01-2017 31-12-2021 DC492M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i underekstremitet m.metastase
01-01-1994 DC493 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i thorax
01-01-1994 DC493A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i armhule
01-01-1994 DC493B Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i mellemgulvet
01-01-1994 18-07-1996 DC493C Neopl mal telae conjunctivae thoracis
01-01-2017 31-12-2021 DC493M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i thorax med metastaser
01-01-1994 DC494 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i abdomen
01-01-2017 31-12-2021 DC494M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i abdomen med metastaser
01-01-1994 DC495 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i bækkenet
01-01-1994 DC495A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i perineum
01-01-2017 31-12-2021 DC495M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i bækkenet med metastaser
01-01-1994 DC496 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i truncus UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC496M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i truncus med metastaser
01-01-1994 DC498 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv overgrib.fl.lokal.
01-04-2000 31-12-2011 DC498A Malignt fibrøst histiocytom
01-01-2017 31-12-2021 DC498M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv overgrib.fl.lokal. m.metastaser
01-01-1994 DC499 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC499M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC499X Lokalrecidiv fra kræft i bindevæv og bløddelsvæv
01-01-1994 DC50 Brystkræft
01-01-1994 DC500 Kræft i brystvorte eller areola mammae
01-01-1994 DC500A Kræft i areolae mammae
01-01-1994 DC500B Kræft i brystvorte
01-04-2000 30-09-2010 DC500C Paget's sygdom i mamma
01-10-2004 30-09-2010 DC500D Paget's disease of the nipple
01-01-2017 31-12-2021 DC500M Kræft i brystvorte eller areola mammae med metastaser
01-01-1994 DC501 Brystkræft i den centrale del af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC501M Brystkræft i centrale del af mamma med metastaser
01-01-1994 DC502 Brystkræft i den øvre mediale kvadrant af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC502M Brystkræft i øvre mediale kvadrant af mamma med metastaser
01-01-1994 DC503 Brystkræft i den nedre mediale kvadrant af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC503M Brystkræft i nedre mediale kvadrant af mamma med metastaser
01-01-1994 DC504 Brystkræft i den øvre laterale kvadrant af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC504M Brystkræft i øvre laterale kvadrant af mamma med metastaser
01-01-1994 DC505 Brystkræft i den nedre laterale kvadrant af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC505M Brystkræft i nedre laterale kvadrant af mamma m.metastaser
01-01-1994 DC506 Brystkræft i processus axillaris mammae
01-01-2017 31-12-2021 DC506M Brystkræft i processus axillaris mammae med metastaser
01-01-1994 DC508 Brystkræft overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC508M Brystkræft overgribende flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC509 Brystkræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC509M Brystkræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC509X Lokalrecidiv fra brystkræft
01-01-1994 DC51 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer
01-01-1994 DC510 Kræft i stor kønslæbe
01-01-1994 DC510A Kræft i Bartholins kirtel
01-01-2017 31-12-2021 DC510M Kræft i stor kønslæbe med metastaser
01-01-1994 DC511 Kræft i lille kønslæbe
01-01-2017 31-12-2021 DC511M Kræft i lille kønslæbe med metastaser
01-01-1994 DC512 Kræft i klitoris
01-01-2017 31-12-2021 DC512M Kræft i klitoris med metastaser
01-01-1994 DC518 Kræft i ydre kvind. kønsorganer overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC518M Kræft i ydre kvind.kønsorgan overgrib.fl.lokal. m.metastaser
01-01-1994 DC519 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC519D Neoplasma malignum vulvae non spec, basocellulært, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC519E Neopl. malign. vulvae non spec, basocellulært, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC519F Neopl. malign. vulvae non spec, basocellulært, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC519G Neoplasma malignum vulvae non spec, basocellulært, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC519H Neopl. malign. vulvae non spec, basocellulært, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC519J Ne mal vulvae non spec, plan, verr (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC519K Neopl. malign. vulvae non spec, planocellulært, spinocel.
01-04-2006 31-12-2011 DC519L Ne mal vulvae non spec, planocellulært, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC519M Kræft i ydre kvindelige kønsorganer med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC519N Neopl. malign. vulvae non spec, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519P Neoplasma malignum vulvae non spec, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519Q Neopl. malign. vulvae non spec, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519R Neopl. malign. vulvae non spec, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC519S Neoplasma malignum vulvae non spec, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519T Neoplasma malignum vulvae non spec, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519U Neoplasma malignum vulvae non spec, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519V Neopl. malign. vulvae non spec, dermatofibrosarc. prot.
01-04-2006 31-12-2011 DC519W Neoplasma malignum vulvae non spec, angiosarkom
01-04-2012 31-12-2021 DC519X Lokalrecidiv fra kræft i ydre kvindelige kønsorganer
01-04-2006 31-12-2011 DC519Z Neoplasma malignum vulvae non spec, andet
01-01-1994 DC52 Kræft i vagina
01-01-1994 DC529 Vaginakræft
01-01-2017 31-12-2021 DC529M Vaginakræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC529X Lokalrecidiv fra vaginakræft
01-01-1994 DC53 Kræft i livmoderhalsen
01-01-1994 31-12-2005 DC530 Neopl mal endocervicis uteri
01-01-1994 31-12-2005 DC531 Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinom st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC532 Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinom st. II
01-01-1994 31-12-2005 DC533 Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinom st. III
01-01-1994 31-12-2005 DC534 Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinom st. IV
01-01-1994 31-12-2005 DC538 Neopl mal cervicis uteri overgribende flere regioner
01-01-1994 DC539 Livmoderhalskræft
01-01-2017 31-12-2021 DC539M Livmoderhalskræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC539X Lokalrecidiv fra livmoderhalskræft
01-01-1994 DC54 Kræft i livmoderen
01-01-1994 31-12-2005 DC540 Neopl mal isthmi uteri, st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC541 Neopl mal fundi uteri, st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC542 Neopl mal myometrii, alle stadier
01-01-1994 31-12-2005 DC543 Neopl mal endometrii, st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC544 Neopl mal endometrii, st. II
01-01-1994 31-12-2005 DC545 Neopl mal endometrii, st. III
01-01-1994 31-12-2005 DC546 Neopl mal endometrii, st. IV
01-01-1994 31-12-2005 DC548 Neopl mal corporis uteri overgribende flere regioner
01-01-1994 DC549 Livmoderkræft
01-01-2017 31-12-2021 DC549M Livmoderkræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC549X Lokalrecidiv fra livmoderkræft
01-01-1994 DC55 Kræft i livmoderen uden nærmere spec. lokalisation
01-01-1994 DC559 Kræft i livmoderen uden nærmere spec. lokalisation
01-01-1994 DC56 Kræft i æggestok
01-01-1994 31-12-2005 DC560 Neopl mal ovarii, st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC561 Neopl mal ovarii, st. II
01-01-1994 31-12-2005 DC562 Neopl mal ovarii, st. III
01-01-1994 31-12-2005 DC563 Neopl mal ovarii, st. IV
01-01-1994 DC569 Æggestokkræft
01-01-2012 DC569A Ekstragonadal germinalcelletumor (ovarie)
01-01-2017 31-12-2021 DC569M Æggestokkræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC569X Lokalrecidiv fra æggestokkræft
01-01-1994 DC57 Kræft i andre og ikke specificerede kvindelige kønsorganer
01-01-1994 DC570 Kræft i æggeleder
01-01-2017 31-12-2021 DC570M Kræft i æggeleder med metastaser
01-01-1994 DC571 Kræft i ligamentum latum uteri
01-01-2017 31-12-2021 DC571M Kræft i ligamentum latum uteri med metastaser
01-01-1994 DC572 Kræft i ligamentum teres uteri
01-01-2017 31-12-2021 DC572M Kræft i ligamentum teres uteri med metastaser
01-01-1994 DC573 Kræft i parametriet
01-01-2017 31-12-2021 DC573M Kræft i parametriet med metastaser
01-01-1994 DC574 Kræft i adnexa uteri
01-01-2017 31-12-2021 DC574M Kræft i adnexa uteri med metastaser
01-01-1994 DC577 Kræft i anden spec. struktur i kvindeligt kønsorgan
01-01-2017 31-12-2021 DC577M Kræft i anden struktur i kvindeligt kønsorgan med metastaser
01-01-1994 DC578 Kræft i kvind. kønsorganer overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC578M Kræft i kvind. kønsorganer overgrib.fl.lokal. med metastaser
01-01-1994 DC579 Kræft i kvindeligt kønsorgan UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC579M Kræft i kvindeligt kønsorgan med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC579X Lokalrecidiv fra kræft i kvindeligt kønsorgan
01-01-1994 DC58 Kræft i moderkagen
01-01-1994 DC589 Kræft i moderkagen UNS
01-01-2012 DC589A Choriokarcinom i placenta
01-01-2012 DC589B Chorionepiteliom i placenta
01-01-2017 31-12-2021 DC589M Kræft i moderkagen med metastaser
01-01-1994 DC60 Kræft i penis
01-01-1994 DC600 Kræft i forhuden
01-01-2016 31-12-2021 DC600M Kræft i forhuden med metastaser
01-01-1994 DC601 Kræft i glans penis
01-01-2016 31-12-2021 DC601M Kræft i glans penis med metastaser
01-01-1994 DC602 Kræft i corpus penis
01-01-2016 31-12-2021 DC602M Kræft i corpus penis med metastaser
01-01-1994 DC608 Kræft i penis overgribende flere lokalisationer
01-01-2016 31-12-2021 DC608M Kræft i penis overgribende fl. lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC609 Kræft i penis UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC609D Neoplasma malignum penis non spec, basocellulært, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC609E Neopl. malign. penis non spec, basocellulært, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC609F Neopl. malign. penis non spec, basocellulært, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC609G Neoplasma malignum penis non spec, basocellulært, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC609H Neoplasma malignum penis non spec, basocellulært, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC609J Ne mal penis non spec, plan, verr (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC609K Neopl. malign. penis non spec, planocellulært, spinocel.
01-04-2006 31-12-2011 DC609L Ne mal penis non spec, planocellulært, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC609M Kræft i penis UNS med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC609N Neopl. malign. penis non spec, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609P Neoplasma malignum penis non spec, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609Q Neoplasma malignum penis non spec, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609R Neoplasma malignum penis non spec, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC609S Neoplasma malignum penis non spec, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609T Neoplasma malignum penis non spec, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609U Neoplasma malignum penis non spec, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609V Neopl. malign. penis non spec, dermatofibrosarc. prot.
01-04-2006 31-12-2011 DC609W Neoplasma malignum penis non spec, angiosarkom
01-04-2012 31-12-2021 DC609X Lokalrecidiv fra kræft i penis
01-04-2006 31-12-2011 DC609Z Neoplasma malignum penis non spec, andet
01-01-1994 DC61 Kræft i blærehalskirtlen
01-01-1994 DC619 Prostatakræft
01-01-2016 31-12-2021 DC619M Prostatakræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC619X Lokalrecidiv fra prostatakræft
01-01-2014 DC619Y PSA-recidiv efter tidligere intenderet kurativ behandling
01-01-2015 DC619Z Kastrationsresistent prostatakræft (CRPC)
01-01-1994 DC62 Testikelkræft
01-01-1994 DC620 Kræft i ikke-nedstegen testikel
01-01-2016 31-12-2021 DC620M Kræft i ikke-nedstegen testikel med metastaser
01-01-1994 DC621 Kræft i testikel i scrotum
01-01-2016 31-12-2021 DC621M Kræft i testikel i scrotum med metastaser
01-01-1994 DC629 Testikelkræft UNS
01-01-2002 DC629A Ekstragonadal germinalcelletumor (testis)
01-01-2016 31-12-2021 DC629M Testikelkræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC629X Lokalrecidiv fra testikelkræft
01-01-1994 DC63 Kræft i andre og ikke specificerede mandlige kønsorganer
01-01-1994 DC630 Kræft i bitestikel
01-01-2016 31-12-2021 DC630M Kræft i bitestikel med metastaser
01-01-1994 DC631 Kræft i sædstreng
01-01-2016 31-12-2021 DC631M Kræft i sædstreng med metastaser
01-01-1994 DC632 Kræft i scrotum
01-01-2016 31-12-2021 DC632M Kræft i scrotum med metastaser
01-01-1994 DC637 Kræft i andet mandligt kønsorgan
01-01-1994 30-09-2015 DC637A Kræft i tunica vaginalis scroti
01-01-1994 30-09-2015 DC637B Kræft i vesicula seminalis
01-01-2016 31-12-2021 DC637M Kræft i andet mandligt kønsorgan med metastaser
01-01-1994 DC638 Kræft i mand. kønsorganer overgrib.fl.lokal.
01-01-2016 31-12-2021 DC638M Kræft i mand. kønsorganer overgribende fl. lok. m metastaser
01-01-1994 DC639 Kræft i mandligt kønsorgan UNS
01-01-2016 31-12-2021 DC639M Kræft i mandligt kønsorgan UNS med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC639X Lokalrecidiv fra kræft i mandligt kønsorgan
01-01-1994 DC64 Nyrekræft
01-01-1994 DC649 Nyrekræft
01-01-2016 31-12-2021 DC649M Nyrekræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC649X Lokalrecidiv fra nyrekræft
01-01-1994 DC65 Kræft i nyrebækken
01-01-1994 DC659 Kræft i nyrebækken
01-01-2016 31-12-2021 DC659M Kræft i nyrebækken med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC659X Lokalrecidiv fra kræft i nyrebækken
01-01-1994 DC66 Kræft i urinleder
01-01-1994 DC669 Kræft i urinleder
01-01-2016 31-12-2021 DC669M Kræft i urinleder med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC669X Lokalrecidiv fra kræft i urinleder
01-01-1994 DC67 Kræft i urinblæren
01-01-1994 31-12-2011 DC670 Neopl mal trigoni vesicae urinariae
01-01-1994 31-12-2011 DC671 Neopl mal vesicae urinariae loft
01-01-1994 31-12-2011 DC672 Neopl mal vesicae urinariae sidevæg
01-01-1994 31-12-2011 DC673 Neopl mal vesicae urinariae forvæg
01-01-1994 31-12-2011 DC674 Neopl mal vesicae urinariae bagvæg
01-01-1994 31-12-2011 DC675 Neopl mal cervicis vesicae urinariae
01-01-1994 31-12-2011 DC675A Neopl mal vesicae urinariae, orificium internum urethrae
01-01-1994 30-09-2015 DC676 Kræft i ostium ureteris
01-01-1994 DC677 Kræft i urachus
01-01-2016 31-12-2021 DC677M Kræft i urachus med metastaser
01-01-1994 31-12-2011 DC678 Neopl mal vesicae urinariae overgribende flere regioner
01-01-1994 DC679 Kræft i urinblæren UNS
01-01-2016 31-12-2021 DC679M Kræft i urinblæren med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC679X Lokalrecidiv fra kræft i urinblæren
01-01-1994 DC68 Kræft i andre og ikke specificerede urinorganer
01-01-1994 DC680 Kræft i urinrøret
01-01-2016 31-12-2021 DC680M Kræft i urinrøret med metastaser
01-01-2013 31-12-2021 DC680X Lokalrecidiv fra kræft i urinrøret
01-01-1994 DC681 Kræft i glandula paraurethralis s. bulbourethralis
01-01-2016 31-12-2021 DC681M Kræft i gl. paraurethralis s. bulbourethralis med metastaser
01-01-1994 DC688 Kræft i urinorganer overgribende flere lokalisationer
01-01-2016 31-12-2021 DC688M Kræft i urinorganer overgribende flere lok. med metastaser
01-01-1994 DC689 Kræft i urinorgan UNS
01-01-2016 31-12-2021 DC689M Kræft i urinorgan UNS med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC689X Lokalrecidiv fra kræft i urinorgan
01-01-1994 DC69 Kræft i øje og omgivende strukturer
01-01-1994 DC690 Kræft i konjunktiva
01-01-2017 31-12-2021 DC690M Kræft i konjunktiva med metastaser
01-01-1994 DC691 Kræft i cornea
01-01-2017 31-12-2021 DC691M Kræft i cornea med metastaser
01-01-1994 DC692 Kræft i retina
01-01-1996 DC692A Retinoblastom
01-01-2017 31-12-2021 DC692M Kræft i retina med metastaser
01-01-1994 DC693 Kræft i choroidea
01-01-2017 31-12-2021 DC693M Kræft i choroidea med metastaser
01-01-1994 DC694 Kræft i corpus ciliare
01-01-1994 31-12-2012 DC694A Kræft i øjeæble
01-01-2017 31-12-2021 DC694M Kræft i corpus ciliare med metastaser
01-01-1994 DC695 Kræft i tårekirtel eller tårekanal
01-01-1994 DC695A Kræft i tårekanal
01-01-1994 DC695B Kræft i tårekirtel
01-01-2017 31-12-2021 DC695M Kræft i tårekirtel eller tårekanal med metastaser
01-01-1994 DC696 Kræft i øjenhule
01-01-2017 31-12-2021 DC696M Kræft i øjenhule med metastaser
01-01-1996 31-12-2011 DC697 Malignt melanom i øjet
01-01-1994 DC698 Kræft i øje overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC698M Kræft i øje overgribende flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC699 Kræft i øje UNS
01-01-2013 DC699A Kræft i øjeæble
01-01-2017 31-12-2021 DC699M Kræft i øje eller omgivende strukturer med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC699X Lokalrecidiv fra kræft i øje
01-01-1994 DC70 Kræft i hjernehinde og rygmarvshinde
01-01-1994 DC700 Kræft i hjernehinde
01-01-2017 31-12-2021 DC700M Kræft i hjernehinde med metastaser
01-01-1994 DC701 Kræft i rygmarvshinde
01-01-2017 31-12-2021 DC701M Kræft i rygmarvshinde med metastaser
01-01-1994 DC709 Kræft i hjernehinde eller rygmarvshinde UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC709M Kræft i hjernehinde eller rygmarvshinde med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC709X Lokalrecidiv fra kræft i hjernehinde eller rygmarvshinde
01-01-1994 DC71 Kræft i hjernen
01-01-1994 DC710 Kræft i storhjernen
01-01-1994 DC710A Kræft i corpus callosum
01-01-1994 DC710B Supratentoriel kræft i storhjernen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC710M Kræft i storhjernen med metastaser
01-01-1994 DC711 Kræft i hjernens pandelap
01-01-2017 31-12-2021 DC711M Kræft i hjernens pandelap med metastaser
01-01-1994 DC712 Kræft i hjernens tindingelap
01-01-2017 31-12-2021 DC712M Kræft i hjernens tindingelap med metastaser
01-01-1994 DC713 Kræft i hjernens isselap
01-01-2017 31-12-2021 DC713M Kræft i hjernens isselap med metastaser
01-01-1994 DC714 Kræft i hjernens nakkelap
01-01-2017 31-12-2021 DC714M Kræft i hjernens nakkelap med metastaser
01-01-1994 DC715 Intraventrikulær kræft i hjernen
01-01-2017 31-12-2021 DC715M Intraventrikulær kræft i hjernen med metastaser
01-01-1994 DC716 Kræft i lillehjernen
01-01-2017 31-12-2021 DC716M Kræft i lillehjernen med metastaser
01-01-1994 DC717 Kræft i hjernestammen eller 4. ventrikel
01-01-1994 DC717A Kræft i 4. ventrikel
01-01-1994 DC717B Kræft i hjernestammen
01-01-1994 DC717C Infratentoriel kræft i hjernen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC717M Kræft i hjernestammen eller 4. ventrikel med metastaser
01-01-1994 DC718 Kræft i hjernen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC718M Kræft i hjernen overgrib. flere lokalisationer m. metastaser
01-01-1994 DC719 Kræft i hjernen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC719M Kræft i hjernen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC719X Lokalrecidiv fra kræft i hjernen
01-01-1994 DC72 Kræft i rygmarv, kranienerver og andre dele af CNS
01-01-1994 DC720 Kræft i rygmarven
01-01-2017 31-12-2021 DC720M Kræft i rygmarven med metastaser
01-01-1994 DC721 Kræft i cauda equina
01-01-2017 31-12-2021 DC721M Kræft i cauda equina med metastaser
01-01-1994 DC722 Kræft i lugtenerve
01-01-1994 DC722A Kræft i bulbus olfactorius
01-01-2017 31-12-2021 DC722M Kræft i lugtenerve med metastaser
01-01-1994 DC723 Kræft i synsnerve
01-01-2017 31-12-2021 DC723M Kræft i synsnerve med metastaser
01-01-1994 DC724 Kræft i hørenerve
01-01-2017 31-12-2021 DC724M Kræft i hørenerve med metastaser
01-01-1994 DC725 Kræft i anden hjernenerve eller hjernenerve UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC725M Kræft i anden hjernenerve/hjernenerve med metastaser
01-01-1994 DC728 Kræft i CNS overgrib.fl.lokal.
01-01-2010 01-01-2010 DC728A Carcinomatosis pleurae
01-01-2017 31-12-2021 DC728M Kræft i CNS overgribende flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC729 Kræft i centralnervesystemet UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC729M Kræft i centralnervesystemet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC729X Lokalrecidiv fra kræft i centralnervesystemet
01-01-1994 DC73 Kræft i skjoldbruskkirtlen
01-01-1994 DC739 Kræft i skjoldbruskkirtlen
01-01-2017 31-12-2021 DC739M Kræft i skjoldbruskkirtlen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC739X Lokalrecidiv fra kræft i skjoldbruskkirtlen
01-01-1994 DC74 Kræft i binyre
01-01-1994 DC740 Kræft i binyrebark
01-01-2017 31-12-2021 DC740M Kræft i binyrebark med metastaser
01-01-1994 DC741 Kræft i binyremarv
01-01-2017 31-12-2021 DC741M Kræft i binyremarv med metastaser
01-01-1994 DC749 Kræft i binyre UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC749M Kræft i binyre med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC749X Lokalrecidiv fra kræft i binyre
01-01-1994 DC75 Kræft i andre endokrine kirtler og lignende strukturer
01-01-1994 DC750 Kræft i biskjoldbruskkirtel
01-01-2017 31-12-2021 DC750M Kræft i biskjoldbruskkirtel med metastaser
01-01-1994 DC751 Kræft i hypofysen
01-01-2017 31-12-2021 DC751M Kræft i hypofysen med metastaser
01-01-1994 DC752 Kræft i ductus craniopharyngeus
01-01-2017 31-12-2021 DC752M Kræft i ductus craniopharyngeus med metastaser
01-01-1994 DC753 Kræft i corpus pineale
01-01-2017 31-12-2021 DC753M Kræft i corpus pineale med metastaser
01-01-1994 DC754 Kræft i glomus caroticum
01-01-2017 31-12-2021 DC754M Kræft i glomus caroticum med metastaser
01-01-1994 DC755 Kræft i corpus para-aorticus eller andet paraganglion
01-01-1994 DC755A Kræft i corpus para-aorticus
01-01-1994 DC755B Kræft i andet paraganglion
01-01-2017 31-12-2021 DC755M Kræft i corpus para-aorticus/andet paraganglion m.metastaser
01-01-1994 DC758 Pluriglandulær kræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC758M Pluriglandulær kræft med metastaser
01-01-1994 DC759 Kræft i endokrin kirtel UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC759M Kræft i endokrin kirtel med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC759X Lokalrecidiv fra kræft i endokrin kirtel
01-01-1994 DC76 Kræft med andre og dårligt specificerede lokalisationer
01-01-1994 DC760 Kræft i hoved/ansigt/hals uden nærmere spec. lokalisation
01-01-1994 DC760A Kræft i hovedet uden spec. lokalisation
01-01-1994 DC760B Kræft i halsen uden spec. lokalisation
01-01-1994 DC760C Kræft i ansigtet uden spec. lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC760M Kræft i hoved/ansigt/hals med metastaser
01-01-1994 DC761 Kræft i thorax uden spec. lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC761M Kræft i thorax uden spec. lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC762 Kræft i abdomen uden spec. lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC762M Kræft i abdomen uden spec. lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC763 Kræft i bækkenet uden spec. lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC763M Kræft i bækkenet uden spec. lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC764 Kræft i arm u spec. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC764M Kræft i arm med metastaser
01-01-1994 DC765 Kræft i ben u spec. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC765M Kræft i ben med metastaser
01-01-1994 DC767 Kræft med anden dårligt specificeret lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC767M Kræft med dårligt specificeret lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC768 Kræft med anden/dårligt spec. lokal. overgribende fl. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC768M Kræft UNS overgribende flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC77 Metastaser og kræft UNS i lymfeknuder
01-01-1994 DC770 Metastase eller kræft UNS i lymfeknude i hoved/ansigt/hals
01-01-1994 DC770A Metastase i lymfeknude i hovedet
01-07-2018 DC770A1 Regional lymfeknudemetastase i hovedet
01-07-2018 DC770A2 Fjernmetastase i lymfeknude i hovedet
01-01-1994 DC770B Kræft UNS i lymfeknude i hovedet
01-01-1994 DC770C Metastase i lymfeknude i halsen
01-07-2018 DC770C1 Regional lymfeknudemetastase i halsen
01-07-2018 DC770C2 Fjernmetastase i lymfeknude i halsen
01-01-1994 DC770D Kræft UNS i lymfeknude i halsen
01-01-1994 DC770E Metastase i lymfeknude i ansigtet
01-07-2018 DC770E1 Regional lymfeknudemetastase i ansigtet
01-07-2018 DC770E2 Fjernmetastase i lymfeknude i ansigtet
01-01-1994 DC770F Kræft UNS i lymfeknude i ansigtet
01-01-1994 DC770G Metastase i supraclaviculær lymfeknude
01-07-2018 DC770G1 Regional supraclaviculær lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC770G2 Fjernmetastase i supraclaviculær lymfeknude
01-01-1994 DC770H Kræft UNS i supraclaviculær lymfeknude
01-01-1994 DC771 Metastase eller kræft UNS i intratorakal lymfeknude
01-01-1994 DC771A Metastase i intratorakal lymfeknude
01-07-2018 DC771A1 Regional intratorakal lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC771A2 Fjernmetastase i intratorakal lymfeknude
01-01-1994 DC771B Kræft UNS i intratorakal lymfeknude
01-01-1994 DC772 Metastase eller kræft UNS i intraabdominal lymfeknude
01-01-1994 DC772A Metastase i intraabdominal lymfeknude
01-07-2018 DC772A1 Regional intraabdominal lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC772A2 Fjernmetastase i intraabdominal lymfeknude
01-01-1994 DC772B Kræft UNS i intraabdominal lymfeknude
01-01-1994 DC773 Metastase eller kræft UNS i lymfeknude i aksil eller arm
01-01-1994 DC773A Metastase i lymfeknude i aksil
01-07-2018 DC773A1 Regional lymfeknudemetastase i aksil
01-07-2018 DC773A2 Fjernmetastase i lymfeknude i aksil
01-01-1994 DC773B Kræft UNS i lymfeknude i aksil
01-01-1994 DC773C Metastase i lymfeknude i overekstremitet
01-07-2018 DC773C1 Regional lymfeknudemetastase i overekstremitet
01-07-2018 DC773C2 Fjernmetastase i lymfeknude i overekstremitet
01-01-1994 DC773D Kræft UNS i lymfeknude i overekstremitet
01-01-2012 DC773E Metastase i pektoral lymfeknude
01-07-2018 DC773E1 Regional pektoral lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC773E2 Fjernmetastase i pektoral lymfeknude
01-01-2012 DC773F Kræft UNS i pektoral lymfeknude
01-01-1994 DC774 Metastase eller kræft UNS i lymfeknude i lyske el. ben
01-01-1994 DC774A Metastase i lymfeknude i underekstremitet
01-07-2018 DC774A1 Regional lymfeknudemetastase i underekstremitet
01-07-2018 DC774A2 Fjernmetastase i lymfeknude i underekstremitet
01-01-1994 DC774B Kræft UNS i lymfeknude i underekstremitet
01-01-1994 DC774C Metastase i lymfeknude i lyske
01-07-2018 DC774C1 Regional lymfeknudemetastase i lyske
01-07-2018 DC774C2 Fjernmetastase i lymfeknude i lyske
01-01-1994 DC774D Kræft UNS i lymfeknude i lyske
01-01-1994 DC775 Metastase eller kræft UNS i intrapelvin lymfeknude
01-01-1994 DC775A Metastase i intrapelvin lymfeknude
01-07-2018 DC775A1 Regional intrapelvin lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC775A2 Fjernmetastase i intrapelvin lymfeknude
01-01-1994 DC775B Kræft UNS i intrapelvin lymfeknude
01-01-1994 DC778 Metastase el. kræft UNS i lymfeknuder i mult. lokalisationer
01-01-1994 DC778A Metastase i lymfeknuder i multiple lokalisationer
01-07-2018 DC778A1 Multiple regionale lymfeknudemetastaser
01-07-2018 DC778A2 Fjernmetastaser i lymfeknuder i multiple lokalisationer
01-01-1994 DC778B Kræft UNS i lymfeknuder i multiple lokalisationer
01-01-1994 DC779 Metastase eller kræft UNS i lymfeknude UNS
01-01-1994 DC779A Metastase i lymfeknude UNS
01-07-2018 DC779A1 Regional lymfeknudemetastase UNS
01-07-2018 DC779A2 Fjernmetastase i lymfeknude UNS
01-01-1994 DC779B Kræft UNS i lymfeknude UNS
01-01-1994 DC78 Metastaser i åndedrætsorganer og fordøjelsessystemet
01-01-1994 DC780 Fjernmetastase i lunge
01-01-1994 DC781 Fjernmetastase i mediastinum
01-01-1994 DC782 Fjernmetastase i lungehinde
01-01-2010 DC782A Carcinomatosis pleurae
01-01-2012 DC782B Malign pleural effusion
01-01-1994 DC783 Fjernmetastase med anden/ikke spec. lokal. i åndedrætsorgan
01-01-1994 DC784 Fjernmetastase i tyndtarmen
01-01-2010 DC784A Fjernmetastase i duodenum
01-01-1994 DC785 Fjernmetastase i tyktarmen eller endetarmen
01-01-1994 DC785A Fjernmetastase i tyktarmen
01-01-1994 DC785B Fjernmetastase i endetarmen
01-01-1994 DC786 Metastase i retroperitonale rum eller i peritoneum
01-01-1994 DC786A Malign ascites UNS
01-01-1994 DC786B Metastase i peritoneum
01-01-1994 DC786C Metastase i retroperitoneale rum
01-01-2010 DC786D Carcinomatosis peritonei
01-01-2012 DC786E Pseudomyxoma peritonei
01-01-1994 DC787 Fjernmetastase i leveren
01-01-1994 DC788 Fjernmetastase m. anden/ikke spec. lokal. i fordøjelsesorgan
01-01-1994 DC79 Metastaser i andre specificerede lokalisationer
01-01-1994 DC790 Fjernmetastase i nyre eller nyrebækken
01-01-1994 DC790A Fjernmetastase i nyrebækken
01-01-1994 DC790B Fjernmetastase i nyre
01-01-1994 DC791 Fjernmetastase i andet urinorgan eller mandligt kønsorgan
01-01-2002 DC791I Fjernmetastase i urinblæren
01-01-2002 DC791J Fjernmetastase i prostata
01-01-2002 DC791S Fjernmetastase i penis
01-01-2002 DC791T Fjernmetastase i testikel
01-01-2002 DC791U Fjernmetastase i urinleder
01-01-2002 DC791V Fjernmetastase i urinrøret
01-01-2002 30-09-2019 DC791X Fjernmetastase i urinorganer overgribende flere lokalisat.
01-01-1994 DC792 Fjernmetastase i huden
01-01-1994 DC793 Fjernmetastase i hjernen eller hjernehinder
01-01-1994 DC793A Fjernmetastase i hjernen
01-01-1994 DC793B Fjernmetastase i hjernehinde
01-01-1994 DC793C Fjernmetastase i rygmarvshinde
01-01-1994 DC794 Fjernmetastase med anden/ikke spec. lokal. i nervesystemet
01-01-1994 DC795 Fjernmetastase i knogle eller knoglemarven
01-01-1994 DC795A Fjernmetastase i knoglemarven
01-01-1994 DC795B Fjernmetastase i knogle
01-01-2010 DC795C Fjernmetastase i ryghvirvel
01-01-2012 DC795D Fjernmetastase i ribben
01-01-2012 DC795E Fjernmetastase i kraniet
01-01-1994 DC796 Fjernmetastase i æggestok
01-01-1994 DC797 Fjernmetastase i binyre
01-01-1994 DC798 Metastase UNS
01-01-2010 DC798A Carcinomatosis UNS
01-07-2018 31-03-2019 DC798B Regional lymfeknudemetastase til stede UNS
01-07-2018 DC798C Fjernmetastaser og regionale lymfeknudemetastaser UNS
01-04-2019 DC798D Fjernmetastase UNS
01-04-2019 DC798E In-transit metastase i hud
01-01-2019 DC798F Fjernmetastaser i multiple lokalisationer
01-01-2019 DC798Z Fjernmetastaser i anden specificeret lokalisation IKA
01-01-2015 DC799 Sekundær kræftsygdom UNS
01-01-1994 DC80 Ikke nærmere spec. kræft (ukendt primærtumor)
01-01-2015 DC800 Primær kræftsygdom uden kendt lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC800M Primær kræftsygdom uden kendt lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC809 Kræftsygdom UNS
01-01-2012 DC809A Malign kakeksi
01-01-2017 31-12-2021 DC809M Kræftsygdom UNS med metastaser
01-01-1994 DC81 Hodgkin lymfomer
01-01-1994 DC810 Nodulært lymfocytdomineret Hodgkin lymfom
01-01-1994 DC811 Klassisk Hodgkin lymfom med nodulær sklerose
01-01-1994 DC812 Klassisk Hodgkin lymfom med blandet cellularitet
01-01-1994 DC813 Klassisk lymfocytfattigt Hodgkin lymfom
01-01-2012 DC814 Klassisk lymfocytrigt Hodgkin lymfom
01-01-1994 DC817 Andet klassisk Hodgkin lymfom
01-01-1994 DC819 Hodgkin lymfom UNS
01-01-1994 DC82 Follikulære lymfomer
01-01-1994 DC820 Follikulært lymfom, grad I
01-01-1994 DC821 Follikulært lymfom, grad II
01-01-1994 DC822 Follikulært lymfom, grad III
01-01-2012 DC825 Diffust follikelcenter lymfom
01-01-2012 DC826 Kutant follikelcenter lymfom
01-01-1994 DC827 Andet follikulært lymfom
01-01-1994 DC829 Follikulært lymfom UNS
01-01-1994 DC83 Ikke-follikulære lymfomer
01-01-1994 DC830 Småcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC830B Lymfoplasmacytært lymfom
01-01-2012 DC830C Nodalt marginalzonelymfom
01-01-2012 DC830D Splenisk marginalzonelymfom
01-01-1994 DC831 Mantle celle lymfom (MCL)
01-01-2012 DC831A Centrocytisk lymfom
01-01-2012 DC831B Malign lymfomatøs polypose
01-01-1994 31-12-2011 DC832 Lymph mal non-Hodg af diff type mixed small and large cell
01-01-1994 DC833 Diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833A Anaplastisk diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833B CD30-positivt diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833C Centroblastært diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833D Immunoblastært diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833E Plasmablastært diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833F T-cellerigt diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-1994 31-12-2011 DC834 Lymphoma mal non-Hodgkin af diffus immunoblastær type
01-01-1994 DC835 Lymfoblastært lymfom
01-01-2012 DC835A Lymfoblastært B-celle lymfom
01-01-2012 DC835B Lymfoblastært T-celle lymfom
01-01-2012 DC835C Lymfoblastært lymfom UNS
01-01-1994 31-12-2011 DC836 Lymphoma mal non-Hodgkin af diffus udifferentieret type
01-01-1994 DC837 Burkitt lymfom
01-01-2012 DC837A Atypisk Burkitt lymfom
01-01-2012 DC837B Burkitt-lignende lymfom
01-01-1994 DC838 Andet ikke-follikulært lymfom
01-01-2012 DC838A Primært effusionslymfom (af B-celle type)
01-01-2012 DC838B Intravaskulært storcellet B-celle lymfom
01-01-1994 DC839 Ikke-follikulært (diffust) lymfom UNS
01-01-1994 DC84 Modne NK/T-celle lymfomer
01-01-1994 DC840 Mycosis fungoides
01-04-2000 DC840A Mycosis fungoides associeret med follikulær mucinose
01-04-2000 DC840B Pagetoid retikulose
01-04-2000 DC840C Granulomatøs slack skin (lymphoma malignum)
01-01-1994 DC841 Sézarys sygdom
01-01-1994 31-12-2011 DC842 Lymphoma mal T-zone
01-01-1994 31-12-2011 DC843 Lymphoma mal lymfoepiteloidt
01-01-1994 DC844 Perifert T-celle lymfom UNS
01-04-2000 31-12-2011 DC844A Storcellet Pleomorft CD30+ T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC844B Storcellet Pleomorft CD30- T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC844C Storcellet immunoblastisk CD30+ T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC844D Storcellet immunoblastisk CD30- T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC844E Middel-småcellet pleomorft T-celle lymfom
01-01-2012 DC844F Lymfoepitelioidt lymfom
01-01-2012 DC844H Modent T-celle lymfom UNS
01-01-1994 DC845 Andet modent NK/T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC845A Storcellet anaplastisk CD30+ T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC845B Storcellet anaplastisk CD30+ T-celle lymfom, primært i huden
01-04-2000 31-12-2011 DC845C Subkutant pannikulitrelateret T-lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC845D Angiocentrisk T-/NK-celle lymfom
01-01-2012 DC846 Anaplastisk storcellet lymfom, ALK-positivt
01-01-2012 DC846A Anaplastisk storcellet lymfom, CD30-positivt
01-01-2012 DC847 Anaplastisk storcellet lymfom, ALK-negativt
01-01-2012 DC848 Kutant T-celle lymfom UNS
01-01-2012 DC849 Modent NK/T-celle lymfom UNS
01-01-1994 DC85 Andre og ikke specificerede non-Hodgkin lymfomer
01-01-1994 31-12-2011 DC850 Lymphosarcoma
01-01-1994 DC851 B-celle lymfom UNS
01-04-2000 31-12-2011 DC851A Follikelcenter B-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC851B Marginal zone B-celle lymfom (immunocytom)
01-04-2000 31-12-2011 DC851C Diffust storcellet B-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC851D T-cellerigt B-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC851E Storcellet intravaskulært B-celle lymfom
01-01-2012 DC852 Mediastinalt (tymisk) storcellet B-celle lymfom
01-01-1994 DC857 Andet non-Hodgkin lymfom
01-01-1994 31-12-2011 DC857A Reticulosis lymphatica follicularis
01-01-2012 DC857B Polymorf posttransplantations lymfoproliferativ sygd. (PTLD)
01-01-1994 DC859 Lymfom (neoplasi) UNS
01-10-2004 31-12-2011 DC859A Malignt lymfom uden specifikation
01-10-2004 31-12-2011 DC859B Lymfom uden specifikation
01-01-2012 DC86 Andre NK/T-celle lymfomer
01-01-2012 DC860 Ekstranodalt NK/T-celle lymfom, nasal type
01-01-2012 DC861 Hepatosplenisk T-celle lymfom
01-01-2012 DC862 Enteropati-type (intestinalt) T-celle lymfom
01-01-2012 DC863 Subkutant panniculitis-lignende T-celle lymfom
01-01-2012 DC864 Blastisk NK-celle lymfom
01-01-2012 DC865 Angioimmunoblastært T-celle lymfom
01-01-2012 DC866 Primært kutane CD30-positive T-celle proliferationer
01-01-2012 31-03-2019 DC866A Lymfomatoid papulose
01-01-2012 DC866B Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom
01-01-2012 DC866C Primært kutant CD30-positivt storcellet lymfom
01-01-1994 DC88 Maligne immunoproliferative sygdomme
01-01-1994 DC880 Waldenströms makroglobulinæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC881 Paraproteinaemia alpha heavy chain
01-01-1994 DC882 Anden heavy chain disease
01-01-2012 DC882A Gamma heavy chain disease
01-01-2012 DC882B My heavy chain disease
01-01-1994 DC883 Immunoproliferativ tyndtarmssygdom
01-01-2012 DC883A Alpha heavy chain disease
01-01-2012 DC883B Middelhavs lymfom
01-01-2012 DC884 Ekstranodalt marginalzone B-celle lymfom
01-01-2012 DC884A Lymfom af mucosa-associeret lymfoidt væv (MALT-lymfom)
01-01-2012 DC884B Lymfom af hud-associeret lymfoidt væv (SALT-lymfom)
01-01-2012 DC884C Lymfom af bronkie-associeret lymfoidt væv (BALT-lymfom)
01-01-1994 DC887 Anden malign immunoproliferativ sygdom
01-01-1994 DC889 Malign immunoproliferativ sygdom UNS
01-01-1994 DC90 Maligne plasmacelle neoplasier
01-01-1994 DC900 Myelomatose
01-01-1994 DC901 Plasmacelle leukæmi
01-01-1994 DC902 Solitært ikke-ossøst plasmacytom
01-01-1994 31-12-2011 DC902A Myeloma solitarium
01-01-2012 DC903 Solitært ossøst plasmacytom
01-01-1994 DC91 Lymfatiske leukæmier
01-01-1994 DC910 Akut lymfoblastær leukæmi (ALL)
01-01-1994 DC911 Kronisk lymfatisk leukæmi af B-celle type (B-CLL)
01-01-2012 DC911A Lymfoplasmacytær leukæmi
01-01-2012 DC911B Richter syndrom
01-01-1994 31-12-2011 DC912 Leukaemia lymphatica subacuta
01-01-1994 DC913 Prolymfocyt leukæmi af B-celle type
01-01-1994 DC914 Hårcelle leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC914A Reticuloendotheliosis leucaemica
01-01-1994 DC915 Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-associeret)
01-01-2012 DC915A Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-assoc.), akut variant
01-01-2012 DC915B Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-assoc.), kron. variant
01-01-2012 DC915C Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-assoc), lymfomatoid var
01-01-2012 DC915D Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-assoc), smouldering var
01-01-2012 DC916 Prolymfocyt leukæmi af T-celle type
01-01-1994 DC917 Anden lymfatisk leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC917A Leukaemia aleukaemica lymphatica
01-01-2012 DC917B Large granular T-celle lymfocytær leukæmi
01-01-2012 DC918 Moden B-celle leukæmi af Burkitt-type
01-01-1994 DC919 Lymfatisk leukæmi UNS
01-01-1994 DC92 Myeloide leukæmier
01-01-1994 DC920 Akut myeloblastær leukæmi (AML)
01-01-2012 DC920A Akut myeloblastær leukæmi med minimal differentiering
01-01-2012 DC920B Akut myeloblastær leukæmi med modning
01-01-2012 DC920C Akut myeloblastær leukæmi, AML1/ETO
01-01-2012 DC920D Akut myeloblastær leukæmi, AML M0
01-01-2012 DC920E Akut myeloblastær leukæmi, AML M1
01-01-2012 DC920F Akut myeloblastær leukæmi, AML M2
01-01-2012 DC920G Akut myeloblastær leukæmi, AML med t(8;21)
01-01-2012 DC920H Akut myeloblastær leukæmi UNS (uden FAB-klassificering)
01-01-2012 31-03-2012 DC920J Refraktær anæmi m overskud af blaster i transformation
01-01-1994 DC921 Kronisk myeloid leukæmi (CML), BCR/ABL-positiv
01-01-2012 DC921A Kronisk myeloid leukæmi med blastkrise
01-01-1994 DC922 Atypisk kronisk myeloid leukæmi, BCR/ABL-negativ
01-01-1994 DC923 Myeloidt sarkom
01-01-1994 DC923A Chloroma
01-01-1994 DC923B Granulocytært sarkom
01-01-1994 DC924 Akut myeloblastær leukæmi, AML M3
01-01-2012 DC924A Akut myeloblastær leukæmi M3 med t(15;17) og varianter
01-01-1994 DC925 Akut myeloblastær leukæmi, AML M4
01-01-2012 DC925A Akut myeloblastær leukæmi M4 Eo med inv(16) eller t(16;16)
01-01-2012 DC926 Akut myeloblastær leukæmi med 11q23-abnormalitet
01-01-2012 DC926A Akut myeloblastær leukæmi med variation af MLL-gen
01-01-1994 DC927 Anden myeloid leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC927A Leukaemia aleukaemica myeloides
01-01-2012 DC927B Kronisk neutrofil leukæmi
01-01-2012 DC928 Akut myeloid leukæmi med multilinje dysplasi
01-01-1994 DC929 Myeloid leukæmi UNS
01-01-1994 DC93 Monocytære leukæmier
01-01-1994 DC930 Akut monoblastær leukæmi, AML M5
01-01-2012 DC930A Akut monoblastær, AML M5a
01-01-2012 DC930B Akut monoblastær, AML M5b
01-01-1994 DC931 Kronisk myelomonocytær leukæmi, CMML
01-01-2012 DC931A Kronisk myelomonocytær leukæmi, CMML-1
01-01-2012 DC931B Kronisk myelomonocytær leukæmi, CMML-2
01-01-2012 DC931C Kronisk myelomonocytær, CMML med eosinofili
01-01-1994 31-12-2011 DC932 Leukaemia monocytica subacuta
01-01-2012 DC933 Juvenil myelomonocytær leukæmi
01-01-1994 DC937 Anden monocytær leukæmi
01-01-1994 DC939 Monocytær leukæmi UNS
01-01-1994 DC94 Andre leukæmier af specificerede celletyper
01-01-1994 DC940 Akut erytroid leukæmi, M6 (a)(b)
01-01-2012 DC940A Erytroleukæmi UNS
01-01-1994 31-12-2011 DC941 Erythroleukaemia chronica
01-01-1994 DC942 Akut megakaryoblastær leukæmi, M7
01-01-1994 DC943 Mastcelle leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC943A Mastcelleleukæmi
01-01-1994 DC944 Akut myelofibrose
01-01-1994 31-12-2011 DC945 Myelofibrosis acuta
01-01-2012 DC946 Uklassificerbar myelodysplasi/myeloproliferativ sygdom
01-01-1994 DC947 Anden leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC947A Leukaemia eosinophilica
01-01-2012 DC947B Aggressiv NK-celle leukæmi
01-01-2012 DC947C Akut basofil leukæmi
01-01-1994 DC95 Leukæmier af ikke spec. celletype
01-01-1994 DC950 Akut leukæmi af ikke spec. celletype
01-01-1994 31-12-2011 DC950A Blastcelleleukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC950B Leukaemia acuta, stamcelleleukæmi
01-01-2012 DC950C Akut bilineær leukæmi
01-01-2012 DC950D Akut leukæmi af blandet linearitet
01-01-1994 DC951 Kronisk leukæmi af ikke spec. celletype
01-01-1994 31-12-2011 DC952 Leukaemia subacuta uden specifikation
01-01-1994 DC957 Anden leukæmi af ikke spec. celletype
01-01-1994 DC959 Leukæmi UNS
01-01-1994 DC96 An/ikke-spec maligne neoplasier fra lymfoidt/hæmatopoidt væv
01-01-1994 DC960 Multifokal og multisyst. Langerhans-celle histiocytosis
01-01-2012 DC960A Histiocytosis X, multisystemisk
01-01-1994 31-12-2011 DC961 Histiocytosis maligna
01-01-1994 DC962 Malign mastcelle tumor
01-01-2012 DC962B Mastcelle sarkom
01-01-1994 31-12-2011 DC963 Lymphoma mal histiocyticum verum
01-01-2012 DC964 Dendritcelle sarkom (accessoriske celler)
01-01-2012 DC964A Interdigiterende dendritcelle sarkom
01-01-2012 DC964B Langerhans-celle sarkom
01-01-2012 DC964C Follikulært dendritcelle sarkom
01-01-2012 DC965 Multifokal og unisystemisk Langerhans-celle histiocytose
01-01-2012 DC965A Hand-Schüller-Christian sygdom
01-01-2012 DC965B Histiocytosis X, multifokal
01-01-2012 DC966 Unifokal Langerhans-celle histiocytose
01-01-2012 DC966A Eosinofilt granulom
01-01-2012 DC966B Histiocytosis X, unifokal
01-01-2012 DC966C Histiocytosis X UNS
01-01-2012 DC966D Langerhans-celle histiocytose UNS
01-01-1994 DC967 Anden malign neoplasi fra lymfoidt eller hæmatopoietisk væv
01-01-1994 DC967A Histiocytært sarkom
01-01-2012 DC968 Malign histiocytose UNS
01-01-1994 DC969 Malign neoplasi fra lymfoidt eller hæmatopoietisk væv UNS
01-01-1994 31-12-2010 DC97 Kræft opstået uafhængigt i flere lokalisationer
01-01-1994 31-12-2010 DC979 Neopl mal primarium flere lokalisationer
01-07-2018 DC99 Kliniske og parakliniske fund ved kræftsygdom
01-07-2018 DC991 Lokalrecidiv UNS
01-07-2018 DC991A Lokalrecidiv i efterladt væv
01-07-2018 DC991B Lokalrecidiv i marginalzone
01-07-2018 DC991C Lokalrecidiv i hud
01-07-2018 DC991D Lokalrecidiv i slimhinde
01-07-2018 DC991E Lokalrecidiv i bindevæv
01-07-2018 DC991Y Lokalrecidiver i multiple lokalisationer
01-01-1994 DD00 Carcinoma in situ på læber, i mundhule, spiserør, mavesæk
01-01-1994 DD000 Carcinoma in situ på læbe, i mundhulen eller svælget
01-01-1994 DD000A Carcinoma in situ i mundhulen
01-01-1994 DD000B Carcinoma in situ på læbe
01-01-1994 DD000C Carcinoma in situ i svælget
01-01-1994 DD001 Carcinoma in situ i spiserøret
01-01-1994 DD002 Carcinoma in situ i mavesækken
01-01-1994 DD01 Carcinoma in situ i andre og ikke spec. fordøjelsesorganer
01-01-1994 DD010 Carcinoma in situ i tyktarmen
01-01-1994 30-09-2008 DD011 Carc in situ rectosigmoidei
01-01-1994 DD012 Carcinoma in situ i endetarmen
01-01-1994 DD013 Carcinoma in situ i endetarmsåbningen eller analkanalen
01-01-1994 DD013A Carcinoma in situ i endetarmsåbningen
01-01-1994 DD013B Carcinoma in situ i analkanalen
01-01-1994 DD014 Carcinoma in situ i anden eller ikke spec. del af tarmen
01-01-2012 DD014A Carcinoma in situ i tyndtarmen
01-01-1994 DD015 Carcinoma in situ i leveren, galdeblæren eller galdeveje
01-01-1994 DD015A Carcinoma in situ ampullae Vateri
01-01-1994 DD015B Carcinoma in situ i leveren
01-01-1994 DD015C Carcinoma in situ i galdeblæren
01-01-1994 DD015D Carcinoma in situ i galdeveje
01-01-1994 DD017 Carcinoma in situ i fordøjelsesorganer m. anden lokalisation
01-01-2012 DD017A Carcinoma in situ i pancreas
01-01-1994 DD019 Carcinoma in situ i fordøjelseskanalen UNS
01-01-1994 DD02 Carcinoma in situ i mellemøre og åndedrætsorganer
01-01-1994 DD020 Carcinoma in situ i strubehovedet
01-01-1994 DD021 Carcinoma in situ i luftrøret
01-01-1994 DD022 Carcinoma in situ i bronkie eller lunge
01-01-1994 DD022A Carcinoma in situ i bronkie
01-01-1994 DD022B Carcinoma in situ i lunge
01-01-1994 DD023 Carcinoma in situ med anden lokalisation i åndedrætsorganer
01-01-1994 DD023A Carcinoma in situ i mellemøre
01-01-1994 DD023B Carcinoma in situ i næsehulen
01-01-1994 DD023C Carcinoma in situ i bihule
01-01-1994 DD024 Carcinoma in situ i åndedrætsorgan UNS
01-01-1994 DD03 Melanoma in situ
01-01-1994 DD030 Melanoma in situ på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DD030E Melanoma in situ labii oris, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD030F Melanoma in situ labii oris, superficielt spredende
01-01-1994 DD031 Melanoma in situ på øjenlåg
01-01-1994 DD031A Melanoma in situ canthi oculi
01-01-1994 31-12-2011 DD031B Melanoma in situ palpebrae
01-04-2006 31-12-2011 DD031E Melanoma in situ palpebrae, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD031F Melanoma in situ palpebrae, superficielt spredende
01-01-1994 DD032 Melanoma in situ på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DD032A Melanoma in situ på øre
01-01-1994 DD032B Melanoma in situ i ydre øregang
01-01-1994 31-12-2011 DD032C Melanoma in situ meatus acustici externi
01-04-2006 31-12-2011 DD032E Melan. in sit au, can aur ext et mea ac ext, lent mal
01-04-2006 31-12-2011 DD032F Melan. in sit au, can aur ext et mea ac ext, superf. spr
01-01-1994 DD033 Melanoma in situ i ansigtet m. anden/ikke spec. lokalisation
01-01-2012 DD033A Melanoma in situ på næsen
01-04-2006 31-12-2011 DD033E Melan. in sit fac m an el i sp lok, lent mal
01-04-2006 31-12-2011 DD033F Melan. in sit fac m an el i sp lok, superf. spr
01-01-1994 DD034 Melanoma in situ på skalpen eller halsen
01-01-1994 DD034A Melanoma in situ på skalpen
01-01-1994 DD034B Melanoma in situ på halsen
01-04-2006 31-12-2011 DD034E Melanoma in situ capillitii et colli, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD034F Melanoma in situ capillitii et colli, superficielt spredende
01-01-1994 DD035 Melanoma in situ på kroppen
01-01-1994 DD035A Melanoma in situ (i hud) ved endetarmsåbningen
01-01-1994 DD035B Melanoma in situ på bryst
01-01-1994 DD035C Melanoma in situ i marginalzonen i endetarmsåbningen
01-10-2003 31-12-2011 DD035D Melanoma in situ cervicis uteri
01-04-2006 31-12-2011 DD035E Melanoma in situ trunci, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD035F Melanoma in situ trunci, superficielt spredende
01-01-2012 DD035G Melanoma in situ i vulva
01-01-1994 DD036 Melanoma in situ på overekstremitet
01-01-1994 DD036A Melanoma in situ på skulder
01-01-1994 DD036B Melanoma in situ på arm
01-04-2006 31-12-2011 DD036E Melanoma in situ extremitatis superioris, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD036F Melan. in situ extr. superioris, superf. spr
01-01-1994 DD037 Melanoma in situ på underekstremitet
01-01-1994 DD037A Melanoma in situ på ben
01-01-1994 DD037B Melanoma in situ på hofte
01-04-2006 31-12-2011 DD037E Melanoma in situ extremitatis inferioris, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD037F Melan. in situ extr. inferioris, superf. spr
01-01-1994 DD038 Melanoma in situ med anden lokalisation
01-04-2006 31-12-2011 DD038E Melanoma in situ med anden lokalisation, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD038F Melan. in situ med anden lokalisation, superf. spr
01-01-1994 DD039 Melanoma in situ UNS
01-04-2006 31-12-2011 DD039E Melanoma in situ non spec. , lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD039F Melanoma in situ non spec. , superficielt spredende
01-01-1994 DD04 Carcinoma in situ i huden
01-01-1994 DD040 Carcinoma in situ i hud på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DD040E Carcinoma in situ cutis labii, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD040G Carcinoma in situ cutis labii, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD040Z Carcinoma in situ cutis labii, andet
01-01-1994 DD041 Carcinoma in situ i hud på øjenlåg
01-01-1994 DD041A Carcinoma in situ i hud i øjenkrog
01-01-1994 31-12-2011 DD041B Carc in situ cutis palpebrae
01-04-2006 31-12-2011 DD041D Carcinoma in situ cutis palpebrae, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD041E Carcinoma in situ cutis palpebrae, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD041G Carcinoma in situ cutis palpebrae, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD041Z Carcinoma in situ cutis palpebrae, andet
01-01-1994 DD042 Carcinoma in situ i hud på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DD042A Carcinoma in situ i hud på øre
01-01-1994 DD042B Carcinoma in situ i hud i ydre øregang
01-01-1994 31-12-2011 DD042C Carc in situ meatus acustici externi
01-04-2006 31-12-2011 DD042D Car. in sit cut au, can aur ext et mea ac ext, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD042E Car. in sit cut au, can aur ext et mea ac ext, bow papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD042G Car. in sit cut au, can aur ext et mea ac ext, rec.
01-04-2006 31-12-2011 DD042Z Car. in sit cut. auris, can aur ext et meat acus externi, an
01-01-1994 DD043 Carcinoma in situ i hud i ansigtet med an./ikke spec. lokal.
01-01-1994 DD043A Carcinoma in situ i hud i ansigtet med anden lokalisation
01-01-1994 DD043B Carcinoma in situ i hud i ansigtet UNS
01-01-2012 DD043C Carcinoma in situ i hud på næsen
01-04-2006 31-12-2011 DD043D Car. in sit cut. fac med anden el i spec. lok. , mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD043E Car. in sit cut fac m an el i sp lok. , bow papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD043G Car. in situ cut. faciei med anden el i spec. lok. , rec.
01-04-2006 31-12-2011 DD043Z Car. in situ cut. faciei med anden el i spec. lok. , an
01-01-1994 DD044 Carcinoma in situ i hud på skalpen eller halsen
01-01-1994 DD044A Carcinoma in situ i hud på skalpen
01-01-1994 DD044B Carcinoma in situ i hud på halsen
01-04-2006 31-12-2011 DD044D Carcinoma in situ cutis capillitii et colli, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD044E Car. in situ cut. capillitii et colli, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD044G Carcinoma in situ cutis capillitii et colli, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD044Z Carcinoma in situ cutis capillitii et colli, andet
01-01-1994 DD045 Carcinoma in situ i hud på kroppen
01-01-1994 DD045A Carcinoma in situ i hud ved endetarmsåbningen
01-01-1994 DD045B Carcinoma in situ i hud på bryst
01-01-1994 DD045C Carcinoma in situ i marginalzonen i endetarmsåbningen
01-04-2006 31-12-2011 DD045D Carcinoma in situ cutis trunci, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD045E Carcinoma in situ cutis trunci, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD045G Carcinoma in situ cutis trunci, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD045Z Carcinoma in situ cutis trunci, andet
01-01-1994 DD046 Carcinoma in situ i hud på overekstremitet
01-01-1994 DD046A Carcinoma in situ i hud på skulder
01-01-1994 DD046B Carcinoma in situ i hud på arm
01-04-2006 31-12-2011 DD046D Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD046E Car. in situ cut. extr. superioris, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD046G Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD046Z Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, andet
01-01-1994 DD047 Carcinoma in situ i hud på underekstremitet
01-01-1994 DD047A Carcinoma in situ i hud på ben
01-01-1994 DD047B Carcinoma in situ i hud på hofte
01-04-2006 31-12-2011 DD047D Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD047E Car. in situ cut. extr. inferioris, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD047G Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD047Z Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, andet
01-01-1994 DD048 Carcinoma in situ i huden med anden lokalisation
01-04-2006 31-12-2011 DD048D Carcinoma in situ cutis med anden lokalisation, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD048E Car. in situ cut. med anden lokalisation, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD048G Carcinoma in situ cutis med anden lokalisation, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD048Z Carcinoma in situ cutis med anden lokalisation, andet
01-01-1994 DD049 Carcinoma in situ i huden UNS
01-04-2006 31-12-2011 DD049D Carcinoma in situ cutis non spec. , mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD049E Carcinoma in situ cutis non spec. , bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD049G Carcinoma in situ cutis non spec. , recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD049Z Carcinoma in situ cutis non spec. , andet
01-01-1994 DD05 Carcinoma in situ i bryst
01-01-1994 DD050 Lobulært carcinoma in situ i mamma
01-01-1994 DD051 Intraduktalt carcinoma in situ i mamma
01-01-2010 DD056 Pagets sygdom i bryst (brystvorte)
01-01-1994 DD057 Carcinoma in situ med anden lokalisation i mamma
01-01-1994 DD059 Carcinoma in situ i mamma UNS
01-01-1994 DD06 Carcinoma in situ i livmoderhalsen
01-01-1994 31-12-2005 DD060 Carc in situ endocervicis uteri
01-01-1994 31-12-2005 DD061 Carc in situ exocervicis uteri
01-01-1994 31-12-2005 DD067 Carc in situ cervicis uteri m anden lokalisation
01-01-1994 DD069 Carcinoma in situ i livmoderhalsen UNS
01-01-1994 DD07 Carcinoma in situ m an/ikke spec. lokalisation i kønsorganer
01-01-1994 DD070 Endometriehyperplasi med atypi
01-01-1994 DD071 Carcinoma in situ i vulva
01-01-2012 DD071A Vulvær intraepitelial neoplasi (VIN), grad III
01-04-2006 30-09-2009 DD071D Carcinoma in situ vulvae, mb. Bowen
01-04-2006 30-09-2009 DD071E Carcinoma in situ vulvae, bowenoid papulose
01-04-2006 30-09-2009 DD071G Carcinoma in situ vulvae, recidivans
01-04-2006 30-09-2009 DD071Z Carcinoma in situ vulvae, andet
01-01-1994 DD072 Carcinoma in situ i vagina
01-01-2012 DD072A Vaginal intraepitelial neoplasi (VAIN), grad III
01-01-1994 DD073 Carcinoma in situ m an/ikke spec. lokal. i kvind.kønsorganer
01-01-2012 DD073A Carcinoma in situ i æggestok
01-01-2012 DD073B Carcinoma in situ m. an. lokalisation i kvindeligt kønsorgan
01-10-2020 DD073B1 Tubalt intraepithelialt karcinom
01-01-2012 DD073C Carcinoma in situ i kvindeligt kønsorgan UNS
01-01-1994 DD074 Carcinoma in situ på penis
01-04-2006 31-12-2011 DD074D Carcinoma in situ penis, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD074E Carcinoma in situ penis, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD074G Carcinoma in situ penis, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD074Z Carcinoma in situ penis, andet
01-01-1994 DD075 Carcinoma in situ i prostata
01-01-1994 DD076 Carcinoma in situ m an/ikke spec. lokal. i mand. kønsorganer
01-01-1994 DD076A Carcinoma in situ med an. lokalisation i mandligt kønsorgan
01-01-1994 DD076B Carcinoma in situ i mandligt kønsorgan UNS
01-01-2000 DD076T Carcinoma in situ i testikel
01-01-1994 DD09 Carcinoma in situ med andre eller ikke spec. lokalisationer
01-01-1994 DD090 Carcinoma in situ (Tis) i urinblæren
01-01-1994 DD091 Carcinoma in situ (Tis) med anden/ikke spec. lok. i urinveje
01-01-2010 DD091A Carcinoma in situ i nyre
01-01-2010 DD091B Carcinoma in situ i nyrebækken
01-01-2010 DD091C Carcinoma in situ i urinleder
01-01-2010 DD091D Carcinoma in situ i urinrør
01-01-1994 DD092 Carcinoma in situ i øje
01-01-1994 DD093 Carcinoma in situ i endokrin kirtel
01-01-1994 DD093A Carcinoma in situ i skjoldbruskkirtlen
01-01-1994 DD093B Carcinoma in situ i anden endokrin kirtel
01-01-2016 DD095 Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinblæren
01-01-2016 DD096 Non-invasiv papillær tumor (Ta) i an/ikke spc lok i urinveje
01-01-2016 DD096B Non-invasiv papillær tumor (Ta) i nyrebækken
01-01-2016 DD096C Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinleder
01-01-2016 DD096D Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinrøret
01-01-1994 DD097 Carcinoma in situ med anden lokalisation
01-01-2012 DD097A Carcinoma in situ på næsen UNS
01-01-1994 DD099 Carcinoma in situ UNS
01-01-1994 DD10 Godartede tumorer i læber, mundhulen og svælget
01-01-1994 DD100 Godartet tumor i læbe
01-01-1994 DD101 Godartet tumor i tungen
01-01-1994 DD101A Godartet tumor i tonsilla lingualis
01-01-1994 DD102 Godartet tumor i mundgulvet
01-01-1994 DD103 Godartet tumor i mundhulen m. anden/ikke spec. lokalisation
01-01-1994 DD103A Godartet tumor i munden UNS
01-01-2000 DD103B Papillomatosis mucosae facies oralis palati
01-01-1994 DD104 Godartet tumor i tonsil
01-01-1994 DD104A Godartet tumor i tonsilla palatina
01-01-1994 DD105 Godartet tumor med anden lokalisation i mundsvælget
01-01-1994 DD106 Godartet tumor i næsesvælget
01-07-2012 DD106A Juvenilt angiofibrom i rhinopharynx
01-01-1994 DD107 Godartet tumor i hypopharynx
01-01-1994 DD109 Godartet tumor i svælget UNS
01-01-1994 DD11 Godartede tumorer i store spytkirtler
01-01-1994 DD110 Godartet tumor i ørespytkirtel
01-01-1994 DD117 Godartet tumor i anden stor spytkirtel
01-01-1994 DD117A Godartet tumor i glandula sublingualis
01-01-1994 DD117B Godartet tumor i glandula submandibularis
01-01-1994 DD119 Godartet tumor i stor spytkirtel UNS
01-01-1994 DD12 Godartet tumor i tyktarmen, endetarmen, endetarmsåbning
01-01-1994 DD120 Godartet tumor i caecum
01-01-1994 DD120A Godartet tumor i valvula ileocaecalis
01-01-1994 DD121 Godartet tumor i blindtarmen
01-01-1994 DD122 Godartet tumor i colon ascendens
01-01-1994 DD123 Godartet tumor i colon transversum
01-01-1994 DD123A Godartet tumor i flexura coli dextra
01-01-1994 DD123B Godartet tumor i flexura coli sinistra
01-01-1994 DD124 Godartet tumor i colon descendens
01-01-1994 DD125 Godartet tumor i colon sigmoideum
01-01-1994 DD126 Godartet tumor i tyktarm u spec. lokal.
01-01-1994 DD126A Adenomatosis coli
01-01-1994 DD126B Polyposis hereditaria coli
01-01-1994 DD126C Multiple godartede tumorer i tyktarmen
01-01-2004 DD126F Familiær adenomatøs polypose (FAP)
01-01-1994 30-09-2008 DD127 Neopl ben rectosigmoidei
01-01-1994 DD128 Godartet tumor i endetarmen
01-01-1994 DD129 Godartet tumor i endetarmsåbningen eller analkanalen
01-01-1994 DD129A Godartet tumor i endetarmsåbningen
01-01-1994 DD129B Godartet tumor i analkanalen
01-01-1994 DD13 Godartet tumor i an/dårligt spec. dele af fordøjelsessystem
01-01-1994 DD130 Godartet tumor i spiserøret
01-01-1994 DD131 Godartet tumor i mavesækken
01-01-1994 DD132 Godartet tumor i tolvfingertarmen
01-01-1994 DD133 Godartet tumor i anden eller ikke spec. del af tyndtarmen
01-01-1994 31-12-2011 DD133A Neopl ben intestini tenuis uden lokalisation
01-01-1994 DD134 Godartet tumor i leveren
01-01-1994 DD134A Godartet tumor i intrahepatiske galdegange
01-01-1994 DD135 Godartet tumor i ekstrahepatiske galdeveje
01-01-1994 DD136 Godartet tumor i pancreas
01-01-1994 DD137 Godartet tumor i Langerhanske øer
01-01-1994 DD137A Insulinom
01-04-2000 DD137B Glucagonom
01-01-1994 DD139 Godartet tumor i fordøjelsessystemet UNS
01-01-2012 DD139A Godartet tumor i milten UNS
01-01-1994 DD14 Godartede tumorer i mellemøre og åndedrætsorganer
01-01-1994 DD140 Godartet tumor i mellemøre, næsehulen eller bihule
01-01-1994 DD140A Godartet tumor i mellemøre
01-01-1994 DD140B Godartet tumor i næsehulen
01-01-1994 DD140C Godartet tumor i bihule
01-01-2012 DD140D Godartet tumor i næsebrusken
01-01-1994 DD141 Godartet tumor i strubehovedet
01-01-1994 DD142 Godartet tumor i luftrøret
01-01-1994 DD143 Godartet tumor i bronkie eller lunge
01-01-1994 DD143A Godartet tumor i bronkie
01-01-1994 DD143B Godartet tumor i lunge
01-01-1994 DD144 Godartet tumor i åndedrætsorgan UNS
01-01-1994 DD15 Godartet tumor i an/dårligt spec. lokalisationer i brysthule
01-01-1994 DD150 Godartet tumor i thymus
01-01-1994 DD151 Godartet tumor i hjertet
01-01-1994 DD152 Godartet tumor i mediastinum
01-01-1994 DD157 Godartet tumor i andet organ i brysthulen
01-01-1994 DD159 Godartet tumor i brysthulen UNS
01-01-1994 DD16 Godartede tumorer i knogle og ledbrusk
01-01-1994 DD160 Godartet tumor i knogle/ledbrusk i skulderblad/lang armknog.
01-01-1994 31-12-2011 DD160A Neopl ben cartilaginis articuli ossium longorum extr sup
01-01-1994 31-12-2011 DD160B Neopl ben cartilaginis articuli scapulae
01-01-1994 DD160C Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i lang knogle i arm
01-01-1994 DD160D Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i skulderblad
01-01-1994 DD161 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i kort knogle i arm
01-01-1994 31-12-2011 DD161A Neopl ben cartilaginis articuli ossium brevium extr
01-01-1994 31-12-2011 DD161B Neopl ben ossium brevium extremitatis superioris
01-01-1994 DD162 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i lang knogle i ben
01-01-1994 31-12-2011 DD162A Neopl ben cartilaginis articuli ossium longorum extr inf
01-01-1994 31-12-2011 DD162B Neopl ben ossium longorum extremitatis inferioris
01-01-1994 DD163 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i kort knogle i ben
01-01-1994 31-12-2011 DD163A Neopl ben cartilaginis articuli ossium brevium extremitatis
01-01-1994 31-12-2011 DD163B Neopl ben ossium brevium extremitatis inferioris
01-04-2000 DD163C Eksostose under tånegl
01-01-1994 DD164 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i kranie eller ansigt
01-01-1994 31-12-2011 DD164A Neopl ben cartilaginis articuli ossis cranii
01-01-1994 31-12-2011 DD164B Neopl ben cartilaginis articuli ossis faciei
01-01-1994 DD164C Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i kranieknogle
01-01-1994 DD164D Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i ansigtsknogle
01-01-2012 DD164E Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i overkæben
01-01-1994 DD165 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i underkæben
01-01-1994 31-12-2011 DD165A Neopl ben cartilaginis articuli mandibulae
01-01-1994 DD166 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i rygsøjlen
01-01-1994 31-12-2011 DD166A Neopl ben cartilaginis articuli columnae vertebralis
01-01-1994 31-12-2011 DD166B Neopl ben columnae vertebralis
01-01-1994 DD167 Godartet tumor i knogle/ledbr i ribben, brystben, clavicula
01-01-1994 31-12-2011 DD167A Neopl ben cartilaginis articuli claviculae
01-01-1994 31-12-2011 DD167B Neopl ben cartilaginis articuli costae
01-01-1994 31-12-2011 DD167C Neopl ben cartilaginis articuli sterni
01-01-1994 DD167D Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i clavicula
01-01-1994 DD167E Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i ribben
01-01-1994 DD167F Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i brystbenet
01-01-1994 DD168 Godartet tumor i knogle/ledbr i bækken, korsben, haleben
01-01-1994 31-12-2011 DD168A Neopl ben cartilaginis articuli ossis coccygis
01-01-1994 31-12-2011 DD168B Neopl ben cartilaginis articuli ossis pelvis
01-01-1994 31-12-2011 DD168C Neopl ben cartilaginis articuli ossis sacri
01-01-1994 DD168D Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i os coccygis
01-01-1994 DD168E Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i bækkenet
01-01-1994 DD168F Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i os sacrum
01-01-1994 DD169 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk UNS
01-01-1994 31-12-2011 DD169A Neopl ben cartilaginis articuli uden specifikation
01-01-1994 31-12-2011 DD169B Neopl ben ossis uden specifikation
01-01-1994 DD17 Lipomer
01-01-1994 DD170 Lipom i hud eller underhud på hoved, ansigt eller hals
01-01-1994 DD170A Lipom i hud på hovedet
01-01-1994 DD170B Lipom i hud på halsen
01-01-1994 DD170C Lipom i hud på ansigtet
01-01-1994 DD170D Lipom i underhud på hovedet
01-01-1994 DD170E Lipom i underhud på halsen
01-01-1994 DD170F Lipom i underhud på ansigtet
01-01-1994 DD171 Lipom i hud eller underhud på kroppen
01-01-1994 31-12-2011 DD171A Neopl ben lipomatosum cutis trunci
01-01-1994 31-12-2011 DD171B Neopl ben lipomatosum subcutis trunci
01-01-2012 DD171C Lipom i hud eller underhud på mamma
01-01-1994 DD172 Lipom i hud eller underhud på ekstremitet
01-01-1994 31-12-2011 DD172A Neopl ben lipomatosum cutis extremitatum
01-01-1994 31-12-2011 DD172B Neopl ben lipomatosum subcutis extremitatum
01-01-1994 DD173 Lipom i hud el. underhud m. an. el. ikke spec. lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DD173A Neopl ben lipomatosum cutis uden lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DD173B Neopl ben lipomatosum subcutis uden lokalisation
01-01-1994 DD174 Lipom i intratorakalt organ
01-01-1994 DD175 Lipom i intraabdominalt organ
01-01-1994 DD176 Lipom i sædstrengen
01-01-1994 DD177 Lipom med anden lokalisation
01-01-1994 DD177A Peritonealt lipom
01-01-1994 DD177B Retroperitonealt lipom
01-01-2012 DD177C Lipom i mamma
01-01-1994 DD179 Lipom UNS
01-01-1994 DD18 Godartede tumorer i blodkar og lymfekar
01-01-1994 DD180 Hæmangiom
01-04-2000 DD180A Intrakutant hæmangiom
01-04-2000 DD180B Blue rubber bleb-nævus
01-04-2000 DD180C Kimuras sygdom
01-04-2000 DD180D Diffust hæmangiom
01-04-2000 DD180E Kasabach-Merritt syndrom
01-04-2000 DD180F Kapillært hæmangiom
01-01-1994 DD181 Lymfangiom
01-04-2000 DD181A Hygroma
01-04-2000 DD181B Lymfhæmangiom
01-01-2004 DD189 Godartet tumor i blodkar eller lymfekar UNS
01-01-1994 DD19 Godartede tumorer i mesotelialt væv
01-01-1994 DD190 Godartet mesoteliom i lungehinde
01-01-1994 DD191 Godartet mesoteliom i peritoneum
01-01-1994 30-09-2007 DD192 Mesothelioma extremitatum incl. cingulum og regio coxae
01-01-1994 30-09-2007 DD192A Mesothelioma ben extremitatis inferioris
01-01-1994 30-09-2007 DD192B Mesothelioma ben extremitatis superioris
01-01-1994 30-09-2007 DD192C Mesothelioma ben regionis cinguli
01-01-1994 30-09-2007 DD192D Mesothelioma ben regionis coxae
01-01-1994 30-09-2007 DD193 Mesothelioma thoracis
01-01-1994 30-09-2007 DD194 Mesothelioma abdominis
01-01-1994 30-09-2007 DD195 Mesothelioma pelvis
01-01-1994 30-09-2007 DD196 Mesothelioma trunci uden specifikation
01-01-1994 DD197 Godartet tumor i mesotelialt væv med anden lokalisation
01-01-1994 DD199 Godartet tumor i mesotelialt væv UNS
01-01-1994 DD20 Godartede tumorer i bindevæv i peritoneum og retroperitoneum
01-01-1994 DD200 Godartet tumor i bindevæv i retroperitoneum
01-01-1994 DD201 Godartet tumor i bindevæv i peritoneum
01-01-1994 DD21 Andre godartede tumorer i bindevæv og andre bløddele
01-01-1994 DD210 Godartet tumor i bindevæv/an. bløddele i hoved, ansigt, hals
01-01-1994 DD210A Godartet tumor i bindevæv i hovedet
01-01-1994 DD210B Godartet tumor i bindevæv i halsen
01-01-1994 DD210C Godartet tumor i bindevæv i ansigtet
01-01-1994 DD211 Godartet tumor i bindevæv i overekstremitet
01-01-1994 DD211A Godartet tumor i bindevæv i skulder
01-01-1994 31-12-2011 DD211B Neopl ben telae conjunctivae extremitatis superioris
01-01-1994 DD212 Godartet tumor i bindevæv i underekstremitet
01-01-1994 31-12-2011 DD212A Neopl ben telae conjunctivae extremitatis inferioris
01-01-1994 DD212B Godartet tumor i bindevæv i hofte
01-01-1994 DD213 Godartet tumor i bindevæv i thorax
01-01-1994 DD214 Godartet tumor i bindevæv i abdomen
01-01-1994 DD215 Godartet tumor i bindevæv i bækkenet
01-01-1994 DD216 Godartet tumor i bindevæv i kroppen UNS
01-01-2012 DD216A Godartet tumor i bindevæv på ryggen
01-01-1994 DD217 Godartet tumor i bindevæv med anden lokalisation
01-04-2000 31-12-2011 DD217A Xanthofibrom
01-01-1994 DD219 Godartet tumor i bindevæv UNS
01-01-1994 DD22 Nævus
01-01-1994 DD220 Nævus på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DD220D Naevus melanocyticus labii, compositus
01-04-2006 31-12-2011 DD220E Naevus melanocyticus labii, congenitus
01-04-2006 31-12-2011 DD220F Naevus melanocyticus labii, coeruleus (blue)
01-04-2006 31-12-2011 DD220G Naevus melanocyticus labii, dermalis (intradermalt)
01-04-2006 31-12-2011 DD220H Naevus melanocyticus labii, dysplastisk (atypisk)
01-04-2006 31-12-2011 DD220K Naevus melanocyticus labii, gigant (Tierfell)
01-04-2006 31-12-2011 DD220L Naevus melanocyticus labii, halo naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD220M Naevus melanocyticus labii, Ito naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD220N Naevus melanocyticus labii, Ota naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD220P Naevus melanocyticus labii, Spitz' naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD220Q Naevus melanocyticus labii, naevus spilus
01-04-2006 31-12-2011 DD220V Naevus melanocyticus labii, junctionalis (intraepidermalt)
01-04-2006 31-12-2011 DD220Z Naevus melanocyticus labii, andet
01-01-1994 DD221 Nævus på øjenlåg
01-01-1994 31-12-2011 DD221A Naevus melanocyticus canthi oculi
01-01-1994 31-12-2011 DD221B Naevus melanocyticus palpebrae
01-04-2006 31-12-2011 DD221D Naevus melanocyticus palpebrae, compositus
01-04-2006 31-12-2011 DD221E Naevus melanocyticus palpebrae, congenitus
01-04-2006 31-12-2011 DD221F Naevus melanocyticus palpebrae, coeruleus (blue)
01-04-2006 31-12-2011 DD221G Naevus melanocyticus palpebrae, dermalis (intradermalt)
01-04-2006 31-12-2011 DD221H Naevus melanocyticus palpebrae, dysplastisk (atypisk)
01-04-2006 31-12-2011 DD221K Naevus melanocyticus palpebrae, gigant (Tierfell)
01-04-2006 31-12-2011 DD221L Naevus melanocyticus palpebrae, halo naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD221M Naevus melanocyticus palpebrae, Ito naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD221N Naevus melanocyticus palpebrae, Ota naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD221P Naevus melanocyticus palpebrae, Spitz' naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD221Q Naevus melanocyticus palpebrae, naevus spilus
01-04-2006 31-12-2011 DD221V Naevus melanoc. palpebrae, junctionalis (intraepid.)
01-04-2006 31-12-2011 DD221Z Naevus melanocyticus palpebrae, andet
01-01-1994 DD222 Nævus på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DD222A Nævus på øre
01-01-1994 DD222B Nævus i ydre øregang
01-04-2006 31-12-2011 DD222D Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, comp.
01-04-2006 31-12-2011 DD222E Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, cong.
01-04-2006 31-12-2011 DD222F Naev melanoc. aur et can auris externi, coeruleus (blue)
01-04-2006 31-12-2011 DD222G Naev melanoc. aur et can aur ext, derm (intraderm.)
01-04-2006 31-12-2011 DD222H Naev melanoc. aur et can aur ext, dysplastisk (atyp)
01-04-2006 31-12-2011 DD222K Naev melanoc. aur et can auris externi, gigant (Tierfell)
01-04-2006 31-12-2011 DD222L Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, halo naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD222M Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, Ito naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD222N Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, Ota naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD222P Naev melanoc. auris et canalis auris externi, Spitz' naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD222Q Naev melanoc. aur et can auris externi, naevus spilus
01-04-2006 31-12-2011 DD222V Naev melanoc. aur et can aur ext, junct (intraepid.)
01-04-2006 31-12-2011 DD222Z Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi, andet
01-01-1994 DD223 Nævus med anden eller ikke spec. lokalisation i ansigtet
01-01-1994 31-12-2011 DD223A Naevus melanocyticus faciei uden specifikation
01-04-2006 31-12-2011 DD223D Naevus melanoc. faciei med anden el i spec. lok. , comp.
01-04-2006 31-12-2011 DD223E Naevus melanoc. faciei med anden el i spec. lok. , cong.
01-04-2006 31-12-2011 DD223F Naev melanoc. fac m an el i sp lok. , coeruleus (blue)
01-04-2006 31-12-2011 DD223G Naev melanoc. fac m an el i sp lok. , derm (intraderm.)
01-04-2006 31-12-2011 DD223H Naev melanoc. fac m an el i sp lok. , dysplastisk (atyp)
01-04-2006 31-12-2011 DD223K Naev melanoc. fac m an el i sp lok. , gigant (Tierfell)
01-04-2006 31-12-2011 DD223L Naev melanoc. fac med anden el i spec. lok. , halo naevus