Gå til sidens indhold

SLARTV

Langt navn

Slutydelseskode på pensioner

Generel Beskrivelse

Angiver hvilken af pensionstyperne, der sluttes på. Pensionstyper også kaldet varige ydelser.

Detaljeret beskrivelse

værdisæt: 00 Uoplyst 01 Folkepension 02 Højeste førtidspension 03 Mellemste førtidspension 04 Forhøjet alm. førtidspension 05 Almindelig førtidspension 06 Venteydelse 07 Invaliditetsydelse 08 Tjenestemandspension 09 Efterløn 10 Ny førtidspension pr. 1.1.2003

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel