Gå til sidens indhold

BELA

Langt navn

Årligt udbetalt arbejdsløshedsdagpenge

Generel Beskrivelse

Årligt udbetalt arbejdsløshedsdagpenge i hele kroner.

Detaljeret beskrivelse

Årligt udbetalt arbejdsløshedsdagpenge i hele kroner. Data findes ved match mellem registrerede og forsikrede ledige fra CRAM-registret og Indkomststatistikregistret (COR).

Populatonen er registrerede ledige i et kalenderåret, i modsætning CRAM, hvor populationen knytter sig til et rullende år.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel