Gå til sidens indhold

OPFOERAAR

Langt navn

Opførelsesår (F207)

Generel Beskrivelse

Året for den faktiske ibrugtagning af bygningen.

Detaljeret beskrivelse

  1. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens "omtrentlige alder".

  2. For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrutagningstilladelse (alt efter hvilken dato, der er den første).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel