Gå til sidens indhold

EFTERLON

Langt navn

Efterlønsmarkering

Generel Beskrivelse

Fra COR-person: Efterløn (Akassemodel).

Detaljeret beskrivelse

Afgrænsning:1) Er udbetalt fra en A-kasse eller en fagforening, hvilket søges opnået ved, at de relevante oplysningssedler afgrænses ved hhv. branchekoden 753000 eller ved de SENR, der af T&S er oplyst at blive anvendt i forbindelse med udbetaling af dagpenge mv. samt efterløn og overgangsydelse. Yderligere kræves, at oplysningssedlerne ikke har y-kode 003,007,009,014,015,019,022,023. 2) Beløbet står anført i rubrik 14, eller i rubrik 13 mens felt 16 = 0 og Y-kode = blank. 3) Personen er under 67 år ved årets begyndelse.Alle beløb, der afgrænses ved 1), 2) og 3) summeres for den enkelte person. Denne samlede beregnede A-kasseydelse fordeles herefter forholdsmæssigt efter antal dage personen har været på hhv. arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, overgangsydelse, uddannelsesorlovsydelse, børnepasningsorlovsydelse, sabbatorlovsydelse og etableringsydelse. Antallet af dage, der fordeles efter, er vægtet i forhold til den relative kompensationsgrad på foranstaltningerne.I tilfælde af, at det samlede beregnede antal dage på arbejdsløshedsdagpenge og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger bliver større end 365, reduceres antallet af dage på arbejdsløshedsunderstøttelse.Antal dage på efterløn beregnes ud fra AMFORA. NB!Det skønnes, at ca. 7.000 personer for lidt figurerer med en efterlønsperiode i AMFORA. Dette giver en tilsvarende undervurdering i estimationen af EFTLØN i A-kasse-modellen.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel