Gå til sidens indhold

EJERF

Langt navn

Kode for ejerforholdet for personens hovedbeskæftigelse

Generel Beskrivelse

Kode for ejerforholdet for personens primære ansættelsesforhold eller hvis personen er selvstændig erhvervsdrivende/medarbejdende ægtefælle virksomhedsformen

Er EJERFI hvis BESKST = 1,2. Er EJERFL i andre tilfælde. EJERFI: Har relevante værdier, hvis personen er i Indehaverregisteret. I det tilfælde, hvor en person står som indehaver af flere virksomheder, bestemmes hvilken virksomhed, der her skal repræsentere ham / hende. Prioriteringsrækkefølgen er som følger: 1. Laveste ejerkode ( NE 0 ), 2. Laveste antal medejere 3. Højeste antal ansatte 4. Lavest SENR, som er et arbitrært sidste valg. EJERL: Personerne er lønmodtagere ifølge COR. Det er ejerforholdet for arbejdspladsen, der har udbetalt den højest løn til personen.

Detaljeret beskrivelse

EJERF har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D460202.TXT_VIRKF1 - Kode for ejerforholdet for personens hovedbeskæftigelse
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
00 Ikke oplyst
01 Enkeltmandsvirksomhed
02 Interessentskab
03 Kommanditselskab
04 Aktieselskab
05 Anpartsselskab
06 Andelsforening
07 Statslig administrativ enhed
08 Kommune/Amt/Region
09 Selvejende institution, forening, fonde, menighedsråd, folkekirke
90 Anden ejer end ovennævnte incl. filial af udenlandske selskabsformer
99 Ikke oplyst på indehaverfil