Gå til sidens indhold

IETYPE

Langt navn

Dansker/indvandrer/efterkommer

Generel Beskrivelse

Dansk/indv. /efterkommere

Detaljeret beskrivelse

Definitionerne af indvandrere, efterkommere, og personer med dansk oprindelse, der samlet omfatter hele befolkninger er som følger:

Indvandrere: Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældreneog personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommer: Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger , opfattes personen også som efterkommer.

Personer med dansk oprindelse: Resten af befolkningen har dansk oprindelse.

Børn af forældre, der den ene forælder er af dansk oprindelse og den anden er indvandrer eller efterkommer klassificeres altså som personer med dansk oprindelse.

Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

Personer med dansk oprindelse: Resten af befolkningen har dansk oprindelse.

Værdisæt

D101200.TXT_BRN_FAMILIE_IETYPE - FAMILIE_IETYPE
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Dansk oprindelse
10 Indvandrer og efterkommer fra vestligt og ikke-vestligt land
11 Dansk og indvandrer fra vestligt land
12 Dansk og indvandrer fra ikke-vestligt land
13 Dansk og efterkommer fra vestligt land
14 Dansk og efterkommer fra ikke-vestligt land
15 Enlig dansk
16 Enlig indvandrer fra vestligt land
17 Enlig indvandrer fra ikke-vestligt land
18 Enlig efterkommer fra vestligt land
19 Enlig efterkommer fra ikke-vestligt land
2 Indvandrere fra samme vestlige land
20 Ikke-hjemmeboende børn
222 Indvandrere fra forskellige vestlige lande
3 Indvandrere fra samme ikke-vestlige land
333 Indvandrere fra forskellige ikke-vestlige lande
4 Indvandrere fra vestligt og ikke-vestligt land
5 Efterkommere fra samme vestlige land
555 Efterkommere fra forskellige vestlige lande
6 Efterkommere fra samme ikke-vestlige land
666 Efterkommere fra forskellige ikke-vestlige lande
7 Efterkommere fra vestligt og ikke-vestligt land
8 Indvandrer og eftekommer fra samme vestlige land
888 Indvandrer og eftekommer fra forskellige vestlige lande
9 Indvandrer og eftekommer fra samme ikke-vestlige land
999 Indvandrer og eftekommer fra forskellige ikke-vestlige lande