Gå til sidens indhold

AREALBOL

Langt navn

Enhedens samlede areal (F311)

Generel Beskrivelse

Samlet areal, der anvendes til beboelse eller erhverv.

Detaljeret beskrivelse

Arealet måles til ydersiden af ydervægge og angives incl. andel af adgangsarealer, herunder trapper, men excl. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum inden for enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Areal, der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage, medregnes.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel