Gå til sidens indhold

SPEC2

Langt navn

2-cifret speciale

Generel Beskrivelse

SPEC2 (den to-cifrede speciale kode) refererer til en bestemt type af yder, dvs. almen læge, ørelæge, tandlæge osv. eller til andre typer af ydergrupper så som laboratorieundersøgelser mv. Opdelingen i de forskellige ydertyper bygger på de forskellige overenskomster, der er indgået mellem ydergruppen og regionerne (tidligere amterne). SPEC2 er en aggregering af SPECIALE (det 6-cifrede speciale), svarende til de to første cifre i variablen SPECIALE, som også indeholder ydelsestype i de sidste fire cifre. Ydelserne fremgår af takstmapperne på overenskomstportalen.

Detaljeret beskrivelse

Det to-cifrede speciale (SPEC2) er en aggregering af specialet på de to første cifre af det seks-cifrede speciale (SPECIALE).

I Danmarks Statistiks opgørelse sker der af hensyn til publiceringen en særskilt underopdeling af kontakterne til de almene læger, idet der ud fra blandt andet tidspunktskode sker en yderligere opdeling i dagtid og aften-/weekendtid samt i almindelige konsultationer, telefonkonsultationer, email-konsultationer og besøg.

På overenskomstportalen (www.okportalen.dk) findes takstmapper, som viser de forskellige 2-cifrede specialer, samt de ydelser, som ydes inden for hvert speciale. I den alfabetiske oversigt på www.okportalen.dk vælges T, og der trykkes på link til Takstmapper.

Vedr. laboratorier er der et markant fald fra 2015 til 2016, som skyldes, at blodprøver fra praktiserende læger (der før 1. januar 2016 blev sendt til Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium) per 1. januar 2016 sendes til Region Hovedstadens hospitaler og dermed ikke indgår i registret.

Værdisæt

D280450.TXT_SPEC2 - 2-cifret speciale
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2005 00 Uoplyst
01-01-2005 01 Anæsthesiologi
01-01-2005 02 Fiktiv knækgrænse
01-01-2005 03 Diagn. radiologi Kbh.
01-01-2005 04 Dermato-venerologi
01-01-2005 05 Diagnost. radiologi
01-01-2005 06 Reumatologi
01-01-2005 07 Gynækologi/obstetrik
01-01-2005 08 Intern medicin
01-01-2005 09 Kirurgi
01-01-2005 31-12-2006 10 Histopatalogiske undersøgelser
01-01-2005 11 Klinisk kemi
01-01-2005 15 Ørelægevagt Kbh.
01-01-2005 16 Ørelægevagt KAK
01-01-2005 17 Neurokirurgi
01-01-2005 18 Neuromedicin
01-01-2005 19 Øjenlægehjælp
01-01-2005 20 Ortopædisk kirurgi
01-01-2005 21 Ørelægehjælp
01-01-2005 22 Patologi
01-01-2005 23 Plastikkirurgi
01-01-2005 24 Psykiatri
01-01-2005 25 Pædiatri
01-01-2005 26 Børnepsykiatri
01-01-2005 28 Tropemedicin
01-01-2005 35 Distriktspsykiatri
01-01-2005 39 Øjenlægehjælp *kfa*
01-01-2005 41 Ørelægehjælp *kfa*
01-01-2005 42 Referencelaborator.
01-01-2005 43 Diagnoselaboratoriet
01-01-2005 44 Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium
01-01-2005 45 Medicinsk Laboratorium
01-01-2005 46 Omegnslaboratorier
01-01-2005 47 Århus Universitet
01-01-2005 48 Statens Seruminstitut
01-01-2005 49 Tandplejere
01-01-2005 50 Tandlægehjælp
01-01-2005 51 Fysioterapi 51
01-01-2005 52 Briller
01-01-2005 53 Kiropraktik
01-01-2005 54 Fodterapi
01-01-2005 55 Ortonyxi
01-01-2005 56 Klinikbehandling
01-01-2005 57 Ridefysioterapi
01-01-2005 58 Genoptræning, Øfeldt
01-01-2005 59 Fodbehandling arvævspat.
01-01-2005 60 Fodbehandling, leddegigt
01-01-2005 61 Fysioterapi 61
01-01-2005 62 Vederlagsfri fysioterapi
01-01-2005 63 Psykologhjælp
01-01-2005 64 Kiropraktik kronikere
01-01-2005 65 Vederlagsfri ridefysioterapi
01-01-2005 68 Høreomsorg
01-01-2005 70 Almen læge, konsultation, dagtid
01-01-2005 71 Almen læge, konsultation, aften mv.
01-01-2005 72 Almen læge, telefonkonsultation, dagtid
01-01-2005 73 Almen læge, telefonkonsultation, aften mv.
01-01-2005 74 Almen læge, besøg, dagtid
01-01-2005 75 Almen læge, besøg, aften mv.
01-01-2005 76 Almen læge, email-konsultation
01-01-2005 77 Almen læge, andre ydelser
01-01-2005 78 Almen læge, kontakter, forebyggelse mv.
01-01-2005 79 Almen læge, basishonorar mv.
01-01-2005 80 Almen lægehjælp 80
01-01-2005 81 KFA-vagtordning 81
01-01-2005 82 Kak vagtlægehjælp 82
01-01-2005 83 Vagtlægehjælp 83
01-01-2005 84 Kak vagtlægehjælp 84
01-01-2005 85 Præhospital
01-01-2005 86 Ø-læger
01-01-2005 87 Visitat kønssygdomme
01-01-2005 88 Læge u/ overenskomst
01-01-2005 89 KFA-vagtordning 89
01-01-2005 90 Offentl. sygesikring
01-01-2005 91 Disp. f. Sundhedsst.
01-01-2005 92 Rekv.lægem. mv.
01-01-2005 93 Rekvis. speciallæger
01-01-2005 94 Tilskud ernæringspræparater
01-01-2005 95 Begravelseshjælp
01-01-2005 96 Tolkebistand
01-01-2005 97 Fonde
01-01-2005 98 Bef. af alm. læger
01-01-2005 99 Diverse ydelser