Gå til sidens indhold

EJLEJ

Langt navn

Ejerlejlighed

Generel Beskrivelse

Kode for om enheden er en ejerlejlighed eller ej. Dannes på grundlag af enhedens ejerlejlighedsnummer (F306)

Detaljeret beskrivelse

Se bemærkningerne til ejendommens ejerforhold (F102) Ved udstykning af en ejendom i ejerlejligheder, skal samtlige enheder registreres som ejerlejligheder med hver deres ejerlejlighedsnummer. Ved frasalg af fx. erhvervsenheder i en udlejningsejendom er der i enkelte tilfælde ikke sket ændring af ejendommens (hovedejers) ejerforhold, hvilket medfører uoverensstemmelse mellem ejerforhold og ejerlejlighedsnummer, således at fx. almennyttige boliger kan optræde som ejerlejligheder,d.v.s. med værdien 1 i ejlej.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel