Gå til sidens indhold

STARTS

Langt navn

Startydelse på sygedagpenge

Generel Beskrivelse

Sagsarten for første sygedagpengesag. Vedrører sagsarterne: 11-18, 21-44 samt 91

Detaljeret beskrivelse

værdisæt: Uoplyst 00 Tillæg/fradrag - er dog normalt efterfølgende overført til sagsart 11 07 Orlov adoption lønmodtagere (fra 2005) 08 Orlov adoption selvstændige (fra 2005) - tidligere uoplyst 09 Ferieydelse til personer, der ikke har optjent feriedagpenge under barselsorlov 10 Fødsel, lønmodtager 11 Efter arbejdsgiverperioden, lønmodtagere 12 Forsikrede arbejdsgivere, lønmodtagere 13 Ingen arbejdsgiverperiode, lønmodtagere 14 Kronisk syge, lønmodtagere 16 Forskudsvis udlagte dagpenge, lønmodtagere 17 Arbejdsløse, lønmodtagere 18 Pasning syge børn, lønmodtagere (Fra og med 1998) 20 Fødsel, selvstændig erhvervsdrivende 21 Efter 2/3.uge, selvstændige erhvervsdrivende 22 Frivilligt sikrede, selvstændige erhvervsdrivende 23 Pasning syge børn, selvstændige (Fra og med 1998) 24 Fødsel lønmodtager 32 uger (46 uger) - fælles orlov 25 Fødsel selvstændig 32 uger (46 uger) - fælles orlov 26 Adoption lønmodtager 32 uger (46 uger) - fælles orlov 27 Adoption selvstændig 32 uger (46 uger) - fælles orlov 35 Retsbaseret udskudt orlov , lønmodtager 36 Retsbaseret udskudt orlov, selvstændig 37 Aftalebestemt udskudt orlov, lønmodtager 38 Aftalebestemt udskudt orlov, selvstændige 41 Arbejdsskade, selvstændige erhvervsdrivende 42 Arbejdsskade, lønmodtagere 43 Flexjob hos private arbejdsgivere (Fra og med 1998) 44 Flexjob hos offentlige arbejdsgivere (Fra og med 1998) 45 Bortadoption/dødfødsel, lønmodtager 46 Bortadoption/dødfødsel, selvstændig 47 Graviditetsbetinget sygdom efter fødsel, lønmodtager 48 Graviditetsbetinget sygdom efter fødsel, selvstændig 49 For sen anmeldelse - ingen dagpenge 50 Adoption, lønmodtagere 55 Aftalebestemt forlængelse ved delvis genoptagelse af arbejdet, lønmodtager 56 Aftalebestemt forlængelse ved delvis genoptagelse af arbejdet, selvstændig 60 Adoption, selvstændige erhvervsdrivende 65 Graviditet, lønmodtagere 70 Graviditet, selvstændige erhvervsdrivende 75 2 uger efter fødsel/adoption, lønmodtagere 76 Fædreorlov uge 25-26, lønmodtagere (Pr. 1.4.98) 77 2 uger efter adoption, lønmodtagere 80 2 uger efter fødsel/adoption, selvstændige 81 Fædreorlov uge 25-26, selvstændige (Pr. 1.4.98) 82 2 uger efter adoption, selvstændige 91 Efter 2. sygeuge, optællingsperiode til generel varighed for offentlige ansatte og søfarende

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel