Gå til sidens indhold

CTYPE

Langt navn

C-familietype

Generel Beskrivelse

C-familietype

Detaljeret beskrivelse

01 enlig, uden hjemmeboende børn under 18 år 02 - , med - - - - - 11 ægtepar, uden - - - - - 12 - , med - - - - - 21 reigstreret partnerskab, uden - - - - - 22 - - , med - - - - - 31 samlevende med fællesbørn, uden - - - - - 32 - - - , med - - - - - 41 samboende par (forskelligt køn, aldersforskel under 15 år), uden... 42 - - ( - - , - - - - ), med.... 53 ikke-hjemmeboende barn

Enlig: en person, der ikke lever i par, og som ikke er et barn

Barn: en person, der er under 18 år, som har CIVST = U, som ikke har hjemmeboende børn, og som hverken er samlevende eller samboende

Første ciffer: 0 enlig 1 ægtepar 2 registreret partnerskab 3 samlevende med fællesbørn 4 samboende par 5 ikke-hjemmeboende barn under 18 år

Andet ciffer: 1 uden hjemmeboende børn under 18 år 2 med - - - - - 3 familien udgøres af et ikke-hjemmeboende barn under 18 år

Bemærk: - Som hjemmeboende barn under 18 år regnes også et barn, der ikke bor hos nogen af forældrene, men hos en person, der har været gift med en af forældrene. Dette er dog betinget af, at stedforældreren ikke har indgået nyt ægteskab, da sammen- koblingen i så fald ikke kan foretages mellem et barn og dennestedfader eller stedmoder.

En C-familie kan kun bestå af 2 generationer, hvoraf den yngste generation skal udgøres af et eller flere børn.

Værdisæt

D101200.TXT_CTYPE - C-familie type
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Enlig uden hjemmeboende børn
11 Ægtepar uden hjemmeboende børn
12 Ægtepar med hjemmeboende børn
2 Enlig med hjemmeboende børn
21 Registreret partnerskab uden hjemmeboende børn
22 Registreret partnerskab med hjemmeboende børn
31 Samlevende par uden hjemmeboende børn
32 Samlevende par med hjemmeboende børn
41 Samboende par uden hjemmeboende børn
42 Samlboende par med hjemmeboende børn
53 Ikke-hjemmeboende barn