Gå til sidens indhold

SPEC

Langt navn

Speciale

Generel Beskrivelse

Specialekode

Detaljeret beskrivelse

SPEC har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D282170.TXT_SPEC - Speciale
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
00 Blandet medicin og kirurgi
01 Intern medicin
02 Geriatri
03 Hepatologi
04 Hæmatologi
05 Infektionsmedicin
06 Kardiologi
07 Medicinsk allergologi
08 Medicinsk endokrinologi
09 Medicinsk gastroenterologi
10 Medicinsk lungesygdomme
11 Nefrologi
12 Reumatologi
14 Palliativ medicin
15 Akut medicin
18 Dermato-venerologi
20 Neurologi
22 Onkologi
26 Fysiurgi
28 Tropemedicin
30 Kirurgi
31 Karkirurgi
32 Kirurgisk gastroenterologi
33 Plastikkirurgi
34 Thoraxkirurgi
35 Urologi
38 Gynækologi og obstetrik
39 Sexologi
40 Neurokirurgi
42 Ortopædisk kirurgi
44 Oftalmologi
46 Oto-, rhino-, laryngologi
48 Hospitalsodontologi
50 Psykiatri
52 Børne- og ungdomspsykiatri
60 Klinisk biokemi
61 Klinisk fysiologi og nuclearmedicin
62 Klinisk immunologi
63 Klinisk mikrobiolog
64 Klinisk neurofysiologi
65 Patologisk anatomi
66 Diagnostisk radiologi
67 Klinisk farmakologi
68 Klinisk genetik
80 Pædiatri
84 Anæstesiologi
86 Arbejdsmedicin
87 Miljømedicin
90 Almen medicin
91 Samfundsmedicin
92 Retsmedicin
98 Fysio- og ergoterapi
99 Ikke klassificeret