Gå til sidens indhold

SPEC4

Langt navn

4-cifret speciale nr

Generel Beskrivelse

Dannes som de 4 første cifre af det 6-cifrede speciale. De 2 første cifre angiver specialet, nemlig: 01 Anæsthesiologi 03 Diagn. Radiologi Kbh 04 Dermato-Venerologi 05 Diagnost. Radiologi 06 Reumatologi 07 Gynækologi/obstetrik 08 Intern Medicin 09 Kirurgi 11 Klinisk Kemi 15 Ørelægevagt Kbh. 16 Ørelægevagt KAK 17 Neurokirurgi 18 Neuromedicin 19 Øjenlægehjælp 20 Ortopædisk Kirurgi 21 Ørelægehjælp 22 Patologi 23 Plastikkirurgi 24 Psykiatri 25 Pædiatri 26 Børnepsykiatri 28 Tropemedicin 35 Distriktspsykiatri 39 Øjenlægehjælp kfa 41 Ørelægehjælp kfa 42 Referencelaborator. 43 Diagnoselaboratoriet 44 KPLL 45 Medicinsk Laborator. 46 Omegns Laboratorier 47 Århus Universitet 48 Statens Seruminstit. 49 Histopatalogiske Us. 50 Tandlægehjælp 51 Fysioterapi 51 52 Briller 53 Kiropraktik 53 54 Fodterapi 55 Ortonyxi 56 Klinikbehandling 57 Ridefysioterapi 57 58 Genoptræning 59 Fodbeh arvævspat. 61 Fysioterapi 61 62 Vederlagsfri Fys. 62 63 Psykologhjælp 64 Kiropraktik 64 65 Ridefysioterapi 65 68 Høreomsorg 71 Sygehuse 75 Kommuner 76 Amter 80 Almen Lægehjælp 80 81 KFA-VAGTORDNING 81 82 Kak Vagtlægehjælp 82 83 Vagtlægehjælp 83 84 Kak Vagtlægehjælp 84 85 Præhospital 86 Ø-Læger 87 Visitat Kønssygdomme 88 Læge u/ overenskomst 89 KFA-VAGTORDNING 89 90 Offentl. sygesikring 91 Disp. f. Sundhedsst. 92 Rekv.Lægem. mv. Alm. 93 Rekvis. Speciallæger

Detaljeret beskrivelse

De benyttede tekster for den 4-cifrede kode er ikke alle lige forståelige. For en nærmere beskrivelse må henvises til den trykte udgave af 'Takstmappen' fra Amtsrådsforeningen.

Værdisæt

D280450.TXT_SPEC2 - 2-cifret speciale
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2005 00 Uoplyst
01-01-2005 01 Anæsthesiologi
01-01-2005 02 Fiktiv knækgrænse
01-01-2005 03 Diagn. radiologi Kbh.
01-01-2005 04 Dermato-venerologi
01-01-2005 05 Diagnost. radiologi
01-01-2005 06 Reumatologi
01-01-2005 07 Gynækologi/obstetrik
01-01-2005 08 Intern medicin
01-01-2005 09 Kirurgi
01-01-2005 31-12-2006 10 Histopatalogiske undersøgelser
01-01-2005 11 Klinisk kemi
01-01-2005 15 Ørelægevagt Kbh.
01-01-2005 16 Ørelægevagt KAK
01-01-2005 17 Neurokirurgi
01-01-2005 18 Neuromedicin
01-01-2005 19 Øjenlægehjælp
01-01-2005 20 Ortopædisk kirurgi
01-01-2005 21 Ørelægehjælp
01-01-2005 22 Patologi
01-01-2005 23 Plastikkirurgi
01-01-2005 24 Psykiatri
01-01-2005 25 Pædiatri
01-01-2005 26 Børnepsykiatri
01-01-2005 28 Tropemedicin
01-01-2005 35 Distriktspsykiatri
01-01-2005 39 Øjenlægehjælp *kfa*
01-01-2005 41 Ørelægehjælp *kfa*
01-01-2005 42 Referencelaborator.
01-01-2005 43 Diagnoselaboratoriet
01-01-2005 44 Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium
01-01-2005 45 Medicinsk Laboratorium
01-01-2005 46 Omegnslaboratorier
01-01-2005 47 Århus Universitet
01-01-2005 48 Statens Seruminstitut
01-01-2005 49 Tandplejere
01-01-2005 50 Tandlægehjælp
01-01-2005 51 Fysioterapi 51
01-01-2005 52 Briller
01-01-2005 53 Kiropraktik
01-01-2005 54 Fodterapi
01-01-2005 55 Ortonyxi
01-01-2005 56 Klinikbehandling
01-01-2005 57 Ridefysioterapi
01-01-2005 58 Genoptræning, Øfeldt
01-01-2005 59 Fodbehandling arvævspat.
01-01-2005 60 Fodbehandling, leddegigt
01-01-2005 61 Fysioterapi 61
01-01-2005 62 Vederlagsfri fysioterapi
01-01-2005 63 Psykologhjælp
01-01-2005 64 Kiropraktik kronikere
01-01-2005 65 Vederlagsfri ridefysioterapi
01-01-2005 68 Høreomsorg
01-01-2005 70 Almen læge, konsultation, dagtid
01-01-2005 71 Almen læge, konsultation, aften mv.
01-01-2005 72 Almen læge, telefonkonsultation, dagtid
01-01-2005 73 Almen læge, telefonkonsultation, aften mv.
01-01-2005 74 Almen læge, besøg, dagtid
01-01-2005 75 Almen læge, besøg, aften mv.
01-01-2005 76 Almen læge, email-konsultation
01-01-2005 77 Almen læge, andre ydelser
01-01-2005 78 Almen læge, kontakter, forebyggelse mv.
01-01-2005 79 Almen læge, basishonorar mv.
01-01-2005 80 Almen lægehjælp 80
01-01-2005 81 KFA-vagtordning 81
01-01-2005 82 Kak vagtlægehjælp 82
01-01-2005 83 Vagtlægehjælp 83
01-01-2005 84 Kak vagtlægehjælp 84
01-01-2005 85 Præhospital
01-01-2005 86 Ø-læger
01-01-2005 87 Visitat kønssygdomme
01-01-2005 88 Læge u/ overenskomst
01-01-2005 89 KFA-vagtordning 89
01-01-2005 90 Offentl. sygesikring
01-01-2005 91 Disp. f. Sundhedsst.
01-01-2005 92 Rekv.lægem. mv.
01-01-2005 93 Rekvis. speciallæger
01-01-2005 94 Tilskud ernæringspræparater
01-01-2005 95 Begravelseshjælp
01-01-2005 96 Tolkebistand
01-01-2005 97 Fonde
01-01-2005 98 Bef. af alm. læger
01-01-2005 99 Diverse ydelser