Gå til sidens indhold

DIAG

Langt navn

Diagnose

Generel Beskrivelse

Diagnose

Detaljeret beskrivelse

DIAG har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D282170.TXT_DIAG - Aktionsdiagnose
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1994 D Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande
01-01-1994 DA00 Kolera
01-01-1994 DA000 Kolera forårsaget af Vibrio cholerae
01-01-1994 DA001 Kolera forårsaget af Vibrio cholerae eltor
01-01-1994 DA009 Kolera UNS
01-01-1994 DA01 Tyfus og paratyfus
01-01-1994 DA010 Tyfus
01-01-1994 DA011 Paratyfus A
01-01-1994 DA012 Paratyfus B
01-01-1994 DA013 Paratyfus C
01-01-1994 DA014 Paratyfus UNS
01-01-1994 DA02 Andre salmonellainfektioner
01-01-1994 DA020 Salmonellaenterit
01-01-1994 DA021 Salmonellasepsis
01-01-1994 DA022 Lokaliseret salmonellainfektion
01-01-1994 31-12-2011 DA022A Salmonella arthritis
01-01-1994 31-12-2011 DA022B Salmonella infektion, renal tubulo-interstitiel
01-01-1994 31-12-2011 DA022C Salmonella meningitis
01-01-1994 31-12-2011 DA022D Salmonella osteomyelitis
01-01-1994 31-12-2011 DA022E Salmonella pneumoni
01-01-1994 DA028 Anden salmonellainfektion
01-01-1994 DA029 Salmonellainfektion UNS
01-01-1994 DA03 Bacillær dysenteri
01-01-1994 DA030 Dysenteri forårsaget af Shigella dysenteriae
01-01-1994 DA031 Dysenteri forårsaget af Shigella flexneri
01-01-1994 DA032 Dysenteri forårsaget af Shigella boydii
01-01-1994 DA033 Dysenteri forårsaget af Shigella sonnei
01-01-1994 DA038 Anden bacillær dysenteri
01-01-1994 DA039 Bacillær dysenteri UNS
01-01-1994 DA04 Andre bakterielle tarminfektioner
01-01-1994 DA040 Enteritis f.a. enteropatogen Escherichia coli-infektion
01-01-1994 DA041 Enteritis f.a. enterotoksisk Escherichia coli-infektion
01-01-1994 DA042 Enteritis f.a. enteroinvasiv Escherichia coli-infektion
01-01-1994 DA043 Enteritis f.a. enterohæmoragisk Escherichia coli-infektion
01-01-1994 DA044 Anden tarminfektion med Escherichia coli
01-01-1994 DA045 Enteritis forårsaget af Campylobacter
01-01-1994 DA046 Enteritis forårsaget af Yersinia enterocolitica
01-01-1994 DA047 Enterokolitis forårsaget af Clostridium difficile
01-01-1994 DA048 Anden bakteriel enteritis
01-01-1994 DA049 Enteritis forårsaget af bakterier UNS
01-01-1994 DA05 Andre bakterielle fødevareforgiftninger IKA
01-01-1994 DA050 Fødevareforgiftning forårsaget af stafylokokker
01-01-1994 DA051 Botulisme
01-01-1994 DA052 Fødevareforgiftning forårsaget af Clostridium perfringens
01-01-1994 DA053 Fødevareforgiftning forårsaget af Vibrio parahaemolyticus
01-01-1994 DA054 Fødevareforgiftning forårsaget af Bacillus cereus
01-01-1994 DA058 Anden bakteriel fødevareforgiftning
01-01-1994 DA059 Bakteriel fødevareforgiftning UNS
01-01-1994 DA06 Amøbedysenteri
01-01-1994 DA060 Akut amøbedysenteri
01-01-1994 DA061 Kronisk intestinal amøbeinfektion
01-01-1994 DA062 Colitis forårsaget af amøbeinfektion
01-01-1994 DA063 Amøbom i tarmen
01-01-1994 DA063A Amøbom UNS
01-01-1994 DA064 Leverabsces forårsaget af amøbeinfektion
01-01-1994 DA065 Lungeabsces forårsaget af amøbeinfektion
01-01-1994 DA066 Hjerneabsces forårsaget af amøbeinfektion
01-01-2012 DA067 Amøbeinfektion i huden
01-01-1994 DA068 Amøbeinfektion med anden lokalisation
01-01-1994 DA068A Appendicitis forårsaget af amøbeinfektion
01-01-1994 31-12-2011 DA068B Balanitis amoebica
01-01-1994 DA069 Amøbeinfektion UNS
01-01-1994 DA07 Andre tarmsygdomme fremkaldt af protozoer
01-01-1994 DA070 Balantidiasis
01-01-1994 DA071 Giardiasis
01-01-1994 31-12-2011 DA071A Lambliasis
01-01-1994 DA072 Cryptosporidiosis
01-01-1994 DA073 Isosporiasis
01-01-1994 31-03-2018 DA073A Coccidiosis intestinalis
01-01-1994 DA078 Anden tarminfektion forårsaget af protozoer
01-01-1994 DA078A Sarcocystose
01-01-1994 31-03-2018 DA078B Sarcosporidiose
01-01-1994 DA078C Trichomoniasis intestinalis
01-04-2018 DA078D Coccidiosis intestinalis
01-01-1994 DA079 Tarmsygdom forårsaget af protozoer UNS
01-01-1994 DA08 Tarminfektioner forårsaget af virus og andre organismer
01-01-1994 DA080 Enteritis forårsaget af rotavirus
01-01-1994 DA081 Akut gastroenteritis forårsaget af Norwalk-virus
01-01-1994 DA082 Enteritis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DA083 Enteritis forårsaget af anden virus
01-01-1994 DA083A Gastroenteritis forårsaget af parvovirus
01-01-1994 DA084 Tarminfektion forårsaget af virus UNS
01-01-1994 DA085 Tarminfektion forårsaget af anden (mikro)organisme UNS
01-01-1994 DA09 An. gastroenteritis og colitis af infekt./ikke spec. årsag
01-01-2013 DA090 An. og uspec gastroenteritis og colitis af infektiøs oprind.
01-01-1994 DA099 Gastroenteritis eller colitis af ikke specificeret årsag
01-01-1994 DA15 TB i ånde-org. verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA150 Lunge-TB verif. v. mikroskopi af ekspektorat m./u. dyrkning
01-01-1994 31-12-2011 DA150A Bronchiectasis tuberculosa, bakteriologisk verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA150B Fibrosis pulmonis tuberculosa, bakteriologisk verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA150C Pneumonia tuberculosa, bakteriologisk verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA150D Pneumothorax tuberculosa, bakteriologisk verificeret
01-01-1994 DA151 Lungetuberkulose verificeret alene ved dyrkning
01-01-1994 DA152 Lungetuberkulose verificeret histologisk
01-01-1994 DA153 Lungetuberkulose verificeret ved ikke angivet metode
01-01-1994 DA154 TB i intratorakale lymfeknuder verificeret bakt. eller hist.
01-01-1994 31-12-2011 DA154A Tuberculosis lymphonodorum hili, bakt og hist verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA154B Tuberculosis lymphonodorum mediast, bakt og hist verificere
01-01-1994 31-12-2011 DA154C Tuberculosis lymphonodorum tracheobronch, bakt og hist veri
01-01-1994 DA155 TB i struben, luftrøret el. bronkier verif. bakt. el. hist.
01-01-1994 31-12-2011 DA155A Tuberculosis bronchi, bakt og hist verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA155B Tuberculosis glottidis, bakt og hist verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA155C Tuberculosis laryngis, bakt og hist verificeret
01-01-1994 31-12-2011 DA155D Tuberculosis tracheae, bakt og hist verificeret
01-01-1994 DA156 Tuberkuløs lungehindebetændelse verificeret bakt. el. hist.
01-01-1994 31-12-2011 DA156A Empyema pleurae tuberculosa, bakt og hist verificeret
01-01-1994 DA157 Primær TB i åndedrætsorganerne verificeret bakt. eller hist.
01-01-1994 DA158 An. TB i åndedrætsorganerne verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA158A TB i mediastinum verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA158B TB i næsen verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA158C TB i næsesvælget verif. bakt. og hist.
01-01-1994 DA159 TB i åndedrætsorganerne UNS, verificeret bakt. eller hist.
01-01-1994 DA16 TB i åndedrætsorganer ikke bakt. eller hist. verificeret
01-01-1994 DA160 Lungetuberkulose, bakt. og hist. negativt fund
01-01-1994 31-12-2011 DA160A Bronchiectasia tuberculosa, bakt og hist negativ
01-01-1994 31-12-2011 DA160B Fibrosis pulmonis tuberculosa, bakt og hist negativ
01-01-1994 31-12-2011 DA160C Pneumonia tuberculosa, bakt og hist negativ
01-01-1994 31-12-2011 DA160D Pneumothorax tuberculosa, bakt og hist negativ
01-01-1994 DA161 Lungetuberkulose, bakt. og hist. unds. ikke er foretaget
01-01-1994 DA162 Lunge-TB uden bakteriologisk eller histologisk verifikation
01-01-1994 DA162A Tuberkuløs lungefibrose UNS
01-01-1994 DA162B Tuberkuløs pneumoni UNS
01-01-1994 DA162C Tuberkuløs pneumothorax UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA162D Tuberculosis pulm u spec u ang af verifikationsmåde
01-01-1994 DA163 TB i intratorakale lymfekirtler u. bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 DA164 TB i strube, luftrør el. bronkier u. bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 31-12-2011 DA164A Tuberculosis bronchi uden angivelse af verifikationmåde
01-01-1994 31-12-2011 DA164B Tuberculosis glottidis uden angivelse af verifikationsmåde
01-01-1994 31-12-2011 DA164C Tuberculosis laryngis uden angivelse af verifikationsmåde
01-01-1994 31-12-2011 DA164D Tuberculosis tracheae uden angivelse af verifikationsmåde
01-01-1994 DA165 Tuberkuløs lungehindebetæn. u. ang. af bakt. el. hist. veri.
01-01-1994 31-12-2011 DA165A Empyema pleurae tuberculosa uden ang af verifikationmåde
01-01-1994 DA167 Primær TB i åndedrætsorganerne uden bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 DA168 An. TB i åndedrætsorganerne u. bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 DA168A Tuberkulose i mediastinum UNS
01-01-1994 DA168B Tuberkulose i næsen UNS
01-01-1994 DA168C Tuberkulose i næsesvælget UNS
01-01-1994 DA169 TB i åndedrætsorganerne UNS, uden bakt. el. hist. verif.
01-01-1994 DA17 Tuberkulose i nervesystemet
01-01-1994 DA170 Tuberkuløs meningitis
01-01-1994 31-12-2011 DA170A Tuberkuløs meningitis
01-01-1994 DA171 Tuberkulom i hjernehinder
01-01-1994 DA178 Anden form for tuberkulose i nervesystemet
01-01-1994 31-12-2011 DA178A Abscessus cerebri tuberculosus
01-01-1994 31-12-2011 DA178B Neuritis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA178C Tuberculoma medullae spinalis
01-01-1994 31-12-2011 DA178D Tuberculosis cerebri
01-01-1994 31-12-2011 DA178E Tuberculosis medullae spinalis
01-01-1994 DA179 Tuberkulose i nervesystemet UNS
01-01-1994 DA18 Tuberkulose i andre organer
01-01-1994 DA180 Tuberkulose i knogler og led
01-01-1994 31-12-2011 DA180A Necrosis ossis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA180B Ostitis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA180C Tendovaginitis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA180D Tuberculosis articuli
01-01-1994 31-12-2011 DA180E Tuberculosis columnae vertebralis
01-01-1994 31-12-2011 DA180F Tuberculosis coxae
01-01-1994 31-12-2011 DA180G Tuberculosis genus
01-01-1994 DA181 Tuberkulose i urinveje og kønsorganer
01-01-1994 31-12-2011 DA181A Tuberculosis cervicis uteri
01-01-1994 31-12-2011 DA181B Tuberculosis organorum genitalium feminae
01-01-1994 31-12-2011 DA181C Tuberculosis organorum genitalium viri
01-01-1994 31-12-2011 DA181D Tuberculosis renis
01-01-1994 31-12-2011 DA181E Tuberculosis ureteris
01-01-1994 31-12-2011 DA181F Tuberculosis vesicae urinariae
01-01-1994 DA182 Tuberkulose i perifere lymfeknuder
01-01-1994 DA183 Tuberkulose i tarm, bughinde og mesenteriale lymfeknuder
01-01-1994 01-01-2012 DA183A FEJLOPRETTET
01-01-1994 01-01-2012 DA183B FEJLOPRETTET
01-01-1994 01-01-2012 DA183C FEJLOPRETTET
01-01-1994 31-12-2011 DA183D Tuberculosis mesenterii
01-01-1994 31-12-2011 DA183E Tuberculosis peritonei
01-01-2012 DA183F Tuberkulose i retroperitoneale lymfeknuder
01-01-2012 DA183G Tuberkuløs ascites
01-01-2012 DA183H Tuberkulose i mesenteriale lymfeknuder
01-01-1994 DA184 Tuberkulose i hud og underhud
01-01-1994 DA184A Lupus
01-01-1994 DA184B Lupus excedens
01-01-1994 DA184C Lupus vulgaris
01-01-1994 DA184D Scrofuloderma
01-01-1994 31-12-2011 DA184E Tuberculosis cutis
01-01-1994 DA184F Tuberculosis lichenoides
01-01-1994 DA184G Tuberculosis subcutis
01-01-1994 DA184H Tuberculosis verrucosa cutis
01-04-2000 DA184I Erythema induratum Bazin
01-01-2010 DA184J Lichen scrofulosorum
01-01-1994 DA185 Tuberkulose i øje
01-01-1994 31-12-2011 DA185A Chorioretinitis disseminata tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA185B Iridocyclitis chronica tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA185C Keratitis interstitialis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA185D Keratoconjunctivitis (phlyctaenulosa) tuberculosa
01-01-1994 DA186 Tuberkulose i øre
01-01-1994 DA187 Tuberkulose i binyre
01-01-1994 DA187A Tuberkuløs Addisons sygdom
01-01-1994 DA188 Tuberkulose i andet organ
01-01-1994 31-12-2011 DA188A Arteritis cerebralis tuberculosa
01-01-1994 31-12-2011 DA188B Erythema induratum
01-01-1994 31-12-2011 DA188C Tuberculosis endocardii
01-01-1994 31-12-2011 DA188D Tuberculosis glandulae thyreoideae
01-01-1994 31-12-2011 DA188E Tuberculosis lienis
01-01-1994 31-12-2011 DA188F Tuberculosis myocardii
01-01-1994 31-12-2011 DA188G Tuberculosis oesophagi
01-01-1994 31-12-2011 DA188H Tuberculosis pericardii
01-01-1994 DA19 Miliær tuberkulose
01-01-1994 DA190 Akut miliær tuberkulose med enkelt specificeret lokalisation
01-01-1994 DA191 Akut miliær tuberkulose med flere lokalisationer
01-01-1994 DA192 Akut miliær tuberkulose UNS
01-01-1994 DA198 Anden miliær tuberkulose
01-01-1994 DA199 Miliær tuberkulose UNS
01-01-1994 DA20 Pest
01-01-2012 DA200 Byldepest
01-01-2012 DA201 Hudpest
01-01-2012 DA202 Lungepest
01-01-2012 DA203 Meningitis forårsaget af Yersenia pestis
01-01-2012 DA207 Sepsisk pest
01-01-2012 DA208 Anden form for pest
01-01-1994 DA209 Pest UNS
01-01-1994 DA21 Tularæmi
01-01-2012 DA210 Ulceroglandulær tularæmi
01-01-2012 DA211 Okuloglandulær tularæmi
01-01-2012 DA212 Pulmonal tularæmi
01-01-2012 DA213 Gastrointestinal tularæmi
01-01-2012 DA217 Tyføs tularæmi
01-01-2012 DA218 Anden form for tularæmi
01-01-1994 DA219 Tularæmi UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA219A Deer fly fever
01-01-1994 DA22 Miltbrand
01-01-2012 DA220 Kutan miltbrand
01-01-2012 DA221 Pulmonal miltbrand
01-01-2012 DA222 Gastrointestinal miltbrand
01-01-2012 DA227 Miltbrandsepsis
01-01-2012 DA228 Anden form for miltbrand
01-01-1994 DA229 Miltbrand UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA229A Anthrax intestini
01-01-1994 31-12-2011 DA229B Anthrax septicaemia
01-01-1994 31-12-2011 DA229C Meningitis anthracis
01-01-1994 31-12-2011 DA229D Pustula maligna
01-01-1994 DA23 Svingefeber
01-01-2012 DA230 Brucellose forårsaget af Brucella melitensis
01-01-2012 DA231 Brucellose forårsaget af Brucella abortus
01-01-2012 DA232 Brucellose forårsaget af Brucella suis
01-01-2012 DA233 Brucellose forårsaget af Brucella canis
01-01-2012 DA238 Anden brucellose
01-01-1994 DA239 Brucellose UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA239A Brucellosis
01-01-1994 31-12-2011 DA239B Febris Malta
01-01-1994 31-12-2011 DA239C Febris mediterranea
01-01-1994 31-12-2011 DA239D Svingefeber
01-01-1994 DA24 Glanders og melioidosis
01-01-1994 DA240 Glanders
01-01-1994 31-12-2011 DA240A Malleus
01-01-2012 DA241 Akut eller fulminant melioidose
01-01-2012 DA242 Subakut eller kronisk melioidose
01-01-2012 DA243 Anden form for melioidose
01-01-1994 DA244 Melioidose UNS
01-01-1994 DA25 Rottebidfeber sygdomme
01-01-2012 DA250 Spirillose
01-01-2012 DA250A Sodoku
01-01-2012 DA251 Streptobacillose
01-01-1994 DA259 Rottebidfeber UNS
01-01-1994 DA26 Svinerosen
01-01-2012 DA260 Kutant erysipeloid
01-01-2012 DA267 Sepsis forårsaget af Erysipelothrix rhusiopathiae
01-01-2012 DA268 Anden form for erysipeloid
01-01-1994 DA269 Erysipeloid UNS
01-01-1994 DA27 Leptospirose
01-01-1994 DA270 Weils sygdom
01-01-1994 DA278 Anden leptospirose
01-01-1994 31-12-2011 DA278A Leptospirosis Australiae
01-01-1994 31-12-2011 DA278B Leptospirosis Bataviae
01-01-1994 31-12-2011 DA278C Leptospirosis pyrogenes
01-01-1994 31-12-2011 DA278D Leptospirosis Sejrø, Saxkøbing
01-01-1994 DA279 Leptospirose UNS
01-01-1994 DA28 Andre dyreoverførte bakterielle infektioner IKA
01-01-1994 DA280 Pasteurellose
01-01-1994 DA281 Kattekradsningsfeber
01-01-1994 DA282 Yersinia infektion udenfor mave-tarm-kanalen
01-01-1994 31-12-2011 DA282A Arthritis Yersenia enterocolica
01-01-1994 DA282B Yersinia sepsis
01-01-2000 31-12-2011 DA282C Yersinia eksantem
01-01-1994 DA288 Anden dyreoverført bakteriel infektion
01-01-1994 DA289 Dyreoverført bakteriel infektion UNS
01-01-1994 DA30 Spedalskhed
01-01-2012 DA300 Tidlig spedalskhed
01-01-2012 DA301 Tuberkuloid spedalskhed
01-01-2012 DA302 Borderline tuberkuloid spedalskhed
01-01-2012 DA303 Borderline spedalskhed
01-01-2012 DA304 Borderline lepromatøs spedalskhed
01-01-2012 DA305 Lepromatøs spedalskhed
01-01-2012 DA308 Anden form for spedalskhed
01-01-1994 DA309 Spedalskhed UNS
01-01-1994 DA31 Sygdomme forårsaget af andre mykobakterier
01-01-1994 DA310 Mykobakteriel lungeaffektion
01-01-1994 DA310A Lungeinfektion med Mycobacterium avium
01-01-1994 DA310B Lungeinfektion med Mycobacterium intracellularis
01-01-1994 DA310C Lungeinfektion med Mycobacterium kansasii
01-01-1994 DA311 Mykobakteriel hudaffektion
01-01-1994 DA311A Hudinfektion med Mycobacterium marinum
01-01-1994 DA311B Hudinfektion med Mycobacterium ulcerans
01-01-1994 31-12-2011 DA311C Ulcus Buruli
01-01-1994 DA318 Anden mykobakteriel infektion
01-01-1994 DA319 Mykobakteriel infektion UNS
01-01-1994 DA32 Listeriose
01-01-1994 DA320 Listeriose i huden
01-01-1994 DA321 Listeriose i centralnervesystemet
01-01-1994 31-12-2011 DA321A Listeria meningitis
01-01-1994 31-12-2011 DA321B Listeria meningoencephalitis
01-01-1994 DA327 Listeriasepsis
01-01-1994 DA328 Anden form for listeriose
01-01-2012 DA328A Okuloglandulær listeriosis
01-01-1994 DA329 Listeriose UNS
01-01-1994 DA33 Stivkrampe hos nyfødte
01-01-1994 DA339 Stivkrampe hos nyfødt
01-01-1994 DA34 Obstetrisk stivkrampe
01-01-1994 DA349 Stivkrampe i barselsperioden
01-01-1994 DA35 Anden form for stivkrampe
01-01-1994 DA359 Stivkrampe IKA
01-01-1994 DA36 Difteri
01-01-1994 DA360 Svælgdifteri
01-01-2012 DA360A Tonsildifteri
01-01-1994 DA361 Difteri i nasopharynx
01-01-1994 31-12-2011 DA361A Pharyngitis diphtherica
01-01-1994 DA362 Larynxdifteri
01-01-1994 DA362A Difterisk laryngotrakeitis
01-01-1994 DA363 Difteri i huden
01-01-1994 DA368 Anden form for difteri
01-01-1994 31-12-2011 DA368A Conjunctivitis diphtherica
01-01-1994 31-12-2011 DA368B Diphtheria nasalis
01-01-1994 31-12-2011 DA368C Myocarditis diphtherica
01-01-1994 31-12-2011 DA368D Polyneuritis diphtherica
01-01-1994 DA369 Difteri UNS
01-01-1994 DA37 Kighoste
01-01-1994 DA370 Kighoste forårsaget af Bordetella pertussis
01-01-1994 DA371 Kighoste forårsaget af Bordetella parapertussis
01-01-1994 DA378 Kighoste forårsaget af anden Bordetella-type
01-01-1994 DA379 Kighoste UNS
01-01-1994 DA38 Skarlagensfeber
01-01-1994 DA389 Skarlagensfeber UNS
01-01-1994 DA39 Infektioner med meningokokker
01-01-1994 DA390 Meningitis forårsaget af meningokokker
01-01-1994 DA391 Waterhouse-Friderichsens syndrom
01-01-1994 DA392 Akut meningokokbakteriæmi
01-01-1996 DA392A Meningokoksepsis
01-01-1994 DA393 Kronisk meningokokbakteriæmi
01-01-1994 DA394 Meningokokbakteriæmi UNS
01-01-1994 DA395 Hjertesygdom forårsaget af meningokokker
01-01-1994 31-12-2011 DA395A Carditis meningococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA395B Endocarditis meningococcica
01-01-1994 DA398 Anden meningokokinfektion
01-01-1994 31-12-2011 DA398A Arthritis postmeningococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA398B Neuritis nervi optici meningococcica
01-01-1994 DA399 Meningokokinfektion UNS
01-01-1994 DA40 Sepsis forårsaget af streptokokker
01-01-1994 DA400 Sepsis forårsaget af Streptococcus A
01-01-1994 DA401 Sepsis forårsaget af Streptococcus B
01-01-1994 DA402 Sepsis forårsaget af Streptococcus D og Enterococcus
01-01-1994 DA403 Sepsis forårsaget af Streptococcus pneumoniae
01-01-1994 DA408 Anden streptokoksepsis
01-01-1994 DA409 Streptokoksepsis UNS
01-01-1994 DA41 Anden sepsis
01-01-1994 DA410 Sepsis forårsaget af Staphylococcus aureus
01-01-1994 DA411 Sepsis forårsaget af anden stafylokok
01-01-1994 DA411A Sepsis forårsaget af koagulase-negative stafylokokker
01-01-1994 DA412 Sepsis forårsaget af stafylokokker UNS
01-01-1994 DA413 Sepsis forårsaget af Haemophilus influenzae
01-01-1994 DA414 Sepsis forårsaget af anaerob bakterie
01-01-1994 DA415 Sepsis forårsaget af anden gramnegativ organisme
01-01-2016 DA415A Sepsis forårsaget af Escherichia coli
01-01-1994 DA418 Anden sepsis IKA
01-01-1994 DA419 Sepsis UNS
01-01-1994 31-12-2012 DA419A Septisk shock
01-01-2000 DA419B Urosepsis
01-01-2013 DA419C Svær sepsis
01-01-1994 DA42 Aktinomykose
01-01-1994 DA420 Pulmonal aktinomykose
01-01-1994 DA421 Abdominal aktinomykose
01-01-1994 DA422 Cervikofacial aktinomykose
01-01-1994 DA427 Sepsis forårsaget af aktinomykose
01-01-1994 DA428 Anden form for aktinomykose
01-01-1994 DA429 Aktinomykose UNS
01-01-1994 DA43 Nocardiose
01-01-2012 DA430 Pulmonal nocardiose
01-01-2012 DA431 Kutan nocardiose
01-01-2012 DA438 Anden form for nocardiose
01-01-1994 DA439 Nocardiose UNS
01-01-1994 DA44 Bartonellose
01-01-2012 DA440 Systemisk bartonellose
01-01-2012 DA441 Kutan og mukokutan bartonellose
01-01-2012 DA448 Anden form for bartonellose
01-01-1994 DA449 Bartonellose UNS
01-01-1994 DA46 Rosen
01-01-1994 DA469 Rosen UNS
01-01-1994 DA48 Andre bakterielle sygdomme IKA
01-01-1994 DA480 Gasgangræn
01-01-1994 DA481 Legionærsygdom
01-01-1994 DA482 Pontiacfeber
01-01-1994 DA483 Toksisk shock-syndrom
01-01-1994 DA484 Brasiliansk purpurafeber
01-01-1994 DA484A Systemisk Haemophilus aegypticus-infektion
01-01-1994 DA488 Anden bakteriel sygdom
01-04-2000 DA488A Trichomycosis axillaris
01-01-1994 DA49 Bakteriel infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DA490 Stafylokokinfektion UNS
01-01-1994 DA491 Streptokok- og/eller enterokokinfektion, uspec lokalisation
01-04-2000 31-12-2011 DA491A Perianal streptokokinfektion
01-01-1994 DA492 Infektion med Haemophilus influenzae UNS
01-01-1994 DA493 Mycoplasmainfektion UNS
01-01-1994 DA498 Anden bakteriel infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DA499 Bakteriel infektion UNS
01-01-1996 DA499A Bakteriæmi UNS
01-01-1994 DA50 Medfødt syfilis
01-01-1994 DA500 Tidlig medfødt symptomgivende syfilis
01-01-1994 DA501 Tidlig medfødt latent syfilis
01-01-1994 31-12-2011 DA501A Syfilis, medfødt seropositiv uden kliniske manifestationer
01-01-1994 DA502 Tidlig medfødt syfilis UNS
01-01-1994 DA503 Sen medfødt syfilitisk øjenlidelse
01-01-1994 DA504 Sen medfødt neurosyfilis
01-01-1994 DA505 Anden sen medfødt symptomatisk syfilis
01-01-1994 DA505A Hutchinsons triade
01-01-1994 DA505B Hutchinsons tænder
01-01-1994 DA505C Syfilitisk saddelnæse
01-01-1994 DA506 Sen medfødt seropositiv syfilis u kliniske manifest.
01-01-1994 DA507 Sen medfødt syfilis UNS
01-01-1994 DA509 Medfødt syfilis UNS
01-01-1994 DA51 Frisk syfilis
01-01-1994 DA510 Primær genital syfilis
01-01-1994 31-12-2011 DA510A Chanker syphiliticum
01-01-1994 DA511 Primær anal syfilis
01-01-1994 DA512 Primær syfilis med anden lokalisation
01-01-1994 DA513 Sekundær syfilis i hud eller slimhinder
01-01-1994 DA513A Condyloma syphiliticum
01-01-1994 31-12-2011 DA513B Håraffald, syfilitisk
01-01-1994 31-12-2011 DA513C Syphilis secundaria cutanea
01-01-1994 31-12-2011 DA513D Syphilis secundaria mucosae
01-04-2000 31-12-2011 DA513E Roseola syphilitica
01-01-2012 DA513F Syfilitisk mukøst plaque
01-01-1994 DA514 Anden sekundær syfilis
01-01-1994 DA514A Syfilitisk lymfeknudesvulst
01-01-1994 31-12-2011 DA514B Meningitis syphilitica
01-01-1994 DA515 Frisk latent syfilis
01-01-1994 DA519 Frisk syfilis UNS
01-01-1994 DA52 Syfilis i sent stadium
01-01-1994 DA520 Kardiovaskulær syfilis
01-01-1994 31-12-2011 DA520A Aneurisma aortae syphilitica
01-01-1994 31-12-2011 DA520B Aortitis, syfilitisk
01-01-1994 DA521 Sen symptomatisk neurosyfilis
01-01-1994 31-12-2011 DA521A Neurosyphilis symptomatica
01-01-1994 31-12-2011 DA521B Paralysis generalis syphilitica
01-01-1994 31-12-2011 DA521C Polyneuropathia syphilitica
01-01-1994 DA521D Tabes dorsalis
01-01-1994 DA522 Asymptomatisk neurosyfilis
01-01-1994 DA523 Neurosyfilis UNS
01-01-1994 DA527 Anden form for sen symptomatisk syfilis
01-01-1994 DA527A Syfilitisk gumma
01-01-1994 31-12-2011 DA527B Syfilis i knogle uden angivelse af stadium
01-01-2012 DA527C Anden form for sen eller tertiær syfilis
01-01-1994 DA528 Sen latent syfilis
01-01-1994 DA529 Syfilis i sent stadium UNS
01-01-1994 DA53 Anden syfilis og syfilis UNS
01-01-1994 DA530 Latent syfilis uden specificering af stadie
01-01-1994 31-12-2011 DA538 Syfilis, anden spec
01-01-1994 DA539 Syfilis UNS
01-01-1994 DA54 Gonoré
01-01-1994 DA540 Gonokokinf, nedre urin- og kønsorganer u absces
01-01-1994 DA540A Gonoroisk cervicitis UNS
01-01-1994 DA540B Gonoroisk cystitis UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA540C Gonorrhoea genitalis
01-01-1994 DA540D Gonoroisk uretritis UNS
01-01-1994 DA540E Gonoroisk vulvovaginitis UNS
01-04-2000 DA540F Gonoroisk balanopostitis
01-01-1994 DA541 Gonokokinf., nedre urin- og kønsorganer m periuretral absces
01-01-1994 DA541A Urogenital gonoroisk absces
01-01-1994 DA541B Gonoroisk bartholinitis
01-01-1994 DA542 Gonoroisk pelvioperitonitis/an. gonoroisk urogenital infek.
01-01-1994 31-12-2011 DA542A Endometritis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA542B Oophoritis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA542C Parametritis gonococcica
01-01-1994 DA543 Gonokokinfektion i øje
01-01-1994 DA543A Gonoroisk purulent konjunktivitis hos nyfødt
01-01-1994 DA544 Gonokokinfektion i led og muskler
01-01-1994 31-12-2011 DA544A Arthritis gonorrhoica
01-01-1994 31-12-2011 DA544B Osteomyelitis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA544C Synovitis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA544D Tendovaginitis gonococcica
01-01-1994 DA545 Gonokokinfektion i svælget
01-01-1994 DA546 Gonokokinfektion i anus og rektum
01-01-1994 31-12-2011 DA546A Gonokokinfektion i anus
01-01-1994 31-12-2011 DA546B Gonokokinfektion i rectum
01-01-1994 DA548 Anden gonokokinfektion
01-01-1994 31-12-2011 DA548A Abscessus gonococcica cerebri
01-01-1994 DA548B Gonoroisk dermatitis
01-01-1994 31-12-2011 DA548C Endocarditis gonococcica
01-01-1994 31-12-2011 DA548D Meningitis, gonoroisk
01-01-1994 31-12-2011 DA548E Myocarditis, gonoroisk
01-01-1994 31-12-2011 DA548F Pneumonia gonococcica
01-01-1994 DA548G Gonoroisk sepsis
01-04-2000 31-12-2011 DA548H Dermatitis arthritis syndrom (gonoré)
01-01-1994 DA549 Gonokokinfektion UNS
01-01-1994 DA55 Venerisk lymfogranulom forårsaget af klamydiainfektion
01-01-1994 DA559 Lymfogranulom forårsaget af Chlamydia
01-01-1994 DA56 Andre seksuelt overførte klamydiainfektioner
01-01-1994 DA560 Klamydiainfektion i nedre urin- og kønsorganer
01-01-1994 DA560A Klamydiacervicitis
01-01-1994 31-12-2011 DA560B Chlamydia infektion i nedre urin- og kønsorganer
01-01-1994 DA560C Klamydiacystitis
01-01-1994 DA560D Klamydiauretritis
01-01-1994 DA560E Vulvovaginitis forårsaget af klamydia
01-01-1994 DA561 Klamydiainfektion i nedre bækken el. an. urin- og kønsorgan
01-01-1994 31-12-2011 DA561A Epididymitis Chlamydiae
01-01-1994 31-12-2011 DA561B Orchitis Chlamydiae
01-01-1994 31-12-2011 DA561C Parametritis Chlamydiae
01-01-1994 DA562 Klamydiainfektion i urin- og kønsorganer UNS
01-01-1994 DA563 Klamydiainfektion i anus og rektum
01-01-1994 31-12-2011 DA563A Infectio Chlamydiae ani
01-01-1994 31-12-2011 DA563B Infectio Chlamydiae recti
01-01-1994 DA564 Klamydiainfektion i svælget
01-01-1994 DA568 Seksuelt overført klamydiainfektion med anden lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DA568A Arthritis Chalmydiae
01-01-1994 DA57 Blød chanker
01-01-1994 DA579 Ulcus molle UNS
01-01-1994 DA58 Granulom f.a. infektion med Calymmatobacterium granulomatis
01-01-1994 DA589 Granuloma inguinale UNS
01-01-1994 DA59 Infektioner med Trichomonas vaginalis
01-01-1994 DA590 Trichomoniasis i urin- og kønsorganer
01-01-1994 DA590A Vaginalt udflåd forårsaget af trichomonasis
01-01-1994 31-12-2011 DA590B Trichomonas prostatitis
01-01-1994 DA590C Trichomonasvaginitis
01-01-1994 DA598 Trichomoniasis med anden lokalisation
01-01-1994 DA599 Trichomoniasis UNS
01-01-1994 DA60 Herpes simplex-infektion i anogenitalregionen
01-01-1994 DA600 Herpes simplex-infektion i urin- og kønsorganer
01-01-1994 31-12-2011 DA600A Herpes viralis genitalis feminae
01-01-1994 31-12-2011 DA600B Herpes viralis genitalis masculinae
01-01-1994 DA601 Herpes simplex-infektion i analregion og endetarm
01-01-1994 DA601A Herpes simplex-infektion i anus
01-01-1994 DA601B Herpes simplex-infektion i perianalregionen
01-01-1994 DA601C Herpes simplex-infektion i rektum
01-01-1994 DA609 Herpes simplex-infektion i anogenitalregionen UNS
01-01-1994 DA63 An. fortrinsvis seksuelt overførte sygdomme, som ikke er KA
01-01-1994 DA630 Condyloma acuminatum i anogenitalregionen
01-01-1994 30-09-2007 DA630A Condyloma acuminatum
01-10-2007 DA630B Uretrale kondylomer
01-10-2007 DA630C Genitale kondylomer
01-10-2007 DA630D Anale kondylomer
01-01-2020 DA630E Ekstragenitale kondylomer
01-01-1994 DA638 Anden fortrinsvis seksuelt overført sygdom IKA
01-04-2000 DA638A Gardnerella infektion
01-01-1994 DA64 Seksuelt overført sygdom uden specificering
01-01-1994 DA649 Seksuelt overført sygdom UNS
01-01-1994 DA65 Ikke-venerisk syfilis
01-01-1994 DA659 Ikke-venerisk syfilis UNS
01-01-1994 DA66 Frambøsia
01-01-2012 DA660 Tidlig frambøsia
01-01-2012 DA661 Multiple frambøsia papillomer
01-01-2012 DA662 Andet tidligt hudsymptom ved frambøsia
01-01-2012 DA663 Hyperkeratose ved frambøsia
01-01-2012 DA664 Gumma og sår ved frambøsia
01-01-2012 DA665 Rhinopharyngitis mutilans ved frambøsia
01-01-2012 DA666 Knogle- og ledforandringer ved frambøsia
01-01-2012 DA667 Anden manifestation ved frambøsia
01-01-2012 DA668 Latent frambøsia
01-01-1994 DA669 Frambøsia UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA669A Framboesia
01-01-1994 DA67 Pinta
01-01-2012 DA670 Primær manifestation ved pinta
01-01-2012 DA671 Sekundær manifestation ved pinta
01-01-2012 DA672 Sen manifestation ved pinta
01-01-2012 DA673 Blandede manifestationer ved pinta
01-01-1994 DA679 Pinta UNS
01-01-1994 DA68 Tilbagefaldsfeber
01-01-1994 DA680 Tilbagefaldsfeber overført af lus
01-01-1994 DA681 Tilbagefaldsfeber overført af flåt
01-01-1994 DA689 Tilbagefaldsfeber UNS
01-01-1994 DA69 Andre infektioner forårsaget af spirokæter
01-01-1994 DA690 Nekrotiserende ulcerøs mundbetændelse
01-01-1994 DA690A Cancrum oris
01-01-1994 DA690B Noma
01-01-1994 DA690C Stomatitis ulcerosa Vincent
01-01-1994 DA691 Anden Vincent-infektion
01-01-1994 DA691A Angina ulcerosa Vincent
01-01-1994 DA691B Faryngitis forårsaget af spirokæteinfektion
01-01-1994 DA691C Vincents angina
01-01-1994 DA691E Akut nekrotiserende ulcerøs stomatitis
01-01-1994 DA691F Vincents gingivitis
01-01-1994 DA691G Faryngitis forårsaget af fusospirokæteinfektion
01-01-1994 DA692 Lymes sygdom
01-01-1994 DA692A Kronisk atrofisk akrodermatit
01-01-1994 31-12-2011 DA692B Borrelia arthritis
01-01-1994 31-12-2011 DA692C Borrelia carditis
01-01-1994 DA692D Borrelia polyradikulitis
01-01-1994 31-12-2011 DA692E Borreliosis
01-01-1994 DA692F Erythema chronicum migrans
01-01-1994 31-12-2011 DA692G Polyradiculitis ved Borrelia infektion
01-01-1994 DA698 Anden spirokæteinfektion
01-01-1994 DA699 Spirokæteinfektion UNS
01-01-1994 DA70 Infektioner forårsaget af Chlamydophila psittaci
01-01-1994 DA709 Chlamydophila psittaci-infektion
01-01-1994 31-12-2011 DA709A Ornithosis
01-01-1994 31-12-2011 DA709B Psittacosis
01-01-1994 DA71 Ægyptisk øjensygdom
01-01-2012 DA710 Tidligt stadie af trakom
01-01-2012 DA711 Aktivt stadie af trakom
01-01-1994 DA719 Trakom UNS
01-01-1994 DA74 Andre sygdomme forårsaget af klamydia-bakterier
01-01-1994 DA740 Klamydiakonjunktivitis
01-01-1994 DA748 Anden klamydia-infektion
01-01-1994 31-12-2011 DA748A Peritonitis Chlamydiae
01-01-1994 DA749 Klamydia-infektion UNS
01-01-1994 DA75 Rickettsioser overført af lus, lopper og mider
01-01-2012 DA750 Plettyfus forårsaget af Rickettsia prowazekii
01-01-2012 DA751 Brill-Zinssers sygdom
01-01-2012 DA752 Plettyfus forårsaget af Rickettsia typhi
01-01-2012 DA753 Plettyfus forårsaget af Rickettsia tsutsugamushi
01-01-1994 DA759 Plettyfus UNS
01-01-1994 31-12-2011 DA759A Rickettsiose overført af lus
01-01-1994 31-12-2011 DA759B Tsutsugamushi fever
01-01-1994 DA77 Rickettsioser overført af flåt
01-01-2012 DA770 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia rickettsii
01-01-2012 DA771 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia conorii
01-01-2012 DA772 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia sibirica
01-01-2012 DA773 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia australis
01-01-2012 DA778 Anden rickettsiose overført af flåt
01-01-1994 DA779 Rickettsiose overført af flåt UNS
01-01-1994 DA78 Q-feber
01-01-1994 DA789 Q-feber UNS
01-01-1994 DA79 Andre rickettsioser
01-01-2012 DA790 Skyttegravsfeber
01-01-2012 DA791 Rickettsiose forårsaget af Rickettsia akari
01-01-2012 DA798 Anden rickettsiose
01-01-2012 DA798A Rickettsiose fa. Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]
01-01-2015 DA798B Rickettsiose forårsaget af Ehrlichia phagocytophila
01-01-1994 DA799 Rickettsiose UNS
01-01-1994 DA80 Akut polio
01-01-1994 DA800 Akut polio med lammelser forårsaget af vaccine
01-01-1994 DA801 Akut polio med lammelser forårsaget af importeret vild virus
01-01-1994 DA802 Akut polio m. lammelser forårsaget af indenlandsk vild virus
01-01-1994 DA803 Anden eller ikke specificeret akut polio med lammelser
01-01-1994 DA804 Akut polio uden lammelser
01-01-1994 DA809 Akut polio UNS
01-01-1994 DA81 Atypiske virusinfektioner i centralnervesystemet
01-01-1994 DA810 Creutzfeldt-Jakobs sygdom
01-01-1994 DA811 Subakut skleroserende panencephalitis
01-01-1994 DA812 Progressiv multifokal leukoencefalopati
01-01-1994 DA818 Anden atypisk virusinfektion i centralnervesystemet
01-01-1994 DA818A Kuru
01-04-2006 DA818B Fatal familiær insomni
01-01-1994 DA819 Atypisk virusinfektion i centralnervesystemet UNS
01-01-2012 DA819A Prionsygdom i centralnervesystemet UNS
01-01-1994 DA82 Hundegalskab
01-01-2012 DA820 Sylvatisk rabies (lyssavirus type 1)
01-01-2012 DA821 Flagermusrabies (European Bat Lyssavirus - EBL)
01-01-1994 DA829 Rabies UNS
01-01-1994 DA83 Viral hjernebetændelse overført af myg
01-01-1994 DA830 Japansk hjernebetændelse
01-01-2012 DA831 Encephalomyelitis equina occidentalis
01-01-2012 DA832 Encephalomyelitis equina orientalis
01-01-2012 DA833 St Louis-encephalitis
01-01-2012 DA834 Australsk encephalitis
01-01-2012 DA835 Californisk encephalitis
01-01-2012 DA836 Rocio virus-encephalitis
01-01-1994 DA838 Anden viral hjernebetændelse overført af myg
01-01-1994 DA839 Viral hjernebetændelse overført af myg UNS
01-01-1994 DA84 Viral hjernebetændelse overført af flåt
01-01-1994 DA840 Encephalitis viralis occidentalis
01-01-1994 31-12-2011 DA840A Meningoencephalitis viralis per ixodidam
01-01-1994 DA841 Centraleuropæisk viral encephalitis overført af flåt
01-01-1994 DA848 Anden viral hjernebetændelse overført af flåt
01-01-1994 DA849 Viral hjernebetændelse overført af flåt UNS
01-01-1994 DA85 Viral hjernebetændelse IKA
01-01-1994 DA850 Hjernebetændelse forårsaget af enterovirus
01-01-1994 31-12-2011 DA850A Encephalomyelitis enteroviralis
01-01-1994 DA851 Hjernebetændelse forårsaget af adenovirus
01-01-1994 31-12-2011 DA851A Encephalomyelitis adenoviralis
01-01-1994 31-12-2011 DA851B Meningoencephalitis adenoviralis
01-01-1994 DA852 Viral hjernebetændelse overført af leddyr UNS
01-01-1994 DA858 Anden viral hjernebetændelse
01-01-1994 DA858A Encephalitis lethargica
01-01-1994 31-12-2011 DA858B Encephalitis lethargica
01-01-1994 DA86 Viral hjernebetændelse UNS
01-01-1994 DA869 Viral encephalitis UNS
01-01-1994 DA87 Viral hjernehindebetændelse IKA
01-01-1994 DA870 Meningitis forårsaget af enterovirus
01-01-1994 DA870A Meningitis forårsaget af coxsackievirus
01-01-1994 DA870B Meningitis forårsaget af echovirus
01-01-1994 DA871 Meningitis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DA872 Lymfocytær koriomeningitis
01-01-1994 DA872A Lymfocytær meningoencephalitis
01-01-1994 DA878 Anden viral hjernehindebetændelse
01-01-1994 DA879 Viral hjernehindebetændelse UNS
01-01-1994 DA88 Andre virale infektioner i centralnervesystemet IKA
01-01-1994 DA880 Febris enteroviralis exanthematica
01-01-1994 DA881 Vertigo epidemica
01-01-1994 DA888 Anden viral infektion i centralnervesystemet IKA
01-01-1994 DA89 Virale infektioner i centralnervesystemet UNS
01-01-1994 DA899 Viral infektion i centralnervesystemet UNS
01-01-1994 31-12-2015 DA90 Denguefeber
01-01-1994 31-12-2015 DA909 Denguefeber UNS
01-01-1994 31-12-2015 DA91 Denguefeber med blødninger
01-01-1994 31-12-2015 DA919 Hæmoragisk denguefeber
01-01-1994 DA92 Andre virale febersygdomme overført af myg
01-01-2012 DA920 Chikungunya virussygdom
01-01-2012 DA921 O'nyong-nyong-feber
01-04-2003 DA922 Venezuelansk ekvin encephalitis
01-01-2012 DA923 West Nile feber
01-01-2012 DA924 Rift Valley-feber
01-04-2021 DA925 Zika virussygdom
01-01-2012 DA928 Anden viral febersygdom overført af myg
21-12-2015 31-03-2021 DA928A Zika virussygdom
01-01-1994 DA929 Viral febersygdom overført af myg UNS
01-01-1994 DA93 Andre virale febersygdomme overført af leddyr IKA
01-01-2012 DA930 Oropouche virussygdom
01-01-1994 DA931 Sandfluefeber
01-01-2012 DA932 Colorado flåtfeber
01-01-1994 DA938 Anden viral febersygdom overført af leddyr
01-01-1994 DA94 Viral febersygdom overført af leddyr UNS
01-01-1994 DA949 Viral febersygdom overført af leddyr UNS
01-01-1994 DA95 Gul feber
01-01-2012 DA950 Sylvatisk gul feber
01-01-2012 DA951 Urban gul feber
01-01-1994 DA959 Gul feber UNS
01-01-1994 DA96 Arenavirale febersygdomme med blødninger
01-01-2012 DA960 Junin hæmoragisk feber
01-01-2012 DA961 Machupo hæmoragisk feber
01-01-1994 DA962 Lassafeber
01-01-1994 DA968 Anden arenaviral febersygdom med blødninger
01-01-1994 DA969 Arenaviral feber med blødninger UNS
01-01-2016 DA97 Dengue
01-01-2016 DA970 Dengue uden advarselstegn
01-01-2016 DA971 Dengue med advarselstegn
01-01-2016 DA972 Alvorlig Dengue
01-01-2016 DA979 Dengue UNS
01-01-1994 DA98 Andre virale febersygdomme med blødninger
01-04-2003 DA980 Krim-Congo hæmoragisk feber
01-01-2012 DA981 Omsk hæmoragisk feber
01-01-2012 DA982 Kyasanurfeber
01-01-1994 DA983 Marburgfeber
01-01-1994 DA984 Ebolavirus-sygdom
01-01-1994 DA985 Hæmoragisk feber med renalt syndrom
01-01-1994 DA985A Epidemisk hæmoragisk feber
01-01-1994 DA985B Hantavirus-sygdom
01-01-1994 DA985C Epidemisk nefropati
01-01-1994 DA988 Anden viral febersygdom med blødninger
01-01-1994 DA99 Virale febersygdomme med blødninger UNS
01-01-1994 DA999 Viral febersygdom med blødninger UNS
01-01-1994 DB00 Herpes simplex-infektion
01-01-1994 DB000 Herpeseksem
01-01-1994 31-12-2011 DB000A Eruptio varicelliformis Kaposi
01-01-1994 DB001 Herpesudbrud med blærer
01-01-1994 DB001A Herpes facialis
01-01-1994 DB001B Herpes labialis
01-01-2012 DB001C Ekstern otitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB002 Gingivostomatitis/faryngotonsillit f.a. Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB002A Gingivostomatitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB002B Faryngotonsillitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-2012 DB002C Faryngitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB003 Meningitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB004 Encephalitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB004A Meningoencephalitis forårsaget af Herpes simplex-virus
01-01-1994 DB005 Herpes simplex-infektion i øje
01-01-1994 31-12-2011 DB005A Blepharitis herpetica
01-01-1994 31-12-2011 DB005B Herpes conjunctivitis
01-01-1994 31-12-2011 DB005C Herpes iridocyclitis
01-01-1994 31-12-2011 DB005D Herpes keratitis
01-01-1994 31-12-2011 DB005E Herpes keratoconjunctivitis
01-01-1994 31-12-2011 DB005F Iritis herpetica
01-01-1994 31-12-2011 DB005G Uveitis anterior herpetica
01-01-1994 DB007 Herpes generalisata
01-01-1994 DB008 Anden form for Herpes simplex-virus infektion
01-01-1994 DB009 Infektion med Herpes simplex-virus UNS
01-01-1994 DB01 Skoldkopper
01-01-1994 DB010 Meningitis forårsaget af Varicella zoster
01-01-1994 DB011 Encephalitis forårsaget af Varicella zoster
01-01-1994 DB011A Encephalomyelitis forårsaget af Varicella zoster
01-01-1994 DB012 Pneumoni forårsaget af Varicella zoster
01-01-1994 DB018 Skoldkopper med anden komplikation
01-01-1994 DB019 Skoldkopper UNS
01-01-1994 DB02 Zoster
01-01-1994 DB020 Herpes zoster-encephalitis
01-01-1994 DB020A Herpes zoster-meningoencephalitis
01-01-1994 DB021 Herpes zoster-meningitis
01-01-1994 DB022 Herpes zoster med anden komplikation i nervesystemet
01-01-1994 31-12-2011 DB022A Herpes zoster neuralgia nervi trigemini
01-01-1994 31-12-2011 DB022B Herpes zoster polyneuritis
01-01-1994 DB023 Herpes zoster i øje
01-01-1994 31-12-2011 DB023A Herpes zoster blepharitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023B Herpes zoster conjunctivitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023C Herpes zoster iridocyclitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023D Herpes zoster iritis
01-01-1994 31-12-2011 DB023E Herpes zoster keratitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023F Herpes zoster keratoconjunctivitis
01-01-1994 31-12-2011 DB023G Herpes zoster scleritis
01-01-1994 DB027 Dissemineret herpes zoster
01-01-1994 DB028 Herpes zoster-infektion med anden komplikation
01-01-1994 DB029 Herpes zoster-infektion uden komplikation
01-01-1994 DB03 Kopper
01-01-1994 DB039 Kopper UNS
01-01-1994 DB04 Abekopper (monkeypox)
01-01-1994 DB049 Abekopper (monkeypox) UNS
01-01-1994 DB05 Mæslinger
01-01-1994 DB050 Mæslinger kompliceret med encephalitis
01-01-1994 DB051 Mæslinger kompliceret med meningitis
01-01-1994 DB052 Mæslinger kompliceret med pneumoni
01-01-1994 DB053 Mæslinger kompliceret med mellemørebetændelse
01-01-1994 DB054 Mæslinger med tarmkomplikation
01-01-1994 DB058 Mæslinger med anden komplikation
01-01-1994 31-12-2011 DB058A Keratitis ved morbilli
01-01-1994 31-12-2011 DB058B Keratoconjunctivitis ved morbilli
01-01-1994 DB059 Mæslinger uden komplikationer
01-01-1994 DB06 Røde hunde
01-01-1994 DB060 Røde hunde med neurologisk komplikation
01-01-1994 31-12-2011 DB060A Rubella encephalitis
01-01-1994 31-12-2011 DB060B Rubella meningitis
01-01-1994 31-12-2011 DB060C Rubella meningoencephalitis
01-01-1994 DB068 Røde hunde med anden komplikation
01-01-1994 31-12-2011 DB068A Rubella pneumonia
01-01-1994 DB069 Røde hunde uden komplikationer
01-01-1994 DB07 Virale vorter
01-01-1994 DB079 Verrucae virales UNS
01-01-1994 DB079A Verruca plana juvenilis
01-01-1994 31-12-2011 DB079B Verrucae vulgaris
01-04-2000 DB079C Verruca plantaris
01-04-2000 DB079D Epidermodysplasia verruciformis
01-01-1994 DB08 An. virussygdomme karak.v. hud- og slimhindeaffektion IKA
01-01-1994 DB080 Anden poxvirusinfektion
01-04-2000 DB080A Milkers nodule
01-04-2000 DB080B Orf
01-01-1994 DB081 Molluscum contagiosum
01-01-1994 DB082 Tredagesfeber
01-01-1994 DB083 Lussingesyge
01-01-1994 DB084 Hånd-, fod- og mundsygdom
01-01-1994 31-12-2011 DB084A Stomatitis vesicularis enteroviralis med exanthem
01-01-1994 DB085 Herpangina
01-01-1994 DB088 Anden virussygdom med hud- og slimhindeaffektion
01-01-1994 DB088A Mund- og klovsyge
01-01-1994 DB088B Pharyngitis enteroviralis lymphonodularis
01-04-2000 31-12-2011 DB088C Viralt eksantem
01-04-2000 05-05-2000 DB088D Yersinia eksantem
01-01-1994 DB09 Virussygdomme UNS karak.v. hud- og slimhindeaffektioner
01-01-1994 DB099 Virusinfektion karak.v hud- og slimhindeaffektion UNS
01-01-2012 DB099A Viralt eksantem UNS
01-01-1994 DB15 Akut hepatitis A
01-01-1994 DB150 Hepatitis A med leverkoma
01-01-1994 DB159 Hepatitis A uden leverkoma
01-07-2006 DB159A Hepatitis A UNS
01-01-1994 DB16 Akut hepatitis B
01-01-1994 DB160 Akut hepatitis B m. coinfektion m. Delta agens m. leverkoma
01-01-1994 DB161 Akut hepatitis B m. coinfektion m. Delta agens u. leverkoma
01-01-1994 DB162 Akut hepatitis B u. coinfektion m. Delta agens m. leverkoma
01-01-1994 DB169 Akut hepatit B u coinfektion m Delta agens og uden leverkoma
01-01-2012 DB169A Hepatitis B UNS
01-01-1994 DB17 Anden akut viral leverbetændelse
01-01-1994 DB170 Akut Delta-superinfektion i kronisk hepatitis B
01-01-1994 DB171 Akut hepatitis C
01-01-1994 DB172 Akut hepatitis E
01-01-1994 DB178 Anden akut viral hepatitis
01-01-2013 DB179 Akut viral hepatitis UNS
01-01-1994 DB18 Kronisk viral leverbetændelse
01-01-1994 DB180 Kronisk viral hepatitis B med Delta agens
01-01-1994 DB181 Kronisk viral hepatitis B uden Delta agens
01-01-1994 DB182 Kronisk viral hepatitis C
01-01-1994 DB188 Anden kronisk viral hepatitis
01-01-1994 DB189 Kronisk viral hepatitis UNS
01-01-1994 DB19 Viral leverbetændelse uden specificering
01-01-1994 DB190 Viral hepatitis UNS med leverkoma
01-01-1994 DB199 Viral hepatitis UNS uden leverkoma
01-01-1994 DB20 HIV-sygdom medførende infektiøse og parasitære sygdom
01-01-1994 DB200 HIV-sygdom med mykobakteriel infektion
01-01-1994 DB200A HIV-sygdom med tuberkulose
01-01-1994 DB201 HIV-sygdom med andre bakterielle sygdomme
01-01-1994 DB202 HIV-sygdom med cytomegalovirus sygdom
01-01-1994 DB203 HIV-sygdom med andre virus infektioner
01-01-1994 DB204 HIV-sygdom med candidiasis
01-01-1994 DB205 HIV-sygdom med andre svampeinfektioner
01-01-1994 DB206 HIV-sygdom med Pneumocystis jirovecii pneumoni
01-01-1994 DB207 HIV-sygdom med multiple infektioner
01-01-1994 DB208 HIV-sygdom med andre infektiøse og parasitære sygdomme
01-01-1994 DB209 HIV-sygdom med infektiøs eller parasitær sygdom UNS
01-01-1994 31-03-2019 DB21 Humant immundefekt-virus (HIV) sygdom med neoplastisk sygdom
01-01-1994 31-03-2019 DB210 HIV-sygdom med Kaposi's sarkom
01-01-1994 31-12-2011 DB210A HIV-infektion med Kaposi sarkom
01-01-1994 31-03-2019 DB211 HIV-sygdom med Burkitt's lymfom
01-01-1994 31-03-2019 DB212 HIV-sygdom med andet non-Hodgkin's lymfom
01-01-1994 31-03-2019 DB213 HIV-sygdom med anden neoplasi i lymfoidt og bloddannende væv
01-01-1994 31-03-2019 DB217 HIV-sygdom med multiple neoplasier
01-01-1994 31-03-2019 DB218 HIV-sygdom med anden neoplasi
01-01-1994 31-03-2019 DB219 HIV sygdom med neoplasi UNS
01-01-1994 DB22 HIV sygdom med andre specificerede sygdomme
01-01-1994 DB220 HIV-encefalopati
01-01-1994 DB220A HIV-demens
01-01-1994 DB221 HIV-lymfoid interstitiel pneumonitis
01-01-1994 DB222 HIV-wasting syndrome
01-01-1994 DB227 HIV-sygdom med multiple sygdomme klassificeret andetsteds
01-01-1994 DB23 Andre tilstande ved HIV-sygdom
01-01-1994 DB230 Akut HIV-sygdom
01-01-1994 DB231 HIV-sygdom med (persisterende) generaliseret lymfadenopati
01-01-1994 DB232 HIV-sygdom med hæmatologiske og immunologiske forandr. IKA
01-01-1994 DB238 Anden eller ikke specificeret symptomatisk HIV-sygdom
01-01-2010 DB238A HIV-associeret lipodystrofisyndrom (HALS)
01-01-1994 DB24 HIV-sygdom og AIDS uden specificering
01-04-2000 31-03-2004 DB240 HIV infektion, uden symptomer
01-01-1994 DB249 AIDS UNS
01-01-1994 DB25 Cytomegalovirale sygdomme
01-01-1994 DB250 Cytomegalovirus-pneumoni
01-01-1994 DB251 Cytomegalovirus-hepatitis
01-01-1994 DB252 Cytomegalovirus-pankreatitis
01-01-1994 31-12-2011 DB253 Chorioretinitis cytomegaloviralis
01-01-1994 31-12-2011 DB257 Retinitis cytomegaloviralis
01-01-1994 DB258 Anden sygdom forårsaget af cytomegalovirus
01-01-1994 DB259 Cytomegaloviral sygdom UNS
01-01-1994 DB26 Fåresyge
01-01-1994 DB260 Fåresygeorkitis
01-01-1994 DB261 Fåresygemeningitis
01-01-1994 DB262 Fåresygeencephalitis
01-01-1994 DB263 Fåresygepankreatitis
01-01-1994 DB268 Fåresyge med anden komplikation
01-01-1994 DB269 Fåresyge uden komplikationer
01-01-1994 DB27 Mononukleose
01-01-1994 DB270 Mononukleose forårsaget af Epstein-Barr virus
01-01-1994 DB271 Mononukleose forårsaget af cytomegalovirus
01-01-1994 DB278 Anden infektiøs mononukleose
01-01-1994 DB279 Mononukleose UNS
01-01-1994 DB30 Viral konjunktivitis
01-01-1994 DB300 Keratokonjunktivitis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DB301 Konjunktivitis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DB301A Akut follikulær konjunktivitis forårsaget af adenovirus
01-01-1994 DB301B Svømmebassin-konjunktivitis
01-01-1994 DB302 Viral faryngokonjunktivitis
01-01-1994 DB303 Akut epidemisk hæmoragisk konjunktivitis
01-01-1994 DB303A Konjunktivitis forårsaget af coxsackievirus type 24
01-01-1994 DB303B Konjunktivitis forårsaget af enterovirus type 70
01-01-2012 DB303C Akut hæmoragisk konjunktivitis UNS
01-01-1994 DB308 Anden viral konjunktivitis
01-01-2012 DB308A Konjunktivitis forårsaget af Newcastle-virus
01-01-1994 DB309 Viral konjunktivitis UNS
01-01-1994 DB33 Andre virussygdomme IKA
01-01-1994 DB330 Epidemisk myalgi
01-01-1994 DB331 Ross River-sygdom
01-01-1994 DB332 Viruskarditis
01-01-1994 DB333 Retrovirus-infektion IKA
01-01-2012 DB334 Hantavirus med (kardio-)pulmonalt syndrom
01-01-1994 DB338 Anden virussygdom
01-01-1994 DB34 Virussygdom uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB340 Adenovirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB341 Enterovirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB341A Coxsackievirus-infektion UNS
01-01-1994 DB341B Echovirus-infektion UNS
01-01-1994 DB342 Coronavirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-12-2019 DB342A COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB343 Parvovirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB344 Papovavirus-infektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB348 Anden virusinfektion uden angivelse af lokalisation
01-01-1994 DB349 Virusinfektion UNS
01-01-1996 DB349A Viræmi UNS
01-01-1994 DB35 Hudsvamp
01-01-1994 DB350 Svampesygdom i hovedbunden eller skægregionen
01-01-1994 DB350A Tinea capitis
01-01-1994 DB350B Tinea barbae
01-04-2000 DB350C Kerion
01-01-1994 DB351 Neglesvamp
01-01-1994 DB352 Håndsvamp
01-01-1994 DB353 Fodsvamp
01-01-1994 DB354 Svampesygdom på kroppen
01-01-2012 DB354A Dermatophytosis perigenitalis
01-01-1994 DB355 Tinea imbricata
01-01-1994 DB356 Svampesygdom på benet
01-01-1994 31-12-2011 DB356A Tinea cruris
01-01-2012 DB356B Dermatophytosis inguinalis
01-01-1994 DB358 Anden form for dermatofytose
01-01-1994 DB358A Dermatophytosis disseminata
01-04-2000 DB358B Favus
01-01-1994 DB359 Dermatofytose UNS
01-01-1994 DB36 Andre overfladiske svampeinfektioner
01-01-1994 DB360 Pityriasis versicolor
01-01-1994 31-12-2011 DB360A Tinea flava
01-01-1994 31-12-2011 DB360B Tinea versicolor
01-01-1994 DB361 Tinea nigra
01-01-1994 DB362 Hvid piedra
01-01-1994 DB363 Sort piedra
01-01-1994 DB368 Anden overfladisk svampeinfektion
01-04-2000 DB368A Pityrosporum folliculitis
01-01-1994 DB369 Overfladisk svampeinfektion UNS
01-01-1994 DB37 Infektion med Candida albicans
01-01-1994 DB370 Candidiasis i mundhule
01-01-1994 DB370A Trøske
01-01-1994 DB371 Candidiasis i lunge
01-01-1994 DB372 Candidiasis i hud og negle
01-01-1994 DB372A Candidiasis cutis
01-01-1994 DB372B Candidiasis unguinis
01-04-2000 31-12-2011 DB372C Erosio interdigitalis blastomycetica
01-01-1994 DB373 Candidiasis i vulva og vagina
01-01-1994 DB373A Candidiasis-vaginitis
01-01-1994 DB373B Candidiasis-vulvitis
01-01-2012 DB373C Candidiasis-vulvovaginitis
01-01-1994 DB374 Urogenital candidiasis med anden lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DB374A Candidiasis urethrae
01-01-1994 DB375 Candidiasis-meningitis
01-01-1994 DB376 Candidiasis-endokarditis
01-01-1994 DB377 Candidiasis-sepsis
01-01-1994 DB378 Candidiasis med anden lokalisation
01-01-1994 DB378A Candidiasis-keilitis
01-01-1994 DB378B Candidiasis-enteritis
01-01-1994 DB378C Candidiasis-øsofagitis
01-01-1994 DB379 Candidiasis UNS
01-01-1994 DB38 Coccidioidomykose
01-01-2012 DB380 Akut pulmonal coccidioidomykose
01-01-2012 DB381 Kronisk pulmonal coccidioidomykose
01-01-2012 DB382 Pulmonal coccidioidomykose UNS
01-01-2012 DB383 Kutan coccidioidomykose
01-01-2012 DB384 Coccidioido-meningitis
01-01-2012 DB387 Dissemineret coccidioidomykose
01-01-2012 DB388 Anden form for coccidioidomykose
01-01-1994 DB389 Coccidioidomykose UNS
01-01-1994 DB39 Histoplasmose
01-01-2012 DB390 Akut pulmonal Histoplasmosis capsulati
01-01-2012 DB391 Kronisk pulmonal Histoplasmosis capsulati
01-01-2012 DB392 Pulmonal Histoplasmosis capsulati UNS
01-01-2012 DB393 Dissemineret Histoplasmosis capsulati
01-01-2012 DB394 Histoplasmosis capsulati UNS
01-01-2012 DB395 Histoplasmosis duboisii
01-01-1994 DB399 Histoplasmose UNS
01-01-1994 DB40 Blastomykose
01-01-2012 DB400 Akut pulmonal blastomykose
01-01-2012 DB401 Kronisk pulmonal blastomykose
01-01-2012 DB402 Pulmonal blastomykose UNS
01-01-2012 DB403 Kutan blastomykose
01-01-2012 DB407 Dissemineret blastomykose
01-01-2012 DB408 Anden form for blastomykose
01-01-1994 DB409 Blastomykose UNS
01-01-1994 DB41 Paracoccidioidomykose
01-01-2012 DB410 Pulmonal paracoccidioidomykose
01-01-2012 DB411 Dissemineret paracoccidioidomykose
01-01-2012 DB418 Anden form for paracoccidioidomykose
01-01-1994 DB419 Paracoccidioidomykose UNS
01-01-1994 DB42 Sporotrikose
01-01-2012 DB420 Pulmonal sporotrikose
01-01-2012 DB421 Lymfokutan sporotrikose
01-01-2012 DB427 Dissemineret sporotrikose
01-01-2012 DB428 Anden form for sporotrikose
01-01-1994 DB429 Sporotrikose UNS
01-01-1994 DB43 Kromomykose og fæomykotisk absces
01-01-2012 DB430 Kutan kromomykose
01-01-2012 DB431 Fæomykotisk hjerneabsces
01-01-2012 DB432 Subkutan fæomykotisk absces
01-01-2012 DB438 Anden form for kromomykose
01-01-1994 DB439 Kromomykose UNS
01-01-1994 31-12-2011 DB439A Abscessus phaeomycoticus
01-01-1994 DB44 Aspergillose
01-01-1994 DB440 Invasiv pulmonal aspergillose
01-01-1994 DB441 Anden pulmonal aspergillose
01-04-2006 DB441A Pulmonalt aspergillom
01-04-2006 DB441B Trakeobronkial aspergillose
01-01-1994 DB442 Tonsillær aspergillose
01-01-1994 DB447 Dissemineret aspergillose
01-01-1994 DB448 Anden form for aspergillose
01-04-2006 DB448A Kolonisering med aspergillus
01-01-2012 DB448B Ekstern otitis ved aspergillose
01-01-1994 DB449 Aspergillosis UNS
01-01-1994 DB45 Kryptokokkose
01-01-1994 DB450 Pulmonal kryptokokkose
01-01-1994 DB451 Cerebral kryptokokkose
01-01-1994 31-12-2011 DB451A Meningitis cryptococcica
01-01-2012 DB451B Meningocerebral kryptokokkose
01-01-1994 DB452 Kutan kryptokokkose
01-01-1994 DB453 Ossøs kryptokokkose
01-01-1994 DB457 Dissemineret kryptokokkose
01-01-1994 DB458 Anden form for kryptokokkose
01-01-1994 DB459 Kryptokokkose UNS
01-01-1994 DB46 Zygomykose
01-01-2012 DB460 Pulmonal mukormykose
01-01-2012 DB461 Rinocerebral mukormykose
01-01-2012 DB462 Gastrointestinal mukormykose
01-01-2012 DB463 Kutan mukormykose
01-01-2012 DB463A Subkutan mukormykose
01-01-2012 DB464 Dissemineret mukormykose
01-01-2012 DB465 Mukormykose UNS
01-01-2012 DB468 Anden form for zygomykose
01-01-2012 DB468A Entomophthoromykose
01-01-1994 DB469 Zygomykose UNS
01-01-1994 31-12-2011 DB469A Mucormycosis
01-01-1994 DB469B Fykomykose UNS
01-01-1994 31-12-2011 DB469C Zygomycosis
01-01-1994 DB47 Mycetoma
01-01-1994 DB470 Eumycetom
01-01-1994 DB471 Aktinomycetom
01-01-1994 DB479 Mycetoma UNS
01-01-1994 DB48 Andre mykoser IKA
01-01-1994 DB480 Lobomykose
01-01-1994 DB481 Rinosporidiose
01-01-1994 DB482 Allescheriasis
01-01-1994 DB483 Geotrikose
01-01-1994 DB484 Penicillose
01-01-2019 DB485 Pneumocystose
01-01-1994 DB487 Opportunistisk mykose
01-01-1994 DB488 Anden mykose
01-01-1994 DB49 Ikke specificerede mykoser
01-01-1994 DB499 Mykose UNS
01-01-1996 DB499A Fungæmi UNS
01-01-1994 DB50 Plasmodium falciparum-malaria
01-01-2012 DB500 Plasmodium falciparum-malaria med cerebrale komplikationer
01-01-2012 DB500A Cerebral malaria UNS
01-01-2012 DB508 Anden alvorlig eller kompl. Plasmodium falciparum-malaria
01-01-1994 DB509 Plasmodium falciparum-malaria uden komplikationer
01-01-1994 DB51 Plasmodium vivax-malaria
01-01-2012 DB510 Plasmodium vivax-malaria med miltruptur
01-01-2012 DB518 Plasmodium vivax-malaria med anden komplikation
01-01-1994 DB519 Plasmodium vivax-malaria uden komplikationer
01-01-1994 DB52 Plasmodium malariae-malaria
01-01-2012 DB520 Plasmodium malariae-malaria med nefropati
01-01-2012 DB528 Plasmodium malariae-malaria med anden komplikation
01-01-1994 DB529 Plasmodium malariae-malaria uden komplikationer
01-01-1994 DB53 Anden parasitologisk verificeret malaria
01-01-1994 DB530 Plasmodium ovale-malaria
01-01-2012 DB531 Malaria forårsaget af abe-plasmodier
01-01-1994 DB538 Anden parasitologisk verificeret malaria IKA
01-01-2012 DB538A Parasitologisk verificeret malaria UNS
01-01-1994 DB54 Malaria uden specificering
01-01-1994 DB549 Klinisk malaria, ikke parasitologisk verificeret
01-01-1994 DB55 Leishmaniasis
01-01-1994 DB550 Visceral leishmaniasis
01-01-1994 31-12-2011 DB550A Kala-azar
01-01-1994 DB551 Kutan leishmaniasis
01-01-1994 DB552 Mukokutan leishmaniasis
01-01-1994 DB559 Leishmaniasis UNS
01-01-1994 DB56 Afrikansk sovesyge
01-01-1994 DB560 Vestafrikansk sovesyge
01-01-1994 DB561 Østafrikansk sovesyge
01-01-1994 DB569 Afrikansk sovesyge UNS
01-01-1994 DB57 Chagas' sygdom
01-01-2012 DB570 Akut Chagas' sygdom med hjertekomplikationer
01-01-2012 DB571 Akut Chagas' sygdom uden hjertekomplikationer
01-01-2012 DB572 Kronisk Chagas' sygdom med hjertekomplikationer
01-01-2012 DB572A Trypanosomiasis UNS i område, hvor Chagas' sygdom forekommer
01-01-2012 DB573 Kronisk Chagas' sygdom med gastrointestinale komplikationer
01-01-2012 DB574 Chagas' sygdom med neurologiske komplikationer
01-01-2012 DB575 Chagas' sygdom med anden komplikation
01-01-1994 DB579 Chagas' sygdom UNS
01-01-1994 31-12-2011 DB579A Trypanosomiasis americana
01-01-1994 DB58 Toksoplasmose
01-01-1994 DB580 Toksoplasmose i øje
01-01-1994 DB581 Hepatitis ved toksoplasmose
01-01-1994 DB582 Meningoencephalitis ved toksoplasmose
01-01-1994 31-12-2011 DB582A Toxoplasmosis cerebri
01-01-1994 31-12-2011 DB582B Toxoplasmosis meningum
01-01-1994 DB583 Pulmonal toksoplasmose
01-01-1994 DB588 Toksoplasmose med anden lokalisation IKA
01-01-1994 31-12-2011 DB588A Myocarditis toxoplasmotica
01-01-1994 31-12-2011 DB588B Myositis toxoplasmotica
01-01-1994 DB589 Toksoplasmose UNS
01-01-1994 31-12-2018 DB59 Pneumocystose
01-01-1994 31-12-2018 DB599 Pneumocystose UNS
01-01-1994 DB60 Andre sygdomme forårsaget af protozoer IKA
01-01-1994 DB600 Babesiose
01-01-1994 DB600A Piroplasmose
01-01-1994 DB601 Acanthamoebiasis
01-01-1994 31-12-2011 DB601A Conjunctivitis, Acanthamoeba
01-01-1994 31-12-2011 DB601B Keratoconjunctivitis, Acanthamoeba
01-01-1994 DB602 Naegleriasis
01-01-1994 DB608 Anden sygdom forårsaget af protozoer
01-01-1994 DB608A Mikrosporidiose
01-01-1994 DB64 Sygdomme forårsaget af protozoer UNS
01-01-1994 DB649 Sygdom forårsaget af protozoer UNS
01-01-1994 DB65 Skistosomiasis
01-01-1994 DB650 Skistosomiasis forårsaget af Schistosoma haematobium
01-01-1994 DB651 Skistosomiasis forårsaget af Schistosoma mansoni
01-01-1994 DB652 Skistosomiasis forårsaget af Schistosoma japonicum
01-01-2012 DB653 Dermatitis cercaria
01-01-1994 31-12-2011 DB656 Dermatitis cercaria
01-01-1994 DB658 Anden type skistosomiasis
01-01-1994 DB659 Skistosomiasis UNS
01-01-1994 DB66 Andre ikte-infektioner
01-01-1994 DB660 Opisthorchiasis
01-01-1994 DB661 Clonorchiasis
01-01-1994 DB662 Dicrocoeliasis
01-01-1994 DB663 Fascioliasis
01-01-1994 DB664 Paragonimiasis
01-01-1994 DB665 Fasciolopsiasis
01-01-1994 DB668 Anden ikte-infektion
01-01-1994 DB669 Ikte-infektion UNS
01-01-1994 DB67 Ekinokokkose
01-01-1994 DB670 Infektion med Echinococcus granulosus i leveren
01-01-1994 DB671 Infektion med Echinococcus granulosus i lunge
01-01-1994 DB672 Infektion med Echinococcus granulosus i knogle
01-01-1994 DB673 Infektion med Echinococcus granulosus med anden/mult. lokal.
01-01-1994 DB674 Infektion med Echinococcus granulosus UNS
01-01-1994 DB675 Infektion med Echinococcus multilocularis i leveren
01-01-1994 DB676 Inf.m Echinococcus multilocularis an/multiple lokalisation.
01-01-1994 DB677 Infektion med Echinococcus multilocularis UNS
01-01-1994 DB678 Ekinokokinfektion i leveren UNS
01-01-1994 DB679 Anden eller ikke specificeret ekinokokinfektion
01-01-1994 DB68 Infektion med bændelorm
01-01-1994 DB680 Taeniasis forårsaget af Taenia solium
01-01-1994 DB681 Taeniasis forårsaget af Taenia saginata
01-01-1994 DB689 Taeniasis UNS
01-01-1994 DB69 Cysticerkose
01-01-2012 DB690 Cysticerkose i centralnervesystemet
01-01-2012 DB691 Cysticerkose i øje
01-01-2012 DB698 Cysticerkose med anden lokalisation
01-01-1994 DB699 Cysticerkose UNS
01-01-1994 DB70 Diphyllobothriasis og sparganosis
01-01-1994 DB700 Diphyllobothriasis
01-01-1994 DB701 Sparganosis
01-01-1994 DB71 Andre bændelormeinfestationer
01-01-2012 DB710 Hymenolepiasis
01-01-2012 DB711 Dipylidiasis
01-01-2012 DB718 Anden bændelormeinfestation
01-01-1994 DB719 Infestation med bændelorm UNS
01-01-1994 DB72 Dracunculiasis
01-01-1994 DB729 Dracunculiasis UNS
01-01-1994 DB73 Onchocerciasis
01-01-1994 DB739 Onchocerkose UNS
01-01-1994 DB74 Filariose
01-01-1994 DB740 Wuchereria bancrofti filariasis
01-01-2012 DB741 Brugia malayi filariasis
01-01-2012 DB742 Brugia timori filariasis
01-01-2012 DB743 Loa loa filariasis
01-01-2012 DB744 Mansonelliasis
01-01-2012 DB748 Anden filariose
01-01-2012 DB748B Dirofilariose
01-01-1994 DB749 Filariose UNS
01-01-1994 DB75 Trikinose
01-01-1994 DB759 Trikinose UNS
01-01-1994 DB76 Infestation med hageorm
01-01-1994 DB760 Ancylostomiasis
01-01-1994 DB761 Infestation med Necator americanus
01-01-1994 DB768 Anden form for infestation med hageorm
01-01-1994 DB769 Infestation med hageorm UNS
01-01-1994 DB769A Larva migrans cutanea UNS
01-01-1994 DB77 Askariose
01-01-1994 DB770 Intestinal ascariasis
01-01-1994 DB778 Ascariasis med anden komplikation
01-01-1994 DB779 Ascariasis UNS
01-01-1994 DB78 Strongyloidose
01-01-2012 DB780 Intestinal strongyloidiasis
01-01-2012 DB781 Kutan strongyloidiasis
01-01-2012 DB787 Dissemineret strongyloidiasis
01-01-1994 DB789 Strongyloidiasis UNS
01-01-1994 DB79 Infektion med piskeorm
01-01-1994 DB799 Infektion med piskeorm UNS
01-01-1994 DB80 Infektion med børneorm
01-01-1994 DB809 Infektion med børneorm UNS
01-01-1994 DB81 Andre intestinale ormeinfestationer IKA
01-01-2012 DB810 Anisakiasis
01-01-2012 DB811 Intestinal capillariasis
01-01-2012 DB812 Trichostrongyliasis
01-01-2012 DB813 Intestinal angiostrongyliasis
01-01-1994 DB814 Blandet intestinal ormeinfestation
01-01-1994 DB818 Anden intestinal ormeinfestation
01-01-1994 DB82 Intestinale infestationer med parasitter uden nærmere spec.
01-01-1994 DB820 Intestinal ormesygdom UNS
01-01-1994 DB829 Intestinal infestation med parasitter UNS
01-01-1994 DB83 Andre ormesygdomme
01-01-1994 DB830 Larva migrans visceralis
01-01-2012 DB830A Toxocariasis
01-01-2012 DB831 Gnathostomiasis
01-01-2012 DB832 Angiostrongyliasis forårsaget af Parastrongylus cantonensis
01-01-2012 DB833 Syngamiasis
01-01-2012 DB834 Intern infestation med igler
01-01-1994 DB838 Anden ormesygdom
01-01-1994 DB839 Ormesygdom UNS
01-01-1994 DB85 Infestation med lus
01-01-1994 DB850 Infestation med hovedlus
01-01-1994 DB851 Infestation med kropslus
01-01-1994 DB852 Infestation med lus UNS
01-01-1994 DB853 Infestation med fladlus
01-01-1994 DB854 Blandingsinfestation med lus
01-01-1994 DB86 Fnat
01-01-1994 DB869 Scabies UNS
01-04-2000 DB869A Scabies crustosa
01-04-2000 DB869B Persisterende noduli ved scabies
01-01-1994 DB87 Myiasis
01-01-2012 DB870 Kutan myiasis
01-01-2012 DB871 Myiasis i sår
01-01-2012 DB872 Okulær myiasis
01-01-2012 DB873 Nasofaryngeal myiasis
01-01-2012 DB874 Myiasis i øre
01-01-2012 DB878 Myiasis med anden lokalisation
01-01-1994 DB879 Myiasis UNS
01-01-1994 DB88 Andre infestationer med leddyr
01-04-2000 DB880 Anden sygdom fremkaldt af mider
01-01-1994 DB881 Infestation med sandlopper
01-01-2012 DB882 Infestation med andet leddyr
01-01-2012 DB883 Ekstern infestation med igler
01-01-1994 DB888 Anden infestation med leddyr
01-04-2000 DB888A Cheyletiella-infestation
01-04-2000 DB888B Infestation med væggelus
01-04-2000 DB888C Infestation med lopper
01-04-2000 DB888D Infestation med hårsækmider
01-01-1994 DB889 Infestation med leddyr UNS
01-01-1994 DB89 Sygdom forårsaget af parasit UNS
01-01-1994 DB899 Parasitær sygdom UNS
01-01-1996 DB899A Parasitæmi UNS
01-01-1994 DB90 Følger efter tuberkulose
01-01-1994 DB900 Følger efter tuberkulose i centralnervesystemet
01-01-1994 DB901 Følger efter tuberkulose i urin- og kønsorganer
01-01-1994 DB902 Følger efter tuberkulose i knogler og led
01-01-1994 31-12-2011 DB902A Sequelae tuberculosis articulorum
01-01-1994 31-12-2011 DB902B Sequelae tuberculosis ossium
01-01-1994 DB908 Følger efter tuberkulose i andet organ
01-01-1994 DB909 Følger eft TB i ånde-org. og u lokal.
01-01-1994 DB91 Følger efter polio
01-01-1994 DB919 Følger efter poliomyelitis
01-01-1994 DB92 Følger efter spedalskhed
01-01-1994 DB929 Følger efter lepra
01-01-1994 DB94 Følger efter andre infektiøse og parasitære sygdomme
01-01-1994 DB940 Følger efter trakom
01-01-1994 DB941 Følger efter viral hjernebetændelse
01-01-1994 DB942 Følger efter viral leverbetændelse
01-01-1994 DB948 Følger efter anden infektiøs eller parasitær sygdom
01-04-2020 DB948A Følger efter COVID-19
01-01-1994 DB949 Følger efter infektiøs eller parasitær sygdom UNS
01-01-1994 DB95 Streptokokker og stafylokokker som årsag til sygdom
01-01-1994 DB950 Streptokokker, gruppe A, som årsag til sygdom
01-01-2012 DB951 Streptokokker, gruppe B, som årsag til sygdom
01-01-2012 DB952 Streptokokker, gruppe D, som årsag til sygdom
01-01-1994 DB953 Pneumokokker som årsag til sygdom
01-01-2012 DB954 Anden streptokok som årsag til sygdom
01-01-1994 DB955 Streptokokker UNS som årsag til sygdom
01-01-1994 DB956 Staphylococcus aureus som årsag til sygdom
01-05-2004 DB956A Staphylococcus aureus methicillin resistent (MRSA)
01-01-2012 DB957 Anden stafylokok som årsag til sygdom
01-01-1994 DB958 Stafylokok UNS som årsag til sygdom
01-01-1994 DB96 Andre bakterier som årsag til sygdom
01-01-1994 DB960 Mycoplasma pneumoniae som årsag til sygdom
01-01-1994 DB961 Klebsiella pneumoniae om årsag til sygdom
01-01-1994 DB962 Escherichia coli som årsag til sygdom
01-01-1994 DB963 Haemophilus influenzae som årsag til sygdom
01-01-1994 DB964 Proteus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB965 Pseudomonas som årsag til sygdom
01-01-1994 DB966 Bacillus fragilis som årsag til sygdom
01-01-1994 DB967 Clostridium perfringens som årsag til sygdom
01-01-1994 DB968 Anden bakterie som årsag til sygdom
01-07-2005 31-12-2011 DB968A Helicobacter pylori som årsag til sygd klass i andre kap
01-01-1994 DB97 Virus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB970 Adenovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB971 Enterovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB972 Coronavirus som årsag til sygdom
01-12-2019 DB972A COVID-19 svær akut respiratorisk syndrom
01-04-2020 DB972B Multisystem inflammatorisk syndrom associeret med COVID-19
01-04-2020 DB972B1 Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)
01-01-1994 DB973 Retrovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB974 Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) som årsag til sygdom
01-01-1994 DB975 Reovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB976 Parvovirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB977 Papillomavirus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB978 Anden virus som årsag til sygdom
01-01-2012 DB98 Andre infektiøse agentia som årsag til sygdom
01-01-2012 DB980 Helicobacter pylori som årsag til sygdom
01-01-2012 DB981 Vibrio vulnificus som årsag til sygdom
01-01-1994 DB99 Andre eller ikke nærmere specificerede infektiøse sygdomme
01-01-1994 DB999 Anden eller ikke specificeret infektionssygdom
01-01-1994 DC00 Læbekræft
01-01-1994 DC000 Kræft i overlæbens yderside
01-01-2017 31-12-2021 DC000M Kræft i overlæbens yderside med metastaser
01-01-1994 DC001 Kræft i underlæbens yderside
01-01-2017 31-12-2021 DC001M Kræft i underlæbens yderside med metastaser
01-01-1994 DC002 Kræft i læbens yderside UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC002M Kræft i læbens yderside med metastaser
01-01-1994 DC003 Kræft i overlæbens slimhinde
01-01-2017 31-12-2021 DC003M Kræft i overlæbens slimhinde med metastaser
01-01-1994 DC004 Kræft i underlæbens slimhinde
01-01-2017 31-12-2021 DC004M Kræft i underlæbens slimhinde med metastaser
01-01-1994 DC005 Kræft i læbens slimhinde UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC005M Kræft i læbens slimhinde med metastaser
01-01-1994 DC006 Kræft i mundvig
01-01-2017 31-12-2021 DC006M Kræft i mundvig med metastaser
01-01-1994 DC008 Kræft i læbe overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC008M Kræft i læbe overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC009 Læbekræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC009M Læbekræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC009X Lokalrecidiv fra læbekræft
01-01-1994 DC01 Kræft i basis af tunge
01-01-1994 DC019 Kræft i tungebasis
01-01-2017 31-12-2021 DC019M Kræft i tungebasis med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC019X Lokalrecidiv fra kræft i tungebasis
01-01-1994 DC02 Kræft i andre og ikke specificerede dele af tungen
01-01-1994 DC020 Kræft i tungens overside
01-01-2017 31-12-2021 DC020M Kræft i tungens overside med metastaser
01-01-1994 DC021 Kræft i tungeranden
01-01-1994 DC021A Kræft i tungespidsen
01-01-1994 31-12-2011 DC021B Neopl mal linguae marginale
01-01-2017 31-12-2021 DC021M Kræft i tungeranden med metastaser
01-01-1994 DC022 Kræft i tungens underside
01-01-1994 DC022A Kræft i tungebåndet
01-01-2017 31-12-2021 DC022M Kræft i tungens underside med metastaser
01-01-1994 DC023 Kræft i tungens forreste to tredjedele UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC023M Kræft i tungens forreste to tredjedele med metastaser
01-01-1994 DC024 Kræft i tonsilla lingualis
01-01-2017 31-12-2021 DC024M Kræft i tonsilla linguae med metastaser
01-01-1994 DC028 Kræft i tungen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC028M Kræft i tungen overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC029 Tungekræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC029M Tungekræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC029X Lokalrecidiv fra tungekræft
01-01-1994 DC03 Kræft i tandkødet
01-01-1994 DC030 Kræft i tandkødet i overmunden
01-01-2017 31-12-2021 DC030M Kræft i tandkødet i overmunden med metastaser
01-01-1994 DC031 Kræft i tandkødet i undermunden
01-01-2017 31-12-2021 DC031M Kræft i tandkødet i undermunden med metastaser
01-01-1994 DC039 Kræft i tandkødet UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC039M Kræft i tandkødet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC039X Lokalrecidiv fra kræft i tandkødet
01-01-1994 DC04 Kræft i mundgulvet
01-01-1994 DC040 Kræft i mundgulvets forreste del
01-01-2017 31-12-2021 DC040M Kræft i mundgulvets forreste del med metastaser
01-01-1994 DC041 Kræft i mundgulvets laterale del
01-01-2017 31-12-2021 DC041M Kræft i mundgulvets laterale del med metastaser
01-01-1994 DC048 Kræft i mundgulvet overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC048M Kræft i mundgulvet overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC049 Kræft i mundgulvet UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC049M Kræft i mundgulvet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC049X Lokalrecidiv fra kræft i mundgulvet
01-01-1994 DC05 Kræft i ganen
01-01-1994 DC050 Kræft i den hårde gane
01-01-2017 31-12-2021 DC050M Kræft i den hårde gane med metastaser
01-01-1994 DC051 Kræft i den bløde gane
01-01-2017 31-12-2021 DC051M Kræft i den bløde gane med metastaser
01-01-1994 DC052 Kræft i drøbelen
01-01-2017 31-12-2021 DC052M Kræft i drøbelen med metastaser
01-01-1994 DC058 Kræft i ganen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC058M Kræft i ganen overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC059 Ganekræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC059M Kræft i ganen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC059X Lokalrecidiv fra ganekræft
01-01-1994 DC06 Kræft i andre og ikke specificerede dele af mundhulen
01-01-1994 DC060 Kræft i kindens slimhinde
01-01-2017 31-12-2021 DC060M Kræft i kindens slimhinde med metastaser
01-01-1994 DC061 Kræft i vestibulum oris
01-01-2017 31-12-2021 DC061M Kræft i vestibulum oris med metastaser
01-01-1994 DC062 Kræft i slimhinden bag kindtænderne
01-01-2017 31-12-2021 DC062M Kræft i slimhinden bag kindtænderne med metastaser
01-01-1994 DC068 Kræft i mundhulen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC068M Kræft i mundhulen overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC069 Kræft i mundhulen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC069M Kræft i mundhulen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC069X Lokalrecidiv fra kræft i mundhulen
01-01-1994 DC07 Kræft i ørespytkirtel
01-01-1994 DC079 Kræft i ørespytkirtel
01-01-2017 31-12-2021 DC079M Kræft i ørespytkirtel med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC079X Lokalrecidiv fra kræft i ørespytkirtel
01-01-1994 DC08 Kræft i andre og ikke specificerede store spytkirtler
01-01-1994 DC080 Kræft i glandula submandibularis
01-01-2017 31-12-2021 DC080M Kræft i glandula submandibularis med metastaser
01-01-1994 DC081 Kræft i glandula sublingualis
01-01-2017 31-12-2021 DC081M Kræft i glandula sublingualis med metastaser
01-01-1994 DC088 Kræft i stor spytkirtel overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC088M Kræft i stor spytkirtel overgrib. fl. lokalis. m metastaser
01-01-1994 DC089 Kræft i stor spytkirtel UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC089M Kræft i stor spytkirtel med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC089X Lokalrecidiv fra kræft i stor spytkirtel
01-01-1994 DC09 Kræft i tonsiller
01-01-1994 DC090 Kræft i tonsilleje
01-01-1994 31-12-2011 DC090A Neopl mal tonsillae, fossa
01-01-1994 31-12-2011 DC090B Neopl mal tonsillae, sinus
01-01-2017 31-12-2021 DC090M Kræft i tonsilleje med metastaser
01-01-1994 DC091 Kræft i ganebuen
01-01-1994 DC091A Kræft i forreste ganebue
01-01-1994 DC091B Kræft i bageste ganebue
01-01-2017 31-12-2021 DC091M Kræft i ganebuen med metastaser
01-01-1994 DC092 Kræft i tonsilla palatina
01-01-2017 31-12-2021 DC092M Kræft i tonsilla palatina med metastaser
01-01-1994 DC098 Kræft i tonsil overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC098M Kræft i tonsil overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC099 Kræft i tonsil UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC099M Kræft i tonsil med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC099X Lokalrecidiv fra kræft i tonsil
01-01-1994 DC10 Kræft i mundsvælget
01-01-1994 DC100 Kræft i vallecula epiglottica
01-01-2017 31-12-2021 DC100M Kræft i vallecula epiglottica med metastaser
01-01-1994 DC101 Kræft i strubelågets forflade
01-01-2017 31-12-2021 DC101M Kræft i strubelågets forflade med metastaser
01-01-1994 DC102 Kræft i oropharynx lateralvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC102M Kræft i oropharynx lateralvæg med metastaser
01-01-1994 DC103 Kræft i oropharynx bagvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC103M Kræft i oropharynx bagvæg med metastaser
01-01-1994 DC104 Kræft i brankialcyste eller brankialfure
01-01-1994 DC104A Kræft i brankialcyste
01-01-1994 DC104B Kræft i brankialfure
01-01-2017 31-12-2021 DC104M Kræft i brankialcyste eller brankialfure med metastaser
01-01-1994 DC108 Kræft i mundsvælget overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC108M Kræft i mundsvælg overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC109 Kræft i mundsvælget UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC109M Kræft i mundsvælget med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC109X Lokalrecidiv fra kræft i mundsvælget
01-01-1994 DC11 Kræft i næsesvælget
01-01-1994 DC110 Kræft i næsesvælgets loft
01-01-2017 31-12-2021 DC110M Kræft i næsesvælgets loft med metastaser
01-01-1994 DC111 Kræft i næsesvælgets bagvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC111M Kræft i næsesvælgets bagvæg med metastaser
01-01-1994 DC112 Kræft i næsesvælgets sidevæg
01-01-2017 31-12-2021 DC112M Kræft i næsesvælgets sidevæg med metastaser
01-01-1994 DC113 Kræft i næsesvælgets forvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC113M Kræft i næsesvælgets forvæg med metastaser
01-01-1994 DC118 Kræft i næsesvælget overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC118M Kræft i næsesvælg overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC119 Kræft i næsesvælget UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC119M Kræft i næsesvælget med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC119X Lokalrecidiv fra kræft i næsesvælget
01-01-1994 DC12 Kræft i recessus piriformis
01-01-1994 DC129 Kræft i recessus piriformis
01-01-2017 31-12-2021 DC129M Kræft i recessus piriformis med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC129X Lokalrecidiv fra kræft i recessus piriformis
01-01-1994 DC13 Kræft i hypopharynx
01-01-1994 DC130 Kræft i regio postcricoideae
01-01-2017 31-12-2021 DC130M Kræft i regio postcricoideae med metastaser
01-01-1994 DC131 Kræft i plica aryepiglottica
01-01-2017 31-12-2021 DC131M Kræft i plica aryepiglottica med metastaser
01-01-1994 DC132 Kræft i hypopharynx bagvæg
01-01-2017 31-12-2021 DC132M Kræft i hypopharynx bagvæg med metastaser
01-01-1994 DC138 Kræft i hypopharynx overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC138M Kræft i hypopharynx overgrib. fl. lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC139 Kræft i hypopharynx UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC139M Kræft i hypopharynx med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC139X Lokalrecidiv fra kræft i hypopharynx
01-01-1994 DC14 Kræft m. andre og dårligt spec. lokal. i læbe, mund og svælg
01-01-1994 DC140 Kræft i svælget UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC140M Kræft i svælget med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC140X Lokalrecidiv fra kræft i svælget
01-01-1994 DC141 Kræft i laryngopharynx
01-01-2017 31-12-2021 DC141M Kræft i laryngopharynx med metastaser
01-01-1994 DC142 Kræft i Waldeyers ring
01-01-2017 31-12-2021 DC142M Kræft i Waldeyers ring med metastaser
01-01-1994 DC148 Kræft i læbe, mundhule og svælg overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC148M Kræft i læbe,mundhule,svælg overgrib.fl.lokal. m metastaser
01-01-1994 DC15 Kræft i spiserøret
01-01-1994 31-12-2011 DC150 Neopl mal oesophagi pars cervicalis
01-01-1994 31-12-2011 DC151 Neopl mal oesophagi pars thoracalis
01-01-1994 31-12-2011 DC152 Neopl mal oesophagi pars abdominalis
01-01-1994 DC153 Kræft i spiserørets øverste tredjedel
01-01-2017 31-12-2021 DC153M Kræft i spiserørets øverste tredjedel med metastaser
01-01-1994 DC154 Kræft i spiserørets midterste tredjedel
01-01-2017 31-12-2021 DC154M Kræft i spiserørets midterste tredjedel med metastaser
01-01-1994 DC155 Kræft i spiserørets nederste tredjedel
01-01-2017 31-12-2021 DC155M Kræft i spiserørets nederste tredjedel med metastaser
01-01-1994 DC158 Kræft i spiserøret overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC158M Kræft i spiserøret overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC159 Kræft i spiserøret UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC159M Kræft i spiserøret med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC159X Lokalrecidiv fra kræft i spiserøret
01-01-1994 DC16 Kræft i mavesækken
01-01-1994 DC160 Kræft i cardia
01-01-2017 31-12-2021 DC160M Kræft i cardia med metastaser
01-01-1994 DC161 Kræft i fundus ventriculi
01-01-2017 31-12-2021 DC161M Kræft i fundus ventriculi med metastaser
01-01-1994 DC162 Kræft i corpus ventriculi
01-01-2017 31-12-2021 DC162M Kræft i corpus ventriculi med metastaser
01-01-1994 DC163 Kræft i antrum pyloricum
01-01-2017 31-12-2021 DC163M Kræft i antrum pyloricum med metastaser
01-01-1994 DC164 Kræft i pylorus
01-01-2017 31-12-2021 DC164M Kræft i pylorus med metastaser
01-01-1994 DC165 Kræft i curvatura gastrica minor
01-01-2017 31-12-2021 DC165M Kræft i curvatura gastrica minor med metastaser
01-01-1994 DC166 Kræft i curvatura gastrica major
01-01-2017 31-12-2021 DC166M Kræft i curvatura gastrica major med metastaser
01-01-1994 DC168 Kræft i mavesækken overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC168M Kræft i mavesæk overgrib. flere lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC169 Kræft i mavesækken UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC169M Kræft i mavesækken med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC169X Lokalrecidiv fra kræft i mavesækken
01-01-1994 DC17 Kræft i tyndtarmen
01-01-1994 DC170 Kræft i tolvfingertarmen
01-01-2017 31-12-2021 DC170M Kræft i tolvfingertarmen med metastaser
01-01-1994 DC171 Kræft i jejunum
01-01-2017 31-12-2021 DC171M Kræft i jejunum med metastaser
01-01-1994 DC172 Kræft i ileum
01-01-2017 31-12-2021 DC172M Kræft i ileum med metastaser
01-01-1994 DC173 Kræft i Meckels divertikel
01-01-2017 31-12-2021 DC173M Kræft i Meckels divertikel med metastaser
01-01-1994 DC178 Kræft i tyndtarmen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC178M Kræft i tyndtarm overgrib. flere lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC179 Kræft i tyndtarmen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC179M Kræft i tyndtarmen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC179X Lokalrecidiv fra kræft i tyndtarmen
01-01-1994 DC18 Kræft i tyktarmen
01-01-1994 DC180 Kræft i caecum
01-01-1994 DC180A Kræft i valva ileocaecalis
01-01-2017 31-12-2021 DC180M Kræft i caecum med metastaser
01-01-1994 DC181 Kræft i blindtarmen
01-01-2017 31-12-2021 DC181M Kræft i blindtarmen med metastaser
01-01-1994 DC182 Kræft i colon ascendens
01-01-2017 31-12-2021 DC182M Kræft i colon ascendens med metastaser
01-01-1994 DC183 Kræft i flexura coli dextra
01-01-2017 31-12-2021 DC183M Kræft i flexura coli dextra med metastaser
01-01-1994 DC184 Kræft i colon transversum
01-01-2017 31-12-2021 DC184M Kræft i colon transversum med metastaser
01-01-1994 DC185 Kræft i flexura coli sinistra
01-01-2017 31-12-2021 DC185M Kræft i flexura coli sinistra med metastaser
01-01-1994 DC186 Kræft i colon descendens
01-01-2017 31-12-2021 DC186M Kræft i colon descendens med metastaser
01-01-1994 DC187 Kræft i colon sigmoideum
01-01-2017 31-12-2021 DC187M Kræft i colon sigmoideum med metastaser
01-01-1994 DC188 Kræft i tyktarmen overgribende flere lokalisationer
01-01-2000 DC188A Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HNPCC)
01-01-2017 31-12-2021 DC188M Kræft i tyktarm overgrib. flere lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC189 Kræft i tyktarmen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC189M Kræft i tyktarmen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC189X Lokalrecidiv fra kræft i tyktarmen
01-01-1994 30-09-2008 DC19 Kræft på overgangen mellem tyktarm og endetarm
01-01-1994 30-04-2008 DC199 Neopl mal rectosigmoidei
01-01-1994 DC20 Kræft i endetarmen
01-01-1994 DC209 Kræft i endetarmen
01-01-2017 31-12-2021 DC209M Kræft i endetarmen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC209X Lokalrecidiv fra kræft i endetarmen
01-01-1994 DC21 Kræft i endetarmsåbningen og analkanalen
01-01-1994 DC210 Kræft i endetarmsåbningen UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC210D Neoplasma malignum ani, basocellulært, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC210E Neoplasma malignum ani, basocellulært, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC210F Neoplasma malignum ani, basocellulært, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC210G Neoplasma malignum ani, basocellulært, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC210H Neoplasma malignum ani, basocellulært, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC210J Ne mal ani, plan, verr (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC210K Neoplasma malignum ani, planocellulært, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC210L Neoplasma malignum ani, planocellulært, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC210M Kræft i endetarmsåbningen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC210N Neoplasma malignum ani, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210P Neoplasma malignum ani, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210Q Neoplasma malignum ani, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210R Neoplasma malignum ani, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC210S Neoplasma malignum ani, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210T Neoplasma malignum ani, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210U Neoplasma malignum ani, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC210V Neoplasma malignum ani, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC210W Neoplasma malignum ani, angiosarkom
01-04-2012 31-12-2021 DC210X Lokalrecidiv fra kræft i endetarmsåbningen
01-04-2006 31-12-2011 DC210Z Neoplasma malignum ani, andet
01-01-1994 DC211 Kræft i analkanalen
01-01-2017 31-12-2021 DC211M Kræft i analkanalen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC211X Lokalrecidiv fra kræft i analkanalen
01-01-1994 DC212 Neoplasma malignum cloacogenica ani
01-01-2017 31-12-2021 DC212M Neoplasma malignum cloacogenica ani med metastaser
01-01-1994 DC218 Kræft i endetarm, åbning og analkanal, overgrib. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC218M Kræft i endetarm og analkanal, overgrib. lokal. m metastaser
01-01-1994 DC22 Kræft i leveren og intrahepatiske galdegange
01-01-1994 DC220 Hepatocellulært karcinom
01-01-2017 31-12-2021 DC220M Hepatocellulært karcinom med metastaser
01-01-1994 DC221 Kræft i intrahepatiske galdegange
01-01-2012 DC221A Cholangiocarcinoma, intrahepatisk
01-01-2017 31-12-2021 DC221M Kræft i intrahepatiske galdegange med metastaser
01-01-1994 DC222 Hepatoblastom
01-01-2017 31-12-2021 DC222M Hepatoblastom med metastaser
01-01-1994 DC223 Angiosarkom i leveren
01-01-2017 31-12-2021 DC223M Angiosarkom i leveren med metastaser
01-01-1994 DC224 Anden form for sarkom i leveren
01-01-2017 31-12-2021 DC224M Anden form for sarkom i leveren med metastaser
01-01-1994 DC227 Anden kræft i leveren
01-01-2017 31-12-2021 DC227M Anden kræft i leveren med metastaser
01-01-1994 DC229 Kræft i leveren UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC229M Kræft i leveren med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC229X Lokalrecidiv fra kræft i leveren
01-01-1994 DC23 Kræft i galdeblæren
01-01-1994 DC239 Kræft i galdeblæren
01-01-2017 31-12-2021 DC239M Kræft i galdeblæren med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC239X Lokalrecidiv fra kræft i galdeblæren
01-01-1994 DC24 Kræft i andre og ikke specificerede dele af galdeveje
01-01-1994 DC240 Kræft i ekstrahepatiske galdeveje
01-01-1994 DC240A Kræft i ductus choledochus
01-01-1994 DC240B Kræft i ductus cysticus
01-01-1994 DC240C Kræft i ductus hepaticus communis
01-01-1994 DC240D Kræft i ductus hepaticus dexter
01-01-1994 DC240E Kræft i ductus hepaticus sinister
01-01-2017 31-12-2021 DC240M Kræft i ekstrahepatiske galdeveje med metastaser
01-01-1994 DC241 Kræft i papilla Vateri
01-01-2017 31-12-2021 DC241M Kræft i papilla Vateri med metastaser
01-01-1994 DC248 Kræft i galdeveje overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC248M Kræft i galdeveje overgrib. flere lokalisation m metastaser
01-01-1994 DC249 Kræft i galdeveje UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC249M Kræft i galdeveje med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC249X Lokalrecidiv fra kræft i galdeveje
01-01-1994 DC25 Kræft i bugspytkirtlen
01-01-1994 DC250 Kræft i caput pancreatis
01-01-2017 31-12-2021 DC250M Kræft i caput pancreatis med metastaser
01-01-1994 DC251 Kræft i corpus pancreatis
01-01-2017 31-12-2021 DC251M Kræft i corpus pancreatis med metastaser
01-01-1994 DC252 Kræft i cauda pancreatis
01-01-2017 31-12-2021 DC252M Kræft i cauda pancreatis med metastaser
01-01-1994 DC253 Kræft i ductus pancreaticus
01-01-2017 31-12-2021 DC253M Kræft i ductus pancreaticus med metastaser
01-01-1994 DC254 Kræft i Langerhanske øer
01-01-2017 31-12-2021 DC254M Kræft i Langerhanske øer med metastaser
01-01-1994 DC257 Kræft i andre dele af pancreas
01-01-2017 31-12-2021 DC257M Kræft i andre dele af pancreas med metastaser
01-01-1994 DC258 Kræft i pancreas overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC258M Kræft i pancreas overgrib. fl. lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC259 Kræft i pancreas UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC259M Kræft i pancreas med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC259X Lokalrecidiv fra kræft i pancreas
01-01-1994 DC26 Kræft i andre og dårligt specificerede fordøjelsesorganer
01-01-1994 DC260 Kræft i mave-tarm-kanalen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC260M Kræft i tarmkanalen med metastaser
01-01-1994 DC261 Kræft i milten
01-01-2017 31-12-2021 DC261M Kræft i milten med metastaser
01-01-1994 DC268 Kræft i fordøj-org. overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC268M Kræft i fordøjelsesorg. overgrib. fl.lokalisat. m metastaser
01-01-1994 DC269 Kræft i fordøjelseorganerne UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC269M Kræft i fordøjelsesorganerne med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC269X Lokalrecidiv fra kræft i fordøjelseorganerne
01-01-1994 DC30 Kræft i næsehulen og mellemøret
01-01-1994 DC300 Kræft i næsehulen
01-01-1994 DC300A Kræft i concha nasi
01-01-1994 DC300B Kræft i næseskillevæggen
01-01-1994 DC300C Kræft i vestibulum nasi
01-01-2017 31-12-2021 DC300M Kræft i næsehulen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC300X Lokalrecidiv fra kræft i næsehulen
01-01-1994 DC301 Kræft i mellemøre
01-01-1994 DC301A Kræft i cellulae mastoideae
01-01-1994 DC301B Kræft i tuba auditiva
01-01-2017 31-12-2021 DC301M Kræft i mellemøre med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC301X Lokalrecidiv fra kræft i mellemøre
01-01-1994 DC31 Kræft i bihuler
01-01-1994 DC310 Kræft i kæbehulen
01-01-2017 31-12-2021 DC310M Kræft i kæbehulen med metastaser
01-01-1994 DC311 Kræft i sinus ethmoidalis
01-01-2017 31-12-2021 DC311M Kræft i sinus ethmoidalis med metastaser
01-01-1994 DC312 Kræft i pandehulen
01-01-2017 31-12-2021 DC312M Kræft i pandehulen med metastaser
01-01-1994 DC313 Kræft i sinus sphenoidalis
01-01-2017 31-12-2021 DC313M Kræft i sinus sphenoidalis med metastaser
01-01-1994 DC318 Kræft i bihuler overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC318M Kræft i bihuler overgrib. flere lokalisationer m metastaser
01-01-1994 DC319 Kræft i bihule UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC319M Kræft i bihule med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC319X Lokalrecidiv fra kræft i bihule
01-01-1994 DC32 Kræft i strubehovedet
01-01-1994 DC320 Kræft i glottis
01-01-1994 DC320A Kræft i stemmelæbe
01-01-2017 31-12-2021 DC320M Kræft i glottis med metastaser
01-01-1994 DC321 Kræft i strubehovedet lokaliseret oven for glottis
01-01-1994 DC321A Kræft i epiglottis' bagflade
01-01-1994 DC321B Kræft i epiglottis lokaliseret over os hyoideum
01-01-1994 DC321C Kræft i laryngeale side af plica aryepiglottica
01-01-1994 DC321D Kræft i falsk stemmelæbe
01-01-2017 31-12-2021 DC321M Kræft i strubehovedet lokalis. ovenfor glottis m metastaser
01-01-1994 DC322 Kræft i strubehovedet lokaliseret neden for glottis
01-01-2017 31-12-2021 DC322M Kræft i strubehovedet lokalis. nedenfor glottis m metastaser
01-01-1994 DC323 Kræft i brusk i strubehovedet
01-01-2017 31-12-2021 DC323M Kræft i brusk i strubehovedet med metastaser
01-01-1994 DC328 Kræft i strubehovedet overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC328M Kræft i strubehoved overgrib flere lokalisat med metastaser
01-01-1994 DC329 Kræft i strubehovedet UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC329M Kræft i strubehovedet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC329X Lokalrecidiv fra kræft i strubehovedet
01-01-1994 DC33 Kræft i luftrøret
01-01-1994 DC339 Kræft i luftrøret
01-01-2017 31-12-2021 DC339M Kræft i luftrøret med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC339X Lokalrecidiv fra kræft i luftrøret
01-01-1994 DC34 Kræft i bronkier og lunge
01-01-1994 DC340 Kræft i hovedbronkie
01-01-1994 DC340A Kræft i lungehilus
01-01-1994 DC340B Kræft i carina tracheae
01-01-2017 31-12-2021 DC340M Kræft i hovedbronkien med metastaser
01-01-1994 DC341 Kræft i lungens øverste lap
01-01-2017 31-12-2021 DC341M Kræft i lungens øverste lap med metastaser
01-01-1994 DC342 Kræft i lungens mellemste lap
01-01-2017 31-12-2021 DC342M Kræft i lungens mellemste lap med metastaser
01-01-1994 DC343 Kræft i lungens nederste lap
01-01-2017 31-12-2021 DC343M Kræft i lungens nederste lap med metastaser
01-01-1994 DC348 Kræft i bronkier og lunge overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC348M Kræft i bronkier og lunge overgrib. fl. lokalis m metastaser
01-01-1994 DC349 Kræft i lunge UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC349M Kræft i bronkier eller lunge med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC349X Lokalrecidiv fra kræft i lunge
01-01-1994 DC37 Kræft i thymus
01-01-1994 DC379 Kræft i thymus
01-01-2017 31-12-2021 DC379M Kræft i thymus med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC379X Lokalrecidiv fra kræft i thymus
01-01-1994 DC38 Kræft i hjerte, mediastinum og lungehinde
01-01-1994 DC380 Kræft i hjertet
01-01-1994 DC380A Kræft i perikardiet
01-01-2017 30-09-2022 DC380AM Kræft i perikardiet med metastaser
01-04-2012 30-09-2022 DC380AX Lokalrecidiv fra kræft i perikardiet
01-01-2017 31-12-2021 DC380M Kræft i hjertet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC380X Lokalrecidiv fra kræft i hjertet
01-01-1994 DC381 Kræft i mediastinum anterius
01-01-2017 31-12-2021 DC381M Kræft i mediastinum anterius med metastaser
01-01-1994 DC382 Kræft i mediastinum posterius
01-01-2017 31-12-2021 DC382M Kræft i mediastinum posterius med metastaser
01-01-1994 DC383 Kræft i mediastinum UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC383M Kræft i mediastinum med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC383X Lokalrecidiv fra kræft i mediastinum
01-01-1994 DC384 Kræft i lungehinde
01-01-2017 31-12-2021 DC384M Kræft i lungehinde med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC384X Lokalrecidiv fra kræft i lungehinde
01-01-1994 DC388 Kræft i hjerte, mediastinum og lungehinde overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC388M Kræft i hjerte, mediast, lungehinde overgribende m.metastase
01-01-1994 DC39 Kræft med anden/uspec. lokal. i åndedræts-/brysthuleorganer
01-01-1994 DC390 Kræft i øvre luftveje UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC390M Kræft i øvre luftveje med metastaser
01-01-1994 DC398 Kræft i brysthule og luftveje overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC398M Kræft i brysthule og luftveje overgrib.fl.lokal. m metastase
01-01-1994 DC399 Kræft i åndedrætsorg./brysthuleorg. med dårligt spec. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC399M Kræft i åndedræts-/brysthuleorgan med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC399X Lokalrecidiv fra kræft i åndedrætsorgan el organ i brysthule
01-01-1994 DC40 Kræft i knogler og ledbrusk i ekstremiteter
01-01-1994 DC400 Kræft i skulderblad, lange knogler eller ledbrusk i arm
01-01-1994 DC400A Kræft i ledbrusk på lang knogle i overekstremitet
01-01-1994 DC400B Kræft i ledbrusk på skulderblad
01-01-1994 DC400C Knoglekræft i lang knogle i overekstremitet
01-01-1994 DC400D Knoglekræft i skulderblad
01-01-2017 31-12-2021 DC400M Kræft i skulderblad/lang knogle/ledbrusk i arm m.metastaser
01-01-1994 DC401 Kræft i kort knogle eller ledbrusk i overekstremitet
01-01-1994 DC401A Kræft i ledbrusk på kort knogle i overekstremitet
01-01-1994 DC401B Knoglekræft i kort knogle i overekstremitet
01-01-2017 31-12-2021 DC401M Kræft i kort knogle/ledbrusk i overekstremitet m.metastaser
01-01-1994 DC402 Kræft i lang knogle eller ledbrusk i underekstremitet
01-01-1994 DC402A Kræft i ledbrusk på lang knogle i underekstremitet
01-01-1994 DC402B Knoglekræft i lang knogle i underekstremitet
01-01-2017 31-12-2021 DC402M Kræft i lang knogle/ledbrusk i underekstremitet m.metastaser
01-01-1994 DC403 Kræft i kort knogle eller ledbrusk i underekstremitet
01-01-1994 DC403A Kræft i ledbrusk på kort knogle i underekstremitet
01-01-1994 DC403B Knoglekræft i kort knogle i underekstremitet
01-01-2017 31-12-2021 DC403M Kræft i kort knogle/ledbrusk i underekstremitet m.metastase
01-01-1994 DC408 Kræft i knogle og ledbrusk i ekstremitet overgrib.fl.lokal.
01-01-1994 31-12-2011 DC408A Neopl mal cartilaginis articuli extremitatum, flere regione
01-01-1994 31-12-2011 DC408B Neopl mal ossium extremitatum, flere regioner
01-01-2017 31-12-2021 DC408M Kræft i knogle/ledbrusk i ekstremitet overgrib. m.metastase
01-01-1994 DC409 Kræft i knogle eller ledbrusk i ekstremitet UNS
01-01-1994 31-12-2011 DC409A Neopl mal cartilaginis articuli extremitatum uden specifik
01-01-1994 31-12-2011 DC409B Neopl mal ossium extremitatum uden specifikation
01-01-2017 31-12-2021 DC409M Kræft i knogle eller ledbrusk i ekstremitet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC409X Lokalrecidiv fra kræft i knogle eller ledbrusk i ekstremitet
01-01-1994 DC41 Kræft i knogler og ledbrusk med andre og ikke spec. lokal.
01-01-1994 DC410 Kræft i kranie eller ansigtsknogle
01-01-1994 DC410A Kræft i kranieknogle
01-01-1994 DC410B Kræft i ansigtsknogle UNS
01-01-1994 DC410C Kræft i ledbrusk i kraniet
01-01-1994 DC410D Kræft i ledbrusk i ansigtet
01-01-2012 DC410E Knoglekræft i overkæben
01-01-2012 DC410F Knoglekræft i øjenhule
01-01-2012 DC410G Kræft i ledbrusk i overkæben
01-01-2017 31-12-2021 DC410M Kræft i kranie eller ansigtsknogle med metastaser
01-01-1994 DC411 Kræft i underkæben
01-01-1994 DC411A Kræft i ledbrusk i underkæben
01-01-2017 31-12-2021 DC411M Kræft i underkæben med metastaser
01-01-1994 DC412 Kræft i rygsøjlen
01-01-1994 DC412A Kræft i ledbrusk i rygsøjlen
01-01-2012 DC412B Knoglekræft i ryghvirvel
01-01-2017 31-12-2021 DC412M Kræft i rygsøjlen med metastaser
01-01-1994 DC413 Kræft i ribben, brystben eller kraveben
01-01-1994 DC413A Kræft i ledbrusk på kraveben
01-01-1994 DC413B Kræft i ribbensbrusk
01-01-1994 DC413C Kræft i brystbenets ledbrusk
01-01-1994 DC413D Kræft i kraveben
01-01-1994 DC413E Kræft i ribben
01-01-1994 DC413F Kræft i brystbenet
01-01-2017 31-12-2021 DC413M Kræft i ribben, brystben eller kraveben med metastaser
01-01-1994 DC414 Kræft i bækken, korsben eller haleben
01-01-1994 DC414A Kræft i brusk i halebenet
01-01-1994 DC414B Kræft i brusk i bækkenet
01-01-1994 DC414C Kræft i brusk i korsbenet
01-01-1994 DC414D Knoglekræft i halebenet
01-01-1994 DC414E Knoglekræft i bækkenknogle
01-01-1994 DC414F Knoglekræft i korsbenet
01-01-2017 31-12-2021 DC414M Kræft i bækken, korsben eller haleben med metastaser
01-01-1994 DC418 Kræft i knogle/ledbrusk overgribende flere lokalisationer
01-01-1994 31-12-2011 DC418A Neopl mal cartilag articuli, flere reg (ikke ekstremiteter)
01-01-1994 31-12-2011 DC418B Neopl mal ossis, flere regioner (ikke extremiteter)
01-01-2017 31-12-2021 DC418M Kræft i knogle/ledbrusk overgrib. fl.lokalisat m.metastaser
01-01-1994 DC419 Kræft i knogle eller ledbrusk UNS
01-01-1994 DC419A Kræft i ledbrusk UNS
01-01-1994 DC419B Kræft i knogle UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC419M Kræft i knogle eller ledbrusk med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC419X Lokalrecidiv fra kræft i knogle eller ledbrusk
01-01-1994 DC43 Modermærkekræft i huden
01-01-1994 DC430 Malignt melanom i hud på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DC430E Malignt melanom i læbe, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC430F Malignt melanom i læbe, superficielt spred
01-04-2006 31-12-2011 DC430G Malignt melanom i læbe, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC430H Malignt melanom i læbe, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC430J Malignt melanom i læbe, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC430K Malignt melanom i læbe, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC430M Malignt melanom i hud på læbe med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC430Z Malignt melanom i læbe, anden type
01-01-1994 DC431 Malignt melanom i hud på øjenlåg
01-01-1994 DC431A Malignt melanom i øjenkrog
01-01-1994 DC431B Malignt melanom i øjenlåg
01-04-2006 31-12-2011 DC431E Malignt melanom i øjenlåg, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC431F Malignt melanom i øjenlåg, superficielt spred
01-04-2006 31-12-2011 DC431G Malignt melanom i øjenlåg, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC431H Malignt melanom i øjenlåg, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC431J Malignt melanom i øjenlåg, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC431K Malignt melanom i øjenlåg, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC431M Malignt melanom i hud på øjenlåg med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC431Z Malignt melanom i øjenlåg, anden type
01-01-1994 DC432 Malignt melanom i hud på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DC432A Malignt melanom i hud på øre
01-01-1994 DC432B Malignt melanom i hud i ydre øregang
01-01-1994 31-12-2011 DC432C Malignt melanom i hud i meatus acusticus externus u. specif
01-04-2006 31-12-2011 DC432E Malignt melanom i hud i ydre øre, lentigo mal
01-04-2006 31-12-2011 DC432F Malignt melanom i hud i ydre øre, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC432G Malignt melanom i hud i ydre øre, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC432H Malignt melanom i hud i ydre øre, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC432J Malignt melanom i hud i ydre øre, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC432K Malignt melanom i hud i ydre øre, desmoplstisk
01-01-2017 31-12-2021 DC432M Malignt melanom i hud på øre/i ydre øregang med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC432Z Malignt melanom i hud i ydre øre, anden type
01-01-1994 DC433 Malignt melanom med anden/ikke spec. lokalisation i ansigtet
01-04-2006 31-12-2011 DC433E Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC433F Malignt melanom i hud i ansigt, an/usepc, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC433G Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC433H Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC433J Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, malignt blue naev
01-04-2006 31-12-2011 DC433K Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC433M Malignt melanom i ansigtet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC433Z Malignt melanom i hud i ansigt, an/uspec, anden type
01-01-1994 DC434 Malignt melanom i hud på skalpen eller halsen
01-01-1994 DC434A Malignt melanom i hud på skalpen
01-01-1994 DC434B Malignt melanom i hud på halsen
01-04-2006 31-12-2011 DC434E Malignt melanom i hud på skalp og hals, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC434F Malignt melanom i hud på skalp og hals, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC434G Malignt melanom i hud på skalp og hals, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC434H Malignt melanom i hud på skalp og hals, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC434J Malignt melanom i hud på skalp og hals, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC434K Malignt melanom i hud på skalp og hals, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC434M Malignt melanom i hud på skalpen eller halsen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC434Z Malignt melanom i hud på skalp og hals, anden type
01-01-1994 DC435 Malignt melanom i hud på kroppen
01-01-1994 DC435A Malignt melanom i hud i anus
01-01-1994 DC435B Malignt melanom i hud på bryst
01-01-1994 DC435C Malignt melanom i hud i perineum
01-01-1994 01-04-2009 DC435D LUKKES
01-04-2006 31-12-2011 DC435E Malignt melanom i hud på truncus, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC435F Malignt melanom i hud på truncus, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC435G Malignt melanom i hud på truncus, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC435H Malignt melanom i hud på truncus, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC435J Malignt melanom i hud på truncus, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC435K Malignt melanom i hud på truncus, desmoplastisk
01-01-2012 DC435L Malignt melanom i anale marginalzone
01-01-2012 31-12-2021 DC435M Malignt melanom i hud på kroppen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC435Z Malignt melanom i hud på truncus, andet
01-01-1994 DC436 Malignt melanom i hud på overekstremitet
01-01-1994 DC436A Malignt melanom i hud på skulder
01-01-1994 DC436B Malignt melanom i hud på arm
01-01-2002 DC436C Malignt melanom i hud på hånd eller finger
01-04-2006 31-12-2011 DC436E Malignt melanom i hud på overekstremitet, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC436F Malignt melanom i hud på overekstremitet, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC436G Malignt melanom i hud på overekstremitet, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC436H Malignt melanom i hud på overekstremitet, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC436J Malignt melanom i hud på overekstremit, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC436K Malignt melanom i hud på overekstremitet, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC436M Malignt melanom i hud på overekstremitet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC436Z Malignt melanom i hud på overekstremitet, andet
01-01-1994 DC437 Malignt melanom i hud på underekstremitet
01-01-1994 DC437A Malignt melanom i hud på ben
01-01-1994 DC437B Malignt melanom i hud på hofte
01-01-2002 DC437C Malignt melanom i hud på fod eller tå
01-04-2006 31-12-2011 DC437E Malignt melanom i hud på underekstremitet, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC437F Malignt melanom i hud på underekstremitet, superfic. spred
01-04-2006 31-12-2011 DC437G Malignt melanom i hud på underekstremitet, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC437H Malignt melanom i hud på underekstremit, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC437J Malignt melanom i hud på underekstremit, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC437K Malignt melanom i hud på underekstremitet, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC437M Malignt melanom i hud på underekstremitet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC437Z Malignt melanom i hud på underekstremitet, anden type
01-01-1994 DC438 Malignt melanom overgribende flere lokalisationer
01-04-2006 31-12-2011 DC438E Malignt melanom i hud overgr flere regioner, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC438F Malignt melanom i hud overgrib flere regioner, superf.spred
01-04-2006 31-12-2011 DC438G Malignt melanom i hud overgrib flere regioner, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC438H Malignt melanom i hud overgr.fl.regioner, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC438J Malignt melanom i hud overgrib fl.reg, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC438K Malignt melanom i hud overgrib flere regioner, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC438M Malignt melanom overgribende flere lokalisation m metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC438Z Malignt melanom i hud overgrib flere regioner, anden type
01-01-1994 DC439 Malignt melanom i huden UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC439E Malignt melanom i hud uden spec, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DC439F Malignt melanom i hud uden spec, superfic. spredende
01-04-2006 31-12-2011 DC439G Malignt melanom i hud uden spec, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC439H Malignt melanom i hud uden spec, akralt lentiginøst
01-04-2006 31-12-2011 DC439J Malignt melanom i hud uden spec, malignt blue naevus
01-04-2006 31-12-2011 DC439K Malignt melanom i hud uden spec, desmoplastisk
01-01-2017 31-12-2021 DC439M Malignt melanom i huden med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC439X Lokalrecidiv fra malignt melanom i huden
01-04-2006 31-12-2011 DC439Z Malignt melanom i hud uden spec, anden type
01-01-1994 DC44 Anden hudkræft
01-01-1994 DC440 Anden hudkræft på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DC440D Hudkræft i læbe, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC440E Hudkræft i læbe, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC440F Hudkræft i læbe, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC440G Hudkræft i læbe, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC440H Hudkræft i læbe, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC440J Hudkræft i læbe, planocellulær, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC440K Hudkræft i læbe, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC440L Hudkræft i læbe, planocellulær, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC440M Anden hudkræft på læbe med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC440N Hudkræft i læbe, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440P Hudkræft i læbe, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440Q Hudkræft i læbe, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440R Hudkræft i læbe, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC440S Hudkræft i læbe, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440T Hudkræft i læbe, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440U Hudkræft i læbe, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC440V Hudkræft i læbe, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC440W Hudkræft i læbe, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC440Z Hudkræft i læbe, anden type
01-01-1994 DC441 Anden hudkræft på øjenlåg
01-01-1994 DC441A Anden hudkræft i øjenkrog
01-01-1994 31-12-2011 DC441B Hudkræft i øjenlåg uden specifikation
01-04-2006 31-12-2011 DC441D Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC441E Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC441F Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC441G Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC441H Hudkræft i øjenlåg, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC441J Hudkræft i øjenlåg, planocellulær, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC441K Hudkræft i øjenlåg, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC441L Hudkræft i øjenlåg, planocellulær, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC441M Anden hudkræft på øjenlåg med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC441N Hudkræft i øjenlåg, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441P Hudkræft i øjenlåg, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441Q Hudkræft i øjenlåg, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441R Hudkræft i øjenlåg, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC441S Hudkræft i øjenlåg, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441T Hudkræft i øjenlåg, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441U Hudkræft i øjenlåg, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC441V Hudkræft i øjenlåg, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC441W Hudkræft i øjenlåg, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC441Z Hudkræft i øjenlåg, anden type
01-01-1994 DC442 Anden hudkræft på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DC442A Anden hudkræft på øre
01-01-1994 DC442B Anden hudkræft i ydre øregang
01-01-1994 31-12-2011 DC442C Hudkræft i meatus acusticus externus uden specifikation
01-04-2006 31-12-2011 DC442D Hudkræft i ydre øre, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC442E Hudkræft i ydre øre, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC442F Hudkræft i ydre øre, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC442G Hudkræft i ydre øre, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC442H Hudkræft i ydre øre, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC442J Hudkræft i ydre øre, planocellulær, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC442K Hudkræft i ydre øre, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC442L Hudkræft i ydre øre, planocellulær, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC442M Anden hudkræft på øre eller i ydre øregang med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC442N Hudkræft i ydre øre, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442P Hudkræft i ydre øre, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442Q Hudkræft i ydre øre, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442R Hudkræft i ydre øre, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC442S Hudkræft i ydre øre, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442T Hudkræft i ydre øre, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442U Hudkræft i ydre øre, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC442V Hudkræft i ydre øre, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC442W Hudkræft i ydre øre, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC442Z Hudkræft i ydre øre, anden type
01-01-1994 DC443 Anden hudkræft i ansigtet med anden/ikke spec. lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DC443A Hudkræft i ansigt, an/uspec, uden specifikation
01-04-2006 31-12-2011 DC443D Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC443E Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC443F Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC443G Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC443H Hudkræft i ansigt, an/uspec, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC443J Hudkræft i ansigt, an/uspec, planocell, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC443K Hudkræft i ansigt, an/uspec, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC443L Hudkræft i ansigt, an/uspec, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC443M Anden hudkræft i ansigtet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC443N Hudkræft i ansigt, an/uspec, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443P Hudkræft i ansigt, an/uspec, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443Q Hudkræft i ansigt, an/uspec, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443R Hudkræft i ansigt, an/uspec, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC443S Hudkræft i ansigt, an/uspec, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443T Hudkræft i ansigt, an/uspec, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443U Hudkræft i ansigt, an/uspec, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC443V Hudkræft i ansigt, an/uspec, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC443W Hudkræft i ansigt, an/uspec, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC443Z Hudkræft i ansigt, an/uspec, anden type
01-01-1994 DC444 Anden hudkræft på skalpen eller halsen
01-01-1994 DC444A Anden hudkræft på skalpen
01-01-1994 DC444B Anden hudkræft på halsen
01-04-2006 31-12-2011 DC444D Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC444E Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, superfic.
01-04-2006 31-12-2011 DC444F Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC444G Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC444H Hudkræft på skalp og hals, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC444J Hudkræft på skalp og hals, planocell, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC444K Hudkræft på skalp og hals, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC444L Hudkræft på skalp og hals, planocellulær, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC444M Anden hudkræft på skalpen eller halsen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC444N Hudkræft på skalp og hals, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444P Hudkræft på skalp og hals, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444Q Hudkræft på skalp og hals, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444R Hudkræft på skalp og hals, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC444S Hudkræft på skalp og hals, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444T Hudkræft på skalp og hals, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444U Hudkræft på skalp og hals, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC444V Hudkræft på skalp og hals, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC444W Hudkræft på skalp og hals, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC444Z Hudkræft på skalp og hals, anden type
01-01-1994 DC445 Anden hudkræft på kroppen
01-01-1994 DC445A Anden hudkræft i anus
01-01-1994 DC445B Anden hudkræft på bryst
01-01-1994 DC445C Anden hudkræft i perineum
01-04-2006 31-12-2011 DC445D Hudkræft på truncus, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC445E Hudkræft på truncus, basocellulær, superfic.
01-04-2006 31-12-2011 DC445F Hudkræft på truncus, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC445G Hudkræft på truncus, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC445H Hudkræft på truncus, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC445J Hudkræft på truncus, planocellulær, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC445K Hudkræft på truncus, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 01-01-2012 DC445L FEJLOPRETTET
01-04-2006 31-12-2021 DC445M Anden hudkræft på kroppen med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC445N Hudkræft på truncus, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445P Hudkræft på truncus, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445Q Hudkræft på truncus, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445R Hudkræft på truncus, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC445S Hudkræft på truncus, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445T Hudkræft på truncus, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445U Hudkræft på truncus, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC445V Hudkræft på truncus, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC445W Hudkræft på truncus, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC445Z Hudkræft på truncus, anden type
01-01-1994 DC446 Anden hudkræft på overekstremitet
01-01-1994 DC446A Anden hudkræft på skulder
01-01-1994 DC446B Anden hudkræft på arm
01-01-2002 DC446C Anden hudkræft på hånd eller finger
01-04-2006 31-12-2011 DC446D Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC446E Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC446F Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC446G Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC446H Hudkræft på overekstremitet, basocellulær, recidiverende
01-04-2006 31-12-2011 DC446J Hudkræft på overekstremitet, planocell, verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC446K Hudkræft på overekstremitet, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC446L Hudkræft på overekstremitet, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC446M Anden hudkræft på overekstremitet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC446N Hudkræft på overekstremitet, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446P Hudkræft på overekstremitet, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446Q Hudkræft på overekstremitet, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446R Hudkræft på overekstremitet, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC446S Hudkræft på overekstremitet, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446T Hudkræft på overekstremitet, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446U Hudkræft på overekstremitet, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC446V Hudkræft på overekstremitet, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC446W Hudkræft på overekstremitet, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC446Z Hudkræft på overekstremitet, anden type
01-01-1994 DC447 Anden hudkræft på underekstremitet
01-01-1994 DC447A Anden hudkræft på hofte
01-01-1994 DC447B Anden hudkræft på ben
01-01-2002 DC447C Anden hudkræft på fod eller tå
01-04-2006 31-12-2011 DC447D Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC447E Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC447F Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC447G Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC447H Hudkræft på underekstremitet, basocellulær, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC447J Hudkræft på underekstremitet, planocell,verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC447K Hudkræft på underekstremitet, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC447L Hudkræft på underekstremitet, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC447M Anden hudkræft på underekstremitet med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC447N Hudkræft på underekstremitet, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447P Hudkræft på underekstremitet, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447Q Hudkræft på underekstremitet, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447R Hudkræft på underekstremitet, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC447S Hudkræft på underekstremitet, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447T Hudkræft på underekstremitet, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447U Hudkræft på underekstremitet, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC447V Hudkræft på underekstremit, dermatofibrosarcoma protuberans
01-04-2006 31-12-2011 DC447W Hudkræft på underekstremitet, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC447Z Hudkræft på underekstremitet, anden type
01-01-1994 DC448 Anden hudkræft overgribende flere lokalisationer
01-04-2006 31-12-2011 DC448D Hudkræft overgrib. flere regioner, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC448E Hudkræft overgrib. flere reg, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC448F Hudkræft overgrib. flere reg, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC448G Hudkræft overgrib. flere regioner, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC448H Hudkræft overgrib. flere regioner, basocellulær, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC448J Hudkræft overgrib. flere reg, planocell,verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC448K Hudkræft overgrib. flere reg, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC448L Hudkræft overgrib. flere reg, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC448M Anden hudkræft overgrib. flere lokalisationer med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC448N Hudkræft overgrib. flere reg, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448P Hudkræft overgrib. flere regioner, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448Q Hudkræft overgrib. flere regioner, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448R Hudkræft overgrib. flere regioner, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC448S Hudkræft overgrib. flere regioner, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448T Hudkræft overgrib. flere regioner, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448U Hudkræft overgrib. flere regioner, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC448V Hudkræft overgrib. flere reg, dermatofibrosarcoma protuber.
01-04-2006 31-12-2011 DC448W Hudkræft overgrib. flere regioner, angiosarkom
01-04-2006 31-12-2011 DC448Z Hudkræft overgrib. flere regioner, anden type
01-01-1994 DC449 Anden hudkræft UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC449D Hudkræft uden specifikation, basocellulær, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC449E Hudkræft uden specifikation, basocellulær, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC449F Hudkræft uden specifikation, basocellulær, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC449G Hudkræft uden specifikation, basocellulær, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC449H Hudkræft uden specifikation, basocellulær, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC449J Hudkræft uden specifikation, planocell,verrukøst (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC449K Hudkræft uden specifikation, planocellulær, spinocellulært
01-04-2006 31-12-2011 DC449L Hudkræft uden specifikation, planocell, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC449M Anden hudkræft med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC449N Hudkræft uden specifikation, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449P Hudkræft uden specifikation, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449Q Hudkræft uden specifikation, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449R Hudkræft uden specifikation, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC449S Hudkræft uden specifikation, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449T Hudkræft uden specifikation, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449U Hudkræft uden specifikation, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC449V Hudkræft uden specifikation, dermatofibrosarcoma protuber.
01-04-2006 31-12-2011 DC449W Hudkræft uden specifikation, angiosarkom
01-04-2012 31-12-2021 DC449X Lokalrecidiv fra anden hudkræft
01-04-2006 31-12-2011 DC449Z Hudkræft uden specifikation, anden type
01-01-1994 DC45 Maligne mesoteliomer
01-01-1994 DC450 Malignt mesoteliom i lungehinde
01-01-2017 31-12-2021 DC450M Malignt mesoteliom i lungehinde med metastaser
01-01-1994 DC451 Malignt mesoteliom i bughinden
01-01-2017 31-12-2021 DC451M Malignt mesoteliom i bughinden med metastaser
01-01-1994 DC452 Malignt mesoteliom i perikardiet
01-01-2017 31-12-2021 DC452M Malignt mesoteliom i perikardiet med metastaser
01-01-1994 DC457 Malignt mesoteliom med anden lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC457M Malignt mesoteliom med anden lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC459 Malignt mesoteliom UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC459M Malignt mesoteliom med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC459X Lokalrecidiv fra malignt mesoteliom
01-01-1994 DC46 Kaposis sarkom
01-01-1994 DC460 Kaposis sarkom i huden
01-01-2017 31-12-2021 DC460M Kaposis sarkom i huden med metastaser
01-01-1994 DC461 Kaposis sarkom i bindevæv
01-01-2017 31-12-2021 DC461M Kaposis sarkom i bindevæv med metastaser
01-01-1994 DC462 Kaposis sarkom i ganen
01-01-2017 31-12-2021 DC462M Kaposis sarkom i ganen med metastaser
01-01-1994 DC463 Kaposis sarkom i lymfeknuder
01-01-2017 31-12-2021 DC463M Kaposis sarkom i lymfeknuder med metastaser
01-01-1994 DC467 Kaposis sarkom med anden lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC467M Kaposis sarkom med anden lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC468 Kaposis sarkom i multiple lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC468M Kaposis sarkom i multiple lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC469 Kaposis sarkom UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC469M Kaposis sarkom med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC469X Lokalrecidiv fra Kaposis sarkom
01-01-1994 DC47 Kræft i perifere nerver og autonome nervesystem
01-01-1994 DC470 Kræft i perifer nerve el. auton.NS i hoved, ansigt el. hals
01-01-1994 DC470A Kræft i perifer nerve i hovedet
01-01-1994 DC470B Kræft i perifer nerve i halsen
01-01-1994 DC470C Kræft i perifer nerve i ansigtet
01-01-1994 DC470D Kræft i autonome nervesystem i hovedet
01-01-1994 DC470E Kræft i autonome nervesystem i halsen
01-01-1994 DC470F Kræft i autonome nervesystem i ansigtet
01-01-2017 31-12-2021 DC470M Kræft i perif.nerve/auton.NS i hoved/ansigt/hals m.metastase
01-01-1994 DC471 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i arm
01-01-1994 DC471A Kræft i perifer nerve i skulderregion
01-01-1994 DC471B Kræft i perifer nerve i arm eller hånd
01-01-1994 DC471C Kræft i autonome nervesystem i skulderregion
01-01-1994 DC471D Kræft i autonome nervesystem i arm eller hånd
01-01-2017 31-12-2021 DC471M Kræft i perifer nerve/autonome NS i arm med metastaser
01-01-1994 DC472 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i ben
01-01-1994 DC472A Kræft i perifer nerve i hofteregion
01-01-1994 DC472B Kræft i perifer nerve i ben eller fod
01-01-1994 DC472C Kræft i autonome nervesystem i hofteregion
01-01-1994 DC472D Kræft i autonome nervesystem i ben eller fod
01-01-2017 31-12-2021 DC472M Kræft i perifer nerve/autonome NS i ben med metastaser
01-01-1994 DC473 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i thorax
01-01-1994 DC473A Kræft i perifer nerve i thorax
01-01-1994 DC473B Kræft i autonome nervesystem i thorax
01-01-2017 31-12-2021 DC473M Kræft i perifer nerve/autonome NS i thorax med metastaser
01-01-1994 DC474 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i abdomen
01-01-1994 DC474A Kræft i perifer nerve i abdomen
01-01-1994 DC474B Kræft i autonome nervesystem i abdomen
01-01-2017 31-12-2021 DC474M Kræft i perifer nerve/autonome NS i abdomen med metastaser
01-01-1994 DC475 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem i bækkenet
01-01-1994 DC475A Kræft i perifer nerve i bækkenet
01-01-1994 DC475B Kræft i autonome nervesystem i bækkenet
01-01-2017 31-12-2021 DC475M Kræft i perifer nerve/autonome NS i bækkenet med metastaser
01-01-1994 DC476 Kræft i perifer nerve el. autonome nervesystem i truncus UNS
01-01-1994 DC476A Kræft i perifer nerve i truncus
01-01-1994 DC476B Kræft i autonome nervesystem i truncus
01-01-2017 31-12-2021 DC476M Kræft i perifer nerve/autonome NS i truncus med metastaser
01-01-1994 DC478 Kræft i perifere nerver el. auton.NS overgribende fl. lokal.
01-01-1994 DC478A Kræft i perifere nerver overgribende flere lokalisationer
01-01-1994 DC478B Kræft i auton.NS overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC478M Kræft i perif.nerve/auton.NS overgrib. fl.lokal. m metastase
01-01-1994 DC479 Kræft i perifer nerve eller autonome nervesystem UNS
01-01-1994 DC479A Kræft i perifer nerve UNS
01-01-1994 DC479B Kræft i autonome nervesystem UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC479M Kræft i perifer nerve/autonome nervesystem med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC479X Lokalrecidiv fra kræft i perifer nerve/autonome nervesystem
01-01-1994 DC48 Kræft i bughinden og i bughulens bagvæg
01-01-1994 DC480 Kræft i retroperitoneum
01-01-2017 31-12-2021 DC480M Kræft i retroperitoneum med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC480X Lokalrecidiv fra kræft i retroperitoneum
01-01-1994 DC481 Kræft i spec. del af peritoneum
01-01-1994 DC481A Kræft i mesenteriet
01-01-1994 DC481B Kræft i mesocolon
01-01-1994 DC481C Kræft i oment
01-01-2017 31-12-2021 DC481M Kræft i spec. del af peritoneum med metastaser
01-01-1994 DC482 Kræft i peritoneum UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC482M Kræft i peritoneum med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC482X Lokalrecidiv fra kræft i peritoneum
01-01-1994 DC488 Kræft i bughinden og bughulens bagvæg overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC488M Kræft i bughind/bughulebagvæg overgrib.fl.lokal. m.metastase
01-01-1994 DC49 Kræft i andet bindevæv og bløddelsvæv
01-01-1994 DC490 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i hoved, ansigt eller hals
01-01-1994 DC490A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i hovedet
01-01-1994 DC490B Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i halsen
01-01-1994 DC490C Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i ansigtet
01-01-2017 31-12-2021 DC490M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i hoved/ansigt/hals m.metastase
01-01-1994 DC491 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i overekstremitet
01-01-1994 DC491A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i skulderregion
01-01-1994 DC491B Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i arm
01-01-2017 31-12-2021 DC491M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i overekstremitet med metastase
01-01-1994 DC492 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i underekstremitet
01-01-1994 DC492A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i ben
01-01-1994 DC492B Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i hofteregion
01-01-2017 31-12-2021 DC492M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i underekstremitet m.metastase
01-01-1994 DC493 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i thorax
01-01-1994 DC493A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i armhule
01-01-1994 DC493B Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i mellemgulvet
01-01-1994 18-07-1996 DC493C Neopl mal telae conjunctivae thoracis
01-01-2017 31-12-2021 DC493M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i thorax med metastaser
01-01-1994 DC494 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i abdomen
01-01-2017 31-12-2021 DC494M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i abdomen med metastaser
01-01-1994 DC495 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i bækkenet
01-01-1994 DC495A Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i perineum
01-01-2017 31-12-2021 DC495M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i bækkenet med metastaser
01-01-1994 DC496 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv i truncus UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC496M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv i truncus med metastaser
01-01-1994 DC498 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv overgrib.fl.lokal.
01-04-2000 31-12-2011 DC498A Malignt fibrøst histiocytom
01-01-2017 31-12-2021 DC498M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv overgrib.fl.lokal. m.metastaser
01-01-1994 DC499 Kræft i bindevæv og bløddelsvæv UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC499M Kræft i bindevæv/bløddelsvæv med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC499X Lokalrecidiv fra kræft i bindevæv og bløddelsvæv
01-01-1994 DC50 Brystkræft
01-01-1994 DC500 Kræft i brystvorte eller areola mammae
01-01-1994 DC500A Kræft i areolae mammae
01-01-1994 DC500B Kræft i brystvorte
01-04-2000 30-09-2010 DC500C Paget's sygdom i mamma
01-10-2004 30-09-2010 DC500D Paget's disease of the nipple
01-01-2017 31-12-2021 DC500M Kræft i brystvorte eller areola mammae med metastaser
01-01-1994 DC501 Brystkræft i den centrale del af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC501M Brystkræft i centrale del af mamma med metastaser
01-01-1994 DC502 Brystkræft i den øvre mediale kvadrant af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC502M Brystkræft i øvre mediale kvadrant af mamma med metastaser
01-01-1994 DC503 Brystkræft i den nedre mediale kvadrant af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC503M Brystkræft i nedre mediale kvadrant af mamma med metastaser
01-01-1994 DC504 Brystkræft i den øvre laterale kvadrant af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC504M Brystkræft i øvre laterale kvadrant af mamma med metastaser
01-01-1994 DC505 Brystkræft i den nedre laterale kvadrant af mamma
01-01-2017 31-12-2021 DC505M Brystkræft i nedre laterale kvadrant af mamma m.metastaser
01-01-1994 DC506 Brystkræft i processus axillaris mammae
01-01-2017 31-12-2021 DC506M Brystkræft i processus axillaris mammae med metastaser
01-01-1994 DC508 Brystkræft overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC508M Brystkræft overgribende flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC509 Brystkræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC509M Brystkræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC509X Lokalrecidiv fra brystkræft
01-01-1994 DC51 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer
01-01-1994 DC510 Kræft i stor kønslæbe
01-01-1994 DC510A Kræft i Bartholins kirtel
01-01-2017 31-12-2021 DC510M Kræft i stor kønslæbe med metastaser
01-01-1994 DC511 Kræft i lille kønslæbe
01-01-2017 31-12-2021 DC511M Kræft i lille kønslæbe med metastaser
01-01-1994 DC512 Kræft i klitoris
01-01-2017 31-12-2021 DC512M Kræft i klitoris med metastaser
01-01-1994 DC518 Kræft i ydre kvind. kønsorganer overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC518M Kræft i ydre kvind.kønsorgan overgrib.fl.lokal. m.metastaser
01-01-1994 DC519 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC519D Neoplasma malignum vulvae non spec, basocellulært, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC519E Neopl. malign. vulvae non spec, basocellulært, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC519F Neopl. malign. vulvae non spec, basocellulært, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC519G Neoplasma malignum vulvae non spec, basocellulært, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC519H Neopl. malign. vulvae non spec, basocellulært, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC519J Ne mal vulvae non spec, plan, verr (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC519K Neopl. malign. vulvae non spec, planocellulært, spinocel.
01-04-2006 31-12-2011 DC519L Ne mal vulvae non spec, planocellulært, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC519M Kræft i ydre kvindelige kønsorganer med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC519N Neopl. malign. vulvae non spec, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519P Neoplasma malignum vulvae non spec, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519Q Neopl. malign. vulvae non spec, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519R Neopl. malign. vulvae non spec, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC519S Neoplasma malignum vulvae non spec, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519T Neoplasma malignum vulvae non spec, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519U Neoplasma malignum vulvae non spec, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC519V Neopl. malign. vulvae non spec, dermatofibrosarc. prot.
01-04-2006 31-12-2011 DC519W Neoplasma malignum vulvae non spec, angiosarkom
01-04-2012 31-12-2021 DC519X Lokalrecidiv fra kræft i ydre kvindelige kønsorganer
01-04-2006 31-12-2011 DC519Z Neoplasma malignum vulvae non spec, andet
01-01-1994 DC52 Kræft i vagina
01-01-1994 DC529 Vaginakræft
01-01-2017 31-12-2021 DC529M Vaginakræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC529X Lokalrecidiv fra vaginakræft
01-01-1994 DC53 Kræft i livmoderhalsen
01-01-1994 31-12-2005 DC530 Neopl mal endocervicis uteri
01-01-1994 31-12-2005 DC531 Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinom st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC532 Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinom st. II
01-01-1994 31-12-2005 DC533 Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinom st. III
01-01-1994 31-12-2005 DC534 Neopl mal cervicis uteri, planocellulært carcinom st. IV
01-01-1994 31-12-2005 DC538 Neopl mal cervicis uteri overgribende flere regioner
01-01-1994 DC539 Livmoderhalskræft
01-01-2017 31-12-2021 DC539M Livmoderhalskræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC539X Lokalrecidiv fra livmoderhalskræft
01-01-1994 DC54 Kræft i livmoderen
01-01-1994 31-12-2005 DC540 Neopl mal isthmi uteri, st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC541 Neopl mal fundi uteri, st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC542 Neopl mal myometrii, alle stadier
01-01-1994 31-12-2005 DC543 Neopl mal endometrii, st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC544 Neopl mal endometrii, st. II
01-01-1994 31-12-2005 DC545 Neopl mal endometrii, st. III
01-01-1994 31-12-2005 DC546 Neopl mal endometrii, st. IV
01-01-1994 31-12-2005 DC548 Neopl mal corporis uteri overgribende flere regioner
01-01-1994 DC549 Livmoderkræft
01-01-2017 31-12-2021 DC549M Livmoderkræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC549X Lokalrecidiv fra livmoderkræft
01-01-1994 DC55 Kræft i livmoderen uden nærmere spec. lokalisation
01-01-1994 DC559 Kræft i livmoderen uden nærmere spec. lokalisation
01-01-1994 DC56 Kræft i æggestok
01-01-1994 31-12-2005 DC560 Neopl mal ovarii, st. I
01-01-1994 31-12-2005 DC561 Neopl mal ovarii, st. II
01-01-1994 31-12-2005 DC562 Neopl mal ovarii, st. III
01-01-1994 31-12-2005 DC563 Neopl mal ovarii, st. IV
01-01-1994 DC569 Æggestokkræft
01-01-2012 DC569A Ekstragonadal germinalcelletumor (ovarie)
01-01-2017 31-12-2021 DC569M Æggestokkræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC569X Lokalrecidiv fra æggestokkræft
01-01-1994 DC57 Kræft i andre og ikke specificerede kvindelige kønsorganer
01-01-1994 DC570 Kræft i æggeleder
01-01-2017 31-12-2021 DC570M Kræft i æggeleder med metastaser
01-01-1994 DC571 Kræft i ligamentum latum uteri
01-01-2017 31-12-2021 DC571M Kræft i ligamentum latum uteri med metastaser
01-01-1994 DC572 Kræft i ligamentum teres uteri
01-01-2017 31-12-2021 DC572M Kræft i ligamentum teres uteri med metastaser
01-01-1994 DC573 Kræft i parametriet
01-01-2017 31-12-2021 DC573M Kræft i parametriet med metastaser
01-01-1994 DC574 Kræft i adnexa uteri
01-01-2017 31-12-2021 DC574M Kræft i adnexa uteri med metastaser
01-01-1994 DC577 Kræft i anden spec. struktur i kvindeligt kønsorgan
01-01-2017 31-12-2021 DC577M Kræft i anden struktur i kvindeligt kønsorgan med metastaser
01-01-1994 DC578 Kræft i kvind. kønsorganer overgrib.fl.lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC578M Kræft i kvind. kønsorganer overgrib.fl.lokal. med metastaser
01-01-1994 DC579 Kræft i kvindeligt kønsorgan UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC579M Kræft i kvindeligt kønsorgan med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC579X Lokalrecidiv fra kræft i kvindeligt kønsorgan
01-01-1994 DC58 Kræft i moderkagen
01-01-1994 DC589 Kræft i moderkagen UNS
01-01-2012 DC589A Choriokarcinom i placenta
01-01-2012 DC589B Chorionepiteliom i placenta
01-01-2017 31-12-2021 DC589M Kræft i moderkagen med metastaser
01-01-1994 DC60 Kræft i penis
01-01-1994 DC600 Kræft i forhuden
01-01-2016 31-12-2021 DC600M Kræft i forhuden med metastaser
01-01-1994 DC601 Kræft i glans penis
01-01-2016 31-12-2021 DC601M Kræft i glans penis med metastaser
01-01-1994 DC602 Kræft i corpus penis
01-01-2016 31-12-2021 DC602M Kræft i corpus penis med metastaser
01-01-1994 DC608 Kræft i penis overgribende flere lokalisationer
01-01-2016 31-12-2021 DC608M Kræft i penis overgribende fl. lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC609 Kræft i penis UNS
01-04-2006 31-12-2011 DC609D Neoplasma malignum penis non spec, basocellulært, nodulært
01-04-2006 31-12-2011 DC609E Neopl. malign. penis non spec, basocellulært, superficielt
01-04-2006 31-12-2011 DC609F Neopl. malign. penis non spec, basocellulært, morphaeatype
01-04-2006 31-12-2011 DC609G Neoplasma malignum penis non spec, basocellulært, multiplex
01-04-2006 31-12-2011 DC609H Neoplasma malignum penis non spec, basocellulært, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DC609J Ne mal penis non spec, plan, verr (cun, B-L)
01-04-2006 31-12-2011 DC609K Neopl. malign. penis non spec, planocellulært, spinocel.
01-04-2006 31-12-2011 DC609L Ne mal penis non spec, planocellulært, Marjorlin/Melaney
01-04-2006 31-12-2021 DC609M Kræft i penis UNS med metastaser
01-04-2006 31-12-2011 DC609N Neopl. malign. penis non spec, mikrocystisk adneks karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609P Neoplasma malignum penis non spec, Merkelcelle karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609Q Neoplasma malignum penis non spec, adenoidt cystisk karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609R Neoplasma malignum penis non spec, mb. Paget (ekstramammært)
01-04-2006 31-12-2011 DC609S Neoplasma malignum penis non spec, porokarcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609T Neoplasma malignum penis non spec, sebaceøst karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609U Neoplasma malignum penis non spec, trichillemmalt karcinom
01-04-2006 31-12-2011 DC609V Neopl. malign. penis non spec, dermatofibrosarc. prot.
01-04-2006 31-12-2011 DC609W Neoplasma malignum penis non spec, angiosarkom
01-04-2012 31-12-2021 DC609X Lokalrecidiv fra kræft i penis
01-04-2006 31-12-2011 DC609Z Neoplasma malignum penis non spec, andet
01-01-1994 DC61 Kræft i blærehalskirtlen
01-01-1994 DC619 Prostatakræft
01-01-2016 31-12-2021 DC619M Prostatakræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC619X Lokalrecidiv fra prostatakræft
01-01-2014 DC619Y PSA-recidiv efter tidligere intenderet kurativ behandling
01-01-2015 DC619Z Kastrationsresistent prostatakræft (CRPC)
01-01-1994 DC62 Testikelkræft
01-01-1994 DC620 Kræft i ikke-nedstegen testikel
01-01-2016 31-12-2021 DC620M Kræft i ikke-nedstegen testikel med metastaser
01-01-1994 DC621 Kræft i testikel i scrotum
01-01-2016 31-12-2021 DC621M Kræft i testikel i scrotum med metastaser
01-01-1994 DC629 Testikelkræft UNS
01-01-2002 DC629A Ekstragonadal germinalcelletumor (testis)
01-01-2016 31-12-2021 DC629M Testikelkræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC629X Lokalrecidiv fra testikelkræft
01-01-1994 DC63 Kræft i andre og ikke specificerede mandlige kønsorganer
01-01-1994 DC630 Kræft i bitestikel
01-01-2016 31-12-2021 DC630M Kræft i bitestikel med metastaser
01-01-1994 DC631 Kræft i sædstreng
01-01-2016 31-12-2021 DC631M Kræft i sædstreng med metastaser
01-01-1994 DC632 Kræft i scrotum
01-01-2016 31-12-2021 DC632M Kræft i scrotum med metastaser
01-01-1994 DC637 Kræft i andet mandligt kønsorgan
01-01-1994 30-09-2015 DC637A Kræft i tunica vaginalis scroti
01-01-1994 30-09-2015 DC637B Kræft i vesicula seminalis
01-01-2016 31-12-2021 DC637M Kræft i andet mandligt kønsorgan med metastaser
01-01-1994 DC638 Kræft i mand. kønsorganer overgrib.fl.lokal.
01-01-2016 31-12-2021 DC638M Kræft i mand. kønsorganer overgribende fl. lok. m metastaser
01-01-1994 DC639 Kræft i mandligt kønsorgan UNS
01-01-2016 31-12-2021 DC639M Kræft i mandligt kønsorgan UNS med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC639X Lokalrecidiv fra kræft i mandligt kønsorgan
01-01-1994 DC64 Nyrekræft
01-01-1994 DC649 Nyrekræft
01-01-2016 31-12-2021 DC649M Nyrekræft med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC649X Lokalrecidiv fra nyrekræft
01-01-1994 DC65 Kræft i nyrebækken
01-01-1994 DC659 Kræft i nyrebækken
01-01-2016 31-12-2021 DC659M Kræft i nyrebækken med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC659X Lokalrecidiv fra kræft i nyrebækken
01-01-1994 DC66 Kræft i urinleder
01-01-1994 DC669 Kræft i urinleder
01-01-2016 31-12-2021 DC669M Kræft i urinleder med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC669X Lokalrecidiv fra kræft i urinleder
01-01-1994 DC67 Kræft i urinblæren
01-01-1994 31-12-2011 DC670 Neopl mal trigoni vesicae urinariae
01-01-1994 31-12-2011 DC671 Neopl mal vesicae urinariae loft
01-01-1994 31-12-2011 DC672 Neopl mal vesicae urinariae sidevæg
01-01-1994 31-12-2011 DC673 Neopl mal vesicae urinariae forvæg
01-01-1994 31-12-2011 DC674 Neopl mal vesicae urinariae bagvæg
01-01-1994 31-12-2011 DC675 Neopl mal cervicis vesicae urinariae
01-01-1994 31-12-2011 DC675A Neopl mal vesicae urinariae, orificium internum urethrae
01-01-1994 30-09-2015 DC676 Kræft i ostium ureteris
01-01-1994 DC677 Kræft i urachus
01-01-2016 31-12-2021 DC677M Kræft i urachus med metastaser
01-01-1994 31-12-2011 DC678 Neopl mal vesicae urinariae overgribende flere regioner
01-01-1994 DC679 Kræft i urinblæren UNS
01-01-2016 31-12-2021 DC679M Kræft i urinblæren med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC679X Lokalrecidiv fra kræft i urinblæren
01-01-1994 DC68 Kræft i andre og ikke specificerede urinorganer
01-01-1994 DC680 Kræft i urinrøret
01-01-2016 31-12-2021 DC680M Kræft i urinrøret med metastaser
01-01-2013 31-12-2021 DC680X Lokalrecidiv fra kræft i urinrøret
01-01-1994 DC681 Kræft i glandula paraurethralis s. bulbourethralis
01-01-2016 31-12-2021 DC681M Kræft i gl. paraurethralis s. bulbourethralis med metastaser
01-01-1994 DC688 Kræft i urinorganer overgribende flere lokalisationer
01-01-2016 31-12-2021 DC688M Kræft i urinorganer overgribende flere lok. med metastaser
01-01-1994 DC689 Kræft i urinorgan UNS
01-01-2016 31-12-2021 DC689M Kræft i urinorgan UNS med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC689X Lokalrecidiv fra kræft i urinorgan
01-01-1994 DC69 Kræft i øje og omgivende strukturer
01-01-1994 DC690 Kræft i konjunktiva
01-01-2017 31-12-2021 DC690M Kræft i konjunktiva med metastaser
01-01-1994 DC691 Kræft i cornea
01-01-2017 31-12-2021 DC691M Kræft i cornea med metastaser
01-01-1994 DC692 Kræft i retina
01-01-1996 DC692A Retinoblastom
01-01-2017 31-12-2021 DC692M Kræft i retina med metastaser
01-01-1994 DC693 Kræft i choroidea
01-01-2017 31-12-2021 DC693M Kræft i choroidea med metastaser
01-01-1994 DC694 Kræft i corpus ciliare
01-01-1994 31-12-2012 DC694A Kræft i øjeæble
01-01-2017 31-12-2021 DC694M Kræft i corpus ciliare med metastaser
01-01-1994 DC695 Kræft i tårekirtel eller tårekanal
01-01-1994 DC695A Kræft i tårekanal
01-01-1994 DC695B Kræft i tårekirtel
01-01-2017 31-12-2021 DC695M Kræft i tårekirtel eller tårekanal med metastaser
01-01-1994 DC696 Kræft i øjenhule
01-01-2017 31-12-2021 DC696M Kræft i øjenhule med metastaser
01-01-1996 31-12-2011 DC697 Malignt melanom i øjet
01-01-1994 DC698 Kræft i øje overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC698M Kræft i øje overgribende flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC699 Kræft i øje UNS
01-01-2013 DC699A Kræft i øjeæble
01-01-2017 31-12-2021 DC699M Kræft i øje eller omgivende strukturer med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC699X Lokalrecidiv fra kræft i øje
01-01-1994 DC70 Kræft i hjernehinde og rygmarvshinde
01-01-1994 DC700 Kræft i hjernehinde
01-01-2017 31-12-2021 DC700M Kræft i hjernehinde med metastaser
01-01-1994 DC701 Kræft i rygmarvshinde
01-01-2017 31-12-2021 DC701M Kræft i rygmarvshinde med metastaser
01-01-1994 DC709 Kræft i hjernehinde eller rygmarvshinde UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC709M Kræft i hjernehinde eller rygmarvshinde med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC709X Lokalrecidiv fra kræft i hjernehinde eller rygmarvshinde
01-01-1994 DC71 Kræft i hjernen
01-01-1994 DC710 Kræft i storhjernen
01-01-1994 DC710A Kræft i corpus callosum
01-01-1994 DC710B Supratentoriel kræft i storhjernen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC710M Kræft i storhjernen med metastaser
01-01-1994 DC711 Kræft i hjernens pandelap
01-01-2017 31-12-2021 DC711M Kræft i hjernens pandelap med metastaser
01-01-1994 DC712 Kræft i hjernens tindingelap
01-01-2017 31-12-2021 DC712M Kræft i hjernens tindingelap med metastaser
01-01-1994 DC713 Kræft i hjernens isselap
01-01-2017 31-12-2021 DC713M Kræft i hjernens isselap med metastaser
01-01-1994 DC714 Kræft i hjernens nakkelap
01-01-2017 31-12-2021 DC714M Kræft i hjernens nakkelap med metastaser
01-01-1994 DC715 Intraventrikulær kræft i hjernen
01-01-2017 31-12-2021 DC715M Intraventrikulær kræft i hjernen med metastaser
01-01-1994 DC716 Kræft i lillehjernen
01-01-2017 31-12-2021 DC716M Kræft i lillehjernen med metastaser
01-01-1994 DC717 Kræft i hjernestammen eller 4. ventrikel
01-01-1994 DC717A Kræft i 4. ventrikel
01-01-1994 DC717B Kræft i hjernestammen
01-01-1994 DC717C Infratentoriel kræft i hjernen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC717M Kræft i hjernestammen eller 4. ventrikel med metastaser
01-01-1994 DC718 Kræft i hjernen overgribende flere lokalisationer
01-01-2017 31-12-2021 DC718M Kræft i hjernen overgrib. flere lokalisationer m. metastaser
01-01-1994 DC719 Kræft i hjernen UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC719M Kræft i hjernen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC719X Lokalrecidiv fra kræft i hjernen
01-01-1994 DC72 Kræft i rygmarv, kranienerver og andre dele af CNS
01-01-1994 DC720 Kræft i rygmarven
01-01-2017 31-12-2021 DC720M Kræft i rygmarven med metastaser
01-01-1994 DC721 Kræft i cauda equina
01-01-2017 31-12-2021 DC721M Kræft i cauda equina med metastaser
01-01-1994 DC722 Kræft i lugtenerve
01-01-1994 DC722A Kræft i bulbus olfactorius
01-01-2017 31-12-2021 DC722M Kræft i lugtenerve med metastaser
01-01-1994 DC723 Kræft i synsnerve
01-01-2017 31-12-2021 DC723M Kræft i synsnerve med metastaser
01-01-1994 DC724 Kræft i hørenerve
01-01-2017 31-12-2021 DC724M Kræft i hørenerve med metastaser
01-01-1994 DC725 Kræft i anden hjernenerve eller hjernenerve UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC725M Kræft i anden hjernenerve/hjernenerve med metastaser
01-01-1994 DC728 Kræft i CNS overgrib.fl.lokal.
01-01-2010 01-01-2010 DC728A Carcinomatosis pleurae
01-01-2017 31-12-2021 DC728M Kræft i CNS overgribende flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC729 Kræft i centralnervesystemet UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC729M Kræft i centralnervesystemet med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC729X Lokalrecidiv fra kræft i centralnervesystemet
01-01-1994 DC73 Kræft i skjoldbruskkirtlen
01-01-1994 DC739 Kræft i skjoldbruskkirtlen
01-01-2017 31-12-2021 DC739M Kræft i skjoldbruskkirtlen med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC739X Lokalrecidiv fra kræft i skjoldbruskkirtlen
01-01-1994 DC74 Kræft i binyre
01-01-1994 DC740 Kræft i binyrebark
01-01-2017 31-12-2021 DC740M Kræft i binyrebark med metastaser
01-01-1994 DC741 Kræft i binyremarv
01-01-2017 31-12-2021 DC741M Kræft i binyremarv med metastaser
01-01-1994 DC749 Kræft i binyre UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC749M Kræft i binyre med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC749X Lokalrecidiv fra kræft i binyre
01-01-1994 DC75 Kræft i andre endokrine kirtler og lignende strukturer
01-01-1994 DC750 Kræft i biskjoldbruskkirtel
01-01-2017 31-12-2021 DC750M Kræft i biskjoldbruskkirtel med metastaser
01-01-1994 DC751 Kræft i hypofysen
01-01-2017 31-12-2021 DC751M Kræft i hypofysen med metastaser
01-01-1994 DC752 Kræft i ductus craniopharyngeus
01-01-2017 31-12-2021 DC752M Kræft i ductus craniopharyngeus med metastaser
01-01-1994 DC753 Kræft i corpus pineale
01-01-2017 31-12-2021 DC753M Kræft i corpus pineale med metastaser
01-01-1994 DC754 Kræft i glomus caroticum
01-01-2017 31-12-2021 DC754M Kræft i glomus caroticum med metastaser
01-01-1994 DC755 Kræft i corpus para-aorticus eller andet paraganglion
01-01-1994 DC755A Kræft i corpus para-aorticus
01-01-1994 DC755B Kræft i andet paraganglion
01-01-2017 31-12-2021 DC755M Kræft i corpus para-aorticus/andet paraganglion m.metastaser
01-01-1994 DC758 Pluriglandulær kræft UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC758M Pluriglandulær kræft med metastaser
01-01-1994 DC759 Kræft i endokrin kirtel UNS
01-01-2017 31-12-2021 DC759M Kræft i endokrin kirtel med metastaser
01-04-2012 31-12-2021 DC759X Lokalrecidiv fra kræft i endokrin kirtel
01-01-1994 DC76 Kræft med andre og dårligt specificerede lokalisationer
01-01-1994 DC760 Kræft i hoved/ansigt/hals uden nærmere spec. lokalisation
01-01-1994 DC760A Kræft i hovedet uden spec. lokalisation
01-01-1994 DC760B Kræft i halsen uden spec. lokalisation
01-01-1994 DC760C Kræft i ansigtet uden spec. lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC760M Kræft i hoved/ansigt/hals med metastaser
01-01-1994 DC761 Kræft i thorax uden spec. lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC761M Kræft i thorax uden spec. lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC762 Kræft i abdomen uden spec. lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC762M Kræft i abdomen uden spec. lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC763 Kræft i bækkenet uden spec. lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC763M Kræft i bækkenet uden spec. lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC764 Kræft i arm u spec. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC764M Kræft i arm med metastaser
01-01-1994 DC765 Kræft i ben u spec. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC765M Kræft i ben med metastaser
01-01-1994 DC767 Kræft med anden dårligt specificeret lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC767M Kræft med dårligt specificeret lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC768 Kræft med anden/dårligt spec. lokal. overgribende fl. lokal.
01-01-2017 31-12-2021 DC768M Kræft UNS overgribende flere lokalisationer med metastaser
01-01-1994 DC77 Metastaser og kræft UNS i lymfeknuder
01-01-1994 DC770 Metastase eller kræft UNS i lymfeknude i hoved/ansigt/hals
01-01-1994 DC770A Metastase i lymfeknude i hovedet
01-07-2018 DC770A1 Regional lymfeknudemetastase i hovedet
01-07-2018 DC770A2 Fjernmetastase i lymfeknude i hovedet
01-01-1994 DC770B Kræft UNS i lymfeknude i hovedet
01-01-1994 DC770C Metastase i lymfeknude i halsen
01-07-2018 DC770C1 Regional lymfeknudemetastase i halsen
01-07-2018 DC770C2 Fjernmetastase i lymfeknude i halsen
01-01-1994 DC770D Kræft UNS i lymfeknude i halsen
01-01-1994 DC770E Metastase i lymfeknude i ansigtet
01-07-2018 DC770E1 Regional lymfeknudemetastase i ansigtet
01-07-2018 DC770E2 Fjernmetastase i lymfeknude i ansigtet
01-01-1994 DC770F Kræft UNS i lymfeknude i ansigtet
01-01-1994 DC770G Metastase i supraclaviculær lymfeknude
01-07-2018 DC770G1 Regional supraclaviculær lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC770G2 Fjernmetastase i supraclaviculær lymfeknude
01-01-1994 DC770H Kræft UNS i supraclaviculær lymfeknude
01-01-1994 DC771 Metastase eller kræft UNS i intratorakal lymfeknude
01-01-1994 DC771A Metastase i intratorakal lymfeknude
01-07-2018 DC771A1 Regional intratorakal lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC771A2 Fjernmetastase i intratorakal lymfeknude
01-01-1994 DC771B Kræft UNS i intratorakal lymfeknude
01-01-1994 DC772 Metastase eller kræft UNS i intraabdominal lymfeknude
01-01-1994 DC772A Metastase i intraabdominal lymfeknude
01-07-2018 DC772A1 Regional intraabdominal lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC772A2 Fjernmetastase i intraabdominal lymfeknude
01-01-1994 DC772B Kræft UNS i intraabdominal lymfeknude
01-01-1994 DC773 Metastase eller kræft UNS i lymfeknude i aksil eller arm
01-01-1994 DC773A Metastase i lymfeknude i aksil
01-07-2018 DC773A1 Regional lymfeknudemetastase i aksil
01-07-2018 DC773A2 Fjernmetastase i lymfeknude i aksil
01-01-1994 DC773B Kræft UNS i lymfeknude i aksil
01-01-1994 DC773C Metastase i lymfeknude i overekstremitet
01-07-2018 DC773C1 Regional lymfeknudemetastase i overekstremitet
01-07-2018 DC773C2 Fjernmetastase i lymfeknude i overekstremitet
01-01-1994 DC773D Kræft UNS i lymfeknude i overekstremitet
01-01-2012 DC773E Metastase i pektoral lymfeknude
01-07-2018 DC773E1 Regional pektoral lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC773E2 Fjernmetastase i pektoral lymfeknude
01-01-2012 DC773F Kræft UNS i pektoral lymfeknude
01-01-1994 DC774 Metastase eller kræft UNS i lymfeknude i lyske el. ben
01-01-1994 DC774A Metastase i lymfeknude i underekstremitet
01-07-2018 DC774A1 Regional lymfeknudemetastase i underekstremitet
01-07-2018 DC774A2 Fjernmetastase i lymfeknude i underekstremitet
01-01-1994 DC774B Kræft UNS i lymfeknude i underekstremitet
01-01-1994 DC774C Metastase i lymfeknude i lyske
01-07-2018 DC774C1 Regional lymfeknudemetastase i lyske
01-07-2018 DC774C2 Fjernmetastase i lymfeknude i lyske
01-01-1994 DC774D Kræft UNS i lymfeknude i lyske
01-01-1994 DC775 Metastase eller kræft UNS i intrapelvin lymfeknude
01-01-1994 DC775A Metastase i intrapelvin lymfeknude
01-07-2018 DC775A1 Regional intrapelvin lymfeknudemetastase
01-07-2018 DC775A2 Fjernmetastase i intrapelvin lymfeknude
01-01-1994 DC775B Kræft UNS i intrapelvin lymfeknude
01-01-1994 DC778 Metastase el. kræft UNS i lymfeknuder i mult. lokalisationer
01-01-1994 DC778A Metastase i lymfeknuder i multiple lokalisationer
01-07-2018 DC778A1 Multiple regionale lymfeknudemetastaser
01-07-2018 DC778A2 Fjernmetastaser i lymfeknuder i multiple lokalisationer
01-01-1994 DC778B Kræft UNS i lymfeknuder i multiple lokalisationer
01-01-1994 DC779 Metastase eller kræft UNS i lymfeknude UNS
01-01-1994 DC779A Metastase i lymfeknude UNS
01-07-2018 DC779A1 Regional lymfeknudemetastase UNS
01-07-2018 DC779A2 Fjernmetastase i lymfeknude UNS
01-01-1994 DC779B Kræft UNS i lymfeknude UNS
01-01-1994 DC78 Metastaser i åndedrætsorganer og fordøjelsessystemet
01-01-1994 DC780 Fjernmetastase i lunge
01-01-1994 DC781 Fjernmetastase i mediastinum
01-01-1994 DC782 Fjernmetastase i lungehinde
01-01-2010 DC782A Carcinomatosis pleurae
01-01-2012 DC782B Malign pleural effusion
01-01-1994 DC783 Fjernmetastase med anden/ikke spec. lokal. i åndedrætsorgan
01-01-1994 DC784 Fjernmetastase i tyndtarmen
01-01-2010 DC784A Fjernmetastase i duodenum
01-01-1994 DC785 Fjernmetastase i tyktarmen eller endetarmen
01-01-1994 DC785A Fjernmetastase i tyktarmen
01-01-1994 DC785B Fjernmetastase i endetarmen
01-01-1994 DC786 Metastase i retroperitonale rum eller i peritoneum
01-01-1994 DC786A Malign ascites UNS
01-01-1994 DC786B Metastase i peritoneum
01-01-1994 DC786C Metastase i retroperitoneale rum
01-01-2010 DC786D Carcinomatosis peritonei
01-01-2012 DC786E Pseudomyxoma peritonei
01-01-1994 DC787 Fjernmetastase i leveren
01-01-1994 DC788 Fjernmetastase m. anden/ikke spec. lokal. i fordøjelsesorgan
01-01-1994 DC79 Metastaser i andre specificerede lokalisationer
01-01-1994 DC790 Fjernmetastase i nyre eller nyrebækken
01-01-1994 DC790A Fjernmetastase i nyrebækken
01-01-1994 DC790B Fjernmetastase i nyre
01-01-1994 DC791 Fjernmetastase i andet urinorgan eller mandligt kønsorgan
01-01-2002 DC791I Fjernmetastase i urinblæren
01-01-2002 DC791J Fjernmetastase i prostata
01-01-2002 DC791S Fjernmetastase i penis
01-01-2002 DC791T Fjernmetastase i testikel
01-01-2002 DC791U Fjernmetastase i urinleder
01-01-2002 DC791V Fjernmetastase i urinrøret
01-01-2002 30-09-2019 DC791X Fjernmetastase i urinorganer overgribende flere lokalisat.
01-01-1994 DC792 Fjernmetastase i huden
01-01-1994 DC793 Fjernmetastase i hjernen eller hjernehinder
01-01-1994 DC793A Fjernmetastase i hjernen
01-01-1994 DC793B Fjernmetastase i hjernehinde
01-01-1994 DC793C Fjernmetastase i rygmarvshinde
01-01-1994 DC794 Fjernmetastase med anden/ikke spec. lokal. i nervesystemet
01-01-1994 DC795 Fjernmetastase i knogle eller knoglemarven
01-01-1994 DC795A Fjernmetastase i knoglemarven
01-01-1994 DC795B Fjernmetastase i knogle
01-01-2010 DC795C Fjernmetastase i ryghvirvel
01-01-2012 DC795D Fjernmetastase i ribben
01-01-2012 DC795E Fjernmetastase i kraniet
01-01-1994 DC796 Fjernmetastase i æggestok
01-01-1994 DC797 Fjernmetastase i binyre
01-01-1994 DC798 Metastase UNS
01-01-2010 DC798A Carcinomatosis UNS
01-07-2018 31-03-2019 DC798B Regional lymfeknudemetastase til stede UNS
01-07-2018 DC798C Fjernmetastaser og regionale lymfeknudemetastaser UNS
01-04-2019 DC798D Fjernmetastase UNS
01-04-2019 DC798E In-transit metastase i hud
01-01-2019 DC798F Fjernmetastaser i multiple lokalisationer
01-01-2019 DC798Z Fjernmetastaser i anden specificeret lokalisation IKA
01-01-2015 DC799 Sekundær kræftsygdom UNS
01-01-1994 DC80 Ikke nærmere spec. kræft (ukendt primærtumor)
01-01-2015 DC800 Primær kræftsygdom uden kendt lokalisation
01-01-2017 31-12-2021 DC800M Primær kræftsygdom uden kendt lokalisation med metastaser
01-01-1994 DC809 Kræftsygdom UNS
01-01-2012 DC809A Malign kakeksi
01-01-2017 31-12-2021 DC809M Kræftsygdom UNS med metastaser
01-01-1994 DC81 Hodgkin lymfomer
01-01-1994 DC810 Nodulært lymfocytdomineret Hodgkin lymfom
01-01-1994 DC811 Klassisk Hodgkin lymfom med nodulær sklerose
01-01-1994 DC812 Klassisk Hodgkin lymfom med blandet cellularitet
01-01-1994 DC813 Klassisk lymfocytfattigt Hodgkin lymfom
01-01-2012 DC814 Klassisk lymfocytrigt Hodgkin lymfom
01-01-1994 DC817 Andet klassisk Hodgkin lymfom
01-01-1994 DC819 Hodgkin lymfom UNS
01-01-1994 DC82 Follikulære lymfomer
01-01-1994 DC820 Follikulært lymfom, grad I
01-01-1994 DC821 Follikulært lymfom, grad II
01-01-1994 DC822 Follikulært lymfom, grad III
01-01-2012 DC825 Diffust follikelcenter lymfom
01-01-2012 DC826 Kutant follikelcenter lymfom
01-01-1994 DC827 Andet follikulært lymfom
01-01-1994 DC829 Follikulært lymfom UNS
01-01-1994 DC83 Ikke-follikulære lymfomer
01-01-1994 DC830 Småcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC830B Lymfoplasmacytært lymfom
01-01-2012 DC830C Nodalt marginalzonelymfom
01-01-2012 DC830D Splenisk marginalzonelymfom
01-01-1994 DC831 Mantle celle lymfom (MCL)
01-01-2012 DC831A Centrocytisk lymfom
01-01-2012 DC831B Malign lymfomatøs polypose
01-01-1994 31-12-2011 DC832 Lymph mal non-Hodg af diff type mixed small and large cell
01-01-1994 DC833 Diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833A Anaplastisk diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833B CD30-positivt diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833C Centroblastært diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833D Immunoblastært diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833E Plasmablastært diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-2012 DC833F T-cellerigt diffust storcellet B-celle lymfom
01-01-1994 31-12-2011 DC834 Lymphoma mal non-Hodgkin af diffus immunoblastær type
01-01-1994 DC835 Lymfoblastært lymfom
01-01-2012 DC835A Lymfoblastært B-celle lymfom
01-01-2012 DC835B Lymfoblastært T-celle lymfom
01-01-2012 DC835C Lymfoblastært lymfom UNS
01-01-1994 31-12-2011 DC836 Lymphoma mal non-Hodgkin af diffus udifferentieret type
01-01-1994 DC837 Burkitt lymfom
01-01-2012 DC837A Atypisk Burkitt lymfom
01-01-2012 DC837B Burkitt-lignende lymfom
01-01-1994 DC838 Andet ikke-follikulært lymfom
01-01-2012 DC838A Primært effusionslymfom (af B-celle type)
01-01-2012 DC838B Intravaskulært storcellet B-celle lymfom
01-01-1994 DC839 Ikke-follikulært (diffust) lymfom UNS
01-01-1994 DC84 Modne NK/T-celle lymfomer
01-01-1994 DC840 Mycosis fungoides
01-04-2000 DC840A Mycosis fungoides associeret med follikulær mucinose
01-04-2000 DC840B Pagetoid retikulose
01-04-2000 DC840C Granulomatøs slack skin (lymphoma malignum)
01-01-1994 DC841 Sézarys sygdom
01-01-1994 31-12-2011 DC842 Lymphoma mal T-zone
01-01-1994 31-12-2011 DC843 Lymphoma mal lymfoepiteloidt
01-01-1994 DC844 Perifert T-celle lymfom UNS
01-04-2000 31-12-2011 DC844A Storcellet Pleomorft CD30+ T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC844B Storcellet Pleomorft CD30- T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC844C Storcellet immunoblastisk CD30+ T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC844D Storcellet immunoblastisk CD30- T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC844E Middel-småcellet pleomorft T-celle lymfom
01-01-2012 DC844F Lymfoepitelioidt lymfom
01-01-2012 DC844H Modent T-celle lymfom UNS
01-01-1994 DC845 Andet modent NK/T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC845A Storcellet anaplastisk CD30+ T-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC845B Storcellet anaplastisk CD30+ T-celle lymfom, primært i huden
01-04-2000 31-12-2011 DC845C Subkutant pannikulitrelateret T-lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC845D Angiocentrisk T-/NK-celle lymfom
01-01-2012 DC846 Anaplastisk storcellet lymfom, ALK-positivt
01-01-2012 DC846A Anaplastisk storcellet lymfom, CD30-positivt
01-01-2012 DC847 Anaplastisk storcellet lymfom, ALK-negativt
01-01-2012 DC848 Kutant T-celle lymfom UNS
01-01-2012 DC849 Modent NK/T-celle lymfom UNS
01-01-1994 DC85 Andre og ikke specificerede non-Hodgkin lymfomer
01-01-1994 31-12-2011 DC850 Lymphosarcoma
01-01-1994 DC851 B-celle lymfom UNS
01-04-2000 31-12-2011 DC851A Follikelcenter B-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC851B Marginal zone B-celle lymfom (immunocytom)
01-04-2000 31-12-2011 DC851C Diffust storcellet B-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC851D T-cellerigt B-celle lymfom
01-04-2000 31-12-2011 DC851E Storcellet intravaskulært B-celle lymfom
01-01-2012 DC852 Mediastinalt (tymisk) storcellet B-celle lymfom
01-01-1994 DC857 Andet non-Hodgkin lymfom
01-01-1994 31-12-2011 DC857A Reticulosis lymphatica follicularis
01-01-2012 DC857B Polymorf posttransplantations lymfoproliferativ sygd. (PTLD)
01-01-1994 DC859 Lymfom (neoplasi) UNS
01-10-2004 31-12-2011 DC859A Malignt lymfom uden specifikation
01-10-2004 31-12-2011 DC859B Lymfom uden specifikation
01-01-2012 DC86 Andre NK/T-celle lymfomer
01-01-2012 DC860 Ekstranodalt NK/T-celle lymfom, nasal type
01-01-2012 DC861 Hepatosplenisk T-celle lymfom
01-01-2012 DC862 Enteropati-type (intestinalt) T-celle lymfom
01-01-2012 DC863 Subkutant panniculitis-lignende T-celle lymfom
01-01-2012 DC864 Blastisk NK-celle lymfom
01-01-2012 DC865 Angioimmunoblastært T-celle lymfom
01-01-2012 DC866 Primært kutane CD30-positive T-celle proliferationer
01-01-2012 31-03-2019 DC866A Lymfomatoid papulose
01-01-2012 DC866B Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom
01-01-2012 DC866C Primært kutant CD30-positivt storcellet lymfom
01-01-1994 DC88 Maligne immunoproliferative sygdomme
01-01-1994 DC880 Waldenströms makroglobulinæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC881 Paraproteinaemia alpha heavy chain
01-01-1994 DC882 Anden heavy chain disease
01-01-2012 DC882A Gamma heavy chain disease
01-01-2012 DC882B My heavy chain disease
01-01-1994 DC883 Immunoproliferativ tyndtarmssygdom
01-01-2012 DC883A Alpha heavy chain disease
01-01-2012 DC883B Middelhavs lymfom
01-01-2012 DC884 Ekstranodalt marginalzone B-celle lymfom
01-01-2012 DC884A Lymfom af mucosa-associeret lymfoidt væv (MALT-lymfom)
01-01-2012 DC884B Lymfom af hud-associeret lymfoidt væv (SALT-lymfom)
01-01-2012 DC884C Lymfom af bronkie-associeret lymfoidt væv (BALT-lymfom)
01-01-1994 DC887 Anden malign immunoproliferativ sygdom
01-01-1994 DC889 Malign immunoproliferativ sygdom UNS
01-01-1994 DC90 Maligne plasmacelle neoplasier
01-01-1994 DC900 Myelomatose
01-01-1994 DC901 Plasmacelle leukæmi
01-01-1994 DC902 Solitært ikke-ossøst plasmacytom
01-01-1994 31-12-2011 DC902A Myeloma solitarium
01-01-2012 DC903 Solitært ossøst plasmacytom
01-01-1994 DC91 Lymfatiske leukæmier
01-01-1994 DC910 Akut lymfoblastær leukæmi (ALL)
01-01-1994 DC911 Kronisk lymfatisk leukæmi af B-celle type (B-CLL)
01-01-2012 DC911A Lymfoplasmacytær leukæmi
01-01-2012 DC911B Richter syndrom
01-01-1994 31-12-2011 DC912 Leukaemia lymphatica subacuta
01-01-1994 DC913 Prolymfocyt leukæmi af B-celle type
01-01-1994 DC914 Hårcelle leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC914A Reticuloendotheliosis leucaemica
01-01-1994 DC915 Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-associeret)
01-01-2012 DC915A Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-assoc.), akut variant
01-01-2012 DC915B Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-assoc.), kron. variant
01-01-2012 DC915C Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-assoc), lymfomatoid var
01-01-2012 DC915D Adult T-celle lymfom/leukæmi (HTLV-1-assoc), smouldering var
01-01-2012 DC916 Prolymfocyt leukæmi af T-celle type
01-01-1994 DC917 Anden lymfatisk leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC917A Leukaemia aleukaemica lymphatica
01-01-2012 DC917B Large granular T-celle lymfocytær leukæmi
01-01-2012 DC918 Moden B-celle leukæmi af Burkitt-type
01-01-1994 DC919 Lymfatisk leukæmi UNS
01-01-1994 DC92 Myeloide leukæmier
01-01-1994 DC920 Akut myeloblastær leukæmi (AML)
01-01-2012 DC920A Akut myeloblastær leukæmi med minimal differentiering
01-01-2012 DC920B Akut myeloblastær leukæmi med modning
01-01-2012 DC920C Akut myeloblastær leukæmi, AML1/ETO
01-01-2012 DC920D Akut myeloblastær leukæmi, AML M0
01-01-2012 DC920E Akut myeloblastær leukæmi, AML M1
01-01-2012 DC920F Akut myeloblastær leukæmi, AML M2
01-01-2012 DC920G Akut myeloblastær leukæmi, AML med t(8;21)
01-01-2012 DC920H Akut myeloblastær leukæmi UNS (uden FAB-klassificering)
01-01-2012 31-03-2012 DC920J Refraktær anæmi m overskud af blaster i transformation
01-01-1994 DC921 Kronisk myeloid leukæmi (CML), BCR/ABL-positiv
01-01-2012 DC921A Kronisk myeloid leukæmi med blastkrise
01-01-1994 DC922 Atypisk kronisk myeloid leukæmi, BCR/ABL-negativ
01-01-1994 DC923 Myeloidt sarkom
01-01-1994 DC923A Chloroma
01-01-1994 DC923B Granulocytært sarkom
01-01-1994 DC924 Akut myeloblastær leukæmi, AML M3
01-01-2012 DC924A Akut myeloblastær leukæmi M3 med t(15;17) og varianter
01-01-1994 DC925 Akut myeloblastær leukæmi, AML M4
01-01-2012 DC925A Akut myeloblastær leukæmi M4 Eo med inv(16) eller t(16;16)
01-01-2012 DC926 Akut myeloblastær leukæmi med 11q23-abnormalitet
01-01-2012 DC926A Akut myeloblastær leukæmi med variation af MLL-gen
01-01-1994 DC927 Anden myeloid leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC927A Leukaemia aleukaemica myeloides
01-01-2012 DC927B Kronisk neutrofil leukæmi
01-01-2012 DC928 Akut myeloid leukæmi med multilinje dysplasi
01-01-1994 DC929 Myeloid leukæmi UNS
01-01-1994 DC93 Monocytære leukæmier
01-01-1994 DC930 Akut monoblastær leukæmi, AML M5
01-01-2012 DC930A Akut monoblastær, AML M5a
01-01-2012 DC930B Akut monoblastær, AML M5b
01-01-1994 DC931 Kronisk myelomonocytær leukæmi, CMML
01-01-2012 DC931A Kronisk myelomonocytær leukæmi, CMML-1
01-01-2012 DC931B Kronisk myelomonocytær leukæmi, CMML-2
01-01-2012 DC931C Kronisk myelomonocytær, CMML med eosinofili
01-01-1994 31-12-2011 DC932 Leukaemia monocytica subacuta
01-01-2012 DC933 Juvenil myelomonocytær leukæmi
01-01-1994 DC937 Anden monocytær leukæmi
01-01-1994 DC939 Monocytær leukæmi UNS
01-01-1994 DC94 Andre leukæmier af specificerede celletyper
01-01-1994 DC940 Akut erytroid leukæmi, M6 (a)(b)
01-01-2012 DC940A Erytroleukæmi UNS
01-01-1994 31-12-2011 DC941 Erythroleukaemia chronica
01-01-1994 DC942 Akut megakaryoblastær leukæmi, M7
01-01-1994 DC943 Mastcelle leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC943A Mastcelleleukæmi
01-01-1994 DC944 Akut myelofibrose
01-01-1994 31-12-2011 DC945 Myelofibrosis acuta
01-01-2012 DC946 Uklassificerbar myelodysplasi/myeloproliferativ sygdom
01-01-1994 DC947 Anden leukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC947A Leukaemia eosinophilica
01-01-2012 DC947B Aggressiv NK-celle leukæmi
01-01-2012 DC947C Akut basofil leukæmi
01-01-1994 DC95 Leukæmier af ikke spec. celletype
01-01-1994 DC950 Akut leukæmi af ikke spec. celletype
01-01-1994 31-12-2011 DC950A Blastcelleleukæmi
01-01-1994 31-12-2011 DC950B Leukaemia acuta, stamcelleleukæmi
01-01-2012 DC950C Akut bilineær leukæmi
01-01-2012 DC950D Akut leukæmi af blandet linearitet
01-01-1994 DC951 Kronisk leukæmi af ikke spec. celletype
01-01-1994 31-12-2011 DC952 Leukaemia subacuta uden specifikation
01-01-1994 DC957 Anden leukæmi af ikke spec. celletype
01-01-1994 DC959 Leukæmi UNS
01-01-1994 DC96 An/ikke-spec maligne neoplasier fra lymfoidt/hæmatopoidt væv
01-01-1994 DC960 Multifokal og multisyst. Langerhans-celle histiocytosis
01-01-2012 DC960A Histiocytosis X, multisystemisk
01-01-1994 31-12-2011 DC961 Histiocytosis maligna
01-01-1994 DC962 Malign mastcelle tumor
01-01-2012 DC962B Mastcelle sarkom
01-01-1994 31-12-2011 DC963 Lymphoma mal histiocyticum verum
01-01-2012 DC964 Dendritcelle sarkom (accessoriske celler)
01-01-2012 DC964A Interdigiterende dendritcelle sarkom
01-01-2012 DC964B Langerhans-celle sarkom
01-01-2012 DC964C Follikulært dendritcelle sarkom
01-01-2012 DC965 Multifokal og unisystemisk Langerhans-celle histiocytose
01-01-2012 DC965A Hand-Schüller-Christian sygdom
01-01-2012 DC965B Histiocytosis X, multifokal
01-01-2012 DC966 Unifokal Langerhans-celle histiocytose
01-01-2012 DC966A Eosinofilt granulom
01-01-2012 DC966B Histiocytosis X, unifokal
01-01-2012 DC966C Histiocytosis X UNS
01-01-2012 DC966D Langerhans-celle histiocytose UNS
01-01-1994 DC967 Anden malign neoplasi fra lymfoidt eller hæmatopoietisk væv
01-01-1994 DC967A Histiocytært sarkom
01-01-2012 DC968 Malign histiocytose UNS
01-01-1994 DC969 Malign neoplasi fra lymfoidt eller hæmatopoietisk væv UNS
01-01-1994 31-12-2010 DC97 Kræft opstået uafhængigt i flere lokalisationer
01-01-1994 31-12-2010 DC979 Neopl mal primarium flere lokalisationer
01-07-2018 DC99 Kliniske og parakliniske fund ved kræftsygdom
01-07-2018 DC991 Lokalrecidiv UNS
01-07-2018 DC991A Lokalrecidiv i efterladt væv
01-07-2018 DC991B Lokalrecidiv i marginalzone
01-07-2018 DC991C Lokalrecidiv i hud
01-07-2018 DC991D Lokalrecidiv i slimhinde
01-07-2018 DC991E Lokalrecidiv i bindevæv
01-07-2018 DC991Y Lokalrecidiver i multiple lokalisationer
01-01-1994 DD00 Carcinoma in situ på læber, i mundhule, spiserør, mavesæk
01-01-1994 DD000 Carcinoma in situ på læbe, i mundhulen eller svælget
01-01-1994 DD000A Carcinoma in situ i mundhulen
01-01-1994 DD000B Carcinoma in situ på læbe
01-01-1994 DD000C Carcinoma in situ i svælget
01-01-1994 DD001 Carcinoma in situ i spiserøret
01-01-1994 DD002 Carcinoma in situ i mavesækken
01-01-1994 DD01 Carcinoma in situ i andre og ikke spec. fordøjelsesorganer
01-01-1994 DD010 Carcinoma in situ i tyktarmen
01-01-1994 30-09-2008 DD011 Carc in situ rectosigmoidei
01-01-1994 DD012 Carcinoma in situ i endetarmen
01-01-1994 DD013 Carcinoma in situ i endetarmsåbningen eller analkanalen
01-01-1994 DD013A Carcinoma in situ i endetarmsåbningen
01-01-1994 DD013B Carcinoma in situ i analkanalen
01-01-1994 DD014 Carcinoma in situ i anden eller ikke spec. del af tarmen
01-01-2012 DD014A Carcinoma in situ i tyndtarmen
01-01-1994 DD015 Carcinoma in situ i leveren, galdeblæren eller galdeveje
01-01-1994 DD015A Carcinoma in situ ampullae Vateri
01-01-1994 DD015B Carcinoma in situ i leveren
01-01-1994 DD015C Carcinoma in situ i galdeblæren
01-01-1994 DD015D Carcinoma in situ i galdeveje
01-01-1994 DD017 Carcinoma in situ i fordøjelsesorganer m. anden lokalisation
01-01-2012 DD017A Carcinoma in situ i pancreas
01-01-1994 DD019 Carcinoma in situ i fordøjelseskanalen UNS
01-01-1994 DD02 Carcinoma in situ i mellemøre og åndedrætsorganer
01-01-1994 DD020 Carcinoma in situ i strubehovedet
01-01-1994 DD021 Carcinoma in situ i luftrøret
01-01-1994 DD022 Carcinoma in situ i bronkie eller lunge
01-01-1994 DD022A Carcinoma in situ i bronkie
01-01-1994 DD022B Carcinoma in situ i lunge
01-01-1994 DD023 Carcinoma in situ med anden lokalisation i åndedrætsorganer
01-01-1994 DD023A Carcinoma in situ i mellemøre
01-01-1994 DD023B Carcinoma in situ i næsehulen
01-01-1994 DD023C Carcinoma in situ i bihule
01-01-1994 DD024 Carcinoma in situ i åndedrætsorgan UNS
01-01-1994 DD03 Melanoma in situ
01-01-1994 DD030 Melanoma in situ på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DD030E Melanoma in situ labii oris, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD030F Melanoma in situ labii oris, superficielt spredende
01-01-1994 DD031 Melanoma in situ på øjenlåg
01-01-1994 DD031A Melanoma in situ canthi oculi
01-01-1994 31-12-2011 DD031B Melanoma in situ palpebrae
01-04-2006 31-12-2011 DD031E Melanoma in situ palpebrae, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD031F Melanoma in situ palpebrae, superficielt spredende
01-01-1994 DD032 Melanoma in situ på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DD032A Melanoma in situ på øre
01-01-1994 DD032B Melanoma in situ i ydre øregang
01-01-1994 31-12-2011 DD032C Melanoma in situ meatus acustici externi
01-04-2006 31-12-2011 DD032E Melan. in sit au, can aur ext et mea ac ext, lent mal
01-04-2006 31-12-2011 DD032F Melan. in sit au, can aur ext et mea ac ext, superf. spr
01-01-1994 DD033 Melanoma in situ i ansigtet m. anden/ikke spec. lokalisation
01-01-2012 DD033A Melanoma in situ på næsen
01-04-2006 31-12-2011 DD033E Melan. in sit fac m an el i sp lok, lent mal
01-04-2006 31-12-2011 DD033F Melan. in sit fac m an el i sp lok, superf. spr
01-01-1994 DD034 Melanoma in situ på skalpen eller halsen
01-01-1994 DD034A Melanoma in situ på skalpen
01-01-1994 DD034B Melanoma in situ på halsen
01-04-2006 31-12-2011 DD034E Melanoma in situ capillitii et colli, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD034F Melanoma in situ capillitii et colli, superficielt spredende
01-01-1994 DD035 Melanoma in situ på kroppen
01-01-1994 DD035A Melanoma in situ (i hud) ved endetarmsåbningen
01-01-1994 DD035B Melanoma in situ på bryst
01-01-1994 DD035C Melanoma in situ i marginalzonen i endetarmsåbningen
01-10-2003 31-12-2011 DD035D Melanoma in situ cervicis uteri
01-04-2006 31-12-2011 DD035E Melanoma in situ trunci, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD035F Melanoma in situ trunci, superficielt spredende
01-01-2012 DD035G Melanoma in situ i vulva
01-01-1994 DD036 Melanoma in situ på overekstremitet
01-01-1994 DD036A Melanoma in situ på skulder
01-01-1994 DD036B Melanoma in situ på arm
01-04-2006 31-12-2011 DD036E Melanoma in situ extremitatis superioris, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD036F Melan. in situ extr. superioris, superf. spr
01-01-1994 DD037 Melanoma in situ på underekstremitet
01-01-1994 DD037A Melanoma in situ på ben
01-01-1994 DD037B Melanoma in situ på hofte
01-04-2006 31-12-2011 DD037E Melanoma in situ extremitatis inferioris, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD037F Melan. in situ extr. inferioris, superf. spr
01-01-1994 DD038 Melanoma in situ med anden lokalisation
01-04-2006 31-12-2011 DD038E Melanoma in situ med anden lokalisation, lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD038F Melan. in situ med anden lokalisation, superf. spr
01-01-1994 DD039 Melanoma in situ UNS
01-04-2006 31-12-2011 DD039E Melanoma in situ non spec. , lentigo maligna
01-04-2006 31-12-2011 DD039F Melanoma in situ non spec. , superficielt spredende
01-01-1994 DD04 Carcinoma in situ i huden
01-01-1994 DD040 Carcinoma in situ i hud på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DD040E Carcinoma in situ cutis labii, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD040G Carcinoma in situ cutis labii, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD040Z Carcinoma in situ cutis labii, andet
01-01-1994 DD041 Carcinoma in situ i hud på øjenlåg
01-01-1994 DD041A Carcinoma in situ i hud i øjenkrog
01-01-1994 31-12-2011 DD041B Carc in situ cutis palpebrae
01-04-2006 31-12-2011 DD041D Carcinoma in situ cutis palpebrae, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD041E Carcinoma in situ cutis palpebrae, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD041G Carcinoma in situ cutis palpebrae, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD041Z Carcinoma in situ cutis palpebrae, andet
01-01-1994 DD042 Carcinoma in situ i hud på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DD042A Carcinoma in situ i hud på øre
01-01-1994 DD042B Carcinoma in situ i hud i ydre øregang
01-01-1994 31-12-2011 DD042C Carc in situ meatus acustici externi
01-04-2006 31-12-2011 DD042D Car. in sit cut au, can aur ext et mea ac ext, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD042E Car. in sit cut au, can aur ext et mea ac ext, bow papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD042G Car. in sit cut au, can aur ext et mea ac ext, rec.
01-04-2006 31-12-2011 DD042Z Car. in sit cut. auris, can aur ext et meat acus externi, an
01-01-1994 DD043 Carcinoma in situ i hud i ansigtet med an./ikke spec. lokal.
01-01-1994 DD043A Carcinoma in situ i hud i ansigtet med anden lokalisation
01-01-1994 DD043B Carcinoma in situ i hud i ansigtet UNS
01-01-2012 DD043C Carcinoma in situ i hud på næsen
01-04-2006 31-12-2011 DD043D Car. in sit cut. fac med anden el i spec. lok. , mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD043E Car. in sit cut fac m an el i sp lok. , bow papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD043G Car. in situ cut. faciei med anden el i spec. lok. , rec.
01-04-2006 31-12-2011 DD043Z Car. in situ cut. faciei med anden el i spec. lok. , an
01-01-1994 DD044 Carcinoma in situ i hud på skalpen eller halsen
01-01-1994 DD044A Carcinoma in situ i hud på skalpen
01-01-1994 DD044B Carcinoma in situ i hud på halsen
01-04-2006 31-12-2011 DD044D Carcinoma in situ cutis capillitii et colli, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD044E Car. in situ cut. capillitii et colli, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD044G Carcinoma in situ cutis capillitii et colli, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD044Z Carcinoma in situ cutis capillitii et colli, andet
01-01-1994 DD045 Carcinoma in situ i hud på kroppen
01-01-1994 DD045A Carcinoma in situ i hud ved endetarmsåbningen
01-01-1994 DD045B Carcinoma in situ i hud på bryst
01-01-1994 DD045C Carcinoma in situ i marginalzonen i endetarmsåbningen
01-04-2006 31-12-2011 DD045D Carcinoma in situ cutis trunci, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD045E Carcinoma in situ cutis trunci, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD045G Carcinoma in situ cutis trunci, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD045Z Carcinoma in situ cutis trunci, andet
01-01-1994 DD046 Carcinoma in situ i hud på overekstremitet
01-01-1994 DD046A Carcinoma in situ i hud på skulder
01-01-1994 DD046B Carcinoma in situ i hud på arm
01-04-2006 31-12-2011 DD046D Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD046E Car. in situ cut. extr. superioris, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD046G Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD046Z Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, andet
01-01-1994 DD047 Carcinoma in situ i hud på underekstremitet
01-01-1994 DD047A Carcinoma in situ i hud på ben
01-01-1994 DD047B Carcinoma in situ i hud på hofte
01-04-2006 31-12-2011 DD047D Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD047E Car. in situ cut. extr. inferioris, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD047G Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD047Z Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, andet
01-01-1994 DD048 Carcinoma in situ i huden med anden lokalisation
01-04-2006 31-12-2011 DD048D Carcinoma in situ cutis med anden lokalisation, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD048E Car. in situ cut. med anden lokalisation, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD048G Carcinoma in situ cutis med anden lokalisation, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD048Z Carcinoma in situ cutis med anden lokalisation, andet
01-01-1994 DD049 Carcinoma in situ i huden UNS
01-04-2006 31-12-2011 DD049D Carcinoma in situ cutis non spec. , mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD049E Carcinoma in situ cutis non spec. , bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD049G Carcinoma in situ cutis non spec. , recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD049Z Carcinoma in situ cutis non spec. , andet
01-01-1994 DD05 Carcinoma in situ i bryst
01-01-1994 DD050 Lobulært carcinoma in situ i mamma
01-01-1994 DD051 Intraduktalt carcinoma in situ i mamma
01-01-2010 DD056 Pagets sygdom i bryst (brystvorte)
01-01-1994 DD057 Carcinoma in situ med anden lokalisation i mamma
01-01-1994 DD059 Carcinoma in situ i mamma UNS
01-01-1994 DD06 Carcinoma in situ i livmoderhalsen
01-01-1994 31-12-2005 DD060 Carc in situ endocervicis uteri
01-01-1994 31-12-2005 DD061 Carc in situ exocervicis uteri
01-01-1994 31-12-2005 DD067 Carc in situ cervicis uteri m anden lokalisation
01-01-1994 DD069 Carcinoma in situ i livmoderhalsen UNS
01-01-1994 DD07 Carcinoma in situ m an/ikke spec. lokalisation i kønsorganer
01-01-1994 DD070 Endometriehyperplasi med atypi
01-01-1994 DD071 Carcinoma in situ i vulva
01-01-2012 DD071A Vulvær intraepitelial neoplasi (VIN), grad III
01-04-2006 30-09-2009 DD071D Carcinoma in situ vulvae, mb. Bowen
01-04-2006 30-09-2009 DD071E Carcinoma in situ vulvae, bowenoid papulose
01-04-2006 30-09-2009 DD071G Carcinoma in situ vulvae, recidivans
01-04-2006 30-09-2009 DD071Z Carcinoma in situ vulvae, andet
01-01-1994 DD072 Carcinoma in situ i vagina
01-01-2012 DD072A Vaginal intraepitelial neoplasi (VAIN), grad III
01-01-1994 DD073 Carcinoma in situ m an/ikke spec. lokal. i kvind.kønsorganer
01-01-2012 DD073A Carcinoma in situ i æggestok
01-01-2012 DD073B Carcinoma in situ m. an. lokalisation i kvindeligt kønsorgan
01-10-2020 DD073B1 Tubalt intraepithelialt karcinom
01-01-2012 DD073C Carcinoma in situ i kvindeligt kønsorgan UNS
01-01-1994 DD074 Carcinoma in situ på penis
01-04-2006 31-12-2011 DD074D Carcinoma in situ penis, mb. Bowen
01-04-2006 31-12-2011 DD074E Carcinoma in situ penis, bowenoid papulose
01-04-2006 31-12-2011 DD074G Carcinoma in situ penis, recidivans
01-04-2006 31-12-2011 DD074Z Carcinoma in situ penis, andet
01-01-1994 DD075 Carcinoma in situ i prostata
01-01-1994 DD076 Carcinoma in situ m an/ikke spec. lokal. i mand. kønsorganer
01-01-1994 DD076A Carcinoma in situ med an. lokalisation i mandligt kønsorgan
01-01-1994 DD076B Carcinoma in situ i mandligt kønsorgan UNS
01-01-2000 DD076T Carcinoma in situ i testikel
01-01-1994 DD09 Carcinoma in situ med andre eller ikke spec. lokalisationer
01-01-1994 DD090 Carcinoma in situ (Tis) i urinblæren
01-01-1994 DD091 Carcinoma in situ (Tis) med anden/ikke spec. lok. i urinveje
01-01-2010 DD091A Carcinoma in situ i nyre
01-01-2010 DD091B Carcinoma in situ i nyrebækken
01-01-2010 DD091C Carcinoma in situ i urinleder
01-01-2010 DD091D Carcinoma in situ i urinrør
01-01-1994 DD092 Carcinoma in situ i øje
01-01-1994 DD093 Carcinoma in situ i endokrin kirtel
01-01-1994 DD093A Carcinoma in situ i skjoldbruskkirtlen
01-01-1994 DD093B Carcinoma in situ i anden endokrin kirtel
01-01-2016 DD095 Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinblæren
01-01-2016 DD096 Non-invasiv papillær tumor (Ta) i an/ikke spc lok i urinveje
01-01-2016 DD096B Non-invasiv papillær tumor (Ta) i nyrebækken
01-01-2016 DD096C Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinleder
01-01-2016 DD096D Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinrøret
01-01-1994 DD097 Carcinoma in situ med anden lokalisation
01-01-2012 DD097A Carcinoma in situ på næsen UNS
01-01-1994 DD099 Carcinoma in situ UNS
01-01-1994 DD10 Godartede tumorer i læber, mundhulen og svælget
01-01-1994 DD100 Godartet tumor i læbe
01-01-1994 DD101 Godartet tumor i tungen
01-01-1994 DD101A Godartet tumor i tonsilla lingualis
01-01-1994 DD102 Godartet tumor i mundgulvet
01-01-1994 DD103 Godartet tumor i mundhulen m. anden/ikke spec. lokalisation
01-01-1994 DD103A Godartet tumor i munden UNS
01-01-2000 DD103B Papillomatosis mucosae facies oralis palati
01-01-1994 DD104 Godartet tumor i tonsil
01-01-1994 DD104A Godartet tumor i tonsilla palatina
01-01-1994 DD105 Godartet tumor med anden lokalisation i mundsvælget
01-01-1994 DD106 Godartet tumor i næsesvælget
01-07-2012 DD106A Juvenilt angiofibrom i rhinopharynx
01-01-1994 DD107 Godartet tumor i hypopharynx
01-01-1994 DD109 Godartet tumor i svælget UNS
01-01-1994 DD11 Godartede tumorer i store spytkirtler
01-01-1994 DD110 Godartet tumor i ørespytkirtel
01-01-1994 DD117 Godartet tumor i anden stor spytkirtel
01-01-1994 DD117A Godartet tumor i glandula sublingualis
01-01-1994 DD117B Godartet tumor i glandula submandibularis
01-01-1994 DD119 Godartet tumor i stor spytkirtel UNS
01-01-1994 DD12 Godartet tumor i tyktarmen, endetarmen, endetarmsåbning
01-01-1994 DD120 Godartet tumor i caecum
01-01-1994 DD120A Godartet tumor i valvula ileocaecalis
01-01-1994 DD121 Godartet tumor i blindtarmen
01-01-1994 DD122 Godartet tumor i colon ascendens
01-01-1994 DD123 Godartet tumor i colon transversum
01-01-1994 DD123A Godartet tumor i flexura coli dextra
01-01-1994 DD123B Godartet tumor i flexura coli sinistra
01-01-1994 DD124 Godartet tumor i colon descendens
01-01-1994 DD125 Godartet tumor i colon sigmoideum
01-01-1994 DD126 Godartet tumor i tyktarm u spec. lokal.
01-01-1994 DD126A Adenomatosis coli
01-01-1994 DD126B Polyposis hereditaria coli
01-01-1994 DD126C Multiple godartede tumorer i tyktarmen
01-01-2004 DD126F Familiær adenomatøs polypose (FAP)
01-01-1994 30-09-2008 DD127 Neopl ben rectosigmoidei
01-01-1994 DD128 Godartet tumor i endetarmen
01-01-1994 DD129 Godartet tumor i endetarmsåbningen eller analkanalen
01-01-1994 DD129A Godartet tumor i endetarmsåbningen
01-01-1994 DD129B Godartet tumor i analkanalen
01-01-1994 DD13 Godartet tumor i an/dårligt spec. dele af fordøjelsessystem
01-01-1994 DD130 Godartet tumor i spiserøret
01-01-1994 DD131 Godartet tumor i mavesækken
01-01-1994 DD132 Godartet tumor i tolvfingertarmen
01-01-1994 DD133 Godartet tumor i anden eller ikke spec. del af tyndtarmen
01-01-1994 31-12-2011 DD133A Neopl ben intestini tenuis uden lokalisation
01-01-1994 DD134 Godartet tumor i leveren
01-01-1994 DD134A Godartet tumor i intrahepatiske galdegange
01-01-1994 DD135 Godartet tumor i ekstrahepatiske galdeveje
01-01-1994 DD136 Godartet tumor i pancreas
01-01-1994 DD137 Godartet tumor i Langerhanske øer
01-01-1994 DD137A Insulinom
01-04-2000 DD137B Glucagonom
01-01-1994 DD139 Godartet tumor i fordøjelsessystemet UNS
01-01-2012 DD139A Godartet tumor i milten UNS
01-01-1994 DD14 Godartede tumorer i mellemøre og åndedrætsorganer
01-01-1994 DD140 Godartet tumor i mellemøre, næsehulen eller bihule
01-01-1994 DD140A Godartet tumor i mellemøre
01-01-1994 DD140B Godartet tumor i næsehulen
01-01-1994 DD140C Godartet tumor i bihule
01-01-2012 DD140D Godartet tumor i næsebrusken
01-01-1994 DD141 Godartet tumor i strubehovedet
01-01-1994 DD142 Godartet tumor i luftrøret
01-01-1994 DD143 Godartet tumor i bronkie eller lunge
01-01-1994 DD143A Godartet tumor i bronkie
01-01-1994 DD143B Godartet tumor i lunge
01-01-1994 DD144 Godartet tumor i åndedrætsorgan UNS
01-01-1994 DD15 Godartet tumor i an/dårligt spec. lokalisationer i brysthule
01-01-1994 DD150 Godartet tumor i thymus
01-01-1994 DD151 Godartet tumor i hjertet
01-01-1994 DD152 Godartet tumor i mediastinum
01-01-1994 DD157 Godartet tumor i andet organ i brysthulen
01-01-1994 DD159 Godartet tumor i brysthulen UNS
01-01-1994 DD16 Godartede tumorer i knogle og ledbrusk
01-01-1994 DD160 Godartet tumor i knogle/ledbrusk i skulderblad/lang armknog.
01-01-1994 31-12-2011 DD160A Neopl ben cartilaginis articuli ossium longorum extr sup
01-01-1994 31-12-2011 DD160B Neopl ben cartilaginis articuli scapulae
01-01-1994 DD160C Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i lang knogle i arm
01-01-1994 DD160D Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i skulderblad
01-01-1994 DD161 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i kort knogle i arm
01-01-1994 31-12-2011 DD161A Neopl ben cartilaginis articuli ossium brevium extr
01-01-1994 31-12-2011 DD161B Neopl ben ossium brevium extremitatis superioris
01-01-1994 DD162 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i lang knogle i ben
01-01-1994 31-12-2011 DD162A Neopl ben cartilaginis articuli ossium longorum extr inf
01-01-1994 31-12-2011 DD162B Neopl ben ossium longorum extremitatis inferioris
01-01-1994 DD163 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i kort knogle i ben
01-01-1994 31-12-2011 DD163A Neopl ben cartilaginis articuli ossium brevium extremitatis
01-01-1994 31-12-2011 DD163B Neopl ben ossium brevium extremitatis inferioris
01-04-2000 DD163C Eksostose under tånegl
01-01-1994 DD164 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i kranie eller ansigt
01-01-1994 31-12-2011 DD164A Neopl ben cartilaginis articuli ossis cranii
01-01-1994 31-12-2011 DD164B Neopl ben cartilaginis articuli ossis faciei
01-01-1994 DD164C Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i kranieknogle
01-01-1994 DD164D Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i ansigtsknogle
01-01-2012 DD164E Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i overkæben
01-01-1994 DD165 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i underkæben
01-01-1994 31-12-2011 DD165A Neopl ben cartilaginis articuli mandibulae
01-01-1994 DD166 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i rygsøjlen
01-01-1994 31-12-2011 DD166A Neopl ben cartilaginis articuli columnae vertebralis
01-01-1994 31-12-2011 DD166B Neopl ben columnae vertebralis
01-01-1994 DD167 Godartet tumor i knogle/ledbr i ribben, brystben, clavicula
01-01-1994 31-12-2011 DD167A Neopl ben cartilaginis articuli claviculae
01-01-1994 31-12-2011 DD167B Neopl ben cartilaginis articuli costae
01-01-1994 31-12-2011 DD167C Neopl ben cartilaginis articuli sterni
01-01-1994 DD167D Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i clavicula
01-01-1994 DD167E Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i ribben
01-01-1994 DD167F Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i brystbenet
01-01-1994 DD168 Godartet tumor i knogle/ledbr i bækken, korsben, haleben
01-01-1994 31-12-2011 DD168A Neopl ben cartilaginis articuli ossis coccygis
01-01-1994 31-12-2011 DD168B Neopl ben cartilaginis articuli ossis pelvis
01-01-1994 31-12-2011 DD168C Neopl ben cartilaginis articuli ossis sacri
01-01-1994 DD168D Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i os coccygis
01-01-1994 DD168E Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i bækkenet
01-01-1994 DD168F Godartet tumor i knogle eller ledbrusk i os sacrum
01-01-1994 DD169 Godartet tumor i knogle eller ledbrusk UNS
01-01-1994 31-12-2011 DD169A Neopl ben cartilaginis articuli uden specifikation
01-01-1994 31-12-2011 DD169B Neopl ben ossis uden specifikation
01-01-1994 DD17 Lipomer
01-01-1994 DD170 Lipom i hud eller underhud på hoved, ansigt eller hals
01-01-1994 DD170A Lipom i hud på hovedet
01-01-1994 DD170B Lipom i hud på halsen
01-01-1994 DD170C Lipom i hud på ansigtet
01-01-1994 DD170D Lipom i underhud på hovedet
01-01-1994 DD170E Lipom i underhud på halsen
01-01-1994 DD170F Lipom i underhud på ansigtet
01-01-1994 DD171 Lipom i hud eller underhud på kroppen
01-01-1994 31-12-2011 DD171A Neopl ben lipomatosum cutis trunci
01-01-1994 31-12-2011 DD171B Neopl ben lipomatosum subcutis trunci
01-01-2012 DD171C Lipom i hud eller underhud på mamma
01-01-1994 DD172 Lipom i hud eller underhud på ekstremitet
01-01-1994 31-12-2011 DD172A Neopl ben lipomatosum cutis extremitatum
01-01-1994 31-12-2011 DD172B Neopl ben lipomatosum subcutis extremitatum
01-01-1994 DD173 Lipom i hud el. underhud m. an. el. ikke spec. lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DD173A Neopl ben lipomatosum cutis uden lokalisation
01-01-1994 31-12-2011 DD173B Neopl ben lipomatosum subcutis uden lokalisation
01-01-1994 DD174 Lipom i intratorakalt organ
01-01-1994 DD175 Lipom i intraabdominalt organ
01-01-1994 DD176 Lipom i sædstrengen
01-01-1994 DD177 Lipom med anden lokalisation
01-01-1994 DD177A Peritonealt lipom
01-01-1994 DD177B Retroperitonealt lipom
01-01-2012 DD177C Lipom i mamma
01-01-1994 DD179 Lipom UNS
01-01-1994 DD18 Godartede tumorer i blodkar og lymfekar
01-01-1994 DD180 Hæmangiom
01-04-2000 DD180A Intrakutant hæmangiom
01-04-2000 DD180B Blue rubber bleb-nævus
01-04-2000 DD180C Kimuras sygdom
01-04-2000 DD180D Diffust hæmangiom
01-04-2000 DD180E Kasabach-Merritt syndrom
01-04-2000 DD180F Kapillært hæmangiom
01-01-1994 DD181 Lymfangiom
01-04-2000 DD181A Hygroma
01-04-2000 DD181B Lymfhæmangiom
01-01-2004 DD189 Godartet tumor i blodkar eller lymfekar UNS
01-01-1994 DD19 Godartede tumorer i mesotelialt væv
01-01-1994 DD190 Godartet mesoteliom i lungehinde
01-01-1994 DD191 Godartet mesoteliom i peritoneum
01-01-1994 30-09-2007 DD192 Mesothelioma extremitatum incl. cingulum og regio coxae
01-01-1994 30-09-2007 DD192A Mesothelioma ben extremitatis inferioris
01-01-1994 30-09-2007 DD192B Mesothelioma ben extremitatis superioris
01-01-1994 30-09-2007 DD192C Mesothelioma ben regionis cinguli
01-01-1994 30-09-2007 DD192D Mesothelioma ben regionis coxae
01-01-1994 30-09-2007 DD193 Mesothelioma thoracis
01-01-1994 30-09-2007 DD194 Mesothelioma abdominis
01-01-1994 30-09-2007 DD195 Mesothelioma pelvis
01-01-1994 30-09-2007 DD196 Mesothelioma trunci uden specifikation
01-01-1994 DD197 Godartet tumor i mesotelialt væv med anden lokalisation
01-01-1994 DD199 Godartet tumor i mesotelialt væv UNS
01-01-1994 DD20 Godartede tumorer i bindevæv i peritoneum og retroperitoneum
01-01-1994 DD200 Godartet tumor i bindevæv i retroperitoneum
01-01-1994 DD201 Godartet tumor i bindevæv i peritoneum
01-01-1994 DD21 Andre godartede tumorer i bindevæv og andre bløddele
01-01-1994 DD210 Godartet tumor i bindevæv/an. bløddele i hoved, ansigt, hals
01-01-1994 DD210A Godartet tumor i bindevæv i hovedet
01-01-1994 DD210B Godartet tumor i bindevæv i halsen
01-01-1994 DD210C Godartet tumor i bindevæv i ansigtet
01-01-1994 DD211 Godartet tumor i bindevæv i overekstremitet
01-01-1994 DD211A Godartet tumor i bindevæv i skulder
01-01-1994 31-12-2011 DD211B Neopl ben telae conjunctivae extremitatis superioris
01-01-1994 DD212 Godartet tumor i bindevæv i underekstremitet
01-01-1994 31-12-2011 DD212A Neopl ben telae conjunctivae extremitatis inferioris
01-01-1994 DD212B Godartet tumor i bindevæv i hofte
01-01-1994 DD213 Godartet tumor i bindevæv i thorax
01-01-1994 DD214 Godartet tumor i bindevæv i abdomen
01-01-1994 DD215 Godartet tumor i bindevæv i bækkenet
01-01-1994 DD216 Godartet tumor i bindevæv i kroppen UNS
01-01-2012 DD216A Godartet tumor i bindevæv på ryggen
01-01-1994 DD217 Godartet tumor i bindevæv med anden lokalisation
01-04-2000 31-12-2011 DD217A Xanthofibrom
01-01-1994 DD219 Godartet tumor i bindevæv UNS
01-01-1994 DD22 Nævus
01-01-1994 DD220 Nævus på læbe
01-04-2006 31-12-2011 DD220D Naevus melanocyticus labii, compositus
01-04-2006 31-12-2011 DD220E Naevus melanocyticus labii, congenitus
01-04-2006 31-12-2011 DD220F Naevus melanocyticus labii, coeruleus (blue)
01-04-2006 31-12-2011 DD220G Naevus melanocyticus labii, dermalis (intradermalt)
01-04-2006 31-12-2011 DD220H Naevus melanocyticus labii, dysplastisk (atypisk)
01-04-2006 31-12-2011 DD220K Naevus melanocyticus labii, gigant (Tierfell)
01-04-2006 31-12-2011 DD220L Naevus melanocyticus labii, halo naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD220M Naevus melanocyticus labii, Ito naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD220N Naevus melanocyticus labii, Ota naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD220P Naevus melanocyticus labii, Spitz' naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD220Q Naevus melanocyticus labii, naevus spilus
01-04-2006 31-12-2011 DD220V Naevus melanocyticus labii, junctionalis (intraepidermalt)
01-04-2006 31-12-2011 DD220Z Naevus melanocyticus labii, andet
01-01-1994 DD221 Nævus på øjenlåg
01-01-1994 31-12-2011 DD221A Naevus melanocyticus canthi oculi
01-01-1994 31-12-2011 DD221B Naevus melanocyticus palpebrae
01-04-2006 31-12-2011 DD221D Naevus melanocyticus palpebrae, compositus
01-04-2006 31-12-2011 DD221E Naevus melanocyticus palpebrae, congenitus
01-04-2006 31-12-2011 DD221F Naevus melanocyticus palpebrae, coeruleus (blue)
01-04-2006 31-12-2011 DD221G Naevus melanocyticus palpebrae, dermalis (intradermalt)
01-04-2006 31-12-2011 DD221H Naevus melanocyticus palpebrae, dysplastisk (atypisk)
01-04-2006 31-12-2011 DD221K Naevus melanocyticus palpebrae, gigant (Tierfell)
01-04-2006 31-12-2011 DD221L Naevus melanocyticus palpebrae, halo naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD221M Naevus melanocyticus palpebrae, Ito naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD221N Naevus melanocyticus palpebrae, Ota naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD221P Naevus melanocyticus palpebrae, Spitz' naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD221Q Naevus melanocyticus palpebrae, naevus spilus
01-04-2006 31-12-2011 DD221V Naevus melanoc. palpebrae, junctionalis (intraepid.)
01-04-2006 31-12-2011 DD221Z Naevus melanocyticus palpebrae, andet
01-01-1994 DD222 Nævus på øre eller i ydre øregang
01-01-1994 DD222A Nævus på øre
01-01-1994 DD222B Nævus i ydre øregang
01-04-2006 31-12-2011 DD222D Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, comp.
01-04-2006 31-12-2011 DD222E Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, cong.
01-04-2006 31-12-2011 DD222F Naev melanoc. aur et can auris externi, coeruleus (blue)
01-04-2006 31-12-2011 DD222G Naev melanoc. aur et can aur ext, derm (intraderm.)
01-04-2006 31-12-2011 DD222H Naev melanoc. aur et can aur ext, dysplastisk (atyp)
01-04-2006 31-12-2011 DD222K Naev melanoc. aur et can auris externi, gigant (Tierfell)
01-04-2006 31-12-2011 DD222L Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, halo naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD222M Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, Ito naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD222N Naevus melanoc. auris et canalis auris externi, Ota naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD222P Naev melanoc. auris et canalis auris externi, Spitz' naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD222Q Naev melanoc. aur et can auris externi, naevus spilus
01-04-2006 31-12-2011 DD222V Naev melanoc. aur et can aur ext, junct (intraepid.)
01-04-2006 31-12-2011 DD222Z Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi, andet
01-01-1994 DD223 Nævus med anden eller ikke spec. lokalisation i ansigtet
01-01-1994 31-12-2011 DD223A Naevus melanocyticus faciei uden specifikation
01-04-2006 31-12-2011 DD223D Naevus melanoc. faciei med anden el i spec. lok. , comp.
01-04-2006 31-12-2011 DD223E Naevus melanoc. faciei med anden el i spec. lok. , cong.
01-04-2006 31-12-2011 DD223F Naev melanoc. fac m an el i sp lok. , coeruleus (blue)
01-04-2006 31-12-2011 DD223G Naev melanoc. fac m an el i sp lok. , derm (intraderm.)
01-04-2006 31-12-2011 DD223H Naev melanoc. fac m an el i sp lok. , dysplastisk (atyp)
01-04-2006 31-12-2011 DD223K Naev melanoc. fac m an el i sp lok. , gigant (Tierfell)
01-04-2006 31-12-2011 DD223L Naev melanoc. fac med anden el i spec. lok. , halo naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD223M Naev melanoc. fac med anden el i spec. lok. , Ito naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD223N Naev melanoc. fac med anden el i spec. lok. , Ota naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD223P Naev melanoc. fac m anden el ikke spec. lok., Spitz' naevus
01-04-2006 31-12-2011 DD223Q Naev melanoc. fac med anden el i spec. lok. , naevus spilus
01-04-2006 31-12-2011 DD223V Naev melanoc. fac m an el i sp lok. , junct (intraepid.)
01-04-2006 31-12-2011 DD223Z Naevus melanoc. faciei med anden el i spec. lok. , an
01-01-1994 DD224 Nævus på skalpen eller halsen
01-01-1994 DD224A Nævus