Gå til sidens indhold

AFD

Langt navn

Afdelings/afsnitsnummer

Generel Beskrivelse

Sengeafsnit, ambulatorium eller skadestue, hvor patienten er indskrevet(stamafsnit)

Detaljeret beskrivelse

De 2 første positioner angiver en administrerende overlæges/afdelings ledelses område (afd.). 3. position angiver afsnit som vedrører 'subspeciale', ambulatorium, skadestue og lignende

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel