Gå til sidens indhold

HELARSBE

Langt navn

Dispensation til lovlig helårsbeboelse af sommerhuse (F379)

Generel Beskrivelse

Angiver i henhold til Planloven, efter hvilken § der er givet dispensation.

Detaljeret beskrivelse

Værdisæt:

A Bolig har bevaret helårsstatus efter områdets udlægning til sommerhusområde B Tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensationen bortfalder ved ejerskifte C Dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensation bortfalder ved ejerskifte. D Peronlig ret for pensionister til helårsbeboelse. Retten bortfalder ved ejerskifte.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel