Gå til sidens indhold

Forebyggelsesregistret

Beskrivelse

Registeret er delt op i mindre dele i to hovedgrupper. Den ene er sundhedssektoren (data fra Sundhedsdatastyrelsen). Den anden er socioøkonomiske baggrundsdata (data fra Danmarks Statistik).

For en uddybende beskrivelse af sundhedsdata henvises til Sundhedsdatastyrelsen. Links:

http://www.esundhed.dk/Dokumentation/Registre/Sider/Tabel.aspx?rp:A_Parent_Register=LPR&rp:B_Id=21&

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sundhedsoekonomi-og-finansiering/sygesikringsregisteret

https://ny.sundhedsdatastyrelsen.dk/sds/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/sygedomme-laegemidler-og-behandlinger/cancerregisteret

Der findes ingen delopgaver under Forebyggelsesregistret

Variable