Gå til sidens indhold

ULYK

Langt navn

Ulykkeskode

Generel Beskrivelse

Ulykkeskode

Detaljeret beskrivelse

Ulykkeskode. Variablen indeholder koder for alle ulykkesinformationer, der er blevet registreret på hver kontakt. Det drejer sig både om ulykkens art og om alle omstændighederne omkring ulykken såsom ulykkessted, skadesmekanisme, transportform ved køretøjsulykker osv.

Teksten til koden kan findes ved at koble koden med den tilsvarende kode i klassifikationen. Da koderne kan skifte betydning over tid, er det nødvendigt at kigge på ulykkeskodens fra- og til-dato i klassifikationen. Her benyttes den version af koden, som er gældende på kontaktens udskrivningsdato, UDDTO i ADM. For uafsluttede kontakter er det den seneste version af koden der er gældende.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel